12. schôdza

31.1.2017 - 14.2.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 11:16 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:16

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Reagoval by som na kolegu Baránika. Samozrejme, naráža na problém nie menšiny, ale väčšiny, ktorá trpí nevymožiteľnosťou práva.
Ja by som sa ešte vrátil ale k pôvodnému zámeru ohľadom podpory menšinových jazykov v súdnom konaní. Možno by som ešte tak apeloval na to, aby sme mali naozaj kvalitných aj súdnych prekladateľov, aby sme ich mali dostatok, aby potom súdy neboli možno v situácii, že v portfóliu nemajú dostatok kvalitných súdnych predkladateľov. Možno by som to spojil s témou toho, že niekedy samotná maďarčina slovenských Maďarov, keď hovorím o najväčšej menšine, je v istom zmysle komická, keď tí ľudia tú maďarčinu používajú v Budapešti, alebo teda v Maďarsku. Narážam možno na problémy devalvácie maďarčiny ako takej. A tam by tiež možno aj strana MOST - HÍD mohla niečo robiť, aby naozaj nedevalvoval jazyk ako taký, maďarský jazyk. S tým súvisí, samozrejme, potom aj téma výučby maďarčiny na školách, keďže myslím si, že do dnešného dňa sa v čisto maďarských dedinách deti učia nie správnym lingvistickým spôsobom maďarčinu. Odporúčam naozaj, aby bola učená ako cudzí jazyk, aby naozaj kvalita tej maďarčiny bola dostatočná.
Premostím to zase na začiatok, aby súdy nemali problém nájsť kvalifikovaných prekladateľov, ktorí by dokázali všetky podklady a materiály prekladať správnym spôsobom. Týka sa to nielen maďarskej menšiny, ale zoberme si, že podklady do rómskeho jazyka nájdeme v portfóliu súdnych prekladateľov na rómsky jazyk. Kladiem si otázku, možno by bolo dobré potom to nejak v tej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 11:16 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:18

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Baránik, súhlasím s tým, čo si povedal o vymožiteľnosti práva, stave vymožiteľnosti práva a snáď možno s tým dodatkom, že ktorý už aj kolegovia tu povedali, že ten problém sa netýka iba menšiny, ale väčšiny, alebo v podstate všetkých obyvateľov, lebo menšina je to iba v tom slova zmysle, že asi iba menšina obyvateľov sa nejako priamo súdi povedzme v priebehu kalendárneho roku, ale dopady toho zažívame, dopady toho zažívame všetci a nepriamo, alebo aj priamo sa to týka nás všetkých.
Len ja by som tieto dve veci naozaj nespájal. To, ako funguje súdnictvo a ako nefunguje súdnictvo a ako zmeniť vymožiteľnosť práva. Jedna vec. A druhá vec je, že či možno na súdoch používať aj jazyky príslušníkov národnostných menšín. Dlhé roky bolo veľkou témou tejto krajiny to, že či Maďari môžu na Slovensku hovoriť na úradoch svojím jazykom. Lebo za Mečiara, za Mečiara bol taký pocit, že nie a prevládlo to a aj sa to schválilo, že iba štátny jazyk sa môže používať. Postupne krajina, ako sa vyvíjala, tak dospela k tomu, že je úplne normálne, že v úradnom styku možno používať aj jazyky príslušníkov národnostných menšín. Samozrejme, že je to nejako limitované praktickými možnosťami verejnej správy, ale nebolo to spájané a myslím, že ani nebolo by správne spájať to s tým, že ako verejná správa funguje, ako fungujú úrady, či sú dostatočné efektívne, či je na nich korupcia, či občania môžu uplatňovať svoje práva. To sú všetko tiež dôležité veci, ale to je jedna vec. A druhá vec je, že či sa na úradoch napríklad môže hovoriť v jazyku národnostných menšín.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 11:18 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:20

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak ja, aby som túto reakciou uviedol do patričného tónu, tak trochu necharakteristicky uvediem to.
Budem reagovať najprv na kolegu Marosza. Viem, o čom hovorí. Ja sám som synom matky, ktorá hovorila dokonale po maďarsky budapeštskou maďarčinou, rečou bola vzdelaná aj v maďarčine a hovorila dokonale po slovensky, pretože bola aj prekladateľka do slovenského jazyka z mnohých jazykov a bola Slovenska. Takže dúfam, že ma nikto nejde obviňovať z toho, že chcem nejak ukracovať práva maďarskej menšiny slovenskej, naopak, ja chcem poukázať na to, o čom boli tie druhé dva príspevky, že, samozrejme, týka sa to väčšiny, ale tá menšina, ktorá urgentne potrebuje sa domôcť práva, tak tá sa ho domôcť nemôže a my medzitým tu riešime niečo, čo uznávam, že je relevantné, ale riešime to tak, aby sme poukázali na to, akí sme úžasní, a pritom je to, žijeme v krajine, ktorá, bohužiaľ, trpí tým, že nie je právny štát. Tak to je.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 11:20 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:23

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Návrh je totožný. Len tým, že pôvodný Občiansky súdny poriadok sme rozdelili do troch rôznych kódexov: do Civilného sporového poriadku, do Civilného nesporového poriadku - Civilný nesporový poriadok sa riadi Civilným sporovým poriadkom - a máme tu ešte zvlášť Správny súdny poriadok, tak tento návrh musíme upraviť aj v Správnom súdnom poriadku.
Chcem ešte využiť tú možnosť, že som pri rečníckom pulte, že ja mám maďarskú národnosť, ale mám na srdci a ležia mi na srdci aj ostatné národnosti, autochtónne národnosti tohto štátu, čiže pôvodné národnosti. Niektorí z vás hovorili, že, áno, obrátili ste túto kartu alebo túto problematiku len na maďarskú národnostnú menšinu, lebo tá je zastúpená v parlamente. Ale ja by som chcel obrátiť túto pozornosť aj na rusínsku národnostnú menšinu. Máme tu viacero Rusínov, pani poslankyňa Gaborčáková akurát. Viem, že aj v SMER-e sú. Ja by som bol veľmi rád, kebyže aj títo poslanci sa prihlásia k tejto alebo podobnej problematike. Lebo toto sa týka aj ostatných národnostných menšín.
A ja si nemyslím, že keď máme problematiku naplnením pojmu právny štát na Slovensku, máme problém s tým, že v akom stave je vymožiteľnosť práva na Slovensku, aby sme sa vzdali svojich práv. Nie, my sa tých práv budeme domáhať jednak tým, že budeme prekladať zákony, čo aj teraz robíme, a budeme sa domáhať našich práv aj tak, že tieto zákony budeme chcieť čo najdokonalejšie aplikovať a privádzať do života v každodennom živote, v praxi na úradoch, na súdoch.
Ale preto prízvukujem, že tento návrh sa netýka len maďarskej národnostnej menšiny, týka sa aj tej rusínskej. A keďže je tu rusínska národnostná menšina tiež prítomná svojimi príslušníkmi v parlamente, tak, Rusíni, hláste sa k svojej národnosti, buďte na to hrdí. Ste autochtónnou národnostnou menšinou v tejto krajine a určite práva vám prináležia. Tak o to bojujte. No, samozrejme, aj ostatné národnosti.
Čiže summa summarum aj tento návrh sa týka toho, aby bolo možné v súdnych konaniach predložiť podania alebo dôkazy v regionálnom alebo v menšinovom jazyku aj na základe toho, že Slovenská republika sa v medzinárodných dohodách zaviazala k tomu, že toto bude, a pred platnosťou týchto nových kódexov táto úprava v starom Občianskom súdnom poriadku bola. Čiže nejdeme zavádzať nič nové, ale to, čo sme tu už mali viac desaťročí, tak zavádzame naspäť do reálneho života cez zákon.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2017 o 11:23 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:26

Peter Kresák

Uvádzajúci uvádza bod 11:30

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prichádzame pred vás s novelou Zákonníka práce, ktorou rozširujeme okruh dní, počas ktorých by bol obmedzený maloobchodný predaj. Už v súčasnosti máme v Zákonníku práce úpravu, ktorá obmedzuje maloobchodný predaj počas troch dní a pol ďalšieho dňa. Je to vlastne Štedrý deň po dvanástej hodine, je to Prvý sviatok vianočný, 1. január ako Nový rok a Veľkonočná nedeľa. Prichádzame s návrhom na základe mnohých diskusií, ktoré prebiehali v uplynulých mesiacoch, ktorý je podľa nás prijateľný a akceptovateľný. Je to návrh, ktorý rozširuje tieto dni o ďalšie štátne sviatky a dni pracovného pokoja, ktoré sú presne vymenované. Čiže rozširujeme to na 15 dní.
Domnievam sa, že je to spôsob, ako môžeme pomôcť takmer 300-tisíc pracovníkom v tomto sektore, teda v sektore maloobchodu, z ktorých skoro 80 % tvoria ženy, aby mali možnosť počas týchto dní byť so svojimi rodinami. A tak ako my všetci ostatní, aby aj oni mali právo prežiť tie sviatočné dni v určitom pokoji, v tom rodinnom kruhu a tak, ako sami uznajú za vhodné.
Tento návrh sa rodil v diskusii. My sme sa snažili rokovať nielen zo zástupcami zamestnancov, teda s ich odborovými zväzmi, ale snažili sme sa rokovať aj so zástupcami zamestnávateľov, teda tých, ktorým bude tento príkaz určený. Rokovali sme s mnohými predstaviteľmi zamestnávateľských zväzov, rokovali sme so Zväzom obchodu, rokovali sme s mnohými obchodníkmi a zástupcami veľkých reťazcov. Návrh, ktorý predkladáme, je výsledkom unikátnej dohody práve medzi zástupcami zamestnancov a medzi zástupcami zamestnávateľov. Môžem povedať, že či tak predstavitelia Republikovej únie zamestnávateľov, alebo Asociácie zamestnávateľských zväzov Slovenskej republiky vyjadrili podporu tomuto návrhu zákona. Vyjadrili sa, že je to krok smerom k civilizovanej Európe a privítali túto našu legislatívnu iniciatívu.
Ešte chcem doplniť niekoľko takých základných informácií, aby vy, ktorí ste sa tejto problematike nevenovali, aby ste vedeli, o čo ide. Keďže sa jedná o Zákonník práce, tak nebude mať dosah na malých živnostníkov, ktorí prevádzkujú svoje predajne, svoje nejaké stánky s nejakým predajným sortimentom, týka sa zamestnancov v pracovnom pomere. Takisto Zákonník práce uvádza určitý okruh aj predajní, ktorých sa nebude dotýkať. Sú to predajne napríklad na letiskách, železničných staniciach, autobusových staniciach, sú to predajne suvenírov, predajne v nemocniciach, lekárne, predajne suvenírov. Tých tri a pol dňa, ktoré už máme od roku 2008 zavedených, ukázalo, že nespôsobilo to absolútne žiadny problém ľuďom. Ľudia si jednoducho na to zvykli, pripravili sa. A tá aplikácia alebo tá aplikačná prax dokázala, že nie je s tým žiadny problém.
Čiže ja predpokladám, že keď sa dosiahla dohoda aj zamestnávateľov, aj zamestnancov, aj predstaviteľov obchodných reťazcov, že ak my poslanci Národnej rady, verím, že naprieč politickým spektrom, podporíme tento návrh, tak pomôžeme práve tým desaťtisícom pracovníkov, ktorí v tomto sektore robia, aby mohli byť so svojimi rodinami.
Navyše práca v maloobchode nemá charakter nepretržitej činnosti. Nie je to práca v nemocnici, nie je to práca v energetickom sektore. Nemá taký charakter, bez ktorého by sa zvyšná spoločnosť nezaobišla. Ja preto chcem apelovať na nás všetkých, aby sme možno našli v sebe takú určitú solidaritu a pochopenie voči týmto ľuďom, týmto ženám a mužom, ktorí pracujú za pokladňami, ktorí pracujú medzi regálmi, aby aspoň počas týchto sviatočných dní mohli byť so svojimi rodinami, aby aj oni mali nejaký úžitok z tých sviatočných dní, ktoré Slovenská republika uznáva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2017 o 11:30 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:35

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, menovite Ján Podmanický, Jaroslav Paška, Ľuboš Blaha, Edita Pfundtner, Vladimír Matejička, Tibor Bernaťák, Marián Kéry a Irén Sárközy, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 367).
V súlade s ustanovením... (Reakcia predkladateľa.) Áno, sadli ste mi na miesto, pán predkladateľ.
V súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 367. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 384 zo 16. januára 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca a v gestorskom výbore do 20. marca 2017.
Pán presedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.2.2017 o 11:35 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:37

Anna Verešová

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:43

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, kolegyňa, že si otvorila otázku naozaj možno aj tých priemerných miezd na Slovensku. Pomocní zamestnanci zarobia v hrubom 537 euro za rok 2016 a kvalifikovaní robotníci a zamestnanci v službách 663 euro. Sú to aktuálne čísla a naozaj tí ľudia nevedia vyžiť v regiónoch práve východného Slovenska, ale práve severovýchodného Slovenska, kde množstvo ľudí odchádza do zahraničia. Keď už tam niekto je a chce si trošku zvýšiť ten plat popri tých sumách, ktoré som vravela, určite by pomohlo práve to, že im zaplatia soboty a nedele. Keď už tá mama alebo otec majú pracovať v sobotu alebo v nedeľu, tak nech majú aspoň za to zaplatené. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 11:43 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:44

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za tento príspevok a tiež chcem podporiť ten názor, že pokiaľ máme hovoriť o pozitívnom vplyve na rodiny tých, kde rodičia musia pracovať počas víkendov a sviatkov, tak tento by sa dosiahol naozaj len v tom prípade, pokiaľ by bola vytvorená takáto ochrana pre pracujúcich na týždennej báze. Hovorí to aj, aj Biblia a je to veľmi, veľmi logické, ten siedmy deň voľna je nevyhnutný, dokonca by som si dovolil tvrdiť, aj pre pracujúceho človeka, nakoľko sa zvyšuje potom následne efektivita jeho práce v ďalších dňoch.
Takže tiež tento návrh podporíme, samozrejme, je to lepšie ako nič, ale pokiaľ by sme mali hovoriť naozaj o pozitívnom prorodinnom vplyve, ktorý by sa potom naozaj mohol aj v nejakých štatistikách výraznejšie ukázať, tak museli by sme sa baviť o tom, že takéto voľno pre pracujúcich by bolo vytvorené na týždennej báze.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2017 o 11:44 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video