23. schôdza

28.11.2017 - 13.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2017 o 18:01 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:53

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Áno, súhlasím s tým, že názory sa rôznia a existujú rôzne typy projektov. Ja môžem reagovať len na základe vlastnej skúsenosti, keď som robila generálnu riaditeľku a riešili sme teda projektových manažérov v rámci národných projektov, tie boli zväčša na dva roky. A musím povedať, že na tých projektoch robili buď ľudia, ktorí boli zamestnancami Európskeho sociálneho fondu, čiže mali zmluvy na doby neurčité, alebo boli zamestnanci, ktorí boli zamestnancami verejnej správy, a 90 % z nich mali takisto zmluvy na doby neurčité, čiže boli len presunutí na daný národný projekt. A zvyšní, ktorí pribudli na ten národný projekt, tak boli mladí ľudia, ktorí mali záujem pracovať na tom národnom projekte počas dvoch rokov a potom odchádzali. Takže je možné, že existujú teda aj iné prípady, otázkou je, aké je to percento. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2017 o 17:53 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:54

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia a kolegyne, budem tak krátko len hovoriť, chcem týmto potvrdiť, že aj tento náš návrh zákona vychádza z praxe, je to vlastne odozva na volanie tých, ktorí projekty realizujú, a reagujeme na tieto problémy. Naozaj z tohoto je vidno, že aj opozícii záleží na tom aby sme riadne a kvalitne čerpali eurofondy. Ide nám o verejný záujem a aj týmto návrhom chceme upriamiť pozornosť, že aj takto jednoducho, takým jednoduchým návrhom je možné naozaj prispieť k tomu, aby sme čerpali eurofondy kvalitne. Áno, ide o projekty, ktoré sú často výskumnými projektami a trvajú dlhšie. A viem, čo to spôsobuje, aj ja tiež z praxe viem, čo to spôsobuje realizátorom. Preto som presvedčená, o tom, že by im to veľmi pomohlo a že by to uvítali.
Zároveň chcem ale aj oceniť kolegyňu Bašistovú, ktorá prišla so svojím diskusným príspevkom k opozičnému návrhu, nevidí sa to často v tomto, aj teraz vidíte, že z koalície počúva nikto, či málo, išla som povedať málo, zdá sa, že skoro nikto. Takže ja vás oceňujem kolegyňa a vidíte, že toto je práve tá diskusia, ktorá tu má prebiehať, a som vám vďačná za váš príspevok, lebo aj pre nás to ste kládli nové otázky, na ktoré si teda musíme takto vedieť zargumentovať, že náš návrh je opodstatnený. Takže aj ja ďakujem za, kolegom, jeho schválenie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2017 o 17:54 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:56

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Verešovej, ide nám skutočne o ten najlepší záujem. A to čerpanie eurofondov, všetci veľmi dobre vieme, že je problémové. Je to zákon, ktorý nenaháňa žiadne politické body, lebo toto je pomerne jednoduchá vec, skôr technická záležitosť. Ja som s tým oslovila aj pána podpredsedu vlády, ktorý je zodpovedný za eurofondy, pána Pellegriniho. Nejak sa neozval, ale ja teda by som bola veľmi rada, keby ste túto situáciu tak alebo onak riešili, lebo je to, je to požiadavka zdola, z tých, čo tie eurofondy realizujú, a pôsobí im veľké problémy. Toto je to veľmi jednoduché riešenie. Tie finančné pravidlá, hovorím, sú dosť komplikované, ale akékoľvek riešenie sa nájde, my budeme, ktoré by, či už ho predloží vládna koalícia alebo podporia náš opozičný návrh, ale tak či tak bola by som veľmi rada, keby sa to riešenie nejaké na tento problém našlo. O to viac, že s čerpaním eurofondov máme veľké problémy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2017 o 17:56 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:58

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti predkladá návrh zákona, ktorý sme už predkladali viackrát, ale pretože sme presvedčení o jeho správnosti, predkladáme ho opätovne. Je to zmena Zákonníka práce a podľa súčasnej právnej úpravy, § 152, má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy buď vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby za podmienok ustanovených v zákone.
V praxi si väčšina zamestnávateľov vyberá tú poslednú a zároveň najjednoduchšiu možnosť, a to zabezpečenie stravovania pomocou stravovacích poukážok, takzvaných gastrolístkov. Gastrolístky v súčasnosti však zamestnanci viac využívajú na zaplatenie rodinného nákupu potravín v supermarkete, ako na zaplatenie obedu v reštaurácii. Predajne potravín často robia s takouto formou platby obštrukcie, keďže povoľujú platbu stravovacími poukážkami za jeden nákup do určitej hodnoty. A pre bežného človeka tento systém neprináša žiadne uľahčenie života, navyše mu bráni pri rozhodovaní, ako má naložiť s vlastnými peniazmi, ktoré by mu inač zamestnávateľ poskytol formou finančného príspevku.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je poskytnúť zamestnávateľovi aj zamestnancovi možnosť rozhodnúť sa slobodne, či zamestnávateľ bude povinný prispieť na stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok, takzvaných gastrolístkov, alebo tú istú sumu vyplatí zamestnancovi ako finančný príspevok. Taktiež sa navrhuje, aby takýto finančný príspevok na stravovanie bol oslobodený od dane z príjmu, čím dochádza k zrovnoprávneniu nárokov zamestnancov pri poskytovaní akejkoľvek formy finančného príspevku na stravovanie.
Bola by som veľmi rada, keby ste tento zákon podporili a ďakujem a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2017 o 17:58 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:01

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani predkladateľka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 679, a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 702 z 21. augusta 2017, s rozhodnutím č. 747 z 26. septembra 2017 a s rozhodnutím č. 761 z 25. októbra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2017 o 18:01 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:03

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prečo predkladáme tento zákon opakovane? Firmy tlačiace gastrolístky patria v pomere k tržbám k najziskovejším na Slovensku. Pred dvoma rokmi sa do tohto podnikania pustil aj pán Kmotrík s dobrými kontaktami na niektorých politikov. Bol síce novým hráčom na trhu, no napriek tomu sa mu podarilo od roku 2015 podpísať viac ako 160 zmlúv s rôznymi verejnými subjektami. Len s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny podpísali jeho firmy dve rámcové zmluvy na gastrolístky v hodnote spolu skoro 44 mil. eur.
Podnikanie s gastrolístkami je u nás vysoko ziskové a ochranná ruka politikov sa preto vždy zíde. Keď sme predkladali tento návrh zákona, tak kolegovia, mnohí koaliční poslanci hlasovali proti, aj keď s obsahom návrhu súhlasili.
V rentabilite tržieb gastrolístkové firmy vysoko prevyšujú väčšinu normálne podnikajúcich firiem a na čistý zisk po zdanení dokážu premeniť viac ako 30 % tržieb. Čiže tlač a počítanie malých farebných papierikov, myslím tým gastrolístky, tak boli oveľa ziskovejšie ako jeden z najlepších antivírových programov na svete, ESET, ako Telekomunikácie, ako rozvod elektriny, ako banky alebo ako strojársky priemysel. Najväčšie slovenské podniky pri pohľade na gastrolístkové firmy môžu len blednúť závisťou. Ukázala by som vám aj graf s tržbami gastrolístkových firiem, ale, žiaľ, nemôžem, pretože ukazovanie akýchkoľvek vizuálnych pomôcok máme v parlamente zakázané, ale gastrolístkové firmy dosahujú svoje neprimerané zisky na úkor zamestnancov aj zamestnávateľov a odbyt ich produktov, čo je úplne absurdné v slobodnom podnikateľskom prostredí, im zabezpečuje priamo štát povinnosťou zakotvenou v Zákonníku práce. A ja znovu verím, že zvíťazí zdravý rozum, a keď už koalícia nemôže ani za svet podporiť návrh opozície, predloží svoj vlastný vládny návrh.
K hlavnému argumentu ministerstva práce a sociálnych vecí ešte pri minulom, keď sme prerokovávali minule tento návrh zákon, bolo to, že zrušenie gastrolístkov by ohrozilo pravidelné stravovanie zamestnancov. Tak na to si stačí pozrieť jednu z nedávnych propagačných akcií jednej z gastrolístkových firiem a tá akcia sa volala, že: Nakúp v Lidli a zaplať gastráčom! Neviem o tom, že by v tomto nemeckom obchode varili aj teplú stravu. V obchodných reťazcoch končí veľké množstvo stravných lístkov a my sme presvedčení, že ľudia nie sú ovce a majú si právo vybrať, ako a kedy minú svoje zarobené peniaze. Samozrejme, je úlohou štátu podporovať zdravie a teda aj zdravé stravovanie zamestnancov, ale zabezpečovanie biznisu pre gastrolístkové firmy je ľahká cesta, no ľuďom k zdravému stravovaniu nepomôže.
Preto vás ešte raz prosím, podporte náš návrh. Keď ho nemôžete podporiť, tak predložte svoj vlastný návrh, lebo takouto nečinnosťou len podporujete obrovský biznis gastrolístkových firiem.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2017 o 18:03 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:07

Ľudovít Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rovnako mám za to, že predkladaný návrh zákona je len logickým zdôvodnením toho, čo vnímame už dlhšie obdobie. Práve v dnešnej dobe, keď možnosť úhrady nahrádza vo veľkej miere možnosť využitia platobných kariet, že z môjho pohľadu je výhodnejšie zrušiť zbytočný medzičlánok, ktorý predstavujú takzvané gastrolístkové spoločnosti s ich províziami a časovou náročnosťou zabezpečenia gastrolístkov, a prejsť na priamu formu úhrady finančného príspevku na stravovanie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2017 o 18:07 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:08

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani kolegyňa, hovoríš o tom, že tieto gastráčové firmy sú napojené na možno aj politikov a sú pod takou ochrannou rukou politikov. Dokazuje toto tvoje tvrdenie aj pokuta Protimonopolného úradu, ktorá hovorí, že tieto firmy ani nesúťažia transparentne, za čo boli aj potrestané pokutou takmer 3 mil. eur. Čiže to je možno taký aktualizačný moment, že politici vládnej koalície by naozaj mohli podporiť hlasovaním tento náš návrh zákona, keď vidia, že tieto firmy nielenže okrádajú zamestnancov, zamestnávateľov, ale ešte sa aj správajú netransparentne, nečestne a jednoducho dostávajú za to aj pokuty, lebo medzi sebou si zrejme dohadujú, že ako budú, aké budú ceny za tieto jednotlivé stravné lístky. Takže naozaj súhlasím a verím, že sa nájde dostatočná podpora na prijatie tohto zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2017 o 18:08 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:09

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Je, je jasné, komu tento systém vyhovuje, že sú to samotné firmy, ktoré vydávajú gastrolístky. Dosahujú totižto, dosahujú také marže, ktorými prekonávajú aj firmy v sektoroch, ako sú telekomunikácie alebo informačné technológie. Ľuďom naozaj treba dať slobodnú voľbu, lebo garantujem teda, že ľudia sa pôjdu najesť každý deň, aj keď im dáme slobodnú voľbu. Verím alebo chcem veriť, alebo odporúčam pánovi premiérovi a strane SMER aj vládnej koalícii, aby sa inšpirovala týmto návrhom a teraz ho, minimálne teraz ho odhlasovala. Ale ak sa tak nestane, lebo naozaj som počula, že opozičné návrhy v žiadnom prípade nemôžu podporovať, tak aby sa ním inšpirovala a ukázala, že si ľudí váži ako občanov a že verí svojim ľuďom, že sa vedia slobodne rozhodnúť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2017 o 18:09 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:11

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za faktické pripomienky. Áno, ja by som ešte pripomenula, že gastrolístkové firmy by bez podpory, podpory politikov na trhu ani neprežili. Všetci si pamätáme svojskú podporu podnikania gastrolístkových firiem ešte zo strany SNS a už v roku 2008 tam aj v médiách bol článok "Slota kŕmi svojho advokáta", kde sú presne popísané zlaté časy jednej z gastrolístkových firiem v podnikoch pod kontrolou strany. Čiže naozaj to, že tu môžu podnikať gastrolístkové, gastrolístkové firmy za takých podmienok a s takými, s takou rentabilitou tržieb, ako podnikajú, je len vďaka politikom a je to v prvom rade na úkor ľudí, zamestnancov, zamestnávateľov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2017 o 18:11 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video