45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.5.2019 o 16:46 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:46

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Žarnay, vyslovili ste jednu myšlienku, ktorá mi ostala v hlave, s ktorou súhlasím a tam sa veľmi zhodneme. Práca učiteľa nie je žiadne poslanie a už reálne s tým prestaňme. Pretože stále počúvame, ako je práca učiteľa poslanie. To nie je žiadne poslanie, to nie je žiadne dobrovoľníctvo. Je to normálne zamestnanie, ktoré v prvom rade treba oceniť, ohodnotiť a prejaviť mu vážnosť, a preto reči o poslaní mi už reálne vadia. Lebo tým toto povolanie učiteľa reálne degradujete.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.5.2019 o 16:46 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:47

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja iba dve vety. Nebudem sa vôbec vyjadrovať k celému tomu procesu, ako bol prijatý, navrhnutý, stiahnutý a podobne. Chcem iba, aby bolo vyslovené, že čo sa týka tých paragrafov 8, 10 a 13, kde rozprávame o príplatkoch, tak v druhom čítaní určite budeme navyšovať tieto príplatky. Budeme to dávať ako pozmeňujúci návrh a z tých 14 % si myslím, že je adekvátne, aby sme sa dostali niekde na 18 až 20 %, a toto budeme navrhovať. Verím, že to bude prijaté, aby sme aspoň tieto paragrafy, čo sa týka príplatkov, zvýšili.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.5.2019 o 16:47 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:47

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, že som dostal nakoniec tú faktickú poznámku. Ja veľmi krátko tiež zareagujem na kolegu Gröhlinga, v podstate tiež sa pripájam k tomu, aby sme si dali veľký pozor a nešli dole s týmito percentami, ale skôr naopak, pretože považujem za dôležité, že práve pohyblivé zložky sú veľmi dôležitým nástrojom pre každého poctivého riaditeľa, aby jednoducho motivoval tých svojich zamestnancov. A toto je podľa mňa jediná správna cesta, ak sa máme posunúť od len proklamovej kvality k skutočnej vyššej hodnote, pretože ak bude mať takýto nástroj, tak jednoducho môže zlepšovať stav na svojej škole, ale ak sa tu budeme len niekde pohybovať v oblasti toho, že niekde niečo zafixujeme, tak potom toto nie je dobrý spôsob.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.5.2019 o 16:47 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:48

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, pán poslanec Žarnay, ja si vás veľmi vážim, pretože naozaj z vás cítiť to, že ste učiteľ telom a dušou a stále ste ním aj zostali napriek tomu, že ste tu takisto dlho, ako som tu ja. Cítim z vás stále tú zanietenosť a to mi je veľmi sympatické. Je mi sympatické to, že dokážete zhodnotiť tú prácu každého jedného učiteľa tam vonku, ktorú si ja takisto nesmierne vážim.
Viete, len teraz, keď sme prišli do vlády, Slovenská národná strana, od 2016. po koniec v 2020. budú mať celoplošne učitelia navýšené 33 percent. Tridsaťtri percent. To sme tu za roky, za posledné roky nemali. Ďalej sa pokračuje nie v kreditových príplatkoch, ale budeme pokračovať v príplatkoch za profesijný rast, kde sa budú môcť vzdelávať a kde budú môcť pracovať a ďalej získavať tieto možné príplatky.
Je mi len veľmi čudné, že na jednej strane dokážeme ohodnotiť všetko to, čo učiteľ urobí, robí. Na druhej strane, keď strana, ktorá má rezort ministerstva, sa snaží urobiť všetko pre to, aby naozaj zlepšila život učiteľov a hlavne teraz tých mladých, pretože tento zákon, no nech mi je odpustené, my sme teraz mysleli práve na tých začínajúcich. Tým chceme zlepšiť tú kvalitu života, aby to naozaj mali v tých tarifách. A im sa tie príplatky za profesijný rast vôbec nebudú skracovať, pretože sa budú narátavať už s tým 9,5-percentným, čiže prídeme tam k rovnakému číslu. To je jedna vec, ktorú chcem povedať.
A druhá vec, znevažovať každý jeden krok, že je to nedôstojné. No ja si nemyslím, ja si nemyslím, a som tiež učiteľ, si nemyslím, že toto by malo byť niečím nedôstojným. Ak sa nepodarí, ja by som bola najradšej, keby sa podarilo oveľa iné, teda vyššie percento navýšenia tých platov a celoplošne, lebo aj ja patrím do skupiny tých starších, ktorí teraz sú nahnevaní, lebo na nás nemyslíte. Ale čoby nie, myslíme, oni majú možnosť ďalej si ešte tieto veci riešiť formou tých príplatkov za profesijný rast. A to, čo bude ďalej, to, čo bude ďalej, tak to už je otázka ďalších mesiacov, že sa ten zákon podal, návrh zákona podal, vrátil. Mňa to osobne neskutočne mrzí, nie je to dôstojné, v tom máš pravdu, Braňo. Ani mne sa to nepáčilo, ale bohužiaľ. Ale ja som veľmi rada, ja som veľmi rada, že sme dokázali presvedčiť pána predsedu Danka, že nám, že dokázali sme to vrátiť sem a že aspoň toľko, aspoň toľko tí začínajúci učitelia od 1. septembra navýšené mať budú.
A viete, ešte jednu vec poviem a to poviem ja za všetkých učiteľov, pretože nikto ešte nepovedal verejne, že ďakujem. Ďakujem. Pretože to bola otázka koaličných dohôd na začiatku vládnutia a tá vďaka by mala patriť práve Andrejovi Dankovi. Takže ja mu za všetkých učiteľov naozaj poďakujem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.5.2019 o 16:48 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:52

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky stručne uviedol návrh zákona.
Panie poslankyne, páni poslanci, predkladaným návrhom zákona sa vstupuje článkom I do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a článkom II do zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na zavedenie daňových a odvodových zvýhodnení mzdy vyplácanej pri príležitosti letných dovoleniek, tzv. 13. plat, a pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. plat, schválený v roku 2018, sa na obdobie pred začatím vykonávania ročného zúčtovania v sociálnom poistení pred 1. januárom 2022 navrhuje upraviť určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu poskytnutého zamestnancovi v roku 2021 a zo 14. platu poskytnutého zamestnancovi v rokoch 2019 až 2021.
V záujme zníženia administratívnej záťaže poistencov sa navrhuje zrušiť, resp. zmierniť povinnosť poistenca zúčastňovať sa niektorých výkonov lekárskej posudkovej činnosti a upraviť možnosť podania žiadosti o dávku nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a tiež s právom Európskej únie.
Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.5.2019 o 16:52 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:55

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som ako spravodajca v prvom čítaní vystúpil k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu tohto návrhu pod tlačou 1481. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií, keďže návrh spĺňa podľa rokovacieho a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávneného na mňa ako spravodajcu vyplýva, že v rozprave budem navrhovať prerokovanie v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím Národnej rady, predsedu Národnej rady bol tento návrh zákona predložený ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, pre hospodárske záležitosti a pre sociálne veci. A gestorom sa, gestorom bol určený výbor pre sociálne veci, ktorý návrh, návrh sa prerokoval na každom výbore a po ukončení teda rozpravy potom vystúpim ako k záverečnému alebo k tomu hlasovaniu o postúpení zákona do druhom čítaní.
Poprosím vás, pán predseda, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.5.2019 o 16:55 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:57

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, predkladaný návrh v prvom opatrení sleduje odstránenie problémov aplikačnej praxe v sociálnom poistení v období pred začatím vykonávania ročného zúčtovania, to jest pred 1. januárom 2022.
Panie poslankyne, páni poslanci, určite si pamätáte, že vo februári 2018 sme v Národnej rade Slovenskej republiky schválili zákon, ktorým sa od 1. mája 2018 ustanovil 13. a 14. plat. V tom čase bola v legislatívnom procese aj novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Touto novelou zákona o sociálnom poistení sa navrhovalo zaviesť ročné zúčtovanie v sociálnom poistení už od 1. januára 2019. Ročné zúčtovanie je okrem iného nástrojom, ako sa vysporiadať s určením vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného, ak má poskytnutý 13. alebo 14. plat vyšší ako 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov. V legislatívnom procese vrátane druhého čítania k novele zákona o sociálnom poistení však došlo k posunu účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavádza ročné zúčtovanie v sociálnom poistení, a to až od 1. januára 2022. Uvedený posun účinnosti spôsobil v sociálnom poistení problém s vykonateľnosťou ustanovenia týkajúceho sa 13. platu vyplateného zamestnancovi v roku 2021 a 14. platu vyplateného v rokoch 2019 až 2021.
Z uvedených dôvodov sa v predloženom poslaneckom návrhu navrhuje, aby v roku 2019 až 2021 zamestnanec ani zamestnávateľ neplatili poistné zo sociálneho poistenia zo 14. platu, v roku 2021 ani z 13. platu poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 eur napriek tomu, že oslobodenie od platenia dane z týchto platov, ako aj poistného na zdravotné poistenie sa na zamestnanca vzťahuje do 500 eur spolu od všetkých zamestnávateľov. Na prechodné obdobie od zavedenia ročného zúčtovania ide teda o zníženie vymeriavacieho základu na platenie poistného z 13. a 14. platu od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 eur.
Uvedený návrh má pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty. Ten spočíva v tom, že časť zamestnávateľov nebude platiť poistné na sociálne poistenie z 13., resp. 14. platu, čo bude znamenať zníženie ich priamych nákladov. (Zaznievanie gongu.) Odhaduje sa, že počet dotknutých zamestnávateľov bude na úrovni 14-tisíc v prípade 14. platu a na úrovni približne 21-tisíc v prípade 13. platu. Úspora na celé podnikateľské prostredie sa očakáva na úrovni približne 9,6 milióna eur ročne v rokoch 2019 a 2020 a približne 42 miliónov eur v roku 2021.
Uvedený návrh bude mať, samozrejme, aj pozitívny vplyv na čisté príjmy domácností, nakoľko niektorí zamestnanci nebudú platiť poistné na sociálne poistenie z 13., resp. 14. platu a tým sa zvýši ich čistý príjem.
Počet dotknutých osôb sa odhaduje v roku 2019 a 2020 na úrovni približne 77-tisíc osôb a v roku 2021 na úrovni približne 260-tisíc osôb. Priemerné zvýšenie čistého príjmu zamestnancov vplyvom neplatenia poistného na sociálne poistenie zo sumy 500 eur pri 13. a 14. plate sa odhaduje na úrovni približne 47 eur.
Zníženie priamych nákladov podnikateľských subjektov, ako aj zvýšenie čistých príjmov, samozrejme, zníži príjmy z poistného Sociálnej poisťovne v rokoch 2019 a 2020 približne o 12,3 milióna eur ročne a v roku 2021 približne o 53 miliónov eur.
Ďalší balík opatrení smeruje k zjednodušeniu procesov pri vybavovaní dávky v nezamestnanosti, uľahčuje život invalidných dôchodcov či upúšťa od striktnej lehoty kontroly posudzovania dočasnej práceneschopnosti. Čo sa týka zjednodušenia procesov pri vybavovaní dávky v nezamestnanosti, v súčasnosti platí, že ak sa stanete nezamestnaným, musíte navštíviť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vás zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie a vydá o tomto zaradení oznámenie. O dávku v nezamestnanosti je však potrebné požiadať v Sociálnej poisťovni, kde sa o zámene o zaradení predloží spoločne s vyplneným tlačivom žiadosť o dávku v nezamestnanosti.
Cieľom návrhu je, aby poistenec za súčasných technických možností už nemusel navštevovať viaceré inštitúcie. Preto navrhujeme, aby o dávku v nezamestnanosti bolo možné požiadať priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Čo sa týka uľahčenia života invalidných dôchodcov, ak posudkový lekár Sociálnej poisťovne hodnotí zdravotný stav poistenca, vyžaduje sa, aby sa poistenec tohto hodnotenia osobne zúčastnil. To však pri niektorých zdravotných diagnózach je ťažko realizovateľné a náročné pre poistenca, resp. nie je to vôbec potrebné, napríklad vzhľadom na to, že ak diagnóza je nemenná. Preto navrhujeme úpravu, kedy bude môcť posudkový lekár určiť, že osobná účasť poistenca nie je potrebná. Ak bude mať napriek tomu poistenec záujem sa kontroly osobne zúčastniť, bude táto jeho požiadavka v zmysle zákona plne rešpektovaná.
Posledná vec, týka sa kontroly posudzovania dočasnej práceneschopnosti. Podľa súčasného nastavenia zákona o sociálnom poistení sa vyžaduje, aby posudkový lekár Sociálnej poisťovne v súčinnosti so všeobecným lekárom raz za štyri týždne trvania dočasnej pracovnej neschopnosti skontrolovali spôsobilosť na prácu poistenca. (Zaznievanie gongu.) Z praxe vyplýva, že v niektorých prípadoch kontrola nemusí byť vôbec vykonaná alebo by bolo vhodnejšie ju vykonávať v iných intervaloch. Navrhujeme túto povinnosť vypustiť, čím sa do týchto postupov vnesie väčšia flexibilita. V konečnom dôsledku budú z tohto opatrenia benefitovať nielen poistenci, ale vyjde sa v ústrety aj požiadavkám všeobecných lekárov, ktorí sa cítia zaťažení častými kontrolami posudkových lekárov.
Účinnosť predloženého návrhu je navrhovaná od 1. júla 2019 vzhľadom na potrebu nastavenia informačných systémov zamestnávateľov, tak aby bolo možné 14. plat za mesiac november 2019, ktorý bude vyplatený v decembri 2019, nastaviť v zmysle navrhovaného odvodového zvýhodnenia.
Predloženým návrhom zákona sa znižuje v rokoch 2019 až 2021 odvodové zaťaženie zamestnávateľov aj zamestnancov. Zároveň sa okrem zníženia administratívnej záťaže Sociálnej poisťovne a všeobecných lekárov pri výkone sociálneho poistenia znižuje aj administratívna záťaž poistencov Sociálnej poisťovne, na ktorých je návrh zákona primárne zameraný.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.5.2019 o 16:57 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:06

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Upraviť vymeriavací základ na poistné v súvislosti s 13. a 14. platom súvisí vlastne s ročným zúčtovaním poistného, ktorý iba chystáte. Pokiaľ ho neuvidíme, nemôžme sa na návrh, nemôžme teda návrh, váš návrh kvalifikovane posúdiť. Keďže vieme, že ročné zúčtovanie sa posúva, tak tým pádom nevieme na to reagovať, ako to bude súvisieť a či to bude kompaktné.
Čo sa týka žiadosti o priznanie dávky v nezamestnanosti, má tiež určité anomálie, súvisí to práve s prípadom zamietnutia zaradenia uchádzača o zamestnanie.
No a čo sa týka tretej, tak vytvoríte dve skupiny žiadateľov o priznanie dávky v nezamestnanosti a tam tiež vidíme určité anomálie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.5.2019 o 17:06 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:07

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, opozícia častokrát kritizuje vládnu koalíciu, že nemyslíme vôbec na podnikateľské prostredie. A práve tu sú dopady pozitívne aj na podnikateľské prostredie. Ja som to tam konkrétne vyčíslil, koľko miliónov eur ušetria podnikatelia, keď nebudú musieť platiť odvody za ten 13. a neskôr 14. plat na svojich zamestnancov. A v neposlednom rade my sa vždy snažíme o to, aby ľuďom zostalo viacej financií, a keď bude schválený tento návrh zákona, tak takisto v peňaženkách týchto ľudí zostane, zamestnancov, viacej peňazí, budú mať oveľa, nie oveľa, ale budú mať vyšší príjem.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.5.2019 o 17:07 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:19

Stanislav Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 21. mája 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 11 neplatných a 127 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Pavol Boroň hlasovalo 76, proti 23, zdržalo sa 28,
– Katarína Čechová: hlasovalo za 40, proti 52, zdržalo sa 35,
– Ladislav Duditš: hlasovalo za 11, proti 65, zdržalo sa 51,
– Anton Dulak: hlasovalo za 4, proti 66, zdržalo sa 57,
– Libor Duľa: za hlasovalo 8, proti 63, zdržalo sa 56,
– Michal Ďuriš: hlasovalo za 12, proti 59, zdržalo sa 56,
– Dagmar Fillová: hlasovalo za 32, proti 51, zdržalo sa 44,
– Boris Gerbery: hlasovalo za 1, proti 67, zdržalo sa 59,
– Martina Jánošíková: hlasovalo za 48, proti 48, zdržalo sa 31,
– Monika Jurčová: hlasovalo za 25, proti 51, zdržalo sa 51,
– Vieroslav Júda: hlasovalo za 22, proti 62, zdržalo sa 43,
– Eva Kováčechová: hlasovalo za 39, proti 50, zdržalo sa 38,
– Štefan Kseňák: hlasovalo za 4, proti 64, zdržalo sa 59,
– Michal Matulník: hlasovalo za 37, proti 53, zdržalo sa 37,
– Peter Melicher: hlasovalo za 1, proti 66, zdržalo sa 60,
– Soňa Mesiarkinová: hlasovalo za 8, proti 62, zdržalo sa 57,
– Patrik Palša: hlasovalo za 68, proti 28, zdržalo sa 31,
– Edita Pfundtner: hlasovalo za 18, proti 56, zdržalo sa 53,
– Zuzana Pitoňáková: hlasovalo za 47, proti 47, zdržalo sa 33,
– Radoslav Procházka: hlasovalo za 17, proti 61, zdržalo sa 49,
– Peter Straka: hlasovalo za 45, proti 49, zdržalo sa 33,
– Robert Šorl: hlasovalo za 47, proti 47, zdržalo sa 33,
– Marek Tomašovič: hlasovalo za 91, proti 13, zdržalo sa 23,
– Martin Vernarský: hlasovalo za 113, proti 8, zdržalo sa 6.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolení Martin Vernarský, Marek Tomašovič, Pavol Boroň.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.5.2019 o 18:19 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video