26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 14:42 hod.

Ing.

Zsolt Simon

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:42

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady. Ďakujem každému, kto vystúpil v rozprave a začal by som snáď od posledného, ktorý sa prihlásil, pána poslanca Radošovského. To, čo do tej dôvodovej správy nebolo napísané, to ste asi najvýstižnejšie pomenovali, pretože tie dôvody sú, vychádzajú z toho trhu, ktorý je. A naším cieľom je riešiť tento problém.
A v každom prípade chcem každého z vás, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ubezpečiť, že nie je cieľom tejto novely zbaviť vlastníctva kohokoľvek, alebo vydrancovať neštátne neodovzdané lesy. Ale k pravde patrí aj to, že v týchto prípadoch už od roku 1991 existuje § 22 ods. 2, ktorý znie: "Ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného pozemku nedošlo k inej dohode, vzniká dňom účinnosti tohto zákona, alebo dňom, keď bol pozemok podľa druhej časti tohto zákona vydaný, medzi nimi nájomný vzťah." To znamená, že v prípade známych vlastníkov, ktorí neprišli, alebo neznámych vlastníkov v oblasti lesného hospodárstva, ktorí sa neozvali, existuje dnes nájomný vzťah medzi štátnym podnikom. Veľakrát sa nám naskytne skutočnosť, že príde vlastník a povie, že toto je moje, prosím, neťažte. Štátny podnik prestane, nevykonáva žiadnu činnosť, dane musí platiť, ale nič sa ďalej nedeje. Lebo vlastník si nepokladá za svoju povinnosť prísť a prebrať tento majetok. To, že niekto dnes môže mať vlastníctvo a ústava mu garantuje nedotknuteľnosť toho vlastníctva, neznamená, že ústava mu garantuje len mať zisk z tohto vlastníctva, ale vlastníctvo je aj zodpovednosť, ktoré je s tým priamo spojené. V oblasti lesníctva je to naviazané na lesné hospodárske plány ako na štátny nástroj dozoru nad hospodárením.
Pán Záhumenský, správne ste odcitovali to, čo uviedlo ministerstvo spravodlivosti, ale zabudli ste pomenovať ďalšiu skutočnosť, že legislatívna rada vlády tento návrh zákona aj v skrátenom konaní schválila, a to po vysvetlení, že nie všetko rieši zákon 504/2003, ale sú časti, ktoré sú pokryté zákonom 229/1991, a práve to, čo rieši zákon 503 a aby tam nebola diera, chceme riešiť aj v zákone 229. V každom prípade musím povedať, že cieľ, ktorý vláda sleduje, je legitímny a je opodstatnený a nie je narušením rokovacieho poriadku, a to z dôvodu, že sleduje cieľ navýšiť štátny rozpočet Slovenskej republiky ako legitímny cieľ na potrebu prispieť do spoločnej kasy za využívanie štátneho majetku a sleduje legitímny cieľ zachrániť prácu dvom tisíc zamestnancov. To, čo vyslovil pán poslanec Radošovský, že tie čísla mu nesedia, my sme vychádzali z čísiel Zväzu spracovávateľov dreva, ktorí nám tieto čísla podkladali, teda aspoň v časti spracovateľov dreva. Tých 220 tisíc hektárov, ktoré dnes touto novelou sú dotknuté, musím povedať, že do dnešného dňa na 114 tisíc hektárov žiadny vlastník sa fyzicky neprihlásil u správcu tohto majetku, teda štátneho podniku, že si chce nárokovať tento majetok naspäť.
Dovoľte, aby som vyzdvihol pán čísiel zo štatistík štátneho podniku. Tak, ako som v úvodnej reči povedal pri uvedení tohto materiálu, celkovo sa obrátilo na štátny podnik vlastníci so žiadosťou o vydanie 940 tisíc hektárov. K dnešnému dňu z tejto výmery je 851 tisíc hektárov vydaných. To znamená, že o akýchsi veľkých extrémnych prieťahoch nie je možné sa vôbec vyjadrovať. Keď to porovnávam s tým, čo spravuje Slovenský pozemkový fond, tak je to alikvotne, ba by som povedal, že štátne lesy sú na tom lepšie ako Slovenský pozemkový fond vo vzťahu k reštitúciám a vlastnícky nevydokladovanej pôde. Ale taktiež je pochopiteľné, že chceme riešiť žiadosti, ktoré neboli napriek výzve štátneho podniku zo strany vlastníkov vydokladované, a takto vyzvané boli 8 193 vlastníkov na výmeru 19 818 hektárov. Jednoducho nevydokladovali. Potom sú pozemky, ktoré sú drobné, malé švíky, polhektárové, ktoré je možné efektívne vydať vtedy, keď sa vlastníci po drobení tohto majetku dohodnú a prevezmú tento majetok ako spoločný majetok. Nie je ochota vlastníkov postupovať ani takýmto spôsobom.
Na záver dovoľte mi jednu poznámku. Keď ktokoľvek na Slovensku zachytí informáciu o Uhorsku a Maďaroch, tak sa každému Slovákovi zježí srsť na chrbte. Ale každý Slovák v tejto krajine sa zubami nechtami drží uhorského práva v pozemkovom práve a nie je schopný prekonať bariéru, aby sme odišli od týchto praktík, ktoré sa už v strednej Európe uplatňujú len na území Slovenskej republiky. A to je skutočný problém, prečo nie je možné odovzdávať tento majetok. My keď chceme zachrániť a využívať stáročiami využitý majetok a prírodné bohatstvo tejto krajiny, tak musíme niekedy pristúpiť aj k takým riešeniam a k takým postupom, ktoré nie sú úplne štandardné. Preto možnože toto skrátené konanie je len posledným pokusom zachrániť dvetisíc pracovných príležitostí a zachrániť 4 milióny eur pre štátny rozpočet pre budúce obdobie a budúci rok, ktoré je pre nás veľmi napäté. A aby som vás ubezpečil, že štátny podnik koná a snaží sa získať maximum pre daňových poplatníkov tejto krajiny, tak vám musím povedať pár čísiel. Na rok 2010 mal štátny podnik naplánovaný zisk 832 tisíc eur. Po výmene garnitúry tento výsledok sa navýšil na 1 milión 700 tisíc eur. Pre tento rok už oproti plánu 1,9 milióna eur už štátny podnik sa nám javí, že bude mať hospodársky výsledok v objeme 8,8 milióna eur. Oproti plánu na rok 2010 rok 2011 je 10-násobne vyššie, pričom ťažba dreva klesla o 800 tisíc kubíkov. A skutočným problémom drevospracujúceho priemyslu dnes je pozostatok z predchádzajúceho volebného obdobia v podobe piatich nevýhodných zmlúv do roku 2020 pre vybraných exkluzívnych klientov. A preto musíme prikročiť aj k takým neštandardným riešeniam. A ja budem súhlasiť s každým návrhom riešenia, ktorý parlament v tejto chvíli príjme. Len by som chcel poprosiť pánov a panie poslankyne, aby skutočne rozhodovali skôr odborne s pohľadom na to, že sme v kríze a každé jedno pracovné miesto je veľmi cenné pre túto spoločnosť, aby sme sa na to nemuseli všetci skladať, a na druhej strane, aby sme sa pokúsili odhliadnuť od toho, že za pár mesiacov tu máme volebnú kampaň. Pretože keď z tohto urobíme volebnú kampaň, tak jednoznačne je možné povedať, že začiatkom budúceho roka 2012 dvetisíc ľudí pôjde na úrad práce. A myslím si, že žiadny politik bez rozdielu, či je v ktorom, v akom tábore, nepotrebuje takýto krok.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 14:42 hod.

Ing.

Zsolt Simon

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:51

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení prítomní, konštatujem, že áno, malo by to byť o ľuďoch. O ľuďoch, ako aj tých, ktorí sú vlastníci, ako aj tých, ktorí tam vyrábajú, ako aj tých, ktorí rozhodujú, ako aj o nás. Musím povedať, že všetko tu vidíme cez nejakú prizmu financií, kubíkov dreva. To sa mi nepáči, otvorene poviem. Pretože, keď si pozrieme, že z tých 216 tisíc hektárov, ktoré nie sú, sú neodovzdané, 187 tisíc sa týka fyzických osôb, to znamená, že najviac sa tento navrhnutý spôsob spoplatňovania vlastne bude týkať týchto fyzických osôb. To sú tí najmenší. Áno, bolo povedané, sme v uhorskom práve. Je to tak. U nás sa mohlo deliť až na meter štvorcový. To je tá miera, ktorú môže podchytiť geometrický plán na katastri a zakresliť si to. Áno, je to pravda. Ale pýtam sa, čo ste urobili? Ja som tu, žiaľ, nebol. Som tu iba rok i štvrť. Alebo rok a pol, keď to vezmeme. Robil som v tom výkone. Bol som štátny zamestnanec. Žiaľ, nestihli sme to. Áno, ja som kvitoval pána ministra, že chcel, aby sme v tomto volebnom období zabezpečili všetky nájomné zmluvy, ktoré by mali byť urobené s vlastníkmi lesov a lesmi Slovenskej republiky. Žiaľ, nestihneme to asi. No, nemôžem takýmto spôsobom sa na to pozerať, pretože hovorím, ide tu o tých najmenších, najdrobnejších, ktorým, žiaľ, niektorí si neuvedomujú, že to vlastnícke právo, ktoré tu máme, a sme kritizovali socializmus, ktorý hovoril, že užívacie právo je negované, teda je nadradené vlastníckemu právu, že vlastník nemá šancu na nič. Pri odovzdávaní lesov sa povedalo, že lesný dielec, to je tá miera, ktorá je ochotná odísť zo štátnych lesov, a na základe toho bolo povedané, že sa musia združiť. No, ďakujem pekne. Som výlučný vlastník, mám pol hektára, mám sa združiť s niekym, ktorý prakticky, akonáhle sa združím, musím sa ho pýtať, môžem tam niečo robiť, alebo nemôžem tam niečo robiť v tom mojom lese? To je čo za výkon vlastníckeho práva? Keď sa mýlim, opravte ma. Ja to vidím takto. Takto to vidia moji voliči, ktorí proste prišli a hovoria, čo to sa tam deje? Ćo to chcete prijať? Tak, nehnevajte sa, ja som bol, bol som, keď sa odovzdávali lesy. Videl som koľko tisíc žiadostí tam je, visí. A viete kvôli čomu sa neodovzdáva? Pretože nie sú na to hmotné stimuly, aby tí ľudia, keď možno pred desiatimi rokmi bolo prémiovým ukazovateľom koľko odovzdáte urbárskych lesov, toľko dostanete prémií, teraz to už není a ten najbiednejší čaká. Vyzerá, že jedna generácia asi musí vymrieť, že by sa vôbec dočkal odovzdania lesa, ktorého je vlastník a na ktoré má zákonné právo, keď hovoríme, že je vlastnícke právo nedotknuteľné.
Vážení, sa prebuďme! Ľudia boží, však sme Slováci! Bol by som veľmi rád, keby sme vedeli, že na čo sme tu v tomto parlamente. Sme legislatívci.Tvorme také zákony, ktoré budú zjednodušovať život! Lebo zákony by nemuseli byť, keby sme sa vedeli normálne dojednať. Vyzerá, že nevieme, tak sa musí dať zákon. A, žiaľ, v tejto oblasti, v oblasti pozemkového práva máme minimum vyhlášok vykonávacích. Minimum. Potom praží, resp. pýtajú sa tí prvostupňoví štátni úradníci, dajte nám nejakú vyhlášku, však my nevieme, ako to máme robiť. A potom dochádza k tomu, že v Považskej si to vysvetľujú tak, v Trebišove tak a lesa, dostať sa k lesu a užívaciemu právu nemáte šancu. Žiaľ, je to aj na poľnohospodárskej pôde a v súčasnosti my nieže to zjednodušujeme, my to ešte zahmlievame, my to prekrývame ešte ďalšími rôznymi zákonmi, ktoré, ako tu bolo spomínané, proste je kopu nevysporiadaných vecí a ja by som nebol rád, aby sme v takomto duchu pokračovali. To, či tu bude taký alebo hentaký, to je jedno. Robme proste tak, aby sme to zjednodušovali tým ľuďom.
Nechcem sa tu veľmi na záver ani nejako zdržiavať a rozvádzať, bolo by to možnože na hodinu ešte ďalej, ale myslím, že vieme, o čom to je. Takže dajte šancu tým obyčajným vlastníkom, aby si mohli ten les prevziať, pretože financií na to bolo, je. Vy predsa nemôžete garantovať im odovzdanie iba cez geometrický plán. Veď to je volovina! Geometrický plán, to je to najväčšie, najvyššia kvalita zamerania pozemku. Vy predsa nemôžete od nich žiadať, štátne lesy, že zamerajte si geometrickým plánom, vám to nevydám. Čo to je zač?! Viete, ako ste odovzdávali urbáre? Urbárske majetky ste odovzdávali pochôdzkou v lese. Takýmto spôsobom bolo. Zrazu sme prišli na koniec lesného celku a zisťujeme, však my tam už máme les pre ďalšieho. Kde sme? My sme už na PPF, resp. na poľnohospodársko-pôdnom fonde, povedané plným významom, a zisťujeme, že my tam už nemáme les, pretože už všetko bolo odovzdané. A to sú tie súdy, to sú tie spory. To sú tie veci, ktoré prakticky ja, ja ako nechápem proste. Ja to nechápem a bol by som veľmi rád, keby sme to urobili tak, aby ľudia pochopili, že ten parlament má právo, má právo a ide v náš prospech, aby sme to mali zjednodušené. Musím vám povedať otvorene, že nevidím do tých kubíkov, koľko z tých lesov uteká, ako sa to finančne prelieva kade-tade. Ale vidím tie slzy v očiach ľudí, ktorí hovoria, z môjho lesa je to, z môjho lesa je to a to je jedno, či tam mám pol hektára, alebo 300 hektárov, ale nemôžem sa ho dobyť. A to je, ľudia boží, to je ten odkaz, ktorý vám tu chcem dať za normálnych ľudí, ktorí sú vlastníci a nemôžu sa toho domôcť.
Ďakujem pekne. Toľko iba z mojej strany. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2011 o 14:51 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:59

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Áno, áno, clá boli už aj vtedy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 14:59 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:59

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom dohovoru spolu s protokolom bolo umožniť čo najrýchlejšie a najpresnejšie uverejňovanie colných sadzieb zúčastnených štátov a ich zmeny v medzinárodnej zbierke ciel. Protokolom sa zmenil ročný rozpočet výdavkov medzinárodnej kancelárie, výška podielových platieb zmluvných štátov a upravili sa aj názvy nástupníckych štátov, ktoré vznikli po druhej svetovej vojne. Československá republika sa stala členom medzinárodnej únie 1. apríla 1920, jej prístup k tomuto dohovoru bol dodatočne schválený rozhodnutím prezidenta republiky zo dňa 30. septembra 1924.
Text dohovoru z roku 1890 a protokolu z roku 1949 je vzhľadom na jeho dávne prijatie v zásadne odlišných podmienkach obchodovania zastaraný. Súčasný medzinárodný obchod a výmena tovaru sa uskutočňuje na základe aktuálnych medzinárodných dohovorov a dohôd. V rámci Európskej únie sa colné sadzby uverejňujú v Spoločnom colnom sadzobníku EU, ktorý sa vydáva každoročne ako nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa prílohu 1 k nariadeniu Rady č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.
Slovenská republika nevykonáva tento dohovor spolu s protokolom od svojho vstupu do Európskej únie, ani nemá možnosť určovať svoje vlastné colné sadzby. Vychádzajúc zo stavu súčasnej legislatívy je tento dohovor a protokol už prekonaný.
Z členských krajín Európskej únie ukončilo platnosť dohovoru a protokolu už šestnásť štátov. Na základe uvedené ministerstvo financií navrhuje, aby Slovenská republiky ukončila platnosť tohto dohovoru a protokolu k najbližšiemu možnému dátumu, to jest k 1. aprílu 2017.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

8.12.2011 o 14:59 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:01

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som ako poverený spravodajca gestorského výboru podal túto spoločnú správu. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o návrhu stanoviská poslancov Národnej rady podané v súlade s rokovacím poriadkom.
K predmetnej zmluve zaujal výbor Národnej rady odporúčanie v tom zmysle, aby sa vyslovil súhlas s ukončením platnosti dohovoru, a z uznesenia výboru Národnej rady uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy SR s ukončením platnosti dohovoru vysloviť súhlas.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2011 o 15:01 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:03

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, základným cieľom návrhu rozpočtu Eximbanky Slovenskej republiky na rok 2012 je ďalej pokračovať v zintenzívnení obchodných aktivít súvisiacich s podporou exportu slovenských vývozcov. Eximbanka Slovenskej republiky v roku 2012 uvažuje podporiť slovenský export v celkovom objeme 3,25 mld. eur, čo predstavuje 5,6 % z predpokladaného objemu exportu Slovenskej republiky v budúcom roku.
Prostredníctvom úverových a záručných aktivít sa plánuje podporiť export slovenských podnikateľských subjektov v celkovom objeme 2,1 mld. eur, čo je o 3,4 % viac v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2011 a prostredníctvom poistenia a zaistenia exportných aktivít v roku 2012 plánuje podporiť export v celkovej výške 1,15 mld. eur, čo je o 6 % viac oproti tomuto roku.
Celkový objem aktív ku koncu roka 2012 sa predpokladá vo výške 303,3 mil. eur, čo je viac oproti očakávanej skutočnosti tohoto roka o 2,6 %. Tento nárast súvisí s predpokladaným nárastom poskytnutých úverov bankám a klientom, pričom sa predpokladá výraznejšie využitie disponibilných vlastných zdrojov za úverové produkty podporujúce export pri súčasnom náraste objemu získaných cudzích zdrojov.
Obchodovateľné aktíva podporujúce export sa predpokladajú vo výške 255 mil. eur, čo je oproti tomuto roku nárast o 17 mil. eur.
Čisté úrokové výnosy sú rozpočtované vo výške 7,8 milióna eur, čo predstavuje nárast oproti tomuto roku o 4,2 %. Čisté výnosy z poplatku a provízií plánuje Eximbanka vo výške 1,17 milióna eur a predstavujú nárast spolu s výnosmi, s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou predstavujú nárast 15 %.
Eximbanka predpokladá v roku 2012 dosiahnuť výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 1 770 tisíc eur, čo predstavuje nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2011 o 11,3 %.
V rámci očakávaného rozdelenia hospodárskeho výsledku sa navrhuje posilniť rezervný fond a príslušné obchodné fondy.
Vláda Slovenskej republiky súhlasila s návrhom rozpočtu Eximbanky na rok 2012 12. októbra 2011.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 15:03 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:05

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte mi ako poverenému spravodajcovi gestorského výboru podať túto spoločnú správu:
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 279 z 15. novembra 2011 súhlasil s návrhom rozpočtu, ktorý vykazuje výnosy vo výške 37 mil. 160 tis. eur a náklady vo výške 35 mil. 390 tis. eur.
Zároveň odporučil Národnej rade tento návrh rozpočtu schváliť.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet schválil svojim uznesením č. 295 z 25. novembra 2011 aj správu výboru.
Zároveň navrhol Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby generálny riaditeľ Eximbanky, pán Schrenkel, mohol uviesť návrh rozpočtu Eximbanka na rok 2012 na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

8.12.2011 o 15:05 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:07

Anna Bubeníková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy, vážení páni, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 5 zákona 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov predkladá Fond národného majetku Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2012 až 2014 po predchádzajúcom prerokovaní vo vláde Slovenskej republiky na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.
Pri tvorbe rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku na roky 2012 až 2014 sa vychádzalo zo zmenených legislatívnych podmienok týkajúcich sa fondu, z prehodnotenia rozsahu činností fondu a personálneho zabezpečenia týchto činností. V návrhu rozpočtu sú zapracované aj nasledovné parametre: pokračovanie v znižovaní počtu zamestnancov fondu, zohľadnenie záväzkov prevzatých zamestnávateľom v kolektívnej zmluve, minimalizácia nákladov na prevádzku fondu pri zabezpečení maximálnej efektívnosti prevádzky fondu.
Fond v predkladanom návrhu znížil náklady oproti predchádzajúcim rokom v položkách: spotreba materiálu - 30-percentné zníženie nákladov, spotreba palív - 22-percentné zníženie nákladov, opravy, udržovanie - 45-percentné zníženie nákladov, výkony spojov - 37-percentné zníženie nákladov.
V roku 2012 fond pristúpi k zníženiu stavu zamestnancov, čo spôsobí jediné zvýšenie nákladov v rozpočte Fondu národného majetku, a to nákladov na odchodné, odstupné a zákonné sociálne poistenie.
V roku 2012 fond navrhuje náklady na zdravotnú starostlivosť znovu v zmysle zákona. Záverom môžem dodať, že navrhované celkové náklady na prevádzku fondu na rok 2012 poklesli oproti roku 2011 z 2 832 905 eur na 2 791 488 eur.
Predkladaný materiál bol prerokovaný a schválený bez pripomienok výkonným výborom, dozornou radou a vládou Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 15:07 hod.

Ing.

Anna Bubeníková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:10

László Solymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2012 až 2014, tlač 536, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s príslušným ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 14. októbra 2011 pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet o predmetnom návrhu rokoval 15. novembra 2011 a prijal uznesenie č. 276 a Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval 16. novembra 2011 a prijal uznesenie č. 2022.
Oba výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2012 schváliť s tým, že bude zabezpečená účelná úspornosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov Národnej rady, ktorým bola parlamentná tlač pridelená, v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2012 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.
Pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2011 o 15:10 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:12

Anna Bubeníková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, Fond národného majetku Slovenskej republiky v súlade s dikciou zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby predložil Národnej rade Slovenskej republiky návrh na schválenie návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona, ktorý dňa 12. októbra 2011 prerokovala vláda Slovenskej republiky a odporučila predložiť tento návrh na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.
Pri vypracovaní návrhu na použitie majetku sa vychádzalo z predkladaného vývoja príjmov a výdavkov Fondu národného majetku do konca roku 2011. Z uvedeného vyplýva, že k 31. 12. 2011 sme očakávali prebytok peňažných prostriedkov a to vo výške 5 miliónov eur. V očakávanej bilancii sú celkové príjmy Fondu národného majetku v roku 2012 rozpočtované na 392 miliónov eur, z čoho očakávané príjmy z dividend, ktoré môže fond v súlade s rozhodnutím vlády a Národnej rady previesť na účet štátnych finančných aktív, predstavujú 99-percentný podiel z celkového objemu príjmov fondu.
Výdavky fond v spolupráci s ministerstvom financií naplánoval v rozsahu 415 miliónov eur, najväčšou výdavkovou položkou sú výdavky v súlade s rozhodnutiami vlády Slovenskej republiky, ktoré tvoria 93-percentný podiel z celkových výdavkov. Najrizikovejšou výdavkovou položkou návrhu sú výdavky fondu, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prehratými súdnymi spormi. Keďže v čase prípravy návrhu nebolo možné stanoviť presný objem týchto záväzkov ani termíny ich plnenia, v súlade s pokynmi ministerstva financií fond s touto položkou v návrhu nepočítal. Porovnaním použiteľných prostriedkov a splatných záväzkov fondu očakávaných k 31. 12. 2012 môžeme predpokladať, že bilancia fondu bude ku koncu roku 2012 deficitná, a to vo výške 24 miliónov eur. Tento predpokladaný nepriaznivý stav hospodárenia fondu vznikol v dôsledku rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, ktorá na návrh ministerstva financií dodatočne rozhodla o použití majetku fondu v roku 2011 vo výške 200 miliónov eur, ktoré boli použité na oddlženie zdravotníctva.
V konkrétnom návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona v rozsahu 385 863 600 eur fond plne rešpektoval uznesenia vlády zo dňa 10. 8. 2011, ako aj návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014, pripravil na rokovanie vlády aktualizovaný návrh na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b) citovaného zákona vo výške 385 863 600 eur. V novembri 2011 fond na základe aktuálnych informácii od obchodných spoločností, na podnikaní ktorých má účasť, na základe pokynov ministerstva financií spracoval analýzu predpokladaných príjmov fondu z dividend v rokoch 2012 až 2014. Táto analýza indikuje, že tieto príjmy môžu vzrásť ešte o približne 120 miliónov eur v roku 2012 a 18 miliónov 369 tisíc eur v rokoch 2013 až 2014.
Keďže v súlade s dividendovou politikou sú tieto príjmy transferované do štátnych finančných aktív, ovplyvní tento predpoklad nielen príjmy fondu, ale aj jeho výdavky, výdavky zrealizované v súlade s rozhodnutím vlády, ktorých rozsah schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky. Z pohľadu fondu ide o zmenu, ktorá je pre fond tým pádom finančne neutrálna.
Na základe uvedeného fond súhlasí s obsahom spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona spracovanej na základe stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bola parlamentná tlač pridelená, a súhlasí so zvýšením rozsahu použitia majetku fondu v roku 2012, ktorý dňa 14. októbra 2011 predložil na schválenie Národnej rady vo výške 385 863 600 eur o čiastku 120 miliónov eur na celkový objem 505 863 600 eur. V konečnom dôsledku táto zmena znamená, že v roku 2012 fond predpokladá celkové príjmy v rozsahu cca 511 570 000 eur, výdavky v rozsahu 535 270 000 eur. Očakávaná bilancia príjmov a výdavkov fondu k 31. 12. zostáva nezmenená, to znamená, že fond k tomuto dátumu očakáva deficit peňažných prostriedkov vo výške 23 700 000 eur z dôvodov, ktoré som už pred tým spomenula.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 15:12 hod.

Ing.

Anna Bubeníková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video