26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 17:23 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:55

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave vystúpili štyria poslanci - pán Dostál, pán Záhumenský, pani Sabolová, pán Radošovský. Pán poslanec Záhumenský navrhol v súlade s § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku nepokračovať v rokovaní o návrhu na skrátené legislatívne konanie. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.
Skryt prepis

8.12.2011 o 16:55 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:55

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Ďalšia v rozprave vystúpila pani Sabolová, predsedníčka výboru, a navrhla súhlasiť s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie s tým, že druhé a tretie čítanie sa uskutoční na januárovej schôdzi Národnej rady. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.
Skryt prepis

8.12.2011 o 16:55 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:55

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte hlasovať, prosím, o tom, že Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 26. a 27. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

8.12.2011 o 16:55 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:55

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Poprosím dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s ukončením platnosti Dohovoru o zriadení Medzinárodnej únie pre uverejňovanie colných sadzieb.
Skryt prepis

8.12.2011 o 16:55 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:20

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme o návrhu. Chcem upozorniť, že na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady.
(Hlasovanie.) 140 prítomných, 140 za návrh.

Schválili sme uznesenie.

Poprosím vás, pán poslanec, aby ste predložili Národnej rade návrh uznesenia k prerokovávanému návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky na rok 2012.

(Hlasovanie o návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2012, tlač 539.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 17:20 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:20

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto vás poprosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada súhlasí s návrhom rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2012.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.12.2011 o 17:20 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:20

László Solymos
Skontrolovaný text
Ďakujem, pekne pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu tejto správy.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 17:20 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:21

László Solymos
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu tejto správy.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 17:21 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:22

Július Brocka
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým schvaľujeme rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2012.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 17:22 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:23

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý je prílohou spoločnej správy a poslanci ho majú rozdaný v ľaviciach.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 17:23 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video