Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.7.2021 o 16:52 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2021 11:30 - 11:31 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore, v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 11:00 - 11:01 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ja sa plne stotožňujem so slovami kolegu Kotlebu, ktorý mal aj také kritické slová vo vzťahu k niektorým duchovným a biskupom, ktorí sa podriaďujú týmto talibným opatreniam, ktoré tu vláda zavádza. Pretože naozaj povinnosťou kresťana je predovšetkým to, aby slúžil Bohu, aby slúžil Bohu, aby neustupoval v tých veciach, ako je napríklad, ako sú sväté omše, aby sa nebránilo tomu, aby ľudia chodili do kostolov, aby nezatváral tieto kostoly, aby nemenil tú liturgiu len kvôli tomu, že vláda to nariadila, že sú tu nejaké opatrenia, ktoré majú zabrániť nejakej nákaze. Ale v skutočnosti aj tak tomu to ničomu nezabránilo. Treba sa naozaj držať slov, ktoré sú napísané aj v Biblii, svätej Biblii, kde sa píše o skutkoch apoštolov, sú to slová apoštola Petra a ďalších apoštolov, ktorí hovoria Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Naozaj Boha treba poslúchať viac ako ľudí. A toto je povinnosť každého kresťana, zvlášť osoby duchovné a zvlášť biskupov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 9:49 - 9:51 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Kolegyňa Sulanová tu dokonale vystihla v čom spočíva tá diskriminácia neočkovaných, aké obludné rozmery má. A ja si v súvislosti s tým kladiem otázku kam to všetko povedie, pretože dnes sú diskriminovaní zamestnanci v práci, zdravotníci, policajti, vojaci, sú diskriminovaní väzni, sú diskriminovaní študenti vysokých škôl, ktorí pokiaľ sa nechcú dať zaočkovať, tak sa musia niekoľkokrát do týždňa testovať na niektorých vysokých školách, ak chcú normálne študovať. Začali sa očkovať už päťročné deti a ja neviem či teraz tie päťročné deti ich chceme nejakým spôsobom vylučovať zo školiek alebo potom keď dosiahnu vek šesť rokov tak ich nepustíme ani do základných škôl, aby mohli absolvovať povinnú školskú dochádzku. Alebo či teraz budeme smerovať až k tomu, že začneme očkovať batoľatá či dokonca malé deti v pôrodnici, lebo aj také očkovanie, síce v súvislosti s inými chorobami, ale aj také už sme v histórii na Slovensku mali, že sa očkovali deti už na tretí deň po svojom narodení. A toto je len, toto je len zatiaľ diskriminácia, ale už teraz vieme, že okrem tejto legislatívy, ktorá tu u nás platí sa chystá ďalšia legislatíva ako je napríklad zákona, novela zákona o Policajnom zbore, kde má získať Policajný zbor alebo teda policajti právomoc a teraz dobre počúvajte, právomoc na to, aby spútali a previezli k lekárovi osobu, ktorá odmietne sa podrobiť nejakému nariadenému lekárskemu zákroku. To v praxi bude znamenať napríklad to, že ak sa zavedie do budúcna povinné očkovanie hoci len zdravotníkov alebo učiteľov alebo nejakých iných vybraných skupín obyvateľstva, tak policajti si pre nich prídu, spútajú ich, privezú ich do nejakého očkovacieho centra a tam ich násilím zaočkujú. A už teraz sa na to pripravuje legislatíva. A treba naozaj o tom hovoriť, treba ľuďom otvárať oči, pretože ak nezastavíme túto diskrimináciu, tak naozaj vidíme kam to všade dospeje a jedného dňa nás budú zatvárať hádam aj do koncentračných táborov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 9:30 - 9:32 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
V nadväznosti na to čo povedal pán poslanec Mizík, naozaj treba si otvorene povedať, aká je tá bilancia očkovania na Slovensku. A ja poviem teraz len tie oficiálne čísla, ktoré naozaj ako povedal už aj teraz predo mnou kolega Medvecký, tak sú len oficiálnymi číslami. Skutočnosť je niekde, niekde úplne inde a je ešte omnoho horšia. Ale keby sme sa aj opreli o tie oficiálne čísla, zoberme si, takmer desaťtisíc nežiadúcich účinkov, z toho viac ako tisíc závažných, takých závažných ako sú silné alergické reakcie, pľúcna embólia, rôzne halucinácie, poškodenie nervového systému, zápaly, dokonca mozgový alebo srdcový infarkt. To je len malá ukážka toho čo všetko môže spôsobiť podľa oficiálnych štatistík Štátneho ústavu na kontrolu liečiv, čo môže spôsobiť očkovanie. Z toho, samozrejme, aj tie oficiálne štyri úmrtia.
To, že táto štatistika je niekde úplne inde ako tá realita a to nasvedčuje aj to, že zo zahraničia vieme, hovoria to experti, že len desať percent, reálne iba desať percent tých nežiadúcich účinkov je reálne hlásených, teda skutočnosť je niekde úplne inde a naozaj tá vakcinácia ako taká, tie účinky sú mnohokrát zatajované, zamlčiavané alebo sa pripisujú k čomukoľvek inému len nie očkovaniu.
Tak ako kedysi sa, alebo teda prednedávnom sa všetko každá respiračná choroba, všetko sa pripisovalo COVIDU, tak teraz sa vlastne všetky tie účinky váľajú na niečo iné. Všetky tie úmrtia sa dávajú na vrub niečo iné, ale nepovie sa, že to je v skutočnosti spôsobené očkovaním.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.9.2021 18:52 - 19:03 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dnes tu predkladáme návrh zákona, ktorým chceme novelizovať Trestný zákon a niektoré ďalšie zákony, pričom cieľ tohto nášho návrhu zákona je jednoznačný - zabrániť diskriminácii osôb, ktoré sa buď nepodrobili očkovaniu proti tzv. ochoreniu COVID-19, alebo toto očkovanie odmietajú a tým ochrániť základné ľudské práva a slobody občanov Slovenskej republiky.
Ak má byť Slovenská republika skutočne demokratickým a právnym štátom, ako to máme napokon uvedené aj v ústave, nestačí, ak to deklarujeme pri nejakých oficiálnych príležitostiach, nestačí, ak to budú len nejaké propagandistické heslá, ale dôležité je, aby všetky naše zákony a celý náš právny systém bol nastavený tak, aby tieto princípy boli zaručené, aby tieto princípy zaručené dokonca Ústavou Slovenskej republiky platili aj v praxi, v reálnom živote na Slovensku, v reálnom živote našich občanov.
Dnes sme však svedkami toho, že sa tu celkom bezprecedentne pošliapava tak ústava, pošliapava sa tu demokratický a právny štát a zavádza sa tu očkovacia totalita, alebo ak chcete, COVID-totalita. Totalita, ktorej pevnou súčasťou sa po vynucovanom plošnom testovaní stáva opäť podobným spôsobom vynucované očkovanie. Totalita, v ktorej sa doslova zavádza očkovací apartheid, rozdeľovanie spoločnosti na očkovaných a neočkovaných a systematická hrubá diskriminácia každého, kto sa očkovať nedá. Už to teda nie je len cukor, ktorý vláda ponúka zaočkovaným v podobe nejakej očkovacej lotérie alebo nejakého tzv. sprostredkovateľského bonusu, od leta tohto roku, od júla tu máme aj bič, ktorý plieska po chrbtoch neočkovaných čoraz silnejšie a silnejšie.
Všetci dobre vieme, že do demokratického a právneho štátu patrí nepochybne aj právo občanov dobrovoľne sa rozhodnúť, či postúpia akýkoľvek lekársky zákrok. Toto právo musia mať občania bez ohľadu na to, aby museli čeliť nejakej forme nátlaku, či už vo forme priamej alebo nepriamej diskriminácie. A to platí obzvlášť pri takom lekárskom zákroku, ako je očkovanie a pri takom očkovaní, ako je v súčasnosti veľmi často spomínané rozšírené očkovanie proti tzv. COVID-19. Faktom totiž je, že očkovanie práve proti tomuto ochoreniu sa dnes vykonáva vakcínami, ktoré neprešli všetkými fázami klinického skúšania v ich bežnej štandardnej dĺžke, ktorá trvá viac ako sedem rokov. A práve preto sú mnohými odborníkmi považované len za experimentálne a teda sú aj oficiálne schválené len na tzv. dočasné alebo podmienečné použitie.
Aj napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky opakovane deklarovala, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je a zostane dobrovoľné, tak ak sa pozrieme na realitu, tak tá je celkom iná. V skutočnosti sú tí, ktorí sa nedajú zaočkovať alebo ho verejne odmietajú, vystavení častokrát absolútne hrubej diskriminácii, a to dvoma spôsobmi.
===== Aj napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky opakovane deklarovala, že očkovanie proti ochoreniu COVID - 19 je a zostane dobrovoľné, tak ak sa pozrieme na realitu, tak tá je celkom iná. Zo skúseností sú tí, čo sa nedajú zaočkovať alebo ho verejne odmietajú, vystavení častokrát absolútne hrubej diskriminácii. A to dvoma spôsobmi. V legislatívnej rovine, kedy Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky a úrad verejného zdravotníctva prijímajú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré umožňujú diskrimináciu neočkovaných. A v praktickej rovine, kedy štátne a súkromné inštitúcie rôznym spôsobom znevýhodňujú neočkované osoby, ktoré sú u nich zamestnané, alebo ktoré sú na nich nejakým spôsobom odkázané. A to s tichým súhlasom tejto vlády.
V legislatívnej rovine treba poukázať najmä na nedávnu novelizáciu zákona o ochrane podpory a rozvoja verejného zdravia, ktorá dala Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a tým regionálnym úradom verejného zdravotníctva doslova diktátorské kompetencie. Tieto inštitúcie totiž získali priamo moc nariaďovať opatrenia, ktorými sa podmieňuje vstup do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstup na hromadné podujatia, preukazovaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti Covidu 19. Osoby, ktoré toto očkovanie odmietajú, sa budú musieť podrobiť buď neustálemu testovaniu alebo prekonať toto ochorenie, ak budú chcieť normálne pracovať, študovať, či jednoducho žiť tak ako tomu bolo doteraz, teda nič iné ako ukážková diskriminácia, ukážkové rozdeľovanie občanov na dve kategórie očkovaných a neočkovaných. Podobné mnohé v súčasnosti platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky znevýhodňujú alebo umožňujú znevýhodňovať neočkované osoby. Spomeniem napríklad vyhlášku č. 244 z 27. augusta tohto roku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky a ktorá zavádza povinnosť izolácie v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení pre všetky osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky, ak nie sú plne zaočkované.
Ďalšia vyhláška č. 240 z 12. augusta tohto roku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, sa oprávňujú prevádzkovateľov rôznych vybraných zariadení napríklad reštaurácií neumožniť vstup do ich prevádzok neočkovaným osobám. Diskriminácia neočkovaných však prebieha aj v tej praktickej rovine. Pribúda čoraz viacej prípadov, kedy rôzne inštitúcie a to najmä z verejnej sféry bez toho, aby im to prikazoval alebo priamo umožňoval akýkoľvek všeobecný záväzný právny predpis, diskriminujú svojich neočkovaných zamestnancov alebo podriadenej osoby v ich práci, pri ich odmeňovaní alebo pri slobode pohybu. Ako typický príklad tejto formy diskriminácie možno uviesť uniknutý list zo dňa 30. júna 2021 napísaný pravdepodobne riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže plukovníkom magistrom Robertom Mudrončekom a ktorý bol adresovaný riaditeľom Ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody. V tomto liste, ktorý sa tu už raz tu na pôde Národnej rady spomínal, ale treba ho pripomenúť, sa odporúča vo vzťahu k personálu Zboru väzenskej a justičnej stráže zohľadniť pri príprave koncoročných odmien to, či sa dali zaočkovať. Ďalej sa odporúča umožniť zvýšený pohyb v určenom priestore ústavu mimo ciel a izieb tým väzňom, ktorí sa dajú zaočkovať a takýmto väzňom aj prioritne udeľovať mimoriadne voľno na opustenie ústavu, povoľovať opustenie ústavu a vychádzku. Zároveň sa v liste píše, že účasť na skupinových, odborných, osvetových a športových aktivitách sa má umožniť len zaočkovaným väzňom. V tejto súvislosti spomeniem, že viem aj o prípade, keď bol väzeň potrestaný niekoľko dňovým trestom na samotke len preto, že pred ostatnými väzňami verejne kritizoval očkovanie. Len za kritiku očkovania dostal niekoľkodňový trest na samotke. Na tejto diskriminácii neočkovaných osôb, väzňov, dokonale vidieť kam až je schopná táto vláda zájsť vtedy, keď má životy ľudí vo svojich rukách. A ja som presvedčený, že po väzňoch prídu na rad ďalší občania Slovenskej republiky, až kým jedného dňa a tento deň môže byť naozaj veľmi blízko, neskončíme rovnako všetci. Bez slobody pohybu, bez slobody prejavu, na okraji spoločnosti len preto, že odmietame očkovanie. Napokon už dnes po takomto prístupe volajú mnohí tzv. liberáli ako napríklad nedávno europoslankyňa zvolená za stranu SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.
No a nakoniec ďalší príklad, ktorý môžem, je skutočnosť potvrdená viackrát aj samotným ministrom obrany Slovenskej republiky Jaroslavom Naďom, že do zahraničných misií nebudú vysielaní vojaci, ktorí sa nedali zaočkovať proti tomuto ochoreniu. Minister Naď dokonca zašiel najnovšie až tak ďaleko, že sa neočkovaným vojakom vyhráža stratou práce a nazýva ich lenivými, nezodpovednými, nedisciplinovanými a zneužívajúcimi systém. Vraj to s nimi vyrieši veľmi rýchlo, takto sa nedávno vyjadril minister Naď. Ja mám jeden odkaz pre pána ministra, ja len dúfam, že po tých najbližších voľbách nebude robiť takéto rýchle riešenia vy, ale naopak budú tu občania Slovenskej republiky, ktorí to s vami osobne vyriešia veľmi rýchlo.
Panie poslankyne, páni poslanci, my v Ľudovej strane Naše Slovensko sme presvedčení, že takúto hrubú a čoraz rozšírenejšiu diskrimináciu neočkovaných osôb je potrebné v záujme ochrany ľudských práv a základných slobôd čo najskôr, čo najskôr ukončiť. Z tohto dôvodu navrhujeme zaviesť do trestného zákona nový trestný čin diskriminácie v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu Covid 19, ktorý umožní trestnoprávne postihovať každého, kto iného akokoľvek diskriminuje z dôvodu, že sa nepodrobil očkovaniu proti tomuto ochoreniu alebo takéto očkovanie odmieta. Súčasne v záujme ochrany práv zamestnancov navrhujeme v Zákonníku práce explicitne stanoviť, že zamestnávateľ nemôže očkovanie proti ochoreniu Covid 19 určiť ako požiadavku na riadny výkon dohodnutej práce a teda nepodrobenie sa tomuto očkovaniu alebo jeho odmietnutie klasifikovať ako dôvod na vydanie výpovede zamestnancovi. Zároveň explicitne zakazujeme podanie výpovede z dôvodu nepodrobenie sa tomuto očkovaniu alebo jeho odmietania. Novelizovať Zákonník práce v tomto smere je o to dôležitejšie, že v Európe práve teraz pribúda čoraz viacej štátov, ktoré prepúšťajú lekárov a zdravotníkov, ktorí očkovanie odmietajú. To, čo sa dnes deje vo Francúzsku a Maďarsku, zavedie táto vláda už čoskoro aj u nás. Je to naozaj len otázkou času. Preto je mimoriadne dôležité, aby na tieto totalitné kroky nemala oporu v našom pracovnom práve. Takže preto práve novelizácia Zákonníka práce.
Na záver treba povedať, že ten legislatívny rámec diskriminácie neočkovaných osôb vznikol z veľkej časti práve vďaka spomínanej nedávnej júlovej novelizácii zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Preto navrhujeme v našej novele aj vypustiť z tohto zákona tie ustanovenia, ktoré diskrimináciu neočkovaných osôb umožňujú a dávajú úradníkom z úradu verejného zdravotníctva absolútne neprimerané , naozaj doslova diktátorské kompetencie.
Sme presvedčení, že práve takýmito legislatívnymi zmenami sa vytvorí priestor na to, aby sa každý občan Slovenskej republiky mohol absolútne slobodne rozhodnúť bez akejkoľvek hrozby diskriminácie, priame alebo nepriame bez akéhokoľvek nátlaku, či sa dá alebo nedá zaočkovať proti tomu tzv. ochoreniu Covid 19. A toto je tá cesta, ktorou sa musí Slovensko uberať ak máme zabrániť nastupujúcej totalite. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.9.2021 18:52 - 19:03 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dnes tu predkladáme návrh zákona, ktorým chceme novelizovať Trestný zákon a niektoré ďalšie zákony, pričom cieľ tohto nášho návrhu zákona je jednoznačný - zabrániť diskriminácii osôb, ktoré sa buď nepodrobili očkovaniu proti tzv. ochoreniu COVID-19, alebo toto očkovanie odmietajú a tým ochrániť základné ľudské práva a slobody občanov Slovenskej republiky.
Ak má byť Slovenská republika skutočne demokratickým a právnym štátom, ako to máme napokon uvedené aj v ústave, nestačí, ak to deklarujeme pri nejakých oficiálnych príležitostiach, nestačí, ak to budú len nejaké propagandistické heslá, ale dôležité je, aby všetky naše zákony a celý náš právny systém bol nastavený tak, aby tieto princípy boli zaručené, aby tieto princípy zaručené dokonca Ústavou Slovenskej republiky platili aj v praxi, v reálnom živote na Slovensku, v reálnom živote našich občanov.
Dnes sme však svedkami toho, že sa tu celkom bezprecedentne pošliapava tak ústava, pošliapava sa tu demokratický a právny štát a zavádza sa tu očkovacia totalita, alebo ak chcete, COVID-totalita. Totalita, ktorej pevnou súčasťou sa po vynucovanom plošnom testovaní stáva opäť podobným spôsobom vynucované očkovanie. Totalita, v ktorej sa doslova zavádza očkovací apartheid, rozdeľovanie spoločnosti na očkovaných a neočkovaných a systematická hrubá diskriminácia každého, kto sa očkovať nedá. Už to teda nie je len cukor, ktorý vláda ponúka zaočkovaným v podobe nejakej očkovacej lotérie alebo nejakého tzv. sprostredkovateľského bonusu, od leta tohto roku, od júla tu máme aj bič, ktorý plieska po chrbtoch neočkovaných čoraz silnejšie a silnejšie.
Všetci dobre vieme, že do demokratického a právneho štátu patrí nepochybne aj právo občanov dobrovoľne sa rozhodnúť, či postúpia akýkoľvek lekársky zákrok. Toto právo musia mať občania bez ohľadu na to, aby museli čeliť nejakej forme nátlaku, či už vo forme priamej alebo nepriamej diskriminácie. A to platí obzvlášť pri takom lekárskom zákroku, ako je očkovanie a pri takom očkovaní, ako je v súčasnosti veľmi často spomínané rozšírené očkovanie proti tzv. COVID-19. Faktom totiž je, že očkovanie práve proti tomuto ochoreniu sa dnes vykonáva vakcínami, ktoré neprešli všetkými fázami klinického skúšania v ich bežnej štandardnej dĺžke, ktorá trvá viac ako sedem rokov. A práve preto sú mnohými odborníkmi považované len za experimentálne a teda sú aj oficiálne schválené len na tzv. dočasné alebo podmienečné použitie.
Aj napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky opakovane deklarovala, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je a zostane dobrovoľné, tak ak sa pozrieme na realitu, tak tá je celkom iná. V skutočnosti sú tí, ktorí sa nedajú zaočkovať alebo ho verejne odmietajú, vystavení častokrát absolútne hrubej diskriminácii, a to dvoma spôsobmi.
===== Aj napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky opakovane deklarovala, že očkovanie proti ochoreniu COVID - 19 je a zostane dobrovoľné, tak ak sa pozrieme na realitu, tak tá je celkom iná. Zo skúseností sú tí, čo sa nedajú zaočkovať alebo ho verejne odmietajú, vystavení častokrát absolútne hrubej diskriminácii. A to dvoma spôsobmi. V legislatívnej rovine, kedy Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky a úrad verejného zdravotníctva prijímajú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré umožňujú diskrimináciu neočkovaných. A v praktickej rovine, kedy štátne a súkromné inštitúcie rôznym spôsobom znevýhodňujú neočkované osoby, ktoré sú u nich zamestnané, alebo ktoré sú na nich nejakým spôsobom odkázané. A to s tichým súhlasom tejto vlády.
V legislatívnej rovine treba poukázať najmä na nedávnu novelizáciu zákona o ochrane podpory a rozvoja verejného zdravia, ktorá dala Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a tým regionálnym úradom verejného zdravotníctva doslova diktátorské kompetencie. Tieto inštitúcie totiž získali priamo moc nariaďovať opatrenia, ktorými sa podmieňuje vstup do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstup na hromadné podujatia, preukazovaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti Covidu 19. Osoby, ktoré toto očkovanie odmietajú, sa budú musieť podrobiť buď neustálemu testovaniu alebo prekonať toto ochorenie, ak budú chcieť normálne pracovať, študovať, či jednoducho žiť tak ako tomu bolo doteraz, teda nič iné ako ukážková diskriminácia, ukážkové rozdeľovanie občanov na dve kategórie očkovaných a neočkovaných. Podobné mnohé v súčasnosti platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky znevýhodňujú alebo umožňujú znevýhodňovať neočkované osoby. Spomeniem napríklad vyhlášku č. 244 z 27. augusta tohto roku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky a ktorá zavádza povinnosť izolácie v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení pre všetky osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky, ak nie sú plne zaočkované.
Ďalšia vyhláška č. 240 z 12. augusta tohto roku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, sa oprávňujú prevádzkovateľov rôznych vybraných zariadení napríklad reštaurácií neumožniť vstup do ich prevádzok neočkovaným osobám. Diskriminácia neočkovaných však prebieha aj v tej praktickej rovine. Pribúda čoraz viacej prípadov, kedy rôzne inštitúcie a to najmä z verejnej sféry bez toho, aby im to prikazoval alebo priamo umožňoval akýkoľvek všeobecný záväzný právny predpis, diskriminujú svojich neočkovaných zamestnancov alebo podriadenej osoby v ich práci, pri ich odmeňovaní alebo pri slobode pohybu. Ako typický príklad tejto formy diskriminácie možno uviesť uniknutý list zo dňa 30. júna 2021 napísaný pravdepodobne riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže plukovníkom magistrom Robertom Mudrončekom a ktorý bol adresovaný riaditeľom Ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody. V tomto liste, ktorý sa tu už raz tu na pôde Národnej rady spomínal, ale treba ho pripomenúť, sa odporúča vo vzťahu k personálu Zboru väzenskej a justičnej stráže zohľadniť pri príprave koncoročných odmien to, či sa dali zaočkovať. Ďalej sa odporúča umožniť zvýšený pohyb v určenom priestore ústavu mimo ciel a izieb tým väzňom, ktorí sa dajú zaočkovať a takýmto väzňom aj prioritne udeľovať mimoriadne voľno na opustenie ústavu, povoľovať opustenie ústavu a vychádzku. Zároveň sa v liste píše, že účasť na skupinových, odborných, osvetových a športových aktivitách sa má umožniť len zaočkovaným väzňom. V tejto súvislosti spomeniem, že viem aj o prípade, keď bol väzeň potrestaný niekoľko dňovým trestom na samotke len preto, že pred ostatnými väzňami verejne kritizoval očkovanie. Len za kritiku očkovania dostal niekoľkodňový trest na samotke. Na tejto diskriminácii neočkovaných osôb, väzňov, dokonale vidieť kam až je schopná táto vláda zájsť vtedy, keď má životy ľudí vo svojich rukách. A ja som presvedčený, že po väzňoch prídu na rad ďalší občania Slovenskej republiky, až kým jedného dňa a tento deň môže byť naozaj veľmi blízko, neskončíme rovnako všetci. Bez slobody pohybu, bez slobody prejavu, na okraji spoločnosti len preto, že odmietame očkovanie. Napokon už dnes po takomto prístupe volajú mnohí tzv. liberáli ako napríklad nedávno europoslankyňa zvolená za stranu SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.
No a nakoniec ďalší príklad, ktorý môžem, je skutočnosť potvrdená viackrát aj samotným ministrom obrany Slovenskej republiky Jaroslavom Naďom, že do zahraničných misií nebudú vysielaní vojaci, ktorí sa nedali zaočkovať proti tomuto ochoreniu. Minister Naď dokonca zašiel najnovšie až tak ďaleko, že sa neočkovaným vojakom vyhráža stratou práce a nazýva ich lenivými, nezodpovednými, nedisciplinovanými a zneužívajúcimi systém. Vraj to s nimi vyrieši veľmi rýchlo, takto sa nedávno vyjadril minister Naď. Ja mám jeden odkaz pre pána ministra, ja len dúfam, že po tých najbližších voľbách nebude robiť takéto rýchle riešenia vy, ale naopak budú tu občania Slovenskej republiky, ktorí to s vami osobne vyriešia veľmi rýchlo.
Panie poslankyne, páni poslanci, my v Ľudovej strane Naše Slovensko sme presvedčení, že takúto hrubú a čoraz rozšírenejšiu diskrimináciu neočkovaných osôb je potrebné v záujme ochrany ľudských práv a základných slobôd čo najskôr, čo najskôr ukončiť. Z tohto dôvodu navrhujeme zaviesť do trestného zákona nový trestný čin diskriminácie v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu Covid 19, ktorý umožní trestnoprávne postihovať každého, kto iného akokoľvek diskriminuje z dôvodu, že sa nepodrobil očkovaniu proti tomuto ochoreniu alebo takéto očkovanie odmieta. Súčasne v záujme ochrany práv zamestnancov navrhujeme v Zákonníku práce explicitne stanoviť, že zamestnávateľ nemôže očkovanie proti ochoreniu Covid 19 určiť ako požiadavku na riadny výkon dohodnutej práce a teda nepodrobenie sa tomuto očkovaniu alebo jeho odmietnutie klasifikovať ako dôvod na vydanie výpovede zamestnancovi. Zároveň explicitne zakazujeme podanie výpovede z dôvodu nepodrobenie sa tomuto očkovaniu alebo jeho odmietania. Novelizovať Zákonník práce v tomto smere je o to dôležitejšie, že v Európe práve teraz pribúda čoraz viacej štátov, ktoré prepúšťajú lekárov a zdravotníkov, ktorí očkovanie odmietajú. To, čo sa dnes deje vo Francúzsku a Maďarsku, zavedie táto vláda už čoskoro aj u nás. Je to naozaj len otázkou času. Preto je mimoriadne dôležité, aby na tieto totalitné kroky nemala oporu v našom pracovnom práve. Takže preto práve novelizácia Zákonníka práce.
Na záver treba povedať, že ten legislatívny rámec diskriminácie neočkovaných osôb vznikol z veľkej časti práve vďaka spomínanej nedávnej júlovej novelizácii zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Preto navrhujeme v našej novele aj vypustiť z tohto zákona tie ustanovenia, ktoré diskrimináciu neočkovaných osôb umožňujú a dávajú úradníkom z úradu verejného zdravotníctva absolútne neprimerané , naozaj doslova diktátorské kompetencie.
Sme presvedčení, že práve takýmito legislatívnymi zmenami sa vytvorí priestor na to, aby sa každý občan Slovenskej republiky mohol absolútne slobodne rozhodnúť bez akejkoľvek hrozby diskriminácie, priame alebo nepriame bez akéhokoľvek nátlaku, či sa dá alebo nedá zaočkovať proti tomu tzv. ochoreniu Covid 19. A toto je tá cesta, ktorou sa musí Slovensko uberať ak máme zabrániť nastupujúcej totalite. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 22:51 - 22:53 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem. Martin, ty si začal svoje tu neskoré nočné vystúpenie tým, že si vyhral nejakú, alebo teda že si bol, myslím, na druhom mieste v nejakej matematickej súťaži. Ja teda som žiadnu matematickú súťaž nevyhral, ale niektoré veci si viem aj ja spočítať. Teraz jedno s takým, jedným z takých mýtusov alebo mýtov je aj to, že tí, ktorí sa dajú plne zaočkovať, tak tí vraj síce môžu vo výnimočných prípadoch, vzhľadom na to, že máme teda také tie skvelé vakcíny, môžu sa nakaziť, ale že majú jednoznačne miernejšie príznaky, je nižšia miera hospitalizácie medzi nimi a hlavne je nižšia úmrtnosť medzi nimi.
No a dneska si len tak pozerám internet, dokonca tie mainstreamové médiá, a čo sa dozviem? Že v Izraeli, opäť v Izraeli, neviem prečo, pribudlo 5 770 prípadov ľudí, ktorí boli plne zaočkovaní obidvoma vakcínami a medzi nimi je úmrtnosť na COVID 2,13-percentná, medzi tými plne zaočkovanými. Ja som si teda pozrel, že koľko percent je, bola, alebo teda bola úmrtnosť medzi tými, ktorí sa nakazili a neboli zaočkovaní, a teda človek by čakal, že tá by mala byť podstatne väčšia, hej? A zistil som, že to bolo 0,8 %. Čiže 0,8 % tí, ktorí neboli zaočkovaní, a medzi tými, ktorí sa nakazili, je úmrtnosť, a teda nakazili sa a boli očkovaní, je úmrtnosť 2,13 %. Potom to nejako nesedí. Potom to naozaj nejako nesedí. Ako je možné, že je tá úmrtnosť omnoho vyššia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 17:59 - 18:01 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Správne tu bolo povedané, že sa tu vynucuje očkovanie vakcínami, pri ktorých nikto nič negarantuje. No áno je to naozaj tak. No ale problém je v tom, že, že mnohí ľudia bezbreho práve na základe tej propagandy veria, že tie kontrolné orgány, ktoré majú dohliadať na ich účinnosť a na bezpečnosť tých vakcín, že sú v podstate také nezávislé objektívne orgány, ktorým môžme veriť, na ktoré sa treba spoľahnúť a čo povedia tieto orgány, ak oni schvália tie vakcíny, tak je to absolútne dôveryhodné, debata tým skončila. No, ale keď sa pozrieme ako tieto, tieto kontrolné orgány fungujú, tak opak je pravdou a naozaj vzbudzujú veľké podozrenia už len také fakty ako napríklad pri Európskej liekovej agentúre, pri tej EME, kde viac ako 70 percent z financií, ktoré má táto organizácia, má rozpočet nejakých 144 miliónov dolárov, tak 70 percent pochádza od farmaceutických firiem a čím viacej tých žiadostí na schvaľovanie vakcín tam prichádza do tej EMI, tak tým samozrejme viac aj táto agentúra z toho profituje a viacej, viacej zarobí. A toto kritizovali mnohí, napríklad spomeniem Christova Kopa z lekárskeho časopisu Press kraja, ktorý vychádza v Paríži, ktorý povedal, že tie čiastky, ktoré dostáva EMA, sa neustále zvyšujú a tak sa v podstate aj zhoršuje možnosť brániť sa proti tým tlakom farmaceutických firiem. No a druhá vec je, že tie tlaky nie sú len zo strany farmaceutických firiem na tieto kontrolné orgány, ale aj zo strany, ale sú tam aj politické tlaky zo strany rôznych politikov a predstaviteľov členských štátov Európskej únie. Napríklad, keď sa schvaľovala tá vakcína Pfizer ešte v decembri roku 2020, tak mnohé členské štáty napríklad Nemecko na to veľmi tlačilo a ten tlak priznala aj samotná tá EMA, aby sa to schválilo čo najskôr, pretože Veľká Británia a v Amerike to už bolo schválené, tak proste tlačili na to, aby to isté urobila aj EMA. Čiže tie tlaky sú evidentné a svedčia o tom, že tieto organizácie a inštitúcie, ktoré majú na to dohliadať, nie sú dostatočne dôveryhodné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 17:10 - 17:12 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za faktické. Naozaj je pravda, že tie banky, ktoré spomínal kolega Marek Kotleba, tak oni veľmi dobre vedia ako sa všetky tieto veci majú. Ale to isté platí aj o politikoch, to isté platí o tých médiách hlavného prúdu, o všetkých tých dôležitých inštitúciách. Oni veľmi dobre vedia ako sa vec má, aj čo sa týka rizík spojených s vakcínami, aj čo sa týka ich účinnosti. A čo sa týka mnohých ďalších vecí problém je tu v tom, že mnohí ľudia, mnohí obyčajní ľudia, ktorých sa to najviac tieto opatrenia dotýkajú, tí nevedia a tých tieto inštitúcie, ktoré sú vzájomne prepojené, či sú to banky, či sú to farma firmy, politici, médiá, tak tie sa snažia držať týchto ľudí v čo najdlhšej a najväčšej nevedomosti. Pretože ak by si to uvedomilo, ak by si uvedomila väčšina národa čo sa tu reálne deje, tak potom by mnohé z týchto inštitúcií a z týchto politikov mali obrovský problém a tomu sa snažia jednoducho zabrániť.
Pán poslanec Benčík, keby to bolo, keby to bolo o slobode, keby to bolo o tom, že to nie je povinné, no tak potom dajte hlasovať o tom ľuďom v referende nech sa rozhodnú teda, že či takýto zákon má platiť alebo nemá platiť. Dajte každému možnosť si vybrať. Potom by to bolo naozaj slobodné, ale to vy neurobíte, lebo vy sa bojíte. Tak ako sa bojíte predčasných volieb, vy sa všeobecne bojíte vôle ľudí a snažíte sa tú suverenitu ľudu, ktorá je zakotvená aj v Ústave čo najviac potierať. Ale inak na druhej strane ma prekvapuje, že vaša reakcia na mňa bola iba v tomto duchu, že ste tu zasa nesplietali nejaké reči o fašizme. Už sa asi možno meníte tým svojím vekom k lepšiemu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2021 16:52 - 17:02 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Panie poslankyne, páni poslanci, začnem s tvrdením, s ktorým môžte súhlasiť, môžte nesúhlasiť, každý sa môže rozhodnúť sám, aký zaujme k tomu postoj a síce očkovanie proti COVID-19 predstavuje väčšie riziko ako samotný koronavírus. Opakujem. Očkovanie proti COVID-19 predstavuje väčšie riziko ako samotný koronavírus. Toto čo som povedal nielen moje tvrdenie, nie je to len tvrdenie, s ktorým sa ja osobne stotožňujem a s ktorým sa stotožňujú aj mnohí moji kolegovia, nie je to len jeden z dôvodov, pre ktorý som sa ja osobne nedal zaočkovať a rovnako ako sa nedali zaočkovať ani mnohí iní ľudia na Slovensku, toto je konštatovanie, ktoré nepovedal len tak niekto, nejaký alebo hocikto, ale povedal to pán, uznávaný vedec doktor Ján Lakota z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Samozrejme, už počujem tie slová, že Slovenská akadémia vied, že jeho zamestnávateľ sa od neho dištancoval, lebo si to dovolil povedať. No mňa to nejakým spôsobom neprekvapí, lebo naozaj takýmto spôsobom sa pristupuje ku každému odborníkovi, ku každému vedcovi, ktorý nezdieľa ten názor toho hlavného prúdu tých pro vládnych vedcov, pro vládnych lekárov, tých miláčikov médií, tých celebrít, ktoré vidíme aj v tých diskusných reláciách. No, napríklad pána doktora Lakota toho tak často neuvidíte na TA3, na Markíze a tak ďalej, aby mohol slobodne povedať čo si o tejto veci myslí a hneď ho, samozrejme, všetci začnú spochybňovať, lebo si jednoducho myslí niečo iné ako si myslia tí, ktorí sú momentálne pri moci.
Ale je tu, je tu ešte iná vec, ktorú treba povedať a ktorú vám, ktorí podporujete tento návrh zákona treba neustále vtĺkať do hláv, pretože mám pocit, že to nechápete, alebo keď to chápete, tak to absolútne ignorujete. Ja vám odcitujem z Ústavy Slovenskej republiky č. 12 ods. 1 a 2. "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
A ods. 2. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z tých dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať".
Toľko Ústava Slovenskej republiky, kde nie je uvedená žiadna výnimka. Nie je tam uvedené nič o očkovaní, že by bolo možné na základe toho či sa dá človek zaočkovať alebo nezaočkovať, alebo či sa dá testovať alebo sa nedá testovať, že ho možno na základe tejto skutočnosti zvýhodňovať alebo nezvýhodňovať.
Napriek tomu vám nerobí problém s takýmto niečím prísť do parlamentu, tváriť sa, že všetko je v poriadku, že je to niečo čo nič neporušuje. Nevadí vám ani to čo som vás už citoval vo svojom predchádzajúcom vystúpení z tej Rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktorá tam doslova zakazuje diskrimináciu neočkovaných. Jednoducho vy nerešpektujete absolútne nič. A ja sa potom pýtam, načo tu vlastne máme, načo tu potom máme vlastne tú Ústavu Slovenskej republiky. Načo sa tvárime, že rešpektujeme tu nejaké medzinárodné právo, keď z vašej strany je medzinárodné právo rešpektované len vtedy, keď sa vám to, keď sa vám to hodí. Samozrejme, keď Európska únia, keď váš milovaný Brusel niečo prikáže, niečo nariadi v tom prípade, samozrejme, musíme to tu v parlamente schváliť, lebo nemôžeme ísť predsa proti vôli Európskej únii. Ale keď iný orgán medzinárodný povie niečo čo sa vám nepáči, tak sa tvárite ako keby to vôbec neexistovalo.
Idete dať doslova diktátorské právomoci jednému človeku, pretože ten Úrad verejného zdravotníctva tie vyhlášky v jeho mene podpisuje jedna osoba hlavný hygienik Slovenskej republiky. Človek, ako som tu už povedal, ktorý nebol zvolený ani priamo vo voľbách občanmi Slovenskej republiky, čo by až tak nevadilo, pretože mnohí funkcionári štátu nie sú volení priamo. Ale nebol zvolený, na rozdiel dajme tomu od generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora, nebol zvolený ani poslancami Národnej rady, teda zástupcami občanov. Napriek tomu mu idete dať také právomoci, aké možno na Slovensku doteraz nemal, nemal vôbec nikto.
No, a keď vidíme tú kontinuitu, ten začiatok toho celého priebehu tej pandémie, začalo to tými plošným testovaním. Povedali ste, že ak sa dajú ľudia, ... jedno alebo dve kolá toho plošného testovania, tak potom bude, potom sa vyhneme lockdownu. Napriek tomu sme sa lockdownu nevyhli. Prišiel lockdown. Teraz ste si vymysleli očkovanie. A potom naozaj ako oprávnená otázka je, že čo bude nasledovať potom? Čo bude nasledovať potom?
Ak dostatočne množstvo ľudí nepresvedčíte očkovacou lotériou sprostredkovateľským bonusom, ak dostatočne ľudí nezastrašíte, tak potom čo. Dáte im tie náramky na ruky, ktoré ich budú sledovať, kde sa pohybujú, kde je teda podľa vás údajne rozširujú tú nákazu alebo, alebo ich zavriete do nejakého zberného tábora, kde ich budete držať až dovtedy, dokým Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne nepovie, že tá pandémia skončila, pretože vy sa vyslovene orientujete iba na to. Teraz najnovšie niekto povedal, že celý ten covid automat, aj keby sme tu mali možno jeden prípad koronavírusu na Slovensku, tak stále tie opatrenia musia byť, pretože pokiaľ Svetová zdravotnícka organizácia nepovie, že pandémia skončila, tak jednoducho všetky tie opatrenia budú pokračovať naďalej.
A pritom ako sa správate k ústave, ako sa správate k medzinárodnému právu a vôbec k ľuďom všeobecne, tak potom ja sa naozaj nedivím tým občanom, ktorí tu pred budovou parlamentu už druhý deň protestujú. Ja sa im vôbec nedivím, že sú naozaj nahnevaní a najradšej by sem, najradšej by zobrali tento parlament útokom, pretože čo iné im v takejto situácii zostáva. Najnovšie im Ústavný súd zobral právo na to, aby mohli byť predčasné voľby, aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie, a teda, aby ste mohli byť vymenení a aby sa takýmto spôsobom mohli zastaviť tieto vaše šialenstvá, tak im naozaj neostáva nič iné ako protestovať v tých uliciach.
A možno teraz na záver taká, taká by som povedal trocha odbornejšia vec, čo sa týka tej účinnosti vakcín, čo tu už bolo povedané veľakrát. Očkovaní teda majú byť privilegovaní, pretože šanca, že budú roznášať ten vírus je podľa vás minimálna. Ak by sme teda aj oficiálne vychádzali z tých dát o účinnosti vakcín, ktoré hovoria o tom, že dajme tomu vakcína od Pfizeru je neúčinná len pri 5 % prípadov, to isté Moderna. Astra Zeneca pri 30 %, to isté Johnson & Johnson tak i tak, keď si vyrátame, keď dnes je na Slovensku zaočkovaných takmer 2 milióny obyvateľov tak z toho vychádza, že vlastne aj podľa týchto oficiálnych čísiel, ktoré vy nespochybňujete o účinnosti vakcín, 100 tisíc až možno viac ako pol milióna zaočkovaných už teraz môže prenášať koronavírus. My, samozrejme, nevieme kto z tých 100 tisíc alebo pol milióna ho reálne prenesie, na koho tá vakcína funguje, na koho nie. No, ale títo ľudia budú mať v podstate úplnú slobodu, kdežto tí druhí, ktorí zďaleka nemusia, hoci sú nezaočkovaní prenášať koronavírus, tak tí budú absolútne diskriminovaní. Akú to má potom, akú to má potom elementárnu logiku?
No, a možno úplne posledné. Toľko skloňovaný Izrael, ktorý tu má aj v tomto parlamente ako štát veľa fanúšikov, naozaj jedna z najočkovanejších krajín na svete, ktorá sa tým hrdila, začala najnovšie znova obnovovať tie opatrenia údaje preto, že sa im objavili v krajine ten delta variant, a to aj napriek tomu, že sa oficiálne hovorí, že aj tie súčasné vakcíny, aj tie dve dávky sú dostatočné na to, aby, sú dostatočne účinné na to, aby, aby porazili ten delta variant. Aj napriek tomu, ale v tom Izraeli sa tie opatrenia začínajú zasa sprísňovať. Ak by tam išlo iba o to, že tým ľuďom hrozia nejaké iba mierne príznaky, že neskončia v nemocniciach, tak potom načo tam tie opatrenia všetky robia. Načo ich tam robia? Pretože sami vedia, že je to len mýtus, že tie vakcíny sú účinné. A tieto príklady tie budú, tie budú len pribúdať.
Bolo tu naozaj už povedané všetko. Ja na záver len toľko. My sa môžme rozhodnúť z dvoch možností. Buď sa postavíme na stranu slobody, alebo sa postavíme na stranu otroctva, a to je len čisto na svedomí každého z nás. Ale verte tomu, že ak sa postavíme na stranu otroctva, ak to presadíte tento totalitný zákon, tak jednoducho ľudia vám to raz, ľudia vám to raz spočítajú a bude to už čoskoro.
Skryt prepis