31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.5.2018 o 13:05 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Podľa medializovaných informácií fínska televízia odvysielala reportáž o firme Patria a korupčných praktikách tejto firmy, ktoré sa mohli uplatniť aj na Slovensku pri vyjednávaní modernizácie armády a nákupu obrnených transportérov. Žiadame preto zaradiť nový bod do programu, a síce, aby minister Gajdoš reagoval na odznené informácie a predložil vierohodné, vierohodné dôkazy, ktoré vyvrátia akékoľvek podozrenia, pretože sú to vážne veci.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.5.2018 o 13:05 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Milan Krajniak

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Navrhujeme, aby Národná rada Slovenskej republiky zaviazala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú vypracovať správu o návrhu konkrétnych opatrení na zastavenie rastu zadlžovania zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: úsporné opatrenia, ktoré exminister Drucker predstavil v rámci koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení a na ktoré bola v štátnych aktívach vyčlenená suma 585 miliónov eur, priniesli v roku 2017 úplne minimálny efekt a zadlženie nemocníc v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2017 dosiahlo nový rekord 132 miliónov eur. Ministerstvo doposiaľ fatálne zlyháva v nastavení cenotvorby pre naše koncové nemocnice, ako aj v neoptimálnom manažovaní nemocníc nominantmi vládnej koalície.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.5.2018 o 13:06 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Pán poslanec Grendel.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.5.2018 o 13:07 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Žiadam o zaradenie bodu do rokovania 31. schôdze Národnej rady s názvom Informácia ministerstva vnútra o zapožičaní lietadiel letky ministerstva vnútra v rokoch 2010 až 2018 cudzím štátom s uvedením trasy a dátumu zapožičania a s vyčíslením predpokladaných nákladov.
Odôvodnenie: Slovenská republika čelí medzinárodnému škandálu, že napomáhala pri únose vietnamského občana z Nemeckej spolkovej republiky do svojej vlasti tým, že zapožičalo lietadlo leteckého útvaru ministerstva vnútra vietnamskej delegácii, ktorá bola na návšteve Slovenskej republiky v roku 2017. Ministerstvo vnútra sa obhajuje tým, že o únose nevedelo a takéto zapožičanie bolo v minulosti bežné. Keďže minulý rok Národná rada vyžiadala podobnú správu o letoch prezidenta Andreja Kisku, predpokladám, že zaradenie tohto bodu nebude problém ani pre koaličných poslancov.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.5.2018 o 13:08 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 13:09

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a MOST - HÍD navrhujem presunúť bod 22 tlač 854 na ďalšiu schôdzu Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

9.5.2018 o 13:09 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:09

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ctená snemovňa, dovoľte, aby som podal informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady zo dňa 9. mája 2018 predkladám Národnej rade informáciu o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Jaroslava Ridoška dňom 11. apríla 2018 za štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 uvedeným dňom neuplatňuje.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 981 z 20. apríla 2018 uvedenú skutočnosť zobral na vedomie. Súčasne zobral na vedomie vyhlásenie Jaroslava Regeca, narodeného 20. marca 1963, bytom Snina, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za Slovenskú národnú stranu v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných 5. marca 2016, uvedených v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonáva funkciu generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1966 (pozn. red.: správne má byť 350/1996) o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka nasledovne:
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Ridoška nastupuje dňom 20. apríla 2018 za Slovenskú národnú radu (pozn. red.: správne má byť "Slovenskú národnú stranu") podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Juraj Soboňa, narodený 3. júna 1961, bytom Solčany.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 982 požiadal mandátový a imunitný výbor o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníka spolu so svojím návrhom.
Konštatujem, že Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a vyhlásením o vzdaní sa práva nastúpenia náhradníka na neuplatnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podáva Národnej rade Slovenskej republiky informáciu výboru spolu s návrhom uznesenia Slovenskej republiky, ktoré si dovolím teraz prečítať.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Ridoško bol dňom 11. apríla 2018 vymenovaný za štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 uvedeným dňom neuplatňuje.
2. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 981 z apríla, dvadsiateho, roku 2018 vyhlásil nastúpenie náhradníka nasledovne:
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Ridoška nastupuje dňom 20. apríla 2018 za Slovenskú národnú stranu podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5. marca 2016 náhradník Juraj Soboňa, narodený 3. júna 1961, bytom Solčany.
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

9.5.2018 o 13:09 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:27

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, dámy a páni, už niekoľkokrát v minulosti som sa vyjadril o tom, že výbory, ktoré majú dočinenia niečo s obranou, bezpečnosťou štátu, s tajnými službami a výbory, kde sa používajú klasifikované informácie, by mali byť špecializované, osobitné aj tým, že poslanci, ako v mnohých iných parlamentoch, ktorí chcú byť členmi tohto výboru, by mali mať previerky Národného bezpečnostného úradu. Toto je však hudba budúcnosti Pravdepodobne nebude politická vôľa, aby sa v tomto niečo zmenilo, ale myslím si, že napriek tomu by sme nemali na otázku kredibility, dôveryhodnosti a občianskej integrity niektorých ľudí zabúdať a do výborov, v ktorých sa riešia aj veci spojené so štátnym tajomstvom, resp. s jeho uchovávaním, by takíto ľudia nemali byť.
Ja viem, že je to citlivá otázka. Nechcem zachádzať hlboko do vecí, ktoré ma viedli k tomu, aby som predložil tento návrh a predpokladám, že do piatej, kým sa bude o tomto mojom návrhu hlasovať, osoba, ktorej sa to týka, si rozmyslí a sama kapituluje na členstvo v tomto výbore.
Ale napriek tomu podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podávam návrh na odvolanie poslankyne Petry Krištúfkovej z funkcie členky Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Týmto mojím návrhom dopĺňam bod A, tlač 978. Myslím si, že nebudem sa ďalej hlbšie zaoberať týmto mojím návrhom. Všetci tí, ktorí vedia, o čom hovorím, vedia, prečo by sa tak malo stať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2018 o 13:27 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:29

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Poslanci slovenskej, poslanci strany SaS nepodporia návrh Slovenskej národnej strany, tento pozmeňovací návrh na odvolanie poslankyne Petry Krištúfkovej z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ten argument, že poslankyňa udržiavala nejaké styky s nejakými členmi, je farizejský. Slovenská národná strana sa týmto krokom snaží odvrátiť pozornosť od vlastných zlodejských praktík, ktoré uskutočňovali a v súčasnosti aj uskutočňujú jej nominanti v štátnej správe a snaží sa zároveň vraziť klin do opozície. Tie informácie o poslankyni Krištúfkovej, ktorými SNS operuje, boli verejne známe už aj v minulosti. Chceme zdôrazniť, že opozičná poslankyňa má rovnaký mandát od občanov, ako aj poslanci SNS, v súvislosti s jej vzťahmi nečelí žiadnemu trestnému stíhaniu ani obžalobe. Ak ona nie je odrazu pre svoju minulosť spoľahlivá z pohľadu bezpečnosti štátu, pýtame sa, či je potom spoľahlivý aj ďalší člen tohto osobitného výboru za SMER - sociálna demokracia Stanislav Kubánek, u ktorého sa napr. potvrdilo, že jeho bakalárska práca je plagiátom. Rovnaká otázka spoľahlivosti sa týka poslanca za SNS a ďalšieho člena výboru Milana Mazureka, ktorý je odsúdený za rasistické výroky, alebo člena výboru za SMER Jozefa Bučeka, ktorý vystupuje ako podozrivý v kauze podvodov s DPH.
Toto sú všetko legitímne otázky, dámy a páni, a toto, čo robíte, alebo čo chcete urobiť, je obyčajná, odporná, sprostá krágľovačka.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2018 o 13:29 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:31

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Galko, ja nebudem s vami polemizovať, lebo s hlúposťami sa polemizovať nedá. To, čo ste tu povedali, je znôška hlúpostí a nepotvrdených tvrdení, ale všetko by vyriešilo aj vaše námietky, to, keby boli previerky Národného bezpečnostného úradu povinné pre takého členstvo.
Ale uvediem len jeden argument, ktorý ma viedol, lebo ich mám viacej, k tomu, aby som tento návrh predložil. Pani Krištúfková v tlači priznala, že to urobila, ale plnú moc vraj podpísala pod fyzickým útokom zo strachu. Vieme, o čo ide, pani Krištúfková asi vie, prečo to povedala. Tak človek, ktorý je pred, so strachom podpíše plné moci a podobné veci, nedáva záruku na to, aby pod iným tlakom neprezrádzal štátne tajomstvo. To je dôvod, prečo to predkladáme. A ďalší dôvod, je tam veľa, veľa, veľa, najmä smrti ľudí, s ktorými pani Krištúfková žila, ale to sa tu nechcem o tom rozoberať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2018 o 13:31 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video