23. schôdza

28.11.2017 - 13.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.12.2017 o 15:49 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:49

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, predkladám spravodajskú správu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára, Milana Krajniaka, Adriany Pčolinskej a Petra Pčolinského na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ktorý je zároveň aj gestorským výborom. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, môžete, prosím, otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.12.2017 o 15:49 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:51

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, účelom tohto zákona je ochrániť ľudí, ktorí najmä v tom predvianočnom období, čím bližšie sú Vianoce, tak každý máme, prirodzene, takú túžbu urobiť radosť svojim blízkym. A práve v tomto predvianočnom období sa valí na nás strašná spústa reklám na pôžičky, splátkové predaje, úvery z televíznych a ďalších reklám. Mnohí ľudia jednoducho práve v tom zhone podľahnú a neuvedomia si, neprečítajú si dobre podmienky týchto úverov a odkladu splátok a splátkových predajov a potom na jar sa stane to, že jednoducho zistia, že nemajú príjem na to, aby dokázali tieto splátky utiahnuť.
Pre kolegov z SaS, v dobrom slova zmysle pre liberálov chcem odpovedať vopred na námietku, že jednoducho to je zodpovednosť každého človeka a každý človek sa má starať o seba sám. Pokúsim sa na ňu odpovedať tým, že aj v reklamách na lieky máme napríklad varovanie o tom, že o vedľajších účinkoch sa treba informovať u svojho lekárnika. Takisto, čo ja viem, na krabičkách cigariet máme varovanie o tom, že to fajčenie prináša následky, a preto aj my podobne vnímame tento návrh zákona v tom, že v tom predvianočnom období by reklamy na úvery a pôžičky boli zakázané a v zvyšku roka by tam muselo byť to upozornenie.
Chcel by som zhrnúť známe fakty. Nechcem vás dlho zdržovať, len ich zopakujem, že prečo sme, prečo sme proste boli motivovaní tento návrh zákona prijať. 50 % spotreby našich domácností financujú domácnosti z úverov. To je podľa mňa veľa v čase tzv. ekonomickej konjunktúry alebo ekonomického zázraku. 40 % slovenských rodín je zadlžených. Národná banka práve vydala varovanie, bolo to, myslím, pred dvomi alebo tromi dňami, niekedy minulý týždeň, že podľa ich prepočtov je objem úverov, ktoré sú poskytnuté v Slovenskej republike o 3,5 mld. eur vyšší, než by naša ekonomika mala uniesť. To znamená, hrozí veľké riziko, že keď príde nejaký závan krízy a banky zdvihnú úroky, tak veľa ľudí nebude schopných splácať tie záväzky, ktoré si na seba zobrali.
Chcel by som tiež upozorniť na fakt, že spomedzi všetkých krajín strednej a východnej Európy máme najväčšie zadlženie domácností v pomere k HDP. Je to už takmer 40 %. To je naozaj veľmi veľa aj v porovnaní so všetkými tými krajinami strednej a východnej Európy. A čo viac, pán minister Kažimír tu hovoril námietku, že treba to zobrať na vedomie, že to je taká zmena životného štýlu, že ľudia si chcú viacej dovoliť, tak proste si naberú viacej pôžičiek. Tu by som chcel upozorniť vecne iba, aby si pán minister financií všimol fakt, že v ostatných krajinách strednej a východnej Európy po tom náraste v tej kríze, to znamená v rokoch 2009, 2010, kedy si ľudia potrebovali brať úvery, tak vlastne to pásmo strednej a východnej Európy ide takto dole, čo sa týka zadlženia domácností, iba my sme už vyrazili takto cez to pásmo hore krivkou. To znamená, sme na tom najhoršie.
Preto sa chcem opýtať, že či my Slováci máme iný životný štýl ako Maďari, Česi, Poliaci, Slovinci. Podľa mňa nie sme ani ekonomickí masochisti, že by sme cítili nejakú túžbu sa zadlžovať zbytočne. Obávam sa, že väčšina toho zadlžovania je iba na uchovanie životnej úrovne. Nie na to, aby si ľudia povyrazili viacej, než na čo majú. Z týchto dôvodom by som vás chcel poprosiť o podporu tohto zákona do druhého čítania. Samozrejme, akékoľvek pripomienky, návrhy sú vítané.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.12.2017 o 15:51 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán poslanec Krajniak, SaS nehovorí, že každý občan sa má postarať sám o seba.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.12.2017 o 15:55 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:55

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, ja len veľmi krátko. Mali by sme si uvedomiť, že žijeme v dobe, a ja, ja už to osobne sledujem viac ako 10 rokov, kde môžme konštatovať, že naši občania, väčšina, nie všetci, väčšina z nich sú finančne negramotní.
Ten bežný občan si častokrát nevie spočítať, na čo mám, na čo nemám, toto teraz áno, toto teraz nie, ale veľmi dôležité je povedať, že zmluvy, ktoré sa robia rôzne spotrebiteľské, rôzne pôžičky, sú dosť problematicky písané, sú tam rôzne klauzuly, rozhodcovské súdy, všetko možné a ten človek si neuvedomuje častokrát, že čo ako podpisuje. Preto tu máme dnes fakty, ktoré spomínal Kollár a Krajniak, aká obrovská zadlženosť slovenských rodín, a ja som len chcel povedať, že je našou povinnosťou ako zákonodarcov myslieť aj na ľudí v tomto smere, že jednoducho musíme trošku viac regulovať objem tých úverov, a najmä v tomto období pred Vianocami, kedy sú ľudia emotívnejší, náchylnejší, chcú nakúpiť viac darčekov, chcú, aby tie Vianoce boli nejaké hojnejšie, a častokrát si neuvedomujú práve to, čo všetko obnáša zobrať si takú pôžičku, a dnes už veľmi dobre vieme, že mnohé reklamy na tieto spotrebné úvery a pôžičky sú také, že zober si dnes pôžičku a začni to splácať až o tri mesiace. To ja počúvam každé ráno v rádiu, už neviem, aké sú to splátkové predaje, ale myslím, že nejaká elektronika, že splácaj až o tri mesiace, a tým pádom ten človek rozmýšľa, však zoberiem to teraz, nemusím to potom platiť, až niekedy vo februári, a čo bude vo februári, to nikto nevie, čiže bolo by naozaj veľmi vhodné, aby sme obmedzili v tomto období vysielanie takýchto reklám, resp. aby tam bola tá klauzula, čo všetko to obnáša, že môže to obnášať aj tú exekúciu a všetky tie ďalšie veci.
Čiže ja by som vás chcel poprosiť, nakoľko bavil som sa aj s mnohými poslancami z vládnej koalície, a tí aspoň mi tvrdili, že vedia si predstaviť podporu takéhoto zákona, čiže ja vás chcem len poprosiť, posuňme to do druhého čítania. V druhom čítaní poďme urobiť kľudne nejaký pozmeňovák, dajme to do podoby takej, aby jednoducho to bolo prijateľné aj pre koalíciu, ak má niekto nejaké výhrady, ale naozaj tu nejde o politiku, ale mali by sme viac chrániť tých našich ľudí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.12.2017 o 15:55 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:58

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja chcem tiež vyzvať koalíciu, aby zvážila tento návrh zákona, lebo skutočne začíname mať problém v našej krajine práve s ľuďmi, ktorí naozaj nemajú tú finančnú gramotnosť. Aj tak, aj tak to bremeno potom padá na štát ako taký a tí exekútori majú potom z toho raj, takže skutočne buďme, buďme takí, aby sme predchádzali nejakým zbytočným komplikáciám, ktoré vytvoria ďalšie, ďalšie problémy pre ľudí, ktorí si nedokážu pomôcť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.12.2017 o 15:58 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:59

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Inak chcem poďakovať kolegyni za faktickú poznámku, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.12.2017 o 15:59 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:00

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pánom kolegom poslancom a poslankyniam, ktorí sa zapojili do rozpravy.
A pánovi profesorovi Jurzycovi by som iba chcel povedať, že nechcel som sa vás naozaj nijako dotknúť, chcel som len vopred zareagovať na prípadnú námietku, že prečo štát zase zasahuje, tak som sa snažil uviesť tie analógie s lekárňami a cigaretami, že máme taký príklad, kde to štát považuje za oprávnené, a asi je, je s tým všeobecný súhlas, tak preto som si dovolil použiť túto analógiu, nič iné som tým nemal na mysli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.12.2017 o 16:00 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:01

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre kultúru a média k návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu listom oznámila predsedovi Národnej rady, že dňom 13. decembra 2017 (rečníkovi zazvonil telefón), pardon, že dňom 13. decembra 2017 skončí funkčné obdobie pánovi Zoltánovi Pékovi. Predseda Národnej rady sa listom obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady: pán Ing. Peter Alakša, Ing. Ľubomír Dubeň, JUDr. Ján Ikrényi a Mgr. Zoltán Pék.
Predseda klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu pán Tibor Bernaťák oznámil predsedovi Národnej rady pánovi Andrejovi Dankovi, že berie späť kandidatúru pána JUDr. Jána Ikrényiho. Do voľby sú zaradení traja kandidáti. Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 81 zo 14. novembra 2017 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a odporúča Národnej rade, aby konštatovala, že dňom 13. decembra 2017 skončí funkčné obdobie pánovi Zoltánovi Pékovi, je potrebné zvoliť jedného člena rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala deväť členov a zvolila jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na šesťročné funkčné obdobie od 14. decembra 2017, zároveň aby uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že nebude zvolený jeden člen z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký počet hlasov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.12.2017 o 16:01 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:06

Michal Bagačka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, páni, kolegyne, kolegovia, dňa 22. decembra 2017 sa skončí funkčné obdobie Viliamovi Mikulášovi, členovi Regulačnej rady, ktorého na návrh Národnej rady vymenoval prezident Slovenskej republiky na obdobie šiestich rokov. Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady. Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky.
Na základe listu predsedníčky Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti z 24. októbra 2017 adresovaného predsedom klubov, poslancom Národnej rady a nezaradeným poslancom boli predložené tri návrhy, a to: Ľubomír Blaško, Milan Jarás a Jozef Michalčin.
Výbor na 47. schôdzi 23. novembra 2017 posúdil predložené návrhy za účasti navrhovaných kandidátov a konštatoval, že všetci traja kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona. Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to:
1. Zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním, použitím technického zariadenia, a to o každom navrhovanom hlasovať osobitne.
2. Ak nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti.
3. Ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, navrhujem vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na každej schôdzi Národnej rady. Do novej voľby postupujú nezvolení kandidáti, ktorí neboli zvolení vo voľbe ani v opakovanej voľbe, a novonavrhnutí kandidáti.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.12.2017 o 16:06 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:09

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy a vážení páni, dovoľte mi, prosím, pred touto voľbou len jednu veľmi krátku poznámku a tou je, že ideme voliť člena rady do orgánu, resp. na úrad do orgánu, ktorý má byť nezávislý. Má byť nezávislý od kohokoľvek, teda aj od politiky, od politikov a od politických strán. Paradoxom v tejto voľbe, resp. v pravidlách nastavených na túto voľbu je, že akýkoľvek kandidát, ak o sebe vie, že spĺňa zákonom stanovené požiadavky, sa do tejto voľby do nezávislého orgánu, nezávislého úradu vie prihlásiť len cez politika. Toto je možno paradox tejto voľby, je to podľa mňa nešťastne nastavený proces.
V každom prípade takto nastavený proces máme, a preto chcem povedať pre korektnosť, transparentnosť a všeobecné poznanie stavu vecí, že kandidáti, ktorí mňa ako predsedníčku hospodárskeho výboru oslovili s tým, že majú záujem do tejto voľby kandidovať, boli, pokiaľ spĺňali zákonom stanovené požiadavky, na rokovanie výboru, a teda aj na rokovanie pléna posunutí. Tým, ale chcem povedať, že nie sú to žiadni politickí nominanti napriek tomu, že jediná možná cesta, ktorá nastavená je, je cez politikov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.12.2017 o 16:09 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video