7. schôdza

12.10.2010 - 26.10.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.10.2010 o 13:24 hod.

Ing. CSc.

Mikuláš Dzurinda

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 13:24

Mikuláš Dzurinda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, už o tom tu bola reč. Myslím si, že to je príbeh pomerne zrozumiteľný. V čase, keď sa konali posledné voľby do Európskeho parlamentu, mala platiť Lisabonská zmluva. Taký bol pôvodný predpoklad. Kvôli problémom v Írsku sa konali ešte na základe zmlúv z Nice.
Zmluva Lisabonská predpokladá 751 poslancov v Európskom parlamente, Zmluva z Nice 736. Teda po tom, čo sa napokon podarilo predsa len ratifikovať Lisabonskú zmluvu, je treba vyriešiť príbeh 12 krajín, ktorým sa mierne počet poslancov zvyšuje, ale treba vyriešiť aj problém, alebo príbeh nemeckých poslancov, lebo Nemecko si na summite v 2008. roku, v decembri, vymohlo, že to zníženie o troch poslancov z 99 na 96 sa uskutoční až po roku 2014 počas ďalších volieb do Európskeho parlamentu.
Toto je celý príbeh Protokolu, o ktorom je reč. V prípade, že európske krajiny, krajiny EÚ ratifikujú tento Protokol, krajiny, ktoré môžu mierne zvýšiť poslancov na základe vnútorných predpisov, tak aj učinia. Slovenska sa to netýka. Máme 13, zostáva 13 európskych poslancov. Týka sa to 12 krajín, ktoré bezprostredne po ratifikácii dovolia spôsobom, ktorý ustanovuje ich legislatíva, tých chýbajúcich poslancov, a potom pre voľby po roku 2014 sa počet poslancov Nemecka zníži z 99 na 96 a Európsky parlament už bude fungovať so 751 poslancami. O tomto je ten Protokol.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.10.2010 o 13:24 hod.

Ing. CSc.

Mikuláš Dzurinda

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:27

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s uzavretím Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 51 z 24. augusta 2010 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, zahraničnému výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 29. septembra 2010 č. 42, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 2. septembra 2010 č. 9 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti uznesením z 9. septembra 2010 č. 17 odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s uzavretím Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojení k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a rozhodnúť, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s uzavretím Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a rozhodnúť, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s uzavretím Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (tlač 43a), bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti č. 24 z 5. októbra 2010. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Toľko, prosím, pán predsedajúci, spoločná správa. Prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.10.2010 o 13:27 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:31

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z predanej hodnoty, sa predkladá na rokovanie Národnej rady mimo plánu legislatívnych úloh vlády.
Zámerom tejto novely je prebrať do slovenskej právnej úpravy tri smernice Rady Európskej únie. Uvedené smernice stanovujú daňové pravidlá pre miesto poskytovania a zdanenia kultúrnych, umeleckých, športových a podobných služieb, špecifikujú minimálne podmienky pre zamedzenie daňovým únikom pri dovoze tovaru a technicky upresňujú niektoré ustanovenia smernice o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide napríklad o dovoz a miesto zdanenia dodávok plynu, dodávky a dovoz tepla alebo chladu a tiež sprísňujú pravidlá odpočítania dane vo vzťahu k nehnuteľnému majetku. Mnohé z týchto zmien predstavujú len zmeny technického charakteru.
V rámci opatrení na zníženie deficitu verejných financií vládny návrh zákona obsahuje zmeny v sadzbách dane z pridanej hodnoty. S účinnosťou o 1. januára 2011 sa navrhuje dočasné zvýšenie základnej sadzby dane z 19 % na 20 % a zrušenie zníženej sadzby dane 6 % na tzv. predaj potravín z dvora.
Zvýšenie základnej sadzby dane o 1 % je dočasným opatrením, ktorého platnosť končí, keď schodok verejnej správy dosiahne úroveň menej ako 3 % hrubého domáceho produktu.
Navrhovanými zmenami sadzieb dane sa zabezpečí zvýšenie daňových príjmov štátneho rozpočtu v roku 2011 o 185,5 mil. eur, v roku 2012 o 196,3 mil. eur a v roku 2013 o 209,3 mil. eur.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 13:31 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:33

Ondrej Matej

Vystúpenie v rozprave 13:37

Pavol Paška

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:15

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. N,o pán Paška, dali ste nám riadne zabrať všetkým. (Povedané so smiechom.) Ja už nebudem po mojich poslancoch nikdy viac chcieť, aby museli sedieť v sále, keď vy rečníte, lebo to je naozaj nad ľudské sily. (Potlesk a piskot v sále.)
No, tak neverím, že vy tomu veríte, čo hovoríte, takže beriem to ako nejaký folklór a skrátka teraz práve bol parlament zneužitý na bútľavú vŕbu, ale tak aj s tým musíme žiť. Jednu vec by som chcel - neviem, pán Paška odišiel alebo...? Ono to je pekné, on sa vyrozpráva a odíde, tak... Ach, tu je.
Chcel by som vám, pán Paška, jednu vec vysvetliť, keďže viem, že nie ste ekonóm a o sebe si myslím, že som, a myslím to úplne v dobrom. Vy ste tunak vašu reč, keď ste začínali, tak asi trišvtrte hodiny dozadu s tým, že aké protikrízové opatrenia, keď v druhom štvrťroku bol rast vyše 5 %, tak chcem vám to teraz vysvetliť tak, aby to pochopili ste aj vy. Keď vám dám desaťeurovku a poprosím vás ísť ju rozmeniť a vy sa vrátite s jednou päťeurovkou a s jednou dvojeurovou mincou, tak vás predsa nebudem chváliť, že super, doniesli ste sedem eur. Niečo podobné je tu. Vy ste docieli rast, áno, to je vaša zásluha, že máme rast 5 %, ale za cenu 8-percentného dlhu. Toto je problém. To nie je žiadne umenie zobrať 8 % z HDP, vytvoriť dlh vo výške 8 % z HDP a z toho vygenerovať 5 % rastu - a tie 3 % sú kde? Tie sú skrátka fuč! Toto je to, čomu hovorím, že rozvrátené verejné financie, a prečo potrebujeme robiť opatrenia. Tento rast, ktorý máme, to je jednoducho sebaklam a je za cenu vysokého dlhu, ktorý ste vygenerovali.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.10.2010 o 14:15 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Milan Hort
Skontrolovaný text
Ďalej s faktickou poznámkou poslanec Kamil Krnáč, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.10.2010 o 14:17 hod.

Ing.

Milan Hort

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:17

Kamil Krnáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Paška, zaujali ma také tri výrazné momenty vo vašom prejave. A jeden je, samozrejme, korupcia a vaša reakcia na to, že vlastne ak odstránime korupciu alebo sa snažíme s ňou niečo vyriešiť, tak vlastne s tým sa nevyrieši v podstate nič, tak to je veľmi zaujímavé. Nezabudnite svojim voličom pripomenúť aj to, že v krajinách, kde je nízka miera korupcie, je najvyššia životná úroveň obyvateľstva. To znamená, že platí aj opak. Čím vyššia korupcia, tak tým sa majú občania horšie.
K druhej veci. Používate termín neoliberál a pravičiar ako nadávku. V jednej vete poviete, že neoliberál znižuje dane, v druhej, že zvyšuje dane, tak je to otázka, čo vlastne ten neoliberál je, čo to je za zviera. Keby sme to zobrali tak, ako ste to poňali z toho znižovania alebo zvyšovania daní, no tak v tom prípade aj samotná vaša strana sa dá chápať ako neoliberálna, pretože Ficova daň pre milionárov bola presne príkladom toho, ako sa správa neoliberál v tomto vašom ponímaní.
A čo sa týka toho požičiavania a zadlžovania, tak keď už sme pri tých paralelách, to znamená, že aj keď si niekto požičia na hypotéku, tak vlastne rieši tú svoju prirodzenú životnú situáciu, tak to sa asi ťažko dá porovnať s tým, čo ste predviedli vy, pretože vy ste si nepožičali na nejakú infraštruktúrnu, infraštruktúrny rozvoj, vy ste si požičali na párty, všetko ste vypili, všetko ste zjedli a účet už platia obyvatelia.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

12.10.2010 o 14:17 hod.

Ing.

Kamil Krnáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Paška, povedali ste niečo také, že súčasná vláda má asi také zásluhy o hospodársky rast Slovenska ako o vodu na Marse. No, nie je to celkom tak. Hospodársky rast a dobrá ekonomická kondícia Slovenska sú predovšetkým zásluhou reforiem, ktoré realizovala vláda Mikuláša Dzurindu, toho, čo vy nazývate neoliberálne reformy. Ak ste sa vy a vaša vláda niečím pričinili o dobré hospodárske výsledky Slovenska, tak iba tým, že ste nedodržali svoje predvolebné sľuby a nenabrali ste odvahu tieto reformy zrušiť, lebo ste si zrejme aj sami uvedomovali, že sú prospešné pre Slovensko.
Pokojne si politizujte odbory a spolupracujte s nimi, aj s komunistami, ktorí tiež sú aktívni v tých protestoch, čo teraz sa prezentujú, a podľa toho, čo prezentujete vy tu v tomto parlamente, podľa slovníka tzv. sociálnej demokracie máte nielen k tým odborom, ale aj k tým komunistom veľmi blízko, až som sa čudoval, že ste tu citovali pápežské encykliky a nie Marxov Kapitál.
A posledná vec. Je priam komické, ak strašíte ľudí, že sa tu vracia niečo, čo už raz voliči odmietli. Od voličov máme totiž veľmi aktuálnu a dnes práve štyri mesiace starú správu o tom, čo si myslia a čo odmietajú. A voliči v posledných parlamentných voľbách odmietli práve to, čo ste tu vy, vaša vláda SMER-u, SNS a HZDS posledné štyri roky predvádzali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.10.2010 o 14:17 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:18

Alexander Slafkovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Paška, no naozaj počúvanie niekedy je zaujímavé, niekedy smutno-smiešne, ale ja sa vrátim k niektorým konkrétnym veciam.
Spoločnosť Agel vám asi niečo hovorí. Asi si budete pamätať, Agel mal za cieľ sprivatizovať nemocnice zo samosprávnych krajov. A všetko sa za nimi pohybovali ľudia zo SMER-u. Pritom zamestnanci a pracovníci samosprávnych krajov a zamestnanci nemocníc vôbec nemysleli, že je to to správne riešenie, ktoré by prinieslo nemocniciam akýsi osoh. A len sa tak pousmievam nad tým, že v súvislosti s touto spoločnosťou sa veľmi často v zasvätených kruhoch vyskytovalo aj vaše meno. Takže k tej privatizácii a čo si kto o tom čo myslí. Pretože svojím spôsobom privatizácia v niektorých prípadoch je veľmi úspešná a veľmi dobrá a bez toho, aby tam vošiel do niektorých podnikov súkromný kapitál, nikdy z nich nebude poriadna a fungujúca firma. A takých ešte zostáva na Slovensku pomerne veľa.
Ja sa chcem ale ešte vrátiť k tomu obrazu čiernej, zlej, škaredej pravicovej vlády. Nuž, chcem sa vás opýtať, prečo asi v Spojených štátoch je oveľa menej štrajkov, ako je na Slovensku alebo ako je, pardon, ako je v Európe všeobecne? Klasický prípad v porovnaní s Francúzskom. Nuž asi preto, pretože zamestnávatelia a tí, ktorí dávajú prácu, si uvedomujú, že potrebujú normálny, vyvážený vzťah s odbormi. A to si uvedomujú aj ich odbory. Pretože pokiaľ niekto prácu nevymyslí, tak nebude mať kto koho zamestnať. Preto poštvávať odbory z princípu proti vláde... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.10.2010 o 14:18 hod.

MUDr.

Alexander Slafkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video