28. schôdza

13.3.2018 - 14.3.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

13.3.2018 o 16:24 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 16:24

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prejde v druhom čítaní, prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.3.2018 o 16:24 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:25

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani ministerka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, nebudem dlho, máme tu znovu zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý je u mňa trošku takou srdcovkou, pretože stále som reagoval na tento zákon, čo sa týka chovu nebezpečných zvierat. Samozrejme, aj pani ministerka nám dala až 202 bodov pozmeňujúcich, hej, to je veľmi rozsiahla teda úprava tohto zákona. Nebudem sa, samozrejme, k šeckému vyjadrovať, lebo je to v prvom čítaní, takže prípadne potom v druhom.
Je tam napríklad aj, dáva sa kontaktný údaj, telefónne číslo majiteľa, hej, toho zvieraťa, resp. toho, to už jedno, jaké to je zviera. Ja sa čudujem, že doteraz to tam nebolo, to je tiež také, by som povedal, že nemá tam ani rodné číslo ani telefónny kontakt, tak to je také o ničom, evidencia vlastníka, takže dobre.
A chcel by som sa opýtať, pani ministerka, že pod bodom 197 máte, že obce môžu všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o chove zvierat na území obce, no len v oblasti územných podmienok. A v dôvodovej správe hovoríte napríklad o tom, že vzdialenosť chovného zariadenia alebo priestoru susedných pozemkov od hraničnej čiary a ulice a podobne.
Pýtam sa, týka sa to aj nebezpečných zvierat, ku ktorým ja už tu vediem polemiku šiestykrát, kde dávam pozmeňujúci návrh a reagujem na návrh pána Podmanického, ktorý dal ešte v roku 2012, keď si dobre pamätám, kde dal, že obec sa môže vyjadrovať k nebezpečným zvieratám, ale iba v triede cicavce, to znamená tigre, pumy, levy a takto? Pritom my máme v našej vyhláške zadefinované nebezpečné zvieratá, kde máme aj ďalšie triedy, klasifikáciu, to znamená máme tam aj pavúky, máme tam aj paryby, máme tak aj ďalších plazov, a preto sa pýtam, či toto sa vzťahuje aj na nich? A dávam vám znovu do nejakého vášho, by som povedal, že na vašu úvahu, lebo tento pozmeňujúci návrh budem znovu predkladať v druhom čítaní, lebo či zomrie niekto tým, že ho niekto rozkúše zubami alebo či dostane jed od nejakého jedovatého hada a skončí život, tak myslím si, že obec mala by do toho čo hovoriť, lebo ako som stále hovoril v rozprave, dneska si suseda v mnohých prípadoch nevyberiete, a keď ten sused chová takéto nebezpečné zvieratá, tak chodíte domov s určitou traumou, s určitým rizikom, či prídete živý alebo zdravý, a preto som dával, aby, keď už máme zadefinované nebezpečné zvieratá vo vyhláške k tomuto zákonu, tak aby tam boli všetky triedy, nie iba cicavce. Takže to dávam do pozornosti ministerským pracovníkom, resp. vám, aby sme túto teda anomáliu už konečne raz povedali, že áno, aby sme nešli dvojkoľajne, že nebezpečné zvieratá zadefinované máme, ale pri veterine budeme, bude o tom rozhodovať obec iba pri triede cicavce.
Takže ďakujem pekne a žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 16:25 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:29

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, pán spravodajca, dovoľte, aby som úvodom povedal, dal jeden procedurálny návrh - vrátiť tento návrh zákona predkladateľovi na prepracovanie - a vyslovil v kútiku duše možnože radosť, že je tu vládna kríza a možnože vďaka tomu ten zákon neprejde.
Musím povedať, že som zhrozený od toho, čo je v tomto zákone napísané. V úvode sme mali počuť alebo počuli sme, že zviera je vec, teda zviera nie je vec. Dnes v tomto zákone v tejto podobe po tom, čo ju vláda schválila, tak zviera je predsa len vec s osobitným postavením, ale je vec. Doteraz sa robil na tom marketingový kam..., robila sa na tom marketing a to, čo mi najviac vadí na tom zákone, je ponímanie a rozširovanie okruhu osôb, ktoré môžu porušovať domovú slobodu, ústavné právo občanov Slovenskej republiky. Doteraz sme boli v tom, že do bytu môže vstúpiť policajt za istých podmienok, je na to školený, má na to vzdelanie, má na to všetky oprávnenia. Dnes týmto zákonom sa zavádza, aj veterinár sa stáva osobou, ktorá má právo vstúpiť do obydlia pri podozrení, keďže sa to týka všetkých zvierat bez akéhokoľvek limitu a zúženia. A nech mi je, nech je mi prepáčené, že poviem aj v prípade myší, že niekto chová myši preto, aby s nimi mohol kŕmiť hadov, to je týranie v istom zmysle, tak veterinár má právo tam vstúpiť.
Prepáčte, ak vy doma máte myši v komore a dáte si tam otravu, tak veterinár môže vstúpiť a kontrolovať, že vy idete týrať tie myši, lebo ste tam dali všetky zvieratá? Paragraf 12 bod 47 písm. b), je to § 12 ods. 2 písm. abb), znie:
„Vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život zdravie alebo ochrana zvieraťa, alebo ak ide o obydlie používané na podnikateľské účely.“
Pani ministerka, vážená vládna koalícia, myslím si, že je oveľa väčších problémov v tejto krajine, ale keď máme vážne problémy, tak ja si neviem predstaviť, prečo ide vládna koalícia porušovať domovú, rozširovať tých, ktorí môžu porušovať domovú slobodu. Ak policajt chce ísť do bytu a nie je tam naozaj, že tam niekto chová andulku a týra, lebo je v malej klietke, tak určite, určite proti takémuto týraniu nie je treba zakročiť tak, že tam veterinár príde, zaklope, nechá vás identifikovať a povie, že ja tam chcem vojsť. Vy ho nepustíte, dostane 300-eurovú pokutu.
Pokiaľ by sme nechali okruh tých, že len polícia má právo, alebo policajt má právo vstupovať do tohto obydlia a môže si zo sebou zobrať úradne spôsobilú osobu veterinára, ktorý posúdi, či dochádza k týraniu zvieraťa, by som sa s tým, vedel sa stotožniť. Ale v tejto podobe, že dochádza k týraniu zvieraťa, andulky, alebo teda tá otrava na myši, lebo to, čo na Slovensku môže byť zneužité, to zneužité aj bude. To si, to si napíšme, to zneužité aj bude.
V tej chvíli je to zle, lebo keď prídu aj s policajtom, tak policajt prd vchodom do bytu zostane stáť a povie, že uhm, uhm, ja tam nejdem, vojde dnuká a čokoľvek sa tam stane. A čo teraz? V prípade vstupu policajta máme ix postupov, čo musí dodržať, aký záznam musí urobiť. A čo ten veterinár, úradný veterinár?
Dámy a páni, ministerka alebo minister každý rok podpisuje tisícky, cez viac ako tisíc veterinárom splnomocnenie, že sa stávajú úradnými veterinárnymi lekármi, lebo vykonávajú úradnú veterinárnu činnosť ako prenesený výkon štátnej správy. Tá babka na dedine, mi povedzte, že má tam štempeľ od ministra podpísaný úradný veterinár, tu má zákon, že môže vstupovať a bude vstupovať do toho baráku. Aký zákon to ideme prijímať?
Druhý bod tohto návrhu zákona, bod 37 § 8 ods. 3 písm. z) siedmy bod sa za slovo "zariadenia" vkladajú slová „fyzických osôb“. Nezaujímavé znenie. A čo to znamená? Teda keď budete, vidím, že je tu pán kolega Muňko, tak skúsim to povedať na jeho príklade. Chová papagáje, každý o tom vie, tak on ako fyzická osoba keď chová papagáje a chodí s nimi na výstavu, tak veterinár bude musieť prísť k nemu, on si musí požiadať a schváliť chovné zariadenia u seba doma, pretože sa zaoberá chovom výstavných zvierat a nosí ich na výstavu. Máte malého, máte psa doma. Detto to isté.
Akú buzeráciu chce táto vládna koalícia zaviesť na jednoduchých občanoch tejto krajiny?! Všetky koníčky chceme zničiť?!
Ďakujem pekne, zamyslite sa.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 16:29 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:37

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Skúsim odpovedať najskôr na otázku Martina Fecka, že či len cicavce musia spĺňať, týka sa to všetkých zvierat. Všetkých bez výnimky.
Teraz by som chcela k samotnému zákonu, že či nie sú dôležitejšie veci ako tento zákon. Ja si myslím, že toto je dôležitý zákon, a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka urobilo veľký krok dopredu, že naozaj zviera nebude vecou, ale živou cítiacou bytosťou.
A nebol to zákon, ktorý sme pripravovali sami. Podotýkam, tento zákon sme pripravovali v spolupráci s odborníkmi, v spolupráci s aktivistami, v spolupráci s kynologickými zväzmi a so všetkými, ktorých sa tento zákon týka. Prijali sme veľké množstvo obyčajných a zásadných pripomienok, s ktorými sme sa naozaj veľmi zodpovedne, podotýkam, veľmi zodpovedne zaoberali. Takže nemyslím si, že je to zlý zákon, a ja sa práve teším, že dnes ho, dnes ho tu môžem predložiť.
Okruh osôb, ktorý tu pán poslanec Simon Zsolt hovoril, naozaj aj v ústavnoprávnom výbore bola veľká diskusia o tomto, ale musíme povedať, že ústava, Ústava Slovenskej republiky umožňuje vstúpiť špeciálnym ľuďom do obydlia, ktoré slúži na podnikanie, a umožňuje vstúpiť ľuďom, ktorí sú, majú dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie zvieraťa alebo osoby. Čiže ak ústavnoprávny výbor sa s touto podmienku stotožnil, my nemáme dôvod sa s ňou nestotožniť.
K bodu 37 možnože, možnože sa vyjadríme ešte v druhom čítaní.
To je všetko, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.3.2018 o 16:37 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:37

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci... (Rečníčka sa obrátila k spravodajcovi.) Máme zákon o dreve, áno?
Čiže, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh je implementácia nariadenia Európskeho parlamentu č. 9995/2010 a nariadenia Rady 2173/2005.
Účelom návrhu je zákona je zamedziť vstup dreva z nezákonnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh prostredníctvom určenia orgánov štátnej správy zodpovedných za vykonanie spomenutých európskych nariadení, vymedzenia ich kompetencií a určenia sankcií za správne delikty v oblasti uvádzania dreva alebo výrobkov z dreva na trh.
Návrh zákona zveruje úlohu ústredného orgánu štátnej správy na úseku uvádzania dreva na trh Ministerstvu pôdohospodárstva rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré bude aj orgánom štátnej správy kompetentným na overovanie licencií.
Ďalšími orgánmi štátnej správy na úseku uvádzania dreva na trh budú okresné úrady, novovytvorená preddavková organizácia Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na pozemkoch nevyhnutých pre potreby obranu štátu, obrany štátu.
Návrh zákona zároveň reaguje na odôvodnené stanovisko Európskej komisie č. 2016/4139 z 27. apríla 2017, podľa ktorého Slovenská republika neustanovila pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie povinnosti vyplývajúce z nariadenia č. 995/2010.
Ja veľmi oceňujem, že v prvom čítaní i vo výboroch, ktoré návrh prerokovali, bolo k mnou predkladanému návrh vznesených viacerých pripomienok. Niektoré som považovala za konštruktívne, niektoré však svedčili o neúplnom pochopení cieľa, ktorý chceme predloženým návrhom dosiahnuť, resp. nástrojov, ktoré bude lesnícko-drevárska inšpekcia používať. Verím, že v diskusii sme si väčšinou problémov vysvetlili a že návrh získa vašu podporu.
Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na vyššie uvedené, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu a jeho schválenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 16:37 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:40

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1018 1. februára 2018 pridelila vládny návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 343 z 12. marca 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 222 z 8. marca 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 151 z 28. februára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 27 a 29 až 42 a 44 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
O bodoch spoločnej správy č. 28 a 43 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 155 z 13. marca 2018.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, podľa § 83 ods. 4 a podľa § 84 ods. 2 a podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.3.2018 o 16:40 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:44

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, na úvod musím povedať, ďakujem, pani ministerka, a neviem, kolegovia z vládnej koalície, po tom, čo som sa zúčastnil rokovania výboru, asi pochopili, že do zákona napísali totálnu hlúposť.
Pôvodne, kolegyne, kolegovia, v tomto návrhu zákona, ktorý má kontrolovať pôvod dreva, malo byť zachovanie, alebo teda inštitút, ako by som to povedal, prepravcov. Základné ustanovenie na účel tohto zákona sa rozumie prepravu, premiestňovanie dreva a výrobkov z dreva dopravným prostriedkom alebo bez dopravného prostriedku. Keď som si k tomu zobral dôvodovú správu, tak tam som sa dočítal, že vzhľadom na to, že preprava sa môže uskutočňovať aj pomocou vlastného tela, len za pomoci vlastnej fyzickej sily (na chrbte, na pleci a v rukách a podobne).
Potom, keď som si zobral ďalší paragraf, a to bol § 3 ods. 4, znel, že prepravca je povinný pri preprave dreva a výrobkov z dreva preukázať sa s dokladom, z ktorého sú zrejmé tieto údaje: množstvo dreva, objem dreva, zaradenie surového dreva a tak ďalej.
Prepravca... Bod 5. Prepravca je povinný uchovávať doklad podľa ods. 4 najmenej 5 rokov od dňa prevzatia dreva a výrobkov z dreva na prepravu. Ergo naši rómski občania, keď si zoberie drevo na chrbát a nebodaj si zaplatil za to ešte aj tie 2 eurá, lebo čo to asi bude stáť, zobral drevo na chrbát, odniesol si to domov, tak 5 rokov mal uchovávať podľa názoru odborníkov ministerstva doklad o tom, že on prepravoval drevo. Vtedy pani ministerka na výbore to vehementne obhajovala, že toto je správny krok.
Ešte raz opakujem, ďakujem, že ministerstvo pochopilo, že túto podmienku dáva len v prípade, ak to drevo je váhy väčšej ako 100 kg, ale stále zotrvávam na tom, že bude to buzerácia tých občanov. Keby to bolo do jedného roka, keď niekto si kúpi 10 m dreva a donesú mu ho domov, že si to uchová, áno, má to hodnotu 200 euro. Niektoré dámske topánky sú drahšie a som presvedčený o tom, že tie dámy tie účtenky od tých topánok neuchovávajú 5 rokov. (Reakcia z pléna.) Dva roky ako v tých zárukách, ale jednoduchý dedinský občan, teta, ktorá naozaj nemá ani plyn, nemá na uhlie, chce si kúpiť drevo a my ho budeme, s prepáčením, drbať, 5 rokov máš ho uchovávať! Ako zamyslite sa nad sebou, v poriadku. Ja som, ako ja som to len povedal, lebo je to moja úloha, aby som na to upozornil.
Dovoľte, aby som povedal, poukázal na ďalšiu vec, a to v spoločnej správe bod 29. Hovorí o rozhodnutí prepadnutia zadržaného dreva a výrobkov z dreva v prospech Slovenskej republiky. Nedá mi, prepadnutie veci a zhabanie veci v Slovenskej republiky je dosť prísne, prísne kontrolované. Keď niekto bude prepravovať nelegálne, nelegálne drevo a ministerstvo a inšpekcia to zadrží, tak to drevo nevráti naspäť majiteľovi, komu to patrí, ale prepadne to v prospech štátu. Niečo tu nesedí. Aj nelegálne, keď ukradol niekto drevo, ale keď sa zistí, že kto je skutočným majiteľom, tak by ste mu to mali vrátiť naspäť, nie vydať rozhodnutie, že to prepadáva v prospech štátu. Zhabať majetok niekoho, niekoho, či je to firma, či je to súkromná osoba? Ako, ako to môže to dovoliť štátny úradník, zhabať majetok? Akú to krajinu budujeme?! Kde je to vlastnícke právo a ústavné právo na vlastníctvo?
Musím povedať, že keď sa pozriem na tento jednoduchý zákon, ktorý tu je, tak tento zákon má 20 paragrafov vrátane účinnosti. Spoločná správa k kvalitnému materiálu z ministerstva pôdohospodárstva má 44 bodov a 20 strán, viac ako samotný zákon, keď prišiel do parlamentu. A toto je dôkaz a vizitka o tom, ako sa pripravujú materiály na ministerstve pôdohospodárstva, a preto v tomto prípade už nedám žiadny návrh, to je druhé, druhé čítanie. Ak chcete, tak si to schváľte, ale ľudia vás za to nepochvália.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 16:44 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:50

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani ministerka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, tiež niekoľko slov a jeden môj pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili aj s kolegom pánom Mičovským, ktorý už teraz neni poslancom Národnej rady, ale štyri roky si odsedel, a myslím, že aj dôkladne pracoval na lesnej oblasti týkajúcej sa pozmeňujúcich návrhov.
Takže na začiatku chcem povedať, že, pánovi spravodajcovi, že vynímam bod 18 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie, pretože môj pozmeňujúci návrh bude s ním kolidovať, tak aby sme potom vedeli riešiť hlasovanie.
Vystúpil som aj v prvom čítaním a musím konštatovať, že môj nejaký ten názor sa na to nemení. Pani ministerka, tých 9 inšpektorov, ktorí majú byť, aj vy ste uznali proste, že je to proste trošku málo, musíme tam viacej tých inšpektorov do budúcnosti dať, pretože to sa, to drevo nemáme iba, by som povedal, na nejakých 5 % plochy územia, veď to je 50 % územia Slovenskej republiky a je tam proste kvantum, takže 9 inšpektorov v žiadnom prípade nestačí. A ja ako som spomínal, ja by som si predstavoval kontrolu, aby sme to mali zladené, lebo účelom tohto zákona bolo zabrániť nelegálnym ťažbám, ktoré tu prebiehajú a idú. To znamená, že my musíme zladiť, aby ten, kto kontroluje, aby vedel, z ktorého lesného dielca, z ktorého katastrálneho územia ktorá osoba kde to mala ísť, kedy to mala rezať, a toto keby sme dosiahli, tak vtedy by som povedal, že to bolo účinné. Ináč na jednu prepravku pôjdu aj desiati, aj dvadsiati a môžte mi hovoriť, čo chcete, neverím, že ich ustriehneme, pretože nie je tam súlad, vlastne skade to drevo je.
A tak ako Jano Mičovský povedal, mali sme na to aj tlačovku, že mala by byť každá kmeňovina jedno-, jednoznačným kódom zadefinovaná, a tým pádom by sme vedeli, že žiadna iná nemôže byť zamenená za ňu. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo toto musím upozorňovať, lebo potom sa to bude míňať účinku, a po dvoch, troch, piatich rokoch budeme hovoriť, že ale predsa len tie úniky sú ešte a nemáme ako to nejako chytiť, ako to odstrániť. Takže budeme dávať asi aj pozmeňujúci návrh , ale nie v tomto prípade, bude to asi v zákone aj o lesoch, dáme, aby sa takto jedno-, jednoznačným nejakým tým identifikačným kódom každá kmeňovina, ktorá je vyťažená aj na tom nejakom vozidle, aby bola označená nezameniteľne jedno-, jednoznačne. Nič viacej, nič menej, lebo to je o tej kontrole, ktorú chceme teda dôsledne prevádzkovať.
Ja dám pozmeňujúci návrh, ktorý teraz by som chcel zdôvodniť, a ten sa týka, ten sa týka menovania riaditeľa tejto lesníckej, lesnícko-drevárskej inšpekcie, ktorej, keď som si všimol v tom, v spoločnej správe v bode 18 hovoríte, že ho nebude vymenovávať ministerka, ale proste bude menovaný, teda chcel by som vedieť kým a čím. A ja by som chcel aj pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne hovorí o tomto delegovaní a menovaní tohto riaditeľa ministerstvom a ministerkou. Zdá sa mi, že tam to bude ruka v rukáve, a preto náš návrh v kocke hovorí o tom, že mali by ho meniť, teda menovať opoziční poslanci v parlamente na, po rozhodnutí Národnej rady. Takže toto si myslím, že by bolo ako demokratické, aby nie minister menoval riaditeľa tejto inšpekcie. Vy ho síce teraz vyhadzujete, ale uvidíme, ako dopadne hlasovanie, tak preto ten bod 18 dávam na samostatné hlasovanie.
Takže dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Martina Fecka k tomuto základnému, vládnemu návrhu zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.
Vládny návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I v § 10 ods. 2 znie:
(2) Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len minister) na základe návrhu, ktorý je výsledkom dohody politických strán, politických hnutí a volebných koalícií, ktoré v ostatných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, nevytvorili by vládu Slovenskej republiky a vytvorili by poslanecký klub 40a) (ďalej len opozičná parlamentná strana) predloženého osobou, ktorá koná v mene najpočetnejšieho poslaneckého klubu spomedzi opozičných parlamentných strán v lehote stanovenej ministrom, vo výzve na predloženie návrhu kandidáta na riaditeľa, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy ministra osobe konajúcej v mene najpočetnejšieho poslaneckého klubu. Dohodou podľa predchádzajúcej vety sa rozumie spoločný návrh jedného kandidáta, ktorý má najväčšiu podporu opozičných parlamentných strán vyjadrenú počtom hlasov členov ich poslaneckých klubov, avšak aspoň nadpolovičnú väčšinu takto počítaných hlasov alebo návrh viacerých kandidátov v prípade rovnosti takto počítaných hlasov.
Ak je predložený podľa prvej vety a druhej vety návrh viacerých kandidátov, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je oprávnený vymenovať ktoréhokoľvek z nich.
Ak návrh nie je predložený podľa prvej vety alebo ak nedošlo k dohode podľa druhej vety, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenuje riaditeľa aj bez tohto návrhu.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
40a) § 64 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 309/2013 Z. z.
Toľko k tomu pozmeňovaciemu návrhu. Tento pozmeňovací návrh dávam pánu spravodajcovi.
A záverom, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 16:50 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:57

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len nakrátko. Tá snaha zabezpečiť reálnu možnosť kontroly prepravy dreva nielen z lesa, to je účelom tohto zákona. Ja by som sa pozastavila len pri tej poznámke poslednej, ktorú dal Simon Zsolt.
Ten prepad v prospech štátu, ktorý tak napádal, je iba vtedy, ak neurobí majiteľ zadržaného dreva predbežné opatrenie.
A to, čo tu Martin spomínal, samozrejme, väčší počet kontrol súvisí s väčšími finančnými prostriedkami, označovanie jednotlivých druhov kmeňa, tie sú uvedené v náležitosti dokladu, ktorý slúži na prepravu dreva, máme zákon o lese, kde sa tiež, je vykonávacia vyhláška k zákonu o lese a označovania dreva mimo lesa musí doriešiť vykonávacia vyhláška k zákonu o ochrane prírody a krajiny. Toľko len moje poznámky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 16:57 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:58

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem vás všetkých požiadať pri hlasovaní o podporu predneseného návrhu zákona a zároveň, pán predsedajúci, chcem požiadať o preloženie hlasovania na zajtrajší deň na 11.00 hod.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 16:58 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video