Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

9.7.2020 o 16:36 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 9.7.2020 16:36 - 16:37 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ctené plénum, opätovne predkladáme návrh na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, nakoľko táto pozícia do dnešného dňa je voľná a v zmysle politických dohôd po voľbách táto pozícia patrí poslaneckému klubu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, preto si vás dovoľujeme opätovne požiadať o to, aby ste politické dohody dodržali a nášho kandidáta zvolili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 10:42 - 10:44 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Treba doplniť ešte jednu dôležitú informáciu a to je to, že tento návrh zákona, aj keď môže byť naozaj vo veľa dobrý, vo veľa veciach dobrý, tak on nemá absolútne nič spoločné s koronakrízou, pretože aj keby koronakríza nebola, tak takýto istý návrh zákona by bol predložený zo strany ministerstva hospodárstva, pretože strana SaS sa s týmto kilečkom prezentovala ešte v čase predvolebnej kampane, kedy sme teda ešte o koronakríze nevedeli, a takisto ten zákon mohol byť predložený možno niekedy v apríli, možno v máji, čiže mohlo to byť kľudne aj o pár mesiacov skôr.
Ty si, Marian, vo svojej rozprave spomenul ten čl. 1, ktorý hovorí o tých telekomunikačných anténach. To je naozaj veľmi dôležité, zdôrazniť to, pretože my ideme operátorom povoliť to, aby si mohli tie antény stavať bez stavebného povolenia alebo bez ohlášky, čo sa na to môže niekto pozerať, že to je možno nejaké zjednodušenie alebo zrýchlenie nejakého procesu, ale my podľa mňa ideme v tomto bode úplne opačne, ako by sme mali ísť, pretože dneska, na Slovensku aj v súčasnosti, aj v minulosti dochádzalo k situácii, že títo mobilní operátori si prenajali tieto priestory na strechách obytných domov, postavili tam anténu, platili nejaký nájom, a keď im tá nájomná zmluva skončila, tak jednoducho v zmysle iného zákona, v zmysle verejného záujmu tento priestor nechali zabratý, anténa tam stojí, vlastníci nedostávajú žiadne peniaze a dochádza tu k porušeniu ústavy, ktorá hovorí, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.
V tomto prípade o primeranej náhrade sa nemôžme baviť, čiže máme tu stav, ktorý je protiústavný, a my ideme novelizovať článok, ktorý ide podľa mňa úplne opačným smerom, ako by mal ísť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.7.2020 13:12 - 13:12 hod.

Martin Beluský
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja mám procedurálny návrh, ktorým navrhujem zlúčiť rozpravu k bodom číslo 11 (tlač 154), 19 (tlač 145), 20 (tlač 143) a 21 (tlač 144), nakoľko všetky štyri zákony smerujú k rovnakému cieľu, a to k obmedzeniu interrupcií a bolo by veľmi neefektívne, keby sme o každom bode rokovali zvlášť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.6.2020 19:03 - 19:04 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo aj za všeobecný súhlas. Nebudem už dlho zdržiavať, len chcem teda ešte pár vetami zhrnúť túto rozpravu. Päť hodín diskusie. Padlo tu veľa argumentov za a veľa argumentov proti. Je teraz naozaj na každom poslancovi, aby sa rozhodol, ktoré argumenty si zobere za svoje a tak sa rozhodne aj hlasovať.
Za navrhovateľov chcem ešte vyjadriť to, že sme ochotní v druhom čítaní prijať akékoľvek pozmeňujúce návrhy, ktoré tento zákon vylepšia alebo nejakým spôsobom bude vyhovovať aj tým organizáciám, ktoré sa k tomu vyjadrili, či už Zväz obchodu, alebo Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, ktoré teda mali pripomienky k tomu, aby tam bolo niekoľko nedieľ z tohto zákona vynechaných. Takisto sme ochotní baviť sa o termíne účinnosti tohto zákona, aby sme naozaj tým poslancom, ktorých trápi to, že sme teraz v kríze, aby sme neskúšali takýto zákon aplikovať.
A chcem ešte povedať, že tento zákon už teraz má deväť výnimiek z maloobchodného predaja, čiže nie je to zákon, ktorý plošne zakazuje maloobchodný predaj, ale naozaj sme sa snažili myslieť aj na, na tie výnimky, aby naozaj sme čo najlepším spôsobom tento zákon nastavili.
Ďakujem veľmi pekne za podporu. Teším sa zajtra na hlasovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:28 - 18:29 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kuriak, ďakujem za vaše vystúpenie aj za vaše argumenty za tento návrh zákona. Zatiaľ z toho, čo sledujem túto rozpravu, tak mi vychádza, že je vlastne vôľa v tomto pléne schváliť takýto návrh zákona, aby sa obmedzil maloobchodný predaj v nedeľu, no a vlastne tá najväčšia výčitka alebo najväčšia prekážka, prečo to nechcete spraviť, je vlastne načasovanie. Aj vy ste tiež v rozprave povedali, že nie je teraz správny čas, aby sme takýto zákon predložili. Ale ja si myslím, práve naopak, že teraz je ten najsprávnejší čas, pretože teraz z rozhodnutia nie parlamentu, ale ústredného krízového štábu máme počas nedelí zatvorené, to znamená, že je to veľmi živé už niekoľko týždňov alebo mesiacov a ľudia si v nedeľu nemajú možnosť nakupovať a práve teraz je ten čas, kedy by sme mali diskutovať o tom, či by sme tento stav nepredĺžili aj po skončení krízy, či by sme tento maloobchodný predaj počas nedelí neotvorili. Čiže podľa mňa načasovanie je veľmi správne a tá diskusia by mala prebiehať aj v druhom a treťom čítaní, aby sme naozaj našli aj tie kompromisy, aby boli všetky strany aspoň čo najviac spokojné, aby naozaj tí zamestnávatelia a zamestnanci, odborári a tak ďalej boli s tým výsledkom naozaj spokojní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 17:45 - 17:46 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Benčík, ja vám ďakujem za vaše vystúpenie v rozprave. Vy ste vo vašom príspevku povedali alebo vyjadrili, že štát by nemal zasahovať do toho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, že viac-menej by to malo byť na tom trhu alebo na ich vzájomnej dohode. Ja si dovolím s vami v tomto nesúhlasiť, pretože podľa mňa štát musí zasahovať do toho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a tak aj štát dnes robí nielen na Slovensku, ale asi všade na svete, preto máme napríklad Zákonník práce, ktorý hovorí, koľko hodín môže zamestnávateľ zamestnancovi týždenne prideliť, máme tam ustanovenia o zmenosti, nočnej práci, príplatkoch. Takisto máme napríklad vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktoré hovoria o bremenách, záťažiach pre mužov, pre ženy, prideľovanie vody, teplotu na pracovisku, rizikovej práce, jednoducho štát musí ten vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom regulovať, musí do neho zasahovať. A tak je to podľa nás správne a o tomto je vlastne aj tento návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 16:44 - 16:46 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za reakcie. Pán poslanec Viskupič, máte pravdu, pri nábytkoch a elektronike, tam je ten podiel v nedeľu väčší, to, samozrejme, ja nebudem zatajovať, ale to neznamená, že keď v nedeľu nebudú môcť tieto obchody predávať, že tí spotrebitelia sa rozhodnú ten nábytok alebo tú elektroniku nekúpiť. Oni, samozrejme, to sú produkty, pri ktorých človek, pri nákupe ktorých človek trávi viacej času, ale ten čas si viete nájsť napríklad aj v sobotu alebo cez týždeň a v podstate výsledok tohto návrhu zákona by bolo to, že by sa tie nákupy presunuli v čase. To znamená, že by zase ten väčší podiel sa presunul napríklad na sobotu z nedele a nemohol by žiaden obchodník povedať, že on nemôže predávať v nedeľu, pretože by tí zákazníci neodišli k nejakej konkurencii.
A, pán poslanec Osuský, vy vkladáte nášmu predsedovi do úst slová, ktoré nikdy nepovedal. Áno, on povedal, že nemôžete sa pozerať na ľudí len cez čísla a excelovské tabuľky, ale to neznamená, že sa nemáte pozerať aj cez tieto čísla. Treba mať taký vyvážený pohľad a ja mám na starosti práve ten číselný pohľad. Máme na starosti; máme zase poslancov, ktorí sa na to pozerajú inými pohľadmi, a takýmto spôsobom treba nájsť to najsprávnejšie riešenie.
A čo sa týka toho vášho návrhu o tých reštauráciách a pohostinstvách, pán poslanec, ja s tým stopercentne súhlasím. Nechcem tu hovoriť nejaké extrémy, ale niektoré z týchto prevádzok, ktoré ste spomenuli, by som zatvoril úplne, ale to je, samozrejme, na diskusiu v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

9.6.2020 16:32 - 16:38 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ešte raz, vážené panie poslankyne, páni poslanci, už tu v rozprave padlo niekoľko argumentov za takýto návrh zákona, padlo niekoľko argumentov proti. Ja si dovolím zhrnúť, možno niektoré zopakovať a prípadne nové argumenty za tento návrh rozvinúť v mojom príspevku.
Jedným z dôvodov predloženia návrhu zákona sú aj výsledky prieskumu Európskej únie v podnikoch, ktoré prideľujú prácu svojim zamestnancom pracovať počas nedieľ, kde bolo zistené, že u týchto zamestnancov je pravdepodobnosť ochorení o tretinu vyššia ako v podnikoch, kde zamestnanci v nedeľu nepracujú. Čiže sú to aj zdravotné, a teda aj ekonomické dôvody. K zákazu nedeľného predaja sa pozitívne vyjadrilo viacero organizácií na Slovensku, ktoré viac alebo menej s návrhom súhlasia, prípadne navrhujú určité obmedzenia. Napríklad už spomínaný Zväz obchodu je za zákaz nedeľného predaja okrem zopár nedieľ v okolí Vianoc, Veľkej noci a po prázdninách. Je to organizácia s 90 členmi, kde patria napr. maloobchodní hráči, ako je zväz COOP Jednota a CBA-čko, Fresh alebo Delia. Šéf tohto zväzu Martin Katriak vraví, že nedeľa nie je rozhodujúcim dňom, na ktorom by obchody padali, pokiaľ by boli zatvorené. Katriak je tiež šéfom COOP Jednoty, ktorá niektoré svoje predajne v nedeľu zatvorila už pred koronakrízou.
Sedem členov Slovenskej aliancie moderného obchodu nemá na zákaz nedeľného predaja jednotný názor. Ide predovšetkým o zahraničné reťazce, ako je Billa, Kaufland, Lidl, Metro, Tesco, dm drogerie markt alebo Terno, pričom vlastne iba, jedine Terno z tejto aliancie má slovenských vlastníkov. Do debaty o nedeli sa zapájajú aj pekári, ktorí by sa, ktorí by sa možnosti piecť na nedeľu ráno radi zriekli. Šéfka ich zväzu Tatiana Lobochová vraví, že výroba počas víkendov je pre ich členov najmä pre momentálne príplatky za prácu vysoko nerentabilná a zákaz nedeľného predaja si, im preto vyhovuje. Pekári sa dlhodobo sťažujú na vyššie víkendové príplatky za prácu. Časť malých pekární výrobu počas víkendov už zastavila, časť pekární obmedzila čerstvý sortiment. Za zatvorené obchody v nedeľu je aj Aliancia za nedeľu, ktorá v minulom volebnom období predložila do Národnej rady Slovenskej republiky petíciu za zákaz nedeľného predaja, ktorú podpísalo viac ako 83-tisíc občanov Slovenskej republiky.
Konfederácia odborových zväzov je za úplný zákaz predaja v nedeľu aj po skončení pandémie. To znamená práve tá organizácia, ktorá zastupuje zamestnancov, ktorí tu boli najviac argumentovaní, že ich by sa to dotklo najviac. Táto konfederácia vraví, že ide o služby, ktoré ak v nedeľu nebudú, neohrozí to život alebo zdravie občanov.
Odborový zväz pracovníkov cestovného ruchu je skôr za obmedzenie nedeľného predaja napr. tak, že pár nedieľ v roku by zostalo otvorených, podobne ako to žiada napr. Zväz obchodu. Voľnú nedeľu podporuje aj Konferencia biskupov Slovenska. Zákaz nedeľného predaja s výnimkou benzínových púmp či pohotovostných lekární má na Slovensku podporu väčšiny ľudí z prakticky všetkých socio-demografických skupín. To vyplýva z prieskumu, ktorý pre Denník N realizovala medzi 14. a 21. májom agentúra FOCUS.
Podľa výpočtov ministerstva financií by zatvorenie maloobchodných prevádzok v nedeľu znížilo HDP Slovenska o 0,15 %, čo je asi 135 mil. eur, a maloobchodné tržby by klesli o 1,9 % ročne. Čiže makroekonomicky by to malo negatívny efekt, nie však dramatický. Nedeľný zákaz predaja by ovplyvnil aj celkovú výkonnosť slovenskej ekonomiky, ale taktiež nie zásadne. Podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP), ktorý to tiež prepočítal, tak celkový vplyv zákazu zmierňuje fakt, že časť nákupov sa presunie v čase a do iných prevádzok. Zároveň platí, že nákupy v nedeľu sú oproti iným dňom nižšie a predstavujú asi 50 % z toho, čo v priemere za jeden deň za pondelok až sobotu. Ukazujú to údaje z eKasy z februára a zo začiatku marca 2020. Inštitút finančnej politiky predpokladá, že na nedele tak pripadá asi 8,4 % celkových tržieb v roku.
Podľa Inštitútu finančnej politiky firmy zo zákazu nedeľného predaju získajú, keďže zatvorené bude mať aj konkurencia a väčšina spotreby sa len presunie v čase. Šéf zväzu obchodu Katriak vraví, že nedeľa je pre nich najslabším dňom v týždni, maloobchodný obrat v predajniach potravín v nedeľu je približne 2 až 4 % z týždňového obratu a pri priemyselnom tovare je to 10 až 12 percent. Zamestnanci maloobchodu tvoria podľa inštitútu INESS iba 13 % ľudí, niečo vyše 47-tisíc ľudí, ktorí pracujú v nedeľu. Neznamená to, že pracujú každú nedeľu v mesiaci, takže väčšina ľudí v nedeľu pracuje inde ako v maloobchode.
Podiel ľudí pracujúcich v nedeľu podľa dát EUROSTAT-u na Slovensku tak či tak klesá. Dlhé roky sa držal okolo pätiny, po roku 2015 začal klesať a v roku 2019 dosiahol 16,3 percenta. V rámci Európskej únii napriek tomu stále patríme medzi krajiny s vyšším podielom, pretože priemer Európskej únie bol 14,2 percenta.
Podľa inštitútu INESS obmedzenie prevádzkových hodín v obchodoch v súčasnosti v rôznej miere platí v 13 štátoch Európskej únie, z toho v siedmich štátoch platí všeobecný zákaz v nedeľu, dva štáty, to je Rakúsko a Španielsko, majú okrem národných obmedzení aj regionálne. Belgicko napr. nemá predaj v nedeľu explicitne zakázaný, ale obchodníci majú povinnosť zavrieť obchod jeden deň v týždni.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ak chceme diskusiu o tomto návrhu zákona, ak chceme v tejto diskusii pokračovať aj naďalej, počas napríklad budúcej schôdze, chcem upozorniť na § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí, že v prípade, že návrh zákona nebude schválený, tak na najbližších šesť mesiacov nebude možné rovnaký zákon, ktorý novelizuje tú istú vec, znovu predložiť. Preto ak nechceme túto diskusiu zastaviť na šesť mesiacov, tak vás chcem požiadať, aby sme posunuli tento návrh do druhého čítania, v tejto diskusii pokračovali a potom sa rozhodli ako ďalej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 16:22 - 16:24 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Viskupič, ďakujem za vaše argumenty, ktoré ste dali vo vašom príspevku. Už niektoré argumenty sa opakujú, ale to je prirodzené, keďže tá diskusia naozaj už prebieha niekoľko hodín. Vy ste hovorili, že by sme mali myslieť na ľudí alebo že by sme sa mali k tejto diskusii vrátiť v čase, kedy ekonomika bude naspäť v tom stave, ako bola pred krízou. Ale my sme museli s týmto návrhom zákona prísť teraz práve kvôli tomu, že práve teraz sú obchody počas nedelí zatvorené, a teda v celej spoločnosti sa táto diskusia otvorila a naozaj diskutuje sa niekoľko týždňov, ak nie mesiacov o tom, či by bolo dobré, aby aj po kríze tie obchody zostali zatvorené, čiže preto je táto diskusia možno práve teraz. Keby sme čakali nejaké tri roky, tak podľa mňa by sme stratili práve ten čas, kedy tí ľudia to vnímajú veľmi aktívne, aktuálne práve vďaka tomu, že tie obchody sú dnes zatvorené a vidíme na tých rôznych názoroch aj prieskumoch, že tým ľuďom to vo väčšine teda nevadí a že by súhlasili s tým, keby tie obchody zostali zatvorené. Preto sa o tom bavíme teraz.
A znovu zopakujem ten argument, ak si vy ako koalícia alebo niektorí poslanci z koalície myslíte, že to nie je správne načasované, že nie teraz by sme mali tieto obchody v nedeľu zatvárať, tak treba sa o tom baviť v druhom čítaní pri dátume účinnosti, to znamená, kedy chceme, aby tento zákon nadobudol účinnosť, či už to môže byť o pol roka, o rok, alebo prípadne neskôr.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 15:47 - 15:49 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál, vám teda nebudem ďakovať za vaše vystúpenie, ale dovolím si zareagovať na niektoré veci. Vy ste vo svojom príspevku povedali, že my chceme, že my chceme tento zákaz nanútiť tým ostatným teda, ktorí s tým nesúhlasia. Ale ja vám chcem povedať, že ale my sme si nevymysleli to, že s týmto návrhom zákona prídeme teraz len tak, lebo sme si to tak povedali, ale my reagujeme aj na to, čo sa na Slovensku momentálne deje. My sme prišli s týmto návrhom v čase, kedy na Slovensku už niekoľko týždňov prebieha diskusia o tom, či by mali, alebo nemali byť v nedeľu otvorené obchody. A výsledky týchto diskusií smerujú k tomu, že na Slovensku ľudia vo všetkých sférach sociálno-demografických aj zástupcovia jednotlivých zamestnávateľov, zamestnancov s tým jednoducho súhlasia. A vy ste hovorili o tých zamestnancoch, že ich sa to dotkne najviac, ale veď práve aj Konfederácia odborových zväzov je za úplný zákaz predaja v nedeľu aj po skončení pandémie. Teda, samozrejme, oni tiež majú výhrady, že niektoré, pri niektorých nedeliach by boli aj výnimky, ale s tým my nemáme žiadny problém. Takisto s tým súhlasia obchodníci, súhlasia s tým rôzne aliancie, konfederácia biskupov aj vyplýva to z rôznych prieskumov. Aj ekonomické dopady, ktoré vypočítalo ministerstvo financií aj niektoré ďalšie mimovládne organizácie naznačujú, že na Slovensku to nebude mať žiadny negatívny, veľký negatívny dopad.
Vy ste hovorili o tom, že znovu, teda o tom nastavení v čase. Ešte raz zopakujem, pokiaľ je toto výhrada zo strany koalície alebo že u niektorých poslancov, že teda nie je dobré teraz prijímať takýto zákon, tak ja znovu zopakujem, že dátum účinnosti sa dá nastaviť jednoduchým pozmeňovacím návrhom v druhom čítaní.
No a na konci ste hovorili o vašej koaličnej zmluve, ktorá nás ako opozíciu nemusí zaujímať, ale keď už máte tú ústavnú väčšinu, tak by ste mohli v podstate aj opozíciu kľudne zakázať, pretože načo tu vlastne potom my sme, keď naše návrhy zákonov vy z nejakej koaličnej zmluvy nebudete vôbec ani o nich poriadne diskutovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis