10. schôdza

11.10.2016 - 27.10.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2016 o 13:36 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Navrhujem, aby ste vzali z rokovania bod programu 51 (tlač 200), je to návrh novelizácie zákona o rokovacom poriadku. Mali sme skúsenosť z minulej schôdze, že to prinieslo veľké napätie, a nie je táto vec stále dohodnutá. Môžme sa venovať vážnejším veciam, nie tomu, čo momentálne, si myslím, že Slovensko nepotrebuje. Je to vec, ktorá sa týka celého parlamentu. Vyzývam vás, stiahnite ho, rokujme radšej mimo pléna.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.10.2016 o 13:08 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, mám procedurálny návrh, ktorý znie:
"Navrhujem prijať uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o odsúdení fyzického násilia zo strany poslanca Národnej rady za stranu SaS Petra Osuského."
Odôvodnenie:
Dňa 11. júla 2016 poslanec Národnej rady pán Osuský fyzicky napadol občana pána Rudolfa Vaského len preto, že si dovolil mať iný názor, aj keď bol vyjadrený expresívne. Národná rada dňa 6. septembra 2016 neprijala hlasovaním návrh o tomto bode, ktorý predložil poslanec Kotleba. Ja tento návrh opätovne predkladám len z jedného dôvodu, aby sa zistilo, či nesúhlas s odsúdením pána poslanca Osuského súvisel s osobou predkladateľa pána Kotlebu, lebo jeho návrhy sa ignorujú, alebo väčšine poslancov nevadí, že poslanec NR SR facká na mítingoch radového občana, ktorý, ako som už spomenul, si dovolí mať iný názor.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.10.2016 o 13:09 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dávam návrh, aby ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu o realizácii programu cezhraničnej spolupráce, v ktorom je riadiacim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pre obdobie 2014 - 2020; ďalej aby ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložila Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o počte výziev a stave kontrahácií pre Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 vrátane informácie o počte vyhodnotených a podpísaných zmlúv; ďalej aby podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o vyhodnotení čerpania eurofondov za obdobie 2007 - 2013 podľa jednotlivých operačných programov vrátene vyhodnotenia čerpania kolekcie opráv a nezrovnalostí, nakoľko mali sme prísľub, že pán podpredseda vlády tento materiál... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.10.2016 o 13:09 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Milan Uhrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, chcel by som navrhnúť spoločnú rozpravu k bodom 74, čo je náš návrh zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, a o bode 76, čo je návrh zákona Borisa Kollára, Milana Krajniaka, Petra Pčolinského, Adriany Pčolinskej a Petra Štarchoňa na vydanie zákona o lobingu. Tieto dva návrhy zákonov sa vzájomne dopĺňajú, súvisia spolu a nadväzujú na seba, preto by bolo logické, aby sa o nich rokovalo spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.10.2016 o 13:11 hod.

Ing. PhD.

Milan Uhrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Mám dva procedurálne návrhy.
Navrhujem, aby predseda Národnej rady stiahol z navrhovaného programu rokovania body 26, 27 a 53, a ak nestiahne, tak navrhujem, aby podľa § 146 zákona o rokovacom poriadku Národná rada rozhodla o tom, že predsedajúci rozhodne o pochybnosti o postupe podľa tohto zákona až po predchádzajúcom stanovisku ústavnoprávneho výboru.
Zdôvodňujem to tým, že o týchto troch bodoch nie je podľa môjho názoru možné rokovať podľa zákona o rokovacom poriadku a podľa jeho výkladu, ktorý už v minulosti podal ústavnoprávny výbor. Body 26 a 27 sú medzinárodné zmluvy, ktoré Národná rada už prerokovala na júnovej schôdzi, hlasovala o nich 15. júna a neschválila ich a podľa uznesenia ústavnoprávneho výboru č. 335 z 1. februára 2008 opakované hlasovanie o medzinárodnej zmluve nemá oporu v rokovacom poriadku Národnej rady. Teraz sme v rovnakej situácii.
Keďže mám ešte jeden procedurálny návrh, tak sa hlásim ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.10.2016 o 13:12 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
A druhý procedurálny návrh je, aby sa, aby sa o stanovisko ústavnoprávneho výboru požiadalo aj vo vzťahu k bodu 53, ktorý je návrhom novely zákona o dani z príjmov, ktorý predkladá skupina poslancov za SNS. Obsahovo ide o zhodný návrh s návrhom, ktorý na septembrovú schôdzu predložila skupina poslancov za SaS (tlač 220), o návrhu sa hlasovalo 21. septembra 2016.
Podľa § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, ak Národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci môžeme podávať najskôr o 6 mesiacov odo dňa neschválenia návrh zákona. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru č. 196 zo 16. mája 2011 vyplýva, že nemusí ísť o formálne a obsahovo totožný návrh zákona a pojem v tej istej veci je pre účely tohto ustanovenia potrebné vykladať tak, že tou istou vecou sa rozumejú tie isté právne vzťahy, ktoré upravoval neschválený návrh zákona, teraz sme nepochybne v tej istej situácii.
Takže nemôžeme o tom rokovať, lebo by to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.10.2016 o 13:14 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:25

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na základe poverenia mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 11. októbra predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Daniel Lipšic doručil podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa čl. 81a Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 30. septembra 2016.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vzal písomné rozhodnutie poslanca na vedomie rozhodnutím č. 288 z 30. septembra 2016, súčasne svojím rozhodnutím č. 289 z 3. októbra 2016 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov o nastúpenie náhradníka.
Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti dňom 3. októbra 2016 podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nastupuje náhradník Ján Marosz narodený 18. júna 1978, bytom Podhorie.
Po druhé. Vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pavlisa dňom 1. októbra 2016 za predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, jeho mandát poslanca Národnej rady podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545 sa uvedeným dňom neuplatňuje.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 292 z 3. októbra 2016 vzal uvedenú skutočnosť na vedomie a vyhlásil podľa zákona č. 180 o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka.
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pavlisa podľa poradia uvedeného v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán nastupuje náhradník Vladimír Baláž, narodený 14. augusta 1958, bytom Banská Bystrica.
Pri rozhodovaní o nastupovaní náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 291 z 3. októbra zobral na vedomie vyhlásenie Borisa Suska a vyhlásenie Rastislava Chovanca, že sa vzdávajú práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia, pretože vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia a ministerstva hospodárstva. Ďalším náhradníkom je teda Vladimír Baláž. Následne predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutiami z 3. októbra č. 290 a 293 požiadal mandátový a imunitný výbor o preskúmanie a dodržania podmienok nastúpenia náhradníkov podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a aby som podal Národnej rade informáciu o nastúpení náhradníkov.
Mandátový a imunitný výbor sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady, s písomným rozhodnutím Daniela Lipšica o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady a s písomnými vyhláseniami pánov Borisa Suska a Rastislava Chovanca o vzdaní sa práva a nastúpenia náhradníkov na neuplatňovaný mandát. Mandátový a imunitný výbor vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie:
"Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 11. októbra 2016 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. podľa § 2 ods. 3 písm. s) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že:
– mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica zanikol podľa čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa poslaneckého mandátu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňom 30. septembra 2016;
– mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pavlisa sa neuplatňuje podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545 Z. z. jeho vymenovaním za predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky dňom 1. októbra 2016;
2., že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojimi rozhodnutiami č. 289 a č. 292 z 3. októbra 2016 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:
– na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nastupuje dňom 3. októbra 2016 náhradník Ján Marosz, narodený 18. júna 1978, bytom Podhorie;
– na neuplatňovaný mandát poslanca Pavla Pavlisa za stranu SMER - sociálna demokracia nastupuje dňom 3. októbra 2016 náhradník Vladimír Baláž..." (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím o kľud v rokovacej sále, páni poslanci.

Raši, Richard, poslanec NR SR
"... narodený 14. augusta 1958, bytom Banská Bystrica."
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2016 o 13:25 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:36

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Milé dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vám poprial príjemné popoludnie.
Predloženým vládnym návrhom zákona navrhujeme ustanoviť minimálne valorizačné percento na výpočet pevných súm zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkov, resp. niektorých úrazových dávok v roku 2017 na úrovni 2 %. Dôvodom tohto opatrenia je vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, čo vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Na ilustráciu, pri zachovaní súčasného právneho stavu by bola pevná suma zvýšenia nekráteného starobného dôchodku vo výške 1,4 eura. Aplikáciou minimálneho valorizačného percenta bude tento dôchodok zvýšený na 8,20 eura. Zabezpečí sa tak zvyšovanie dôchodkových dávok, dôchodcovskou verejnosťou ďaleko viac akceptovaný.
Vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci boli k vládnemu návrhu zákona predložené dva pozmeňujúce návrhy. Predmetom prvého pozmeňujúceho návrhu je zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity. Zároveň sa navrhuje zvýšenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok, t. j. nemocenského, materského, ošetrovného a vyrovnávajúcej dávky.
Druhým pozmeňovacím návrhom je stanovenie konkrétnych súm zvýšenia dôchodkových dávok a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017 vzhľadom na to, že od 6. septembra tohto roku je známy údaj o medziročnom raste priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok tohto roku. Ak by bol tento pozmeňovací návrh prijatý, nebolo by potrebné vydávať osobitné opatrenie, ktorým sa každoročne deklarujú sumy zvýšenia vyplývajúce z mechanizmu valorizácie uvedeného v zákone. Vzhľadom na opodstatnenosť oboch návrhov, odporúčam tieto pri hlasovaní podporiť.
Predmetom diskusií tak v prvom čítaní, ako aj vo výboroch bola aj otázka valorizácie minimálneho dôchodku. Už v úvodnom slove chcem zdôrazniť, že nevidíme racionálny dôvod na zvýšenie sumy minimálneho dôchodku rovnakým spôsobom, ako sa zvyšujú dôchodkové dávky a niektoré úrazové dávky. Samotný mechanizmus určenia sumy minimálneho dôchodku predstavuje zvýšenie starobného a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, a to v oveľa - v úvodzovkách - štedrejším spôsobom, ako je nastavený mechanizmus valorizácie. Dôvodom je odlišný účel minimálneho dôchodku, ktorým je stanoviť minimálnu hranicu dôchodkového príjmu dôchodcom, ktorí pracovali väčšinu svojho produktívneho života a napriek tomu sú v starobe ohrození pádom do hmotnej núdze.
Výpočet hranice minimálneho dôchodku je preto naviazaný na životné minimum a spolu so životným minimom sa aj valorizuje. Ak má teda byť zachovaná podstata minimálneho dôchodku, neodporúčam podporiť prípadné zmeny k predloženému návrhu zákona, ktorých obsahom by bola valorizácia minimálneho dôchodku.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2016 o 13:36 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:41

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

25.
Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vážené dámy a páni, dovoľte, aby som ako spravodajca výboru pre sociálne veci predniesol spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o sociálnom poistení prerokoval v riadnom termíne túto správu.
Národná rada číslom, uznesením č. 175 z 8. septembra pridelila tento návrh takisto ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu a gestorským výborom je výbor pre sociálne veci a bývanie.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorým bol tento návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne, žiadne iné návrhy.
Vládny návrh zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov odporučil Národnej rade schváliť aj ústavnoprávny výbor, aj výbor pre financie, rozpočet a menu a aj výbor pre sociálne veci. A preto v rámci, v rámci ods. 3 v bode spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré boli s gestorským stanoviskom, alebo stanoviskom gestorského výboru, schváliť.
Spoločná správa výboru alebo výborov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 21 zo 6. októbra.
Týmto uznesením výbor poveril mňa za spoločného spravodajcu s odporúčaním schváliť tento návrh zákona.
Takže poprosím, a, pán predseda, otvorte rozpravu. A hlásim sa ako prvý do rozpravy.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2016 o 13:41 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:44

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, chcem predložiť dva pozmeňujúce návrhy.
Už s avizovaným zvýšením vymeriavacieho základu pre sociálne, sociálne poistenie z 5-násobku na 7-násobok, vychádzam z premisy, že nejaké zmiernenie povedzme ľudí, ktorí majú väčší, väčší príjem, znamená to v dnešnej situácii, že ľudia, ktorí, ktorí by platili potencionálne zo 7-násobku priemernej mzdy, dnes by v podstate mali výpočet dôchodku len z 3-jnásobku priemernej mzdy a pri solidarite, ktorá je dnes zákone o prvom pilieri o sociálnom poistení, to dokonca vychádza 2,3-násobok, čo znamená, že trojnásobne by platili viac ako to, čo by bol reálne výpočet dôchodku pre týchto ľudí.
Práve preto hľadáme nejaké kompenzačné riešenia a to je vlastne filozofia na to, aby ten pomer, ktorý je dnes 68 %, ktorý je 32 %, je skrátený zvrchu a zospodu, teda ľudia, ktorí zarábajú priemer a podpriemerný príjem alebo teda majú osobný mzdový bod číslo pod 1, by mali mať, mali mať nie, mali mať pridané 20 %. Preto chcem, aby dnešný stav bol základom stavu teda budúcej solidarity v rámci I. piliera.
Prečítam tento pozmeňujúci návrh
V čl. I sa pred doterajší text vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
1. V § 63 ods. 3 písmeno d) znie: „d) 2016 a nasledujúcich rokoch 68 %.“
2. V § 63 ods. 3 sa vypúšťajú písmená e) a f).
3. V § 63 ods. 4 písmeno d) znie: „d) 2016 a nasledujúcich rokoch 20 %.“
4. V § 63 ods. 4 sa vypúšťajú písmená e) a f).
Čl. II o účinnosti sa upraví tak, aby navrhované body nadobudli účinnosť od 1. januára 2017.
Myslím, že som už zdôvodnil ako tento pozmeňujúci návrh dostatočne.
A podávam aj druhý pozmeňujúci návrh, ktorý, ktorý v podstate dnes upresňuje to, čo prešlo v pozmeňujúcom návrhu v spoločnej správe gestorského výboru pre sociálne veci. Čiže upresnenie výpočtu, výpočtu teda náhrad aj pre zamestnávateľa, teda platenia v rámci 10 dní, čiže týka sa to nemocenského poistenia. Čiže tým jednoducho sa zrovnáva systém aj pre zamestnanca, aj pre zamestnávateľa. Myslím si, že je to korektné riešenie.
Čiže čl. II, čítam pozmeňujúci návrh:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
Čl. II
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z. a zákona č. 338/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 8 ods. 7 sa slová „1,5-násobku“ nahrádzajú slovom „2-násobku“.
Doterajší čl. II sa v súvislosti s vložením nového článku primerane preznačí.
Doterajší čl. II o účinnosti sa upraví tak, aby navrhovaný nový čl. II nadobudol účinnosť od 1. januára 2017.
V súvislosti s vložením nového článku sa v názve vládneho návrhu zákona na konci pripájajú tieto slová: „a ktorým sa mení zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Myslím si, že aj, aj tento návrh som zdôvodnil už teda v tom predslove. Ďakujem pekne za pozornosť a poprosím o podporu týchto pozmeňujúcich návrhov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2016 o 13:44 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video