45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.5.2019 o 15:26 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:26

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mne je trošku ľúto aj po včerajšom dni, aj po dnešnom, že sa táto debata, ktorá by mala byť venovaná teda hlavne pani komisárke a jej správe, zvrháva na nejaké politické prekáračky.
Nedá mi ale nepovedať naozaj osobnú skúsenosť zase s košickou župou, kde si myslím, že mám veľmi dobré vzťahy. I napriek tomu po zavedení novely 448, že tam bola úspora 1,7 milióna eur a my sme ušetrili tie prostriedky, že naozaj sa využili síce na sociálnu oblasť, ale hlavne na odmeny pre zamestnancov tých zariadení, ktoré spadajú pod župu, a nedostali sa ku neverejným poskytovateľom, o čom svedčí aj to, že pani Ghannamová, ktorá zastupuje celú širokú partiu odborníkov, tak hovorila o tomto probléme. Takže tá problematika je naozaj široká na to, na čo chcela možno poukázať aj kolegyňa z výboru, pani poslankyňa Vaľová. Bol aj ten náznak, o čom sme sa bavili na výbore, že naozaj tá spolupráca vyšších územných celkov, ZMOS-u alebo únie miest a obcí a, samozrejme, ministerstva alebo aj pani komisárky a podobne by mala byť taká prínosnejšia a naozaj by sa mali veci posúvať smerom dopredu a mali by pomáhať ľuďom, lebo tá služba ľuďom by mala byť, ďakujem, na prvom mieste.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.5.2019 o 15:26 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:28

Viera Dubačová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
No, to sa stáva, pani kolegyňa, že keď človek chce povedať strašne veľa, tak nepovie vlastne nič, pretože má málo času a za to si ešte naozaj môže sám, ako povedala pani kolegyňa.
Nuž, pani kolegyňa, je veľmi dôležité, že dnes takáto správa tu vôbec zaznieva a my môžeme ďakovať Európskej komisii a Európskej únii, že vlastne aj Slovensko je dotlačené k takýmto, takýmto správam na pôde parlamentu. Ja si pamätám, nakoľko teda musím povedať, že som zakladala Divadlo z pasáže s ľuďmi s mentálnym postihnutím pred dvadsiatimi, viac ako dvadsiatimi rokmi a vtedy niečo takéto nebolo možné.
Trošku sa musím aj pousmiať nad vaším výrokom o treťom sektore, vidieť, že ste v tejto oblasti ešte taká nepobozkaná, taká panenská. Viete, ten tretí sektor sem priniesol, priniesol chránené bývania, agentúry podporovaného zamestnávania, chránené dielne, priniesol vlastne všetko, na čom vlastne dnes stojí aj táto správa. A čo je veľmi dôležité, je naozaj, že tie samosprávy majú veľmi blízko k týmto ľuďom. Nuž poviem vám taký príklad, keď som založila Divadlo z pasáže, tak sme tam mali herca, ktorému zomreli rodičia, a istý pán holohlavý ho obral, tohto herca, o majetok, dokonca s pánom sudcom ho pripravil aj o to jediné a najcennejšie, čo v tom byte zostalo, fotky matky, televízor, ktorý mu matka pred smrťou mesiac kúpila za posledných 300 euro, a my sme mali absolútnu nevymožiteľnosť, pretože na Slovensku neplatilo niečo ako vymožiteľnosť pre ľudí s mentálnym postihnutím. Oslovila som asi piatich právnikov. Vraveli, že toto je veľká čierna diera.
Vy ste vtedy vládli, vy ste boli tá vedúca sila, vedúca osobnosť, pani kolegyňa, ale teraz už chápem, že teda nepobozkaná v tejto oblasti a nemôžete teda tomu rozumieť, pretože vám chýbajú tie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.5.2019 o 15:28 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:30

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým za faktické poznámky. Vidím, že som rozprúdila debatu. Ja veľmi rada rozprávam o faktoch a tie fakty skutočne sú také.
Pani Dubačovej poviem, nemám nič proti tretiemu sektoru, len som povedala, že chceli dať práve sociálne služby a všetky tieto zabezpečenia pod VÚC-ky a mestá, lebo povedali, že títo budú najspravodlivejší, že ich treba štátu zobrať. Nič iné.
Pani Verešovej, že bol niekto 12 rokov župan, však vlastne rozpočet sa robí každý rok a každý rok sa platia sociálne služby, čo vy tu spomínate 12 rokov? A teraz je župan pán Majerský.
A ak ste spomínali aj pána Bašku, tuná pani kolegyňa, tak ja som sa Jara Bašku pýtala, to je to, čo som chcela dokončiť a dokončím to teraz. Pán Baška dal 5 miliónov eur na zvýšenie platov o 10 percent. Ja som sa ho na to pýtala. Koľko, pán Lukáč, ste dali vy okrem toho, že ste si schválili 700-eurové platy na VÚC-kach? Koľko ste dali? (Reakcia z pléna.) Treba jasne, nekričte po mne, pán Lukáč, mali ste možnosť rozprávať, prosím vás pekne, nekričte na mňa, reagovali ste, buďte slušný. A pani Blahovej, no neviem; dokončím ešte pána Lukáča. Koľko ste dali? Lebo ja som sa pýtala poslancov, koľko zvýšili ste si proste na sociálne služby, na odmeny, no nikto to nevedel povedať. Ale že ste si zvýšili platy na 700 euro, to vedel každý.
A pani, na pani Blahovú, škoda reakcie, jej prajem veľa lásky, pretože myslím si, že potom bude taká priateľskejšia a kľudnejšia, a myslím, že sa jej dostane.
Takže naozaj chcela som len povedať argumenty a týmto ľuďom treba v Prešovskom kraji pomôcť. A nie je to len v sociálnych službách, je to napríklad aj v osvetových strediskách. Spýtajte sa Peťa Šucu, ako im poznižovali platy, ako im poznižovali osobné príplatky. Tak mi nerozprávajte a pozrite sa na pásky ľuďom! Nerozprávajte rozprávky, ktoré nie sú pravdivé! A to isté vám donesiem pásky aj z mesta Humenného, to je vaša dvojička, a donesiem vám aj pásky ľudí, ktorí robia v Prešovskom kraji. Viete, možno vedúcim ste navýšili, ale tým, ktorí tam pracujú od rána do večera; nie je to slušné. A ja si za tým stojím.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.5.2019 o 15:30 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:32

Elena Červeňáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie. Vážená pani komisárka, vážený predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vaša správa komplexne hovorí o problémoch občanov so zdravotným postihnutím. Vyzdvihujem u vás, že pre vás to nie je podnet, ale skutočný príbeh ľudí žijúcich v našej spoločnosti, ktorých sa to bytostne dotýka. V správe poukazujete, že rozhodovacia prax úradov práce je z pohľadu osôb so zdravotným postihnutím, že sú tu veľmi veľké prieťahy a je to beh na dlhé trate pre týchto ľudí.
V roku 2018, popisujete v svojej správe, že ste mali 12 výjazdov do rôznych obcí, do VÚC-iek. A je to ozaj veľká výhoda, si myslím, že pre vás, lebo máte možnosť posúdiť vlastne aj z pohľadu tých obcí, miest, aké sú vlastne tie problémy nielen na základe podnetu, čo vám dal občan, zdravotne ťažko postihnutý človek, ale aj aký má názor na to obec. A vlastne prídete aj na určité nedostatky a problémy, s čím sa potýkajú aj tie obce, aj tie mestá vlastne. Takže si myslím, že tie výjazdy, čo robíte, je to veľmi dobrá vec.
Popisujete v správe podmienky v zariadeniach sociálnych služieb, v chránených dielňach, denných stacionároch, škôlkach, školách, ktoré ponúkajú inkluzívne vzdelávanie. Pri poskytovaní, samozrejme, zdravotnej starostlivosti o zdravotne ťažko postihnutých, kde sú porušované ich práva, narážate na problém, že nemáte možnosť pozrieť do zdravotnej dokumentácie. Tak ako aj hovoríte, že keď zdravotná poisťovňa neschváli liek, zdravotnú pomôcku, ďalej zdravotnú starostlivosť, kúpele, rehabilitáciu, liek, špeciálny zdravotnícky materiál, a to je ozaj že veľmi veľký problém, dietetické potraviny, nemajú títo ľudia možnosť odvolať sa. A toto je veľmi dôležité, lebo keď zdravotná poisťovňa neschváli tieto veci, ktoré sú veľmi potrebné pre týchto ľudí, a zdravotne ťažko postihnutí ľudia sa nemajú možnosť, opakujem, odvolať sa. Toto je ozaj veľmi vážny problém, a preto je dôležité, stojí to vlastne na nás poslancov, treba zmeniť zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 576, že vlastne vložiť do tohto zákona, aby aj komisár mohol nahliadať do zdravotnej dokumentácie, a takisto do 581 o poisťovniach tak isto treba vložiť, aby mali zdravotne ťažko postihnutí občania právo odvolať sa. Hovorím, toto je na nás poslancov.
Pri monitorovaní a dodržovaní práv zdravotne ťažko postihnutých v zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou službou konštatujete prekvapenie a neochotu vpustiť vás do týchto zariadení sociálnych služieb. Vedenie prevažne nemalo vedomosť o vás ako o komisároch, o komisárke, o existencii komisára a návštevy vaše neboli nikdy vôbec dopredu ohlásené. Takže toto je ozaj veľmi dobré. Takmer vo všetkých zariadeniach ste čelili informácii o nedostatočnom počte zamestnancov. Takže toto je ozaj smutné, že máme nedostatok odborného personálu, takisto pomocného personálu. Bez nedostatku kvalifikovaného personálu je ťažké poskytnúť kvalitnú starostlivosť ľuďom s vysokým stupňom závislosti, odkázaným na pomoc iných.
Naším cieľom je, aby v zariadeniach sociálnych služieb bola klientom zabezpečená komplexná ošetrovateľská starostlivosť so zameraním na prevenciu, aby ich zdravotný stav sa nezhoršoval a nebola potrebná následná hospitalizácia, lebo sú tam, sú tu potom už úplne iné peniaze. Ľudia so zdravotným postihnutím majú právo žiť nezávislý život na rovnakom základe a kvalite, ktorá sa čo najviac približuje životu osôb bez zdravotného postihnutia. Každá osoba so zdravotným postihnutím má právo žiť v komunite a socializovať sa bez ohľadu na mieru a závažnosť zdravotného postihnutia. Kolotoč opakovaných rozhodovacích procesov je časovo veľmi náročný, veľmi zdĺhavý, natoľko, že veľakrát osoba so zdravotným postihnutím nenájde vôbec silu už s celou tou mašinériou dlhodobo bojovať. Stretávajú sa s neochotou, s nevôľou, s aroganciou... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, pán kolega, poprosím ďalej, aby pani poslankyňa mohla rozprávať. Ďakujem.

Červeňáková, Elena, poslankyňa NR SR
... aroganciou na úradoch práce. To je veľmi smutné. Často sa krát na vás sa obracajú ako na poslednú inštitúciu v zúfalstve, pretože vyčerpali všetky možné dostupné prostriedky a nedočkali sa pomoci zo strany kompetentných orgánov verejnej správy.
Ako hovoríte v správe, keď je vôľa, riešenie je možné. Práca, ktorú robíte pre zdravotne ťažko postihnutých je pre vás poslaním, ozaj je to poslanie a dar. Prajem vám veľa síl, energie, chuti s týmto všetkým bojovať a pomáhať zdravotne ťažkým, zdravotne ťažko postihnutým občanom. Ďakujem vám.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.5.2019 o 15:32 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Ďakujem, pani kolegyňa, že si spomenula teda navýšenie aj personálu, lebo je veľmi dôležité, aby sa o tých ľudí mal kto aj starať. Ja som si dala porovnať, že oproti roku 2018 takmer v piatich krajoch navýšili počet zamestnancov. Čiže myslím si, že aj tie personálne štandardy, ktoré sa zaviedli v 448, sa premietli teda do prijímania nového personálu, ale dúfajme, že to bude aj kvalitný personál.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.5.2019 o 15:39 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:40

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani komisárka, pani spravodajkyňa, milé kolegyne, kolegovia, ja som premýšľala, že k čomu všetkému sa vyjadriť, mali sme takú celkom hojnú debatu na výbore, hoci sme toho veľa nestíhali, ale vybrala som si jednu oblasť, ktorá ma naozaj veľmi prekvapila a nemilo šokovala a myslím si, že je jedinečná svojho charakteru, a mám pocit, že tu dnes neodznela, takže by som jej chcela venovať pozornosť.
A tiež ešte si chcem ujasniť, lebo aj pri správe pani ombudsmanky, aj pri predchádzajúcej správe pani komisárky, aj vašej sa hovorí na jednej strane o podnetoch, na druhej o podaniach a niekde sa tie čísla objavujú obrovské. U vás sa objavili menšie, ale predpokladám, že je to z toho dôvodu, že vy hovoríte o vlastne podnetoch, to je to, čo sa prešetruje, a to, čo sú podania, tak to sú všetky tie ostatné podklady alebo iné veci, ktoré ani nemusia patriť do vašej pôsobnosti, preto sa tie čísla líšia, a preto niekde sme čítali tie počty 1 500, niekde 2 000 a tak ďalej. Čiže len to som si chcela ujasniť, čiže to boli tie podnety z tých, o ktorých vy ste hovorili, že prijatých za rok 2018 bolo 518 a ukončených máte 511.
V správe teda vašej v rámci oblasti sociálnych služieb a vzdelávania ma zaujal prieskum, ktorý som už spomínala a ktorého zistenia, a na ktorého zistenia by som rada upriamila pozornosť. Ide o prieskum v zariadeniach sociálnych služieb zameraný na zistenie nakladania s finančnými prostriedkami osôb pozbavených, resp. obmedzených spôsobilosti na právne úkony. Pani komisárka, teda vy ste vykonali tento prieskum v jednotlivých samosprávnych krajoch, teda predpokladám, že aj u verejných, aj u neverejných poskytovateľov. Predsedov samosprávnych krajov ste požiadali o poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní údajov týkajúcich sa uzavierania rôznych druhov poistných zmlúv v mene klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, ktorí sú obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Už spomínaných 34 zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou vykonaných v priebehu roka 2018 otvárajú témy a definujú oblasti, ktoré z pohľadu dodržiavania ľudských práv a kvality života ľudí, ktorí sú na pomoc a služby v týchto zariadeniach odkázaní, pričom návštevy sa zamerali na dodržiavanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, nakoľko toto doposiaľ nebolo zmapované.
Len pre pripomenutie, konkrétne boli položené tieto otázky: Koľko a ktoré zariadenia sociálnych služieb uzatvorili životné poistky pre svojich klientov, na aké obdobia a pre koľkých prijímateľov sociálnych služieb? Ďalej, koľko a ktoré zariadenia sociálnych služieb uzatvorili poistky na poistenie pohrebných nákladov pre svojich klientov, na aké obdobie a pre koľkých prijímateľov sociálnych služieb? A napokon, koľko a ktoré zariadenia sociálnych služieb žalujú prijímateľov sociálnych služieb na zaplatenie nedoplatkov za poskytované sociálne služby súdnou cestou?
Okrem iného z neho vyplynuli z môjho pohľadu veľmi závažné zistenia. Po prvé, zneužívanie osobných údajov klientov pozbavených spôsobilosti na právne úkony, ktorých opatrovníkom je zariadenie sociálnych služieb, napríklad pri uzatváraní poistných zmlúv, na poistenie pohrebných nákladov, v mene klienta zo strany fyzickej osoby, štatutára domova sociálnych služieb. A po druhé, svojvoľná manipulácia so zákonom chránenou sumou 25 % životného minima a znižovanie vzniknutej dlžoby za poskytnuté sociálne služby z tejto sumy.
K poistným zmluvám. Čo hovoria paragrafy? K uzatvoreniu poistných zmlúv potrebuje opatrovník osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo osoby obmedzenej spôsobilosti na právne úkony súhlas súdu podľa ustanovenia § 28 Občianskeho zákonníka. Právny úkon presahujúci rámec bežnej záležitosti bez toho, aby bol schválený súdom, je absolútne neplatný pre jeho rozpor so zákonom a nemôže vyvolať zamýšľané právne následky. Jeden príklad za všetky. Poistné zmluvy klientov jedného domova sociálnych služieb, bol to domov sociálnych služieb Libertas, aj ste ho spomínali, boli uzavreté na dobu desať rokov. Takže nešlo o bežnú vec, ktorú by mohla už bývalá pani riaditeľka domova sociálnych služieb uzavrieť bez predchádzajúceho súhlasu súdu. Navyše poisťovacou maklérkou bola v tomto prípade dcéra riaditeľky domova sociálnych služieb.
Ako teda vec vyriešila pani komisárka? Na základe týchto informácií oslovila nového riaditeľa domova sociálnych služieb, ktorý ju informoval, že komerčné poistenie bolo po kontrole úradu komisára v roku 2018 na žiadosť domova sociálnych služieb zrušené a zaplatené prostriedky boli vrátené klientom. Vyplatené poistné plnenie zosnulým klientom sa stalo predmetom dedenia. Zo získaných informácií vyplynulo, že niektoré zariadenia sociálnych služieb uzatvárali poistné zmluvy na poistenie pohrebných nákladov v mene svojich opatrovancov, aj keď títo klienti mali na svojich individuálnych bankových účtoch nasporené sumy vyššie, ako bola cieľová poistná suma.
Nebudem rozoberať už tú ďalšiu časť, ale naozaj som sa nad tým zamyslela a ako to tu už padlo, tak vy nemáte kontrolnú funkciu, ale túto kontrolnú právomoc zo zákona majú vyššie územné celky. Takže máme dve možnosti: Buď vám rozšírime kompetencie, alebo naozaj musia vyššie územné celky si plniť zo zákona svoju povinnosť. Problémom je, že okrem súdneho sporu nemáme inú páku na to, aby sme primäli vyššie územné celky, aby si túto funkciu plnili, ale to, čo môžme urobiť, je napríklad zvolať okrúhly stôl a naozaj poukázať práve na takýto prípad, ktorý je naozaj ojedinelý a špecifický svojho charakteru.
Ďalej musí byť našou prioritou nielen pravidelne a dôsledne kontrolovať kvalitu poskytovania sociálnych služieb, dodržiavanie štandardov, ale aj chrániť obyvateľov domova sociálnych služieb pred tzv. prospechármi, lebo naozaj mnohí tí ľudia sú už v takom stave, že nemá kto, nemajú rodinných príbuzných. Ale tu by som chcela aj dať vám do pozornosti podnet, ktorý som dostala od ľudí z Komory sociálnych pracovníkov, aj som vám ho už spomínala, ale poviem ho aj pred kolegami, že jednoducho existujú už firmy, ktoré na kľúč vyrábajú celé ako keby štandardy poskytovania sociálnych služieb a jednoducho nikdy v tom zariadení neboli, čo takisto považujem za podvod. A má sa začať kontrola od septembra, plus sme tam dali, ešte posunuli tú účinnosť. Jednoducho je to vážny problém, tú účinnosť sme posunuli na základe aj komunikácie s mimovládnymi organizáciami na čele s Ankou Ghannamovou.
A skutočne treba sa zamyslieť nad tým, či máme, beží národný projekt hodnotenia kvality, ale či máme naozaj v tejto chvíli nástroje, ktorými my dokážeme pomerať tú kvalitu a dokážeme ľudí, ktorí žijú v týchto zariadeniach, chrániť. Ale toto primárne; jasné, ministerstvo môže vykonať dohľad. Vy robíte často nadprácu, za čo sa chcem aj vám, aj vašim kolegom poďakovať. Dávate nám mnohé podnety na legislatívne úpravy, ale tuná musíme naozaj zobrať do tej partie veľmi vážne a s veľkou vážnosťou aj vyššie územné celky, ZMOS a úniu miest a obcí.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.5.2019 o 15:40 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:48

Zuzana Stavrovská
Skontrolovaný text
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu. Ďakujem vám za veľké množstvo nápadov, inšpirácií do ďalšej práce a dovoľte, aby som vám z tohto miesta odovzdala srdečné pozdravy od môjho tímu a poželala vám, nech sa vám darí a prijímajte dobré zákony.
Ďakujem veľmi pekne v mene ľudí so zdravotným postihnutím. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

21.5.2019 o 15:48 hod.

JUDr.

Zuzana Stavrovská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:49

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predložila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Tibora Bernaťáka, Jaroslava Pašku a Antona Hrnka, je to návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Takže; k čomu vlastne chceme dospieť týmto zákonom. Zákon, ktorým, poslanecký návrh, ktorý vám predkladáme, odstraňuje v podstate dva také dôležité, dva dôležité veci. Po prvé, odstraňuje sa rozpor, dokedy má sa žiadateľ a či vôbec sa má povinnosť zapísať do registra partnerov na účely žiadosti o stimuly a ich schválenia ministerstvom školstva. A po druhé, zavádza sa jasná sankcia priamo podľa zákona o stimuloch v podobe zamietnutia žiadosti o stimuly takému žiadateľovi, ktorý si túto povinnosť zo zákona nesplnil.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

21.5.2019 o 15:49 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:51

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene nášho školského gesčného výboru v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, kde som bol určený naším výborom predložiť spoločnú správu za náš výbor, tlač 1343. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z uvedeného § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do nasledujúceho 18. júna 2019.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

21.5.2019 o 15:51 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:54

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Tak, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte ešte, aby som vás trošku viacej oboznámila s týmto poslaneckým návrhom zákona.
Návrh novely zákona o stimuloch reaguje v podstate na absenciu výslovnej požiadavky na zápis žiadateľa o stimuly v registri partnerov verejného sektora. Zákon o registri partnerov verejného sektora novelizoval viacero zákonov. Konkrétne ich bolo 15 špeciálnych zákonov, podľa ktorých sa rozhoduje o prideľovaní verejných zdrojov. Výslovne sa takto podľa procesu zaviedol, zaviedla podmienka o registrácii do registra partnerov verejného sektora. Neriešil to však zákon o stimuloch, ktorý predstavuje osobitnú úpravu tak vo vzťahu k zákonu o registri, ako aj k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
V rámci novelizačných článkov zákon o registri upravil v jednotlivých zákonoch povinnosť zápisu s rôznymi následkami, napríklad neposkytnutie finančných prostriedkov, zrušenie oprávnenia a podobne. Tu je podstatné, že stimuly sa poskytujú na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v správnom konaní, pričom po tomto rozhodnutí nasleduje uzatvorenie zmluvy. Nie je opodstatnené požadovať zápis od každého žiadateľa vo všetkých prípadoch už spolu s podaním žiadosti, pretože ak je žiadateľ neúspešný, požiadavku na zápis do registra možno vnímať ako zbytočnú administratívnu záťaž. Rovnako je nevhodné požadovať zápis až po vydaní rozhodnutia, pretože ak je raz pozitívne rozhodnutie vydané, je povinnosťou ministerstva zmluvu uzatvoriť. Preto sa navrhuje, aby žiadateľ bol povinný preukázať zápis v lehote 30 dní od podania žiadosti. Ak k zápisu v tejto lehote nedôjde, ministerstvo žiadosť o poskytnutie stimulov v správnom konaní zamietne.
Dôležitý je však aj druhý novelizačný bod, ktorý pri zamietnutí žiadosti z dôvodu nezapísania sa do registra vylučuje možnosť podať proti tomuto rozhodnutiu právny prostriedok. Súvisí to s tým, že ak je rozhodnutie negatívne z vecných dôvodov, môže byť vecou opätovného posúdenia, vyhodnotenia jednotlivých aspektov žiadosti. No ak žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nezapísania sa do registra v zákonom ustanovenej lehote, nie je opodstatnené takého rozhodnutie preskúmavať.
Prijatím zákona tak dôjde k zosúladeniu zákona o stimuloch a zákona o registri partnerov verejného sektora. V podstate iba sa napráva tá chyba, že tie zákony, tých 15 zákonov, ktoré bolo, ktoré boli upravené, tak pri nich sa na tento zákon o stimuloch zabudlo. Takže treba to dať do poriadku týmto poslaneckým návrhom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

21.5.2019 o 15:54 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video