40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.2.2019 o 10:37 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:37

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni dobrý deň. Dovoľte mi, aby som odprezentoval návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných subjektoch. Návrh predkladajú poslanci za klub strany Sloboda a Solidarita Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Milan Laurenčík, Miroslav Ivan, Anna Zemanová a Radoslav Pavelka.
Cieľom tohto návrhu zákona je do zákona zakotviť, že posledným odvodovým obdobím, za ktoré budú regulované osoby povinné osobitný odvod zaplatiť, je mesiac december 2019. V praxi to teda znamená zrušenie tohto odvodu. Ten pôvodný zákon bol prijatý v júli 2012 a bol prijatý predovšetkým za účelom konsolidácie verejných financií. Bola to iná doba než je teraz, žijeme rozpočtovo dobré časy, sme presvedčení, že na takýto zákon dnes nie je dôvod, pretože kým je účinný, tak sa znižuje priestor pre investície v týchto regulovaných subjektoch a vedie to k zvýšeniu cien spotrebiteľov a obmedzuje sa hospodárska súťaž ako niečo, čo v konečnom dôsledku vedie k prospechu pre spotrebiteľa. Obmedzuje sa preto, lebo tak ako medzi sebou súťažia malé podniky, tak súťažia aj veľké podniky a celé odvetvia. Takýmto zákonom sa táto súťaž obmedzuje, a teda dochádza aj k diskriminácii aj celých odvetví, nielen podnikov. Zatiaľ toľko.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2019 o 10:37 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:39

Jozef Rajtár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia v súlade s rokovacím poriadkom som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Vrelo odporúčam schváliť tento návrh zákona.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2019 o 10:39 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:41

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Milé dámy kolegyne, vážení páni kolegovia, dovoľte mi, aby som predstavil náš návrh novely zákona, volebného zákona.
Tak ako to robíme pravidelne, tak aj tentoraz sme prišli na niečo, čo môže veľmi jednoducho, ale efektívne zvýšiť komfort občanom Slovenskej republiky pri voľbách nielen do Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj do Európskeho parlamentu, prezidentských voľbách, konkrétne v prvom kole prezidentských volieb, voľbách komunálnych a voľbách do vyšších územných celkov. Jedná sa o v podstate veľmi jednoduchú zmenu, ktorá by umožnila režim, ktorý dnes už poznáme, vo voľbách poštou zo zahraničia rozšíriť na voľbu z domova. Určite ste aj vy a vaši blízki v minulosti narazili na problém, že v čase, kedy sú oficiálne vyhlásené voľby, ktorékoľvek z tých piatich, ktoré na Slovensku máme, tak máte možno plánovanú nejakú zahraničnú služobnú cestu, prípadne máte plánované, máte plánovaný pobyt na dovolenke s rodinou a môže to byť napríklad aj plánovaná operácia, čokoľvek, čo vám neumožňuje sa v ten deň zúčastniť volieb, no a v zásade táto naša jednoduchá novela súvisí s tým, aby ste mohli mať zaslané hlasovacie lístky nielen na adresu v zahraničí, ale aj na adresu doma, a tým pádom budete môcť voliť predčasne.
Bližšie k tomu poviem viac v rozprave, do ktorej sa potom hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2019 o 10:41 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:42

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci Výbor Národnej rady slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 1296). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pričom za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2019 o 10:42 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:44

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak verím, že menší záujem o prihlásenie sa do rozpravy značí, že ste plne stotožnení s týmto návrhom zákona. Ani sa vám nečudujem, pretože je to naozaj dobrý návrh zákona alebo novely zákona.
Ako som už povedal, týka sa nás všetkých, ide naprieč politickým spektrom, čiže v tomto prípade určite nemôže platiť to staré známe, že my predsa voličov v zahraničí nemáme, ako som sa tu niekoľkokrát dozvedel, keď som navrhoval rozšírenie voľby zo zahraničia, či už na ambasádach, konzulátoch alebo poštou, napr. na prezidentské voľby, resp. voľby do Európskeho parlamentu. Toto sa týka domácich volieb, to znamená, aby občania na Slovensku nečelili absurdnosti, ktorú dnes v zákone máme vo voľbách napríklad do Národnej rady Slovenskej republiky, kedy si nemôžme nechať poslať volebné lístky priamo na našu domovskú adresu na Slovensku, ale musíme paralegálne takýmto spôsobom postupovať tým, že si necháme poslať tieto hlasovacie lístky napríklad do Hainburgu, Užhorodu, Hodonína a tak ďalej a tak ďalej, aby sme mohli si splniť našu občiansku povinnosť, keď vieme, že budeme v čase volieb mimo Slovenskej republiky. Navyše tento zákon by takýmto spôsobom mohol aj ušetriť určité verejné prostriedky, pretože predsa len poslať napríklad z mesta alebo obce hlasovací lístok do iného mesta alebo obce, alebo do samotného mesta, alebo obce je omnoho lacnejšie ako niekde do Bruselu alebo Vancouveru, takže aj z tohto pohľadu je zaujímavé sa zamyslieť nad týmto návrhom, a som presvedčený o tom, že sa nám občania Slovenskej republiky za jeho schválenie poďakujú.
Samozrejme, že my nevaríme z vody pri takomto návrhu zákona, ale dali sme si veľmi dôkladne preskúmať, akým spôsobom takýto zákon funguje v iných krajinách sveta, v civilizovaných krajinách sveta, a rád by som vás informoval, že na túto tému existuje štúdia Parlamentného inštitútu, ktorá hovorí jasnou rečou, dovoľte mi z nej zacitovať.
Inštitút predčasného hlasovania skúmal Parlamentný inštitút vo vybraných krajinách, štúdia bola spracovaná na základe mojej požiadavky koncom minulého roka a v rámci nej sa zistilo, že Inštitút predčasného hlasovania v určitej forme využíva 83 % krajín Európskej únie, ešte 28 Európskeho združenia voľného obchodu, tzv. EFTA, Kanady Austrálie. A teraz počúvajte detailnejšie, ak dovolíte. Korešpondenčné poštové hlasovanie, ktoré navrhuje aj my, ktoré navrhujeme aj my, využíva 48 % skúmaných krajín. Ďalšie krajiny, 26 %, umožňujú odovzdať hlas v oboch formách predčasného hlasovania a 9 % analyzovaných krajín reguluje len hlasovanie osobne stanovených dňoch pred vypísaním dňom konania volieb.
Áno, aj takéto veci sa okolo nás dejú, rád by som napríklad upozornil na to, že Fínsko nedávno prešlo takouto novelou, a už v roku 2019 si budú môcť občania predčasne vyberať vo voľbách svojich zástupcov, a čo je dôležité, a o tom sa môžme rozprávať v druhom čítaní a pevne verím, že toto nastane, môžme sa rozprávať napríklad o lehotách, či je správne, že sú tu nastavené lehoty tak, že občan môže voliť napríklad niekoľko týždňov pred samotnými voľbami, alebo či to neznížiť na určitý počet dní, alebo či nechceme rozšíriť takúto možnosť aj na osobnú možnosť hlasovať, tak ako je to napríklad vo Švédsku, kedy občania, ktorí vedia, že budú v čase volieb v zahraničí alebo budú nejakým iným spôsobom zaneprázdnení, tak môžu prísť napríklad štyri dni pred voľbami na miestny úrad a odvoliť priamo tam. Dokonca tu je možnosť, aby svoj hlas mohli ešte v deň volieb odvolať. Aj takáto technická možnosť je umožnená tým, že existujú tzv. dvojobálkový systém, ktorý sa využíva okrem iného aj v elektronickom hlasovaní vo Fínsku, všetko je dnes možné, nemusíme vymýšľať koleso, koleso je dávno vymyslené a je zrejmé, že keď to funguje v týchto krajinách, veľmi dobre by to fungovalo aj na Slovensku.
Čiže tento návrh zákona nielenže rozšíri možnosti pre občanov Slovenskej republiky, môže čiastočne ušetriť verejné prostriedky, ale zároveň tým výrazne môže zvýšiť aj účasť v samotných voľbách, či už do Národnej rady, Európskeho parlamentu, kde by to bolo obzvlášť žiaduce pri hanebnej 13 % účasti, vo voľbách prezidentských, komunálnych a takisto voľbách do Vyšších územných celkov. Tých prípadov je určite viac, som rád, že sa do rozpravy s faktickou poznámkou prihlásila kolegyňa Anka Zemanová. Na nedávnej tlačovej besede spomenula niekoľko aj osobných príkladov, takže verím, že ich spomenie aj teraz, a pevne verím, že takýmto spôsobom umožníme občanom Slovenskej republiky, aby sa aktívnejšie zapojili do správy veci verejných. Je mi len úprimne ľúto, že to už nestíhame na prezidentské voľby, ktoré nás čakajú v marci, a nebudeme to stíhať ani na voľby do Európskeho parlamentu, kde by to bolo tiež obzvlášť žiaduce. Napriek tomu som presvedčený o tom, že to má zmysel, a verím tomu, že sa tu nájde konsenzus naprieč politickým spektrom v rámci celej Národnej rady, a ja vám týmto ako z predkladateľov vopred ďakujem veľmi pekne za vaše pozitívne hlasovanie už o 11 minút.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2019 o 10:44 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela nadviazať na tvoje vystúpenie a určite nie som v tejto Národnej rade jediná, ktorá má či už deti, alebo ich kamarátov žijúcich v zahraničí, alebo pohybujúcich sa po Slovensku, či už za prácou, alebo za inými aktivitami, a iste sa aj vy stretli, tak ako aj ja so situáciou, že nemohli sa zúčastniť volieb, hoci veľmi sa chceli, a práve z tohto dôvodu, že nebolo možné voliť poštou. Táto, konkrétne si predstavte situáciu, ktorá nastala na jeseň, kedy boli vyhlásené voľby, komunálne voľby, v čase Dušičiek mnoho ľudí odcestovalo, urobilo im ti vlastne veľkú komplikáciu pri voľbách, buď nešli k voľbám, alebo teda museli si prispôsobovať svoj rodinný program. Takáto možnosť by vlastne umožnila a zľahčila situáciu a určite by dosiahla ten cieľ, ktorý, pevne verím, že máme spoločný, aby sa volieb zúčastňovalo čo najviac ľudí, pretože to je najväčší prejav demokracie, keď vo voľbách svoju vôľu prejaví viac ľudí, ako to je pri našich voľbách.
Čiže vás poprosím tiež o podporu tohto zákona, ktorý prinesie väčšiu demokraciu pre, do našej spoločnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2019 o 10:50 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:51

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Klus, obdivujem tvoj optimizmus a vieru v to, že koaliční poslanci podporia tento opozičný návrh. Ja som trochu skeptickejší na základe skúseností, ktoré máme s postojom koaličných poslancov k opozičným návrhom, ale považujem za škodu, že, že prinajmenšom neprebehla rozprava, v ktorej by sme sa dozvedeli, aké sú názory koaličných poslancov na túto tému, lebo opäť ide o návrh zákona, ktorý nie je nejakou politickou agendou, že chceme, chceme rušiť niečo, čo, čo zaviedla koalícia, alebo, alebo zaviesť niečo, čo odporuje nejakému ideologickému presvedčeniu koaličných strán. Je to návrh, ktorý má umožniť, aby sa viac ľudí zúčastnilo volieb, aby sa volieb zúčastnili aj ľudia, ktorí sa nachádzajú či už krátkodobo, alebo dlhodobo v zahraničí, a je to vec, proti ktorej by teoreticky nikto nič nemal mať.
A ja uznám, ak má niekto pochybnosti napríklad o voľbe cez internet, a ja sám ich mám, je to vec, ktorá je na nejakú dlhšiu diskusiu, ale voľba poštou je inštitút, ktorý v našom právnom poriadku existuje, uplatňuje sa, uplatňuje sa vo vzťahu k voľbám do, do Národnej rady, preto mi nie je jasné, ako môže mať niekto problém s tým, aby sa rovnaký alebo, alebo obdobný postup uplatnil aj vo vzťahu k iným typom volieb, ktorých sa, ktorých sa voliči zúčastňujú, a je to, je to technické riešenie, ktoré má umožniť, umožniť väčšiu mieru zapojenia občanov do politického života, teda rád by som poznal názor aj koalície, ale zrejme sa ho dozvieme iba z toho hlasovania.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2019 o 10:51 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:53

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za obe faktické poznámky, ktoré veľmi vhodne doplnili moje vystúpenie, a aj napriek teda tomu, čo povedal pán poslanec Dostál, že som možno až príliš nevyliečiteľný optimista, presne sa stotožňujem s tým, čo bolo povedané, a toto platí, že tento návrh ide naprieč politickým spektrom, nie je to žiadna ideologická agenda, je to agenda, ktorá pomáha občanom Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či volia stranu SMER - sociálna demokracia, MOST - HÍD, Slovenskú národnú stranu, stranu SaS, dokonca stranu K-ĽSNS, akúkoľvek stranu v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpenú, ale aj mimo parlamentné politické strany.
A preto som presvedčený, že by tento návrh zákona mohol prejsť do druhého kola, do druhého čítania, kde sa potom môžme veľmi konkrétne rozprávať, ako má tento zákon, ako som povedal, platiť v zmysle napríklad lehôt, prípadne či ho neponechať len pre voľby do Národnej rady, ja osobne by som sa tomu nepotešil, ale predsa len tie budú najbližšie (zaznievanie gongu) pri platnosti tohto návrhu zákona a o potom, keď nám to tam začne fungovať, ich rozšírme postupne na ostatné voľby.
Aj toto všetko sme ochotní ako predkladatelia podstúpiť, pokiaľ tu bude seriózna vôľa diskutovať na túto tému, a teda na tému, ako pomôcť občanom aktívnejšie sa zapojiť do správy vecí verejných, a ja som presvedčený o tom, že si to tento návrh zákona zaslúži.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2019 o 10:53 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:15

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Dávam procedurálny návrh na odsúhlasenie, aby na rokovanie tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bola zaradená doplňujúca voľba členy, člena Rady Slovenského pozemkového fondu a aby predseda Národnej rady vykonal všetky potrebné kroky, aby sa voľba mohla uskutočniť.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2019 o 11:15 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:16

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Chcem požiadať o presunutie bodu č. 54 (pod tlačou 1293) na koniec schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2019 o 11:16 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video