28. schôdza

13.3.2018 - 14.3.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.3.2018 o 10:02 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:02

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem za všetky pripomienky. Všetci vlastne potvrdzujete to, že sociálna pomoc a sociálny systém na Slovensku je potrebné reformovať. Od oblasti teda sociálnych dávok cez oblasť zamestnanosti až po konkrétnu sociálnu pomoc. Všetky tieto tri piliere je potrebné nastaviť vzhľadom na reálnu situáciu, ktorá v krajine je, na demografický trend a teda na skúsenosti, ktoré ukazuje aj odborná literatúra, a teda deinštitucionalizácia a podpora rodiny v domácom prostredí. Každopádne na Slovensku si, každý chce pomáhať rodinám, ale toto je cesta. Ak urobíme reformy a zracionalizujeme, na čo máme, čo je efektívne, čo je citovo prijateľné, čo je finančne prijateľné. Vtedy sa nám podarí nastaviť sociálny systém tak, že či príde pravica, či príde ľavica, či príde taká alebo hentaká strana ako vládnuca, alebo tí, ktorí budú mať moc, budeme vedieť, že je to správne, lebo je to podložené faktami, je to podložené trendom, ktorý je odskúšaný v iných krajinách a teda aj odbornou verejnosťou. Preto musíme trendovo nastaviť koncepciu sociálnej pomoci a sociálneho systému v našom štáte ináč ako doteraz, lebo čím viac budeme plátať tie diery v systéme, urobíme z toho chaos. A v konečnom dôsledku trpia rodiny, pretože trpí tam jeden člen... (Prerušenie vystúpenia časomerom.).
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.3.2018 o 10:02 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:06

Silvia Shahzad
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja opäť svoj príspevok tak ako včera budem otvárať so slovami, že jediným bodom, ktorý by sa naozaj mal v súčasnej situácii v Národnej rade prerokovávať, sú predčasné voľby. No my si nechceme zakrývať oči ani pred tým, čo sa tu doteraz dialo, a preto musíme prichádzať aj s takouto novelou zákona.
Už rok a pol s kolegyňou sledujeme osud denných stacionárov a situácia sa stále iba zhoršuje. Je až neuveriteľné, ako veľmi sa ministerstvo zahráva s osudmi ľudí, ktorí sa dostali do nezávideniahodnej situácie, ale chcem pripomenúť, zväčša nie vlastnou vinou, pretože majú zdravotné postihnutie, pretože jednoducho zostarli a potrebujú našu pozornosť.
Čo sa týka denných stacionárov, ja by som chcela pripomenúť to, ako celý tento proces za možno rok a pol, dva roky prebiehal. Ministerstvo najprv nalievalo tisíce euro na činnosť stacionárov bez akejkoľvek kontroly, pretože oni tvrdili, že dali kompetencie VÚC a nemôžu riešiť teda všetko. Potom sa však čudujú, že sa peniaze zneužívali. Nuž, z cudzieho krv netečie a keďže VÚC mali tú kompetenciu stacionáre zriaďovať, ale financovať ich nemuseli, tak sa im otvárali veľmi ľahko. Jednoducho niektorí boli šikovní a túto možnosť využili. V tejto krajine nič nezvyčajné.
Ja nevyčítam vôbec zriaďovateľom, že to robili. Ja vyčítam ministerstvu, že toto dopustilo, pretože ministerstvo týmto odstriháva od prostriedkov hlavne tie stacionáre, ktoré fungovali poctivo a čestne a ktorí svoju činnosť vykonávali z presvedčenia a naozaj pre ľudí.
Ministerstvo práce začalo pred rokom vykonávať kontroly. Oni to, ako to už aj kolegyňa spomínala, oni to nazývali monitoring, pretože si len zisťovali situáciu, aká je a naozaj kontrolovali podmienky, ktoré nespadali do ich kompetencie. Problém však je, že keď aj takýto monitoring vykonávali, bolo by od nich veľmi zodpovedné, keby tým stacionárom, ktoré tú činnosť vykonávajú poctivo, dali aspoň vedieť, že to tak robia. Lenže stacionáre žili celé mesiace v strachu, že či niečo neporušujú a že čo sa vlastne deje, keďže nedostávali žiadnu odpoveď. Keď som sa na to pýtala na ministerstve práce, tak mi povedali, tak sa ma opýtali protiotázkou: a dotáciu dostali? Takže stacionáre zistili len na základe toho, že dostali dotáciu, že vlastne nič neporušujú.
Minister Richter aj na výbore ako výsledok tohto monitoringu použil jeho obľúbený a hoci otrepaný príklad, že denný stacionár nespĺňal priestorové požiadavky. Len sa chválil tým, ako dopadol zle monitoring. Ale koho je to vizitka? Prečo sa tieto kontroly, teda, pardon, monitoring, nevykonávali už skôr? A pravidelne? Pán minister by na tomto mieste mal byť radšej ticho a hľadať skutočnú príčinu, prečo denné stacionáre situáciu zneužívajú, ak také teda sú. Aj v tejto téme, ako kolegyňa opäť spomínala, rezonovala hlavne téma bezbariérovosti, respektíve či tie stacionáre spĺňajú podmienky, alebo nespĺňajú. Minister mi včera v záverečnom slove bez možnosti reakcie opäť vyčítal, že ja nechcem bezbariérovosť v jasliach. Problém je v tom, že ja bezbariérovosť chcem riešiť celkovo a on chce riešiť bezbariérovosť len v jasliach. Inak by sa bezbariérovosť dostala aj do zákona o sociálnych podnikoch, lenže takúto zmienku som tam tiež nikde nenašla. Miesto toho, aby pán minister otvoril diskusiu na túto tému napríklad s ministerstvom dopravy, ktorý to má v kompetencií a ktorý to môže riešiť, rieši to len takýmto čiastočným spôsobom vo forme zákonov a len na papieri, pretože reálne to dodržiavať nikto nebude. Minister má na to spôsob, ako to môže urobiť, pretože na ministerstve práce existuje odbor, už samostatný odbor, ktorý sa venuje problematike Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. A práve toto by mal byť, tam by mal byť priestor na to, aby sa otvárala diskusia o tom, ako má bezbariérovosť vyzerať. Lenže samotné ministerstvo nevie komunikovať s ministerstvom dopravy. A tak si myslím, že tak ako sa teraz zatvárajú denné stacionáre, tak už onedlho budeme zatvárať jasle, pretože nebudú schopné naplniť túto požiadavku a ani nebudú vedieť ako.
Tiež chcem ešte pripomenúť, že pred tým, ako vôbec začalo a vôbec ako nastala prvýkrát zmena zákona pred rokom, čo sa týka zákona o sociálnych službách, prvá novela, ktorá bola prijatá takto pred rokom alebo teda bola účinná takto pred rokom, už pred tým sa dá zo štatistík zistiť, že Prešovský kraj, ktorý mal výrazný nárast denných stacionárov v posledných rokoch, ten počet im klesol ešte v roku 2016. Tam bol veľký počet stacionárov zatvorených, to znamená, že už vtedy pravdepodobne po prijatí, a to je 57, a to je naozaj veľké číslo, ako mi tu kolegyňa našepkáva. A to bolo už stačilo to prijatím tej vyhlášky ministerstva zdravotníctva, aby sa tak udialo. To znamená, že už tá novela spôsobovala denným stacionárom obrovský problém, nehovoriac o tom, že táto druhá ich už načisto likviduje.
Ďalší problém vidím v tom, akým spôsobom ministerstvo práce chcelo vstupovať do vyhlášky ministerstva zdravotníctva a tam tú komunikáciu hľadalo a dokonca si vynucovalo, aby sa tá vyhláška zmenila v zmysle, aby denné stacionáre nemali žiadne prechodné obdobie na prispôsobenie sa novým podmienkam. A tak sa aj stalo.
Ministerstvo práce funguje naozaj veľmi neefektívne, pretože okrem toho, že prijalo túto novelu zákona na konci roka v decembri, tak už v novembri rozposielalo denným stacionárom a iným zariadeniam list, v ktorom poslalo pokyny, ako sa bude postupovať podľa novely zákona, ktorá ešte vôbec nebola prijatá, pretože vedeli, že nemajú šancu sa na to reálne pripraviť. Rovnako tak sa mi zdá nesystémové, že sa v týchto dňoch uzatvára zmluva pre zariadenia sociálnych služieb, ktorá platí pre rok 2018 a platí od 1. januára. A je už marec a oni stále nemajú uzatvorené zmluvy. Týmto spôsobom úplne nelogicky postupuje ministerstvo na mnohých miestach, takýmto spôsobom postupuje aj pri kompenzáciách. Už roky sa mení suma mnohých príspevkov od 1. júla, ale keďže sa schvaľuje životné minimum v júni tesne pred koncom, tak nie je šanca sa na to pripraviť a príspevky sa doplácajú. Keďže už nemám čas, musím skončiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.3.2018 o 10:06 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:17

Veronika Remišová

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:20

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tiež chcem poďakovať kolegyni Shahzad, že spomenula aj taký metodický proces, ktorý prebieha v rámci denných stacionárov, a tie anomálie, ktoré vznikli a dodnes, ešte včera som volala vlastne s niektorými poskytovateľmi denných stacionárov, ktorí dodnes nemajú príspevky teda z ministerstva ani na odkázanosť, nehovoriac, že nemajú ani na prevádzku. Ale, kolegynka, dotkla si sa aj teda monitoru, v mojom ponímaní kontroly, ktorá prebehla v letných mesiacoch. A keď som sa pozerala na tie moje odpovede, ktoré som dostala z ministerstva, tak z toho mi vychádza, že v roku 2017 ministerstvo poskytovala príspevok 366 stacionárom a podľa druhej odpovede 49 stacionárom ukončila financovanie. To znamená 49 k 366, a utvorili zákon, ktorý zlikviduje všetkých. Takže nemôžme naozaj uplatňovať bič na všetkých, lebo ak začneme v našej krajine netvoriť mechanizmy kontroly, ako je to vo Švajčiarsku práve v zariadeniach sociálnych služieb, ale skôr na základe z 366 49 je možno poskytovateľov, ktorí si neplnia povinnosti tak ako majú, tak jednoducho v konečnom dôsledku na to doplatí obyčajný človek a v konečnom dôsledku jeho rodina, ktorá sa bude trápiť, že ho dá do po bytovej služby.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.3.2018 o 10:20 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:22

Silvia Shahzad
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veronika, na margo tvojej poznámky, áno, ja chcem zdôrazniť, že mne záleží na tom, aby naozaj predovšetkým služby a zariadenia, ktoré sú určené pre ľudí so zdravotným postihnutím, boli bezbariérové. Naozaj mi na tom nesmierne záleží, ale roky sa táto podmienka ignorovala, máme tu množstvo zariadení, ktoré sú dokonca bariérové, nieže sú prispôsobené, sú bariérové, a odstrániť všetky tieto bariéry, ktoré sa roky ignorovali, nie je vôbec jednoduché. A tak sa to nedá robiť systémom, že: hurá, teraz si to odstráňte! Pretože naozaj to stojí financie, ktoré sa v rozpočte nevyčleňujú. Nemáme odborníkov, nemáme stavebných odborníkov, ktorí sa tomu venujú, nemáme proste prakticky nič. Takže začnime to riešiť pekne po poriadku a všade. A môžme zabezpečiť to, aby sa to riešilo systémovo a predovšetkým pri nových objektoch.
Ja chcem zdôrazniť, že čo sa týka služieb, pre mňa je doteraz nepochopiteľné, že v mnohých zariadeniach sa nepoužívajú mnohé pomôcky, ktoré by mohli zľahčiť prácu pracovníkov, zamestnancov, ktorí zdvíhajú ťažkých ľudí. Máme rôzne zdviháky, vozíky a naozaj pomôcky, ktoré uľahčujú ten spôsob. A takéto veci nikto nerieši a nemyslí ani na tých zamestnancov, ktorí pracujú za minimálnu mzdu. Takže, takže zaoberajme sa aj týmito vecami a nielen zdôrazňujme, že ja nebojujem za bezbariérovosť. Ja za ňu bojujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.3.2018 o 10:22 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:24

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, účel tejto právnej normy je zrejmý z jej obsahu. Jej podstatou je to, že sa stávajú v našej spoločnosti, bohužiaľ, situácie, keď nejaký neprispôsobivý občan alebo občania terorizujú svojich spolubývajúcich susedov, a teraz bez ohľadu na to, či je to v súvislosti s tou tzv. rómskou kriminalitou, či sú to drogoví díleri, alebo na južnom Slovensku poznáme prípad človeka, alebo pani, ktorý púšťa už roky celý deň svojim susedom hlasnú hudbu a žiadnym spôsobom sa nevedia s tým ľudia vysporiadať. Preto navrhujeme v tejto právnej norme, aby analogicky, tak ako je to v prípade podozrenia na týranie blízkej osoby, kedy policajný orgán môže vykázať na istú dobu takéhoto podozrivého človeka z miesta jeho trvalého bydliska, aby nemohol jednoducho obťažovať alebo páchať ďalej trestnú činnosť, tak my chceme aj v tomto prípade, aby mohol policajný orgán na základe úplne rovnakého procesného postupu dočasne na nejakú dobu vykázať neprispôsobivú osobu z miesta jej pobytu.
Samozrejme, nemôžeme vstupovať do vlastníckych vzťahov, nemôžeme riešiť to, že tomuto človeku odnímeme vlastnícke práva k nehnuteľnosti. Ale ak vieme v prípade týrania alebo podozrenia na týranie blízkej osoby vykázať túto osobu na nejakú, nejakú karanténnu dobu z miesta z jeho trvalého pobytu, aby nemohol ďalej páchať trestnú činnosť, tak si myslíme, že aj v prípade tzv. obťažujúcej kriminality alebo neustále sa opakujúcich priestupkov, bez ohľadu na to, či ide o rómskeho asociála, či ide o drogového dílera, či ide o alkoholika alebo ide jednoducho o človeka, ktorý narúša dobré susedské spolunažívanie, to je ten príklad toho obťažovania hlasnou hudbou, tak si myslíme, že by policajný orgán po schválení, samozrejme, za kontroly súdu, mohol takéhoto človeka vykázať z miesta jeho pobytu. To je zmyslom tejto právnej normy.
My sme akceptovali, keďže som tento návrh zákona asi pred rokom už raz predkladal, tak sme veľmi podrobne prechádzali aj pripomienky pána poslanca Kresáka a pána poslanca Baránika, ktoré z procesného hľadiska v tom čase predložili v pléne, snažili sme sa ich zapracovať tak, aby to bolo právne nespochybniteľné. A použili sme teda naozaj úplnú presnú analógiu, ako keď sa jedná o týranie a podozrenie na týranie blízkej osoby. To je podstata tejto právnej normy. Chcel by som vás požiadať o jej podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.3.2018 o 10:24 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:28

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 883). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.3.2018 o 10:28 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:30

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je zvýšiť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu zo súčasných 1,39 % sumy životného minima na 2,01 sumy životného minima.
Navrhovanou zmenou zákona sa zvýši suma na jednu hodinu osobnej asistencie zo súčasných 2,78 eur na hodinu na 4 eurá na hodinu. Týmto vytvoríme predpoklady k lepšej dostupnosti osobnej asistencie. Zároveň predpokladáme, že sa týmto skvalitní život osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Predložený návrh zákona bude mať nepriaznivý dopad na rozpočet verejnej správy. Tieto dopady sú uvedené v doložke vplyvov. Ďalej bude mať pozitívny sociálny vplyv. Nebude mať dopad na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Ďakujem a hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.3.2018 o 10:30 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:31

Jana Nehézová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 884. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu č. 918 z 26. februára 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.3.2018 o 10:31 hod.

Ing.

Jana Nehézová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:33

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže podávame návrh, ktorým chceme pomôcť tam, kde je to naozaj potrebné. Verím, že opisovať situáciu rodiny, kde je ťažko postihnutý člen alebo dieťa, nie je nutné a vieme si predstaviť celý chod a priebeh, ktorý musí táto rodina tomu prispôsobovať. Hovorím o príspevku na osobnú asistenciu, ktorá slúži na integráciu zdravotne ťažko postihnutého člena alebo dieťaťa do spoločnosti. Nárok na tento príspevok už vzniká v šiestom roku života, takže si musíme uvedomiť potrebu kvality asistencie.
V súčasnosti za jednu hodinu osobnej asistencie dostane asistent zaplatené 2,78 eura. Podotýkam, že v roku 2009 bola táto suma valorizovaná len o 20 centov. Realitou však je, že za daných podmienok je veľmi ťažké vôbec nájsť pre zdravotne ťažko postihnutého člena, aj dieťa, osobného asistenta. Je jedno, či ide o ekonomicky slabšie alebo silnejšie regióny, pretože tam, kde je práce dosť, je táto suma nízka a zdravotne ťažko postihnuté osoby doplácajú osobnému asistentovi z vlastného vreca. A tam, kde je práce málo, je vykonávanie osobnej asistencie núdzovým riešením, čo sa samozrejme odzrkadľuje na kvalite.
Sme tu dva roky a na tento problém sme neustále upozorňovaní zo strany zdravotne ťažko postihnutých, ale aj ich rodín. Osobný asistent navyše odvádza z príjmu daň, pokiaľ nevykonáva asistenciu v rozsahu aspoň 140 hodín mesačne, čo z neho robí poistenca štátu. Z údajov ďalej vyplýva, že za posledné štatisticky spracované roky bol peňažný príspevok poskytnutý v priemere mesačne 138 hodín osobnej asistencie. Máme evidovaných vyše 10 700 poberateľov za rok 2017. Keďže minister Richter deklaroval postupné zvyšovanie príspevku na opatrovanie až na výšku čistej minimálnej mzdy do roku 2020, tak by som práve týmto návrhom chcela dosiahnuť to, aby sa nezabudlo aj na príspevok, ktorý sa týka osobnej asistencie. Preto navrhujeme zvýšiť hodinovú sadzbu osobného asistenta na 4 eurá. Zohľadní sa tým požadovaná cena práce. A hlavne vytvorí sa tak predpoklad k lepšej dostupnosti osobnej asistencie a tým sa určite zjednoduší a uľahčí integrácia zdravotne ťažko postihnutých osôb do spoločnosti. A v prvom rade sa znížia náklady rodín, pretože dneska sú nútené doplácať za túto službu a vieme, že práve rodiny so zdravotne ťažko postihnutým členom alebo dieťaťom majú najmenej finančných prostriedkov v rodine. Takže tento návrh je potrebný a logický.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.3.2018 o 10:33 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video