12. schôdza

31.1.2017 - 14.2.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 13:26 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:26

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vnímam všetky problémy, ktoré ste, pani kolegyňa, tunák popísali a predstavili, je naozaj veľký problém neúplných rodín najmä s vymožiteľnosťou výživného. Mladé rodiny, mladí ľudia, neúplné rodiny sa dostávajú veľmi často do ohrozenia chudobou. Aj spôsob, ktorým ste sa rozhodli riešiť, vnímam veľmi pozitívne, aj ho podporujem. Na druhej strane si kladiem otázku, či v takejto forme, ako to navrhujete, bude naozaj realizovateľné štátom, že k tomu by sme možnože potrebovali aj nejaké zhodnotenie odborníkov, ktorí sa tomu venujú. Hej, lebo naozaj, nie som právnik. Tie návrhy v riešení sa mi veľmi páčia, podporujem ich, zahlasujem za ten návrh zákona, ale mám tam takú obavu, že či to fakt štát v takejto forme dokáže tú vymožiteľnosť zabezpečiť. V tomto som teda zatiaľ skeptik, ale myšlienka veľmi dobrá.
Ja len pripomeniem, že rovnako sme aj my na nedávnej schôdzi sa snažili minimálne o to, aby sa zvýšilo minimálne výživné, ktoré štát určuje, keď sa nevedia rodičia dohodnúť. To sa mi zdá úplne až strašné, že niekomu dokáže štát vyrubiť 21 eur výživné, náhradné výživne, nie náhradné výživné, ale minimálne výživné. To sa mi zdá úplne scestné. A nebola tu vôľa v tomto parlamente ho zvýšiť ani na 40 eur, čo sa mi zdá takisto choré.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 13:26 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:27

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Viem, že nemám reagovať na ďalšie faktické, len chcem povedať toľko, že je to naozaj katastrofálna situácia, je to strašne nízke, tých 108, alebo koľko to je, cez 100 euro je tiež veľmi nízka suma, z toho sa naozaj nedá vyžiť. Možno by bolo fajn, keby sme sa zamysleli viacerí nad tým, že by táto suma mala byť výškou súdom priznaného výživného napríklad. Vo veľa prípadoch to môže byť aj väčšia suma. Aby štát to nepaušalizoval len na tých smiešnych 100 eur.
Takisto, keď tento štát, ďakujem pekne aj pani kolegyni, keď spomenula aj to, že by to štát mal nejakým spôsobom zvládnuť, som presvedčený, že keď štát dokáže behom dvoch mesiacov okradnúť občanov tejto republiky na elektrickej energii a na plyne, takže keby trošku len chcel taký nejaký pán Holjenčík, určite by sa našiel spôsob, ako pomôcť aj slovenským rodičom, slovenským matkám s deťmi.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 13:27 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:29

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcela by som sa poďakovať za faktické. Pánovi Krajčímu za podporu a takisto za jeho poznámku. Pani poslankyni Jurinovej takisto s tým, že vnímam tento návrh ako návrh, ktorý je v prvom čítaní, a myslím si, že ak sú voči nemu aj nejaké výhrady, tak by sme spoločnými silami ho mali tlačiť niekde ďalej a vôbec túto tému mať otvorenú a riešiť ju. Lebo naozaj jedno je pravda, tie osamelé matky s tými deťmi sú naozaj najohrozenejšou skupinou. A ďakujem veľmi pekne všetkým za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie

3.2.2017 o 13:29 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:30

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci a vážené stoličky, cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z., je stanoviť poistencov, na ktorých sa vzťahuje nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť približne 1,6 mil. poistencov. Tieto údaje sú bez údajov z poisťovne Dôvera, ktorá nám na náš list a žiadosť o poskytnutie informácií odpovedala, že zo zákona nie sú povinní poskytovať takéto informácie. Takže tieto naše informácie zahrňujú len Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a poisťovňu Union.
Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike sa navrhuje podporiť mladé rodiny s deťmi do troch rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, teda skupiny spoluobčanov, ktoré sú najviac ekonomicky ohrozené. Tieto skupiny našich spoluobčanov nebudú doplácať na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ale ich uhradia zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia, čím sa zabezpečí uvedeným skupinám občanov kvalitnejší život.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie. Prijatie návrhu zákona nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty samosprávnych krajov a rozpočty obcí. Návrh zákona zaťaží rozpočty zdravotných poisťovní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2017 o 13:30 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:34

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 365). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, ktorú aj predkladateľka veľmi pekne pomenovala.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.2.2017 o 13:34 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:35

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená páni predsedajúca, kolegovia, kolegyne, jasný, zrozumiteľný a štátom garantovaný nárok občana je základom fungujúceho zdravotníctva nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie. Je to zároveň spôsob, ako garantovať takmer bezplatnú alternatívu zdravotnej starostlivosti pre každého. Úcta, slušnosť a rešpekt k pacientovi by mali byť základom zdravotníctva, avšak úroveň slovenského zdravotníctva vážne zaostáva nielen za vyspelými štátmi EÚ, ale neobstojíme ani v porovnaní s našimi susedmi. Naše zdravotníctvo je chronicky nedofinancované, čo však nie je jedinou a hlavnou príčinou. Najviac je to vidieť v porovnaní efektivity starostlivosti medzi Slovenskom a Českou republikou. Náklady na zdravotníctvo medzi našimi krajinami v posledných rokoch sú porovnateľné a predsa sme na tom v definovaných a merateľných parametroch podstatne horšie. U nás zomrie na liečiteľné ochorenie každý rok o 3 000 ľudí viac ako v Českej republike, a to zdôrazňujem, že finančné prostriedky vynaložené na zdravotníctvo v oboch krajinách sú podobné. Posledné výskumy prieskumu hovoria, že občania Slovenska musia na ošetrenie čakať niekoľko hodín, teda najdlhšie spomedzi krajín Európy, a to nehovorím o čakacích lehotách na špecializované ošetrenie.
Všetci sa určite zhodneme, že je potrebné zmeniť pravidlá, reformovať systém, ktorý sa dnes topí v dlhoch, podlieha množstvu nezmyselných administratívnych predpisov a je otrávený korupciou. Musíme vypracovať jasné pravidlá, ktoré umožnia optimálnu kvalitu starostlivosti a budú prijateľné ako pre poskytovateľov, poisťovne, štát, ale najmä pre občanov Slovenska. Avšak najdôležitejším krokom by mala byť zmena v myslení. Mali by sme byť pripravení efektívne zakročiť pri kauzách, ktoré vyplávajú v zdravotníctve na povrch. Je našou povinnosťou chrániť záujmy občanov Slovenska a ekonomicky nakladať s peniazmi, ktoré zo svojich výplat, prípadne z iného legálneho príjmu odvádzajú do poisťovní. Je predsa nemysliteľné, aby sme prihliadali na jednotlivcov, ktorí profitovali zo štátnych zákaziek, potom neobstojí argument, že náš návrh zákona bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet v príjmovej oblasti, keď nie sme schopní kontrolovať tú výdavkovú. Štát, teda jeho legitímne zvolení zástupcovia by sa mali správať ako dobrý hospodár.
Ekonomická realita a stav národného hospodárstva do roku 2017 je charakterizovaný ekonomickou stabilitou a pozitívnym nárastom. Ide však len o makroekonomické modely, ktoré sú veľmi vzdialené každodenným potrebám, očakávaniam našich občanov. Práve táto skutočnosť aj naša snaha o dôslednejšiu aplikáciu nielen vyššie citovaného ústavného práva, ale aj princípu solidarity, ktorý je základným princípom zdravotného poistenia tak typického pre európsky región, nás vedie k predloženiu tohto iniciatívneho návrhu.
Ďalším dôvodom je sprehľadnenie a zjednodušenie celého systému doplatkov na lieky. Cieľom návrhu je jasne stanoviť tých poistencov, na ktorých sa bude vzťahovať nulový limit, a vzhľadom k pozitívnemu vývoju ekonomiky tým podporiť mladé rodiny s deťmi do troch rokov, dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a dopriať im tak kvalitnejší život.
Koho sa návrh negatívne dotkne, nebude ani štátny rozpočet či rozpočet miest a obcí, ale budú sa s ním budú musieť popasovať zdravotné poisťovne. Navyše legislatívne zmeny si vyžiadajú úpravu ich informačného systému či administratívnej záťaže zdravotných poisťovní, vyplývajúce z realizácie úhrad nad limit spoluúčasti. Ale návrh bude mať jasne pozitívne sociálne vplyvy.
Záverom by som chcela požiadať všetkých poslancov o podporu nášho návrhu. Áno, uvedomujeme si, že nerieši komplexne zdravotníctvo ako celok, našou úlohou je ale vypočuť si jednotlivé príbehy občanov, podporiť a najmä pomôcť im v tom, čo ich najviac trápi. A to sú mnohokrát nedostatočné finančné zdroje, ktoré nepokryjú ani základné potreby. Lieky sú však v mnohých prípadoch nevyhnutnosť. A aj týmto opatrením sa snáď môžeme v budúcnosti posunúť z posledných priečok v medzinárodných prieskumoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2017 o 13:35 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:41

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, tento návrh je veľmi pekný, myslím si, že aj dobrý a veľmi adresný. A čo je na ňom najdôležitejšie, je sociálny, lebo sa dotýka skutočne tých obyvateľov alebo tých občanov, ktorí sú, mnohí z nich teda sú zdravotne postihnutí a potom sú tam ľudia, ktorí sú okrem toho aj sociálne postihnutí, pretože nemôžu pracovať, majú obmedzenia a všetci vieme, aké sú u nás dávky, alebo teda príspevky na živobytie pre týchto ľudí. Títo ľudia, keďže sú aj chorí, tak majú, samozrejme, vyššie náklady alebo ďaleko vyššie náklady ako bežní občania, ktorí môžu pracovať a si zarábať.
Bolo by to úžasné, keby sa to podarilo, ja som skeptický, pretože v situácii dnešnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, keď rieši ozdravný plán a má veľkú sekeru, tak ďalších 80, 90 mil. eur nebude ochotná dať, a tým pádom, samozrejme, to nemôže ani prejsť. Bolo by to ovšem veľmi dobré, keby sme týmto ľuďom dokázali pomôcť. Je to adresné, nie je to tak ako vlaky zadarmo pre všetkých. Proste je to adresné a je to sociálne. Takže jedna strana, ktorá si tu hovorí, že sú sociálna demokracia, by mohla takýto návrh aj sama dať a týmto ľuďom pomôcť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 13:41 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:43

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega, za pozitívnu reakciu. Ja by som k tomu snáď ešte povedala toľko, áno, zdravotná poisťovňa sa topí v dlhoch a momentálne má na stole ozdravný plán. Ja mám na to takýto názor. Buď sa vrátime k systému z rozprávky o troch grošoch, alebo sa potom prestaňme tváriť, že sme tak silná a vyspelá krajina, že máme na to, aby sme povedali ľuďom, že majú zdravotnú starostlivosť zadarmo, lebo tak to nie je. Ani teraz nie je úplne zadarmo a nie je to, ani to tak nie je. Takže treba sa rozhodnúť, ktorou cestou pôjdeme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 13:43 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:44

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ešte raz ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, toto je prvé zasadnutie parlamentu v roku 2017. Aj v tomto roku budeme presne v tom pokračovať, čo sme robili minulý rok, predkladať hlavne také zákony, ktoré môžu a v prvom rade pomáhajú obyčajným, bežný ľuďom.
Dnes je to konkrétne tento zákon, kde chceme zrušiť tieto doplatky na lieky najohrozenejším skupinám obyvateľstva. To sú matky s deťmi, to sú dôchodcovia a to sú ZŤP. My máme za to a myslíme si, že keď sa hrdíme tunák a počúvame slová premiéra, ako nám ide ekonomika, ako máme úžasné hospodárske výsledky, čo sme všetko dosiahli, tak poďme to dokazovať nie týmito hlúpymi rečami, ale poďme to dokazovať skutkami, nech to konečne tí ľudia môžu cítiť. Nech to môžu napríklad cítiť tým, že dôjde tá dôchodkyňa do lekárne a nebude musieť nič doplatiť.
Mne píše veľa ľudí, chodia mi stovky listov denne, bohužiaľ, a chodí to už 15 rokov. Ja som spomínal už aj minule taký prípad, dôchodkyňa zo Žiliny. Pán Kollár, keď všetko zaplatím, všetky poplatky, nájomné, elektriku, všetko, ostane mi, ostane mi smiešnych 60 euro na celý mesiac, a z toho musím vyžiť, nehovorím o oblečení, vyžiť. Sú to dve eurá na deň. Dôjdem do lekárne a môžem sa akurát tak rozplakať. Berem lieky a potrebujem si doplatiť nejaké veci a môžem sa rozhodnúť, či zomrem na svoju chorobu, alebo zomrem na hlad, lebo na obidve veci mi nezostane. Toto je výsledok sociálneho štátu týchto klasických, štandardných politických strán, ako napríklad je strana SMER, ktorá tunák už je pri kormidle 10 rokov a výsledok je, že dôchodcovia sa rozhodujú, či zomrú od hladu, alebo či zomrú od choroby.
Týmto návrhom zákona by sme vedeli pomôcť týmto najohrozenejším skupinám obyvateľstva. Skutočne tým matkám s tými deťmi do troch rokov, skutočne aj tým dôchodcom, aby sa nemuseli takto rozhodovať, aby si mohli ten svoj život prehýriť, tie dve eurá, aby si mohli dovoliť prehýriť na seba samého a najesť sa do sýtosti. To by som bol strašne rád, keby sme im to mohli umožniť. Viete si predstaviť, čo bude robiť taká babka, keď bude mať dve eurá na deň?! Teraz ich nemá, skúsme sa nad tým zamyslieť, vážené dámy, vážení páni, kolegovia.
A chcem vás pekne poprosiť, aby ste podporili tento náš návrh zákona. Ja viem, je to teraz ťažké hlavne v kontexte toho, keď počúvame, že zdravotná poisťovňa má 200-miliónovú sekeru. Ako sa to mohlo stať, 200 mil.?! Kto tam dal toho, toho chytrého, múdreho manažéra, ktorých tých 200 mil. prehajdákal?! A keď sa tak zamyslím, neni to zase ten SMER? Asi áno. Nejaká chyba v programe sa stala. Takže máme 200-miliónovú sekeru. No ale ja sa pýtam, prečo to vzniklo? No keď sa riadi tento štát týmto spôsobom a máme potom tunák tety Anky, masérov Kostkov, predražené cétečká a všetko ostatné, no sa nedivne (pozn. red.: správne "nedivme"), že máme 200-miliónovú sekeru. Teraz sme sa dozvedeli, že ide ministerstvo rušiť záchranky, alebo proste, nie záchranky, ide rušiť pohotovostné, pohotovostné stanice, ktoré proste chce znížiť na 50 %. No, samozrejme, na nič nie sú peniaze. A to nemôže byť ale absolútna výhovorka na to, aby sme sa nezačali starať o tie najohrozenejšie skupiny obyvateľstva.
Viete, veľakrát tunák počúvam o extrémizme. A skutočne som zistil, že ten, fakt tu ten extrémizmus je. A ja tunák vidím jednu stranu, ktorá je veľmi extrémistická, je to štandardná extrémistická strana SMER, ktorá extrémne kradne, extrémne zadlžuje tento štát, dáva do vedenia štátu extrémne neschopných manažérov, ktorí extrémne rozkradnú všetko! Pozrite sa na túto životnú (pozn. red.: správne "Všeobecnú") zdravotnú poisťovňu, 200 mil. strata, pozrite sa na pána regulovčíka Holjenčíka, extrémne išiel okradnúť obyvateľov, a potom nie sú peniaze. Ale je to u oligarchov! Vážení, takto keď budeme bačovať, nikam neprídeme.
My sa musíme v prvom rade pozerať na obyčajných ľudí a ja sa strašne budem pozerať, ako tí sociálni, sociálne stoličky dneska, sociálni poslanci strany SMER budú hlasovať. Ja som veľmi na to zvedavý.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.2.2017 o 13:44 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:50

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja len pre záznam, aby to bolo zaznamenané. V tejto chvíli sa nachádza v tejto sále z celej vládnej koalície počet poslancov číslo 1, v počte jeden. Česť tomuto pánovi poslancovi. (Potlesk.) Ešte raz zopakujem pre záznam, vážení občania, rokovanie parlamentu "v plnom prúde" a z celej vládnej koalície je tu jeden jediný poslanec. Hanbite sa! (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 13:50 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video