26. schôdza

30.1.2018 - 15.2.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

30.1.2018 o 13:35 hod.

Mgr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

13:35

Jozef Buček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca 2018 a v gestorskom výbore do 13. marca 2018.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

30.1.2018 o 13:35 hod.

Mgr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:37

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, špeciálne nové kolegyne, vitajte. Ja by som len veľmi krátko. Myslím, že tento návrh zákona je dobrý, že prináša také riešenie praktických vecí, ktoré ukazuje aplikačná prax. Naozaj potrebujeme riešiť tieto veci s aktívnymi zálohami, s cvičením, s prípravou, lebo jedna vec je to, že máme ozbrojené sily, je to, že máme armádu, že máme nejakú výzbroj. Druhá vec je to, aby tá výzbroj bola moderná a vojaci aby mohli cvičiť a aby sme mali aj zálohy. Ja len takú malú poznámočku.
Pred chvíľou prebehlo, prebehli procedurálne návrhy. Bol zamietnutý procedurálny návrh, aby pán minister prišiel podať správu o stave a pláne modernizácie ozbrojených síl. Je to veľmi vážna téma. Budeme zvažovať a budeme iniciovať mimoriadnu schôdzu k tejto veci. Samozrejme sú veci, ktoré patria do výboru pre obranu a bezpečnosť. Sú veci, ktoré nepatria ani na výbor a sú teda utajené z vážnych dôvodov, ale sú veci, a to najmä také tie filozofické a strategické, ktoré patria pred Národnú radu. Ide o vec, ktorá sa týka veľmi dlhého časového obdobia a výhľadovo do roku 2030. Medzitým sa odohraje niekoľko volieb, bude niekoľko vlád. Netýka sa to len ministerstva obrany alebo len Slovenskej národnej strany, ktorá nominovala ministra, ani tejto vládnej koalície, ale týka sa to nás všetkých a keďže my ako zástupcovia občanov sme nimi zvolení, delegovaní, tak sa potrebujeme o tom baviť, aby tieto veci boli naozaj dobre strategicky nastavené, aby na nich participovala nielen nejaká úzka skupina, ale podľa možnosti dostatočne široký okruh ľudí, aby aj tá podpora potom, ktorú chceme dať, bola naprieč celým politickým spektrom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.1.2018 o 13:37 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:39

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Vašečka, v tom sa zhodneme, však aj na výbore o tom bola debata, že v podstate toto je taký technokratický návrh, ktorý rieši nejaké nedostatky z praxe. Len som vás počúval a vy ste povedali, zmienili ste sa o tej výzbroji. Ja viem veľmi dobre, že výzbroj sa tu nejakým spôsobom nerieši, hej. Takže aj preto sme podporili váš návrh na tú správu ministra, to by ako bola veľmi dobrá vec, ak by to do pléna išlo, ale s týmto zákonom to nemá súvis. Len toľko, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 13:39 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:39

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán kolega Vašečka, vy ste sa vo svojom terajšom vystúpení dotkli vášho predchádzajúceho návrhu, tak na to zareagujem. Len v dobrom, si uvedomte, že navrhujete niečo, čo je nevykonateľné. Však v mene naivity, už ste tu dosť dlhú dobu, takáto, vážny takýto elaborát, ktorý požadujete po ministerstve obrany, sa nedá spraviť za dva týždne. Vy ste to navrhoval, aby to dal na 26. schôdzu, to nejde. To nejde. Čiže treba dať, netreba sa vyhrážať mimoriadnou schôdzou, treba dať reálny návrh a ja si myslím, že niečo podobného na ministerstve tak či tak vzniknúť musí, len nedávajme, prosím vás, nereálne termíny. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 13:39 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:40

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne obom kolegom za upozornenie, aj špeciálne pánu Kondrótovi. Naozaj nie som naivný. Vo vláde je program, ktorý sa volá Dlhodobá stratégia rozvoja výstavby ozbrojených síl, to znamená, ten materiál do roku tritisíc, pardon (povedané s pobavením), 2030, čiže taký materiál je k dispozícii. Ja žiadam iba rozpravu o ňom, prípadne o tých aktuálnych veciach, ktoré sú reálne a ktoré sme prebrali už aj na výbore. Čiže ja si uvedomujem, že ak by nebolo nič, tak dva týždne je veľmi krátko. Ale ten materiál je k dispozícii, tieto veci sme preberali aj na výbore, či už vo verejnom režime alebo vyhradenom režime. Preto som si dovolil žiadať o rozpravu v parlamente samozrejme k veciam, o ktorých sa verejne diskutovať dá. Nie o tých, o ktorých nie je vhodné diskutovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 13:40 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:42

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Ide o štandardný návrh zákona, ktorým disponujú všetky rezorty, všetky ministerstvá Slovenskej republiky, pretože v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách sa dotácie môžu poskytovať len v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok a len na základe osobitného zákona.
Z titulu oblastí, ktoré zastrešuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, vyplýva v mnohých prípadoch potreba v prípade existencie dostatočných zdrojov mať možnosť poskytnúť a podporiť niektoré aktivity aj priamo zo štátneho rozpočtu a nielen zo štrukturálnych fondov. Išlo by o účely poskytovania dotácií hlavne do oblasti digitálnej agendy, oblasti investícií, podpora rozvoja investičného prostredia, ako aj agendy 2030.
Napríklad typickým príkladom, na ktorý bude využitý tento zákon, bude vyslanie prvých troch študentov Žilinskej univerzity na jednu z najlepších verejných vysokých škôl na svete do univerzity v Kalifornii v Berkeley, s ktorou náš úrad má podpísanú dohodu a vďaka tejto dohode a nášmu financovaniu títo najúspešnejší študenti budú môcť stráviť časť svojho štúdia a výučby priamo na tejto najlepšej univerzite. Aj na to napríklad budeme môcť použiť zákon. Bez tohto zákona by sme ani takúto dotačnú schému nikdy nemohli mať k dispozícii. Ale ešte raz, ide o štandardný zákon, ktorý kopíruje úpravu ostatných rezortov, vrátane úradu vlády.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2018 o 13:42 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:44

Peter Náhlik

Vystúpenie v rozprave 13:45

Jozef Rajtár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pre tento návrh zákona platí tá poučka o zle zapnutom prvom gombíku na košeli. Keď si zle zapnete prvý gombík, tak následne všetky ostatné gombíky budú zle zapnuté, nech sa snažíte, ako sa snažíte.
Na začiatku informatizácie alebo už priebehu vznikla takzvaná Agentúra NASES, aby koordinovalo rôzne IT projekty. Stalo sa tak v roku 2009. Následne sa minula miliarda eur na informatizáciu štátnej správy a ten výsledok všetci poznáme. Za túto absurdne vysokú sumu máme absurdne zle spravené systémy. Často sú to iba veľmi jednoduché databázy, ale ani k týmto jednoduchým databázam nebolo možné spraviť rozhranie, na základe ktorého by sa tie databázy dali rozumne využívať. A tak rôzne organizácie pod ministerstvom, pod štátom tak, alebo ktoré spolupracujú s ministerstvami a so štátom, si robia vlastné aplikácie na prezeranie týchto databáz, keďže tie multimiliónové štátne jednoducho nefungujú.
Prečo máme takýto stav, vysvetlil zrejme minister zahraničných vecí pán Lajčák mladej zamestnankyni, ktorá prišla zo zahraničia, keď jej povedal, že, citujem: "Žijeme v istom nastavení, kde existujú v IT oblasti rôzne kartely a rôzne zákulisné dohody, s ktorými štát nič nevie robiť." A je absolútne zrejmé, aký pravdivý je tento citát. Štát nevie nič robiť s týmto kartelom a s týmito zákulisnými dohodami, no tak zoberie ďalšie gombíky košele a zapína ich zlým spôsobom namiesto toho, aby rozopol ten prvý gombík a tie, čo boli zle zapnuté a začal jednoducho robiť veci odznova a správne. To znamená, aby nastavil systémy tak, aby fungovali, aby sa nedostávali k tým niekoľkým IT firmám, ktoré vyhrávajú zákazky, lebo sú tak tendre nastavené, lebo sú tak, takým spôsobom zadané.
Poďme k naozajstným riešeniam, ktoré sa ponúkajú, keď ten štátny systém za vlády Roberta Fica zlyhal. Dá sa zverejňovať, budem veľmi konkrétny, takzvané aplikačné programové rozhranie jednotlivých, jednotlivých databáz, jednotlivých súčastí toho, čo štát v IT oblasti spravuje. Dá sa to zverejniť tak, aby či už firmy na základe nejakej komerčnej bázy, alebo aj hocikto, trebárs aj zadarmo ako koníček naprogramoval tie rozhrania, tie vstupy medzi štátom a občanom a aby sa dali tie dáta, ktoré štát, či už núti používať, alebo ľudia ich potrebujú používať, aby ich vedeli správne ľudia využívať.
Takisto, načo máme dva koordinačné orgány, jednak Agentúru NASES pod úradom vlády, čiže pod Robertom Ficom na jednej strane, na druhej strane máme nové takmer ministerstvo pod úradom podpredsedu vlády, kde je zamestnaných, ak si dobre pamätám - mali sme dostať na finančný výbor presné údaje, ale zatiaľ neprišli - tak okolo 130 ľudí alebo vyše 130 ľudí. Časť z toho je zamestnaná z eurofondov, potom sú tam ešte nejakí predražení externí experti. Počiatočné náklady prvý rok boli vyše 5, vyše piatich miliónov, aj teraz sa rátajú v radovo v miliónoch, v miliónoch eur každý jeden rok. Čiže máme zbytočne dva koordinačné orgány, čo je kontraproduktívne, lebo potom kto vlastne správne koordinuje?
No takže ja by som bol veľmi rád, keby sme namiesto teraz nejakého ďalšieho vzdelávania a ďalších prostriedkov zo štátneho rozpočtu míňaných na to, že keď už máme zle zapnutý prvý a ďalšie gombíky na košeli, tak poďme aspoň vzdelať ľudí o tom, že ako presne sú zle zapnuté, či ten druhý je v tretej dierke a štvrtý v piatej a podobne. Namiesto toho poďme robiť reálnu nápravu. Veľmi rád by som videl konkrétne riešenia po takmer dvoch rokoch fungovania, nielen nejaké nejasné vízie, ale konkrétne plány, úplne konkrétne a presné návrhy. Inak je aj takýto úrad len ťahanie ďalších peňazí. A takéto dodatočné návrhy na vzdelávanie o zlých systémoch je len zbytočné ťahanie peňazí z vreciek daňových poplatníkov. A ešte som si teda všimol, že tieto financie na tento rok, takmer milión, na ďalší rok 320-tisíc, 2020 280-tisíc, nie sú kryté v štátnom rozpočte. To znamená, že sa tam budú musieť nejakým spôsobom dodatočne zaradiť. Takže ani len vykryté v štátnom rozpočte podľa medzirezortného pripomienkového konania to nie je. Takže by som poprosil nejakým spôsobom korekciu týchto všetkých vecí a naozaj uvítam konkrétne veci, konkrétne presné plány, ako vyriešiť situáciu s nefunkčným, zlým a predraženým e-Governmentom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.1.2018 o 13:45 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:51

Milan Uhrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, to predražovanie v informatizácii naozaj, naozaj už dosiahlo nevídané medze aj na slovenské pomery. Vieme veľmi dobre, pamätáme si, keď sme tu schvaľovali, respektíve my sme za to nehlasovali, vytvorenie Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, tak, že to bolo, už vtedy sme poukazovali všetci na to, že to je účelovo vytvorený úrad, len aby pán Pellegrini mal nejaké umiestnenie v podstatne len preto, že nemal k dispozícii nejaké ministerstvo. Teraz sa tu predkladá dotačná schéma, kde je ako hlavné odôvodnenie, sú spomínaní traja študenti zo Žilinskej univerzity, ktorí chcú ísť do Berkeley. Dúfam, že sa odtiaľ aj vrátia a nebudú to zbytočne vyhodené peniaze. Zaujímavé je tak isto aj schvaľovanie tých dotácií, ako prebieha, pretože o nich rozhoduje čisto vedenie úradu. Je tam, samozrejme, pro forma nejaká komisia, ktorá dáva odporúčacie stanoviská k jednotlivým, k jednotlivým projektom alebo k žiadostiam o dotácie. Ale aj táto komisia je menovaná samotným vedením úradu, čiže len čisto pro forma záležitosť. Ja to vnímam, že je to presne to isté, tá istá situácia, ako bolo napríklad aj s tými vyznamenaniami, že Kiska má svoje vyznamenania, tak teda aj pán predseda Danko si musí dávať svoje vyznamenania, aj Robert Fico si musí dávať svoje vyznamenania. Tak teraz to isté sa ide dať s dotáciami, že každý chce mať tie svoje dotácie, aby mohol sa niekomu zalíškať alebo podporiť tých svojich ľudí. Čiže vyslovene, vyslovene účelová záležitosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 13:51 hod.

Ing. PhD.

Milan Uhrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:53

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľte mi zareagovať pár vetami na to, čo zaznelo v rozprave od pána poslanca Rajtára.
No, pán poslanec, to bolo presne také vystúpenie, ako vy mnohí v opozícii radi máte, že prídete sem a naozaj dve tretiny času, mám vážne pochybnosti, respektíve som mal, že či vôbec vy viete, o čom rozprávate, resp. či viete, čo ste vôbec chceli tu za týmto mikrofónom povedať. Pretože to je to, presne to typické snažiť sa vystupovať ku všetkému aj bez toho, aby som si veci naštudoval, aby som možno veciam pokúsil sa trošku rozumieť a možnože sa aspoň profiloval v parlamente ako odborník na danú konkrétnu oblasť a nie ako polyhistor, a takých je tam viacero, ktorí vedia vystúpiť ku všetkému, za všetkých okolností a na všetko majú ten najlepší recept.
Pán poslanec, vy ste kde nabrali, že sa ide niečo vzdelávať o informatizácii? Ten príklad tých troch študentov, ktorých chceme poslať na jeden semester do najlepšej univerzity na svete, je len príklad, akým spôsobom napríklad potrebuje mať organizácia ako naša zákon o dotáciách, aby mohla vôbec, keď podpíše na zahraničnej služobnej ceste s takouto najvýznamnejšou univerzitou nejaký kontrakt, lebo mohla vôbec realizovať veci. Tí študenti tam pôjdu riešiť na základe výberu Žilinskej univerzity, nie mňa, ani nášho úradu, riešiť svoje veci v rámci štúdia, v rámci výskumu a majú aj povinnosť po ich návrate zotrvať naďalej na univerzite a získané schopnosti a vedomosti aj naďalej odovzdávať Slovenskej republike. To je len príklad. To nemá nič s informatizáciou. Tam sú tri rôzne oblasti, na ktoré ak budeme mať peniaze, budeme môcť dotácie dávať. Keď nebudeme mať, nebudeme dávať.
Prostriedky, ktoré hovoríte, náš úrad má napríklad podpísané s americkým štátom Virgínia špeciálny slovensko-americký podporný fond na podporu Smart City riešení, o ktorý je obrovský záujem a ktorý na prvú výzvu reagovalo množstvo firiem a miest, ktoré by chceli v rámci týchto projektov fungovať a majú možnosť opäť v spolupráci s americkým súkromným sektorom otestovať tieto riešenia, následne ich implementovať v našich mestách.
Tak prosím vás, nesplietajte vy tu hrušky s jablkami. Vy ani neviete, o čom ten zákon je. A keď už, tak minimálne ako predseda parlamentu si pamätám, že ako rečník má vystúpiť vždy poslanec aj každý, kto tu stojí, k navrhovanému zákonu a má sa venovať téme. Ten zákon nemá nič s informatizáciou. Ale keď by už aj o tej informatizácii ste chceli niečo vedieť, prosím vás pekne, vy tu, nedovolím vám viac tu rozprávať a tárať. Všetci, jeden, to tu verklíkujete jeden za druhým, že sa niekde minula miliarda a nič nefunguje.
Prosím vás pekne, mňa naozaj a som to povedal už viackrát, nezaujíma názor vás, pán Rajtár, lebo vy sa tomu nerozumiete vôbec. Mňa zaujíma názor odborníkov a zaujíma ma názor medzinárodných inštitúcií, ktoré Slovensko z roka na rok posúvajú v rebríčkoch hodnotenia a naše úrovne informatizácie na najvyššie miesta. A keď si chcete vy hovoriť o zverejňovaní dát, tak chcem vám povedať, že Slovenská republika je na treťom mieste zo všetkých európskych krajín v množstve a kvalite zverejnených dát, ktoré sa dajú strojovo spracovávať, nad ktorými je možné robiť aplikácie. A v tomto sme lídrami, sme Top 3 krajín v rámci Európskej únie. Tak prosím vás pekne, že sa tu vôbec nehanbíte sa postaviť a tárať tu takéto nezmysly a zhadzovať Slovenskú republiku a dokonca klamať všetkých nielen v tejto sále, ale ešte aj tých, ktorí sledujú toto vysielanie, že tu nič nefunguje a že sme tu zlí.
Naozaj ak to raz povedia medzinárodné inštitúcie, to má väčšiu váhu, ako čo poviete vy, pán Rajtár. A na budúce, keď chcete k týmto témam vystupovať, tak si ich naštudujte a skúste sa poradiť s nejakými odborníkmi, nech vám vysvetlia, čo funguje a nefunguje. A keď vy odo mňa chcete konkrétne riešenia, tak aj vy, prosím, vystupujte veľmi konkrétne a nie paušalizovať, miliarda a nič nefunguje. Takto to nemôže fungovať ďalej a ja vám to už nikdy nedovolím.
Dovidenia. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2018 o 13:53 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video