51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.10.2019 o 17:49 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:49

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dve veci k tomu rozpočtu. Jednak vieme, že vyrovnaný rozpočet, ako avizovala táto vláda vlastne aj tu v Národnej rade, nebude. A druhá vec je, že rezort obrany dostal vlastne pridelené peniaze. Sám, keď som tu vlastne v prvom čítaní hovoril s pánom ministrom, tak hovoril, že by to nemal byť problém. Jednak je to aj gesto voči vojakom a ukázať im, že sú naozaj prioritou a že to nie sú len nejaké prázdne reči. Takže predpokladám, že vyčleniť na práve takúto úpravu by nemal byť problém o to, takže ja v tom nevidím žiadny problém, pretože je to vyplácanie až v januári, ale tam by sme sa mohli baviť ako o tých detailoch, ale myslím si, že je to v prvom rade naozaj ten silný signál voči vojakom. A predpokladám, že s takýmito rezervami by nemalo mať ministerstvo žiadny problém, keďže sa jedná len o jeden mesiac. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.10.2019 o 17:49 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:50

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Prešiel som si, vážený pán poslanec, celý písomný záznam, nikde tam nie je ani slovo. Ja som vojak, minister, akonáhle schváli Národná rada tento návrh, tak samozrejme budeme sa tým musieť popasovať, ale potom sa bude musieť zmeniť aj ten návrh poslanecký, ktorý je, pretože my sme kalkulovali, môžem vám to ukázať, s účinnosťou od 1. 2., a od 1.12., tak ako teda ste riešili uvedené záležitosti, ale aj dneska na tej tlačovke to bolo hodne populistické. Pretože sa matematika dá aj z jednej strany, aj z druhej strany, a vždycky to musí byť jedna plus jedna dva. A my sme to tak počítali, aby to bolo dva.
A preto podstata spočíva v tom, že my máme aj v návrhu rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v celkovej hodnote 357 miliónov, 275, 800, teda 289 miliónov s tým, že teda tieto finančné prostriedky kalkulujú aj s tým vyrovnaním v prípade, že by teda mohol byť profesionálny vojak v rámci toho zákona nejakým spôsobom poškodený. A je tam až do 50 % tá tarifná, tá funkčná tarifa na to, aby sa to vyrovnalo. To znamená, to, čo bolo povedané, bude aj zabezpečené. To sme sľúbili vojakom a je to skutočne reálne s vyčlenenými finančnými prostriedkami.
Takto by sa museli robiť tu rozpočtové opatrenia, boli by to veľké problémy. A práve naopak, je to dlhodobý legislatívny proces, je tu konsenzus pri rokovaní vlády, pretože tam boli aj iné záležitosti riešenia policajtov, hasičov, ostatné bezpečnostné zložky. To znamená, v plnej miere akceptujeme tento konsenzus. Ďakujem velice pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 17:50 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:53

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 23. septembra 2005 roku č. 1846 v znení neskorších aktualizácií vzala na vedomie návrh komplexného vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach, či to už NATO alebo Európskej únie, a vyslovila taktiež súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl do týchto vojenských zastúpení.
Cieľom predloženého materiálu je aktualizácia vojenského zastúpenia, ktorá v súvislosti s procesom adaptácie veliteľskej štruktúry NATO zohľadňuje doplnenie štruktúr o tieto pozície: Po prvé. Divíziu pre spoluprácu s Ukrajinou v Kyjeve. Po druhé. Veliteľstvo stálej spoločnej logistickej podpornej skupiny v Ulme, Nemecká spolková republika. Je to nová štruktúra a návrhom sa zároveň ruší vojenské zastúpenie vo Veliteľstve Mnohonárodnej bojovej skupiny pod vedením NATO v Adaži Lotyšskej republiky z dôvodu, že vyčlenený personál bol dňom nasadenia nášho príspevku do Posilnenej predsunutej prítomnosti zaradení do štruktúry slovenského kontingentu komplexne pôsobiaceho v Lotyšskej republike.
Materiál taktiež zohľadňuje aj navýšenie nášho vojenského zastúpenia v rámci súčasnosti schválených štruktúr. V súlade s tým sa mení reálny počet príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v tomto zastúpení z 86 na 110 vrátane zmeny čiastkových mandátových počtov pre jednotlivé kategórie štruktúr, avšak pri dodržaní celkových schválených mandátových počtov Národnou radou Slovenskej republiky, a to je 171 príslušníkov.
Navýšenie príslušníkov ozbrojených síl v rámci už schválených štruktúr bude realizovať najmä v Národnom styčnom tíme ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Spojeneckom veliteľstve pre transformáciu v Norfolku v Spojených štátoch amerických poverený zastupovať Slovenskú republiku aj v Koaličnom koordinačnom centre v Tampe zrušením mandátov možnosť pôsobenia na leteckých základniach v rámci Spojených štátov amerických a podriadenosti Veliteľstva pre vzdelávanie a výcvik vzdušných síl Spojených štátov amerických. Dôvodom je, že prostredníctvom plnenia úloh v takto doplnenej štruktúre bude zabezpečená koordinácia prípravy, aj príprava a výcvik pilotov F-16 v počte 20 príslušníkov ozbrojených síl, z toho je 18 pilotov a dvaja na zabezpečenie plnenia úloh.
S predloženým návrhom vyslovila súhlas Bezpečnostná rada Slovenskej republiky a nadväzne po prerokovaní ho schválila aj vláda v svojom 169. rokovaní z 11. septembra tohto roku. Materiál bol predmetom prerokovania výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, týmto si vás žiadam o vyjadrenie súhlasu s predloženým návrhom materiálu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 17:53 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:56

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 1666). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1773 z 25. septembra 2019 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia na prerokovanie: Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky: A. Zobrať na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky. B. Vysloviť súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ.
Prílohou tejto správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré si dovolím takisto predniesť.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia.
Národná rada Slovenskej republiky: A. Berie na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa čl. 76 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky. B. Vyslovuje súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ.
Prosím, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 17:56 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:03

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a znení doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ktorý bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády v roku 2018 – 2020.
Návrh zákona vytvára zákonnú možnosť objednávania si výkonov vo verejnom záujme v oblasti verejnej osobnej lodnej dopravy objednávateľom, ktorým bude Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v rozsahu plánu dopravnej obsluhy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.
Návrh zavedenia výkonov vo verejnom záujme osobnej, v osobnej doprave vychádza z analýzy vnútrozemskej vodnej dopravy so zameraním na vyplnenie priestoru a zapojenie osobnej lodnej dopravy do systému verejnej osobnej dopravy Slovenskej republiky. Ide o podporu rozvoja udržateľnosti mobility na splavných vodných cestách prepojením tradičných spôsobov dopravy, ekologicky šetrných druhov dopravy s cieľom zlepšiť dostupnosť a vytvoriť koncept, koncept udržateľnej verejnej osobnej dopravy v Slovenskej republike. Zlepšením dostupnosti občanov žijúcich pozdĺž splavných vodných ciest svojimi aktivitami, práca, škola, lekár a tak ďalej, sa podporí posun k ekologicky šetrnému dopravnému systému ako podmienka na zmiernenie emisií skleníkových plynov, znečisťujúcich látok, hluku, čím sa zvýši kvalita. Návrh... Kvalita života. Návrh zákona predpokladá negatívne aj pozitívne vplyvy, ktoré sú bližšie spracované v doložke vplyvov. Záverom si vás dovoľujeme požiadať o podporu prerokovaného návrhu.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 18:03 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:03

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1684). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. V zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republike v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 18:03 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:05

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel vyjadriť k tomuto zákonu o vnútrozemskej plavbe v tom zmysle, že pán minister si pamätá, keď predkladal iné, iné novely alebo novely tohto istého zákona, ale týkali sa iných jeho častí, a vtedy som sa pýtal, že prečo už vtedy neuvažuje ministerstvo do zákona teda dať presne, ako chce dotovať takúto dopravu, keď už hovorí o tom, že to bude vo verejnom záujme. A vtedy som aj spomínal, že máme tu zákon o cestnej doprave, kde dotujú verejnú dopravu kraje, máme tu zákon o prevádzke na dráhach, kde zase dotuje túto dopravu štát, samozrejme, s malými výnimkami, ak je to v rámci VÚC, tak môže to robiť aj VÚC. A bol som veľmi zvedavý, s čím príde ministerstvo dopravy v zákone o vnútrozemskej plavbe, pretože mal som výhrady k tomu, že, že štát by mal dotovať lodnú dopravu. A všetci dobre vieme, koľko, aké sú možnosti v rámci celého Slovenska na výkon osobnej lodnej dopravy. Máme tu Dunaj a máme tu v podstate Váh. To sú dve rieky, na ktorých sa môže nejakým spôsobom vo väčšej alebo menšej miere vykonávať osobná vodná doprava. A dnes tu teda máme zákon.
Ešte sa možno vrátim. Ja som práve preto aj o tom hovoril, že ak už to má byť dotované, tak to nechajme na kraje, pretože doprava Šamorín – Bratislava, tak ako sa spomína v tomto návrhu zákona, je pre mňa regionálna doprava a nie doprava v rámci Slovenska, v rámci štátu. Tak ako sa to dá povedať, povedzme, o diaľkovej železničnej doprave. Nakoniec sme sa teda dočkali takejto novely zákona o vnútrozemskej plavbe a, čuduj sa svete, v návrhu zákona je to teraz nasledovne, že ak bude dotácia na vnútrozemskú plavbu sa poskytovať, tak časť tej dotácie vo výške 45 % bude platiť VÚC-ka, tá, cez ktorú prechádza takáto lodná doprava, a druhú časť, 55 % bude platiť štát.
A ja sa teda chcem spýtať, pán minister, akým kľúčom ste na tieto dve čísla prišli? Prečo, prečo štát 55 % a VÚC-ky 45? Prečo to neni, ja neviem, 10 % štát a 90 % VÚC, alebo v úplne nejakom inom pomere? Ja osobne som a bol by som za to, ak, tak potom nech to je tak, ako je to s autobusmi, regionálnymi autobusmi. Ak VÚC-ka chce vykonávať takúto dotovanú dopravu, nech ju teda vykonáva, kľudne, za svoje rozpočtované peniaze, s ktorými disponuje VÚC. Ja viem, vy poviete, však aj to sú štátne peniaze, ale, dobre, tak potom napíšme aj do zákona o cestnej doprave, že sú to vlastne štátne peniaze. Nie. Tam máme napísané, že sú to peniaze, rozpočty krajov. Tak skúste mi, prosím, odpovedať, či to je nejako podložené nejakou expertíznou analýzou alebo nejakou inou výpočtovou metódou, že ste na to prišli, že 55 % z tejto dotácie má kryť štát a 45 kraj, cez ktorý tá vodná doprava bude prechádzať.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 18:05 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:05

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dôvodom vypracovania návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/844 do právneho poriadku Slovenskej republiky v rozsahu pôsobnosti ministerstva. Návrh zákona zohľadňuje zmeny smernice a len dopĺňa a spresňuje existujúce opatrenia. Obsahovo presunie niektoré definície a rozširuje požiadavku a obsah dlhodobej stratégie, obnovu fondu budov.
Na podporu elektromobility sa zavádza povinnosť vybaviť nabíjacími stanicami elektrických vozidiel infraštruktúru vedenia pre vlastníka novej alebo významne obnovenej budovy, ktorá má viac ako desať parkovacích miest, resp. nebytové budovy s viac ako 20 parkovacími miestami. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje v súlade s transpozíciou k dátumu 10. marca 2020.
Predkladaný vládny návrh zákona bol prerokovaný Ústavnoprávnym výborom Národnej rady, gestorským Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, uvedenými v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky, súhlasíme.
Vážení prítomní, ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 18:05 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:11

Milan Mojš

Vystúpenie v rozprave 18:13

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Keď sme tu mali tento návrh zákona v prvom čítaní, tak som upozorňoval na skutočnosť, že opäť, keď ide o transpozíciu nejakej európskej smernice, chceme byť pápežskejší ako pápež. Európska únia nám dáva smernice, schvaľuje nariadenia. Medzi týmito dvoma vecami je veľký rozdiel, pretože smernica dáva usmernenia, aby sme si pripravili národnú legislatívu. Nariadenie je zákonom. Tu hovorí aj návrh tohto zákona alebo zmeny zákona o tom, že ideme aplikovať európsku smernicu. Ja som sa na tú smernicu pozrel a už, ako hovorím, už v prvom čítaním som povedal, že sme nevyužili všetky možnosti a aj možné výnimky, ktoré nám táto smernica umožňuje.
Nedostal som na to nejakú relevantnú odpoveď, prečo sme to tak urobili, ani počas prvého čítania. Potom v rámci rokovania výboru štátny tajomník ministerstva dopravy povedal, že preto, lebo, a preto to tam nechali bez tej výnimky, o ktorej neskôr budem hovoriť, lebo takto je to v stratégii rozvoja elektromobility Slovenska. Ale opäť nebolo to odôvodnené, že prečo teda to je v tej stratégii. Tak to teda z tej stratégie dajme preč, lebo zase hovoríme o tom, že Európska únia nám niečo predpísala a my to aplikujeme a neumožňujeme to, čo nám aj ako výnimky dovoľuje. A potom aj nakoniec tá verejnosť, samozrejme, je tak naladená. Naladená tak, že Európska únia nám len diktuje a my len počúvame, nerozmýšľame a implementujeme.
V smernici, v európskej smernici sa hovorí konkrétne o tom, čo tu pán minister hovoril, že zákon predpisuje povinnosť pri inštalácii nabíjacej stanice v nebytových objektoch a bytových objektoch. A konkrétne v tomto prípade európska smernica umožňuje udeliť výnimku malým a stredným podnikom, aby takúto povinnosť nemali. Ale nie, my tú výnimku sme nedali, my sme im to jednoducho nakázali v zákone. A tak, keď takýto zákon schválime, sa budú čudovať všetci tí podnikatelia, ktorí vlastnia, či sú to obchodné centrá alebo aj iné, parkovacie domy alebo iné prevádzky, kde je viac ako desať parkovacích miest, pán minister hovoril o dvadsiatich, ale to sa v zákone hovorí až od roku 2024, ale ak je podľa tohto, ak bude viac ako 10 parkovacích miest v nebytovom objekte, tak musí tam byť jedna nabíjacia stanica. Ako vravím, smernica Európskej únie nám hovorí, že štát, jednotlivé členské štáty môžu dať výnimku pre malé a stredné podniky, to znamená podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov alebo ich obrat nepresahuje 50 mil. eur, a toto do zákona nedáva.
A preto sme sa s kolegami Janou Kiššovou a Radoslavom Pavelkom rozhodli podať pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu a teda v rámci rozpravy alebo na konci rozpravy si dovolím znenie tohto pozmeňujúceho návrhu prečítať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej a Radoslava Pavelku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1550).
1. V čl. I bod 16 § 8a sa za odsek 4 doplní odsek 5, ktorý znie:
"(5) Požiadavky podľa odsekov 1 a 4 sa nevzťahujú na nebytové budovy, ktoré vlastnia a využívajú podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur."
Jednoduchá úprava.
Dávam, mám to dvojmo, nech sa páči, pán spravodajca, aby ste to mali.
V prípade, že bude náš pozmeňujúci návrh schválený, podporíme tento zákon. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 18:13 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video