22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 17:39 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:39

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, viete, že túto situáciu vieme vyriešiť aj tak, že sa môžem ako podpredseda parlamentu prihlásiť a požiadať o slovo. Neurobím to, ale chcem vás požiadať, aby ste prerušili schôdzu a dali priestor na rokovanie klubom, pretože atmosféra v parlamente, schopnosť vládnej koalície zasadať, prijímať rozhodnutia je úplne rozvrátená. Za týchto podmienok by som považoval za veľmi správne, keby ste prerušili rokovanie schôdze Národnej rady a dali priestor poslaneckým klubom, aby diskutovali o vzniknutej situácii a prišli aj s relevantnými návrhmi, ako ďalej pokračovať. Pretože nie je možné, aby sme vynechávali hlasovania, nevedeli sme v ktoromkoľvek okamihu, čo sa bude diať alebo čo sa nebude diať. Nie je možné, aby tu poslanci manipulovali s kartami.
V takejto atmosfére, pán podpredseda, teraz si dovolím byť osobný, nemôžeme rokovať, lebo dobre vieš so svojimi skúsenosťami, čo sa teraz v parlamente deje. Žiadam o prerušenie a prestávku na rokovanie klubu. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 17:39 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:42

Róbert Madej

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:43

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Žiadam, aby ste kontaktovali pána predsedu Národnej rady, pokiaľ nie je v Salzburgu na večeri, a aby zvolal poslanecké grémium. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 17:43 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:59

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, chcem poďakovať pánovi podpredsedovi, že napriek tej napätej situácii sme našli spôsob, vyjasnili sme si niektoré otázky.
Ja len chcem požiadať, aby ten procedurálny návrh, ktorý som dal, bol, keďže evidentne v zmysle aj zákona nie je tu väčšina a bude potrebné o návrhu hlasovať, keď bude Národná rada uznášaniaschopná, aby sme teda hlasovali o tom návrhu, o tom, ako pán poslanec SaS, pán Kalist, porušil všetky elementárne pravidlá svojho poslaneckého mandátu a manipuloval s kartami kolegov, aby ste dali hlasovať o tom, aby sa mandátový a imunitný výbor zaoberal touto problematikou. Chcem, aby bol zverejnený záznam z kamier... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 17:59 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:01

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda Národnej rady, obávam sa však, že nezdieľam váš právny názor ohľadne aplikácie § 23 ods. 6 zákona o rokovacom poriadku. Ak ste teda prerušili schôdzu, ako ste ju prerušili a mali ste ju prerušiť na pätnásť minút, teraz by malo nasledovať druhé zisťovanie toho, či je Národná rada uznášaniaschopná, alebo nie je. V prípade, ak by uznášaniaschopná Národná rada nebola, mali by ste dozajtra prerušiť schôdzu Národnej rady.
Preto vás žiadam, aby ste momentálne ihneď, ešte predtým, ako vystúpi pán poslanec Novotný, zisťovali prítomnosť poslancov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 18:01 hod.

JUDr.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:02

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vystúpil k vládnemu návrhu zákona o rozsahu. Nechcem veľmi dlho rečniť ani ťahať čas rokovania pléna Národnej rady. V prvom čítaní som nevystúpil k tomuto vládnemu návrhu zákona, lebo som sa viac-menej venoval problematike zákona o lieku, ale v druhom čítaní si napriek tomu dovolím niekoľko poznámok o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona, aj o hlavných výhradách, ktoré boli voči nemu vznesené. A na záver by som podal jeden rozsiahlejší pozmeňovací návrh na jednu stranu, takže ho budem musieť prečítať.
Musím povedať, že z tých najdôležitejších vecí, ktoré boli diskutované aj v pléne Národnej rady, aj vo výboroch, bol celý mechanizmus kategorizácie, ktorý ustanovuje zákon tak, že bude prebiehať 12-krát do roka za nových a som o tom presvedčený, že veľmi, veľmi transparentných pravidiel, pretože všetko bude na internete.
A to druhé vážne ustanovenie, ktoré prináša vládna novela zákona, je skutočnosť, že pri kategorizovaní liekov pôjde Kategorizačná komisia, a teda ministerstvo zdravotníctva na druhú najnižšiu cenu lieku v rámci členských krajín Európskej únie. Naozaj je to ďalší zákon, o ktorom som presvedčený, že je v prospech pacientov, lebo by mal viesť a povedie k lacnejším liekom, povedie k šetreniu vzácnych zdrojov z verejného zdravotného poistenia, ktoré sa potom budú môcť miesto zbytočne predražených liekov použiť radšej v nemocniciach a ambulanciách na lepšie platy pre lekárov a sestry a na lepšie kvalitnejšie služby pre pacientov.
Pozorne som počúval aj opozíciu, či už v pléne Národnej rady v prvom aj v druhom čítaní pre... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Páni poslanci, pán poslanec Novotný, prosím o pokoj v rokovacej sále, prosím, nevyrušujte. Pán poslanec Poliačik, Abrhan.
Nech sa páči, pán poslanec Novotný.

Novotný, Viliam, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Veľmi pozorne som počúval opozíciu aj v prvom čítaní, aj vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, aj dnes v druhom čítaní, keď vystúpil pán poslanec Raši ako rečník predo mnou a hovoril o tom, že tento zákon nie je v niektorých ustanoveniach dobrý. Dotýkal sa predovšetkým ustanovenia vládneho návrhu zákona, ktorý hovoril o tom, že na nový inovatívny liek, ktorý príde na Slovensko, bude stanovená úhrada iba vo výške 20 % jeho ceny, kým nemá stanovenú úhradu aspoň v dvoch krajinách referenčného koša alebo ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že keď sa rozširuje indikácia použitia daného lieku, automaticky sa úhrada od zdravotnej poisťovne znižuje o 10 %.
Pán poslanec Raši označil tento zákon, budem ho citovať: "Tento zákon zrejme raz vojde do histórie slovenského zdravotníctva ako zákon o smrti. Onkologickí pacienti budú mať problém dostať sa k novým inovatívnym liekom. V istých prípadoch by museli hradiť 80 % z ich ceny." Koniec citátu.
Chcem len povedať, že výhrady, ktoré opozícia povedala, aj keď možno boli trošku teatrálne, som bral ako vážne pripomienky k tomuto a musím povedať, že sme sa aj s pánom ministrom zdravotníctva veľmi zaoberali týmito výhradami. Chcem povedať, a dnes to chcem povedať bez nejakého prívlastku veľmi pokojne, že to, čo hovoril pán poslanec Raši, je len strašenie a že sa v praxi nenaplní. Nenaplní sa preto, lebo pán poslanec Markovič dnes v rozprave podal pozmeňujúci návrh, ktorý upravuje problematiku rozšírenia indikácie použitia daného lieku a nebude nasledovať, ak sa tento pozmeňovací návrh schváli, automaticky zníženie úhrady o 10 %, ale to zníženie úhrady môže byť 0,3 a maximálne 7,5 %, a to sa ešte počíta aj celý predchádzajúci rok. Čiže toto je konkrétna odpoveď, konkrétny pozmeňovací návrh, ktorý umožní, ak výsledky vedy a výskumu ukážu, že daný liek môže pomáhať pacientom aj v inej indikačnej skupine, umožní tento liek týmto pacientom veľmi rýchlo urobiť dostupným.
Ten druhý pozmeňujúci návrh sa týka inovatívnych liekov. Naozaj uznávam ten argument, že 20-percentná úhrada na nový inovatívny liek, kým nemá určenú úhradu aspoň v dvoch krajinách referenčného koša, môže znamenať problém, môže znamenať, že slovenskí pacienti budú musieť čakať na liek, kým nebude kategorizovaný. Ja teraz neviem v Grécku, v Portugalsku, v Bulharsku alebo v Rumunsku, alebo v Maďarsku, ktoré majú podobné HDP aspoň z dvoch z týchto krajín, vzhľadom na to, že sme krajina s 20 percentnou HDP spomedzi 27 členských krajín Európskej únii, naozaj je možné, že liek by na Slovensku, keď ideme do úplnej krajnosti, prišiel až ako v 22. alebo v 23. krajine.
Preto mi dovoľte, aby som dal pozmeňovací návrh k tomuto ustanoveniu, a to v takom zmysle, ja ho, samozrejme, prečítam, len ho vysvetlím, v takom zmysle, že ostáva naďalej 20 % na nový inovatívny liek, kým nemá stanovenú úhradu aspoň v piatich členských krajinách Európskej únie. To znamená, že dochádza k významnému posunu. Slovensko nebude prvou ani druhou krajinou, ktorá zavedie inovatívny liek plne hradený alebo z výraznej miery hradený z verejného zdravotného poistenia, ale mohla byť povedzme šiestou krajinou v rámci Európskej únie. Čiže naozaj považujem aj po diskusii s Asociáciou dodávateľov liekov tento pozmeňovací návrh ako výrazný posun. Dovoľte mi teda, aby som ho podal.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Novotného k vládnemu návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 404.
1. V čl. I sa v § 6 vypúšťajú odseky 7 a 8.
Nasledujúce odseky sa prečíslujú.
2. V čl. I § 8 odsek 2 znie:
"(2) Originálnym liekom sa na účely tohto zákona rozumie liek, ktorý bol v čase vydania rozhodnutia o registrácii lieku chránený patentovou ochranou. Generickým liekom sa na účely tohto zákona rozumie liek, ktorý má rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv a rovnakú liekovú formu ako originálny liek a ktorého biologická rovnocennosť s originálnym liekom bola dokázaná primeranými skúškami biologickej dostupnosti; rozličné soli, estery, étery, izoméry, zmesi izomérov, komplexy alebo deriváty liečiva sa považujú za rovnaké liečivo, ak sa ich vlastnosti výrazne nelíšia z hľadiska bezpečnosti alebo účinnosti od originálneho lieku."
3. V čl. I § 10 sa odsek 3 dopÍňa písmenom h), ktoré znie:
h) zoznam členských štátov, v ktorých má liek úradne určenú cenu, s uvedením overiteľných zdrojov údajov o cene lieku podľa § 93 ods. 9, ak ide o liek podľa § 16 ods. 7."
4. V čl. I § 16 ods. 6 sa slová "liečiva a liekovej formy" nahrádzajú slovami "liečiva, liekovej formy a množstva liečiva v jednej dávke lieku"."
5. V čl. I sa § 16 dopÍňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Ak predmetom žiadosti je originálny liek a v žiadnom členskom štáte nie sú registrované lieky iných držiteľov registrácie, ktoré by sa vyznačovali rovnakou kombináciou liečiva, liekovej formy a množstva liečiva v jednej dávke lieku, a ministerstvo rozhodne zaradiť liek do zoznamu kategorizovaných liekov, pričom tento liek nemá úradne určenú cenu aspoň v piatich členských štátoch, maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v referenčnej skupine sa určí tak, aby maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za originálny liek neprevýšila 20 % z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni. Zmenu takto určenej maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva je možné vykonať na základe žiadosti držiteľa registrácie podľa § 14, ak preukáže, že liek má úradne určenú cenu aspoň v piatich členských štátoch. Na účely preukazovania úradne určenej ceny originálneho lieku podľa tohto odseku sa na počet kusov liekovej formy v balení lieku neprihliada."
Odôvodnenie k bodom 1., 2. a 5: Úprava podmienok pre určenie výšky úhrady za novo zaraďované inovatívne lieky. V porovnaní s vládnym návrhom zákona sa ruší tzv. malý referenčný kôš piatich krajín s porovnateľnou výškou HDP na obyvateľa, pričom tento sa nahrádza košom všetkých členských štátov EÚ. Pre určenie úhrady zdravotnej poisťovne vo výške viac ako 20 % sa vyžaduje, aby liek mal... (Ruch v sále.) (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím o kľud v rokovacej sále.

Novotný, Viliam, poslanec NR SR
... aby liek mal úradne určenú cenu aspoň v piatich z 27 členských štátov Európskej únie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán poslanec Matej, čo hovoríte, keď nemáte.
Nech sa páči, pán poslanec.

Novotný, Viliam, poslanec NR SR
... pričom na veľkosť balenia lieku, napr. či ide o 28- alebo 56-kusové balenie sa nebude prihliadať. Návrh odstraňuje fixáciu procesu určovania úhrady výhradne na vybrané krajiny s porovnateľnou ekonomickou výkonnosťou, pričom súčasne odzrkadľuje skutočnosť, že podľa údajov Eurostatu za rok 2010 sa Slovenská republika pri hodnotení HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily umiestnila na 20. mieste spomedzi 27 členských krajín.
Vložením odseku do § 16 - rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu - sa tiež odstráni akákoľvek pochybnosť o tom, či sa uvedené ustanovenie môže aplikovať aj spätne na lieky už zaradené v kategorizačnom zozname.
Odôvodnenie k bodu 3: Žiadateľovi sa ukladá povinnosť uviesť v žiadosti členské štáty, v ktorých má posudzovaný liek úradne určenú cenu.
Odôvodnenie k bodu 4: Zosúladenie a spresnenie terminológie v súlade s bodom 5 tohto návrhu.
Pod týmto pozmeňovacím návrhom je podpísaných celkovo 16 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážené dámy, vážení páni, chcem vás poprosiť o podporu pozmeňovacieho návrhu, ktorý som práve predložil, ako aj pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Markoviča, lebo si myslím, že ich schválenie odstráni problémy alebo pochybnosti, o ktorých hovorila opozícia, a umožní liečiť slovenských pacientov inovatívnymi liekmi dokonca omnoho skôr ako vo vyspelejších krajinách Európskej únie. Umožní najnovšie poznatky výskumu v oblasti farmácie ihneď aplikovať aj na Slovensku, pretože pri zistení akejkoľvek novej indikácie bude môcť byť liek aj v tejto indikácii veľmi promptne použitý.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.9.2011 o 18:02 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:14

Marek Maďarič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Novotný, koho ste požiadali o podporu? Poslancov koalície, ktorí vás absolútne nepočúvali alebo tu nie sú, alebo poslancov opozície? Mne je vás úprimne ľúto, že ste tento dôležitý zákon obhajovali v atmosfére hlbokého nezáujmu, v atmosfére rozkladu slovenského parlamentu. A pýtam sa vás, či aj vám je to ľúto, že v takejto atmosfére a v takomto hlbokom nezáujme ste vystupovali a nikto vás nepočúval, alebo či naopak, práve toto vám vyhovuje a ste radi, že takýmto spôsobom to prechádza. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 18:14 hod.

Mgr.

Marek Maďarič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:15

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Požiadal som o podporu všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky aj za podporu môjho pozmeňovacieho návrhu, aj pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Markoviča a vo svojom vystúpení som, myslím, jasne odôvodnil to, že tieto pozmeňovacie návrhy vznikli aj vďaka kritike práve poslancov strany SMER, ktorí mali konkrétne výhrady a obavy. A teraz nejdem k teatrálnym vyjadreniam o tom, že je to zákon o smrti, ale myslím, že práve schválením týchto pozmeňovacích návrhov to nebude zákon o smrti, ale bude to jeden dobrý zákon, ktorý umožní mať lacnejšie lieky a nižšie doplatky pre pacientov, preto som sa obracal na všetkých poslancov, aj na poslancov strany SMER - sociálna demokracia, lebo počítam s vašou podporou, keďže boli to práve predovšetkým vaše výhrady, ktoré viedli k tomu, že sa hľadala iná formulácia.
Čo sa týka atmosféry v Národnej rade Slovenskej republiky, prepáčte, nebudem to komentovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 18:15 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:17

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem aj za pripomienky. Naozaj ten pozmeňujúci návrh, ktorý dal pán poslanec Novotný aj pán poslanec Markovič, zlepšuje vstup inovatívnych liekov a prosím, pozrite sa na to očami pacienta, pretože toto môže zlepšiť vstup nových inovatívnych liekov.
Schválenie tohto zákona, páni poslanci, bude prelomom v transparentnosti liekovej politiky na Slovensku. Naozaj ministerstvo zdravotníctva od toho dátumu, keď bude, keď zákon vstúpi do platnosti, bude musieť a bude povinne zverejňovať všetko, čo s liekovou politikou súvisí. Toto doteraz nebolo zverejňované. Nielen finálne odporúčanie Kategorizačnej komisie pre ministra ako v minulosti, ale na internete sa objavia aj všetky stanoviská, ktoré odznejú na zasadnutí komisie, či už v zmysle plus alebo, v zmysle mínus. Verejnosť tak bude vidieť či už odborná, alebo laická, pacientske organizácie - argumenty v prospech aj neprospech finálnych rozhodnutí ministerstva zdravotníctva. Nechceme nič skrývať.
Schválením tohto zákona tiež nastavíme alebo nastavíte ceny liekov na druhú najnižšiu v Európskej únii. Už nikdy sa nestane, že budeme musieť vysvetľovať, prečo napr. na Slovensku je ten istý liek drahší ako v Českej republike. Farmaceutické spoločnosti prestanú špekulovať o tom, ako hľadať cestičky na to, ako by sa u nás dali predávať lieky drahšie ako v iných krajinách.
Opakujem ešte raz číslo, ktoré som povedal asi pred hodinou a pol, v roku 2008 bol trh s liekmi na Slovensku v hodnote 800 mil. eur, v roku 2010 na konci viac ako alebo okolo 1,2 mld. eur. Za tri a pol roka stúpol tento trh o nepredstaviteľných 400 mil. eur. Očakávame, že v prvom roku ušetríme zhruba 75 mil. eur práve paragrafmi, práve týmto zákonom. Všetky ušetrené peniaze, samozrejme, budú investované spätne do zdravotníctva, do nemocníc, do ambulancií, pre lepšiu zdravotnú starostlivosť, pre pacientov.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zdravotníctvo potrebuje peniaze, nechceme si len peniaze pýtať, ale chceme aj šetriť, či peniaze a zdroje vytvárať. Páni poslanci z koalície či opozície, prosím, pozrite sa na tento zákon o rozsahu ako pacienti, schváľte zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti a lieky na Slovensku môžu a budú lacnejšie aj vďaka vám.
Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.9.2011 o 18:17 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:23

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem vám pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, základným cieľom predloženého návrhu zákona je skvalitniť civilnú ochranu ako ucelený systém úloh a opatrení príslušných orgánov verejnej moci.
V princípe najzákladnejšia zmena, ktorá sa navrhuje, je, aby existoval mechanizmus ustanovený zákonom na vyplácanie odškodnenia, ktoré je dávané fyzickým osobám a právnickým osobám v prípade živelnej pohromy. Zatiaľ to bolo riešené ad hoc rozhodnutím vlády. To znamená, že vláda sa rozhodla po konkrétnej povodni, že odškodní poškodené fyzické osoby. Návrh je, aby sa predsa len rámcovalo systémové riešenie, pretože mimoriadnych udalostí, ktoré vyžadujú jednorazovú finančnú výpomoc, je čoraz viacej. Vždy ma prekvapuje, že storočná voda prichádza každé dva roky. Proste, žiaľ, nemôžeme špekulovať o príčinách, zrejme tých mimoriadnych udalostí bude v najbližších rokoch pomerne veľa.
A preto, aby som bol naozaj stručný, okrem legislatívnych, technických zmien, ktoré sa týkajú civilnej ochrany, okrem umožnenia samosprávnym krajom vytvárať fondy, krízové fondy na riešenie odškodnení, tak tu navrhujeme aj zavedenie systémového riešenia pre jednorazové príspevky fyzickým osobám, ktorých obydlie bolo poškodené alebo zničené v dôsledku mimoriadnej udalosti.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcem si vás dovoliť požiadať o postúpenie návrhu novely zákona do druhého čítania.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.9.2011 o 18:23 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video