31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:38 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:38

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (tlač 925).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 986 z 20. apríla 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh rokoval 2. mája 2018 a prijal uznesenie č. 364. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 3. mája 2018 a prijal uznesenie č. 240. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (tlač 925a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 252 z 9. mája 2018. Týmto uznesením výbor poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:38 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:38

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu a predbežné vykonávanie uvedenej dohody uznesením č. 125 dňa 28. marca 2018.
Cieľom tejto dohody je stanoviť všeobecné zásady spolupráce, ako aj práva a povinnosti Švajčiarska v príslušných oblastiach. Maximálny prínos programu Galileo je zaistený medzinárodnou spoluprácou s nečlenskými krajinami Európskej únie. Európska únia a jej členské štáty podpísali dohody o spolupráci, ktoré sa týkajú civilného globálneho navigačného systému, s Čínou, s Izraelom, Ukrajinou, Kóreou, Marokom a Nórskym kráľovstvom.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:38 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:38

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcou sa európskych programov satelitnej navigácie (tlač 926).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 987 z 20. apríla 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 2. mája 2018 a prijal uznesenie č. 365. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti k návrhu rokoval 3. mája 2018 a prijal uznesenie č. 241. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcou sa európskych programov satelitnej navigácie a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcou sa európskych programov satelitnej navigácie a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcou sa európskych programov satelitnej navigácie (tlač 926a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 253 z 9. mája 2018. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:38 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:39

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu uvedenej dohody uznesením č. 126 dňa 28. marca 2018.
Prezident Slovenskej republiky nemá pripomienky k predmetnému materiálu a súhlasí s jeho predložením na rokovanie Národnej rady.
Ide o komplexnú dohodu o spoločnom leteckom priestore medzi jej zmluvnými stranami. Ustanovenia dohody majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskej únie a Izraelským štátom.
Hlavným cieľom dohody je vytvorenie spoločného leteckého priestoru založeného na otvorenom prístupe zmluvných strán na trhy s rovnakými podmienkami hospodárskej súťaže a dodržiavaním rovnakých pravidiel vrátane oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, riadenia leteckej prevádzky a uľahčenie rozširovania leteckých dopravných sieti.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:39 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:44

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Ďakujem a prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti Tibora Jančulu, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výboru.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:44 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:44

Tibor Jančula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 988 z 20. apríla 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 2. mája 2018 a prijal uznesenie č. 366. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 3. mája 2018 a prijal uznesenie č. 242. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby som v spoločnej správe predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:44 hod.

Tibor Jančula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:47

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Otváram rozpravu o tomto bode programu, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie je tomu tak. Končím možnosť prihlásiť sa, zároveň ukončujem rozpravu. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pristúpime k druhému čítaniu o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro–stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej.

Návrh vlády má tlač 928 a spoločná správa výborov má tlač 928.
Nech sa páči, pán podpredseda vlády.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:47 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:47

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu a predbežné vykonávanie uvedenej dohody uznesením č. 127 dňa 28. marca 2018.
Dohoda stanovuje postupné otváranie trhu, pokiaľ ide o prístup k trasám na recipročnej báze, nediskrimináciu a rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty založené na princípoch zmlúv Európskej únie, aproximáciu právnych predpisov v oblasti letectva Jordánskeho hášimovského kráľovstva s právnymi predpismi EÚ v otázkach, ako je bezpečnosť a riadenie letovej prevádzky.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:47 hod.

Ing.

László Sólymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:48

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Ďakujem a poprosím znova Tibora Jančulu z hospodárskeho výboru, aby informoval o rokovaní výborov.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:48 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:48

Tibor Jančula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 989 z 20. apríla 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 2. mája 2018 a prijal uznesenie č. 367. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 3. mája 2018 a prijal uznesenie č. 243. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:48 hod.

Tibor Jančula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video