31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 9:09 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:09

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda Národnej rady, pán podpredseda vlády, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, niekoľko slov aj z mojich úst, ak dovolíte, k tomuto zákonu.
Musím povedať, nie som rybár, to musím povedať na začiatku. Žiadny konflikt záujmov tu neni, takže rybár nie som, ale som or-ni-to-lóg. Takže to, zase musím povedať, že z druhej strany trošku aj nabáda, niečo k tomu asi aj poviem.
Takže, pán minister, áno, máme zákon, ktorý, ja vám otvorene poviem, že dovtedy som sa až tak nejak vehementne oňho nezaujímal. Teraz som si pozrel, čo tu všecko máme, takže možnože aj pre tých, ktorí nie sú rybári, tak, ale ja takto letím letom-svetom, páči sa mi, že máme tu zadefinované v základných pojmoch "ostatná vodná plocha". To znamená, to je štrkovisko, prepadlina, pieskovňa, hlinisko, rašelinisko, bočná vodná nádrž lokálneho významu v parkoch, v sadoch, viniciach, chmelniciach, záhradách, zverniciach, požiarna stráž, priemyselná nádrž s možnosťou rybárskeho využitia.
To znamená, berieme všecky tie možné zaplavené, nezaplavené územia, ktoré sa môžu nejakou našou činnosťou v prírode vyskytnúť a tam, samozrejme, som rád, že aj našim SHR, súkromne hospodariacim roľníkom, môžme toto rybárske právo na týchto plochách, keď to tam majú a užívajú, dať. Takže to by som povedal, že dobre, našiel som si aj ten svoj tam rezort, takže ďakujem. Rybárske právo patrí, samozrejme, štátu. Dobre, super. A jednička s hviezdičkou u mňa, dávam, hoci nie až takou veľkou, myslím, že to bola aj možnože aj v minulom, neviem. Takže konštatujem, v tomto zákone že ministerstvo životného prostredia prideľuje na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie s piatym stupňom ochrany výkon rybárskeho práva odbornej organizácii ochrany prírody.
Tu musím pripomenúť jednu vec, že na niektorých miestach sa bijeme, ako to aj kolegyňa Zemanová povedala, so zákonom o životnom prostredí, o ochrane životného prostredia, kde; ochrane prírody; kde prakticky poviem konkrétny prípad, v Sennom, Michalovce juh, kde máme sprivatizované rybníky v Iňačovciach a zároveň je to rezervácia, resp. ochrana prírody. A tam, musím povedať, že je veľký konflikt rybárov a ornitológov, kde sme našli postrieľané bučiaky, labute, volavky. Kto u mňa vystrelí na volavku, asi nemá všecko v poriadku. A prakticky tam by dobré bolo, keby sa jednoznačne povedalo, či má tam prednosť chov rýb v tom, keď sa tento, alebo ochrana prírody. A, samozrejme, potom tie kompenzačné opatrenia, keď už teda. No žiaľ, volavku nenaučíme jesť trávu, bude asi problém, kormorána tiež, ku ktorému sa ešte trošku vrátim. Takže to som rád, že takto do päťky sa to tam hodilo.
Pridelenie výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri je možno len jednému užívateľovi. Som rád, že je tu, je to, samozrejme, bezplatné a postúpenie prideleného výkonu rybárskeho práva alebo jeho časti sa za-ka-zu-je. To znamená, nemôže sa s tým kšeftovať, tak to ja vnímam. Žiaľ, u nás pri poľnohospodároch, pôdu keď dostanete do užívania, tak môžte ju dávať ďalšiemu, tretiemu, piatemu a nakoniec zistia, že neviete ani, kto ju vlastne užíva, ten vlastník. Takže som rád, že tu to máte jasne vydefinované a tak, predpokladám, že aj v našom rezorte raz dospejeme k tomu, že presne to musí byť jasné, kto, kde, ako, prečo, začo.
Ďalšia vec. Máme tu aj priesakové kanály, závlahové kanály, melioračné kanály, nádrže, to znamená tie plochy, ktoré prakticky pri tej privatizácii družstiev a transformácii štátnych majetkov ostali ako keby bezprizorné, takže tam by som možnože tak ako potom požiadal aj nejakých tých rybárov, keby tam nejakú tú takú strážnu službu alebo, ako to nazvať, proste alebo nejakú tú odbornú garantovali, lebo má to Slovenský pozemkový fond v mnohých prípadoch a tieto kanály ostali nám doslova takto ako zarastené, nepriechodné, nepriepustné a neviem čo všecko možné. Takže tam by dobré bolo možnože, aby aj s rybármi nejaká tá spolupráca bola na obhospodarovaní týchto, hovorím, kanálov a všeckých možných.
Rybársky lístok že dáva obec a minimálny je, samozrejme, že týždenný, mesačný, ročný, trojročný, takže nie dňový, ale týždenný je minimálny, ktorý je tam, takže asi tak.
Ale mám tu jeden podnet a nakoľko som povedal, nie som rybár, takže ja to budem citovať, pretože nech páni rybári potom povedia, či je to dobré alebo nie, ale je to od rybárov. Takže konkrétne sa to týka § 16, zakázaný spôsob rýb v pstruhových vodách. Myslím, že to spomínal aj pán spravodajca už teraz, že je tam prakticky zákaz určitých druhov lovu, tej techniky, ktorá tam je, ja sa tomu nerozumiem, takže budem to citovať, kde prakticky sa hovorí, že je zakázané používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobneniny s rovnakou funkciou, doplnené; s rovnakou funkciou, bodka, tak to je teraz.
Takže títo dotknutí rybári mi píšu, že nakoľko, budem znovu citovať to, čo už asi povedal kolega, že 99 % je tých rekreačných a iba 1 % je tých akože športových rybárov a prakticky medzi tými rekreačnými je množstvo dôchodcov, osôb s ľahším i ťažkým telesným postihnutím, množstvo fyzicky pracujúcich občanov, mládeže a tak ďalej. Doteraz nebol v zákone žiadny takýto zákaz. Touto navrhovanou zmenou zákona – zákaz loviť na stojatých pstruhových vodách na sbirolino, bublinu a tak ďalej – by sme hrubo, bezdôvodne a úplne obmedzili výkon rybárskeho práva týmto menovaným osobám. Loviť konzumných pstruhov dúhových na mušku by mohli iba fyzicky zdatní muškári a prívlačiari. Vysadené pstruhy dúhové na tretí deň lovu berú až na 15 až 30 metrov od brehovej čiary, od brehovej časti. Budú ich loviť len zdatní mladí rybári, ktorí tam dohodia, a my ostatní, už vyrobení, fyzicky menej zdatní, sa na to budeme len prizerať, pritom rozpätie ceny pstruhovej povolenky nám smernica Slovenského rybárskeho zväzu dostatočne umožňuje vodné nádrže, štrkoviská pravidelne dozarybňovať pstruhmi dúhovými, ktorých je v Slovrybe dosť, a tak umožniť všeckým členom oddychovať, loviť ryby.
Takže takáto nejaká pripomienka k tomuto § 16. Myslím, že má to nejakú logiku, a hovorím, nerozumiem sa tým technikám, takže asi tak, asi vidia, že tých 15 metrov, 30 metrov nedohodíš, keď už predsa len si v nejakom tom veku, a myslím, že možnože by sa dalo aj im vyjsť v ústrety.
Chcem sa opýtať ešte jedno, mám ešte nejaké tri minúty, tak to dodržím, celý náš čas, keď dovolíte, pán predkladateľ (povedané so smiechom), chcem sa opýtať, bude nejaký vykonávací predpis k tomu plánovaný? Máme nejakú vyhlášku, aby sme to ujednotili? Lebo zdá sa mi, že tam, kde neni vykonávací predpis, každý okres si to bude vysvetľovať po svojom, áno? No áno, pýtam sa, áno, či je, takto, či sa bude niečo, lebo je vlastne ako kruhový zákon, dávate to ako nový zákon, to znamená, nový zákon by patrične mal byť nejakým spôsobom etablovaný aj s novou vyhláškou, lebo metodické pokyny asi nebudú stačiť.
Mám tu, vrátim sa ešte k tej rybárskej stráži. Už kolega pred chvíľou tiež k tomu hovoril. Bodaj by sme mali s takouto kompetenciou aj poľnú stráž. Bodaj by sme mali! Možno aj stráž prírody a ochrany s takýmito kompetenciami aj s donucovacími a hmatné, všeckým možným, čo tam má mať, obuškami a slzotvornými, neviem akými plynmi, lebo tým pádom by sme asi do tej krajiny v tých rôznych oblastiach či už životného, poľnohospodárstva a ďalších, dostali asi poriadok. Takže možnože budeme odkazovať aj iné rezorty, aby sa učili, ako má byť tá stráž, ktorá má garantovať výkon tohto práva, robená alebo nerobená v aj ich oblastiach. Takže toto by som tak.
A vrátim sa ešte k tým kormoránom, pretože viete, že, samozrejme, kormorán na jeden deň potrebuje kilo ryby, obyčajne zletí, zahryzne, odkusne kus chvosta, ostane ryba polomŕtva alebo položivá, každý si to povie podľa svojho, a je s tým problém. Takže chcel by som sa o tom dnes, vyzvať pánov rybárov, že ja som síce členom SOS BirdLife, to znamená Slovenská ornitologická spoločnosť, ale my máme heslo "Spoločne pre ľudí a pre vtákov", nie iba pre ľudí a nie iba pre vtákov. To znamená, aby to bolo kompenzačné, aj to, aj to. Takže berte tak, že aj z tohto hľadiska sa na to pozeráme. A keď som si asi, teraz neberte ma za slovo, osem rokov, deväť rokov dozadu sa išlo sčítavať, koľko tu vlastne kormoránov máme, a my ako ornitológovia robíme pravidelné sčítavanie asi od roku ´95, tiež ma neberte za slovo, ale zhruba od týchto rokov, kde každý od októbra do marca a každý víkend zhruba v strede chodíme na vodné toky, nádrže a všecky, kde máme teda pokryté a sčítavame. Keď som si pozrel, lebo vtedy vyšiel jeden veľký boom, že koľko tých kormoránov tu máme v tej zime, lebo v lete ich až toľko neni, hlavne zimný výskyt je problematický na tých rybníkoch a vodných plochách, tak keď som zistil, že rybári zahlásili 73-tisíc, tak som si myslel, že sa mi sníva, lebo my, ktorí sme mali pravidelne nejaké tie ročné sčítavania, resp. mesačné v tom zimnom období, tak nám vychádzalo okolo sedem, osemtisíc. To znamená, desaťnásobok väčší nejaký výpočet z terénu u rybárov ako u ornitológov.
Takže, pán minister, dávam do merku, že toto sa musí skĺbiť a nemôžme načítavať jeden kŕdeľ trikrát na troch rybárskych revíroch, ktoré prelietavajú, lebo to je iba jeden kŕdeľ, takže bacha na to, vážení, a to by som potom dehonestoval aj nejaké tie naše pôvodné druhy, ktorý kormorán bol pôvodným druhom a dobre, dnes je tam teda asi 200 párov, okej. Takže máme ho tu na Slovensku a, samozrejme, ak bude treba, tak, samozrejme, aj nejaký ten minimálny možnože aj odstrel alebo nejaké to iné, by som povedal, že eliminovanie škôd, ktoré spôsobuje.
Takže, pán minister, toto sú zhruba moje nejaké takéto, by som povedal, výlevy k tomuto zákonu, čo myslím, že by mohli aj zabrať aj do ďalšieho. Možnože dám aj pozmeňovací návrh v druhom čítaní. Takže žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 9:09 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:19

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Tri faktické poznámky.
Nech sa páči, pán poslanec Pavelka.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 9:19 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:19

Radoslav Pavelka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja vôbec nespochybňujem nutnosť tejto stráže a súhlasím plne, aby takáto stráž s takýmito kompetenciami bola, teda aj poľná stráž a lesná stráž a podobne. Ja len chcem, len som chcel upozorniť na ten problém, ktorý môže vzniknúť, že pokiaľ títo mladí, možno starší muži nebudú dostatočne ovládať, čo všetko môžu alebo nemôžu, môže vzniknúť naozaj problém, pretože si zoberte len pustiť psa bez náhubku niekde, ten pes nerozozná, či, keď sú tam piati alebo šiesti rybári, že ktorý je ten zlý, alebo len veľmi ťažko to vie rozoznať. Čiže v mojom príspevku išlo len o toto jedno, aby skutočne tí ľudia, ktorí budú členovia tejto stráže, boli naozaj dostatočne vyškolení, aby jednoducho tie prostriedky donucovacie, ktoré keď sú nutné, nech ich použijú v rámci zákona, ale aby nimi jako nemohli ublížiť, čo určite nie je cieľom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2018 o 9:19 hod.

Mgr.

Radoslav Pavelka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:20

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Pani poslankyňa Zemanová.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 9:20 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:20

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som rada zareagovala na dve veci, ktoré tu boli povedané, a tiež na tú stráž a z pohľadu toho, že štát zavádza množstvo rôznorodých stráží. Máme novodobo založenú lesnú stráž, teraz v novom zákone zakladáme rybársku stráž, ktorá síce nejako fungovala aj podľa starých mechanizmov, ale mňa tam naozaj vyrušuje to, že ju zriaďuje ministerstvo, ale dáva od nej ruky preč s tým, že vlastne užívateľ navrhuje členov rybárskej stráže a vlastne menuje ich okresný úrad a platí ich užívateľ. A pritom naozaj tuná tá kompetencia je tak veľmi široká, že sa mi to nezdá úplne správne a myslím si, že celkovo by tieto stráže, ktoré sú z radu bežných občanov, mali mať nejakú jednotnú formu a mali by byť nejako, nejak inak konštituované do budúcna. Myslím, že Ľubo Galko, určite Ľubo Galko to má v reforme SaS navrhnuté a verím, že do budúcna to bude upravené.
Druhú vec, som rada, že si, Martin, spomenul to sčítavanie tých kormoránov, pretože naozaj to, čo počúvame zo strany rybárov, že kormorán je najväčší nepriateľ, tak ten tvoj príklad, tie čísla sú naozaj veľmi alarmujúce a myslím si, že sčítavanie kormoránov, vtáctva by mali robiť odborníci na vtáctvo a nie rybári. Ani vtáčkari nesčítavajú početnosť a druhovú skladbu rýb v rybárskom revíre.
Takže ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2018 o 9:20 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:22

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Pán poslanec Martinák.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 9:22 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:22

Ľuboš Martinák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som vo svojom skutočne krátkom príspevku sa zmienil o tom vodnom vtáctve. Martin, samozrejme, je nám každému známe, že si skutočne odborník do ornitológie, všetka česť. Zastávam podobný názor, že lov bučiaka alebo uloviť volavku popolavú, to skutočne nemá nič spoločného s etikou. Tu by som sa pristavil ale pri kormoránoch.
Sčítavanie vtáctva, podobne ako sčítanie zveri je pomerne taký dosť relatívny pojem. Často sčítavanie - nevravím, že priamo u vás - sa často robí len pre sčítavanie, ale ide o druhú vec, určite to viete odborne oveľa lepšie sčítať ako laici. Ide o to, či by nestálo za to, aby vaša Slovenská ornitologická organizácia sa jednoducho stretla so Slovenskou poľovníckou komorou, dohodli by si určité pravidlá, ktoré by potom dali buď do návrhu priamo pre ministerstvo alebo cez poslanecký návrh, aby napríklad v čase, keď sa jednotlivé ryby trú, aby mohlo dôjsť k odstrelu určitého množstva kormoránov. Tento kormorán by bol riadne zahrnutý do plánu chovu a lovu pre jednotlivé poľovné združenia. Nie aby teda svojvoľne rybári, ktorí nie sú členmi poľovných združení, mali nejaké zbrane a lovili. By to bolo v kompetencii Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovníkov, veď všetci máme radi tú prírodu, ktorí k nej máme blízko, aby došla zhoda medzi poľovníkmi a ornitológmi, podobne ako už aj pri niektorých dravcoch, dovolím si tvrdiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2018 o 9:22 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:24

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Reakcia na faktické poznámky, pán poslanec Fecko.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 9:24 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:24

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia, že ste reagovali, takže tak letom-svetom tiež sa vyjadrím.
Ku pánu Pavelkovi, áno, preto som sa pýtal, či bude mať vykonávaciu vyhlášku nejakú, ktorá povie ako konkrétne, a to isté pre pani Zemanovú, lebo pokiaľ tam to nebude rozvedené, tak to, samozrejme, bude problém, že akým spôsobom sa má tá stráž nejakým spôsobom správať v tom reálnom živote, keď teda situácia vznikne alebo nevznikne. Kto ich konštituuje? Áno, že okresný tento a dá ruky preč, jasné, ja by som bol najradšej, keby to boli cudzí ľudia, no, že cez okres, lebo vlastný, vieš ako, vlastný si každý, áno, tak kamarát, tak dám ti pokutu, nedám ti pokutu, hej, však to je logické a poviem vám na Slovensku ale bežne to je tak, takže áno, možnože tiež sa nad tým zamyslieť.
Čo sa týka toho sčítavania u pána Martináka, áno, s komorou, musím povedať, pán kolega, že dosiaľ neviem, či naši sedeli, asi, asi skôr nie, neviem, aké ty máš informácie, ale, samozrejme, my sa nebránime, myslím, že by to mohlo byť.
Len chcem ešte povedať jedno: Viete, kvôli čomu máme najviac kormoránov v zime? Prečo to nebol problém pred 30, 50 rokmi? Viete kvôli čomu, vážení? Veď predsa keď kormorán letí zo Švédska alebo z Dánska a zistí, že Váh pri mínus 15 stupňoch neni zamrznutý, tak predsa on nebude letieť do Maďarska. On skončí zimovať u nás. My sme vlastne spôsobili otepľovanie vodných plôch cez zimu, my tu nemáme ľady a kormoránov sme pritiahli týmto pádom na zimu. A potom sa nečudujme, že v zime je najväčší teda, by som povedal, ten úhyn alebo respektíve to kŕmne, zásobáreň našich rýb cez zimné obdobie u kormoránov, pretože sme ako ľudia im vytvorili podmienky na zimovanie u nás. V minulosti sme to mali iba na Žitnom ostrove, respektíve tu boli tie, ostrov kormoránov a ďalšie, tuto, áno, žili historicky, ale teraz sme ešte aj tie ďalšie pritiahli cez zimu, aby u nás ostávali. A to je problém. A to je problém. Takže hovorím na druhej strane, že poďme aj trošku, nech ten ľad tu bude a potom možnože aj v zime budeme mať trošku menej problémov s tým, aby sme riešili tento problém.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2018 o 9:24 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:26

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
V zmysle rokovacieho poriadku o slovo požiadal pán spravodajca.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2018 o 9:26 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video