Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.2.2021 o 17:15 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2021 9:35 - 9:37 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, ďakujem za reakcie. Miro, k tej licencii, alebo teda k tej cene nákupu tých informačných systémov, mňa to tiež napadlo ako otázka, ale mali sme, mali sme stretnutie poslaneckých klubov, kde nám Kancelária Národnej rady predstavila 3 alternatívy financovania týchto systémov, každý systém stojí, teda každá alternatíva stojí iné peniaze, každá alternatíva má potom aj iný čas, kedy sa môže reálne spraviť, čiže je do toho aj opozícia zapojená, ja som teda rád, chcem poďakovať, že máme tú možnosť vidieť do toho ešte pred tým, ako sa to obstarávanie spustí, takže verím, že tá transparentnosť bude pokračovať.
Ondrej, ty si mi dal taký dobrý podnet, alebo teda podnet pre pána Vetráka, možno by ste, pán Vetrák, mohli zvážiť aj to, že by sme mohli v rokovacom poriadku upraviť aj paralelné rokovania výborov, pretože sa stáva veľmi často to, že poslanci, ktorí sú členmi viacerých výborov, a hlavne teda v koalícii sa to stáva, je to naozaj veľmi obšírne, že jeden poslanec je vo viacerých výboroch, hlavne tých vecných, tak potom tí poslanci nemôžu prísť na druhý výbor, keďže sa nevedia rozdeliť.
Mali by sme naozaj možno nejakým spôsobom upraviť to, aby sa to nestávalo, pretože už viackrát sme mali problémy vo viacerých výboroch, že sme museli ten výbor proste zrušiť, nie kvôli tomu, že bol poslanec chorý, ale kvôli tomu, že tí poslanci boli proste na iných výboroch v čase zasadnutia toho istého výboru, a druhá vec je, možno by mali začať tí predsedovia výborov aj využívať aj ten inštitút neospravedlnenej neúčasti, ktorú v rokovacom poriadku dnes majú, len to proste nikto nepoužíva, to znamená, že keď nejaký poslanec nepríde na výbor a nemá to riadne zdôvodnené, tak by to proste malo byť neospravedlnené a to znamená pri dvoch neúčastiach polovicka, polovička platu dole, pri štyroch celý plat dole a možno by si potom tí poslanci rozmysleli, či budú ignorovať zasadnutie výborov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2021 9:28 - 9:32 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán navrhovateľ, nemal som v pláne vystúpiť, ale chcem zareagovať na to, že ste podali akúsi takú pomocnú ruku alebo požiadali ste o pomocnú ruku aj opozíciu, aby sme sa zapojili do tvorby tejto novely zákona o rokovacom poriadku. Osobne si myslím, že tento návrh je dobrý, že naozaj by mohol veľmi pomôcť aj skvalitniť rokovania najmä z toho dôvodu, že by mala verejnosť konečne možnosť sa aktívnym spôsobom zúčastňovať zasadnutí tých výborov, teda sledovať ich aj z pohodlia svojich domovov. Doteraz to možné nebolo. A myslím si, že tento návrh je veľmi dobrý, bude to síce stáť nejaké peniaze, ale myslím si, že to stojí naozaj za to, aby aj odborná, aj široká verejnosť mali možnosť sledovať nielen zo zasadnutia pléna, ale najmä zasadnutia aj samotných výborov.
K tej hybridnej forme rokovania výborov, to znamená, že by, do budúcnosti uvažujete nad tým, že by sa mohli zúčastňovať členovia výborov aj mimo fyzickej prítomnosti na samotnom výbore, ja poznám túto formu, pretože tak funguje Rada Európy, tiež to funguje cez systém webex, ktoré tiež kancelária Národnej rady uvažuje zakúpiť. Je to dobrý systém, podľa mňa aj to hlasovanie, aj to prihlasovanie do rozpravy funguje veľmi dobre, je to veľmi intuitívne, čiže je dobrý systém, avšak chcem upozorniť na jednu vec. Mali by sme si dávať pozor na to, aby sa táto forma fyzickej neprítomnosti na výbore nezneužívala. Vy síce hovoríte, že teraz to bude len počas pandémie, a teda uvažuje sa, keď už to bude zakúpené a budeme mať tie licencie, že by to potom pokračovalo aj po pandémii, uvidíme, ale je to možné, že to tak bude, ale aj počas pandémie chcem upozorniť na to, aby sa nestalo, že to budú niektorí poslanci a aj navrhovatelia, napríklad ministri, aby to nezneužíva..., nezneužívali, tú možnosť, že nemusia físť, prísť fyzicky na rokovanie toho výboru, pretože stane sa to takým akýmsi pohodlným, a naozaj aj ten predseda výboru by mal byť človek, ktorý by mal dopredu schváliť to, či človek, teda ten samotný poslanec alebo minister nemusí prísť na rokovanie výboru, a teda to len v prípade, že naozaj je v karanténe alebo, alebo je chorý, alebo proste naozaj z dôvodu, ktorý je objektívny, nie preto, že sa mu tam proste nechce prísť a že je pre neho pohodlnejšie to spraviť zo svojej kancelárie alebo zo svojho domova.
Čiže, pán predseda Vetrák, navrhujem, aby ste to nejakým spôsobom v druhom čítaní upravili, aby to bolo naozaj iba na určité povolenie, aby to nebolo na svojvoľné rozhodnutie poslanca, aby naozaj sa nestalo, že teraz na tie výbory nebude chodiť nikto a bude tam sedieť iba predseda sám, a to by bolo naozaj veľmi zlé, zníženie kvality rokovania toho výboru a stále by sme mali mať snahu zabezpečiť maximálnu prítomnosť všetkých poslancov aj navrhovateľov na danom rokovaní výboru. Ďakujem pekne.
A ešte, pardon, ešte posledná vec. Ešte posledná vec. Vlastne všimol som si, že už toto volebné obdobie je tu vlastne druhá novela zákona o rokovacom poriadku, ktorá bola k tlači 108, teraz tlač 459. Ja som osobne tiež otváral na grémiu tému otvorenia zákona o rokovacom poriadku, pretože je tam podľa mňa veľa vecí, ktoré treba dať odtiaľ proste preč, lebo sú tam zlé, napríklad nemožnosť používať pomôcok počas rozpravy, pri tomto rečníckom pulte, alebo to, že majú poslanci zakázané si pripnúť odznak napríklad politickej strany, je to dodnes zakázané, mnohí poslanci to napriek tomu porušujú, nosia to sem, ja to rešpektujem, ale je to stále zákon, ktorý by sme mali rešpektovať, a ak to teda nechceme, tak by sme to mali dať odtiaľ preč.
Tých vecí je tam oveľa, oveľa viacej a, pán Vetrák, ja vás chcem z pozície predsedu ústavnoprávneho výboru požiadať, aby ste v rámci všetkých poslaneckých klubov a poslanec..., politických strán, ktoré sú v parlamente vytvorili akúsi pracovnú skupinu, ktorá by začala pracovať na komplexnej, širokej novele zákona o rokovacom poriadku, aby sme to nemuseli robiť naozaj takto, takto útržkovito, pretože aj v minulosti poslanci vtedajšej opozície, dnešnej koalície mali viacero dobrých návrhov, ako rokovací poriadok vylepšiť, napr. pri hodine otázok a pri mnohých ďalších otázkach, a myslím si, že by sme nemali tú možnosť zahodiť a mali by sme to naozaj čím skôr využiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2021 17:50 - 17:51 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať pánovi poslancovi predrečníkovi za jeho vystúpenie v rozprave k tomuto bodu, ktorým chcú navrhovatelia vlastne vyhlásiť Ondrejský cintorín za národný cintorín. Chcem mu poďakovať najmä preto, že si vážim, že ako koaličný poslanec vystúpil s tým, že nepodporuje tento návrh zákona. To treba oceniť.
Ja tiež tento návrh zákona nepodporujem. Tiež budem hlasovať proti. A myslím si, že to odôvodnenie, ktoré navrhovatelia uviedli v dôvodovej správe k tomuto zákonu, je veľmi zlé, pretože tie dôvody, ktoré tam píšu, prečo by mal byť tento cintorín vyhlásený za národný, by mohli v podstate použiť aj iné cintoríny, či už je to martinský cintorín, alebo cintorín v Modre, alebo v Dolnom Kubíne, kde ležia teda tiež významné osobnosti.
Veľmi mi vadí, že navrhovatelia v tomto zákone, v tejto dôvodovej správe vyslovene zavádzajú a klamú, pretože tam píšu, že v Martine, že Martin je už dnes zaplnený, pričom samotné mesto Martin a primátor mesta Martin na oficiálnej stránke vyhlásili, že boli prekvapení, keď sa dozvedeli o nedostatku miest na národnom cintoríne, a teda nevyhnutnosti vytvoriť nový v Bratislave. "Áno, na Národnom cintoríne v Martine sú aj obsadené miesta, ale ako mesto rozhodne neevidujeme, že by bol plný. Stále disponujeme voľnými kapacitami a na národnom cintoríne pravidelne pochovávame. V prípade, že by k takejto situácii predsa len došlo, sme okamžite pripravení pristúpiť k rozšíreniu národného cintorína." Takže vidíme tu naozaj to, že tí predkladatelia si vymýšľajú klamlivé informácie.
Ja neviem teda, aká je motivácia k tomuto zákonu, ale myslím si, že v tejto dobe by sme sa mali zaoberať problémami, ktoré reálne trápia obyvateľov na Slovensku, a nie tým, že nejaký cintorín sa bude volať národný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2021 13:34 - 13:38 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja sa nebudem vo svojom príspevku zaoberať obsahom novely zákona o diaľničnej známke, a teda ani pani prezidentka nemala žiadne pripomienky, tá však napadla proces prijatia tohto zákona v skrátenom legislatívnom konaní, pretože podľa nej, ako aj podľa nás, podľa celej opozície bol ten zákon prijatý v rozpore s ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku.
Tento postup ste za rok svojej vlády zvolili vo väčšine prípadov neoprávnene a potom sme boli svedkami toho, ako sa museli zákony opravovať, pretože pri extrémne zrýchlenom konaní sa neodstránia všetky chyby, resp. sa nemyslí na všetko. Práve preto tu máme proces medzirezortného pripomienkového konania a troch riadnych čítaní v parlamente.
Mňa osobne najviac mrzí to, že sami porušujete pravidlá, ktorých porušovanie ste v minulých volebných obdobiach ako opozícia kritizovali, a navyše sami ste si do svojho programového vyhlásenia napísali, že "vláda Slovenskej republiky zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu. Na tento účel vláda Slovenskej republiky prostredníctvom podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý bude koordinovať legislatívu, najmä zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania s osobitne dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodnene neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie."
Kritiku procesu prijímania zákonov v superzrýchlených konaniach počúvame nielen zo strany opozície, ale aj zo strany niektorých koaličných poslancov. Tí však svoju kritiku presadzujú iba formálne, pretože v konečnom dôsledku aj tak zahlasujú za.
Ja nechcem byť však iba kritikom a mám aj niekoľko návrhov pravidiel, ktoré, si myslím, že by si mal parlament v budúcnosti osvojiť, ktoré by mal uplatňovať preto, aby sme predišli takýmto zbytočným chybám.
Po prvé, navrhujem, aby skrátené legislatívne konanie bolo možné prijať iba ústavnou väčšinou, to znamená naozaj súhlasom medzi širokým politickým spektrom.
Po druhé, navrhujem, aby skrátené konania používali, sa používali iba v prípadoch, ktoré sú jasne odôvodnené a v súlade so zákonom o rokovacom poriadku, pričom by sa dal možný nesúhlas napadnúť na Ústavnom súde, ktorý by posúdil a ak by to bolo neoprávnené, zákon by stratil účinnosť.
Po tretie, navrhujem vytvoriť čo najväčší priestor na oboznámenie sa verejnosti aj so zákonmi v skrátenom konaní tak, že by sa zákony schválené na vláde predložili na rokovanie parlamentu až po určitej lehote na ich zverejnenie, napríklad päť pracovných dní. Počas tejto doby využiť napríklad medzirezortné pripomienkové konanie na zozbieranie podnetov od verejnosti.
A po štvrté, navrhujem, aby skrátené konania, ktoré by už, ktoré boli už na rokovaní parlamentu, by medzi prvým a druhým čítaním mali povinnú napríklad týždňovú prestávku na dolaďovanie, diskusiu a výbory.
Mojou snahou nie je vytvoriť priestor na pokračovanie napríklad hospodárskych škôd, ktoré by sa mali v skrátenom konaní odstrániť, ale v odôvodnených prípadoch by sa stále dalo použiť to tzv. superzrýchlené konanie, v ktorom sa dá zákon prijať aj počas jedného dňa. Mojou snahou je vytvoriť priestor, aby nevznikali chyby, aby sa mohla odborná aj široká verejnosť zapájať do legislatívneho procesu aj v skrátenom konaní, no najmä mojou snahou je zabezpečiť, aby sme neobchádzali zákon a dodržiavali vlastné pravidlá, ktoré tu v parlamente prijímame.
Ďakujem za vaše vypočutie a verím, že vytvoríme priestor pre diskusiu, ako tento proces vylepšiť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 22:19 - 22:20 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. No, bohužiaľ, je to tak. Pätnásť protestujúcich občanov pred parlamentom je veľký problém. Museli byť zaistení, museli byť predvedení na nejaké vypočutie, avšak 50 policajtov, ktorí ich tam čakali, tiež zhromaždených na tom mieste, to už je v poriadku. Stopäťdesiat poslancov, ktorých je natlačených v tejto miestnosti, dokonca v decembri aj s pozitívnymi, infikovanými, to je tiež v poriadku. Stovky ľudí natlačených, zhromaždených pri odberných miestach, to je tiež v poriadku. A ja sa pýtam, prečo vláda nechce, tak ako to urobili aj v iných štátoch, povoliť aspoň zhromažďovanie občanov na vyjadrovanie protestov proti opatreniam, ktoré sú prijímané, pretože každý, každý občan má právo vyjadriť svoj názor a svoj protest a nikto nemôže takýmto spôsobom zasahovať do týchto práv ani pri šírení koronavírusu, pretože aj odborári a iné organizácie by už dávno svojím postojom vyjadrili, už by dávno vyjadrili svoj postoj tejto vláde a určite by sa tá situácia mohla aj iným spôsobom zmeniť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.2.2021 17:15 - 17:15 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Áno, mám procedurálny návrh, najprv teda znenie. Navrhujem prerušiť schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky do času, kým sa jej nebudú môcť zúčastniť všetci členovia vlády.
Odôvodnenie: Teraz sme práve mohli vidieť, ako ministerka spravodlivosti musela odísť kvôli tomu, že má teda nejaké iné pracovné záležitosti. V poriadku, rešpektujem to, avšak mala by tu byť zúčastnená, keďže sama vystúpila a vyžiadala si reakcie poslancov, na ktoré potrebujeme odpovede, a takisto potrebujeme odpovede na ďalšie otázky, ktoré súvisia s predlžovaním núdzového stavu, na ktoré sme odpovede nedostali a keďže máme o tomto bode hlasovať zodpovedne, potrebujeme, aby ste informácie nám, členovia vlády, predložili, preto teda ešte raz navrhujem, aby sme tú schôdzu prerušili, kým tu nebudú zúčastnení všetci členovia vlády. Ďakujem pekne, návrh dám písomne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 16:31 - 16:37 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka, ja som nepovedal, veď ja som si to nevymyslel. Ja som povedal, že boli tie informácie medializované a že chceme odpoveď. Ja som netvrdil, že to tak je. Ja som sa len pýtal. Takže určite využijeme inštitúty, ktoré nám dovoľujú tie informácie získať.
Čo sa týka mobility, ja som to hovoril, hlavne to, že je to nedostatočné obdobie, ktoré tu vy v tom grafe uvádzate, pretože vy tu ukazujete len obdobie od 8. 2. do 20. 1., čo je podľa mňa málo v rámci tohto roka, a že by sme to mali hlavne porovnávať s mobilitou aj v minulom roku. Vy tu sami v tom materiáli píšete, že sa mobilita významne neznížila. Tak preto som chcel vedieť napríklad to, že či plánuje vláda prijať nejaké iné opatrenie na to, aby tú mobilitu znížila ešte viacej, ak to pokladáte za legitímny cieľ. Pretože som sám povedal, že vy sami vlastne tú mobilitu ako vláda zvyšujete tým, že stále vyžadujete od ľudí to testovanie. To znamená, že tí ľudia aj keď by možno chceli byť doma, tak nemôžu, pretože musia stále podstupovať to testovanie, kde sa ľudia chodia a zhromažďujú sa tam, stretávajú sa tam a viacero odborníkov už upozorňovalo na to, že je to miesto, kde dochádza k šíreniu tejto nákazy.
A čo sa týka ďalších faktických poznámok, áno, nedostanem odpoveď, pretože tu nie sú ďalší ministri, ale túto odpoveď nedostanú ani ďalší koaliční poslanci, ktorí sa tiež pýtajú na niektoré otázky, a preto podľa mňa máme len dve možnosti. Prvá možnosť je prerušiť rokovanie o tomto bode a kým sa sem, kým sem neprídu zodpovední ministri a predseda vlády, aby sme mohli o tom naozaj rokovať zodpovedne. Alebo druhá možnosť, pokiaľ sem neprídu, jednoducho neschváliť predĺženie núdzového stavu, pretože ako parlament by sme to nemali posudzovať len obsahovo, ale mali by sme to posudzovať aj formálne. Pretože je podľa mňa dôležité, aby parlament dostal od vlády aj určitú úctu.
Ďakujem pekne, viacej nestihnem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2021 16:07 - 16:24 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte mi na úvod, aby som zopakoval už niektoré výčitky, ktoré tu boli spomenuté buď v rozprave alebo vo faktických poznámkach. Prvá najdôležitejšia z môjho pohľadu je neprítomnosť ostatných členov vlády pri prerokovávaní tohto návrhu zákona. Už aj koaliční poslanci dali tiež niektorí za pravdu, že by tu mal byť minimálne minister zdravotníctva. Určite by tu mal byť predseda vlády a mali by tu byť aj iní ministri, napríklad školstvo a napríklad aj financie, pretože núdzový stav a jeho dopady sa veľmi priamo týkajú aj ekonomiky. A preto je veľmi dôležité, aby sme tu mohli prerokovávať aj veci týkajúce sa financií. Bohužiaľ, pani ministerka spravodlivosti, pri všetkej úcte, si myslím, že nie je fundovaná a nemá dostatok informácií na to, aby nám odpovedala na otázky týkajúce sa aj iných rezortov. Pani ministerka, berte to, prosím vás, tak, že do budúcnosti, pretože vieme veľmi dobre, že k takémuto bodu ešte budeme sedieť minimálne ešte raz. Berte to, prosím vás tak, aby ste vy odkázali ostatným členom vlády takú požiadavku, nie opozície, ale celého parlamentu, že požadujeme, aby pri prerokovávaní tohto materiálu tu boli prítomní, ak nie všetci, tak minimálne tí ministri, ktorí sa, ktorých rezortov sa priamo tá situácia a núdzový stav dotýkajú.
Už sme tu jedenkrát prerokovávali podobný návrh predĺženia núdzového stavu, a to v januári, to znamená pred viac ako mesiacom. Ten materiál, ktorým vláda sa snažila pred parlamentom ako pred inštitúciou, ktorá je oprávnená schváliť toto predĺženie, tak vláda predložila materiál, ktorý bol maximálnym spôsobom nepostačujúci. Malo to iba nejaké dve strany. Chýbalo tam množstvo informácií, napriek tomu bol ten predĺžený stav predĺžený. Podľa mňa parlament by mal trvať na tom, aby vláda, ktorá je povinná odôvodniť parlamentu, poslancom a poslankyniam dôvody, prečo musíme pokračovať v predlžovaní núdzového stavu, tak tá vláda to mala spraviť naozaj oveľa fundovanejšie.
Máme tu materiál, ktorý je lepší. To som už povedal aj vo faktickej poznámke. Sú tu doplnené ďalšie informácie. Z môjho pohľadu však stále to je nedostatočné a myslím si, že do budúcnosti by ten materiál mal byť prepracovaný naozaj tak, aby sme všetci sa vedeli jasne rozhodnúť, či chceme alebo nechceme na základe podložených informácií, či sa chceme rozhodnúť schváliť alebo neschváliť predĺženie núdzového stavu.
Najprv mi dovoľte vyjadriť sa k materiálu, ktorý prišiel včera, sprievodný materiál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, teda akési doplnenie informácií k už predloženým informáciám v tlači na žiadosť poslaneckého klubu SaS. Na niekoľkých stranách sa vlastne opakovane hovorí o tom, o tom vlastne právnom podklade, teda že prečo, prečo vlastne vláda má právo a povinnosť žiadať o predĺženie núdzového stavu. Viac-menej keď si to prečítate, tak sa dočítate na viacerých stranách, že tým dôvodom, prečo teda vláda chce, aby bol predĺžený núdzový stav, je vlastne obmedzenie alebo využitie nástroja na obmedzenie pohybu a pobytu občanov. Je to tu viackrát napísané. Kľúčové, poukazuje na dôvodnosť uvažovania o využití nástroja, ktorý má verejná moc k dispozícii, aby mohla efektívne bojovať so závažným ohrozením života a zdravia občanov a takýmto nástrojom je najmä obmedzenie slobody pohybu a pobytu, obmedzenie vzájomného styku obyvateľov medzi sebou a na frekventovaných verejných miestach. A ďalej, o jeden odstavec ďalej na strane 3 sa píše: "Žiadnym iným spôsobom nie je možné normatívnym právnym aktom obmedziť slobodu pohybu a pobytu a práv na pokojné zhromažďovanie občanov."
Avšak na strane 5 - vyhodnotenie opatrení doteraz zrealizovaných v rámci núdzového stavu - je predložený graf, ku ktorému je popis, ministerstvo spravodlivosti uvádza, že obmedzenie slobody pohybu obyvateľov, tzv. lockdown, podľa dát dostupných od spoločnosti Apple od 8. februára 2021, významne ďalej neznížilo mobilitu obyvateľstva, ktorá sa pre opatrenia prijaté na prelome roka nachádzajú v rozmedzí 50 až 80 % úrovne v januári 2020.
Prvá vec, ktorá mi tu chýba, pani ministerka, je dlhšie časové obdobie, kde chceme porovnávať, akým spôsobom bola ovplyvnená mobilita, pretože graf znázorňuje iba obdobie od 8. februára 2021 do 20. februára 2021, kde viac-menej nevidíme vôbec, akým spôsobom, akým spôsobom by sme mohli porovnať tú mobilitu napríklad s predchádzajúcim rokom, kedy, kedy tieto obmedzenia neboli a porovná sa to len s januárom, kde sa píše teda o rozmedzí 50 až 80 % úrovne, ale konštatujete sama, že to významne nebolo znížené. A takisto píšete ďalej, že: "Komplexnejšie a relevantnejšie vyhodnotenie dopadu a jeho zavedenie do praxe si vyžaduje istý časový odstup a isté penzum dát, ktoré nie sú dnes 20 dní od jeho spustenia úplne výpovedné."
Preto, pani ministerka, chcem sa spýtať, že keď teda hovoríte v tom materiáli o tom, že potrebujeme obmedziť mobilitu, na základe teda akých, akých dát alebo na základe čoho si myslíte, že by to malo reálne pomôcť, keď sami tvrdíte, že sa to, že sa významne tá mobilita neznížila tým, že sa zaviedli tieto opatrenia. A druhá vec je, samozrejme, aj to, že tá mobilita sa samotnou vládou aj podporuje, pretože stále vyžadujete tie celoplošné testovania. To znamená, že ľudia sú mobilní už aj z týchto dôvodov, tam sa takisto zhromažďujú na miestach. Čiže obmedzovanie nejakého pohybu alebo obmedzovania nejakého zhromažďovania nemá veľmi zmysel podľa mňa, keď sami to zakazujete, na druhej strane vlastne pri inom, pri inej veci to prikazujete.
V bode 2 píšete o opatreniach, ktoré boli realizované v rámci predĺženého núdzového stavu. To tam podľa mňa v minulosti veľmi chýbalo. Teraz to tu máme, avšak myslím si, že je to veľmi, veľmi neúplné. Chýba tam veľmi veľa informácií, pretože iba tu píšete o tom, že sa obmedzila sloboda pohybu, to bolo teda jedno opatrenie, ktoré bolo realizované, potom tu píšete o tom, že bol, že došlo k obmedzeniu práva pokojne sa zhromažďovať, takisto to vieme. A potom sa tu píše už len o hospodárskej mobilizácii, tak ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojej pôsobnosti určilo 950 subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorých úlohou je zabezpečiť trvalú starostlivosť o klientov, zabezpečiť, aby zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb ostali pri prijímateľoch, atď. atď. To znamená, že sú tam nejaké opatrenia, ktoré boli urobené v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, avšak vôbec tu nemáme žiadne informácie o nejakých opatreniach alebo o nejakých veciach, ktoré sa urobili v rámci napríklad ministerstva zdravotníctva, v rámci ministerstva financií napríklad na podporu a oživenie ekonomiky, ktorá, samozrejme, týmto núdzovým stavom je obmedzovaná. A aké opatrenia sa urobili na úseku ministerstva školstva, ministerstva obrany, ministerstva vnútra? Napríklad hlavne podľa mňa aké opatrenia boli realizované Úradom verejného zdravotníctva? Tieto informácie tam úplne chýbajú a mali by byť rozpísané na oveľa viacej stranách.
Potom v poslednej časti, po časti 4 píšete nejakú prognózu vývoja pandemickej situácie a potenciálnej reakcie vlády. Zase tu len píšete o nejakých, o nejakých prognostických modeloch ministerstva zdravotníctva, avšak žiadne modely alebo nejaké náčrty výsledku tých modelov nie sú v tomto dokumente obsiahnuté. A z pohľadu prognózy je epidemiologická situácia na bode zlomu a teda od opatrení záleží, či príde k zlepšeniu alebo k eskalácii situácie. Zase tu chýba nejaké, nejaký plán nejakých opatrení, čo sa bude diať v prípade, že situácia bude stagnovať, v prípade, že bude eskalovať situácia, aké opatrenia sa prijmú v takom, v takom, v situácii, v takej situácii, zase tu nemáme nejaké presnejšie informácie.
Ďalej je tu napísané, že: "Vláda bude podľa mienky ministerstva spravodlivosti promptne reagovať na vývoj pandemickej situácie." Podľa mňa by tu nemal byť budúci čas - bude reagovať. Podľa mňa vláda už by mala reagovať a teda by tu mali byť napísané opatrenia, ktoré už boli jednak aktivované, a hlavne by tu mali byť opatrenia vyhodnotené, ktoré boli účinné - ktoré neboli účinné.
Čo mi tu ďalej chýba, sú napríklad ktoré opatrenia, ktoré už boli, ktoré už boli platné, súvisia s núdzovým stavom a ktoré nie, teda ktoré by bolo možné prijať aj bez núdzového stavu. Chýbajú mi tu teda ďalšie opatrenia, ktoré by mali byť prijaté, to som už spomínal.
Takisto mi tu chýba finančné zhodnotenie týchto opatrení a minister financií podľa mňa by tu mal doložiť informácie o udržateľnosti verejných financií, pretože neustále predlžovanie núdzového stavu a obmedzovanie vlastne ekonomiky bude mať katastrofálne následky na verejné financie a hospodárenie nielen štátu, ale aj našich obyvateľov a našich podnikov. Chýba mi tu informácia, koľko finančných prostriedkov sa napríklad plánuje vynaložiť v rámci vládnych opatrení, informácia, koľko nás stálo napríklad celoplošné testovanie, aby sme vedeli vyhodnotiť aj tú ekonomickú stránku tohto testovania. Takisto dopad napríklad dištančného vzdelávania na kvalitu samotného vzdelávania, pretože vieme, že deti už niekoľko mesiacov sú zavreté doma a takisto ministerstvo školstva by malo mať záujem na tom, aby deti dostali kvalitnú, kvalitné vzdelanie a v tomto materiáli by určite malo byť spomenuté aj to, akým spôsobom ministerstvo školstva vyhodnocuje túto situáciu a akým spôsobom plánuje tú situáciu, samozrejme, zlepšovať. Aké ďalšie opatrenia sa v oblasti školstva plánujú na to, aby sme mohli tie deti konečne do škôl dostať?
Takisto by som chcel vedieť, či plánuje vláda urobiť aj niečo s podporou alebo propagáciou športu a zdravotného, zdravého životného štýlu, pretože to je vec, ktorá tu veľmi chýba, pretože nemali by sme len ľudí obmedzovať, aby sedeli doma, ale mali by sme v prvom rade podporovať to, aby tí ľudia žili zdravo, aby sa hýbali, aby športovali, aby si budovali tú imunitu tým najprirodzenejším spôsobom.
V samotnom materiáli, ktorý bol predložený v tlači, teda ktorý bol predložený podľa mňa s dostatočným časovým predstihom, sú tiež niektoré formulácie, ktoré ja osobne vyhodnocujem tak, že sú veľmi zlé, slabé, sú vágne. Napríklad vláda konštatuje, že musí vedieť učiniť politicky a právne neľahké rozhodnutie o opätovnom predĺžení núdzového stavu. Ja si však dovolím tvrdiť opak, že opätovné predĺženie núdzového stavu je to najľahšie rozhodnutie, pretože by sme mali hľadať práve cesty a riešenia, ako núdzový stav ukončiť, ako sa vrátiť do normálu a nemôžeme ho predsa predlžovať do nekonečna, pretože, bohužiaľ, ale zrejme to tak bude, vláde ten núdzový stav vlastne po všetkých stránkach vyhovuje, pretože jednak môžete nakupovať na priamo bez verejnej súťaže, zakazovať verejné zhromaždenia a v podstate ospravedlňovať všetky svoje rozhodnutia a prijaté opatrenia núdzovým stavom. Teda neľahké rozhodnutie by bolo neprijať rozhodnutie o opätovnom predĺžení núdzového stavu, ale prijať opatrenia, ktoré pomôžu občanom vrátiť sa naspäť do bežného života.
Ďalej vo svojom odôvodnení píšete, že: "Opätovné predĺženie núdzového stavu vytvára pre vládu Slovenskej republiky iba predpolie pre potenciálne vykonanie následných legislatívnych opatrení, ktoré bude potrebné prijať v záujme ochrany verejného zdravia a života ľudí." Ja si však myslím, že následné vykonanie legislatívnych opatrení nemá nič spoločné s predlžovaním núdzového stavu, pretože vykonávanie legislatívnych opatrení si môžete predsa robiť aj bez vyhláseného núdzového stavu. Podľa mňa tento argument je zbytočne nepostačujúci a využívanie inštitútu skráteného legislatívneho konania sa stalo akousi, akousi vlastne takou politikou súčasnej vlády. Sami vo, v tom danom návrhu píšete, že vláda je povinná neustále skúmať, preverovať a vyhodnocovať potrebu ponechania potenciálne prijatých obmedzení základných práv a slobôd v platnosti a v rámci núdzového stavu, teda opatrenia, ktoré ste prijali, tu podľa mňa vôbec vyhodnotené nie sú. A ak teda sú vyhodnotené, pretože sami si píšete, že to je vaša povinnosť, tak sa pýtam, prečo nie sú súčasťou tohto dokumentu, v rámci ktorého sa snažíte zdôvodniť parlamentu ako ustanovizni, ako orgánu, ktorý má predĺženie núdzového stavu schváliť.
Myslím si, že argumentovať dokola tým, že tu máme pandémiu, že zomierajú ľudia, bez konkrétnych dát a analýz a zdôvodnení je podľa mňa nezodpovedné a najmä je to nedôstojné voči parlamentu ako inštitúcii, ktorá je vláde nadriadená a ktorá má rozhodnúť o tom, či budeme alebo nebudeme pokračovať v núdzovom stave.
V odôvodnení píšete, že epidemická situácia na Slovensku nepochybne dáva poznať, že rozhodnutie vlády o opätovnom predĺžení núdzového stavu je nesvojvoľné, je racionálne a je dôvodné. Ja si však myslím, že epidemická situácia na Slovensku dala nepochybne poznať, že táto vláda absolútne zlyhala a nevie, čo má robiť. Predlžovaním núdzového stavu nič nedosiahneme, pokiaľ nebudeme mať jasný plán, čo sa ide robiť. Ľudia potrebujú vidieť svetlo na konci tunela, kedy toto všetko skončí a nie dookola poučovať, počúvať hádky v koalícii, rozpory medzi názormi odborníkov a predsedom vlády a neustále prezentované zhoršené čísla bez jasnej vízie. Núdzový stav sme už raz v parlamente predlžovali, preto sa pýtam ešte raz, prečo tam nevidíme nejaké zhodnotenie, vyhodnotenie predkladacích opatrení alebo nejaký náčrt nejakých, nejakej ďalšej cesty, ktorou sa chceme vydať.
V tomto pokročilom stave, pani ministerka, a po viac ako roku majú ľudia právo vedieť, že vláda vie, čo robí a že sa do bežných životov vrátime po úspešnej aplikácii takých a takých opatrení.
A na záver, pani ministerka, mi dovoľte pár otázok, na ktoré mi vy pravdepodobne nebudete vedieť odpovedať, ale to súvisí zase s tým, že tu nie sú členovia vlády, ktorých sa predĺženie núdzového stavu týka. Jedna otázka je, veľmi by ma zaujímalo, koľko zákaziek bolo zadaných podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, teda zákazky na dodanie tovaru na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž, ani rokovanie, rokovacie konanie so zverejnením. Toto ma zaujíma najmä preto, že boli medzirezortné informácie, že takouto formou súťaže, teda vlastne bez nejakého zverejnenia, bez nejakých, bez nejakej súťaže už bolo minutých viac ako jedna miliarda eur. Verím, že to nie je pravda a že toto číslo nám vláda vysvetlí alebo nám predloží, aby sme mali presné informácie.
Tiež ma zaujíma, pani ministerka, teda skôr by som sa chcel spýtať ministra zdravotníctva, čo ideme robiť s pacientmi, ktorí nemajú COVID a zomierajú na iné choroby alebo zomierajú preto, že nedostávajú dostatočnú zdravotnú starostlivosť kvôli napríklad odloženým operáciám, pretože tiež to je vec, ktorou by sme sa mali aktívne zaoberať.
A na záver mám pre vás jeden konkrétny návrh, ktorý by ste mali spraviť v tejto situácii, odvolať ministra Krajčího, pretože situáciu nezvláda a nie je podľa mňa hanbou priznať si, že danú situáciu nevie vyriešiť. Myslím si, že dokážete vo vláde a v koalícii nájsť ľudí, a keď nedokážete nájsť ľudí vo vlastných radoch, tak dokážete nájsť ľudí medzi odborníkmi, ktorí budú ochotní prevziať tento rezort, aby sme konečne dokázali prijímať také opatrenia, ktoré zabezpečia aj zdravie našich občanov, ale zabezpečia aj to, aby ekonomika na Slovensku sa mohla konečne nadýchnuť, obnoviť, aby sme sa mohli vrátiť do našich bežných životov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 10:30 - 10:32 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ďakujem, že ste reagovali v rozprave. Ja musím otvorene povedať, že ja si vážim vaše vystúpenie a aj vystúpenia, alebo teda snahu poslaneckého klubu SaS o to, aby ten materiál bol naozaj lepší, dopracovanejší, aby poslanci sa mohli rozhodovať na základe reálnejších dát. Ja to však vnímam ako takú skôr formálnu kritiku, že vy si síce zastávate tú svoju pozíciu, že mali by ste byť čo najviac transparentný, otvorený a teda taký všeobecne kritický, ale v konečnom dôsledku aj tak budete všetci hlasovať za, ale to je, samozrejme, vaše rozhodnutie. A už keď si vlastne vláda, keď už si na návrh vlády schvaľujeme predĺženie núdzového stavu tu v parlamente, tak si myslím, že by tá vláda mala počúvať ten parlament a mala by reflektovať požiadavky aj vládnych poslancov v danom materiáli.
A čo je naozaj veľmi smutné a čo musím znovu povedať, je to, že tu je prítomná len ministerka spravodlivosti. Minule keď sa predlžoval núdzový stav, tu bol prítomný len podpredseda vlády pán Holý. A myslím si, že každý, aj koaliční poslanci, musia uznať, že by tu mal byť minimálne aj minister zdravotníctva, aj predseda vlády, ak nie aj iní ministri. Pretože keď chceme o tom naozaj debatovať a keď sa chceme nakoniec rozhodnúť, ako chceme hlasovať, tak musíme sa vedieť rozhodovať na základe informácií, ktoré by nám mali členovia vlády poskytovať. Pri všetkej úcte, pri všetkej úcte k pani ministerke spravodlivosti nemyslím si, že ona dokáže odborne vysvetľovať informácie ohľadne, alebo otázky ohľadne zdravotníctva a iných odborných tém. A preto je naozaj veľmi smutné, že tu zase rokujeme v podstate sami so sebou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.2.2021 10:25 - 10:25 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani ministerka, ďakujem, že ste vystúpili v rozprave, aby sa, aby sme mohli reagovať. Ja sa vás chcem, ja chcem využiť tú príležitosť, že ste vystúpili a opýtať sa vás na jednu vec, lebo máme nastavený zákon tak, že schvaľovanie predĺženia núdzového stavu má na starosti parlament. Čiže parlament a poslanci, ktorí vám dajú určitú spätnú väzbu a požadujú od vás určité informácie na to, aby sme sa mohli správne rozhodnúť. A aj pri prvom predlžovaní núdzového stavu vystúpili z radov koaličných poslancov poslanci, ktorí žiadali, aby predložený materiál obsahoval prognózy, porovnania, vysvetlenia a tak ďalej. To chce viacej dát, viacej čísel. Materiál nakoniec ste teda predložili, dodatočne včera o asi 9.30 prišla poslancom. Podľa mňa je stále veľmi slabý a nedostatočný.
Ja sa vás chcem spýtať, prečo, keď už v januári od vás koaliční poslanci žiadali prepracovanejší materiál, ste ten materiál nevypracovali hneď pri schvaľovaní predĺženia núdzového stavu na vláde a prečo ste to predložili až včera 9.30 hod. pár hodín pred rokovaním tohto bodu.
Ďakujem pekne za odpoveď, pani ministerka.
Skryt prepis