28. schôdza

13.3.2018 - 14.3.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.3.2018 o 18:00 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:00

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Oprava hlasovania 62, chcela som hlasovať za.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.3.2018 o 18:00 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:00

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Chcem požiadať kolegov z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, zvolávam výbor ihneď po skončení tajného hlasovania v rokovacej miestnosti výboru.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.3.2018 o 18:00 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:01

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zvolávam výbor pre kultúru a médiá hneď po skončení tajného hlasovania do miestnosti výboru pre kultúru a médiá, poprosím všetkých poslancov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.3.2018 o 18:01 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:01

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Žiadam opraviť hlasovanie (tlač 857), dala som za, chcela som sa zdržať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.3.2018 o 18:01 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:48

Stanislav Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 14. marca 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných a 103 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– Martin Baločko, za hlasovalo 52, proti 34, zdržalo sa 17,
– Milan Husťák, hlasovalo za 53, proti 34, zdržalo sa 16,
– Pavel Varga, hlasovalo za 52, proti 35, zdržalo sa hlasovania 16,
– Danka Wänkeová, hlasovalo za 67, proti 27, zdržalo sa 9.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov zvolená Danka Wänkeová.

Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na členov disciplinárnych senátov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.3.2018 o 18:48 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:52

Stanislav Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 14. marca 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov inej osoby ako sudcu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov inej osoby ako sudcu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a 100 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– Tibor Sásfai, hlasovalo za 43, proti 38, zdržalo sa hlasovania 19,
– Dávid Štefanka, hlasovalo za 48, proti 38, zdržalo sa 14.
Na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol, za kandidáta na člena disciplinárnych senátov iná osoba ako sudca nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže kandidát na člena disciplinárnych senátov nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.3.2018 o 18:52 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:52

Stanislav Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo dnes.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné.
Zo 110 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– o návrhu na voľbu Eduarda Hegera za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 93, proti 10, zdržalo sa 7.
Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Eduard Heger.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.3.2018 o 18:52 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video