28. schôdza

13.3.2018 - 14.3.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:14 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, navrhujem, aby Národná zaviazala Úrad vlády Slovenskej republiky, aby do 7 dní predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o tom, kedy presne bol Úrad vlády informovaný Slovenskou informačnou službou o nebezpečenstve vyplývajúceho z pôsobenia talianskej mafie na východnom Slovensku.
Odôvodnenie. Slovenská informačná služba informovala, že opakovane informovala úrad vlády o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z pôsobenia talianskej mafie na východnom Slovensku, ale vzhľadom na to, že v najbližšom okolí pána premiéra sa pohybovali dvaja ľudia priamo spätí s touto mafiou, zrejme Úrad vlády ignoroval upozornenie Slovenskej informačnej služby. Pre bezpečnosť občanov Slovenskej republiky potrebujeme vedieť, či úrad vlády ignoroval, alebo SIS klame.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:14 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na to, že vládnúca koalícia stratila dôveru občanov, vám oznamujem, že v súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov a so súhlasom všetkých spolupredkladateľov beriem späť návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a o doplnení niektorých zákonov (tlač 896).
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:15 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:16

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Keďže som presvedčený o tom, že jediné, o čom sa má zmysel ešte rozprávať v tomto pléne, je naozaj čo najskôr sa dohodnúť na termíne predčasných volieb, v súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov beriem späť návrh zákona Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:16 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:18

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Jednak ste nesprávne prečítali tie body, je to 2, 5 až 17 a 19 až 24, len aby teda vedeli poslanci, o čom hlasujú, a jednak v tom písomnom znení, ktoré som vám dal, je napísané aj kam, je povedané do programu schôdze, ktorá sa uskutoční až po ohlásenej 29. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:18 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:22

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, predkladám informáciu o prerokovaní zákona zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátených prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 908 z 23. februára 2018 pridelil zákon zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátených prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886), doručený 23. februára 2018 na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886) vyplýva:
Prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenou, ktorá je odôvodnená v časti II rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 22. februára 2018 č. 1697 - 2018 nasledovne:
V čl. X šiestom bode § 86x sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú 1 až 4.
Súčasne prezident Slovenskej republiky navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zmenila ustanovenie o účinnosti schváleného zákona vrátene, vrátane ustanovení súvisiacich s účinnosťou schváleného zákona podľa § 90 ods. 1 tretej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení zákona č. 1/2017 Z. z.
2. Určený, určené výbory prerokovali zákon vrátený prezidentom SR v stanovenej lehote.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval pripomienku prezidenta a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon zo 6. februára o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky schváliť (uznesenie č. 348 z 12. marca 2018.)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie k zákonu, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil na opätovné prerokovanie.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru k pripomienke prezidenta, ako i k zákonu ako celku nebolo schválené, nakoľko návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 13:22 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:26

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Janckulíka k zákonu zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886).
1. V čl. I § 47 ods. 2 sa slová „po 15. marci“ nahrádzajú slovami „po 31. marci“.
2. V čl. I § 163 sa v nadpise a v odsekoch 1, 2, 3, 7 a 9 slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“ a v odseku 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11 sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
3. V čl. IV § 293eaa sa v nadpise a odseku 3 slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
4. V čl. VIII bode 19 § 102af sa v nadpise slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“, v odseku 1 a 2 sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“ a v odseku 2 sa slová „k 15. marcu“ nahrádzajú slovami „k 1. aprílu“.
5. Čl. IX v bode 2 § 10 sa v nadpise slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“ a v texte sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“ a slová „k 15. marcu“ sa nahrádzajú slovami „k 1. aprílu“.
6. V čl. 10 bode 6 § 86x sa v nadpise a odsekoch 1, 3 a 5 slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „01. apríla“ a v odseku 3 sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
7. V čl. XIV bode 2 § 98c sa v nadpise a texte slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
8. V čl. XV sa slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
Odôvodnenie. Úprava účinnosti zákona a s ňou súvisiacich ustanovení nadväzuje na vrátenie zákona.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 13:26 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:28

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, ctené dámy, ctení páni, dovoľte mi vyjadriť sa k prezidentom vrátenej novele.
Ide v podstate o technicko-legislatívnu chybu a ide o chybu aj z pohľadu našich právnych odborníkov, a teda my ako hnutie súhlasíme s návrhom, s pripomienkou prezidenta, a teda stotožňujeme sa s tým, že môže dôjsť k problémovému výkladu alebo k problematickému výkladu, a teda k aj k problémom pri implementácii niektorých častí tohto zákona. Ja by som chcel len povedať toľko, že aj podľa môjho názoru táto vláda stráca kredibilitu a dôveryhodnosť ľudí, a tiež si myslím, že bolo by na mieste rokovať tu v Národnej rade najmä o skrátení volebného obdobia.
Ale aj tento zákon o niečom hovorí, hovoril o tom, že došlo práve na ústavnoprávnom výbore, ktorý by mal navrhnúť riešenie tejto spornej, alebo správne riešenie, ktoré by ten, tento sporný výklad posunulo do právneho rámca, tak tento ústavnoprávny výbor práve ústami pána predsedu Madeja povedal, že ide o politické rozhodnutie, a teda celý výklad a riešenie tohto problému presunul na gestorský zdravotnícky výbor, ktorému sme sa mali, a my sme sa teda k týmto problémom mali dneska vyjadrovať. A mnohí z nás tam naozaj nie sme právnici, ale skôr lekári a ľudia, ktorí sa venujeme zdravotníctvu. A ani náš výbor neprijal žiadne uznesenie, teda hovorí to určitým spôsobom o rozklade moci, naozaj nedá sa tu, alebo neprijímajú sa zákony, ktoré by boli dokonca v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, to je aj námietka prezidenta Slovenskej republiky. My teda túto námietku určite podporíme a vyjadrujeme ľútosť nad tým, akým spôsobom sa realizuje legislatíva v našej krajine. A pokiaľ tento zákon nadobudne účinnosť, tak naozaj bude spôsobovať problémy v jeho implementácii v reálnom, praktickom živote.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 13:28 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:28

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Termín hlasovania bude dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 13:28 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:37

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom vládneho návrhu zákona implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 536/2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2011/20/ES.
Vládnym návrhom zákona sa upravujú tie aspekty klinického skúšania, ktoré nie sú upravené v nariadení alebo sú podľa nariadenia v kompetencii príslušného členského štátu. Významnú časť vládneho návrhu zákona tvoria ustanovenia o zriadení o činnosti Etickej komisie pre klinické skúšanie, ktorá bude v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv posudzovať klinické aspekty žiadosti o povolenie klinického skúšania liekov predložené prostredníctvom elektronického portálu Európskej únie pre klinické skúšanie. Navrhuje sa zriadenie národného portálu pre klinické skúšanie, ktorý bude určený na vzájomnú komunikáciu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv s Etickou komisiou pre klinické skúšanie.
Predmetom vládneho návrhu zákona sú aj zmeny poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach a v nemocničných lekárňach. Navrhuje sa posilnenie úlohy odborných zástupcov a jednoznačnejšie sa vymedzujú ich právomoci a povinnosti. Novým spôsobom sa definuje lekárenská pohotovostná služba a spôsob jej určovania, pričom úprava nadväzuje na ambulantnú pohotovostnú službu. Vládny návrh zákona upravuje niektoré ustanovenia týkajúce sa činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 13:37 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:43

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa. V prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zák..., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 858).
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 858). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2019.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.3.2018 o 13:43 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video