45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 15:09 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:09

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Hneď začnem, pani kolegyňa, o tom, čo som urobil ja.
Áno, bol som štátny tajomník v rokoch ’94 až ’98. Nič sa vtedy neprivatizovalo, Všeobecná zdravotná poisťovňa bola verejnoprávna inštitúcia, ktorá mala 21 členov, ja som bol jej predseda.
Zaviedli sme privátnych lekárov, kde sme povedali, že všeobecný lekár bude mať 60 % kapitáciu, 40 % výkonovú zložku práve preto, lebo sa začali množiť prípady, kedy aj s oderkou bol poslaný na chirurgické oddelenie. Teda preto, aby ten lekár, ktorý chce robiť a je zdatný, mohol zašiť ranu. To, čo napríklad je všade vo svete, aby tzv. rodinný lekár, aby, aby teda mohol fungovať, a tí zdatní aby boli takto ekonomicky motivovaní k tomu, aby robili výkony. Bohužiaľ, prišiel po nás ďalší minister, Šagát, ktorý to zrušil a dal plnú kapitáciu. Dneska vidíte, čo sa deje v rámci ambulancií, že už sestra napíše: „Prosím o odborné vyšetrenie.“ Ani odborné vyšetrenie už nepíše: „Prosím o vyšetrenie.“ Mnohokrát to funguje ako distribučná kancelária.
Zo 17 zdravotných poisťovní, ktoré sme tu na Slovensku mali, vďaka mne, lebo sme prijali potom vládny návrh zákona, kde podmienkou bolo 300-tisíc poistencov, dokázali sme zlikvidovať, zlikvidovať, museli sa pozlučovať mnohé zdravotné poisťovne. Ukázalo sa, to, čo teda vy stále presadzujete a máte aj vo svojom programe, že treba zaviesť viacero poisťovní. Nuž Slovensko tu už malo 17 zdravotných poisťovní a skončilo to katastrofou. Môžem vám povedať, že tie malé poisťovne vyberali poistné a neplatili nikomu, pretože, poviem, ak prišiel pacient z východu a tam mal zdravotnú poisťovňu a bol napríklad ošetrený v Bratislave a mali zaplatiť 15-tisíc, tak nezaplatili. Ale keď tá Bratislava má, viete, objem financií bol okolo 50-70 mil. mesačne, tak tých 15-tisíc ani nevymáhali. A takto sa stratila miliarda. Vďaka tomu zlúčeniu máme dneska stav, kedy je, kedy sú tri zdravotné poisťovne. V roku 2004 práve za pána doktora Zajaca sa premenovala Všeobecná zdravotná poisťovňa na akciovú štátnu zdravotnú poisťovňu. A vďaka tomu, že na ňu mnohokrát tlak, chvalabohu, teraz je tam také vedenie, ktoré ten tlak nemá, lebo ho ustojí, došlo k tomu, že predtým skončila poisťovňa v deficite 180 mil. korún, pretože toľko nakontrahovala zmlúv a nemala na to peniaze. Toto by sa nikdy nebolo stalo za, za doby, keby Všeobecná zdravotná poisťovňa aj ostatné poisťovne zostali ako verejnoprávne inštitúcie. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá mala vyčlenené 3,5 % na správny fond, s tým musela byť. A nakúpili sme budovy, nakúpili sme techniku a rozbehli sme. Teda keď sa pýtate, čo som urobil ja, ja sa k tomu hrdo hlásim.
Poďme k tomu, k tomu výboru. Všetci kolegovia vedia, čo je to gestorský výbor a čo je to normálny výbor. Napriek tomu, že sme mali gestorský výbor a sme už nemali čo sa vracať k tej vecne príslušnej podstate zákona, pani kolegyňa, napriek tomu som vám dal slovo, otvoril som diskusiu a vy to považujete, že veď... Keby ste boli zorientovaná, poznáte rokovací poriadok, tak gestorský výbor hovorí iba o návrhoch, ktoré prichádzajú z iných výborov a gestorský výbor to má zhrnúť. Napriek tomu, lebo ste chceli do toho vstúpiť, tak ste diskutovali a diskutovali sme hodinu. A vy teraz, teraz hovoríte o tom, že... Ja som maximálne bol ústretový a myslím si, že výbor vôbec má byť o tom, aby si tam ľudia povedali, či to už je gestorský, alebo aký, aby sa tam prehodnotili odborné veci. A, samozrejme, že môže byť názor proti názoru. Ja to nespochybňujem. Len, len keď vy poviete, že sme proti Európskej únii alebo proti rozhodnutiu, nemáte pravdu. Praktická sestra je predsa neregulované povolanie a nepodlieha smernici. A ja vám znova prečítam smernicu, aby aj pán Marosz, možnože nás počúva, že..., teda budem hovoriť o argumentoch.
Odborná príprava sestier zodpovedá za všeobecnú starostlivosť, zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, predstavuje najmenej tri roky štúdia alebo 4 600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z čoho teoretická odborná príprava predstavuje najmenej jednu tretinu a klinická odborná príprava najmenej jednu polovicu odbornej prípravy. Dokonca smernica hovorí o tom, že členské štáty môžu udeliť čiastočne výnimky osobám, ktoré získali časť odbornej prípravy v kurzoch. Písala mi jedna sestrička z Rakúska, robí vo Viedni a tá mi napísala, že keď bolo nedostatok sestier, tak skrátili tú výučbu na rok a pol.
Ale my nechceme ísť tou cestou. My hovoríme o tom, že absolventi strednej zdravotnej školy nech sa ďalej dovzdelávavajú, aby, aby dosiahli tých 4 600 hodín. Veď my máme záujem, aby tie sestry boli vzdelané. My nebojujeme proti sestrám, my sme na jednej lodi, preboha. Ja mám kopec zdravotných sestier u mňa na poliklinike a môžem vám povedať, že sú tak, majú také kompetencie, že niekedy ani k tomu preväzu nejdem. Urobia preväz a povedia mi, urobili sme, previazali sme pacienta. Ako to vyzeralo? Všetko v poriadku. Mám absolútnu dôveru majú. Takže je to iba... Ale, samozrejme, že sme si tie preväzy spolu prešli. Ja som si to odkontroloval, povedal som im, čo treba urobiť, kedy treba upozorniť, čo tam treba dať. Žiaden problém neni. Je to proste o praxi. Aj ten lekár keď skončí školu, tak to, že študuje teoreticky a musí ísť na atestáciu, ale to, čo je to najpodstatnejšie, mu starší kolegovia ukážu a zaučia ho. O tom by mala byť aj tá spolupráca tých sestier a sestier, ktoré prichádzajú, že jedna druhej pomôže, ukáže, robím to takto, urob to takto. To je tá praktická výučba.
Trhový spôsob pre zdravotníctvo, ja varujem, nie je to práve dobré, pretože práve z toho dôvodu. Pozrite sa, výchova jednej sestry trvá minimálne 5 rokov. Výchova lekára, aby bol odborník, to je minimálne 11 rokov. My keby sme chceli hovoriť o tom, že teraz nám chýbajú neurológovia, tak sa ľudia z gymnázií hláste na vysokú školu a potom choďte za neurológov, je to neskoro. My musíme plánovať v zdravotníctve. Pokiaľ to upustíme a spoľahneme sa len na trhový spôsob, teraz sme, teraz sme svedkom toho, že ak sme prestali plánovať od toho 2004. roku, teraz máme deficit lekárov v ambulanciách, máme deficit lekárov v nemocniciach, máme deficit zdravotných sestier. Bola to chyba. Nerobme tie chyby opakovane a nehovorme stále o tom, že trh to vyrieši. Zdravotníctvo je práve typický príklad toho, že my musíme dlhodobo plánovať.
Čo sa týka toho konfliktu záujmov, pani kolegyňa, nuž tak potom by som nemohol ani hlasovať za rozpočet, nemohol by som ani hlasovať za to, že peniaze, ktoré majú prísť do zdravotníctva, a všetci alebo väčšina z nás hovorí, že to zdravotníctvo je naozaj nedofinancované. To znamená, že keby som povedal, že treba ho dofinancovať, to... Alebo snáď robíme zákony, ktoré sú lexus specialis (povedané so smiechom), ktorý je práve pre poliklinické zariadenie? Však kto to má iný povedať ako ten, ktorý je, je v tej praxi? A ja som v praxi. Ja som neni uvoľnený len pre. Ja chodím, operujem aj ambulujem ešte, predstavte si. Takže ja sa stretávam s tým problémom každý deň.
A môžem vám povedať, že na našej poliklinike nemáme zamestnanú jednu praktickú sestru. Teda neni to preto, aby som ja skúsené sestry, ktoré tam mám, aby som ja púšťal preč a bral praktické sestry, že ušetrím peniaze. Veď to je naozaj podľa seba súdim teba. To môže povedať iba človek, ktorý by tak možno robil. Ja, ja toto som nikdy nemal ani v pláne, ani v úmysle.
Ale keď vidím, ako sa trápia lekári, obvodní lekári, ako sa trápia pediatri, gynekológovia, ktoré by podľa... To, že nemáme takto nastavené zákony, že lekár, detský lekár musí mať sestru s atest..., teda so špecializáciou detská sestra, a pokiaľ ju nemá, tak musí zavrieť ambulanciu, lebo nespĺňa materiálno-technické a personálne vybavenie. Nuž, ja sa pýtam, kto by mal z toho radosť? A môžme povedať, že dobre, detským sestrám zaplatíme teraz plat 5-tisíc. Ale my ich fyzicky nemáme, nemajú odkiaľ prísť. Tak, preboha, ja, ja znova poviem aj ďakujem všetkým poslancom, ktorí vtedy hlasovali za praktickú sestru, a bolo ich 103, že sme zase naštartovali stredné zdravotné školy. A to bude ten základ, ktoré sa budú ďalej dovzdelávavať.
Ale hovoriť o tom, že, že trh to vyrieši a zaplaťme ich viacej. Ja súhlasím s tým, že treba tie, tie sestry odmeniť. Len, prosím vás pekne, nevnášajme do toho zášť medzi oddeleniami, medzi pracovníkmi. Všetci sme si potrební, od toho ošetrovateľa cez upratovačku, zdravotnú sestru, lekára, je to jeden tím. Ak tam budú zlé vzťahy, prosím vás pekne, nebude čas na pacienta. A nám by malo všetkým v prvom rade záležať na tom, čo s pacientom. A keď budeme si hovoriť o tom, že prepáčte, ja som lekár, toto neni moja povinnosť. Stal sa mi aj prípad. Išiel som operovať pacienta, bolo ho treba ešte oholiť, bol tam iný kolega, hovorí, kde je ošetrovateľ? Tu. Kto ho oholí? Ja. Ty ideš holiť pacienta? Áno. A čo sa mi stane? Čiže o tomto by malo byť. Ak nám ide naozaj o pacienta, tak tu nedá sa povedať, že tu je kompetencia lekára, toto je kompetencia sestry a toto je kompetencia ošetrovateľa. Jednoducho ak je s pacientom problém, všetci musíme byť k dispozícii.
Neni tu kolega Marosz. Ja len k tým záchytným staniciam alebo k tým opitým. Toto je nedobrý apel na pani ministerku. Vieme dobre, že tu záchytné stanice boli, ktoré boli v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. A ja poviem, chvalabohu, že odtiaľ, odtiaľ vypadli, pretože čo má spoločné záchytka so zdravotníctvom? Veď dneska zo zákona si ju môžu mestá a obce zriadiť. Veď kto vyberá poplatky za alkohol? No sú to práve obce a mestá. Stejne, akonáhle ten pacient je, má väčšiu dávku požitého alkoholu, je intoxikovaný a berie sa to tak, že musí ísť do nemocnice. Akonáhle má úraz, musia ho odviezť do nemocnice. To, že u nás sme troška možno takí, poviem, neviem nájsť, neviem nájsť správny názov, ale napríklad v Spojených štátoch sa nikto s tým nebaví. No je opitý, zoberú ho policajti, bachnú ho do basy a vyriešené. U nás máme všetci strach, aby sa niečo proste neudialo. Nakoniec je to správne, prečo, veď niekto môže mať slabú chvíľu a je pod vplyvom alkoholu a nemusíme ho hneď zatracovať. Ale toto je problém, že my, my radšej, aby sme niečo nepokazili, dajme ho do nemocnice. A potom kam s ním? Zostať by v zdravotníctve nemal. Pokiaľ je intoxikovaný, musí zostať na tej, na tom, na tom oddelení, ale, prosím vás pekne, rozhodne by záchytné stanice nemali ísť pod rezort ministerstva zdravotníctva a ešte vôbec, aby sme to platili z verejného zdravotného poistenia, to už vôbec nie. Mestá a obce to môžu zriadiť a, prosím, môžu to robiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 15:09 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:21

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vidíte, pán predseda, jak to ide. Myslím si, že to oveľa príjemnejšie bolo, toto vystúpenie. A hovorili ste teda, myslím si, naozaj k veci. My sa vo veľa veciach aj zhodneme, veď to obaja vieme. Zhodneme sa dokonca aj v tom jednoznačne, že práve v zdravotníctve trh nevyrieši všetko, a v žiadnom prípade si to nemyslím. Avšak napríklad konkurencia poisťovní je pre mňa, pre nás všetkých spôsob, ako dosiahnuť vyššiu kvalitu a možnosť voľby pre poistenca. Ale nie je to k tejto téme. Tu chcem, ja som si aj zobrala slovo preto, aby som naozaj potvrdila, aby som aj bola korektná, že je pravda, že ste mi na gestorskom výbore dali slovo a tá diskusia prebehla naozaj veľmi korektne zo všetkých strán až do momentu, kým som nespomenula praktické sestry. Preto moja prosba opäť k vám, neberte to tak osobne, vôbec nič osobné v tom naozaj nie je. Ja argumentujem, myslím si, úplne k veci a naozaj to nie je osobné.
Predpokladám, že pani ministerka vystúpi tak, aby sa na ňu nedalo reagovať v záverečnom slove. Takže ja len toľko.
Veľmi ma mrzí, kolegovia, pokiaľ vás svojimi argumentami hnevám, ja však chodím, naozaj pýtam sa odborníkov. Nemyslím si, že viem všetko na svete, a práve preto sa veľa pýtam, spíšem si ich a potom ich tu hovorím. Sú to argumenty ľudí, ktorí sú zo sektoru, ktorí sa vyznajú a ktorí majú vážne pochybnosti. A mne teda tie argumenty, ktoré ste tu počuli, znejú naozaj veľmi, veľmi pravdepodobne a presvedčivo, takže aj z tohto dôvodu si myslím, že takéto zákony by sme nemali predkladať ani podporovať, a čo sa týka prílepkov narýchlo, ešte hlavne keď idú proti právu európskej legislatívy, takisto nepovažujem to za šťastné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2019 o 15:21 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:23

Štefan Zelník

Vystúpenie v rozprave 15:25

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, sa teším, že na záver bolo počuť zmier. Fantastické!
Dovoľte mi len preto, že mám pozmeňujúce návrhy, troška vám pripomenúť, o čom vôbec rokujeme. Rokujeme o zákone o ambulantnej záchrannej službe. Je to vlastne tá sekundárna alebo prevozová služba. Jednoznačne je potrebná. Uvedomme si, že nie je to služba hlavne pre súkromníkov, ale existuje Bansko..., Bratislavská a Košická záchranná služba, ktorá sa istotne o tieto body bude uchádzať.
Potom tam máme veľmi dôležitý, ja som bol prekvapený, že sme sa toho nedotkli, také dva body. A to je klinický audit a interný systém hodnotenia, čo je veľmi dôležité aj z hľadiska toho, čo sme zažili teraz posledné doby, už som o tom rozprával na zdravotnom výbore, len v krátkosti. Klinický audit štandardizuje poskytovanú zdravotnú starostlivosť, interný audit dáva pozor na to, aby sa nám nestávali nezhody v nemocniciach.
Praktická sestra pre pediatriu, o tom sme už tu hovorili. To sa už nebudem zmieňovať. Ja by som len chcel vidieť ten obchodný reťazec, kde tak veľa dostávajú tých peňazí, lebo u nás v Banskej Bystrice priemerný zárobok sestry je 1 240 euro, čo si neviem predstaviť, že niekto v obchodnom reťazci tým predavačkám, alebo čo to tam je, dá. (Reakcia z pléna.) Pravda.
Skríningy, vynikajúce, veľmi dôležitá vec. A ešte zmeny v rezidenčnom programe, tiež extrémne dôležitá vec. Jedno, čo ešte budem spomínať teraz a čo sa vsunie do toho zákonu, čo považujem za tiež mimoriadne dôležitú vec, je navýšenie zdrojov. Toto by som dal v zásade na začiatok tých bodov, o ktorých budem, dávať im, k nim pozmeňovacie návrhy, je v zásade šesť, ale tvoria asi päť bodov. Jeden je ohľadom úradu pre dohľad, ktorý, ako viete, bude vlastne vyberať tie záchranné body alebo tie body pre tú ambulantnú záchrannú službu. Týka sa to obstarávania a poplatkov, ktoré tam neboli zahrnuté. Potom je to povolenie na zdravot..., na tú záchrannú, ambulantnú záchrannú službu, bude trvať šesť rokov, a nie desať, čiže skrátenie tohoto je, to sme sa aj rozprávali na zdravotnom výbore.
Poplatky som hovoril.
Sú tu nejaké zmeny v rezidenčnom programe, ktoré sa týkajú hlavne toho, že keď, ja neviem, sa niečo, niečo stane, čo nezaviní ten rezident, ktorý, alebo ten lekár, ktorý je v rezidenčnom programe, napr. zrušia nemocnicu, že nemusí platiť ten poplatok, a potom je to, už čo som spomínal, navýšenie zdrojov.
Takže dovoľte mi prečítať pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I, 19. bode sa v § 14 ods. 10 na konci pripája táto veta: „Účastník výberového konania sa k podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej zdravotnej služby a spôsobu ich zistenia nevyjadruje a nemá možnosť navrhnúť ich doplnenie.“
2. V čl. I bode 20 v § 15 ods. 2 sa slová „na desať rokov“ nahrádzajú slovami „na šesť rokov“.
Odôvo... Odôvodnenie som hovoril.
3. V čl. I sa za bod 30 vkladá nový bod 31, ktorý znie:
„31. V § 39b ods. 22 písm. c) sa za slová „odseku 13 písm. a) a b)“ vkladajú slová „alebo odseku 23 písm. a)“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bode 41 v § 102ak ods. 5 sa slová „Desaťročná doba“ nahrádza slovami „Šesťročná doba“.
5. V čl. VI sa dopĺňa... Čl. VI sa dopĺňa 5. bodom, ktorý znie:
6. (Pozn. red.: správne „5.“) V § 31 sa ods. 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu. 41aac).“
No a posledný bod je bod 6.
6. Za čl. V sa vkladá čl. VI, ktorý znie:
Zákon..., to je, za čl. VI, myslím, že sa vkladá bod 7. Môžete mi pomôcť? (Reakcia z pléna.) Dobre či to čítam? Dobre.
Takže za čl. V sa vkla... (Reakcia z pléna.) Myslím, že tam sme prečíslovali tie články a toto som si zabudol poznamenať, sa ospravedlňujem.
Za čl. V sa vkladá čl. VI, ktorý znie:
„Čl. VI“. Asi dobre.
„Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z. (Pozn. red.: správne „č. 583/2007 Z. z.“), zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z. (pozn. red.: vynechané: „zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z.“), zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 35..., 356/2016 Z. z..., nie, prepáčte, to som už čítal..., 351/2017 Z. z., (pozn. red.: vynechané„zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z.“), „zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. (Pozn. red.: vynechané: „sa dopĺňa takto“):
Za § 38er sa vkladá § 38es, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38es
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2019 do 31.“ (Pozn. red.: vynechané: „decembra 2019
(1) Ustanovenie § 38eo sa od 1. júna 2019 neuplatňuje.
(2) Od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,44 % z vymeriavacieho základu.“)
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Článok VI nadobudne účinnosť 1. júna 2019, čo sa premietne do čl. VIII upravujúceho účinnosť zákona.
Uf! Ďakujem za pozornosť. (Povedané so smiechom.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 15:25 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Vymazať rámček!
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 15:25 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:35

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prepáčte. Ďakujem veľmi. Rada by som to nejako možno teda uzatvorila a budem veľmi rýchla, aj keď teda najväčší kritik teda odišiel medzičasom.
Ja by som len chcela povedať na to, čo tu všetko odznelo, možno základom tohoto zákona, ktorý som dnes priniesla parlamentu, je záchranná zdravotná služba. Povedalo sa tu už veľmi veľa toho, ale... (pozn. red.: chýbajúca časť záznamu) ... mení názor, pretože ja som si asi dovolila pridať jej facebook, kde 3. 2. píše: „Konečne, keď neprší, aspoň kvapká a veľmi vítam iniciatívu ministerstva zdravotníctva, keď dnes bol schválený na vláde zákon, ktorý rieši doplnkovú zdravotnú službu, teda záchrannú zdravotnú službu, ktorá sa volá „S“ alebo sekundárneho prevozu.“ A neprešli ani dva mesiace a pani poslankyňa Cigániková teda hovorí, že toto je úplne zbytočné a my teda slovenských občanov oberáme o 130 mil. eur v priebehu 10 rokov, ako sme mali počuť, takže to bude oveľa menej, pretože 13 mil. eur je na rok a bude to len na 6 rokov. Čiže len taká otázka do pléna, že ako často máme očakávať zmenu názoru poslankyne, aby som sa teda možno aj ja vedela zariadiť a reagovať na to, čo si myslí a čo si nemyslí.
Druhá vec je tá, že, iba tak všeobecne, každý tu rozpráva o fantastickom biznise so záchrankami, ako je výborné mať bod a poskytovať RZP, RLP alebo MIJ-ku.
Len, prosím vás, na ilustráciu, kam teda do koša dávame tých 130 mil. euro alebo 13 mil. mesačne. Pani poslankyňa povedala, že mesačný paušál je 22 500. Prosím vás, to nie je v návrhu tohto zákona, to je iný vykonávací predpis, ktorý bude v rámci MPK. Takže nech sa páči, môžeme sa o tom potom rozprávať. Ale aby sme neboli o dojmoch, pojmoch, ktoré vy, samozrejme, môžete povedať, ale ako minister by som chcela mať podložené a mám podložené všetko, čo hovorím, údajmi. Tak 21 500, navrhovaný paušál, ktorý ešte nie je schválený, aby ste boli v obraze, len pre, len na mzdové náklady, ktoré ste povinný platiť zo zákona, miniete 15 500. Na auto, vybavené auto, miniete priemerne mesačne 3 400-3 800 eur. To sme na 19 000. Paušál je 7 500. Nemáte parkovisko, nemáte technických pracovníkov, nemáte naftu. Tak mi povedzte, aký to je fantastický lukratívny biznis. Iba otázka.
Druhá vec je tá, čo chceme dosiahnuť týmto sekundárnym prevozom alebo týmto RZPS. Chceme dosiahnuť to, že sekundárny prevoz trvá cca 2 hodiny, primárny prevoz trvá cca hodinu. Ak všetko, aj pani poslankyňa opakovane chválila Inštitút zdravotnej politiky, že pracuje správne, tak 48 vozidiel RZPS je na základe Inštitútu zdravotnej politiky, že nám tieto vozidlá chýbajú, a keď ich doplníme, tak sa skráti dojazdový čas primárneho zásahu o 60 sekúnd. Ja by som myslela, že týchto 13 mil. ročne nebude vyhodených zbytočne, pretože tí, ktorí sme lekári a minimálne rozumieme zdravotníckej problematike, 60 minút, 60 sekúnd môže zachrániť ľudský život.
Druhá vec je tá, či ste vlastne všetci tu v obraze, že zmena počtu záchraniek nebola tu v roku, od roku 2004. Napríklad Česká republika, ktorú mi tu často dávate za príklad, mení priebežne, navyšuje počty bodov RZP alebo LRP. My pristupujeme k navýšeniu počtov bodov po 15 rokoch a všetko je založené na dátach.
Ten nákup všelijaký čudný vozidiel, ktoré teda chce Bratislavská záchranná služba nakupovať, je z toho titulu, ako ste to všetky povedali, že chcete, aby štát mal čím viac bodov. Takže aby štát sa mohol prihlásiť do licenčného konania a mohol byť rovnocenným partnerom a konkurentom iných spoločností, súkromných spoločností, musí sa hlásiť do licenčného konania s vozidlami, ktoré sú konkurencieschopné. Len pre vašu informáciu Bratislavská záchranná služba aj Košická záchranná služba majú vozidlá staré 10 rokov, ktoré majú niektoré najazdené 400 až 500-tisíc kilometrov. Neviem, či by ste sa vy ako pacienti týmito vozidlami chceli voziť. Ja teda určite nie. Toto bolo asi tak veľmi zhruba k záchrannej zdravotnej službe.
A ešte teda k otázke možno, každý tu rozprával o tom, ako zbytočne chodí, a treba to, to systémovo riešiť a tak ďalej. Takže v rámci čísel. Celkovo je 561 508 výjazdov. Z toho vyše 100-tisíc operačné stredisko nevyšle. To znamená, nie ku každému volaniu je vyslaná záchranná zdravotná služba. O tom, že každý, ku komu je vyslaná záchranná zdravotná služba bez lekára, je privezený do nemocnici, nie je pravdivý. 13 - 25 % prípadov zostáva na adrese. Tí, čo sa rozumejú zdravotníckej politike alebo problematike a čítajú, my sme zvýšili dosť výrazne kompetencie zdravotníckym záchranárom, môžu podávať určité lieky, ktoré nemohli, čiže v súčasnosti si môžu zasanovať mnohých pacientov na domácej adrese. Vďaka tomu, aby teda nie všetci pacienti skončili v nemocnici.
Tie čísla, že 95 % zásahov je neoprávnených. Prosím vás, povedzte mi zdroj. Ja som opätovne konzultovala Českú republiku a Slovenskú, takáto štatistika neexistuje.
Možno ste vychádzali z určitej inej štatistiky. V rámci N-kových prevozov, to sú menej naliehavé, čiže áno, tieto môžu byť zneužité a asi aj bývajú zneužité, ale to každý nech si vo vlastnom svedomí rieši. Je ich 52 %. Zo všetkých N-kových, to je naliehavé, ktoré boli vyhodnotené ako naliehavé, čiže tieto na 99,9 % neboli zneužité, tých je 37 % a 3 % sú kritické, kedy sa resuscituje na mieste. Čiže veľmi rada by som počula, že teda odkiaľ máte 90 %, že je zbytočných výjazdov, a budem teda vďačná, že mi to, že mi to ponúknete.
A takisto ak teda záchranár alebo operačné stredisko vyhodnotí, že to bol neindikovaný výjazd, v súčasnosti máme legislatívnu úpravu, ktorá rieši, alebo teda ktorá takýto neindikovaný výjazd dokáže regresom postihnúť. Čiže máme to tu. Ale nehovorím, že je to ideálne. Ale nájsť vhodnú formu riešenia je extrémne ťažké.
Čiže by som bola veľmi rada, ak by ste teda v rámci poslaneckého návrhu dali nejaké riešenie, ako toto môžeme riešiť. Ale tiež si uvedomiť, aj tí ľudia, ktorí sedia na opačnom stredisku a rozhodujú sa, či majú poslať záchranku, alebo nie, to je extrémne ťažké. A povedala som vám, že ročne asi k 100-tisíc prípadom nepustia tú záchranku, keďže mnohí pacienti sú už tak preškolení, že veľmi presne vedia, čo majú hovoriť, ako majú hovoriť, aby teda tá záchranka k nim bola poslaná.
Potom by som sa možno, neviem, či sa ešte oplatí vyjadrovať k praktickej sestre. Mne sa zdá, že každé sedenie sa tu vyjadrujem k praktickej sestre, len by som, prosím vás, povedala citáciu. Keďže každý hovoríte, že nekomunikujeme s nikým a nosím si nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré mi vyhovujú. Nie, tie pozmeňovacie návrhy sú všetky na základe komunikácie s odbornou verejnosťou. A dovolím si tvrdiť, keď zodpovednosť za poskytovanie ambulantnej pediatrickej starostlivosti nemá sestra, má doktor, tak to komunikujeme s doktorom, a keď mi šéf alebo hlavný odborník pre ambulantnú pediatriu, šéf spoločnosti primárnych pediatrov a všetci, všetci do jedného krajskí odborníci pre primárnu pediatriu napíšu:
„Vážená pani ministerka, v mene našich malých pacientov a v mene pediatrov a nás všetkých vás veľmi pekne - a spoločnosti - prosím o legislatívnu zmenu, že v ambulancii pediatra môže byť lekár, sestra alebo praktická sestra.“
Tak na základe tejto prosby a, samozrejme, určitých analýz sme k tejto legislatívnej zmene pristúpili. Čo sa týka skríningov, a či je niečo dobré, alebo zlé, a či na to reagujú v dostatočnom množstve ľudia, ja si myslím si, že najväčšie pre nás je to, ako povedal pán poslanec Suchánek, že my musíme konať, pretože štatistiky hovoria katastrofálne a Slovensko bolo jedna z mála krajín, ktoré nemalo skríningy zavedené, tak veľmi pekne ďakujem aj za túto vašu podporu.
Ja som len tak veľmi stručne chcela vám teda predostrieť pohľad na legislatívnu zmenu, ktorú si dovolím vám navrhnúť, a poprosivať, poprosiť vás o podporu a vymedzujem sa, prosím, na tie tvrdenia, že tu ide o nejaký výborný biznis pre niekoho v rámci toho, že bude 130 mil. minutých zbytočne. To je hlboká demagógia a neinformovanosť.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.5.2019 o 15:35 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:43

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, termín hlasovania bude o piatej, o 17.00 hod. a len chcem poďakovať pani ministerke za vecné argumentačné zdôvodnenia.
Prosím aj kolegov, aby pochopili, že ak sú takéto vážne argumenty, ako napr. chýbajú nám zdravotné sestry, a musíme, museli by sme zatvárať detské ambulancie, tak potom pochopte, že človeka ako z praxe to naozaj aj naštartuje, a možnože sa vám zdá, že potom reagujem príliš energicky, ale ide nám o riešenie problému.
A tváriť sa, že na jednej strane je tu nejaká Európska únia, je fajn ale my neporušujeme ani právo Európskej únie, proste riešime si svoj vnútorný problém, aby sme ho, na to sme tu poslanci, aby sme naozaj tú verejnosť a odbornú verejnosť, aby sme vnímali.
Ak niekto povie, že malo to prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním, tak ja sa pýtam, kam to malo ísť, malo to posudzovať ministerstvo životného prostredia, malo to posudzovať rezort poľnohospodárstva alebo, alebo kto ešte. Veď sa k tomu vyjadrili tí, ktorí to potrebujú, teda pediatrická spoločnosť, a tak ako povedala pani ministerka, tí sú teraz za to zodpovední, teda celá tá bublina okolo praktickej sestry, ktorú tu predvádzala kolegyňa, aj na výbore, bola absolútne neopodstatnená. A buď nám ide o riešenie veci, alebo ide nám o politikárčenie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2019 o 15:43 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:46

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

64.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, veľmi krátky úvod k návrhu zákona.
Návrhom tohto zákona sa vytvára legislatívny rámec pre užšiu spoluprácu dvoch alebo viacerých vysokých škôl, ktoré budú môcť založiť zakladateľskou zmluvou záujmové združenie právnických osôb, ktoré bude vo svojom názve niesť označenie konzorcium vysokých škôl. Vzorom pre takéto riešenie je európske konzorcium univerzít, je to združenie siedmich univerzít, ktoré má spoločné a cieľavedomo budované charakteristiky týkajúce sa lokality, možnosti ponuky študijných programov, regionálnych požiadaviek na zabezpečenie štúdia, spoločných kariérnych možností a služieb, možnosti vzájomných výmenných študijných programov, spoločných výskumných kapacít a programov, ako aj zjednodušených postupov prijímanie, na prijímanie na štúdium na vysokú školu.
Je nám všetkým známy stav slovenského vysokého školstva, ktoré má 35 univerzít, ktoré sú vo väčšine prípadov charakterizované ako veľký počet univerzít. Naše slovenské vysoké školy sa zatiaľ nedostali do stavu, že by vytvorili svoje vnútorné predpoklady pre to, aby začali užšiu spoluprácu s možnosťou ďalšieho integrovania do budúcnosti, a preto tento návrh zákona si dáva za cieľ naučiť naše univerzity bližšie spolupracovať, vytvárať cieľavedomo spoločné, spoločné pracoviská tak, aby to bolo na prospech študentov, pedagógov, ale aj predovšetkým kvality vysokoškolského štúdia.
To, čo zaznelo na rokovaní na výbore, bol pozmeňujúci návrh, ktorý pôvodne návrh zákona rozširuje o niektoré oblasti. Prvá oblasť je tá, že sa rozširuje pôsobnosť tohto zákona z verejných vysokých škôl na všetky vysoké školy to znamená vrátane súkromných vysokých škôl a cirkevných vysokých škôl.
Druhá významná zmena sa týka toho, že formou pozmeňujúceho návrhu, ktorý je uvedený v spoločnej správe, vytvárame priestor pre zavedenie podnikových štipendií na vysokých školách, ktoré budú daňovo uznateľným výdavkom podnikov, ktoré takéto štipendium budú poskytovať. Od tohto kroku si sľubujeme väčšie zapojenie podnikateľského sektoru, tak aby motivoval študentov, aby sa po prvé hlásili na študijné programy, ktoré sú nedostatkové na trhu práce, aby vytvárali aj finančné podmienky na to, aby najlepší študenti neboli nútení odchádzať do zahraničia, ale aj vzhľadom na finančnú motiváciu zostávali na Slovensku.
Myslím si, že sú to všetky návrhy, ktoré môžu svojím spôsobom významne pomôcť slovenskému vysokému školstvu, a preto prosím o podporu tohto návrhu zákona.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.5.2019 o 15:46 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:49

Ladislav Balódi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 27. marca 2019 č. 1684 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Evy Smolíkovej a Pétera Vörösa v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 606 z 30. apríla 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež č. 218 z 9. mája 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 12 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 9. mája 2019 č. 222. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2019 o 15:49 hod.

Mgr.

Ladislav Balódi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:54

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, spolu s pánom poslancom Pamulom predkladám novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť sa musí uskutočňovať v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/EÚ zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení.
V prílohe citovanej smernice je ako doklad o formálnej kvalifikácii sestier pre Slovenskú republiku uvedený okrem vysokoškolských diplomov v študijnom odbore ošetrovateľstvo aj diplom o získaní vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na strednej zdravotníckej škole. Od schválenia smernice a jej prijatia v Slovenskej republike sa sestry primárne vzdelávajú na vysokých školách a univerzitách. Stredné zdravotnícke školy etablovali vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent a zaznamenali zníženie záujmu mladých ľudí o štúdium zdravotníckych odborov.
Cieľom predkladaného návrhu je optimalizácia postavenia stredných zdravotníckych škôl, ktoré nemajú v mieste pôsobenia fakultnú nemocnicu s tými strednými zdravotníckymi školami, v ktorých mieste pôsobenia sa fakultná nemocnica nachádza. Takto dosiahnutý stav by prispel k podpore geografického rozloženia odborného vzdelávania na stredných školách na Slovensku, nárastu záujmu a počtu uchádzačov o štúdium, teda aj počtu personálu v praxi a tiež k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona predpokladá pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.5.2019 o 15:54 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video