7. schôdza

12.10.2010 - 26.10.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Pavol Kubovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:54

Pavol Kubovič
Skontrolovaný text
Odporúčam prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru NR SR pre financovanie a rozpočet a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že výbory predmetný návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 24. novembra 2010 a v gestorskom výbore do 26. novembra 2010.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Pavol Kubovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:54

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prideliť tento vládny návrh zákona výborom, ako aj určiť lehotu pre výbory a gestorský výbor Národnej rady.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 110, 1 proti, 20 sa zdržali hlasovania, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že návrh sme schválili.

Prosím teraz spoločného spravodajcu z výboru pre európske záležitosti poslanca Petra Osuského, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (tlač 43).

Nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:54

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s uzavretím Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a rozhodla, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 16:54 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:54

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Pripomínam, že hlasujeme o medzinárodnej zmluve, kde je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 132, 2 proti, 1 sa zdržal hlasovania.

Konštatujem, že národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

Budeme pokračovať v hlasovaní v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 94).

Prosím pána poslanca Ondreja Mateja, aby ako spravodajca z navrhnutého gestorského výboru pre financie a rozpočet uviedol jednotlivé hlasovania a poprípade doniesol aj svoju kartu.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:54

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:54

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 77, proti 56, zdržali sa 2.

Konštatujem, že návrh zákona sme postúpili do druhého čítania.

Nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:54

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 101 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 24. novembra 2010 a gestorský výbor do 26. novembra 2010. Prosím, pán predsedajúci, dajte o mojom návrhu hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:54

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Prezentujme sa a hlasujme o pridelení návrhu výborom, určení gestorského výboru, ako aj určenie jednotlivých lehôt pre výbory a gestorský výbor.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 84, 1 proti, 47 poslancov sa zdržalo hlasovania, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že uznesenie sme schválili.

Budeme pokračovať v hlasovaní v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (tlač 92).

Spravodajcom je znovu pán poslanec Matej, nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:54

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, dajte o mojom návrhu hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:09

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 24. novembra 2010 a gestorský výbor do 26. novembra 2010. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o mojom návrhu.
Skryt prepis

12.10.2010 o 17:09 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video