23. schôdza

3.9.2013 - 25.9.2013
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:03 hod.

Ing. Bc.

Pavol Frešo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:03

Pavol Frešo
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. V zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku dávam návrh na zaradenie bodu do programu schôdze, návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom Národná rada žiada ministra hospodárstva Slovenskej republiky o predloženie správy o výstavbe ropovodu Bratislava - Schwechat pipeline, o jeho trasovaní a hlavne o finančných prostriedkoch, ktoré slovenskí daňoví poplatníci už vynaložili na tento projekt. Zároveň žiadam o skrátenú lehotu na predloženie správy do pätnástich dní vzhľadom k závažnosti a aktuálnosti tejto problematiky.
Krátke zdôvodnenie: Ako opoziční poslanci sme sa pokúsili o poslanecký prieskum smerom k tomuto projektu, lebo mnohé z tých informácií, hlavne ohľadne trás, ktoré majú viesť cez najhustejšie osídlené miesta v Bratislave, sú nám stále skryté, bolo nám to zamietnuté, z tohto dôvodu to prinášame sem na pôdu Národnej rady, a zároveň ministerstvo priznalo skoro desaťmiliónovú investíciu do výkupu pozemkov v Rakúsku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:03 hod.

Ing. Bc.

Pavol Frešo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:04

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD navrhujem zaradiť do programu 23. schôdze Národnej rady osobitný bod s názvom Opatrenia vlády na zníženie rekordného dlhu.
Odôvodňujem to ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 12 ods. 4, podľa ktorého vláda predloží na rokovanie Národnej rady návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpečiť zníženie dlhu, ak výška dlhu dosiahne 53 % a zároveň nedosiahne 55 %. Pripomínam, že posledný údaj o slovenskom dlhu je 54,9 %.
Zároveň predkladám druhý návrh, aby sme bod č. 119, čo je Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti za rok 2012 (tlač 594), prerokovali ihneď na úvod schôdze.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:04 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, mám pár návrhov. Jeden sa týka toho, aby vláda bola naďalej zaviazaná v polročných intervaloch predložiť do Národnej rady správu o vyšetrovaní prípadu známeho pod názvom Gorila, to znamená v tomto prípade do 31. 12.
Druhá vec je tá správa, ktorú predložila vláda a o ktorej rokoval výbor, nie je zaradená ako bod rokovania pléna. Pretože to bola správa, ktorá má byť na pléne, samozrejme, prerokovaná. Čiže ak to nie je tak, tak moja otázka je, že prečo najskôr. A ak nie, tak ja to navrhujem, samozrejme, že doplniť, lebo to plénum schválilo, že o tom budeme rokovať.
A posledný bod sa týka, alebo návrh, zaradiť do programu schôdze správu o činnosti verejnej ochrankyne práv. Je naozaj absurdná situácia, že sme o tom doposiaľ meritórne nemohli rokovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:05 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tiež ma prekvapuje, že nie je správa zaradená v programe. Už som sa chcel na to spýtať dávnejšie. Ale aj dnešná printová verzia ma presvedčila o tom, že sa to tam zabudlo dať. Čiže ak je to len nejaký administratívny omyl, poprosím, aby sme dali hlasovať o tom, že túto správu pán minister prednesie v presne stanovený čas. To je prvý návrh.
A druhý návrh, ktorý chcem dať, že Národná rada zaväzuje ministra vnútra pána Kaliňáka, aby predložil do parlamentu správu o tom, či konaním niektorých nebankových spoločností nedochádza k páchaniu trestného činu úžery.
Len dopĺňam, že existujú tisíce ľudí, ktorí takýmto konaním naozaj reálne trpia. Spomeniem jeden konkrétny prípad pána Horváta z Nižnej Olšavy, invalidného dôchodcu, ktorý platil poriadne účty, tak, pán predseda, ako vy neplatíte telefón, napriek tomu mu prišiel, prišli úroky vo výške skoro úveru. Len podotýkam, že spolumajiteľom tej spoločnosti bol váš štátny tajomník na ministerstve práce a sociálnych vecí, čo je už absolútne absurdi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:06 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Ako navrhovateľ poslaneckého návrhu zákona chcem vziať späť svoj návrh zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia (tlač 577), je to bod 21 návrhu tejto schôdze. A to z dôvodu, že momentálne rokujem s predstaviteľmi Slovenského Červeného kríža o úpravách a doplnení tohto poslaneckého návrhu zákona. Takže v tejto chvíli by som ho vzal späť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:08 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Mikuláš Huba
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým žiada vládu Slovenskej republiky, aby na 23. schôdzu Národnej rady predložila správu o príprave slovenského predsedníctva EÚ v druhom polroku roku 2016. Ale nie aby to predložila v roku 2016, ale aby to predložila ešte na túto schôdzu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:08 hod.

prof. RNDr. CSc.

Mikuláš Huba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja navrhujem, aby sa do programu dostal bod, ktorý sa týka uznesenia Národnej rady, vzhľadom na prenasledovanie kresťanov v Egypte. Je to trojbodový návrh, v ktorom vyjadrujeme nespokojnosť s nenávisťou, netoleranciou a ukrutnosťou v Egypte, solidaritu s prenasledovanými kresťanmi a žiadame vládu a prezidenta, aby využili vhodné príležitosti na rokovania.
Bolo to v zahraničnom výbore, tam to tesne 4 : 6 neprešlo. Ja to znova dávam do programu.
Chcem upozorniť, že zajtra je Rada vlády na tému ľudské práva, budeme tam riešiť dôležité témy pre svetový mier, ako napríklad gender filozofia alebo LGBT problémy, ale to, že je tu Irak, že je tu Falun Gong, že tu je Sýria, že za chvíľu začnú padať bomby, že tu je Egypt, že tu je Tymošenková, to všetko odsúvame a o tom nehlasujeme a mlčíme a nič k tejto téme nehovoríme.
Čiže žiadam, aby sa to dalo do programu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:09 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Myslím, že už to tu zaznelo, ale ja chcem v mene klubov SDKÚ - DS, KDH a MOST - HÍD navrhnúť, aby bol zaradený do programu bod Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov.
Tie zistenia ombudsmanky sú naozaj vážne, týkajú sa práv skupiny osôb a nemôžeme ich brať na ľahkú váhu. Minister Kaliňák má zjavne plnú hlavu verejného obstarávania a ESA, ale na jeho hlavnú agendu, a síce na prácu polície, mu zjavne neostáva čas.
A rovnako vážne sú ale aj zistenia ombudsmanky ohľadne škôl.
Tento parlament je na každej schôdzi plný návrhov, ktorými sa chce sociálnymi dávkami regulovať to, čo politici nazývajú rómskou otázkou, ale tu sa ukazuje, že naozaj plošne zaraďujeme deti do špeciálnych... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:10 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľujem si predniesť návrh a požiadať vládu, aby, a požiadať parlament, aby prijal uznesenie a zaviazal vládu, aby predložila správu o príprave dokumentu, ktorý sa nazýva Partnerská dohoda na roky 2014 až 2020 a na ňu nadväzujúcich Operačných programov z dôvodu skutočností, keďže aj sama vláda deklaruje, že európske peniaze a ich čerpanie sú obrovským zdrojom alebo jedným z pilierových zdrojov financií a financovania v Slovenskej republike a ďalej aj pod tlakom posledných udalostí, kedy nejasnosti v niektorých čerpaniach spôsobili to, že bude musieť nejaká, nejaké samosprávy alebo zainteresovaný minister peniaze vracať, tak si dovoľujem požiadať, aby vláda predložila túto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:11 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam doplniť program schôdze o bod Správa o vyhlásení chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy, ktorú predloží minister životného prostredia pán Peter Žiga.
Dôvodom požadovanej správy sú okolnosti schvaľovania zaradenia časti bývalého Vojenského obvodu Javorina po jeho zrušení do sústavy chránených území.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:12 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video