12. schôdza

31.1.2017 - 14.2.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 13:50 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:50

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Oceňujem tento návrh pani poslankyne, resp. poslaneckého klubu. A chcela by som k tomu len to, že tá Všeobecná zdravotná poisťovňa je naozaj v katastrofálnom stave, ale predsa za to niekto, to niekto zapríčinil a to sú konkrétni ľudia, to nie sú duchovia. Že či by naozaj nemal niekto niesť aj zodpovednosť, aj hmotnú, aj nejakým spôsobom. Nielen tak, že bude preložený na nejakú inú funkciu alebo do nejakého iného úradu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 13:50 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:51

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Chcel by som povedať len jednu vec, pani kolegyňa, pokiaľ prvý zlodej nebude zavretý, tak sa nič nezmení.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 13:51 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:52

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené poslankyne, poslanci, vážené prázdne stoličky, to sa asi dnes stane celkom populárnym pojmom, spolu s kolegami, s Milanom Laurenčíkom, Janou Kiššovou a Martinom Klusom, predkladáme novelu zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
Cieľom nášho návrhu je znížiť drakonické pokuty, ktoré sú dnes automaticky udeľované všetkým držiteľom motorových vozidiel, ak nestihnú svoje vozidlo včas podrobiť kontrole STK a EK.
Detailne sa vyjadrím v rozprave k tomuto návrhu, do ktorej sa aj hneď hlásim. To je nateraz všetko.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2017 o 13:52 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:53

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie opozičné poslankyne, vážení páni opoziční poslanci, vážený pán poslanec Hambálek, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Milana Laurenčíka, Martina Klusa a Jany Kiššovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 341). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali vo výbore do 17. marca 2017 a v gestorskom výbore do 20. marca 2017.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.2.2017 o 13:53 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:55

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Takže ešte raz, ako som v úvode uviedol, spolu s kolegami Milanom Laurečníkom, Janou Kiššovou a Martinom Klusom predkladáme novelu zákona 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
Cieľom nášho návrhu je reakcia na situáciu, ktorá sa deje v udeľovaní obrovských a pre niektorých ľudí likvidačných pokút, ktoré sú dnes automaticky udeľované všetkým držiteľom motorových vozidiel, ak nestihnú svoje vozidlo podrobiť kontrole technickej alebo emisnej kontrole tak, ako majú.
Najskôr trochu štatistiky. V Slovenskej republike je v súčasnosti v evidencii približne 3 mil. motorových vozidiel. Ich priemerný vek je približne 11 rokov, pričom priemerný vek vozidiel v Európskej únii je 7,5 roka, pričom drvivá väčšina vozidiel z tých 3 mil. u nás má vek viac ako 13 rokov. Z tohto vyplýva, že pri nastavení zákona, ako ho dnes máme, musí každý držiteľ vozidla počas jeho životnosti podrobiť svoje vozidlo kontrole približne 4- až 5-krát. Prečo to hovorím? Práve starší a sociálne slabší ľudia sú vlastníci týchto starších motorových vozidiel, a aj keď je v súčasnosti možné nastaviť si notifikáciu na stránke jednotného informačného systému v cestnej doprave, hovoríme tu o ľuďoch, ktorí sú obvykle menej počítačovo gramotní a častokrát nielenže buď sú menej počítačovo schopní, alebo počítač nemajú, alebo nepoužívajú e-mail, alebo dokonca nepoužívajú ani mobil. A čo sa stane, ak držiteľ takéhoto vozidla nestihne podrobiť svoje vozidlo včas? Od marca 2016 na základe tohto v súčasnosti platného zákona okresné úrady môžu, a už aj tak konajú, automaticky zasielajú pokuty, a to 165 eur za zmeškanú kontrolu technického stavu a rovnako 165 eur za zmeškanú emisnú kontrolu, to je teda spolu 330 eur pre týchto ľudí.
Vážené kolegyne a kolegovia, toto považujeme za neakceptovateľné a naším návrhom to práve chceme zmeniť. Zmeniť to chceme tak, aby tie pokuty neboli likvidačné, ale primerané a motivačné. Konkrétne náš návrh spočíva v tom, že ak už niekto termín kontrol nestihne a dostane pokutu, dávame mu naším návrhom novely zákona šanca aktívnym konaním vyhnúť sa tej veľkej pokute, a to tým, že ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu prevádzkovateľ svoje vozidlo podrobí povinnej emisnej či technickej kontrole a zároveň uhradí 66 eur z uloženej výšky pokuty, pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške.
Prečo sme volili sumu 66 eur, tak táto pokuta 66 eur už dnes v zákone je pre prípady, kedy držiteľ vozidla je nejakým spôsobom informovaný, a to práve z konania na dopravnom inšpektoráte. Predovšetkým jedná sa o prípady, kedy si niekto dovezie vozidlo a sú tam nejaké termíny, potom sú tam prípady, kedy si vozidlo prestavuje, takže tu ale si odkontrolovať ten svoj termín, a preto dávame aj takúto šancu aj takým, ktorí dodatočne tú kontrolu si vykonajú a do tých 15 dní. Teda všetky prípady majú podobnosť v tom, že je tu priame určené termínu v kontakte s úradmi.
Čo ale nie je v prípade termínu štyri, resp. každé dva roky, tak ako to v zákone je, a to je presne dôvod, prečo chceme, aby v prípade, že držiteľ vozidla bol pokutovaný úradom a chce spolupracovať a napraviť tak svoje konanie, aby bolo v súlade so zákonom, aby aj táto pokuta bola v rovnakej výške 66 eur.
Na záver by som len chcel povedať, že náš zákon teda motivuje prevádzkovateľa vozidla k čo najskoršiemu podrobeniu svojho vozidla technickej a emisnej kontrole a môže tak namiesto 330 kumulovaných eur zaplatiť 132 eur a ušetriť takmer 200 eur.
Už len jednu poznámku technického charakteru, na portáli Slov-Lex je predbežná informácia o tom, že ministerstvo dopravy sa chystá predložiť zmenu tohto zákona, v ktorej oznamuje, že bude liberalizovať sieť staníc technických kontrol a zároveň bude znižovať výšku tejto pokuty, a to presne našou metodikou, že ak sa držiteľ vozidla dostaví a podrobí do 15 dní vozidlo kontrole technickej a emisnej, tak bude pokuta v plnej výške uhradená, ak uhradí jednu tretinu tejto pokuty. Čiže plánované ministerské kroky idú ešte ďalej, s čím veľmi radi súhlasíme. A čo chcem ale povedať, zákon tu máme a využime teda a vyzývam týmto aj koaličných poslancov, keďže ich zámer v podstate bol inšpirovaný naším návrhom, aby sa pridali a aby sme čo najrýchlejšie tento zákon schválili, aby sme tak už budúci mesiac v druhom čítaní definitívne zákon schválili a dali do praxe, lebo sú tisícky vodičov alebo majiteľ vozidiel, ktorým hrozí takáto obrovská pokuta.
Takže ďakujem za pozornosť, to je všetko.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2017 o 13:55 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:02

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem kolegovi, že teda uviedol náš zákon, aj teda predniesol naše pripomienky v rozprave. Ja by som chcel, nechcem teda zdržiavať, ale chcel by som ešte dodať jednu vec.
Osobne by som bol ochotný ísť ešte aj nad rámec tohto nášho návrhu zákona, a to tak, že keď okresné úrady majú evidenciu o tom, že kto nezaplatil pokutu a idú teda pokutovať, že v prvom kroku by možno stačila upomienka s tým, že by za tú upomienku ten upomínaný, ak teda do istého času si tie povinnosti splní, zaplatil nejaký úplne symbolický poplatok, tak ako je to napríklad pri upomienke za faktúru, za telefón alebo niečo podobné. Samozrejme, zákony sa musia dodržiavať, a keď sú nejaké sankcie nastavené, tak aj tie sankcie sa uplatnia, ale tieto sankcie, ktoré sú teraz v tomto nastavené, sú veľmi drakonické a veľmi zlé.
Takže žiadam takisto kolegov, aby tento náš návrh zákona podporili. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 14:02 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:03

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Tak chcem len poďakovať za tento návrh zákona a určite ho z našej strany podporíme, lebo si myslíme, že je rozumný a hlavne pomôže veľa ľuďom. Je nezmyselne takto ich prísne, drakonicky trestať za jedno veľmi jednoduché opomenutie. Som za to, že tiež by bolo namieste a bolo by vhodné poslať tú upomienku predtým, než ľudí takto šikanovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 14:03 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:04

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega. Ďakujeme za tie štatistiky, myslím, že práve z tých štatistík je vidieť, ako veľmi je táto korekcia potrebná, a skôr by som povedal a ešte to by som doplnil, že je až smutné, že tá korekcia tu nenastala vládou, dokonca by som išiel ešte ďalej, že je vôbec smutné, že ten zákon v takom znení, v akom vyšiel, vyšiel. Pretože práve to ukazuje, že pri tej tvorbe zákona toto nedomysleli a že tam chýba práve tá empatia na ľudí, ktorí sú tým tak silno postihnutí. Máme tu veľa ľudí, hlavne aj na východnom Slovensku, ktorí žijú naozaj z nízkych alebo minimálnych platov, kde pre nich je táto pokuta väčšinovou čiastkou ich platu, a presne, ako ste hovoril, vôbec to nie je motivačné, je to úplne likvidačné.
Takže táto zmysluplná korekcia, ja tiež dúfam, že to prejde veľmi rýchlo, aby sa ten stav napravil, aby ľudia naozaj mohli fungovať úplne normálne a obzvlášť pri tom veku auta, lebo však to sa naozaj týka mnohých, mnohých ľudí. Takže vďaka, určite podporím tento návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 14:04 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:05

Augustín Hambálek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, určite nechcem spochybňovať váš zámer, samozrejme, ten je dobrý, veľa ľudí je odkázaných na tie peniaze, ale môžeme sa baviť o výške pokuty, samozrejme, ale postaviť to na tom, že občan nestihol alebo opomenul, viete, to je dosť závažná povinnosť, technický stav, už vzhľadom aj na ten vek vozidiel, ktorý sme tu povedali, že ak behá po cestách veľa takýchto áut, ktoré ten technický stav nemajú dobrý a ešte aj opomenú povinnosť a opomenúť ju len tak jednoducho, ani by som to nepokladal, že to je normálne, lebo tú povinnosť nosíte dennodenne u seba medzi dokladmi, ktoré potrebujete na jazdu. Tam máte jasné termíny, dokedy vám platí STK, dokedy vám platí technická kontrola, takže túto povinnosť by som až tak nezjednodušoval, lebo je to vážna vec, nemať v poriadku technický stav svojho vozidla.
Ale opakujem, o výške pokuty je možné sa baviť, lebo zase 160 eur nie je tak málo, hej. Ale vzhľadom na tú povinnosť, za ktorú sa to ukladá, tak sa o tom môžeme baviť, lebo máme v rôznych oblastiach života celú škálu sadzobníkov pokút od - do a tiež by sme mohli povedať, že sú vysoké alebo nízke, ale práve v tomto, v tejto oblasti technického stavu je to dosť vážny problém.
Takže výška pokuty áno, je možné to riešiť, ale nedával by som to, že opomenul alebo nestihol dokonca. Päťkrát za život, ste sám povedal, že tá povinnosť existuje, tak päťkrát za život a mať to každý deň u seba, takže to by si mohol poznačiť každý.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 14:05 hod.

Ing.

Augustín Hambálek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:07

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem za všetky pripomienky.
Vyjadrím sa zvlášť k pripomienke pána Hambáleka. Takto, my nehovoríme, že pokutu znižujeme len tak, my hovoríme, pokutu znižujeme, ak do 15 dní podrobíte svoje vozidlo kontrole technickej aj emisnej. A to je veľký rozdiel, pretože my tu nehovoríme, že pokuta je vysoká, tak ju znížime. My to podmieňujeme, podmieňujeme to vykonanou kontrolou, čo dnes v zákone nie je. Dnes je v zákone, že ak do 15 dní uhradíte pokutu, tak platíte len dve tretiny. My hovoríme, budete platiť ešte menej, ale musíte auto podrobiť kontrole, to znamená, my ich motivujeme a my chceme práve zmeniť to a to, čo hovoríte, splniť, aby tých áut na cestách bolo bez STK a emisnej čo najmenej. Takže to je presne náš zámer.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 14:07 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video