34. schôdza

11.9.2018 - 20.9.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.9.2018 o 16:25 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:25

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, lex Žitný ostrov, ako sa mu publicisticky hovorí, nie je novým, nie je novou témou v našej snemovni. Už na jar kolegovia z opozície viacerí predkladali upozornenia a predkladali návrhy zákonov na ochranu vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Táto téma bola trestuhodne zanedbaná. Územie znečistené toxickými pesticídami, zvyškami ropných rezíduí z ropných havárií. Desiatky rokov dlžíme našim deťom a vnukom starostlivosť o najväčší vodný poklad Slovenska. Už som to tu viackrát zdôraznil, ale zopakujem to znovu, lebo je škoda to neopakovať. Je mojou povinnosťou to opakovať. Máme, keď nerátame zdravie a dobrý rozum nášho obyvateľstva, len dva obnoviteľné prírodné zdroje - naše lesy a vodu.
Žitný ostrov je schopný - neviem, či ste si to niekedy uvedomili - zásobovať celé Slovensko, pretože má kapacitu 13 miliónov občanov. Milióny domácností sú schopné žiť z tejto kvalitnej pitnej vody, ktorá sa prírodným zázrakom, lebo tzv. vnútrozemská delta, ktorá vznikla pri prerazení horstva a vytvorila sa vlastne od Hainburgu a od Devína smerom ďalej po prúde Dunaja, je unikátnym prírodným útvarom, ktorého v štrkových podložiach sa skrýva táto neuveriteľná zásoba prakticky okamžite použiteľnej vody, ktorá sa s malými úpravami stáva pitnou vodou. Každý štát by si uvedomoval, že toto je vzácnejšie než ropa, lebo ako vidíte, ropu vieme nahradiť minimálne v tom, že vozidlá, aj iné teda stroje sú schopné fungovať aj ako elektro, elektrozariadenia, nepotrebujú proste fosílne palivá, ale vodu ešte nikto ničím nenahradil a bez vody nie je možný život a nie je možná kvalita života.
Slovensko v prípade, že by si zničilo, a my sme na krok od toho, že by si zničilo túto zásobáreň pitnej vody, tak zničí ekonomickú podstatu Slovenskej republiky na celé generácie. Podotýkam, že naozaj to, čo sme tam - nehovorím, samozrejme, že to spôsobila súčasná vláda, to je ťarcha mnohých vlád, najmä za bývalého režimu - to, čo tam už bolo vypustené, sa rozkladá len veľmi, veľmi pomaly. Dnes toxický mrak, ktorý od Bratislavy sa posúva na Žitný ostrov, ohrozuje existenciu mnohých obcí a ohrozuje pitnú vodu v studniach, ktoré tam obyvatelia majú a z ktorých buď aj pijú alebo nimi prinajmenej zavlažujú svoje záhrady a zásobujú svoju živočíšnu výrobu.
Táto pokladnica zdravej pitnej vody nebude automaticky vyliečená prijatím tohoto zákona, ale napriek tomu, že som opozičný politik, kvitujem, že zákon je v snemovni. Mrzí ma, že nebol hneď prvým krokom tejto vlády, lebo všetky vlády, aj táto, od počiatku by si mali byť vedomé tohoto environmentálneho dlhu, že tu sú tisícky environmentálnych záťaží a desiatky, možno stovky z nich ohrozujú práve územie tohto nášho vodného pokladu, ktorý leží pri Dunaji na území Žitného ostrova.
Verím, že po tomto sa bude razantne pokračovať aj v odstraňovaní skládok, či už teda tých kvázi legálnych, lebo mnohé z nich boli vlastne uložené s vedomím, je to absurdné, ale s vedomím oficiálnych orgánov a samozrejme aj nelegálnych skládok. Máme tu aj také zákony, ktoré sa zaoberajú aj touto tematikou.
Preto treba, pán minister, vyvinúť sústredné úsilie na to, aby sa od tejto chvíle skutočne začala ochraňovať, to čo nie je naozaj otázkou rozmaru niekoho, kto má dobrý vzťah k prírode, a ten, kto nemá dobrý vzťah k prírode, sa na to môže vykašľať. Ochrana pitnej vody na Žitnom ostrove je existenčnou otázkou Slovenskej republiky a je otázkou ochrany nášho najväčšieho prírodného bohatstva, ktoré na Slovensku máme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2018 o 16:25 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:30

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, musím s vami súhlasiť, ja si myslím, že to bolo korektné vystúpenie a je to pravda, že lex Žitný ostrov a hlavne ako táto problematika fakt tu desaťročia bola zanedbaná, a preto som rád, že pán minister od nástupu do funkcie hneď na tento problém upozornil a sľúbil, že donesie sem komplexný návrh. A je to pravda, že aj vaši kolegovia sa snažili a doniesli sem návrh. Aj vtedy bolo povedané, že aj by sme to podporili, ale, lebo bolo to napísané s dobrým úmyslom, ale na druhej strane nebol to dostatočne komplexný návrh. A preto ďakujem pánovi ministrovi, ktorý sľúbil nám, že donesie sem komplexný návrh. Máme to na stole a dúfam, že bude to tak, ako ste aj vy na to upozornili, že od tejto doby alebo od, keď vstúpi tento zákon do platnosti, od tej doby už nikto nikdy nebude zabúdať nielen na Žitný ostrov, ale všeobecne na ochranu prírody a hlavne pitnej vody, čo je naše obrovské bohatstvo. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem pánovi ministrovi za tento zákon.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2018 o 16:30 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:31

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega, že si spomenul, čo znamená voda a ja doplním iba jednu vec, že správame sa k nej macošsky. Myslíme si, že voda je náš nepriateľ. Práve naopak, voda je náš priateľ, len my ju musíme vedieť v tejto krajine udržať a hlavne, že by sme ju vedeli aj potom následne pre blaho našich občanov aj využiť.
Chcel by som sa opýtať, že v zákone sa hovorí, že doterajšie tie vodohospodárske územia boli v rôznych zákonoch, rôzne kompetencie. Chcem sa opýtať pána ministra, či boli doplnené nejaké nové vodohospodárske oblasti oproti tým, ktoré boli doteraz a či uvažujeme s nejakými ďalšími vodohospodárskymi oblasťami a chcem veriť, že ten § 16, kde sú správne delikty, kde sa píše, že nebudeme rozširovať a stavať stavby veľkokapacitných fariem, teraz myslím poľnohospodárskych fariem, tak chcem veriť, že sa to bude dôsledne dodržiavať, aby sme nespôsobili iba pre nejakú ekonomickú, biznismenskú, by som povedal, loby znečistenie nášho Žitného ostrova, resp. ďalších oblastí vodohospodárskych, ktoré tu máme, pretože aj poľnohospodárstvo môže rapídnym spôsobom spôsobiť to, že našu spodnú vodu, ktorá je, by som povedal, naším zlatom, budeme kontaminovať. Chcem veriť, že tento zákon bude aj inšpekciou životného prostredia razantne dodržiavaný a nebude rozlišovať vaši-naši, ale padni, komu padni, ako často v tejto snemovni počujeme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2018 o 16:31 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:33

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. K týmto poznámkam iba toľko, že znovu treba zdôrazniť, že už je desať minút po dvanástej, nie päť minút. Až oblasť Šamorína je kontaminovaná, je kontaminované hlboko do vnútrozemia, spodné vody na juhozápade Slovenska. Uvidíte, onedlho budú zverejnené rôzne vedecké poznatky, preto aj zaoberajú sa tým ľudia. A treba zdôrazniť, že v oblasti životného prostredia je zákonmi s dobrými úmyslami dláždená naša doterajšia cesta do pekla. Desiatky, vodný zákon, taký zákon, na všetko máme zákony, ale sa nevymáhajú, neplatia, sú formálne. A to hrozí aj tomuto zákonu lex Žitný ostrov. Preto som sa aj prihlásil, aby som povedal, máme šancu, vy máte šancu, lebo vládnete, neurobiť to znovu rovnako, že formálny zákon s dobrým úmyslom nebude vymáhaný a bude jedno z ďalších placnutí veslom do vody Žitného ostrova, ale pod tou vodou sa ďalej budú zbierať škodlivé látky, lebo doteraz žiadne naše zákony nespôsobili, že by sa v podzemí Žitného ostrova nezvyšovala miera kontaminácie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2018 o 16:33 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:33

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za vystúpenie. Ďakujem pekne, pán poslanec, ja si myslím, že v tomto prípade sme na jednej lodi a tento zákon možnože mal prísť skôr, ale aj o desať rokov skôr a možnože ten atrazín by sme nenašli (povedané so smiechom), nebol som tu vtedy, ale ten atrazín možnože by tam nebol teraz. V každom prípade si myslím, že ten zákon dáva základy na to, aby sme sa tomu vyvarovali. Ja si myslím, že matka príroda nám pomôže v tom, aby sa aj nejakým spôsobom vyčistila a keď ju budeme chrániť, tak dúfam, že v budúcnosti už nebudeme musieť riešiť také veci, ako teraz tu riešime.
Tie nové vodohospodárske chránené oblasti nebudú, sú zadefinované dobre, akurát, že budeme upresňovať tú hranicu tých vodohospodárskych území, aby to bolo jedno, jednoznačné, na tom sme sa dohodli, dali sme na to, myslím, že rok, keď sa dobre pamätám, a samozrejme, každý zákon má takú cenu, ako sa dodržuje a ako sa potom vymáha to, čo tam v tom zákone je napísané. Tak my sme tie pokuty výrazne zvýšili a nastávajú zmeny na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, po krátkej dobe budeme aj o tom informovať, také, aby sme vedeli oveľa, jak by som povedal, zodpovednejšie a intenzívnejšie dodržiavať tie predpisy, ktoré máme, alebo dať to dodržať tým, ktorí by to mali. Je tu dnes, ešte tu mám zákon o odpadoch, kde je taký istý problém proste, že vymáhateľnosť tých pokút, represív je slabá a tým pádom máme s tým problém, však tie skládky vidíme aj tam, takže je to taký problém, ktorý sa netýka len vody a týka sa to všeobecne všetkého.
Ďakujem veľmi pekne za príspevky.
Skryt prepis

11.9.2018 o 16:33 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:33

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predmetom vládneho návrhu zákona je viacero zmien v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia vedenia evidencie, nezameniteľného označovania exemplárov, či predplácanie DNA testov. Potrebu zmien preukázala aplikačná prax. Návrh novely prináša zjednodušenie vykonávania už upustenia od viacerých povinností vo vzťahu k držiteľom exemplárov, čo pre nich predstavuje zníženie administratívnej záťaže.
Cieľom vládneho návrhu zákona je zároveň zabezpečenie plnenia povinností definovaných v čl. 26 ods. 9 a 10 nariadenia Komisie Európskeho spoločenstva č. 865/2006. Nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia rady č. 338/1997. Návrh novely tiež zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia COP prijatého na 17. konferencii členských štátov dohovoru CITES. Rozhodnutie nás zaväzuje k prijatiu opatrení zabezpečujúcich adekvátny manažment zariadení odchovávajúcich exempláre vybraných druhov mačkovitých šeliem v zajatí, najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s ohľadom na zabránenie nezákonného obchodu s nimi. Možnože sa pamätáte na ten prípad, čo sa stalo nedávno v Čechách.
Článok II., návrh novely je zameraný na riešenie problému správy hendikepovaných exemplárov chránených živočíchov, hlavne v súvislosti s umožnením využitia trvale hendikepovaných exemplárov na napr. environmentálnu výchovu. Zjednodušuje sa tiež nakladanie s hendikepovanými exemplármi, ktoré budú po určitom čase vypustené do voľnej prírody.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

11.9.2018 o 16:33 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:39

Mikuláš Krajkovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1069 v prvom čítaní. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, toľko, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.9.2018 o 16:39 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:42

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde.
Vládny návrh zákona nadväzuje a zároveň nahrádza existujúci zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.
Predmetom vládneho návrhu zákona je vymedzenie poplatkovej povinnosti, stanovenie výpočtu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odkalisko. Hlavná zmena novej právnej úpravy spočíva predovšetkým v ustanovení Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko. Nastavuje sa mechanizmus prerozdeľovania týchto príjmov obciam, na území ktorých sa nachádzajú skládky odpadov alebo odkaliská, ďalej obciam, ktoré budú spĺňať zákonom ustanovené podmienky a podnikateľským subjektom. Návrhom zákona sa zároveň mení a dopĺňa zákon o Environmentálnom fonde, konkrétne v oblasti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko.
Pôvodne návrh zákona upravoval aj sadzby za uloženie jednotlivých druhov odpadu na skládky odpadov alebo na odkalisko, ako aj sadzby pre výpočet príjmov z týchto poplatkov pre obec, na území ktorých sa skládky odpadov a odkaliska nachádzajú.
Z dôvodu flexibility potrebných zmien v nastavení mechanizmu prerozdeľovania príjmov z poplatkov na uloženie odpadov boli v rámci legislatívneho procesu tieto sadzby a relevantné ustanovenie odčlenené z návrhu zákona a sú predmetom nariadenia vlády Slovenskej republiky.
Nariadením vlády sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Návrh tohto nariadenia je predložený do legislatívneho konania ako samostatný materiál.
Účelom vládneho návrhu zákona je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva, vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber komunálnych odpadov a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.
Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona podporíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.9.2018 o 16:42 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:44

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2018 o 16:44 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:46

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán minister, kolegyne a kolegovia, máme tu ďalší environmentálny zákon. Ako predkladateľ otvorene povedal, jeho cieľom je znevýhodnenie skládkovania. No áno, znevýhodnenie skládkovania od nás požaduje aj Európska únia. Podotýkam, že tak aj ako aj predošlé často zákony u nás, životného prostredia, sa zjavujú až po kritike z Európskej únie. My si svoje poklady nevážime, až keď nás napomenú. V tomto prípade ide o poklady, samozrejme, znovu spodných vôd a ďalších prírodnín, ktoré sú poškodzované masovým skládkovaním, ktoré je na Slovensku jedno z najväčších v Európskej únii.
Prečo nemáme dostatočné, dostatočnú separáciu? Pretože celá oblasť odpadového hospodárstva je presiaknutá často neférovými vzťahmi, korupciou, ba až mafiánskymi vzťahmi, ako sme nedávno videli aj tu v hlavnom meste v známej kauze nelegálnych skládok. Nemáme, nemáme v tom dobrý systém aj vďaka tomu, že obce nedostávali žiadne zvýhodnenia ani žiadne dotácie na to, aby cieľavedome a vopred riešili problematiku. Jednoducho skládkovanie sa im javilo najlacnejšie a tak sa zakladali skládky. Keď občania protestovali, ako to bola Pezinská skládka, tak práve mnohé strany súčasnej vládnej koalície fandili tomu a naozaj kauza končila po ťažkých peripetiách.
Je dôležité si povedať, že ak sa nemá skládkovať, nie je možné žiadať, aby naveky všetko niesli na bedrách iba občania, lebo, samozrejme, čo sa stane? Zvýši sa poplatok. Zvýši sa poplatok za odpad, ktorý v mnohých miestach a mestách Slovenskej republiky nie je vôbec malý a nie je pod dostatočnou kontrolou. Celý tento systém volá po kontrole a volá po veľmi razantnom boji s korupciou. V tomto prípade pán minister navrhuje zákon, v ktorom peniaze poputujú sčasti do Environmentálneho fondu, potom sa možno budú vracať niektorým obciam podľa nejakých pravidiel, ale budú sa vracať aj niektorým podnikateľom.
Znovu volám po tom, aby sa spolu s týmto zákonom a mnohými podobnými zákonmi, ktoré sa pokúšajú riešiť zlé, zle systémovo nastavené vzťahy, aby sa pridávala akási doložka antikorupčných opatrení, pretože samotný tento zákon môže byť znovu vodou na mlyn pre neférové rozdávanie peňazí a pre redistribúciu tzv. svojim ľuďom, politicky vybratým ľuďom alebo politicky vybratým podnikateľom.
Verím, že predkladateľ nemá tento úmysel, ale bez antikorupčných opatrení, sa obávam, že aj tento zákon, aj táto nová, nový systém distribúcie peňazí sa neobíde bez škandálov a kompromitácie nedlho po tom, čo vstúpi do platnosti. Zásadná myšlienka, o ktorú nás už dlhé roky žiada Európska únia, aby sme urobili opatrenia na zníženie skládkovania. Zásadná myšlienka sa ale neobíde bez celého súboru ďalších opatrení. To znamená súboru zameraného na obchod, aby sa neprodukovalo toľko obalových odpadov a iných odpadov, ktorými sú zahlcované domácnosti a celá spotrebná sféra, aby naozaj bolo zvýhodňované separovanie, lebo doteraz je to tak, že čím viac sa v obci separuje, alebo v meste, tým je to všetko drahšie. Samozrejme. Drvivá väčšina toho separovaného odpadu zvyšuje náklady, nedá sa predať a zvyšuje náklady. Aspoň tak zatiaľ náš systém funguje. Sú aj systémy a krajiny, ktorých odpadové hospodárstvo po separovaní bohate zarába, ale, žiaľ, my toho zatiaľ schopní nie sme a tam znovu sa vraciam k známej téme: korupcia, neférové konanie, zvýhodňovanie politických alebo kšeftárskych klientov. Preto tento zákon potrebuje mnoho bratov, bratrancov a kolegov, s ktorými by snáď sa celá táto spleť vzťahov dostala na lepšiu úroveň.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2018 o 16:46 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video