26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 11:34 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:34

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, mám procedurálny návrh, aby sme neodsúvali žiadne poslanecké návrhy zákonov. Nejde mi o naše, ale myslím si, že mali by sme mať úctu navzájom voči sebe a neodsúvať žiadne poslanecké návrhy zákonov. Odôvodňujem to tým, že poslanec má právo na zákonodarnú iniciatívu a konkrétne my sme navrhovali už na zaradenie na júnovú schôdzu. Čiže v máji sme podávali návrhy zákonov. Od júna nás ignorujete. Od júna mašinéria v tomto parlamente presúva naše návrhy zákonov zo schôdze na schôdzu a takýmto spôsobom nebude umožnené v tomto volebnom období, aby sme, aby Národná rada čo i len hlasovala o týchto, alebo rokovala o týchto našich návrhoch. A ak toto naozaj dokážu tie štyri poslanecké kluby alebo väčšina v tejto sále, tak všetci ste zostali mentálne pred rokom 89 a ste boľševici. (Smiech v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 11:34 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:35

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Chcel by som, pán predseda, upozorniť na to, že medzi vyradenými návrhmi je aj návrh k zrušeniu priestupkovej imunity, a to napriek tomu, že existuje písomná dohoda predsedov štyroch bývalých koaličných strán. Považujem toto za vrcholne nekorektné. Tá dohoda platí, aj keď sú to, aj keď je koalícia už bývalá. A nesúhlasíme s tým, aby boli vyradené poslanecké návrhy, obzvlášť návrh na zrušenie priestupkovej imunity.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 11:35 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:36

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že vás nerozčúlim nadmieru, na ktorú ste už u mňa zvyknutý. Ja by som chcel navrhnúť vyradiť na osobitné hlasovanie bod, ktorý v mojom programe je vedený pod číslom 93, je to tlač 347. A uvediem v stručnosti dôvody pre ten procedurálny návrh. Prvý dôvod je ten, že je to nezištný návrh, nejde o môj návrh zákona, ide o návrh zákona kolegov, bývalého koaličného partnera. Druhý dôvod je ten, že... Tristoštyridsaťsedem je novela zákona o poľovníctve. Druhý dôvod súvisí s tým, že budem asi potrebovať znova ten čas, pán predseda, lebo nedá sa rozprávať so stopäťdesiatimi ľuďmi. Čiže, keď budete taký láskavý a dáte mi ešte tú časovú dotáciu... No, že chcem ho odôvodniť, pán podpredseda.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 11:36 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:37

Martin Chren
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som doplniť stanovisko pána Richarda Sulíka a predniesť teda procedurálny návrh. V prípade, ak sa rozhodnete nechať hlasovať o vyňatí bodov programu, chcem, aby sa o tlači 360, čo je návrh na zrušenie priestupkovej imunity, hlasovalo samostatne, pretože som presvedčený, že práve nehlasovanie o priestupkovej imunite je dôvod, prečo chcete vyradiť všetky poslanecké návrhy z rokovania, na ktorom ste sa ako presluhujúci politici koalície veľmi rýchlo dokázali dohodnúť aj s Robertom Ficom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 11:37 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:40

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené poslankyne, vážení poslanci, návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 229 z roku 1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov. Pán predseda... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, rokovanie Národnej rady pokračuje. A poprosil by som tých poslancov toho poslaneckého klubu, ktorí častokrát vyzývali v tomto volebnom období na disciplínu v rokovacej sále, zostali na rokovaní aj vtedy, keď sa rokujú body, na ktorých im možno nezáleží tak ako na tých ich.
Nech sa páči, pán minister.


Simon, Zsolt, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom k tomu, že Národná rada včera schválila štátny rozpočet Slovenskej republiky na budúci rok, v ktorom je povinný odvod pre štátne lesy v objeme 20 miliónov eur, predkladám návrh, ktorým sa rieši problematika povinných nákladov štátneho podniku, ale nie povinného zisku. Štátny podnik od svojho vzniku je zodpovedný za spravovanie všetkých lesov na území Slovenskej republiky a postupne ju odovzdáva. Platí dnes dane, vykonáva výsadbu, údržbu, ale nevykonáva ťažbu. Z hľadiska odovzdávania štátny podnik od svojho vzniku dostal 940 795 hektárov požiadavky na vydania a vrátenie vlastníckej pôdy. K dnešnému dňu je už 90,5 % odovzdaných a zostáva ešte odovzdať z tejto požiadavky asi 100 tisíc hektárov. Na ďalších 114 tisíc hektárov vôbec žiadny nárok uplatnený nebol alebo oficiálne predložený nebol. Tento návrh na skrátené konanie má snahu riešiť dva problémy. V prvom rade je to problém finančný štátneho podniku, a to, aby neoprávnené len náklady na jednej strane mohol kompenzovať aj príjmami vo výške 4 milióny eur, ale na druhej strane vzhľadom k tomu, že v rokoch 2007, -8, -9 a -10 dochádzalo k ťažbe o 40 % viac, dochádza v súčasnosti k poklesu drevnej hmoty... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, rešpektujme sa navzájom, aj pána ministra!


Simon, Zsolt, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ďakujem pekne. Dochádza k poklesu drevnej hmoty a tým pádom od 1. januára budúceho roku hlavne v regiónoch severného Slovenska je ohrozených viac ako 2000 pracovných príležitostí na tých malých pílach. Táto snaha sleduje cieľ vyriešiť aj ekonomickú situáciu štátneho podniku, aby mohol naplniť ten povinný odvod, ktorý ste včera v Národnej rade odsúhlasili, ale taktiež, aby sme mohli nasýtiť regionálny trh pre tých malých, drevospracujúce firmičky, ktoré zamestnávajú asi 2000 pracovníkov, na to, aby v januári, vo februári budúceho roku nezanikli.
Takže toto sú skutočné záujmy, ktoré viedli vládu Slovenskej republiky k tomu, aby tento návrh predložila do Národnej rady aj v skrátenom konaní po tom, čo s takýmto konaním vyjadril súhlas aj prezident Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 11:40 hod.

Ing.

Zsolt Simon

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:44

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátenie, na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, ktorú máte pod tlačou číslo, tlač 598. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 607 z 1. decembra 2011 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o tomto zákone na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 28. schôdzi dnes dňa 8. decembra 2011. Chcem vás informovať, že výbor neprijal platné uznesenie, keďže za navrhnuté uznesenie hlasovalo päť poslancov, jeden poslanec hlasoval proti a štyria poslanci sa hlasovania zdržali.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2011 o 11:44 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:47

Ondrej Dostál

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:54

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Na váš diskusný príspevok, pán poslanec Dostál, už len toľko, zase hovoríte za stranu OKS. Ja sa pýtam, kto je to OKS? Sú to dvaja, traja, jeden a pol poslanca? Kto to je? Naozaj, tie vaše silné vyjadrenia, stranícky silné vyjadrenia sú dnes absolútne nepodstatné. Podľa vášho subjektívneho názoru tento parlament si spravil z ústavy trhací kalendár, opäť by som si dovolil apelovať na vašu subjektívnu tolerantnosť v rámci objektívnej reality. Neviem, či od vás chcem veľa, asi áno. Tento stav ste zapríčinili vy svojím hlasovaním o rozpade tejto koalície, tak sa, prosím vás pekne, nesťažujte. Nemôžete len stále lízať smotanu politickú, čo by ste veľmi radi chceli, ale neste aj za čosi zodpovednosť. Vykrikovať vie každý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2011 o 11:54 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:55

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, chcem len zareagovať vecne, lebo sme v skrátenom konaní, potom v mojom vystúpení aj dlhšie vysvetlenie.
Chcem na začiatok ale povedať, že žiadna z predchádzajúcich vlád si nie je nič dlžná v tom, v akom stave sú dnes Štátne lesy Slovenskej republiky a súkromní vlastníci aj ich vysporiadanie. Či to bola Ficova vláda, či to bola Dzurindova vláda, či to bola Mečiarova vláda, myslím si, že všetci mali dosť príležitostí na to, aby sme boli mohli posunúť veci oveľa ďalej. To je prvá pripomienka.
Čo sa týka skráteného konania, je trochu neštandardné, ale, pán poslanec, chcem vám povedať, že vy ste hlasovali na tejto schôdzi niekoľkokrát o neštandardných skrátených konaniach a nemusím ísť ďaleko. Pred chvíľou schválený v druhom, v treťom čítaní zákon o dlhovej brzde, kedy sme ho v skrátenom legislatívnom konaní prerokovávali. Aj ten mohol byť na prvom čítaní a mohli sme ho skrátiť tak 147, zo 147 poslancov na januárovej schôdzi, pretože tiež nie je ohrozením štátu, je to len nastavením istých pravidiel. Takže, aby sme neboli veľmi úzkoprsí a nevyťahovali to, čo nám v danej chvíli vyhovuje.
Ja vo svojom vystúpení v rozprave sa vyjadrím potom aj k ďalšiemu postupu. My sme netypicky dlho diskutovali dnes na výbore práve k skrátenému konaniu, aby sme trošku aj vecne ozrejmili problém. A dohodli sme alebo dohodli, hlasovaním nerozhodli, ale navrhovali niekoľko postupov, ako budeme ďalej pokračovať v druhom a v treťom čítaní. Je možné až na januárovej schôdzi. Ja to ďalej vysvetlím v rozprave.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2011 o 11:55 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:56

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, mám presne taký istý pocit ako vy. Hanbil som sa za našich reprezentantov, ktorí schválili zákon, že sme mohli stavať na cudzích pozemkoch bez toho, aby sme sa s nimi dohodli. Dnes som v podstate tuná v tomto pléne a tiež som vlastne reprezentant, ktorý o takýchto zákonoch hlasuje, a hanbím sa za kolegov, ktorí takýto predložili do parlamentu a za tento zákon hlasovať budú, lebo znova je to pošliapavanie ľudských práv. Ale nečudujme sa. Tým predošlým hlasovaním o tom presunutí poslaneckých návrhov zákonov sme si, alebo, lepšie povedané, tie strany, ktoré za to hlasovali, dokázali, že oni nie sú ďaleko mentálne od našich kolegov zo SMER-u a dokopy sú to všetci boľševici, ktorým nezáleží na nejakých ľudských právach, a bez problémov ich pošliapu a budú sa tváriť, ako ochraňujú záujem Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2011 o 11:56 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video