45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 15:54 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:54

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1349). Predpokladám, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 15:54 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:57

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda parlamentu, vážení predkladatelia, milé dámy, páni, ja by som chcel poďakovať predkladateľom tohto návrhu. Takto si to predstavujem, treba znižovať v podstate byrokraciu pri vzdelávaní, treba zjednodušovať vzdelávanie tak, aby sme naozaj do systému dostali čo najviac zdravotných profesionálov, ktoré potrebujeme. Takže v tomto prípade som veľmi rád, že takéto niečo sa deje, a verím, že tak, ako sme aj na výbore urobili niektoré chyby, čo sa týka ohľadom rezidenčného programu, že sme šli úplne opačnou cestou, že sme to sťažovali, že, naopak, tá cesta je, že my to musíme zjednodušovať, a musíme aj nastavovať podmienky v zdravotníctve tak, aby sme čo najviac zosúladili rodinné a profesionálne povinnosti, ktoré budú naše dievčatá, ženy mať, lebo teraz ja to naozaj tak hovorím, že je to, je to fakt, 70 % absolventov lekárskych fakúlt, a nehovoriac o absolventov stredných zdravotných škôl a takisto fakúlt ošetrovateľstva, tam je to ešte vyššie percento, sú, sú dievčatá, sú ženy.
Takže my naozaj sa potrebujeme dívať do budúcna tak, že budeme naozaj zjednodušovať a čo najviac sa snažiť týmto ženám, potenciálne matkám umožňovať, aby mohli svoje vzdelávanie a takisto aj svoju prácu realizovať čo najbližšie svojho domova.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 15:57 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:00

Elena Červeňáková

Vystúpenie v rozprave 16:01

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí budú hlasovať za zákon, a chcem aj poďakovať za, aj Marekovi, aj tebe, Alenka, za tieto slová, pretože ideme presne tým, čo sme začali, že podporiť stredné zdravotné školy a zvýšiť záujem o, o vzdelávanie, pretože veď z praxe vieme, že keď zoberiem napríklad z Trstenej, keď má dochádzať do Univerzitnej nemocnice 120 kilometrov, tak potom radšej povedia tie dievčatá, že tak radšej tam nejdeme, pretože musím si urobiť vysokú školu, ale pokiaľ to bude môcť robiť v Donom Kubíne, tak to už sú iné vzdialenosti.
Ale chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom za podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:01 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:02

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladáme návrh zákona, ktorý sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.
Cieľom tejto novely zákona je zvýšenie príplatku dôchodku pre oprávnené osoby v zmysle § 2 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov. Z dôvodu znižovania podielu príplatku k zvyšovaniu na výške priemerného dôchodku, v tej pôvodnej prekladacej správe bola chyba, že nebolo to valorizované raz, bolo to valorizované o 40 centov, takže ten základ, takže je tam trošku disproporcia, na to nás upozornila Sociálna poisťovňa, ale ten rozdiel medzi tým, ako rastú dôchodky, v roku 2009 bol priemerný dôchodok 339 euro, na aktuálny k 31. 12. bol 444,26 euro, je to vlastne málo, pričom je nutné konštatovať, že oprávnené, oprávnených osôb je v súčasnosti v Slovenskej republike približne 2 000 a vzhľadom na ich pokročilý vek ich počet každoročne klesá.
Sú tu uvedené príklady, akým spôsobom sú jednotlivé položky vypočítavané. Ukážka modelového príkladu manželky vdovy po veteránovi tretieho, teda protikomunistického odboja, ktorý bol uväznený po dobu 2 rokov, je 28,67 euro, čo v priemernej výške starobného dôchodku činí 6,5 %, po zvýšení na 4 eurá na mesiac väzby by tvoril podiel príplatku k dôchodku 13 %, teda keby sa použil ten systém, ktorý navrhuje tento zákon. Oprávnenie sa opiera aj o širšiu dikciu § 6 zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému zmiernenia niektorých krívd spáchaných na odporcoch komunistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho perzekúciami, upraví osobitný zákon.
Opatrenia reagujú na objektívnu potrebu zvýšiť príplatok priemerne k zvyšovaniu priemernej úrovne starobného dôchodku v Slovenskej republike, aby sa udržal predpoklad zmiernenia niektorých krívd na obetiach komunistických perzekúcií. Je povinnosťou súčasných generácií mierniť krivdy, ktoré boli spáchané na odporcoch komunistického režimu a ich blízkym osobám v období totality.
Vzhľadom na to, že ekonomika Slovenskej republiky má v súčasnosti rastúci trend, máme za to, teda domnievame sa, že tieto výsledky by mali pocítiť aj osoby, ktoré za slobodu a demokraciu bojovali v tých najzložitejších časoch perzekúcie, totality. V porovnaní s Českou republikou sú príplatky pre politických väzňov a ich blízkych na veľmi nízkej úrovni. Prednedávnom Česká republika nariadením vlády schválila ďalšie jednorazové odškodnenie za ušlú dovolenku na úroveň približne 1 800 českých korún, čo je 72 eur za mesiac. V zmysle základného návrhu vstúpi zmena do platnosti 1. januára 2020, a to najmä z dôvodu, aby s dostatočný predstihom na toto zvýšenie vedel zareagovať aj rozpočet verejnej správy, keďže sú zdroje na financovanie týchto príplatkov v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov poskytované zo štátneho rozpočtu.
Predpokladaný návrh zákona má mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, najmä negatívne vplyvy na podni..., má..., nemá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy a nemá vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti či služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európske únie.
Konkrétne ide zvýšenie toho základu, ktorým bolo 60 korún slovenských, teda cirka 2 eurá, na sumu 4 eurá, niečo viac ako o 100 %.
Vážená pani predsedajúca, skončil som a hlásim sa potom ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:02 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:08

Ľubomír Vážny

Vystúpenie v rozprave 16:08

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, myslím, že každému je jasné, prečo sa takýto návrh zákona predkladá. Je jednoznačné, že ľudia, ktorí boli v minulom režime politicky perzekvovaní, obyčajne potom sa nedostávali k lepšie plateným miestam, ich deti sa nedostávali na školy a tým pádom aj vlastne nie svojou vlastnou vinou patria k sociálne slabším vrstvám, ktoré dostávajú dôchodok. Takže je určitým morálnym oprávnením aj našou morálnou povinnosťou týmto ľuďom nejakým spôsobom zvýšiť tieto... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte, pán poslanec.
Môžem vás poprosiť o pokoj v rokovacej sále?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:08 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:11

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... zvýšiť tieto sumy tak, aby zodpovedali aspoň tomu, koľko dostávajú politickí väzni v Českej republike. Ak sa to zvýši na tých 4 eurá, tak bude to približne toľko, koľko, koľko dostávajú českí politi... Osvojili sme Sociálnu poisťovňu, ktorá príplatok k dôchodku vypláca, treba uviesť, že príplatok k dôchodku je výdavkom štátneho rozpočtu a nejde zo systému sociálneho poistenia.
Najnižšia a najvyššia suma. Najnižšia suma, akú Sociálna poisťovňa vypláca je 1,60 eura, najvyššia suma, ktorú vypláca, je 365,47 eur. Počet oprávnených poberateľov, teda politických väzňov celkove je 866, podotýkam, že sú to ľudia zväčša už vo vyššom a vysokom veku, pozostalých osôb, teda manželky, manželia, teda je 1 246, spolu v roku 2019 je to 2 122 oprávnených osôb. V roku 2009 bolo týchto oprávnených osôb 4 107.
Počet oprávnených osôb podľa sumy príplatku bude nasledovný. Do 25 eur bude dostávať 485 oprávnených osôb, od 25 do 40 eur 531 oprávnených osôb, od 40 do 80 eur 508 oprávnených osôb, od 80 do 100 eur 456 osôb a nad 100 eur 129 osôb. Súčasný výdavok na výplatu týchto dávok predstavuje 1 413-tisíc eur. Keď sa prijme naša navrhovaná úprava, tak bude to o 1 130-tisíc euro viac, teda dohromady 2 543-tisíc eur.
Je tu, samozrejme, aj Sociálnou poisťovňou vypočítaný trend, ako sa to bude vyvíjať ďalej, samozrejme, ľudia vekom starnú a postupne odchádzajú, takže aj tie náklady budú nižšie.
V tomto, v tomto zmysle si myslím, že aj v roku, keď si budeme pripomínať pád bývalého režimu, 30. výročie, je aj v našou morálnou povinnosťou niektoré veci, ktoré súviseli s neprávosťou tohto režimu, naprávať, a teda aj prijať tento zákon, ktorý nie je ani príliš nákladný, a myslím si, že v tomto pléne by nemal byť ani nejak kontroverzný.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.5.2019 o 16:11 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:15

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Páni predkladatelia, je mojou povinnosťou vystúpiť. Spolky politických väzňov, ktoré iste aj vy poznáte, očakávajú, očakávajú naše slová a očakávajú veľkorysosť zo strany súčasných víťazov, tých, ktorí majú moc. Očakávajú aj spravodlivosť a tá častokrát ich bolí viac než tie groše. V skutočnosti, a preto sa aj ten zákon od počiatku volá o zmiernení krívd - aj to len niektorých.
Od začiatku si zákonodarcovia boli vedomí toho, že krivdy, kde mnohí ľudia prišli o život, o zdravie, o existenciu, o vzdelanie, o možnosť uplatniť sa aj v tých biednych, obmedzených pomeroch, aké totalitný režim ponúkal, že tú minulosť im nikto nevráti, a preto je to všetko len čiastočné a je to taký náš pokus.
Chcem povedať, že pán Hrnko začal svoju argumentáciu tým, že si myslí, že každému z nás je jasné, prečo sa k tomu pristupuje. Ja chcem veriť v jeho najlepšie pohnútky aj ostatných predkladateľov, zároveň ale chcem povedať ako jeden z politických väzňov, že je jasné aj to, že práve na tejto schôdzi sa opäť zvyšujú výsluhové dôchodky aj tým represívnym zložkám, ktoré nás prenasledovali, zatvárali, odsudzovali. Táto nespravodlivosť kole oči a bolí mnohých dlhoročných politických väzňov oveľa viac než to, či dostanú 2 - ako doteraz - eurá za mesiac väzenia, alebo dostanú o čosi viac. Tých, čo im ideme pridať 2 eurá nakoniec, aby som citoval, je iba 866 a za poslednú dekádu teda výrazne vymreli a ťažko vôbec si predstavovať, že by ďalšiu dekádu takáto, takýto počet prežil. 1 246 je potom osôb, ktorí sú ich dedičmi v prvej línii, tak blízkymi osobami, tým sa ale pridáva iba zlomok, teda časť tejto sumy 2 eur.
Dámy a páni, chcel by som znovu vyzvať k tomu, aby sme prehodnotili systém výsluhových dôchodkov tejto inštitucionalizovanej nespravodlivosti, lebo sme podľa mojej mienky jediným z postkomunistických štátov, ktorý naďalej financuje nielen radových prenasledovateľov, ale aj vysokých dôstojníkov dôstojníkov, generálov, plukovníkov. Taký plukovník alebo generál má radovo výsluhový dôchodok od 1 500 eur vyššie. Nevieme presné tieto sumy, lebo každý môže mať trochu iný, ale v zásade sa to pohybuje v takýchto sumách. Tí generáli Štátnej bezpečnosti, plukovníci Štátnej bezpečnosti, majori Štátnej bezpečnosti stále žijú, sú medzi nami, majú výsluhové dôchodky. Domnievam sa, že toto je facka, s ktorou žijú politickí väzni často odstrčení na okraji spoločnosti, ktorí nejak dožili často s chorobami, ktoré si priniesli z väzení alebo z uránových baní. Dožili, keď už neprišli o zdravie, určite prišli o sociálne postavenie, lebo politický väzeň bol principiálne občan druhej kategórie. Spravidla jeho deti nemali a nesmeli študovať, spravidla nemal nárok na mnohé veci, na ktoré mal ten bežný občan v totalitnom režime nárok, či to bolo pridelenie nejakého bytu, rekreačných poukazov, akýkoľvek výhod, tých naturálnych výhod, ktorými totalitný štát sublimoval, nahrádzal, nahrádzal to, že tu nebola sloboda.
Apelujem znovu, aby sme spolu aj s predkladateľmi, aj so zväzmi politických väzňov pred druhým čítaním hovorili o tom, že či skutočne sa týmto vyrovnáva to, čo majú politickí väzni v bývalom Československu, ktorí žijú v nástupníckej republike Českej, pokiaľ viem, boli tam nejaké jednorazové platby, boli tam nejaké financie, ktoré celkom nevyrovnáva tento poplatok. Ale nechcem improvizovať, máme pred sebou druhé čítanie. Zámer, pokiaľ nemá byť iba zalepením očí, smeruje dobrým smerom a predkladateľ zdôraznili, že ho vedie, vedie pocit morálneho záväzku voči ľuďom, ktorí boli nespravodlivo prenasledovaní, ktorí nič protiprávne neurobili, ale boli politicky nepohodlní, a preto sa ich životy stáli celkom inými, než, než by boli, ak by neboli preukázali odvahu alebo odpor voči režimu. Ak je tomu tak, hovorme aj o tom, dokedy buďme platiť výsluhové dôchodky dôstojníkom, ktorí prenasledovali ľudí, pracovali proti vnút..., tzv. vnútornému nepriateľovi a ktorí užívajú výsady, ako keby boli bývali v Iraku alebo boli bývali na nejakej nebezpečnej misii. Ich misia nebola nebezpečná, lebo oni potláčali vlastné obyvateľstvo neozbrojené, až na jednej prípad z počiatku totality, bratov Mašínovcov. Je známe, že politický odpor v Československu nepoužíval násilie, nepoužíval bomby, nepoužíval zbrane, napriek tomu bol vystavený represii, po ktorej nejeden z nich si siahol aj na život alebo utrpel také ujmy na psychike a na zdraví, ktoré sa nedajú vyčísliť žiadnymi sumami.
Sám mám priateľa, vlastne mal som, ktorý spáchal samovraždu pod tlakom Štátnej bezpečnosti, a poznám viacero prípadov. Podľa tohoto zákona by sme ho nijak neodškodnili, lebo jeho iba vyhodili z vysokej školy, trestnú činnosť mu našili na vojenčine, ktorá by nespadala, by nespadala pod tento zákon, odsedel dva roky, lebo proste vzpieral sa režimu, na, vo vojenských pomeroch to bol vážny, vážny trest a potom ho iba - v úvodzovkách - prenasledovali, vypočúvali, všetko v zmysle zákona, až kým sa mladý muž v tridsiatke nerozhodol predčasne odísť z tohoto sveta.
To sú všetko osudy, ktoré, ako som povedal, nie je, a preto sa ten zákon volá tak, ako sa volá, nie je možné odčiniť, je možné ale odčiniť ten krikľavý rozpor medzi pôžitkami prenasledovateľov a utrpením prenasledovaných.
Chcem vyzvať predkladateľov, aby sme o tom rozprávali, aby sme si vypočuli názory organizácií politických väzňov, a ja budem, samozrejme, naďalej predkladať obmedzenie pôžitkov prenasledovateľov, aj keď tento zákon k tomu nesmeruje, pretože napokon tam sú aj zdroje, ktoré by ixnásobne vynahradili to, čo týmto okolo 2-tisíc občanom tie 2 eurá ideme pridávať. Tam sú prostriedky rádovo v tisícoch, ktoré nielenže by nahradili dieru v rozpočte, ale predovšetkým by zmiernili, keď hovoríme o zmierňovaní, zmiernili ten kontrastný rozpor medzi pôžitkami prenasledovateľov a utrpením, stále pokračujúcim utrpením prenasledovaných, utrpením pokračujúcim najmä s pocitom skrivodlivosti, nespravodlivosti, ba až výsmechu, ktorá je im, adresuje spoločnosť naším prostredníctvom, prostredníctvom zákonodarcov, keď im pridáva 2 eurá, a na tej istej schôdzi sa zvyšujú výsluhové dôchodky percentuálne aj tým generálom a plukovníkom, u ktorých to zvýšenie, myslím o 2 %, ak si to dobre pamätám, znamená ročne celkom inú sumu, než bude znamenať u tohoto priemerného politického väzňa. Čiže ak zároveň s politickými väzňami, ktorým dávame 2 eurá, a pri tých dedičoch len percento z toho 40 %, resp. 60, ak zároveň naďalej ignorujeme nespravodlivosť, že ich prenasledovatelia sú vyzdvihovaní a sú odmeňovaní špeciálnymi dôchodkami, tak myslím, že celkom nenarovnávame ani to málo, čo narovnať je v našich silách.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:15 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:15

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi Budajovi za jeho vystúpenie. Je to skutočne návrh na odstránenie čiastkových nespravodlivostí, pretože keď sa niekomu stane nespravodlivosť a celý život je zbabraný, tak nič podstate už nenahradí to, čo sa stalo. Ale chcem ešte povedať, že v rámci koalície je vôľa, keď to bude zvýšené o 4, na 4 eurá, tak bude to približne toľko, koľko dostávajú českí politickí väzni, a je vôľa zvýšiť tento príspevok na 5 euro, čím by vlastne naši politickí väzni dostávali cca 120 % toho, čo dostávajú českí politickí väzni. Tak ale jak ste povedali, českí politickí väzni dostávajú občas nejaké jednorazové odškodnenia, takže toto sa vlastne asi vyrovná.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:15 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video