42. schôdza

18.2.2019 - 18.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 20:49 hod.

Ing. PhD.

Milan Uhrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20:49

Milan Uhrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie, pani Smolíková aj pán, pán Soboňa, ono, aj, aj všetci vlastne ostatní. Viete, je síce pekné, že Slovenská národná strana tú príručku neschvaľuje, ale ona je na školách. A kto je tu minister školstva, ja som minister školstva, ja tomu mám zabrániť? Skrátka, objavila na školách príručka podpredsedníčky Liberálneho Slovenska (pozn. red.: správne „Progresívneho Slovenska“) a fiktívneho ministra, človeka, čo sa hrá teda na ministra, pána, pána Nagya, kde oni opisujú nejaký extrémizmus a spôsoby, ako treba proti tomu bojovať, ako treba na tých žiakov niektorých volať políciu za ich názory, za ich politické presvedčenie a za to, že si dovolia polemizovať o či už nejakých historických teda skutočnostiach, alebo o, o nedostatkoch liberálnej demokracie, alebo o niečom podobnom. Viete, vy hovoríte, že, že na to nemáte kompetenciu, ale teda naozaj potom, kto iný na to má kompetenciu, ak nie vládna strana, vládna strana a kto, kto, kto tu definuje zákony. Zase Ľudová strana Naše Slovensko schvaľuje zákony alebo vláda, vládna koalícia schvaľuje zákony? A tie zákony navrhuje ministerka školstva. Čiže naozaj nie je nikto kompetentnejší, na koho tá kritika sa môže zniesť ako práve na ministerku školstva.
Ale keď sa teda tak dištancujete, tak naozaj je tu to školenie, ja som to už nestihol povedať, ale je tu ešte jedna vec, ktorú pani Bihariová chodí prednášať po školách. Je to školenie zase podporené ministerstvom školstva, vedy, výskumu, športu, je to školenie s názvom "Aj vy ste to zaznamenali? Zvyšujúci sa extrémizmus, xenofóbia". Irenka Bihariová, 28. novembra 2018, prihlásiť sa môžete, bla bla bla, podporilo ministerstvo školstva, Iuventa a nejaké občianske združenia, združenie Expression.
Čiže zase, kto to podporil? Chcete povedať, že pani Bihariová si vymyslela, že to podpo..., ak áno, tak nech sa páči, nech pani ministerka podá trestné oznámenie na Bihariovú za to, že porušuje školský zákon, že vnáša politiku do škôl, že porušuje, že teda nelegálne zneužíva logá a privlastňuje si nejakú dotáciu, ktorú teda podľa vás nedostala.
Ja neviem, ale niečo robte.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 20:49 hod.

Ing. PhD.

Milan Uhrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 20:51

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, naše školstvo je naozaj v katastrofálnom stave, ale je to proces, ktorý trvá mnoho rokov, vyše, vyše 20 rokov, čiže nedá sa z toho obviňovať, toto by sa, nemôžme obviňovať ministerku Lubyovú, že ona spôsobila tento stav. Tento stav je tu, možno je tu, už začal pred 70 rokmi, potom sa nejako menil a po tých 20 rokov je školstvo deformované a deformuje sa stále viac, zhoršuje sa stále viac a viac situácia v školstve.
Chcela by som jednu vec, chcela by som predostrieť jeden veľmi bolestivý a závažný problém, s ktorým sa na mňa obracia veľké množstvo rodičov, ktorí majú deti žijúce na národnostne zmiešaných územiach, najmä na, v južnej oblasti Slovenska. Podľa čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je na území Slovenskej republiky jediným štátnym jazykom slovenský jazyk. Znalosť slovenského jazyka by preto prirodzene mala patriť k základnej intelektuálnej výbave každého občana Slovenskej republiky, pričom povinnosťou štátu je zabezpečiť dostatočné podmienky na to, aby sa každý obyvateľ Slovenskej republiky mohol vzdelávať v štátnom slovenskom jazyku. Vzdelávanie obyvateľov v slovenskom jazyku má nielen praktický význam súvisiaci s úradným stykom, ale je dôležité najmä z pohľadu udržiavania a rozvíjania slovenského národa. Totiž slovenský jazyk patrí k jedným zo základných atribútov definujúcich slovenský národ, a pokiaľ sa nebude udržiavať a rozvíjať, tak tento jazyk zanikne a zanikne s ním aj národ. Situácia je veľmi zložitá na národnostne zmiešaných... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Tittel, poprosím kľud v sále.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
... územiach najmä v južných oblastiach Slovenska, kde tvoria Slováci národnostnú menšinu. V priebehu posledných rokov bolo evidovaných viacero prípadov, kedy sa slovenským rodičom na národne zmiešanom území nedarilo umiestniť svoje deti do slovenskej základnej školy. S takýmto problémom zápasí napríklad čoraz viac obyvateľov slovenskej národnosti žijúcich v okrese Dunajská Streda. V tomto okrese sa v poslednom období podstatne zvýšil počet obyvateľov slovenskej národnosti najmä na trase Bratislava - Šamorín - Báč - Horný Bar, kam sa prisťahovalo množstvo mladých slovenských rodín. Prirodzene, že tieto rodiny chcú svoje deti umiestniť do slovenských materských a základných škôl. Stretávajú sa však, žiaľ, s odporom miestnych samospráv tvorených prevažne predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktorí nechcú povoliť zriadenie nových slovenských základných škôl a ani vytváranie nových slovenských základných škôl a ani vytváranie slovenských tried v školách s vyučovacím jazykom maďarským.
Napríklad samospráva v obci Rohovce, kde by bolo najideálnejšie miesto pre školu, nechce zriadiť materskú školu a základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským, hoci v miestnej škole s vyučovacím jazykom maďarským by bol dostatok miesta aj pre slovenské triedy. Slovenskí rodičia tak musia umiestňovať svoje dieťa buď do školy s vyučovacím jazykom maďarským, alebo musia hľadať komplikované, často až nedôstojné spôsoby, ako dostať svoje dieťa do vzdialenejšej školy s vyučovacím jazykom slovenským.
Podobne sa zachovala aj samospráva v Šamoríne, ktorá nesúhlasila so zriadením aspoň niekoľkých slovenských tried v národnostnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, hoci táto menšinová škola je nenaplnená a miestna slovenská základná škola už nemá dostatočné priestory.
S rovnakými problémami zápasia rodičia slovenskej národnosti aj v mnohých ďalších oblastiach južného Slovenska. Svoje deti nedokážu umiestniť do slovenských škôl, pretože tie sú čoraz viac preplnené a samosprávy pod kontrolou politikov maďarskej národnosti nechcú rozširovať ich kapacity. Naopak, menšinové školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré zívajú prázdnotou, často nezmyselne udržiavajú.
Miestne samosprávy zastúpené najmä predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktoré zamietli žiadosti rodičov slovenských detí o zriadenie slovenských škôl a tried, argumentujú najmä nedostatkom peňazí. Takáto argumentácia je však neprijateľná, pretože podľa údajov z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bolo ku koncu júna 2018 na území Slovenskej republiky zriadených až 27 menšinových základných škôl pre ročníky 1 až 4 s vyučovacím jazykom maďarským, na ktorých sa celkový počet žiakov v škole pohyboval v rozmedzí 3 až 12 žiakov. Na niektorých základných školách nebol v skúmanom období dokonca ani jeden žiak. Priemerný počet žiakov na týchto maďarských základných školách je 7,2.
Je absurdné, že Slovenská republika nedokáže vytvoriť pre deti Slovákov žijúcich na zmiešanom území rovnaké podmienky na vzdelávanie v materinskom jazyku, ako vytvára pre príslušníkov národných menšín. Je základnou povinnosťou a zodpovednosťou štátu zachovať a rozvíjať národnú identitu Slovákov v Slovenskej republike, najmä v oblastiach, kde hrozí ich asimilácia inými národnosťami.
Pri tejto príležitosti by som chcela pripomenúť aj podmienky Slovákov v Maďarsku. Ani zďaleka nemajú taký komfort. (Ruch v sále.) Prepáčte, páni, neruším vás svojou rozpravou?! (Rečníčka sa obrátila k predsedajúcej.) Pani, prosím o vrátenie času. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prosím vás o pokoj v rokovacej sále. Ďakujem.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
No. Viete si predstaviť, že by bol uplatňovaný systém reciprocity? Že by sa na Slovensku venovala taká pozornosť národnostným školám a menšinám, ako je to trebárs v susednom Maďarsku? Venovanie sa, aké majú podmienky slovenské deti na území Maďarska, Maďarska? No. Dobre.
Ja si myslím, že aby, aby štát, štát má byť zastúpený okresným úradom v sídle kraja a tento štát je, má byť povinný, školopovinné deti, teda pre školopovinné deti zriadiť v obci s menšinovou časťou obyvateľstva slovenskej národnosti mal by byť povinný zriadiť základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským.
Takže ja by som sa chcela teraz na základe toho, že naozaj je to povinnosťou štátu v prvom rade starať sa o deti slovenských rodičov, aby neboli diskriminované, pretože v tomto čase sú deti, slovenské deti na slovenskom juhu v Slovenskej republike diskriminované voči deťom národnostných menšín.
A preto ja sa chcem, pani ministerka, vás opýtať, čo ste v tejto veci urobili, či ste sa snažili urobiť nejakú nápravu, ako ste riešili a či ste vôbec riešili túto diskrimináciu slovenských detí, pretože vy, pani ministerka školstva, ste povinná sa v tejto veci starať a riešiť tieto problémy. Toto by mala byť jedna z priorito..., priorít ministerstva školstva.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.2.2019 o 20:51 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20:59

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ja som celkom nepochopil, ako tieto otázky, ktoré ste predniesli, súvisia s pani ministerkou školstva, s jej odvolávaním. Možnože ste chceli navrhnúť ešte jednu ďalšiu tému, ale vzhľadom na to, že sa v tejto problematike pohybujem dlhé obdobie, tak musím povedať, že toto bola taká politická výzva.
Chcem povedať, že sme urobili novelu školského zákona, ktorá čiastočne rieši tento problém, a bolo to za asistencie ministerstva školstva. Chcem povedať, že takmer rok sa stretávam so starostami dotknutých obcí, ale stretávam sa aj s aktivistami, ktorí zastupujú záujmy rodičov na tomto jazykovo zmiešanom území, a hľadáme riešenia a myslím, že sme veľmi blízko k vyriešeniu tejto situácie na území, o ktorom ste hovorili.
To znamená, tu je potrebné prejaviť dobrú vôľu na obidvoch stranách, a nie hľadať nepriateľa a rozoštvávať medzi sebou národy, ktoré tam v pokoji dlhé obdobie žijú a chcú žiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 20:59 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:01

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Grausová, nemám rád, ak niekto zavádza, a vy ste to vyslovene robili.
Viete, hovoríte o tom, že v priemere v školách s vyučovacím jazykom maďarským je menej detí. No áno, menšiny, samozrejme, nemôžu v úvodzovkách mať v jednej triede viac povedzme detí ako väčšinový národ, lebo, bohužiaľ, to nevychádza. A viete, prečo to tak je? Lebo my sme, táto naša vláda zrušila povinnosť počtu žiakov v triedach, v tzv. malotriednych, to platí aj pre slovenské školy, aj pre menšinové školy. Takže tu nezavádzajte.
Druhá vec. Viete, prečo vznikol ten problém v Rohovciach? Hovoríte, že nie je zabezpečená možná návšteva pre deti s vyučovacím jazykom, teda pre deti Slovákov do, do škôl s vyučovacím jazykom slovenským? Prepáčte, v Lehniciach to je. Len tam nechce nikto chodiť, lebo tam chodí viac Rómov. Takže aspoň neklamte. Takisto môžu chodiť, samozrejme, do Gabčíkova, len problém je fakt, bol v tom, bol, nie je, bol v tom, že to je smerom na Dunajskú Stredu a smerom nie na Bratislavu, kde väčšina týchto, dá sa povedať, rodičov týchto detí chodí do práce. Preto sa to riešilo zákonom. Takže máme to vyriešené.
To zbytočne teda hodíte teraz na hlavu pani ministerky len preto, že chcete nejakým spôsobom ju vyfackať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 21:01 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:02

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Ďakujem. K pánu Petríkovi len toľko, že vám to nejako veľmi dlho trvá, to riešenie tej otázky. Myslím, že ste dosť dlho vo vláde a v parlamente, vo vládnucej strane, aby ste to už boli dávno vyriešili. To už malo byť, takže nevyhovárajte sa.
Pán Bugár, ja nezavádzam. Neobviňujte ma tu z klamania a zavádzania. Vy ako maďarón, globalista a sorosovec mi nemáte čo vstupovať do svedomia. (Smiech a reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 21:02 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 21:03

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, pani predsedajúca, pani ministerka, dovoľte mi, aby som zhrnula dnešnú schôdzu. Je to prvá mimoriadna schôdza, ktorá sa venuje rezortu školstva.
Ja by som bola veľmi rada, keby sme sa o školstve bavili častejšie, a hlavne keby sme o školstve rozprávali nie v kontexte obrovských škandálov a káuz. Škodí to samotnému vzdelávaniu a škodí to aj Slovensku. Je tiež príznačné, ako sa k tejto schôdzi postavili koaliční partneri. Nik neprišiel ministerku školstva do rozpravy obhajovať okrem kolegu Petráka, predsedu školského výboru. Aj on však čítal len vyjadrenia rôznych organizácií.
Do rozpravy sa zapájali stranícki kolegovia najmä zo Slovenskej národnej strany, aj to len faktickými poznámkami. Nebolo totiž čo obhajovať. Fakty, o ktorých sme hovorili my, médiá, Nadácia Zastavme korupciu, sa jednoducho obhájiť nedajú.
Nedá sa obhájiť, že namiesto podpory skutočného výskumu a vývoja sa podporujú firmy, ktoré vznikli pár mesiacov pred vypísaním výzvy. Nedá sa obhájiť, že dotácie dostali firmy, ktoré predtým rekonštruovali hotel alebo pekáreň, na to si vypýtali peniaze z eurofondov, a teraz vraj idú robiť špičkový výskum. A na to zas dostali štátne dotácie z peňazí daňových poplatníkov. Nedá sa obhájiť, že hodnotenia nezávislých, opakujem, nezávislých hodnotiteľov sú rovnaké, dokonca aj chyby majú rovnaké. Nedá sa obhájiť, že ministerka tají mená hodnotiteľov a tají mená členov ministerskej komisie, ktorí mali záverečné slovo pri rozdeľovaní stimulov. Nedá sa obhájiť, že niekto manipuloval body tak, že firma vďaka zmanipulovaným bodom dotáciu dostala, hoci ináč by ju dostať nemala, a takouto manipuláciou vznikla občanom škoda za viac ako 700-tisíc eur. A podobná manipulácia alebo chyby s bodmi boli aj pri minimálne ďalších štyroch firmách.
Nedá sa obhájiť, že firmy vrátane firiem človeka, čo sedel v orgánoch jednej firmy s Andrejom Dankom, nesplnili zákon a ministerka im to porušenie tolerovala a napriek tomu dotáciu pridelila. Napriek tomu, že nesplnili zákonnú podmienku.
Nedá sa obhájiť ani to, že Slovensko počas pôsobenia ministerky Lubyovej a jej predchodcu na ministerstve príde o 80 mil. eur tento rok a o 27 eur, 27 mil. eur za minulý rok, spolu o 107 mil. eur. Nedá sa obhájiť, že výskumníci a univerzity budú mať kvôli tomu podstatne menej peňazí, hoci peňazí vo vede a vo výskume je málo.
Nedá sa obhájiť, že ministerka dáva našej mládeži a študentom pomýlené vzory správania, keď pri takmer stopercentnej zhode v rigoróznej práci svojho šéfa Andreja Danka pani ministerka hovorí o tom, že vás nemôžu sekírovať za to, že ste niekde nedali úvodzovky. A to aj napriek tomu, že k plagiátorstvu sa vyjadrili všetky renomované univerzity a výskumné inštitúcie.
Slovenská národná strana spôsobila len od začiatku tohto volebného obdobia veľké škody. Škandál za 300 mil. eur s eurofondami, kde je väčšina pochybných zmlúv stále v platnosti, škoda za 107 mil. eur, o ktoré Slovensko prichádza v dôsledku nekompetentného riadenia eurofondov, škoda za 33 mil. eur, kde sa za peniaze ľudí podporili rôzne pochybné firmy.
A tieto škandály nás oblúkom vracajú do minulosti, do situácie, kde Slovensko dostala Slovenská národná strana v roku 2007. Aj pred dvanástimi rokmi SNS a jej ministri v kauze nástenkového tendra spôsobili miliónové škody štátu, a teda všetkým občanom Slovenska. Škody mohli byť výrazne väčšie, pôvodne šlo o desiatky miliónov eur a zabránila im iba veľká snaha médií a vtedajších opozičných strán.
Včera boli zverejnené pasáže z rozsudku Najvyššieho súdu, ktoré potvrdzujú, že vôbec nešlo o individuálnu chybu alebo individuálne zlyhanie, ktoré sa malo udiať pri verejnom obstarávaní, ale išlo o dopredu premyslený podvod, keďže súťaž nakoniec nebola zverejnená ani na tej nástenke. Dvaja ministri zo Slovenskej národnej strany dnes sedia vo väzení, ale sudcovia Najvyššieho súdu v rozsudku naznačili, že zisk z tohto podvodu skončil u osoby, ktorá mu poskytovala to najvyššie politické krytie. Kto to tak mohol byť? A čo vtedy ku kauze hovorili predstavitelia vtedajšej, súčasnej vládnej koalície? Robert Fico hovoril, citujem: „Toto, čo hrá slovenská opozícia, je protištátna, protislovenská, protiľudová politika, ktorej cieľom je jedna jediná vec, poškodiť Slovenskej republike za každú cenu, lebo sa domnievajú, že to poškodí aj vláde.“
Pri odvolávaní vtedy zodpovedného ministra, poslanci SNS hovorili o cirkusovom predstavení a pán Paška tendre všade vehementne obhajoval. A tak je to aj teraz. Jaroslav Paška znovu obhajuje ministerku SNS, tak ako obhajoval ministrov v kauze nástenkového tendra. Pani ministerka eurofondový škandál označila za hystériu a škandál s dotáciami označuje za škandalizovanie. Premiér Pellegrini len nesmelo poznamenal, že ministerka by mala veci lepšie dovysvetľovať, pretože podľa neho zákon porušený nebol. A tak ako v roku 2007 v prípade nástenkového tendra, tak aj v roku 2019 za toto všetko zaplatia len a len občania. Predpokladám, že ministerku školstva dnes večer neodvoláme a bude na svojom poste ešte nasledujúcich 13 mesiacov. Táto diskusia však nebola márna a chcela by som sa poďakovať kolegom za konštruktívne príspevky a takisto by som sa chcela poďakovať aj ľuďom, ktorí nás kontaktovali s rôznymi podnetmi a s inšpiráciou, ako zlepšiť naše školstvo, vedu a výskum.
Dnes sme hovorili o škandáloch, no my napriek tomu spoločne s mojimi opozičnými kolegami budeme naďalej predkladať riešenia, ako školstvo zlepšiť a ako mu pomôcť. Pretože ak otvárame tieto témy, je to v prvom rade kvôli tomu, že chceme chrániť peniaze občanov, aby sa podporovali projekty, ktoré Slovensku skutočne pomôžu.
A na záver by som chcela skončiť citátom Nelsona Mandelu: „Vzdelanie je najsilnejšou zbraňou, s ktorou sa dá zmeniť svet.“ A práve preto sa nečestní politici dobrého vzdelávania tak veľmi boja a robia všetko preto, aby vzdelávanie demoralizovali a odsávali z neho cenné zdroje, či už ľudské, alebo finančné, ako v prípade oboch škandálov, eurofondového škandálu aj škandálu so stimulmi na vedu a výskum, pretože národu, kde nefunguje vzdelávanie, sa veľmi ľahko vládne. Nevzdelaný národ je národ porobený, je to národ otrokov. A toto nesmieme dopustiť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.2.2019 o 21:03 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video