40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2019 o 17:58 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:58

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Martin, ma tiež by zaujímalo, že načo potrebujeme rozširovať Radu Slovenského pozemkového fondu a prečo práve tieto dve organizácie, prečo nie aj ďalšie, ktoré majú čo povedať do pozemkových úprav. Mne to skôr príde, lebo príde mi to také divné, lebo Slovenská národná strana má tri roky tento rezort, tri roky ste mali dosť času na to, aby ste zefektívnili prácu Slovenského pozemkového fondu a pred koncom volebného obdobia prichádzate s tým, že tam chcete ďalších ľudí nanominovať. Áno, budú ich nominovať tieto dve organizácie, ale všetci dobre vieme, že dostanú sa tam len vhodní ľudia. Preto ja považujem za malý zázrak, že v tajnej voľbe, ja neviem, či ste sa pomýlili, kolegovia koaliční poslanci, ale ste zvolili nominanta za SME RODINA do tohto fondu a v najbližších týždňoch budeme mať nejaké prvé výstupy od nášho nominanta o práci tohto fondu. Čiže som veľmi zvedavý na tú analýzu tej práce, ktorá tam je.
Čiže ešte raz, prečo práve tieto dva, tieto dve organizácie, prečo nie aj ďalšie, ktoré sú veľmi aktívne. A ty si, Martin, vravel, že prečo nie napríklad aj, aj malí farmári. No tak malí farmári preto nie, lebo tí sú neposlušní a vyskakujú. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2019 o 17:58 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:00

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa a páni kolegovia. Takže áno, VÚC-ka, poďme od VÚC-ky. Takže keď sme preberali, naši, hovorili ste iba o dvoch krajoch, ja hovorím o všetkých krajoch, tak prakticky už sme mali rozpočet na ďalší rok pripravený, vybavené, nemohli sme s ním robiť nič. To je číslo jedna. Po druhé, tlmočil som, áno, začneme sa tým zaoberať, ale pýtam sa, jak je to možné, že sme to od roku vzniku VÚC-iek vôbec neriešili. My sme tam nemali ani jedného poslanca, to vám garantujem, ani jedného predsedu VÚC-ky. Takže, vážení, ja sa pýtam, štát odovzdal kompetenciu a sa vykašlal na vysporiadanie. A to je problém. A Slovenský pozemkový fond môže aj vlastnú iniciatívu vyvinúť, vážení, lebo to má v náplni práce, takže, pozor, môže iniciovať, zákon na to už je a funguje, len sa pýtam, jak je to možné, že to nejde, sa to nerealizuje v praxi. A potom máme rôzne žaloby na súde, ktoré nás stoja v Štrasburgu, viete koľko. Jedna prehratá žaloba 5 miliónov korún. Vybavené. Tak sa pýtam, z jakých peňazí chceme platiť tie žaloby, ktoré budú ďalšie. Takže toto. Takže áno, pán kolega, beriem, dal som iniciatívu, uvidíme ako v ďalšom rozpočte.
Čo sa týka, ktoré stavovské, no spomínal som lesákov. No dobre, však máme tam združenie vlastníkov lesov. Máme a urbariátov, nech sa páči, nech tam budú, nech takisto, oni takisto. Slovenský pozemkový fond má veľké podiely v urbariátoch. Viete, jaké sú tam problémy? Týkajúce sa napríklad poľovných revírov? Však to sú neskutočné problémy! Keď Slovenský pozemkový fond sa prikloní na stranu oligarchov a, chudáci, miestni poľovníci, viete, kam môžu ísť?! A ja vám prinesiem desiatky príkladov. Len keď začnete sa, vyskakovať, tak viete, čo sa stane? Že urbariát vás zneguje v mnohých prípadoch. Však aj vy dostávate, neverím, že vy nedostávate, kolegyne a kolegovia, sťažnosti z urbariátov, ako pôsobí fond, keď majú nejaké rozhodnutie, valné zhromaždenie. V niektorých prípadoch je to katastrofa.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2019 o 18:00 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:02

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len stručne asi zareagujem na pána kolegu Fecka a tým vlastne odpoviem aj ostatným, ktorí vystúpili v rozprave, ostatným kolegom. Pozrite sa, prečo ZMOS a SPPK? Môj názor je, že práve tieto organizácie majú skutočne význam, aby, aby v tejto Rade Slovenského pozemkového fondu boli a to napríklad aj kvôli tým veciam alebo vzhľadom na tie problémy, o ktorých ste hovorili, a to sú tie vlastnícke práva, to sú tie, tie problémy, ktoré, o ktorých hovoríme v podstate na, pri každej možnej príležitosti. A ja som presvedčená, že aj ich vstup teda a ich členstvo v Rade Slovenského pozemkového fondu bude mať pozitívny význam aj na tieto procesy, ktoré sú stále akési pomalé a dosť ťažko realizovateľné.
Ďalšia vec je, viete, zase Rada Slovenského pozemkového fondu nemôže byť veľkoobchod, áno, kde bude, ja neviem, 30 členov vzhľadom na to alebo kvôli tomu, aby bola efektívna, aby tá práca išla, čiže vieme si predstaviť ešte tých 13, ale neviem si predstaviť, že tam bude 30 ľudí, lebo potom navrhnime včelárov, mojich obľúbených, navrhnime rybárov. Ja ku všetkým mám úctu a skláňam sa pred ich prácou, ale samozrejme, že je nutné rozmýšľať takýmto spôsobom. A verte mi, že tento návrh zákona sme pripravovali po dôkladnom, po dôkladnej komunikácii s mnohými organizáciami a jednoducho vyšlo nám, že toto z nášho pohľadu bude to najlepšie. Nebránim sa, v diskusii, v rozprave dajte pozmeňujúce návrhy, budeme o nich diskutovať, je to v podstate otvorená téma a ja sa teším vášmu záujmu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2019 o 18:02 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:04

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti, že boli tuná načrtnuté určité nápady a názory, ktoré možno nie sú na zahodenie, s ktorými sa bude treba troška popasovať, pretože teraz zmeny v prvom čítaní nemôžeme dávať. V druhom čítaní, ako povedala pani predkladateľka, sa budeme zaoberať týmito vecami. Čiže vás chcem ozaj poprosiť, aby ste hodili dačo na papier a dali nám to do rúk, aby sa mohol výbor potom tým zaoberať. To je jedna vec. A druhá vec, chcem oznámiť, že hlasovanie o tomto zákone na zajtra na jedenástu hodinu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2019 o 18:04 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:05

Jaroslav Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, Slovenská republika je od roku 2004 dôveryhodným, konštruktívnym a zodpovedným členom Európskej únie, v rámci ktorej má záujem udržiavať a rozvíjať kooperatívne a priateľské vzťahy so všetkými členskými štátmi Európskej únie a Vyšehradskú štvorku v tejto skupine nevnímajúc. Slovenská republika sa hlási k základným hodnotám, na ktorých je Európska únia založená, tak ako sú uvedené v článku Zmluvy o Európskej únii.
Slovenská republika považuje princíp právneho štátu za základný kameň fungovania spoločenstva, akým je Európska únia, na druhej strane však návrhy na spustenie procesu postupu podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii vníma ako krajné riešenie v prípadoch, keď zlyhávajú všetky iné dostupné možnosti. Prijatím správy Európskeho parlamentu o návrhu, ktorým sa vyzýva Európska rada, aby podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska a vyzýva europoslancov, europoslanci vyzývajú Európsky parlament na podnet prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa Európsku radu, aby uložili Maďarsku do troch mesiacov po oznámení rozhodnutia prijať pod hrozbou sankcií odňatie hlasovacieho práva a zastavenie financovania z rozpočtu Európskej únie. Nimi požadované opatrenia považujeme za rozhodnutie, ktoré je v rozpore so základnými zmluvami a ktoré presahujú rámec kompetencie Európskej únie.
Treba si uvedomiť, že súčasťou rozpočtu Európskej únie sú aj financie, ktorými prispieva Maďarská republika do tohto rozpočtu, a preto je neprijateľné, aby bolo suverénnemu štátu zabránené rozhodovať o svojich vlastných prostriedkoch, ktorými prispieva na chod Európskej únie, alebo spolurozhodovať o týchto prostriedkoch. Sme presvedčení, že tento spôsob alebo tento návrh presahuje základné kompetencie Európskej únie, a preto nie je šťastným riešením a vhodným riešením problémov, ktoré vznikajú v konfliktoch medzi politickými stranami.
Na základe toho sa Slovenská národná strana a poslanci Slovenskej národnej strany rozhodli návrh, prijať návrh uznesenia, ktorý poukazuje na to, že v prípade názorových rozdielov, politických názorových rozdielov je treba rešpektovať aj skutočnosť, že pri vynakladaní s finančnými prostriedkami štátu sa siaha na finančné prostriedky občanov tejto krajiny, nie politických lídrov tejto krajiny. To znamená, že Európska únia nemá právo obmedzovať čerpanie fondov a finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie občanom krajiny, ktorej politická reprezentácia sa jej nepáči.
Takže z tohto pohľadu kladieme dôraz na to, že v prípade nejakých podozrení o nesprávnom fungovaní demokratických princípov nejakej krajiny je treba hľadať iné riešenia, vhodné riešenia a sústrediť sa na konštruktívny a vecný dialóg, ako sa to napríklad ukázalo v Poľsku, kde takisto dlhý čas boli vedené diskusie, odborné diskusie o možných riešeniach podozrení z fungovania, vhodného fungovania správy štátu, a na základe diskusie, odbornej diskusie obidve strany našli riešenia, ktoré zodpovedajú tak predstavám fungovania právneho štátu z pohľadu Európskej únie, ako aj z fungovania Poľskej republiky.
Preto predkladáme návrh uznesenia, ktorým by sme chceli predísť do budúcnosti ďalším zbytočným konfliktom a sporom vo vnútri Európskej únie, pretože takýto problém sa môže vynoriť kedykoľvek kdekoľvek aj voči iným krajinám nie len v súčasnosti, a preto by bolo dobré, aby sme vnímali toto uznesenie ako stanovisko do budúcnosti, ktoré poukazuje na možné pochybenia rozhodovania európskych inštitúcií, ktoré môžu viesť naozaj k vážnym dôsledkom pri udržiavaní jednoty Európskej únie.
Dovolím si teda prečítať text navrhovaného uznesenia, ktoré máte aj rozdané. V tom sa hovorí, Národná rada Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky v 7. volebnom období prijíma tento návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktuálnemu vývoju vo vzťahoch členských štátov Európskej únie Maďarska a Poľskej republiky s inštitútami Európskej únie.
Národná rada Slovenskej republiky, odvolajúc sa na základné hodnoty, na ktorých je Európska únia založená, tak ako sú uvedené v čl. 2 Zmluvy o Európskej únii za
A. berie na vedomie uznesenie Európskeho parlamentu a návrhu, ktorý vyzýva Radu Európskej únie, aby podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že zo strany Maďarska existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená. Návrh rozhodnutia Rady o určení podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená zo strany Maďarska, návrh rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky (COM(2017) 835 final z 20.12.2017.
Za B. vyhlasuje, že sa bude aktívne zasadzovať za to, aby sa využili všetky dostupné príležitosti pre vzájomný dialóg Maďarskej a Poľskej republiky a inštitúcie Európskej únie, ktorý prinesie odpovede na všetky otvorené otázky. Súčasná situácia by sa mala vyriešiť v konštruktívnom duchu bez negatívnych dôsledkov na spoluprácu všetkých zainteresovaných aktérov. Intenzívne vníma dostatočný priestor na efektívnu diskusiu medzi zainteresovanými stranami. Považuje samotné hlasovanie v Rade Európskej únie o spustení príslušného sankčného mechanizmu za krajné riešenie v prípadoch, keď zlyhajú všetky ostatné dostupné možnosti. V tomto kontexte je žiaduce prijímať také kroky a rozhodnutia, ktoré pomôžu obnoviť vzájomnú dôveru a prekonať vzájomné deliace línie medzi členskými štátmi Európskej únie a inštitúciami Európskej únie. Je pripravená vzájomne udržiavať v nadštandardných a priateľských vzťahoch s regionálnymi partnermi vo Vyšehradskej skupine byť aj naďalej dôveryhodným proeurópskym, transparentným, predvídateľným a konštruktným členom Európskej únie, ktorý bude vždy uprednostňovať riešenia sporov založené na vzájomnom dialógu.
C. vyzýva všetkých zainteresovaných aktérov, aby prejavili politickú dôveru pokračovať v konštruktívnom a efektívnom dialógu o všetkých sporných otázkach v záujme zachovania jednoty Európskej únie a znižovania vzájomného napätia.
Toľko uznesenie, ktoré smeruje k tomu, aby sa naozaj nesiahalo k riešeniam, ktoré sú neštandardné, netypické a ktoré možno presahujú rámec oprávnení Európskej únie vo vzťahu k členským štátom, k ich ústavám, ich zvrchovanosti. Pretože ak prekročíme tento rámec k vo vzťahu v dialógu s Maďarskom, tento mechanizmus sa bude používať aj naďalej voči ostatným krajinám. A myslím si, že potom je to veľký krok k tomu, aby Európska únia postupne stratila dôveryhodnosť obyvateľov týchto krajín, členských krajín. Pretože ako som povedal, zvrchované štáty dávajú do fungovania Európskej únie svoje vlastné finančné prostriedky. Tieto vytvárajú rozpočet Európskej únie a zobrať právo suverénnym členským štátom spolurozhodovať o vlastných finančných prostriedkov je z hľadiska morálky, etiky, ale aj fungovania inštitúcie absolútne neprijateľné.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2019 o 18:05 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:14

Karol Farkašovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka a Andreja Danka na prijatie uznesenia Národnej rady k aktuálnemu vývoju vo vzťahu k členským štátom Európskej únie Maďarska a Poľskej republiky s inštitúciami Európskej únie bol pridelený na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Príslušný výbor dňa 29. novembra 2018 na svojej 55. schôdzi prerokoval návrh poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady a uznesením výboru odporučil ho Národnej rade schváliť a zároveň ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania tohto materiálu vo výbore pre európske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2019 o 18:14 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:15

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vyjadriť sa k uzneseniu, ktoré tu predkladá Slovenská národná strana. A musím začať netradične, lebo som nečakal slová pána predkladateľa, teda konkrétne pána Pašku, keď vysvetľoval, čo viedlo Slovenskú národnú stranu k tomu, aby predložila takéto uznesenie. Ja naozaj pod tie vaše úvodné slova by som sa aj podpísal, áno, Európska únia a jej kroky, ktoré vedie proti Maďarsku a proti Poľsku, nie sú ani v rámci nejakých dobrých mravov, ani by nemali byť možnosťami, ktoré môže Európska únia využívať, pretože to, čo robí dnes voči Maďarsku a voči Poľsku, je jednoducho z nášho pohľadu neprijateľné. Áno, súhlasím s tým, máte pravdu.
Problémom ale je, že ak chcete do zahraničia vysielať signál o tom, že Národná rada Slovenskej republiky nesúhlasí s tým, aby Európska únia na základe hlasovania Európskeho parlamentu brala Maďarsku ako členskému štátu právo čerpať prostriedky z rozpočtu Európskej únie, na ktoré sa, na ktorý sa jej vlastní občania skladajú, čo ste sami povedali, a aby Maďarsko nemalo právo hlasovať v Rade Európy, tak toto uznesenie, ktoré ste predložili, o tomto vôbec nehovorí. To uznesenie je vlažné, to uznesenie je slabé, v tom uznesení nič nevymedzujete, v tom uznesení nehovoríte jasnými slovami, v tom uznesení proste konštatujete, že vy to síce beriete na vedomie a vy ste pripravení, aby Národná rada bola v záujme udržiavania nadštandardných a priateľských vzťahov s regionálnymi partnermi aj naďalej dôveryhodným proeurópskym, transparentným, predvídateľným a konštruktívnym členom Európskej únie. To ako keby ste povedali, my sme aj naďalej pripravení byť vaším vazalom, plne poslúchať čokoľvek, čo si vymyslíte, rešpektovať každý váš, aj takýto protidemokratický krok, ale bolo by možno lepšie, keby sme využili nejaký dialóg, keby sme sa o tomto viac porozprávali, keby sme nepristupovali okamžite k takýmto radikálnym krokom, k akým ste sa uchýlili, ale zase vieme to zobrať na vedomie, vieme sa s tým zmieriť.
Toto nie je nič, pán Paška. To malo vyzerať úplne inak, keď ste chceli povedať Európskej únii, že takto sa správať voči suverénnemu štátu ako nejaký Sovietsky zväz voči nejakému svojmu satelitu, to je jednoducho neprijateľné. Ale nie tým uznesením. Ja by som so samotnou myšlienkou nemal problém, nevadilo by mi, keby ste jasne povedali, keby Národná rada jasne povedala, že toto nemôže Brusel, že to už zachádzate do krajnosti, že vy nie ste Sovietsky zväz, vy máte fungovať na demokratických princípoch a vy si nemôžete robiť z občanov suverénneho štátu dobrý deň. Ale toto uznesenie o tom, bohužiaľ, nehovorí.
A povedzme si tie veci na rovinu, lebo aj vy určite chápete, tak ako ich chápem ja, to, čo sa dnes vedie voči Maďarsku, to nie je kvôli tomu, ako to Európska únia tvrdí, že Maďarsko je skorumpované, že Viktor Orbán a jeho vláda sa správa k verejným financiám nejakým zlým spôsobom, že Maďarsko sa zadlžuje, že jednoducho tento štát je zlým spôsobom riadený. Lebo keby toto mali byť dôvody, to znamená, korupcia, klientelizmus, rodinkárstvo a podobne, k tomu, aby Európska únia odnímala hlasovacie práva jednotlivým štátom, tak by Slovensko asi muselo byť na prvom mieste. Slovensko by muselo byť prvé, ktorému odnímu tieto hlasovacie práva.
Všetci dobre vieme, že v kontexte aktuálnej imigračnej krízy, ktorá zúri v Európe, je ten dôvod úplne iný. Dôvod je ten, že Viktor Orbán sa rozhodol postaviť otvorene za svoj štát, že otvorene povedal, my vás nebudeme počúvať, keď sa vy budete snažiť ničiť naše národné hodnoty, tradície, kultúru, našu kresťanskú vieru. Dôvod je ten, že Viktor Orbán povedal, že vy nám nebudete zaplavovať štát Arabmi a Afričanmi a my sami si budeme rozhodovať o tom, kto naše územie, naše vlastné územie príde a kto nepríde a žiadny Brusel, žiadny Juncker ani iný alkoholik nám do toho nebudú kecať. Toto je skutočný dôvod, prečo Európska únia voči Maďarsku vedie takéto jasné radikálne, nedemokratické, autoritárske kroky. A vy chcete na toto upozorniť, vy chcete aby sme vyslali do zahraničia signál, to ja úplne schvaľujem, ja s tým súhlasím, ale nie týmto uznesením.
Ja som si istý, že keby sme sa bavili asi v nejakej súkromnej debate, tiež mi poviete, že toto uznesenie asi nie je úplne to, čo by bolo podľa vašich predstáv, že asi to, ten text toho uznesenia, kde Slovenská republika vyhlasuje, že len chce, aby tu bol nejaký dialóg, že len chce, aby sa veci riešili pokojnejšie, aby sa hľadali spôsoby, aby sme ďalej mohli byť takým vazalom, akým sme, že to asi nebolo úplne to, čo ste si predtým predstavovali. Ale takéto vlažné, nič nehovoriace uznesenie na konečnom dôsledku ani nič nerieši. Môžete si potom povedať v rámci diskusií alebo tak ako ste to začali odôvodňovať, že my sme sa vymedzili, my sme povedali, že my to nechceme, a možno, že vám to niektorí voliči aj uveria, ale v tomto uznesení ste sa nevymedzili voči ničomu. To uznesenie naozaj nehovorí o ničom takom, čo by jasne dávalo signál Európskej únii, že tu už ste za čiarou, tu už ste za hranicou, tu už sranda končí a toto sa voči suverénnemu štátu robiť nemá. A keby ste to mysleli naozaj vážne a nemali ste tu nejaké iné vplyvy, ktoré vám zakazujú otvorene povedať to, čo si myslíte, tak by ste to určite urobili inak. A mňa to mrzí, lebo v tejto téme sa určite zhodneme a tiež si myslím, že to, čo v poslednej dobe vystrája Brusel, to je jednoducho neprijateľné.
A tiež v kontexte toho, že Andrej Danko opakovane vyhlasuje do médií, že Orbán je preňho akýmsi vzorom, že Orbán je príkladom toho, ako sa dnes musíme postaviť za naše národné tradičné kresťanské hodnoty, že Orbán sa jasne dokázal postaviť proti Európskej únii vo veciach, ktoré sú pre Maďarsko nevýhodné, ktoré Maďarsko poškodzujú, a dokázal sa postaviť za svoj národ, tak keby chcel ísť Andrej Danko v šľapajach Viktora Orbána, tak by takéto uznesenie nedal, dal by niečo skutočné. Dal by niečo odvážne a dal by niečo, čo jasne Európskej únii povie, toto ste už jednoducho prepískli. Takže asi toľko z mojej strany.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2019 o 18:15 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:22

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, veľmi dobrá rétorika, ale, ale vaše vystúpenie bolo absolútne zbytočné. V prvom rade chcem povedať, že najskôr ste, najskôr ste to pochválili, ste povedal, že s tým súhlasíte, a hneď v tom istom dychu ste skritizoval Slovenskú národnú stranu, že sme slabí, že netlačíme. Veď to je politika. Jednoducho my teraz nemôžeme zobrať, zobrať nejaké palice a ísť búchať niekde na bubny a rozprávať, že, že Európska únia robí to zle alebo tamto zle. Sú to suverénne štáty, Slovensko, Maďarsko. My sme vyjadrili svoj názor. Naša predstava bola takáto, tak sme to takto vyjadrili. Ak vy máte trošku silnejšiu predstavu, tak to predložte. Zožeňte si väčšinu v tejto sále a jednoducho my to schválime, keď budeme myslieť, že je to správne, tak to schválime. Ale prečo nám beriete našu rétoriku? Prečo nás obviňujete, že sme slabí, že sme mäkkí a že mali by sme to ináč urobiť a že Orbán by to urobil oveľa, oveľa silnejšie, ak by sa vyjadril k našim nejakým problémom.
Slovenská národná strana určite nechce vyvolávať žiadne medzinárodné konflikty, chceme upozorniť na určitý problém a upozorňujeme to takouto cestou. A si myslím, že tá diplomacia aj v tomto smere je veľmi, veľmi dobrá a veľmi prospešná. Je to kľudná, normálna komunikácia, vyjadrujeme svoj názor a sme presvedčení, že je to správna cesta.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2019 o 18:22 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:23

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Pamula, ja chcem povedať, že ja som pochválil snahu a pochválil som výroky pána Pašku, keď to predkladal na začiatku tej svojej reči. Ale nepochválil som obsah, lebo obsah nezodpovedá výrokom a snahe. A to je presne ten problém. To znamená, keď poviem, že, alebo keď vy poviete, že neobviňujte nás, alebo prečo nás obviňujete z toho, že sme slabí, že sme nedôslední, že sme takí vlažní, no obviňujem vás preto, lebo ste. A toto mi na tom vadí, to je, to je jednoducho o ničom dávať takéto uznesenie, ktoré má niečo vyjadriť, ale ono to vo svojom obsahu nevyjadruje. To si takto zoberú a hodia to niekam do koša, lebo to neznamená vôbec nič.
A ja nehovorím o tom, že teraz máte búchať palicami, alebo hnať to do týchto extrémov, ako automaticky prechádzate z v podstate úplne vlažnej rétoriky do totálnych extrémov. Ja hovorím len, povedzte to, povedzte to rovno, povedzte to jasne, nie, nepáči sa nám to, čo ste urobili, nie, nebolo to správne, nie, takto by ste sa správať nemali, a nie že, ale bolo by dobré radšej sa porozprávať, bolo by dobré hľadať cesty dialógu a my aj naďalej chceme byť konštruktívni, produktívni, predvídateľní. To je úžasné slovo, predvídateľný partner v budovaní európskej veľkofederácie po vzore Sovietskeho zväzu a podobne. Poďme to povedať rovno! Ja nechcem od vás nič, ja som sa len pýtal a vyjadril som svoj názor na to. Som poslanec, na to ma tu voliči zvolili. A naozaj kvitujem ešte raz snahu, ale obsah tomu nezodpovedá.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2019 o 18:23 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:25

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Milé kolegyne, vážení kolegovia, pekný podvečer. Veľa nás tu už nezostalo, ale je to vážna téma. Som rád na jednej strane, že kolegovia zo Slovenskej národnej strany ju otvorili, na druhej strane myslím si, že je zbytočná. Vysvetlím aj prečo.
To, že sa aktivoval čl. 7 voči našim dvom blízkym krajinám a partnerom v Európskej únii, sa totiž nedeje náhodou. A toto je moja taká kľúčová otázka na kolegov zo Slovenskej národnej strany, či si naozaj myslia, že je v Poľsku a v Maďarsku všetko v poriadku. Lebo ja tento dojem nemám.
Pokiaľ ide o Poľsko, ten kľúčový problém, ktorý tam nastal, sa týka súdnictva. Mohli by sme ho veľmi komplexne rozobrať tu na tomto mieste, ale myslím si, že to nie je našou úlohou tu v Národnej rade Slovenskej republiky. Mnohé veci sa pohli dopredu a ja som rád, že aj pod tlakom samotnej Európskej únie sa práve problém napríklad Ústavného súdu v Poľsku, ale do istej miery aj verejnoprávnej televízie v Poľsku pohli dopredu. A ja som vďačný za ten tlak, ktorý Európska únia v tejto súvislosti vyvinula, pretože som si istý, že ak by Poľsko nebolo členským štátom Európskej únie, tak by kvalita demokracie a tým pádom aj životnej úrovne v tejto krajine bola výrazne horšia.
Len na porovnanie, skúste sa pozrieť, kde stáli Poľsko napríklad a Ukrajina v roku 1990, pokiaľ ide o hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily a kde sú tieto dve krajiny dnes. Rozdiel zásadný je práve v tom, že Poľsko išlo celkom iným smerom ako súčasná Ukrajina. Ale to len taká krátka odbočka.
Čo sa týka Maďarska, tých výčitiek tam bolo podstatne viacej aj samotná tá procedúra bola rozdielna. Akiste ste si všimli, že v prípade Poľska iniciatívu prebrala Európska komisia, v prípade Maďarska to bol samotný Európsky parlament, čo je neštandardná situácia. Aj náš zástupca v Európskom parlamente predseda Richard Sulík sa zdržal hlasovania v prípade takzvanej Sargentiniovej správy, ktorá veľmi aktívne kritizovala politiku Viktora Orbána. Mal na to hneď viacero dôvodov a náš poslanecký klub sa za tieto dôvody tak isto postavil, to znamená, že mnohé z tých vecí, ktoré pani Sargentiniová kritizovala na Maďarsku, sa už vo väčšej alebo menšej miere riešia. Tak isto niektoré veci boli kritizovaní nad rámec toho, čo sa v skutočnosti v Maďarsku deje. A tak isto, ako tu už odznelo, viaceré veci, pokiaľ by sme chceli byť féroví, by sa v prípade Sargentiniovej správy hodili nielen na Maďarsko, ale celkom pokojne aj na Slovensko. Kvôli týmto veciam sa náš zástupca v Európskom parlamente Richard Sulík zdržal, ale zároveň povedal, že nemohol hlasovať proti. A nemohol hlasovať proti preto, lebo v Maďarsku naozaj nie je všetko v poriadku. Ak by sme my boli opoziční poslanci v Maďarsku, a tým myslím napríklad aj vás, kolegovia zo Slovenskej národnej strany, akiste by ste úplne inak hovorili o politike, ktorú dnes presadzuje Viktor Orbán. Zoberte si, akú pozíciu tam dnes opozícia má. Áno, do istej miery je to chyba samotnej opozície, ale vo veľkej miere je to systematické menenie politického systému tak, aby opozícia zohrávala skutočne marginálnu rolu v systéme, ktorý samotný Viktor Orbán označil za odklon od liberálnej demokracie a prechod do bližšie nešpecifikovanej kresťanskej demokracie maďarského typu.
Treba si uvedomiť ešte jednu dôležitú vec, keď ste spomínali finančné prostriedky Maďarska, ktoré rovnako ako Slovensko a všetky ostatné členské krajiny Európskej únie prispieva na chod Európskej únie. Maďarsko rovnako ako Slovensko je čistým príjemcom. A je legitímne, že krajiny, ktoré sú čistými platcami, ako napríklad Nemecko, sa pýtajú, že čo sa to vlastne v Maďarsku deje. A je legitímne že očakávajú odpoveď. A je nepochopiteľné že Maďarsko sa v tomto prípade miesto konkrétnych odpovedí a možno do istej miery snahy, tak ako to predviedlo v určitých konkrétnych okamihoch Poľsko, stále tvári, že je tu nejaký zlý Brusel, ktorý im chce ubližovať. Toto nie je správne.
Európska únia sme my aj Maďarsko. A to, ako funguje dnes Európska únia, je len a len na nás. A preto hovoriť o zlom Bruseli v tomto konkrétnom prípade, o zlom Európskom parlamente, ktoré tu urobilo hon na čarodejnice v Maďarsku, by z našej strany nebolo správne. Pretože v Maďarsku naozaj nie je všetko v poriadku. A keď už nič iné, zoberme si, ako tam fungujú aktuálne akademické slobody, akým spôsobom sa stavia súčasná vládna moc k masmédiám alebo akým spôsobom prebehli niektoré zásadné kľúčové reformy napríklad z hľadiska vnútornej bezpečnosti a súdnictva. Nehovoriac už o známych a slávnych mimovládnych organizáciách, ktoré sú veľkým problémom aj pre mnohých kolegov a kolegyne tu v Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré skutočne sa dostali na úroveň, kedy sú na tom horšie, ako boli ešte za tzv. gulášového socializmu do roku 1988. A toto je už naozaj vážna vec, pred ktorou sa Európska únia nemôže tváriť, že sa nič nedeje.
A preto mi príde takáto deklarácia, ktorá síce vyjadruje istú našu susedskú solidaritu, zbytočná. A ja tvrdím, že toto je falošná solidarita. Pretože jedného dňa budeme vďační, ak by nám naši susedia, najbližší priatelia povedali, že niečo sa u vás nedeje, tak ako sa diať má, a boli by sme schopní zísť radšej z kratšej zlej cesty, ako po nej pokračovať ďalej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2019 o 18:25 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video