26. schôdza

30.1.2018 - 15.2.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.2.2018 o 15:01 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:01

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Stano, mňa pri tvojom vystúpení napadli dve také myšlienky, že ak sa v tomto štáte nič radikálne nezmení a ten kurz vládnej politiky naozaj dnes nezačne byť znova aspoň trochu pronárodný, vlastenecký, tak nie sme ďaleko od doby, kedy aj za zaspievanie štátnej hymny budú ľudí prenasledovať, trestne stíhať a neskôr zatvárať, a možnože, aj keď teraz sa to niekomu zdá ešte predčasné a príliš také sci-fi, tak potom si spomeňte na tie slová o pár rokov.
Ale napadla ma aj jedna pozitívna myšlienka, a síce tá, že v rokovacom poriadku Národnej rady je zakázané prinášať do pléna, do rokovacej miestnosti predmety, ja neviem, plagáty všetko možné, čo je tam v tom rokovacom poriadku upravené, ale nie je z neho, nie je z nej zakázané vynášať nejaké predmety, a tak, tak, že čo by sa stalo, keby sme tie handry okupačné chytili a odniesli stadeto, a v podstate to nie je ani porušenie rokovacieho poriadku a možnože, možnože by sa nakoniec by sa tu našla v tomto pléne časť poslancov, ktorí by si povedali, že bez tých handier modro-žltých je to tu omnoho krajšie a že tá slovenská vlajka získa dôstojnejšie miesto a bude aj priestor na to, aby sa rozvinula. Lebo takto zvinutá zástava môže kdekoľvek, ale v Národnej rade by mala byť rozvinutá tak, ako sa patrí na štátny symbol, a nie len tak postavená a zavesená, že z nej vidno iba fragment.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.2.2018 o 15:01 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:03

Karol Farkašovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja určite nebudem používať slová typu farizej alebo okupačné vlajky a podobne, okupačné handry presnejšie. Chcem povedať len toľko, že kolegovia z ľavej strany vytiahli také dve ľúbivé témy a dobre sa počúvajúce témy, aj predošlá bola zaujímavá najmä z hľadiska voličov alebo občanov, ktorí majú podobné názory, ale ničím exaktným nepodporili to, čo tvrdili v predošlej rozprave, ale k téme hymna.
Nemyslím si, že máte právo pochybovať o vrúcnom vzťahu k slovenskej štátnej hymne u poslancov Slovenskej národnej strany. Myslím si, že každý z nás má svoj intímny vzťah, ktorý prejavuje tak, ako uzná za vhodné. Nie je nutné kričať, nie je nutné biť sa do pŕs, ale môže to človek prežívať intímne a veľmi emocionálne aj sám bez nejakých veľkých vonkajších príznakov.
No a pokiaľ ide o použitie štátnych symbolov a slovenskej hymny, rád by som kolegov na ľavej strane upozornil, že používanie štátnej hymny, používanie štátnych symbolov je predsa zakotvené v protokole. To nie sú veci, ktoré sa majú používať hocikde, hocikedy a hocikým.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.2.2018 o 15:03 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:04

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Marián, s tou sci-fi si mal pravdu. Podobne ja som zažil, keď som ešte učil. Kolegovia mi neverili, keď som hovoril o filozofii gender a teraz sa už pchá do škôl o ideológii gender. A tie zástavy, čo si vravel to je celkom dobrý nápad, budem o tom dnes večer uvažovať.
Pán Farkašovský, my sme si mysleli, že s návrhom o hraní hymny vyjdete vy prví. No keďže vy ste to neurobili, urobili sme to my.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.2.2018 o 15:04 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:05

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ja si skutočne neviem predstaviť, kto z vás poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí zastupujú občanov Slovenskej republiky, by mal, mohol mať nejaký problém s tým, aby štátna hymna Slovenskej republiky zaznela niekoľkokrát do roka na tejto pôde. Ak sa predsa len niekto z vás taký nájde, ktorý by s týmto mohol mať problém, tak potom naozaj nemá právo nazývať sa poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ale môže sa volať len poslancom národnej zrady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.2.2018 o 15:05 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:06

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak, vážené kolegyne, kolegovia, aj keď je vás asi šesť alebo sedem okrem poslancov našej strany, poslanci za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko prinášajú do tohto pléna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Trestný zákon, a cieľom tohto návrhu zákona je zabezpečiť ochranu Slovenskej republiky a jej občanov pred ilegálnymi imigrantmi a inými osobami, ktoré bez oprávnenia vstupujú alebo sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky.
Jedným zo základných znakov štátu je jeho územie, ktoré je vytýčené štátnymi hranicami. Ochrana štátnych hraníc pred ich neoprávneným narušením je preto jedným z najvyšších národno-štátnych záujmov. Súčasná právna úprava je však nedostatočná. V súčasnosti akákoľvek osoba so záujmom dostať sa na územie Slovenskej republiky nelegálne alebo sa na území Slovenskej republiky nelegálne zdržiavať, tak môže učiniť úplne beztrestne. Výnimku v súčasnosti tvoria iba prípady prekročenia štátnych hraníc s použitím násilia, formou prevádzačstva alebo narušením vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Krásnym príkladom je nedávny prípad dvoch tureckých vodičov prevážajúcich cez naše územie až 78 nelegálnych imigrantov. Hoci voči vodičom týchto kamiónov bolo takmer okamžite začaté väzobné trestné stíhanie pre zločin prevádzačstva, nikto zo 78 imigrantov stíhaný nebol a ani nebude, keďže podľa platných zákonov Slovenskej republiky nespáchali vôbec žiaden trestný čin.
Vzhľadom na uvedené je teda potrebné za účelom naplnenia ochrannej, regulatívnej, preventívnej, ako aj represívnej funkcie štátu, zaviesť nové skutkové podstaty, a to v oblasti trestného práva, teda v prípadoch, kedy nie je závažnosť činov iba nepatrná a nepostačujú iné sankčné nástroje správneho práva ako vyhostenie alebo zákaz vstupu.
Do Trestného zákona preto zavádzame nový § 354a, ktorý definuje neoprávnené prekročenie štátnych hraníc Slovenskej republiky, ako aj neoprávnené zdržiavanie sa na území Slovenskej republiky ako trestný čin zaradený do ôsmej hlavy Trestného zákona, teda trestných činov proti poriadku vo verejných veciach. Sme presvedčení, že prijatím tejto novely Trestného zákona sa podarí minimalizovať nelegálne prechody našich štátnych hraníc a odvrátiť tak rastúci trend kriminality cudzincov na území Slovenskej republiky, ako to ukázala aj Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti za rok 2016.
Aktuálne trvajúca migračná kríza, počas ktorej je Európa zaplavovaná miliónmi nelegálnych imigrantov, prevažne mladých mužov z území cudzích svetadielov, dokazuje narastajúcu potrebu urýchleného prijatia účinnej legislatívy chrániacej záujmy Slovenskej republiky, ako aj bezpečnosť jej obyvateľov.
Štáty západnej Európy, ktoré na svoje územie prijímajú už desiatky rokov nelegálnych imigrantov, dnes bojujú s problémami ako terorizmus, masívna kriminalita, sociálne napätie a hlavne ohrozenie tradičnej kultúry, práva a hodnôt. Milióny cudzincov valiacich sa do Európy z Ázie a Afriky predstavujú pre európske národy existenčné riziko. Integrácia týchto ľudí do zatiaľ väčšinovej európskej populácie je, ako ukázala prax v západných štátoch, takmer nemožná. Dlhodobo plánovaná premena Európy na multikultúrne spoločenstvo zlyhala vo všetkých ohľadoch. Státisíce stratených životov Európanov sú dostatočným dôkazom zlyhania tohto politického princípu a jeho deštruktívneho pôsobenia na všetky národy, v ktorých sa začal aplikovať. Idea multikulturalizmu teda môže byť spolu s vražednými ideológiami 20. storočia alebo militantným islamistickým extrémizmom považovaná za jednu z najväčších svetových hrozieb, ktorá útočí na samotnú podstatu existencie európskych národov.
Epidémia znásilnení švédskych žien imigrantmi, vojny neeurópskych gangov s políciou v nemeckých mestách, rabovanie a podpaľovanie štvrtí v Anglicku, nákladné autá riadené imigrantmi a rútiace sa vysokou rýchlosťou do davov do ľudí v Španielsku, v Nemecku či Francúzsku, to všetko sú príklady aplikácie multikulturalizmu a s ním súvisiaceho dovozu nelegálnych, neeurópskych imigrantov do Európy.
Cieľom poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko je teda ochrániť Slovenskú republiku aj obyvateľov od hrôz útokov a občianskych nepokojov, ktoré v súčasnosti spaľujú štáty západnej Európy. Chrániť hranice Slovenskej republiky a pomocou nich aj ich obyvateľov je povinnosťou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Protiteroristické opatrenia, ktoré boli v Slovenskej republike aktivované počas posledných vianočných trhov, sú jasným potvrdením reálneho ohrozenia obyvateľov Slovenskej republiky zo strany týchto militantných imigrantov a teroristov.
A na záver prečítam jeden citát jedného z najväčších slovenských rodoľubov a slovenských velikánov Ľudovíta Velislava Štúra, ktorý vo svojom diele Starý a nový vek Slovákov už dávno hovoril o tom, v akom stave sa slovenský národ nachádza: „Hlboko si padol, rod môj, že rozkazy k mukám a k záhube Svojej sám vykonávaš, ktoré by iný odmrštil s nevôľou zvrchovanou. Podhodil si sa nohám šliapateľov Svojich a oni teraz rajtujú s potupou a výskaním po tebe.“
Ďakujem, toľko na úvod a hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.2.2018 o 15:06 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:12

Katarína Macháčková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutých gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.2.2018 o 15:12 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:14

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak ďakujem za slovo. Opäť, vážené kolegyne a kolegovia, viem, že hráme aktuálne zápas s Ruskom, ale je smutné, keď okrem poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko tu narátam možno raz, dva, tri, štyri, piatich, šiestich... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pardon, pán poslanec, prepáčte, zabudol som informovať, vedieme 3:2.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
Vďaka za informáciu. Tak vrátim sa k podstate toho, o čom tu dnes rokujeme, a k podstate návrhu zákona, ktorým sa mení Trestný zákon a ktorým sa snažíme ako poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko konečne začať chrániť štátne hranice Slovenskej republiky, ktoré dnes sú asi ako deravé sito, a môže si cez nich vkročiť na naše územie úplne každý, komu sa to zachce, bez akéhokoľvek, bez akejkoľvek trestnej zodpovednosti za toto svoje protiprávne konania.
Tak ako som spomínal v dôvodovej správe, tak práve štátne hranice Slovenskej republiky sú jedným zo základných znakov nášho štátu, a ak si ich nebudeme chrániť, tak sa naše územie môže pri súčasnej imigračnej vlne, ktorá sa valí do Európy, dostať prakticky ktokoľvek a spáchať úplne čokoľvek, pretože podľa platných zákonov Slovenskej republiky nelegálne prekročenie našich hraníc je iba obyčajný priestupok, nie je to vôbec žiadny trestný čin. To znamená, Slovenská republika žiadnym spôsobom nevykonáva prevenciu voči tomu, aby sa títo nelegálni imigranti a potenciálna hrozba, ktorá dnes devastuje západnú Európu, nedostávala aj do nášho štátu a nemohla tu páchať to, čo sa deje dnes v západnej Európe. A to je presne to, o čom som hovoril.
Pozrime si Švédsko, ako rapídne stúpla kriminalita cudzincov, ako rapídne stúpol počet znásilnení a koľko bielych žien je tam pravidelne znásilňovaných imigrantami, ktorí neprišli do Európy, aby tu pracovali, aby vytvárali hodnoty, aby sa snažili integrovať, zapadnúť a prijať naše civilizačné hodnoty, ako aj našu kresťanskú vieru, ale, naopak, prišli využívať výhody sociálneho systému, ktorý im tieto naivné a hlúpe západné štáty poskytujú, užívať si všetky výhody, ktoré im Európa poskytuje ako taká a poprípade páchať kriminalitu, znásilňovať ženy a predávať drogy a podobné veci.
Preto musíme, je povinnosťou všetkých poslancov Národnej rady, ktorým úprimne leží na srdci láska k svojej vlasti, chrániť naše hranice a náš národ. Ak teda nechceme dopadnúť, ako západné štáty, ako Anglicko, Nemecko, Francúzsko, ako som spomínal, všetky tie vojny s gangami, vypálené štvrte, tie znásilnenia, teroristické útoky a množstvo trestných činov, o ktorých s v médiách, bohužiaľ, nepíše, pretože je to politicky nekorektné, písať o trestných činoch, ktoré páchajú tí dobrí, milí astronómovia, inžinieri, architekti a lekári, ktorí sem prichádzajú zo štátov, ako je Eritrea, Líbya, Irak či Pakistan. No, bohužiaľ, realita a pravda je také, že všetky tie oblasti, kde sa títo nelegálni imigranti dostali a kde ich len tak otvorene pustili, kde ich nechali prebývať, sa zmenila častokrát na tzv. no-go zóny, kde už normálny, pôvodný, biely európsky človek nemá ani možnosť prísť, pretože by mu hrozila, hrozilo nielen ublíženie na zdraví, ale hrozila by mu jednoducho smrť. A takéto no-go zóny máme v Francúzsku, v Anglicku, máme ich v Nemecku, Švédsku, sú v Taliansku, videl som ich na vlastné oči. Je to jednoducho všade, vo všetkých týchto západných štátoch a nemôžu si predtým zakrývať oči, ani tí najväčší liberáli.
No a práve preto v tejto novele zákona prichádzame s novinkou a to je zavedením nového trestného činu, a to je nelegálne, nelegálne prekročenie hraníc Slovenskej republiky, za ktoré by hrozilo takémuto páchateľovi až tri roky väzenia. Určite mnohí kritici a oponenti, ktorí by chceli kritizovať každý jeden návrh z dielne Ľudovej stany Naše Slovensko, prišli s argumentami, že chceme akýmsi spôsobom napĺňať väznice v Slovenskej republike a že toto nie je efektívny spôsob, ktorým môžme zabrániť invázii cudzích imigrantov do nášho štátu.
Zoberme si ale príklad z Maďarska. Maďarsko postavilo na svojej južnej hranici so Srbskom plot, ktorým sa snažilo zabrániť v príchode nelegálnych imigrantov, resp. prechode nelegálnych imigrantov cez svoje územie až do Nemecka alebo do Švédska, a resp. tam, kam títo imigranti putovali. Aj napriek tomu, že tento plot postavili, museli poslať obrovské množstvá policajných jednotiek na hranice, pretože imigranti na tento plot zaútočili, snažili sa ho podliezť, preliezť, zničiť, roztrhať, jednoducho akýmkoľvek spôsobom narušiť. A to preto, že si boli dobre vedomí, že aj keď sa dostanú za tento plot na územie Maďarska, nehrozí im žiaden trestný čin a prinajhoršom im zavrú do nejakého imigračného tábora, kde si požiadajú o azyl, medzitým ale zahodia svoje doklady, budú tvrdiť, že majú 15 rokov, aby sa k nim správali ako k deťom, a budú tvrdiť, že sú úplne z iného štátu, kde je aktuálne vojnový konflikt, a budú vedieť, že si tam budú ako v hoteli sedieť a dúfať, že im neskôr dajú azyl, resp. že ich odošlú aj tak do Nemecka. Keď ale imigranti zistili potom, čo vláda Viktora Urbana zaviedla v Maďarsku trestný čin nelegálneho prekročenia hraníc, za ktorý hrozia aj 3, až 3 roky väzenia, prestali využívať Maďarsko ako tranzitnú krajinu na svoje cesty do Nemecka, do Švédska a do iných štátov.
Pretože je úplne iné, keď ten imigrant dopredu vie, že ak by ho v tom štáte chytili, tak ho nezavrú do imigračného centra alebo nejakého hotela a nebudú sa ním hrať ako s malým dieťaťom, ale pôjde na tvrdo do basy medzi iných kriminálnikov, tak si veľmi rýchlo rozmyslí, či využije na svoj presun do západnej Európy ten-ktorý štát, ktorý má zavedenú takúto legislatívu.
A práve toto je účelom tohto, tohto, tejto našej novely zákona, ktorá mení Trestný zákon. Predstavme si, že by tých 78 nelegálnych imigrantov, ktorí tu prevážali dvaja tureckí kamionisti, vedelo, že ak by ich na Slovensku chytili, tak by im nehrozil iba priestupok a následný pobyt v nejakom azylovom centre, kde by si požiadali o azyl a hrali sa na úbožiakov, chudáčikov a ukrivdených ľudí, ale hrozilo by im väzenie, tak by si desaťkrát viac rozmysleli, či využijú na svoj presun práve územie Slovenskej republiky. A práve toto je zmysel tohto Trestného zákona, prevencia. Chceme imigrantov odradiť od samotného vstupu na územie Slovenskej republiky, pretože ten stav je úplne taký, ako keby sme si to dali do porovnania, že my sme v našom právnom systéme ešte nemali zavedené trestné činy napríklad za vraždu, alebo za lúpež. Aj potom by vystúpili poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko s tým, že chceme tieto trestné činy do nášho trestného systému zaviesť, a následne by sa ozvala nejaká kritika s tým, ale veď to naplní slovenské väznice. Lenže trestný čin vraždy alebo lúpeže nemáme v Trestnom zákone preto, aby sme napĺňali väznice, ale preto, aby fungovali preventívne, aby sa tieto trestné činy nediali. A presne takto funguje aj tento náš návrh zákona.
A pre tých, ktorí si myslia, že súčasná legislatíva je dostatočná a že akými priestupok a následné vyhostenie je dostatočná motivácia pre imigrantov, aby sa Slovensku vyhli, tak sú na veľko omyle. Bohužiaľ, ten proces vyhostenia je náramne zložitý. A o to zložitejší je, keď, ako vieme, títo imigranti častokrát zahadzujú svoje doklady, menia informácie, tvária sa, že sú niekto iní, odmietajú priznať svoju totožnosť a náš štát jednoducho nevie, kam týchto ľudí vyhostiť. Potom trvá ten azylový proces niekedy aj rok a pol a ten imigrant je tu, my ho živíme, staráme sa oňho, je peknom, v peknom azylovom centre, jednoducho poskytujeme mu všetky služby, šatíme ho, živíme ho a on sa má jednoducho ako v hoteli a dúfa, že možno, keď si požiada o azyl v Nemecku, tak ho tam jednoducho vezmú. To znamená, to vyhostenie nie je taký jednoduchý proces, ako si to mnohí predstavujú, že imigrant sem príde, my ho následne vynesieme a je všetko v poriadku. Ale, keď ten imigrant opakujem, bude vedieť, že ak príde na územie Slovenskej republiky a dopustí sa trestného činu, za ktorý mu hrozí pobyt vo väzení s ďalšími kriminálnikmi, čo už nie je taká sranda ako to azylové centrum s pekným dvorom, hojdačkami, posilňovňou a inými zábavnými akciami, tak si opakujem, desaťkrát viac rozmyslí, či na to územie Slovenskej republiky vôbec príde.
No a v rámci toho takisto zavádzame aj nový trestný čin nelegálneho, resp. protiprávneho sa zdržiavania sa na území Slovenskej republiky, pretože podľa súčasnej legislatívy, ak niekomu skončí vízové povolenie na pobyt v Slovenskej republike, náš štát má právo ho iba vyzvať, aby Slovenskú republiku opustil, a môžme sa pozerať na to, či to splní, nesplní, ale nepácha opätovne žiaden trestný čin. Ak by sme ho ale vyzvali a povedali, máš 30 dní na to, aby si odišiel, lebo inak skončíš vo väzení, tak by ste veľmi rýchlo videli, ako by sa zbavil a Slovenskú republiku opustil a dodržiavanie princípov právneho štátu by sa tak aj v našom štáte posunulo na úplne novú úroveň.
Ja si preto neviem predstaviť iné protestné hlasy alebo kohokoľvek, ktorý by sa snažil vystúpiť voči tomuto návrhu zákona, ako k niečomu zlému, voči niečomu, čo je nesystémové, neprináša to úžitok, ktorý by sme potrebovali. Pretože ako som spomínal, práve Maďarsko je jasným príkladom toho, že keď sa takýto návrh zákona zavedie do praxe, imigranti na svoju cestu do západnej Európy zvolia iné štáty. A my sa nepotrebujeme starať o Nemcov, Francúzov, keď sú natoľko hlúpi, aby si zvolili vlády, ktoré akceptujú prijímanie týchto nelegálnych imigrantov a akceptujú to, že im do štátov dovážajú jeden, dva, tri milióny imigrantov každý rok, tak je to ich vlastný problém. My predsa nemôžme rozhodovať za Nemcov, Francúzov. Naším cieľom a našou úlohou a úlohou poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko je však chrániť Slovákov, chrániť Slovenskú republiku, chrániť náš vlastný národ. A práve tento návrh zákona pomôže do budúcnosti predísť situáciám, aké sa dejú dnes v západnej Európe. Pretože ako som spomínal, projekt multikulturalizmu je jedno fatálne fiasko, ktoré sa ukázalo, ako deštruktívna ideológia, vraždiaca ideológia, ktorá za sebou zanecháva iba spúšť, ničenie, beznádej, zúfalstvo a obrovskú kriminalitu. A práve preto sa musíme tejto vražednej ideológii multikulturalizmu oblúkom vyhnúť.
No a v súvislosti s tým, keďže nám ide o komplexné riešenie tejto problematiky, zavádzame aj vyššie trestné sadzby pre prevádzačov, ktorí cez naše územie budú chcieť týchto nelegálnych imigrantov akýmsi spôsobom previesť. Práve ten prípad dvoch tureckých kamionistov, ktorí sem prevážali tých 78 nelegálnych imigrantov, je presným príkladom toho, o akých prípadoch hovoríme. Keby boli tie sadzby za zločiny prevádzačstva vyššie, ako navrhujeme my, možno aj títo tureckí kamionisti by si omnoho viac rozmysleli, či pôjdu cez Slovenskú republiku, alebo si na svoju tranzitnú cestu vyberú nejaké iné štáty Európy.
Preto chcem požiadať, aj keď tu sedia len prázdne lavičky, a je možné, že si to možno niektorí poslanci koalície pustia zo záznamu, všetkých poslancov tejto Národnej rady, možno s výnimkou slovenskej arabskej strany, ktorej predsedá Richard Sulík sa síce tvári ako bojovník proti imigrácii, no jeho vlastní poslanci, menovite pán Klus, pán Dostál, pán Osuský, tu opakovane obhajujú dovoz zahraničných pracovníkov, zahraničných imigrantov, registráciu islamu, jednoducho všetkého, čo je protislovenské, to znamená nielen schizofrénia tejto strany, ale absolútna beznádej v ich nejakých zmyslových počinoch je možná vidieť.
Ale každopádne chcem požiadať všetkých ostatných normálnych poslancov Národnej rady, aby zahlasovali za tento návrh zákona, aby zamedzili tomu, aby sa zo Slovenska nestala taká istá multikultúrna diera, ako je napríklad dnes mnoho častí Švédska alebo Francúzska, ako som spomínal, a aby ochránili slovenský národ pred hrozbami, ktoré do budúcnosti reálne hrozia, pretože imigračná kríza dnes neskončila, ale práve naopak, bude ešte horšia, ešte silnejšia a ešte viac miliónov neeurópskych imigrantov s úplne iným kultúrnym nastavením, s úplne inými hodnotami, z úplne iných národov, iných náboženstiev, ktoré sú nekompatibilné s našou európskou kresťanskou civilizáciou, bude do Európy prichádzať a môže to mať aj na nás Slovákov, slovenský národ a slovenský štát úplne devastačné účinky.
Práve preto všetci tí, ktorým záleží na ochrane slovenského národa, ochrane slovenských hraníc tento návrh zákona podporia, minimálne ho posunú do druhého čítania, ak nájdu nejaké chyby, môžu podať pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, ktoré by tento zákon možno ešte viac vylepšili a sprísnili tieto sadzby a ešte viac chránili obyvateľov Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.2.2018 o 15:14 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:26

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Našim poslancom asi nezáleží na ochránení hraníc, lebo nie sú v sále. Niektorí sú tam, niektorí tam a niektorí preberajú ocenenia Japonského cisárstva. Fíí, to som nevedel.
Na Slovensku je to tak, ako hovoríš. Keď som vo faktickej poznámke pred vyše rokom a pol povedal pani Zemanovej, je tu, tak preto to spomínam, že je to riadená moslimská ekonomická migrácia, tak sa začudovala a islam.sk a niektoré ďalšie média si na mne zgustli. A teraz už aj Fico hovorí, že tu nepustí žiadnych ekonomických migrantov, a hľa, zrazu 70 migrujúcich turistov, migrantov ekonomických chytili naši. Koľko ich už prišlo? Koľko je zašitých v Bratislave v moslimských komunitách a domoch?
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.2.2018 o 15:26 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:27

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno. Pán kolega Mazurek Miňo, ďakujem ti za to, že si tak dôkladne rozobral a odôvodnil tento vážny bod, teda tento vážny problém v tejto rozprave. Ja si neviem predstaviť, že nejaký mysliaci poslanec, ktorý rozmýšľa svojím vlastným rozumom a ktorý má čo, čo aké sve..., čo len trochu svedomia v tomto parlamente, poslanec, ktorý čo, ktorému čo len trochu záleží na Slovenskej republike a na bezpečnosti jej občanov, neviem si predstaviť, že nezahlasuje za tento návrh zákona vrátane dokonca aj tí poslanci, ktorí tu nie sú, ktorí sú tu vyššie v parlamentnom bufete väčšina poslancov Národnej rady, ktorí tam sledujú hokej a ktorí možno fandia Slovenskej republike, tak ktorí, tak dúfam, že takto budú aspoň trochu tak ako hokeju, aspoň toľko budú fandiť našej republike, za ktorú, za Slovenskú republiku sú tu, sedia v tomto parlamente a berú peniaze. Občania tejto republiky ich volili, tak dúfam, že im táto, osud tejto republiky aspoň trošku leží na srdci a že zahlasujú za tento zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.2.2018 o 15:27 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:29

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Miňo, povedal si to veľmi dobre, len si ešte mladý, tak ja jednu takú myšlienku ti poviem. Si sa veľmi prihováral poslancom SaS Klusovi, Osuskému a Dostálovi, poslanec Klus ale dnes tu poctivo sedí, čiže naňho by som to až tak nevzťahoval, ale poslanec Osuský a Dostál, tí majú podľa mňa takú účasť pri predkladaní našich návrhov, že, a to hovorím to, že si mladý, že asi o tom nevieš, bol niekedy taký film anglický, volalo sa to Randall a Hopkirk, že ten Hopkirk je tu častejšie ako Osuský s Dostálom, keď ide o naše návrhy, takže skôr sa prihováraj Hopkirkovi ako Osuskému a Dostálovi.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.2.2018 o 15:29 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video