7. schôdza

12.10.2010 - 26.10.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12.10.2010 o 17:09 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

17:09

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predsedajúci, hlasovať.
Skryt prepis

12.10.2010 o 17:09 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:09

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 91 z 24. septembra 2010 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem výboru pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 24. novembra 2010 a gestorský výbor do 26. novembra 2010. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predsedajúci, hlasovať.
Skryt prepis

12.10.2010 o 17:09 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:14

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Využijem túto príležitosť, že sú všetci poslanci v sále. Dovolil by som si vás všetkých pozvať na dobrovoľné spirometrické vyšetrenie, ktoré bude prebiehať v stredu 13. októbra 2010, teda zajtra od 9.30 do 14.00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Toto podujatie sa organizuje v súvislosti so Svetovým rokom pľúc, ktorým bol vyhlásený rok 2010. Chcem tiež pozvať všetkých poslancov výboru pre zdravotníctvo zajtra o 9.30 hod. na slávnostné otvorenie tohto podujatia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.10.2010 o 17:14 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:14

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja chcem poprosiť členov výboru pre financie a rozpočet, že zasadnutie výboru bude dnes o 19.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

12.10.2010 o 17:14 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:15

Marian Záhumenský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prerokovávame sériu daňových zákonov, ktoré dane vo všetkých rovinách zvyšujú, a to len tri mesiace po tom, čo sme vo volebnej kampani počúvali všetky súčasné vládne strany, ako nebudú zvyšovať žiadne dane, nebudú zhoršovať sociálny štandard občanov a že hospodársku a finančnú krízu dokážu zvládnuť len na úrovni vládnej spotreby a na zlepšení verejného obstarávania. Počúvali sme veľkú volebnú kampaň o tom, ako predchádzajúca vláda neuveriteľne šafári a rozhadzuje a že nič netreba urobiť, len stačí zlepšiť verejné obstarávania a že stačí siahnuť na vládnu spotrebu, ktorá je neúmerná, a hospodárska, finančná kríza je vyriešená.
Nuž, ako sme svedkami pri dnešnej sérii zákonov, nič z toho nie je pravda a slúžilo to iba ako určité populistické vyhlásenie pred voľbami na oklamanie občanov, tak ako nie po prvýkrát. Keď ste prišli do vlády, tak ste prišli na to, že to šafárenie, o ktorom ste hovorili, asi nebolo, keď ani zlepšenie verejného obstarávania napriek zastaveniu výstavby diaľnic neusporí ani toľko financií, aby ste mohli znížiť deficit verejných financií. A došli ste aj na to, že aj v tej vládnej spotrebe veľa urobiť neviete. Nuž tak ste siahli na vami osvedčenú metódu zvyšovania daní, zaťažovania tej najslabšej skupiny obyvateľov, ktorá vlastne týmito daňovými zákonmi to pocíti najviac. No a neopomenuli ste ani rezort, na ktorý siahate najčastejšie, keď je diera v štátnom rozpočte, a to je rezort pôdohospodárstva. Pristúpili ste k zrušeniu spotrebnej dane z minerálneho oleja, tzv. červenej nafty, pre poľnohospodárov v čase, keď Európska komisia len pred pár mesiacmi povolila tento inštitút využívať pre Slovenskú republiku... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 17:15 hod.

Ing.

Marian Záhumenský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:27

Marian Záhumenský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pristúpili ste k tomuto zrušeniu v čase, keď Európska komisia povolila Slovenskej republike využívať tento inštitút do konca roku 2012, a najmä v čase, keď tento rezort je neuveriteľne skúšaný dva roky trvajúcou neuveriteľnou krízou. Rok 2008 bol poznačený veľkou odbytovou krízou a cenovou krízou, najmä v sektore živočíšnej výroby a mlieka, kde taká kríza nebola v histórii produkcie mlieka, čo znamenalo obrovské straty pre poľnohospodárov, a napriek snahe predchádzajúcej vlády a sanovaniu tejto straty ju nebolo možné vykryť, lebo bola rádovo v niekoľkých miliardách. A rok 2010 je poznačený neuveriteľným vplyvom počasia, kde si ani 70-roční poľnohospodári nepamätajú takýto vývoj počasia, takéto záplavy a povodne, aké postihli nielen Slovensko, ale aj okolité krajiny, ale Slovensko bolo neuveriteľným spôsobom poškodené.
Naopak, ak by ste sa venovali spôsobu odškodnenia poľnohospodárov, tak ako to robia iné vlády v okolitých krajinách, tak tomuto sa vôbec nevenujete, vyčlenili ste 5 alebo 6 mil. netransparentným spôsobom alebo nepreukazným spôsobom to, čo bolo doteraz prezentované, ako chcete odškodniť poľnohospodárov. A tí, ktorí mali pôdy podmáčané, nebudú dostávať takmer žiadne odškodnenie alebo žiadne odškodnenie. No a v tomto období ste pristúpili k likvidácii červenej nafty alebo k zrušeniu červenej nafty pre poľnohospodárov v záujme zlepšenia verejných financií alebo zníženia deficitu verejných financií.
Aká je vlastne, alebo čo to spôsobí a komu vlastne najviac siahnete na jeho existenciu? No samozrejme, že najviac budú postihnutí poľnohospodári v najprodukčnejších oblastiach, kde sa vytvára najvyššia pridaná hodnota, kde je najintenzívnejšia výroba a kde je najväčšia spotreba nafty na hektár. Vo vašom vládnom programe v časti poľnohospodárstva máte uvedené, že budete podporovať pridanú hodnotu. A práve týmto krokom pridanú hodnotu likvidujete. Kým spotreba nafty na hektár ornej pôdy sa pohybuje niekde na úrovni 120 litrov, pri intenzívnych výrobách, ako je ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo, produkcia chmeľu, je táto spotreba až viac ako 300 litrov na hektár a, pochopiteľne, najintenzívnejšia produkcia je práve v živočíšnej výrobe, kde je najviac pridanej hodnoty v procese výroby, je táto spotreba ešte vyššia. Práve tento sektor bude zasiahnutý najviac a dôjde k najväčšej záťaži práve pre tieto podniky, ktoré už vďaka dvom krízam, najmä odbytovej krízy v roku 2008 a v podmáčaných oblastiach v roku 2009 - 2010, sú postihnuté najviac, budú musieť pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov, k čomu už aj pristupujú, keďže nedochádza k odškodneniu z hľadiska záplav a nedokážu dva roky prekonať tento finančný problém, pred ktorý sú postavení. A práve v rozpore s vaším programovým vyhlásením vlády prichádza ďalšia podložená noha poľnohospodárom, ktorí vytvárajú najvyššiu pridanú hodnotu.
Dôjde k ďalšej likvidácii chovov hospodárskych zvierat, dôjde k ďalšiemu opúšťaniu pôdy, dôjde vo zvýšenej miere k pristúpeniu k nevýrobe, čo bude mať dopad na zamestnanosť. Vďaka tomuto opatreniu a ďalším krokom, ktoré sú avizované z hľadiska aj krátenia alebo rušenia podpory živočíšnej výroby, príde v budúcom roku v poľnohospodárstve o prácu minimálne 10-tisíc ľudí.
Ak sa pozrieme z tohto pohľadu na tento fenomén, čo to spôsobí vo verejných financiách a koľko vlastne usporíte, ak deklarujeme, že spotreba nafty na Slovensku sa pohybuje niekde rádovo okolo 1,6 mld. litrov, z toho zvýhodnená červená nafta bola asi 10 % v objeme 120-130 mil. litrov, čo využívali poľnohospodári mimo koľajových vozidiel, pardon, poľnohospodári mali z toho 7-8 %, to je práve tých 120-130 mil. litrov, tak úspora pre štátny rozpočet bude predstavovať rádovo 17,5 mil. eur. Toto je úspora, ktorá, ak nebude zvýhodnená nafta uplatnená pre poľnohospodárov, zostane v štátnom rozpočte.
Na druhej strane bude platiť to, čo som povedal - a na to vás, pán podpredseda vlády, teraz upozorňujem -, že skutočne príde v poľnohospodárstve v budúcom roku, ak tieto opatrenia prijmete, 10-tisíc ľudí o prácu. A dneska vás na to upozorňujeme, o rok, ak sa toto udeje, tak budeme žiadať vyvodiť politickú zodpovednosť, lebo nemá to nič spoločné s rozumným hospodárením ani pre dosah na verejné financie.
Ak sa pozrieme, čo znamená 10-tisíc pracovných miest v poľnohospodárstve, aj pri priemernej nominálnej mzde v poľnohospodárstve, ktorá je len 78 % priemernej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve, je 585 eur, kde aj s príspevkom zamestnávateľa je celková cena práce 786 eur, sú odvody do zdravotnej poisťovne, nemocenské, starobného poistenia atď., spolu zamestnanec a organizácia v sume 300 eur na mesiac. Ak to spočítame na 12 mesiacov a 10-tisíc pracovníkov, tak nám vyjde suma 36 mil. eur. Verejné financie budú ukrátené o 36 mil. eur.
To nie je ale všetko. Títo ľudia skončia na úrade práce, kde Sociálna poisťovňa na podpore v nezamestnanosti 6 mesiacov platí 50 % z nominálnej mzdy, čo sa bude pohybovať na úrovni 18 mil. eur, a ďalších pol roka títo ľudia zostanú na dávkach v hmotnej núdzi, kde ak zarátame základnú sadzbu 157,6 eur pre 4-člennú rodinu, keď som bral taký priemer, a potom všetky tie príspevky na zdravotnú starostlivosť, bývanie, príspevok na dieťa, pre školskú dochádzku atď., sa táto dávka pohybuje v rozmedzí 250 až 290 eur. Ak zoberieme len priemernú hodnotu 270 eur, je to ďalších 2,7 mil. eur.
Sumár výpadku pre verejné financie pri tomto znížení počtu zamestnancov vďaka vašim opatreniam bude predstavovať 56,7 mil. eur. Ak do toho dorátame, že ste ušetrili v štátnom rozpočte 17,5 mil. eur, tak je rozdiel 39 mil.; 39 mil. bude deficit vo verejných financiách a to deklarujete, že toto opatrenie prijímate práve preto, aby sa zlepšili verejné financie a aby štát znížil deficit verejných financií. Myslím si, že takéto hospodárenie asi žiadny rozumný hospodár neurobí.
Aký to bude mať dopad? Samozrejme, zamestnanosť, deklarujete pri tvorbe štátneho rozpočtu jednou zo štyroch priorít, že zamestnanosť je vaša priorita, pritom opatrenie zrušenia červenej nafty má jednoznačný tlak na znižovanie zamestnanosti práve v najproduktívnejších oblastiach, kde je najvyššia pridaná hodnota a najvyššia zamestnanosť, to znamená, že je to v rozpore s vaším vyhlásením pri tvorbe štátneho rozpočtu, zamestnanosť sa bude zhoršovať a verejné financie nebudete sanovať.
Druhé je to, čo hovorím, že dôjde k strate vo verejných financiách, dôjde k následnému zníženiu spotreby červenej nafty alebo nafty v poľnohospodárstve, čo bude znamenať zníženie výroby. Zníženie výroby bude prehlbovať deficit a záporné saldo obchodnej bilancie z agrárnych komodít. To všetko bude mať negatívny dopad jak pre obyvateľov na Slovensku, tak pre poľnohospodárov, tak pre slovenský rozpočet ako taký. A potom nechápem, prečo takéto opatrenie prijímate, ktoré si skutočne myslím, že je kontraproduktívne a nenaplní cieľ, ktorý od neho očakávate.
Preto by som vás požiadal, pán minister, v mene poľnohospodárov, v mene svojom, aby ste prehodnotili tento váš návrh, aby ste znovu spočítali nielen priamy dosah príjmu do štátneho rozpočtu, ale aj následné opatrenia, ktoré budú zaťažovať štátny rozpočet, a z toho dôvodu podávam procedurálny návrh, aby predkladateľ vzal tento návrh späť na prepracovanie.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 17:27 hod.

Ing.

Marian Záhumenský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:27

Július Stanko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Je, samozrejme, pravda, že zrušenie červenej nafty sa dotkne poľnohospodárov, avšak je tu priestor na kompenzáciu. Napríklad v bode 11 tejto schôdze sa bude preberať, budeme rokovať o dani z pôdy. Práve tu si myslím, že je možné v budúcnosti v druhom čítaní vylepšiť návrh tohto zákona tak, aby jednak vykompenzoval zrušenie červenej nafty a jednak aby komplexným spôsobom riešil daňové zaťaženie poľnohospodárov. A je tam viac foriem. Jedna z foriem je úplné zrušenie dane z pôdy, o ktorej sa hovorí už roky, a bolo to podmieňované práve tým, že, poľnohospodári, máte červenú naftu, nezrušíme daň z pôdy. Alebo či už zavedením dane z pôdy ako paušálnej dane, že by už nebola daň z príjmu a podobne. Čiže je tu priestor nielen na kompenzáciu červenej nafty, ale aj na komplexné ponímanie daňového zaťaženia poľnohospodárov tak, aby to bolo v prospech poľnohospodárskej obce.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.10.2010 o 17:27 hod.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:28

Ján Golian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Záhumenský, hovorili ste vo svojom vystúpení také demagogické veci, na ktoré musím proste reagovať. Za vašej vlády a za vlády spolu s vašimi satelitmi bolo prioritou poľnohospodárstvo a vidíme, ako vyzerá poľnohospodársky sektor dnes. Ja nepopieram, že tie dopady z toho opatrenia nebudú. Ale po takom vládnutí štvorročnom, aké bolo, sa nečudujte žiadnej vláde, že takéto opatrenia musí prijímať.
Mám tu pred sebou tabuľku, z ktorej vyplýva, že od roku 2006 do roku 2009 klesol počet zamestnancov v poľnohospodárstve o vyše 27-tisíc, len medzi rokmi 2008 a 2009 je to 12-tisíc pracovníkov. A nikto od vás nežiadal vyvodenie politickej zodpovednosti, pretože jednoducho tie súvislosti sú tam iné.
Domnievam sa, že týmto svojím vystúpením zbytočne strašíte, pretože ten, kto robí poľnohospodárstvo z presvedčenia, tak dobrých ľudí si nepochybne neprepustí a zachová si ich. A nakoniec opatrenia kompenzačné, ktoré, ako hovoril môj predrečník, sú, ešte v ďalších bodoch budú kompenzovať tento návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.10.2010 o 17:28 hod.

PhDr. CSc.

Ján Golian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:29

Marian Záhumenský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na pána kolegu Goliana nebudem ani reagovať, lebo si myslím, že to za reakciu nestojí.
Ale chcem oceniť vystúpenie a stanovisko pána poslanca Stanka. Skutočne budem rád, ak vláda pristúpi ku kompenzácii, likvidácii alebo zrušeniu červenej nafty tým, že zruší daň z pôdy. Slovenskí poľnohospodári sú jediní, ktorí platia daň z výrobného prostriedku, a ak k tomu kroku pristúpite a bude to vykompenzované, tak potom má opodstatnenie aj to, že zrušíte spotrebnú daň a sa zníži počet colníkov, lebo administratíva je náročná, a takisto sa aj zníži administratíva pri vypočítaní a kontrole daní z nehnuteľností alebo daní z pozemkov. Čiže ak k tomu pristúpite a to sa udeje, tak, pán kolega Stanko, dávam vám slovo, že vás pozvem na najlepšie víno, aké tu je.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.10.2010 o 17:29 hod.

Ing.

Marian Záhumenský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len chcem povedať jednu vetu pánovi poslancovi Záhumenskému. On povedal, že na pána poslanca Goliana nebude reagovať. Tak ja vám to zopakujem. Nereagovali ste preto, že je to nepríjemné. Vy ste tvrdili, že našimi opatreniami príde o prácu v poľnohospodárstve 10-tisíc ľudí a že budete žiadať vyvodenie politickej zodpovednosti. Za štyri roky vašej vlády sa znížila zamestnanosť v poľnohospodárstve o 17 100, o 17 100 ľudí pracuje menej v roku 2010, ako pracovalo v roku 2006. Asi preto ste nereagovali, tak som vám to zopakoval.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.10.2010 o 17:31 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video