19. schôdza

5.9.2017 - 19.9.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:09 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

12:55

Neznámy Rečník
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

5.9.2017 o 12:55 hod.

Neznámy Rečník

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:04

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. V rámci môjho procedurálneho návrhu žiadam, aby sa do programu tejto schôdze zaradil bod programu – Informácia vlády Slovenskej republiky o termíne a spôsobe odstránenia neústavného charakteru súčasného odmeňovania vo verejnom sektore, v rámci ktorého požiadame vládu Slovenskej republiky o takúto informáciu, kde vláda by nás informovala, ako a kedy konečne zabezpečí to, aby sa aj vo verejnom sektore poskytoval minimálny štandard odmeňovania v súlade so Zákonníkom práce. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:04 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:04

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Žiadam zaradiť do rokovania 19. schôdze Národnej rady bod programu, aby pán minister dopravy Érsek zverejnil zoznam všetkých vykúpených pozemkov pod rýchlostné cesty D4 a R7. Zdôvodnenie: občania majú právo vedieť, kto predával a za koľko NDS nakupovala. K zmene infozákona do dnešného dňa neprišlo. Nebol ani na medzirezortnom pripomienkovom konaní, takže žiadame zaviazať k tomuto pána ministra. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:04 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja žiadam zaradiť do programu bod – Informácia podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra vnútra Slovenskej republiky o dôvodoch nedodržania lehoty ustanovenej v čl. 80 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. A odôvodňujem to tým, že ešte dňa 10. júla 2017 som podala interpeláciu podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky vo veci združovania práva mladých. Odpoveď na interpeláciu som doteraz nedostala, ani v lehote teda predpokladanej Ústavou Slovenskej republiky a došlo k jej prekročeniu až o dvojciferný počet dní. Článok 80 ods. 1 je ustanovenie, ktoré zaručuje každému poslancovi Národnej rady právo dostať od interpelovaného odpoveď na interpeláciu v lehote do 30 dní, z čoho možno implikovať povinnosť interpelovaného odpovedať na interpeláciu v tejto ústavnej lehote. A pokiaľ člen vlády Slovenskej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:05 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja mám návrh na zlúčenie rozpravy k dvom bodom, a síce bod č. 19, je to tlač 631, a bod č. 69, tlač 636. V prvom prípade sa jedná o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Ten druhý návrh zákona je poslanecký, ale jedná sa toho istého zákona, aj tej istej veci. Takže preto žiadam o zlúčenie rozpravy k týmto dvom bodom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:06 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovolím si požiadať ctené plénum Národnej rady Slovenskej republiky, aby zaviazalo predsedu Národnej rady Slovenskej republiky uznesením, aby sa ľuďom Slovenska ospravedlnil za kauzu rozkrádania 600 mil. eur z eurofondov na ministerstve školstva. Ľuďom pred voľbami sľuboval slušnosť a toto, čo SNS na ministerstve školstva robí, nie je ani slušné, ani odborné. Dovolil som si plénum požiadať so všetkou vážnosťou, aby sme toto uznesenie prijali a aspoň týmto zriadili malú satisfakciu za to, že prídeme o obrovské, pravdepodobne prídeme o obrovské zdroje, ktoré mali byť venované vede a výskumu a budúcnosti Slovenska. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:07 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, navrhujem na program aktuálnej schôdze zaradiť bod prijatia uznesenia Národnej rady o odsúdení vyvesenia dúhovej vlajky na budove Úradu verejnej ochrankyne práv. Odôvodnenie: Dňa 18. augusta 2017 vyvesila verejná ochrankyňa práv pani Mária Patakyová na budove úradu, ktorý dočasne zastáva, dúhovú vlajku. Túto vlajku reprezentujúcu LGBTI hnutie vyvesila len deň pred konaním tzv. dúhového pochodu v Bratislave. Vyvesenie dúhovej vlajky na budove úradu, ktorý pani Patakyová zastáva, považujeme za hrubé zneužitie právomoci verejnej ochrankyne práv. Úrad, ktorý pani Patakyová dočasne zastáva, nepatrí len LGBTI komunite, ale aj tým občanom, ktorí zastávajú tradičné hodnoty. V ten istý deň, kedy sa konal Dúhový pochod, sa konal aj pochod Hrdý na rodinu, kde sa prezentovali zástancovia tradičných a kresťanských hodnôt. Napriek tomu sa pani Patakyová vyvesením dúhovej vlajky a následnou osobnou účasťou rozhodla svojvoľne uprednostniť len zástancov LGBTI komunity, pričom zástancov tradičnej rodiny úplne odignorovala.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:08 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte zaradiť do programu tejto schôdze na začiatku bod, aby sa kresťania prítomní v tomto parlamente mohli pomodliť modlitbu Otčenáš. Zároveň prosím všetkých poslancov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, aby zahodili všetky antipatie a animozity a aby tento návrh podporili. Kresťania sú všetci, takmer všetci poslanci OĽANO sa hlásia ku kresťanstvu. Poslanci SME RODINA, prosím aj tých. Obraciam sa na poslancov Slovenskej národnej strany, na poslancov strany MOST – HÍD, na nezaradených poslancov i na poslancov SMER-u. Takže, prosím, naozaj kto cíti, kto je kresťanom, nech sa pridá bez ohľadu na politické tričko. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:09 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Navrhujem vypustiť z programu schôdze bod č. 49, tlač 614, uznesenie o dlhovej brzde. Považujem za vrcholne nezodpovedné ďalej zadlžovať občanov Slovenskej republiky bez toho, aby sa jasne priorizovali plány cestnej infraštruktúry. Okrem toho je to len a len predvolebná kampaň pánov županov za vládnu stranu SMER, ktorá reálne nemá veľkú cenu. Je to len divadlo pre občanov.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:10 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Žiadam Národnú radu, aby prijala uznesenie a zaviazala ministra školstva Slovenskej republiky, aby do Národnej rady predložil správu s konkrétnymi krokmi a opatreniami, ktoré ministerstvo školstva plánuje prijať na riešenie škandálu s eurofondami v Operačnom programe Výskum a vývoj a v Operačnom programe Ľudské zdroje v zmysle požiadaviek Európskej komisie. Prílohou by mal byť aj akčný plán, ktorý požaduje Európska komisia. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.9.2017 o 13:11 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video