20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.6.2011 o 18:10 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:51

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým, ktorí na mňa reagovali faktickými poznámkami. Ja sa neznížim k tomu, aby som pánovi poslancovi Rašimu odpovedal, na takúto úroveň komunikácie. Nie celkom rozumiem, aký má súvis nemocnica s predpisovaním účinnej látky, ale zrejme tomu rozumie len on. Lebo naozaj nemyslím si, že plénum Národnej rady je o tom, aby sme sa rozprávali o distribučných firmách, o poradcoch prezidenta a o tom, kto komu slúži. To by bolo možno ani nie vhodné.
Mňa skôr trápi to, že keď bol pán minister Raši ešte vo funkcii, toho času poslanec Národnej rady, v období 2007 až 2009 narástli doplatky za lieky predpísané na recept o 16 percent. Pacienti platili o 660 miliónov slovenských korún viacej v lekárni ako dva roky predtým, ako prišiel pán minister Raši. Toto by ma viacej trápilo. Medzitým pózoval, rozprával, vyprával, lepil plagáty po nemocnici, aké sú lacné lieky. Faktom je, že ľudia doplácali z roka na rok viac. A táto vláda chce, aby doplácali menej. To je všetko. Úplne jednoduché.
Kto je za zisky lekární, nech hlasuje proti vernostnému systému. Kto je proti tomu, aby pacienti doplácali menej za lieky, nech odsúdi predpisovanie účinnej látky. O tom bude hlasovanie v Národnej rade. A ja nedovolím, aby sme odpútavali pozornosť na rôzne invektívy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.6.2011 o 17:51 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:53

Marián Kvasnička
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, milé kolegyne, kolegovia, ja by som chcel vo svojom vystúpení reagovať len na jeden prvok tej diskusie, konkrétne toho, čo sa týka generickej preskripcie. Je možné, že niečo z toho, čo poviem, tu už zaznelo alebo ešte zaznie. Ale myslím, že to nebude na škodu, keď si v tej diskusii niektoré veci ozrejmíme.
Už pri prerokovaní zákona o lieku v zdravotníckom výbore, ale aj potom vo výstupoch, ktoré sa objavili v médiách, ma prekvapili články aj postoje, ktoré boli artikulované. Spomínam námatkovo denník Sme, kde bola titulka, že Výber lieku asi zostane na lekárovi. A v tom istom čase v Pravde bol článok, ktorý sa volá, že Uhliarikov liekový zákon kritizovali sprava i zľava. A treba povedať, že aj v týchto výstupoch, aj v diskusii, ktorá bola v zdravotníckom výbore, dokonca aj poslanci koalície, mnohí sa vyjadrovali, že navrhovanú generickú preskripciu liečiv, teda predpisovanie liekov na úrovni ich účinnej látky, a nie pod ich obchodným menom, nepodporia.
Prekvapuje ma to predovšetkým preto, lebo zavedenie generickej preskripcie si dala vláda Slovenskej republiky do svojho programu. Ak môžem citovať, vláda Slovenskej republiky zavedie predpisovanie liekov na úrovni účinnej látky. A až do tejto diskusie sa ani koaliční politici nevyjadrovali proti tomuto inštrumentu liekovej politiky.
Dovolil by som sa pozrieť na predchádzajúce predošlé profesie poslancov. Pán poslanec Raši, pán poslanec Zelník z SNS, ale aj kolegovia z výboru, z SDKÚ - Ivan Chaban, Peter Kalist, viem, že sa vyjadrovali proti navrhovanej generickej preskripcii kriticky. Spoločným menovateľom týchto vystúpení, alebo týchto komentárov, napokon napovedá to aj zoznam prihlásených rečníkov, je, že sú to zväčša lekári. A musím predoslať, že nemám nič proti lekárom, pretože som z lekárskej rodiny. Brat je lekár, dcéra je lekárka, zať je lekár, švagriná je lekárka. Takže, aby som nebol obvinený, že mám nejaké výhrady voči lekárom. Zdá sa... Otec bol lekár, áno, veď som to povedal, otec bol lekár. Vyzerá to tak, že sa stotožnili s názormi ich bývalých kolegov z lekárskeho stavu, ktorí sa takmer jednohlasne postavili za predpisovanie, proti predpisovaniu liekov na úrovni účinnej látky, dokonca boli iniciované aj petičné kroky.
Výrobcovia, najmä originálnych liekov, sa pridali tiež. Podstatné je, či argumenty, o ktorých niektorí analytici hovoria ako o pseudoargumentoch tejto skupiny ľudí, sú hodnovernejšie ako argumenty v prospech generickej preskripcie.
Niektoré šírené mýty o nevýhodnosti generickej preskripcie veľmi dobrým spôsobom vyvracia Angelika Szalayová z Health Policy Institute v čerstvo vydanej publikácii, ktorú sme dostali na Výbore Národnej rady pre zdravotníctvo, kde sa venuje problematike predpisovania a vydávania liekov na báze účinnej látky. Myslím, že táto autorka veľmi komplexne popisuje prínosy, samozrejme aj riziká generickej preskripcie a substitúcie.
Rád by som sa v tejto krátkej rozprave chcel venovať len niektorým, priznám sa, mám to naštudované najmä z týchto zdrojov, a teda najmä tým, ktoré kvalifikuje ako pozitívne aspekty navrhovaného legislatívneho inštrumentu.
Som si vedomý možných rizík vyplývajúcich zo zavedenia povinnej generickej preskripcie na Slovensku, ale považujem ich za nižšie, ako možné prínosy. A navyše si myslím, že negatíva sa dajú celkom úspešne obmedziť cielenými regulačnými opatreniami.
Za jednu z najväčších výhod generickej preskripcie považujem, ako to uviedol aj predseda zdravotníckeho výboru, že nesie v sebe potenciál znižovania výdavkov pacientov na doplatky za predpísané lieky. Szalayová v tej spomínanej štúdii uvádza, že pacienti by mohli šetriť až do 30 % na doplatkoch za lieky, keby si vždy vybrali, resp. dostali najlacnejší preparát v danej farmakoterapeutickej skupine. Ministerstvo zdravotníctva odhaduje, že po zavedení generickej preskripcie by pacienti mohli na doplatkoch ročne ušetriť okolo 45 miliónov eur. So zvyšujúcou sa intenzitou súťaže medzi farmaceutickými firmami je možné očakávať, a to vyplýva aj z tej štúdie, určitú úsporu vo verejných financiách, aj keď samozrejme v menšom rozsahu ako pri doplatkoch pacientov, keďže je predpoklad, že ceny liekov sa postupne znížia, nakoľko výrobcovia, najmä generických liekov sa budú snažiť byť čo najlacnejší, aby boli lekárňami ponúkané ako prvá alternatíva. A to potom pozitívne pocítia aj zdravotné poisťovne na nižších úhradách za tieto lieky. Bývalý poradca ministerstva zdravotníctva Martin Filko, myslím niekedy začiatkom roka predpokladal, že generická preskripcia by mohla ušetriť až štyri percentá z nákladov na lieky a odhadoval 13 % z doplatkov pacientov.
Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že väčšie úspory vo verejných financiách v dôsledku uplatňovania generickej preskripcie či substitúcie boli dosiahnuté v krajinách, kde nie je používané externé referencovanie cien liekov, teda medzinárodné porovnávanie cien liekov. A teda ide o krajiny, ako je Švédsko, Veľká Británia a Nemecko.
Ak sa môžem vrátiť k štúdii autorky Szalayovej, vo Švédsku sa v dôsledku zavedenia povinnej generickej substitúcie - to je ten stav, kedy je lekárnik povinný nahradiť predpísaný liek lacnejším, spravidla generikom - v priebehu troch rokov znížili ceny liekov o 15 až 18 percent.
Druhou významnou oblasťou, kde vidím pozitíva pri predpisovaní účinnej látky, je bezpečnosť pacienta. To, čo sa tu trošičku podľa mňa nie celkom odborne a seriózne uvádza, bezpečnosť pacienta. Poznám príklady, kedy pacient so zažívacími problémami navštívil svojho praktického lekára, potom internistu a nakoniec aj gastroenterológa, a každý mu predpísal iný liek, avšak s totožnou účinnou látkou. Pacient v domnienke, že užíva rozličné lieky, ktoré mu majú pomôcť, sa pravidelne niekoľkonásobne predávkoval.
Pri generickej preskripcii si pacient v takom prípade pravdepodobne skôr všimne, že má na recepte napísané stále to isté. Prípadne mu lekárnik ponúka stále ten istý liek. Generická preskripcia skrýva v sebe tiež možnosti obmedzovania tzv. indukovaného predpisovania liekov, kedy lekár napríklad uprednostňuje lieky jedného výrobcu, spravidla na základe vzájomnej dohody s cieľom získať materiálnu alebo inú peňažnú či nepeňažnú výhodu, alebo predpisuje lieky vo väčšom množstve, ako je potrebné, alebo lieky, ktoré si zdravotný pacienta ani nevyžaduje. Tak sa niekedy stáva, že lekár nevyberie liek podľa skutočného zdravotného stavu pacienta ani podľa ceny lieku. Poškodení sú v takomto prípade pacienti, ako aj verejné financie.
Čísla, ktoré uvádzala premiérka Iveta Radičová, myslím, že pri stretnutí minulý štvrtok, na spoločnom koaličnom stretnutí o množstve liekov, ktoré sa ocitajú v našich domácnostiach takpovediac nezmyselne. Myslím, že tieto čísla boli varovné. Paradoxne, ak počúvam tú diskusiu, lekári argumentujú, že sa bezpečnosť pacientov zhorší, keďže nebudú mať prehľad, aké lieky pacienti konzumujú a že tak môžu vzniknúť rôzne nežiaduce interakcie liekov. K tomu možno niekoľko pripomienok. Prvá. Na Slovensku je už v súčasnosti legislatívne povolená generická substitúcia a dokonca aj preskripcia, aj keď sa substitúcia v praxi využíva len veľmi obmedzene. Ako odhaduje Szalayová, asi 5 percent a preskripcia takmer vôbec. A tak si pacient môže svoj predpísaný liek nechať zameniť v lekárni za lacnejšie generikum. Druhý z poznatkov. Generiká sú odskúšanými a mnohými odbornými autoritami odsúhlasenými bioekvivalentnými, bioekvivalentnými náhradami za originálne lieky a teda sú bezpečné a s originálmi takmer totožné. Rozdielne sú väčšinou, ako spomínal aj predseda zdravotníckeho výboru, len pridané látky. A samozrejme potom tie lieky majú rovnakú účinnosť. Tretí poznatok. Do akej miery vedia naši lekári, aké všetky lieky užívajú ich pacienti? Myslím, že dá sa veriť odhadom, že podobný stav bude aj po generickej preskripcii. Netreba totiž čakať, pretože ide o systém, ktorý sa nedá zaviesť zo dňa na deň, že E-Health s tým, túto situáciu, aspoň nateraz, výrazne zmení.
Je pozoruhodné, že lekári vytiahli práve argument, argument možno v úvodzovkách, týchto nežiaducich liekových interakcií a nežiaducich účinkov, ktoré údajne po zavedení generickej preskripcie stratia spod kontroly. Údaje Štátneho ústavu na kontrolu liečiv, ktoré hovoria o tom, že lekári podali v roku 2010 len 789 vážnejších hlásení o nežiaducich účinkoch liekov pri liečbe pacientov pri ročne vydaných, počúvajte dobre, 160 miliónov kusov balení liekov na Slovensku. Čiže hlásení o vážnejších, nie úplne vitálnych nežiaducich účinkoch je len sedemstosedemsiatdeväť. Toto číslo naznačuje, že ani v súčasnosti nepripisujú lekári reportovaniu nežiaducich účinkov príliš veľkú vážnosť.
Ministerstvu zdravotníctva, myslím, sa nedá uprieť značná, podľa viacerých analytikov, aj z tých štúdií, ktoré som mal možnosť vidieť, až veľká opatrnosť v prístupe ku generickej preskripcii. Veď ministerstvo určilo napríklad v pozitívnom zozname len približne 380 liečiv, účinných látok, ktoré sa budú musieť predpisovať genericky, ak lekár navyše na zadnej časti receptu nezakáže vydať konkrétny liek a medicínsky to aj nezdôvodní. Na Slovensku sa teda plánuje genericky predpisovať približne tretina liečiv, pričom pre porovnanie vo Veľkej Británii, kde je generická preskripcia systémom len podporovaná a nie povinná, tvorí podiel receptov vystavených na účinnú látku okolo 80 percent. Sú to údaje citované z National Health Service Information Center. Hoci je generická preskripcia povinná len v štyroch krajinách Európskej únie, myslím, že to aj bolo v tých diskusiách, Litva, Estónsko, Rumunsko a Portugalsko, a povinná generická substitúcia, ktorá má pri dôslednom uplatňovaní podobné účinky, v ďalších šiestich - Nemecko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Lotyšsko, Cyprus. Váha predpisovania a vydávania liekov na základe účinnej látky sa rozširuje v drvivej väčšine štátov Európskej únie. Je to trend, ktorým ide Európska únia, pričom svoje významné postavenie má napríklad aj za oceánom, spomeňme USA, Kanadu, Austráliu.
Podľa Szalayovej, tej štúdie, ktorú citujem, predstavujú generiká celosvetovo 65 percent objemu predpísaných liekov. Nie som odborník, snažil som sa niektoré veci vybrať z materiálov, ktoré som dostal ako člen zdravotníckeho výboru. Vzhľadom na poznatky, ktoré som našiel, vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu, aj argumenty odborné, ktoré zaznievajú, budem podporovať toto legislatívne aggiornamento ministerstva zdravotníctva a špeciálne Ivana Uhliarika, inšpirované jak dobrou vierou, tak kvalifikovaným odborným prístupom.
A ešte možno mimo, mimo tohoto, ktorí ste mali možnosť sledovať diskusiu o zdravotníctve, svojho času, možno je to 3 - 4 týždne dozadu, keď sa preberala situácia v zdravotníctve, myslím komplexne, tak medzi iným prišlo aj na iniciatívy ministerstva zdravotníctva a špeciálne nášho ministra Ivana Uhliarika. Jeden z diskutérov, musím povedať, že to bol lekár z fakultnej nemocnice, povedal, že, že oceňuje posun, ktorý nastáva, aj keď si myslí, že Augiášov chliev sa nedá čistiť zubnou kefkou. Ja hovorím, pánboh zaplať aj za zubnú kefku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.6.2011 o 17:53 hod.

PhDr.

Marián Kvasnička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:08

Ladislav Lazár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Tak ja, ako aj pán Kvasnička, sme členmi výboru pre zdravotníctvo, preto musím povedať, že som prekvapený, pretože ani on, ani ja nie sme lekári, že sa vyjadruje vlastne k témam, ktoré sú vysoko odborné. Pretože k tomuto zákonu samozrejme sa môžeme vyjadriť aj my ako nelekári z pohľadu, v prvom rade z pohľadu pacienta. To ma len uisťuje v tom, že znova tu ide o nejaké sponzorované vystúpenie, ktoré má viesť k tomu, aby sme, tak ako to bolo povedané, aby sme obhájili niečo, čo sa obhájiť nedá.
Ale zas na druhej strane, treba povedať, že ma to neprekvapuje, pretože to nie je prvýkrát, keď kolegu Kvasničku takto, môžeme povedať, že použili a na zdravotnícky výbor cez neho predkladali pozmeňujúce návrhy, ktoré v konečnom dôsledku boli rozsiahlejšie než samostatný návrh. Bolo to asi tým, že je členom tej istej strany ako pán minister. A preto mu jeho funkciu absolútne nezávidím. Takisto sa stalo aj teraz, keď boli použité v podstate vyhlásenia z blogu súkromného združenia, takto to nazvime, aby som to nemenoval úplne presne. Len škoda, že v tomto, v tomto blogu neboli uvedené aj ďalšie informácie. A keďže som tu už spomenul pozmeňujúce návrhy, tak treba povedať, že len k tomuto zákonu, pokiaľ mám dobrú informáciu, bolo asi päťsto pozmeňujúcich návrhov. Ak si zoberiete priemernú dĺžku, nech má zákon 20 - 30 strán, tak toľko pozmeňujúcich návrhov vlastne hovorí o tom, že je to úplne nový zákon.
Vážené dámy a páni, ja sa len chcem spýtať, že koho tu vlastne obhajujeme? Nás volili ľudia, nás nevolili veľké súkromné farmaceutické firmy, napríklad ako Pfizer a spol., nás volili ľudia. A v prvom rade sa zodpovedáme ľuďom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.6.2011 o 18:08 hod.

Ing.

Ladislav Lazár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:09

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, ja len upresním, konkrétne sa jednalo o pána Dušana Zachara a spoločnosť Ineko. Pán kolega, určite tam sú správne informácie, ale minimálne ste mohol uviesť, odkiaľ máte zdroj, keď už ste celý blog prečítal od A po Z.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.6.2011 o 18:09 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:10

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci za slovo. Pán poslanec Kvasnička, chápem tvoju úprimnú snahu obhajovať tento zákon a chápem aj úprimnú snahu zužovať tento zákon len na preskripciu generických liekov. Ale tento zákon je, má množstvo pojednávaní, ktoré vlastne, ktoré vlastne evokujú niečo, že je za tým niečo, keď ti chcem úprimne povedať. To znamená, že myslím si, že tvoje vystúpenie bolo dobre napísané, bolo, by som povedal, aj presvedčivé.
Ale ty si spomenul jedného lekára z fakultnej nemocnice, ale prečítaj si, prosím ťa, maily, ktoré dostávame, alebo aj vy dostávate a skús sa zamyslieť nad tým, aj tvoj otec bol lekár, a skús sa zamyslieť nad tým, že čo vlastne ideme urobiť. Ak by sme debatovali o tom, že či generikum áno alebo nie, je to polemika, s ktorou by sa teoreticky dalo aj súhlasiť. Ale pýtam sa, sme pripravení? Na túto zmenu? Máme napríklad dostatok klinických farmakológov? Lebo farmaceut nie je farmakológ. Farmaceut predáva lieky v lekárni, farmakológ má, je vedomý o tom, aká je účinnosť toho lieku, aké sú tam, aj ako hovoril pán poslanec Novotný, tie prídavné látky a tak ďalej. Bavme sa o tom, keď bude príprava k tomu, aby sa toto mohlo uskutočniť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.6.2011 o 18:10 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:12

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Keďže ideový vodca zdravotníckej politiky pán poslanec Raši začal s tým, akí sme tu všetci sponzorovaní za svoje vystúpenia, chcem povedať, že nepochopil som celkom, v čom by malo byť to sponzorovanie. Ale teraz ste ma uistil, pán poslanec Lazár, že ani vy ste to nepochopili. Pretože to, o čom hovoril pán poslanec Kvasnička, je predpisovanie účinnej látky. Predpisovanie účinnej látky, generická preskripcia povedie k tomu, že lekárnik vydá na základe predpísanej účinnej látky najlacnejší liek s najnižším doplatkom. Ak bude chcieť farmaceutická firma byť úspešná, bude musieť znižovať cenu lieku. Tak sa podarí ušetriť toľko percent, koľko som vo svojom vystúpení povedal. Takže, keď ste si už spomenuli na firmu Pfizer, chcem vám povedať, že firma Pfizer si naozaj nepraje generickú preskripciu, pretože ak bude chcieť predávať lieky na slovenskom trhu, bude musieť súťažiť cenou. Ničím iným, len cenou so svojimi generikami. A to treba možno kľudne vysvetliť, aby bolo úplne jasné.
Čiže bol by som rád, keby sme prestali s týmto nemiestnym obviňovaním, ktorému nie celkom rozumiem. Ak má niekto nejaké konkrétne vedomosti, bolo by dobré, keby ich povedal orgánom činným v trestnom konaní. A takéto obviňovanie k ničomu nevedie a hlavne, keď je aj vecne nezmyselné. Lebo znovu opakujem, cieľom predpisovania účinnej látky, generickej preskripcie je aj to, aby klesali ceny liekov. Odhad ministerstva zdravotníctva je, že ceny liekov by mohli klesnúť až o 10 percent. Čiže firmy budú súťažiť znižovaním ceny liekov. Tak potom, aký záujem má farmaceutická firma v tom, aby bola generická preskripcia? Skôr tí, ktorí sú proti nej, tí by mohli byť sponzorovaní farmaceutickými firmami. Ale ja do tejto úrovne diskusie neskĺznem. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.6.2011 o 18:12 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:14

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na toto sme vlastne všetci čakali, lebo, a čakal som na to, kedy príde ten moment, kedy pán poslanec Novotný nevydrží a bude musieť vystúpiť. A nečakal som, že príde tak skoro. A naozaj asi platí to staré, že trafená hus zagágala. Zagágala nám veľmi rýchlo. Možno, netreba to možno pomenovať, stačí sa nad tým zamyslieť, prečo je také vášnivé obhajovanie tohto zákona zo strany chirurga, ktorý, ako povedal, lieky nepredpisuje a ani účinné látky a ich a farmakokinetike veľmi nerozumie. Takže aj na tom, ako sa táto debata vyvíja, ako sa kto hekticky za tento zákon bije, možno aj to svedčí o tom, že aký je ten pravý zmysel tohto zákona.
A naozaj firma Pfizer a kauza okolo nej bola, bola odôvodňovaná tým, že, ako povedal pán poslanec Novotný, že išlo o ušetrenie verejných zdrojov. Tak teraz mám ešte 45 sekúnd na to, aby som vám povedal, že pri uprednostnení firmy Pfizer, keď jej bolo dovolené znížiť cenu v posledný deň, nedošlo k žiadnemu ušetreniu verejných zdrojov, pretože liek od druhej firmy mal cenu x, firma Pfizer mala cenu x + 3 eurá, tým, že sa jej dovolilo znížiť cenu na x, tak sa jej umožnilo byť viac konkurencieschopnou na trhu, ale z hľadiska ušetrenia verejných zdrojov sa neušetrilo absolútne nič, pretože poisťovne preplácali iba cenu tej lacnejšej firmy. Takže naozaj išlo tu iba a čisto o prihratie biznisu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.6.2011 o 18:14 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:16

Ladislav Lazár

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:18

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ak má pán poslanec Raši nejaký problém s tou firmou, o ktorej tu toľko hovoríte, tak skôr sa to týka zrejme toho, ako bola nejaká vakcína dostaná na slovenský trh. K tomu sa zrejme vyjadrí pán minister zdravotníctva. Treba sa jeho opýtať, neviem sa k tomu ja vyjadriť.
Pán poslanec Lazár, ja som nikoho neobvinil zo svojich kolegov. Nepamätám sa. Vystúpil som v pléne Národnej rady, môžem si to prehrať, ani jedným slovom som z úplatnosti neobvinil žiadneho kolegu. Prvý, ktorý tu o tom rozprávate dnes, ste vy.
A ja poviem pánovi poslancovi Rašimu, prečo podporujem tento zákon a nenechám sa pomýliť takýmito výkrikmi do tmy. Podporujem ho preto, aby pacienti doplácali za lieky v lekárňach menej, pretože za vás doplácali stále viac a viac. Preto ho podporujem, aby pacienti doplácali možno až o 50 miliónov eur menej ročne za lieky predpísané na recept. Podporujem ho preto, aby lieky boli možno až o 10 % lacnejšie, lebo keď budú lacnejšie, bude viac peňazí v zdravotných poisťovniach pre ambulancie, pre nemocnice, aj pre tie zdravotné sestry, na ktorých vám tak strašne záleží, ako ste to aspoň včera deklarovali. Bude viacej peňazí na výplaty a neodídu do vrecák farmaceutických firiem. Ten, kto tu z nás dvoch obhajuje farmaceutické firmy, ste vy. A ten, kto bojuje za nižšie doplatky pre pacientov, som ja.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.6.2011 o 18:18 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:20

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán predseda výboru, len teraz spravodajca, bolo tu povedané mnoho o tomto zákone. A čo mňa ako lekára - a všetci traja, ako tu sedíme, sme lekári - mrzí na tom, to, že ak by sme povedali, skúsme sa nadniesť nad vecou, a teraz myslím aj na pána poslanca Kvasničku, dobre, tak ak je ten zákon dobrý, prečo je tak veľa pripomienok? Niekoľko sto, niekoľko sto. A ak by som povedal, že aj to akceptujeme, tak potom sa pýtam: Vy si myslíte, že všetky tie profesné organizácie, ktoré dali tie pripomienky, a podľa našich informácií ministerstvo zdravotníctva neakceptovalo tieto pripomienky, tak všetci sú nevzdelaní, nerozumejú tomu a sú zlí? Len ministerstvo zdravotníctva je to, ktoré tomu rozumie? Lebo, znova opakujem, o generickom lieku môžeme diskutovať. A to, ako sme tu traja lekári, všetci môžeme potvrdiť to, že jeden lekár bude hovoriť, že tie balasty, ktoré sú v tých liekoch, môžu spôsobiť niečo, ale zaujímavé na tom je to, že búria sa aj lekárnici.
Keby sa búrili lekári, to pochopím, lebo študovali medicínu, oni liečia. Nesúhlasím to, čo povedal pán poslanec Novotný, že liek lieči. Lekár lieči, lebo lekár vie predpísať ten liek a lekár vie, ktorý ten liek je účinný na tú danú diagnózu. Ale zaujímavé, že sa k tomuto vyjadrujú aj lekárnici a veľmi odborní lekárnici, nie majitelia lekární, a veľmi kriticky. A toto ma na tomto zákone zaráža, a to je, myslím minimálne na to, aby sme sa zamysleli a aby sme, dajme tomu, aj v druhom čítaní tento zákon nejako upravili, zmodifikovali, prijali aj isté názory a tak ďalej, hej? My v opozícii keď počúvame názory jednotlivých asociácií lekárnikov Slovenska a podobne, tak počúvame to, že ich pripomienky nie sú akceptované. Ak by im to bolo dostatočne vysvetlené, no tak by aj pochopili, prečo nie sú akceptované. Ale zaujímavé na tom je to, že nikto nechápe, prečo sú neakceptované. Čiže toto trošičku by som vyčítal ministerstvu zdravotníctva, zrejme komunikáciu, ak má aj nejaký dobrý zámer, no ale musí to vykomunikovať a tento zámer by mal prejsť širšou debatou a minimálne šesťdesiatimi percentami odbornej verejnosti aj byť odobrený. Ale zaujímavé na tomto zákone je to, že možno je odobrený 20-percentnou odbornou verejnosťou.
Čiže tu sa mi naskytá otázka, čo sa stalo, že tento zákon má niekoľko sto, dajme tomu päťsto alebo štyristo, neviem teraz presne, koľko má pripomienok. A keď si to pozrieme, aj zdravotnícky výbor, skutočne pri predkladaní zákonov je množstvo pozmeňovacích návrhov, koľkokrát nevieme - a to, ak ste kolegovia, tak mi dáte za pravdu aj z vládnej koalície - nevieme vôbec, o čo ide. Sedia tam nejakí dvaja mladí chlapci, ktorí to celé manažujú. A to je celá príprava zákonov? - sa pýtam. Však dobre, pripravme zákon, komunikujme o ňom, povedzme, že pôjdeme napríklad do tejto látky, pardon, do účinnej látky, no ale pripravme sa na to. Presne tak, ako som povedal vo faktickej poznámke. Však vyškolme ľudí na to, urobme to, nebol by absolútne problém. Ale šiť to preto horúcou ihlou len preto, že je to v legislatívnej úlohe ministerstva zdravotníctva? Však je problém tento zákon odložiť a vrátiť sa k nemu na jeseň po ďalšej a ďalšej a ďalšej diskusii? Hej?
Ja, aby ste si nemysleli, že hovorím len tak z vetra, tak skutočne poviem niekoľko pripomienok k tomuto zákonu aj v paragrafovom znení. Tak napríklad v § 2 ods. 35 asociácia lekárnikov navrhuje nahradenie výrazu "prevádzkáreň" iným výrazom, napríklad zariadenie, podobne aj v celom ďalšom texte, hej? Napríklad zariadenie.
Poďme k § 2 ods. 36 navrhuje táto asociácia, o ktorej teraz budem teraz hovoriť, to, čo navrhovali, očnej optiky alebo zubnej techniky, nakoľko nejde o poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
Napríklad k § 3 ods. 5 navrhujeme znenie upraviť takto: "Zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami môže právnická osoba, ak osoba, ktorá je členom jej štatutárneho orgánu, je dôveryhodná, bezúhonná a ustanoví najmenej jedného odborného zástupcu." Toto znenie je oveľa jasnejšie, ako znenie doposiaľ.
Napríklad k § 5 ods. 2: "Odborný zástupca musí byť v pracovnom pomere k držiteľovi povolenia na ustanovený týždenný pracovný čas, okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom, držiteľom povolenia. Miestom výkonu práce odborného zástupcu môže byť iba miesto jeho činnosti ako odborného zástupcu." Lebo, viete, že teraz odborný zástupca napríklad zastrešuje x lekární. To je správne? Ak teda chceme vydávať lieky na generickom základe. Dokonca možnože po širokej diskusii by sme sa aj zhodli na tom, že poďme na generiku. Ale máme predpoklady na to, aby to generikum bolo tomu pacientovi správne vydané? Osobná zodpovednosť odborného zástupcu podľa tohto zákona sa obmedzuje len na odbornú činnosť, na ktorú bol ustanovený. To znamená, že odborný zástupca môže napríklad byť odborným zástupcom desiatich lekární. A to je, vážení, problém. Ak máme sieť lekární, na ktorú pri týchto aspektoch, o ktorých hovorím, je šitý tento zákon na nejakú firmu, ktorá má, dajme tomu, dvadsať lekární, nazvem ju firma X, a má mať len jedného odborného zástupcu? To je správne, pán poslanec Kvasnička? A teda, keď budeme vydávať to generikum v tej lekárni, v ktorej sa bude nachádzať ten odborný zástupca? V Košiciach? V Bratislave? V Trenčíne? Kde bude? Kto bude zodpovedný za tieto veci? Tak skutočne som chcel navodiť taký konštruktívny prístup k tomuto zákonu. A je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa odborný zástupca zdržoval v rámci svojho pracovného času v lekárni, ktorej je odborným zástupcom, iba takto vie zabezpečiť dohľad nad vydaným liekom. A dúfam, že so mnou súhlasí aj pán poslanec Chaban, ktorý je v našom výbore. Však to sú logické, skutočne logické argumenty, ktoré podporujú to. Ja nehovorím, že tento zákon je zlý, ale diskutujme o ňom a nešime ho horúcou ihlou. Teda myslím na preskripciu generického lieku, hej?
K § 5, napríklad: "Ak otváracia doba zariadenia presahuje ustanovený pracovný čas, je držiteľ povolenia povinný ustanoviť náhradného odborného zástupcu, aby tak bola zabezpečená nepretržitá prítomnosť odborného zástupcu alebo náhradného odborného zástupcu v meste, v mieste počas výkonu otváracích hodín." Považujeme za nevyhnutné, aby bola zabezpečená nepretržitá prítomnosť tohto odborného zástupcu, hej? Lebo toto tento paragraf nevymedzuje, že tam musí ten odborný zástupca byť, hej? A možnože, možnože aj pán minister zdravotníctva si konečne uvedomí, ja neviem, kto mu ten zákon pripravoval, samozrejme on dáva legislatívny zámer, ale možnože pracovníci jeho ministerstva nedostatočne ohodnotili tieto veci.
Napríklad k § 5 ods. 5 navrhujeme vypustenie textu: "Náhradným odborným zástupcom môže byť osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo vykonáva činnosť odborného zástupcu u iného držiteľa povolenia." A už sme zase pri koreni veci. Mám desať lekární, obrazne hovorím, mám jedného odborného zástupcu a požičiam ho pánovi X, ktorý je tam nablízku. Ako je toto možné? Takže by som chcel apelovať skutočne na poslancov aj vládnej koalície, aby sa zamysleli nad týmto, lebo stále sa tu debata točí o generickej látke, ale pozor! Toto je problém, ktorý sa tu zametá pod koberec, a o ktorom nikto nehovorí. Preto som vystúpil s konkrétnymi paragrafovými zneniami tohto zákona.
Napríklad k § 6 navrhujeme text: "Ak majú byť prevádzkárne jedného žiadateľa umiestnené na území rôznych samosprávnych krajov, podá žiadateľ samostatné žiadostí každému zo samosprávnych krajov." To doteraz nie je v navrhovanom zákone, áno? Takže, ako bude prebiehať kontrola, kto vlastne je tým odborným zástupcom? Koncentrácia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do reťazcov sa neukázala ako prospešná z pohľadu dostupnosti lekárenskej starostlivosti. Obmedzenie možnosti subjektu prevádzkovať iba jednu lekáreň a jednu pobočku zvyšuje mieru zodpovednosti. To, dúfam, so mnou všetci súhlasíte, lebo ak je zodpovedný zástupca na jednu lekáreň a jednu výdajňu, tak predpokladám, že tá starostlivosť o ten výdaj lieku je iná, ako keď som odborný zástupca pre dvadsaťpäť lekární. A tak, ako som povedal, jedna je v Košiciach, druhá je v Bratislave a možno tretia vo Viedni. Hej? Čiže napríklad k § 20, doporučujú vypustiť body h) a i), lebo nejde o lekárenskú, čiže zdravotnú starostlivosť. Napríklad si pozrime § 21 ods. 2 písmena a), navrhované znenie by malo byť: "Ak má odbornú prax najmenej päť rokov vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni alebo má špecializáciu v špecializovanom odbore lekárenstvo." Koho chcete dať za tých zástupcov? Čerstvých absolventov? Ktorí nevedia, ani... Nechcem uraziť, nebudem viacej o tom hovoriť. Však všetci si veľmi dobre uvedomujeme, hlavne lekári, že keď niekto skonči lekársku fakultu, tak je síce lekárom, ale nie je odborníkom. Čiže musí mať nejaké atestácie, musí mať nejakú prax a tak ďalej, hej?
Táto definícia zabezpečuje dostatočné odborné vedomosti a skúsenosti odborného zástupcu aj vzhľadom k potrebe odborného vedenia ostatných odborných pracovníkov - čiže on vedie aj celý svoj kolektív, i vzhľadom na rozšírenie kompetencií v rámci generickej preskripcie. Požiadavka na prax v trvaní dvoch rokov je nedostatočná. Veď všetci dobre vieme - a to bude so mnou určite súhlasiť aj pán poslanec Novotný - že teraz sme zvýšili napríklad atestáciu úrovne lekárov na päť rokov. A my dávame lekárnikom dva roky na to, aby mohli robiť odborného zástupcu. Áno, opakujem, opakujem majú skončenú farmaceutickú fakultu, nie je farmakologická, lebo taká neexistuje. A to sú farmakológovia, liečební, ktorí sú v nemocniciach, hlavne v nemocniciach tretieho typu, teda vo fakultných a univerzitných.
Napríklad k § 21 ods. 2, navrhuje sa vypustiť písmeno b), písmeno c) bude označené ako písmeno b) a bude v znení: "Právnická osoba, ak ustanovila odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa písmena a), iba za podmienky, že je ustanovený odborný zástupca alebo iné odborne spôsobilé osoby sú jej väčšinovými vlastníkmi." Tu ide o to, aby niekto, kto vlastní lekáreň, nevlastnil prakticky, keď toto poviem úplne ľudovo, aj lekárnikov. Pretože ak som vlastník, tak môžem dokonca dať príkaz tomu svojmu pracovníkovi, že vydáš to alebo ono, hej. Napríklad k § 21 ods. 8 navrhujeme o doplnenie o vetu: "Lekárenskú starostlivosť podobne nemôže poskytovať ani právnická osoba, ktorej štatutárom je osoba oprávnená predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky okrem osoby, ktorá neposkytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť." To je to, aby vlastníkom lekárne, by nemal byť lekár, ktorý je v odbornej ambulancií a predpisuje si vlastné lieky, alebo, vlastne nie, nie vlastné lieky, ale proste predpisuje lieky, ktoré sú charakteristické pre jeho odbor, a predpisuje ich viacej a drahšie. Hej? Čiže napríklad k § 23 ods. 1 písmeno j) navrhujeme doplniť text: "Vydávať bez lekárskeho predpisu len lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, okrem odôvodnených prípadov, kedy odborne spôsobilá osoba zodpovedá za výdaj lieku a rozhodne o výdaji lieku i bez lekárkeho predpisu." To znamená, ľudovo povedané, aby aj lieky, ktoré nie sú na lekársky predpis, vydávala osoba spôsobilá. Áno?
A toto všetko v tomto zákone chýba, čiže neboli akceptované pripomienky. A myslíte si, že toto sú nejaké populistické pripomienky? Však to sú skutočne výsostné odborné pripomienky, ktoré môžu tento zákon iba vylepšiť, ak by sme aj sa dohodli, pán poslanec Novotný, alebo, pán minister, že dobre, ideme na preskripciu genetických liekov. A vidíte páni poslanci sami v tom zdravotnom výbore, to je chaos, ktorý nám tam prichádza. Veď veľmi dobre viete, že dávate koaliční poslanci aj pozmeňovacieho návrhy, ktorým vôbec nerozumiete, dokonca som im nerozumel, keď som minule, bolo dvadsaťsedem pripomienok, pozmeňovacích návrhov predložených, ani ja, ktorý roky a roky robím v zdravotníctve. Aj v manažérskych funkciách.
Napríklad k § 23 navrhujeme vypustiť odsek 5 až 15 a vytvoriť nový odsek 5 v znení: "Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nesmie sám alebo prostredníctvom iných osôb pacientovi poskytovať, ponúkať alebo sľúbiť v súvislosti s výdajom lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, dietetické potraviny, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, alebo zdravotnícke pomôcky, ktorého výdaj je viazaný na lekársky poukaz, peňažné plnenie, alebo peňažné - nepeňažné plnenia." Čiže výhody alebo dary majetkovej či nemajetkovej povahy.
Tu by som chcel na, ak môžem teda, na pána poslanca Markoviča. Nemáme výhrady voči znižovaniu liekov, ale ak je predpísaná aj čo generická látka na recept, tak nemala by tá lekáreň ponúkať, obrazne poviem, žehličky pacientom len preto, aby tam prišli do tej lekárne. A toto by zamedzilo tomu. Lenže nikto to nechce počuť, hej? Napríklad k § 119 odsek 6 písmeno c) navrhovali: "Liečivo, ktoré nie je uvedené v osobitnom predpise, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, navrhujeme uplatnenie nižšej právnej normy, aby zmena zoznamu nemusela prejsť neodborným a zdĺhavým legislatívnym procesom." K § 119 odsek 13 navrhujeme o doplnenie textu: "Ani inak ovplyvniť slobodný výber verejnej lekárne pacientom." Čiže tu nám skutočne v týchto, ak vidíte, pripomienkach je to, aby nebola nekalá súťaž v lekárňach. Však pamätáme si, keď lanárili poisťovne poistencov, ponúkali žehličky, vysávače, bicykle a ja neviem čo ešte všetko, hej? A dovolenky a možno, no neviem teraz... Ale viem o istých veciach, ktoré bol, nakoniec, myslím si, sa tým aj nejaké orgány zaoberali, ktoré, ale, bohužiaľ, v zmysle týchto zákonov nemohli konať. To chceme? Nám skutočne ide o to, aby lieky boli lacnejšie pre pacienta. A keď hovoríme o tom, že... Pán predseda Novotný má pravdu. Zvýšili sa financie na lieky. Ale nepovedal to B, že sa odliečilo o x pacientov viacej. A keby sme to prepočítali na jedno balenie lieku, tak sme boli lacnejší. Môžeme si to vysvetľovať, ako chceme. Ale ak by ministerstvo urobilo analýzu a povedalo, že lieku a) sa predalo v roku 2001 x, v roku 2008 y a zistilo by, že je to väčší počet balení, to znamená, že to nie je zlá preskripcia, i keď je tam viacej financií vynaložených, ale je to viacej odliečených pacientov. Preto sa obraciam na pána poslanca Kvasničku, lebo je z jedného mesta ako ja a bol si predrečníkom, takže prepáč, prepáč, ale...
Napríklad k § 120, áno, navrhuje sa doplnenie odseku 8: "Ak sú na lekárskom predpise predpísané dva druhy liekov a lekáreň ani jeden z nich nemá, vyhotoví výpis z lekárskeho predpisu, ktorý musí obsahovať náležitosti uvedené v § 120 ods. 1. Platnosť lekárskeho výpisu je rovnaká ako u pôvodného lekárskeho predpisu." Pôvodné odsek 8 až 20 budú prečíslované, doplnené o bežnú prax" Ide o úplne bežnú prax vystavenia náhradného receptu, to vieme všetci, ktorí tu za týmto kecpultom stojíme. Napríklad k § 120 navrhujeme doplnenie nového odseku 19: "Tlačivo výpisu z lekárskeho prepisu môže výdajné miesto tohto tlačiva predať len držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti po overení jeho totožnosti a predloženého platného dokladu." Je na tom niečo zlé? Pýtam sa, je na tom niečo zlé?
Ďalej k § 122 odsek 14 písmeno h) navrhuje sa vypustiť text: "Veterinárny liek s obsahom omamnej látky druhej a tretej skupiny a psychotropnej látky druhej a tretej skupiny a psychotropnej látky druhej a tretej skupiny sa nesmie predpisovať na veterinárnom lekárskom predpise." Hej? Ďakujem. (Reakcia na podaný pohár vody.) No nechcel by som vymenovať všetky pripomienky asociácie lekárnikov, ale mrzí ma, ak to nie je pravda, nech minister zdravotníctva povie, koľko z tých päťsto pripomienok bolo zapracovaných do zákona. A ak bolo zapracované minimum, myslíme si my poslanci a ministerstvo zdravotníctva, že máme patent na rozum? Alebo chceme pripraviť zákon taký, ktorý bude fungovať minimálne niekoľko desaťročí. A nech teda sa ukáže, či ten zákon potom zníži financie na lieky, alebo nezníži financie na lieky. Lebo otázka je, či môžeme kritizovať či to bude generikum alebo nebude. Ale tieto všetky veci sú, sú jasné a racionálne. A potom moja otázka znie: prečo ministerstvo neakceptovalo takéto pripomienky? Však v podstate v duchu zákona to nič nemení. Alebo mení, pán minister? Ak ten zákon bol šitý na niečo konkrétne, na nejaké konkrétne firmy alebo na nejaké konkrétne skupiny, ktoré vlastnia lekáreň, tak potom, samozrejme, nemohli by tieto pripomienky akceptovať. Ak to nie je tak, tak nevidím dôvod, prečo by tieto pripomienky akceptované byť nemohli.
A keď hovoríme o tom, že chceme zlacniť pacientovi liek, súhlasím. Ale chcem aj pacienta liečiť? Alebo chceme tlačiť peniaze do spoločností, ktoré vlastnia lekárne? Čo vlastne chceme? Ja si myslím, že mal by byť ciel jasný, zlacniť pacientovi, ale ho samozrejme aj efektívne liečiť podľa najnovšej vedy v medicíne. To dúfam budú všetci, predkladatelia aj pán spravodajca so mnou v tomto súhlasiť. Preto som prišiel a prečítal som tieto pripomienky konkrétne, aby nebolo povedané, že sa tu rozpráva len všeobecne, kto má lekárne, nemá lekárne, či niekto mal železničnú nemocnicu, druhý mal tú nemocnicu a tak ďalej. Čiže nechcel by som sklznúť do tejto polohy, ale toto sú skutočne vecné pripomienky. A pokiaľ si poslanci vládnej koalície a ministerstvo zdravotníctva neuvedomia, že tieto úskalia nás čakajú do budúcna, tak tento zákon bude neefektívny a tento zákon, keď bude prijatý v takejto podobe, podľa môjho názoru bude nahrávať len finančné prostriedky skupinám, ktoré vlastnia nie jednu lekáreň a výdajňu, ale niekoľko lekárni. A možnože aj niektorí z vás odpovedia na otázku, kto je to a koľko ktorá skupina lekárni má.
Čiže, pán minister, chcel by som poprosiť, skutočne je to racionálny prístup, lebo som aj vymenoval niektoré požiadavky, ktoré sú, aby ste sa zamysleli, možnože aj vám to uniklo. A nechcem vás obviňovať z toho, že tento zákon je šitý na jednu skupinu x, ktorú všetci poznáme, ale možnože pracovníci ministerstva vám pripravili tento zákon, nechcem povedať zle, nedostatočne. To znamená, že tieto pripomienky by sme kľudne mohli akceptovať. Nehovorím všetky, môže byť o tom diskusia, ale nič na týchto pripomienkach nie je zlé. Tieto pripomienky chcú šetriť pacientovu peňaženku, ale zároveň chcú garantovať, aby pacient nebol liečený práškovým cukrom, ale aby bol liečený skutočne generickou látkou, ktorou by mal teda liečený byť.
Ešte by som sa chcel vrátiť k tomu, že áno, lekárom sa nebude páčiť, že nemôžu predpisovať lieky s názvom X, samozrejme, nepáčilo by sa to ani mne, keby som bol lekár. Vieme veľmi dobre, pán poslanec, a očakával som od teba, že povieš to aj otvorene, že istá pridaná hodnota je na štúdium lekárov, sú na kongresy a tak ďalej. A teraz tieto peniaze zostanú v lekárňach a v distribučných spoločnostiach. A dokonca by som sa aj nebránil tomu, že ísť na tú generickú látku, ale trvám na tom, že treba toto pripraviť, treba pripraviť klinických farmaceutov. A skutočne aj v Anglicku, pán poslanec Kvasnička hovoril na výbore, že v Anglicku teda je generická látka. Áno, ale nepovedal si, pán poslanec, aká príprava predchádzala tomu. To nemôže byť ad hoc zo dňa na deň. Idú prázdniny, účinnosť, dajme tomu od 1. septembra, teraz neviem spamäti, alebo od 1. októbra alebo odkedy, hej? A teraz všetci sa tomu prispôsobia. Bude z toho problém. A uvidíte sami, že nezlacnie sa takýmto spôsobom pre pacientov, lebo začne to bojkotovať verejná obec, teda myslím tým lekárov, farmaceutov, a bude z toho galimatiáš. A predpokladám, že na jar budúceho roku je tu minister s novelou tohto zákona, lebo sa mu jednoducho toto podariť nepresadí, lebo všetci vedia, že toto, táto novela prinesie peniaze len reťazcom, ktoré vlastnia lekárne.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.6.2011 o 18:20 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video