51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.10.2019 o 12:59 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12:59

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno. Ja len teda poviem veľmi krátko, aby som nezdržiaval.
Nech by sa pripravil akýkoľvek zákon dobrý, prax ukáže, čo treba ešte zmeniť. A najmä v zdravotníctve sú to, ako keby to bol živý organizmus. Zatiaľ je pripravená vízia, chvalabohu. A ja ju vítam a prosím takisto všetkých, aby tú víziu podporili. Konečne začína byť svetielko v tom tuneli, akým smerom, kam sa má zdravotníctvo uberať. Ak budú chyby a ukáže sa v priebehu toho, toho, implementácie do života, no tak sa urobí zmena. Ten, čo tu bude, tak urobí.
Ale ja vítam jedno a som, som rád, že naozaj prvýkrát má takáto obrovská reforma úspech, že vojde do života, pretože je to napriek (naprieč, pozn. red.) politickým spektrom.
Ďakujem pekne. A ďakujem pani ministerke aj jej tímu za to, čo proste odviedli. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.10.2019 o 12:59 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:00

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi dnešným posledným zákonom zvŕšiť moje dnešné vystúpenia. Je to zákon č. 576. A ako veľmi dobre viete, tento zákon bol spolu na vládu prvýkrát predložený spolu so zákonom o stratifikácii, a ako tu aj dobre bolo spomenuté alebo správne, ony, tieto zákony dva, veľmi k sebe naväzujú.
Cieľom zákona 576, resp. novely zákona, ktorý tu dnes predkladám, je posilniť následnú dlhodobú zdravotnú starostlivosť, v ktorej Slovensko veľmi zaostáva.
Naším cieľom je navýšiť počet lôžok pre následnú zdravotnú starostlivosť, aby dlhodobo chorí alebo starší pacienti mohli byť po zvládnutí akútneho stavu liečiť na oddeleniach a zariadeniach dlhodobo chorých, ktorých je v súčasnosti nedostatok.
Cieľom úprav v oblasti následnej zdravotnej starostlivosti je posilnenie poskytovateľov ošetrovateľskej a paliatívnej starostlivosti v tých zdravotníckych zariadeniach, Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, hospic, týmito návrhmi, a to: o rozšírení verejnej minimálnej siete ADOS-iek, DOS-iek a následných lôžok, a to tým, že agentúr domácich ošetrovateľských starostlivostí by sme chceli zvýšiť o 300, zo súčasných 809 na 1 128. Ďalej by sme chceli zvýšiť počet kamenných hospicov, v súčasnosti jeden na jeden VÚC návrhu na dva VÚC, a takisto by sme chceli posilniť mobilné paliatívne tímy, a to minimálne jeden na každý okres.
Cieľom tohoto návrhu zákona je to, aby pacienti po akútnom stave boli doliečovaní na lôžkach následnej starostlivosti, a pacienti, ktorí môžu byť prepustení do domáceho ošetrenia, mohli čím skôr ísť do domáceho ošetrenia a aby mali k tomu personál, či už paliatívny personál, alebo ošetrovateľský personál.
Taktiež cieľom tohoto predkladaného návrhu je revízia indikácie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci a rozšírením pôsobnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o kontrolu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Lebo sa nám veľmi veľakrát stávalo, pamätáte si, že v týchto sociálnych zariadeniach sa nám kuchári prezentovali ako zdravotné sestry alebo lekári a my sme tam nemali možnosť robiť dohľad.
Ďalším cieľom úpravy je rozšíriť dávku nemocenského poistenia na ošetrenie blízkej osoby počas obdobia, v ktorej poskytuje chorému blízkemu starostlivosť, ľudovo povedané, OČR-ka sa bude predlžovať na tri mesiace a ten rodinný príslušník, ktorý ju bude poberať, bude poberať 50 % zo svojho platu.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.10.2019 o 13:00 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:03

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1613). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ďalej vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.10.2019 o 13:03 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:05

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tento zákon je veľmi dobrý a veľmi potrebný. Aj to, že rozširuje pri OČR-ke dĺžku možného pobytu doma so svojím dieťaťom alebo takisto pri PN-ke na 14 dní.
Ale chcem sa vrátiť k tej, k tej následnej terapii alebo k tej následnej starostlivosti. Je to veľmi dôležitá vec a práve preto, že keď u nás v tej perióde po revolúcii sa redukovali lôžka, tak vždycky sa redukovali chronické lôžka. Zostávalo strašne veľa akútnych lôžok a práve o tom teda je teraz tá stratifikácia. A musíme sa vrátiť k tomu, že potrebujeme zvýšiť počet chronických lôžok.
Ten stav, ktorý je dnes, je veľmi zlý, pretože keď oznámia rodine po tom, čo po nejakej akútnej príhode je pacient zastabilizovaný niekedy po štyroch dňoch alebo po siedmich dňoch, povedia mu, že pacient je zastabilizovaný, že si ho môžu zobrať domov alebo nech si niekde vybavia. A teraz čo? Kde si vybavia? Je pár lôžok na oddeleniach dlhodobo chorých, na doliečovacích, málo rehabilitačných, kde takéhoto pacienta dať? Kým sa povybavujú papiere a tak ďalej, to niečo trvá a rodina má veľký problém. Nie je jednoduché zostať doma a zobrať si svojho príbuzného a starať sa o neho. Koľkokrát v tom dome nie je bezbariérový prístup alebo bezbariérové prostredie, takže sú s týmto veľké problémy. Tento stav tento zákon rieši a veľmi dokáže pomôcť, samozrejme, tým pacientom aj tým rodinám.
Nechcem to tu veľmi dlho zdržovať. Je to, je to veľmi dobrá vec a je to veľmi dôležitá vec. Ja to vidím, že by to mohol byť až ideálny stav, až na jednu vec. Vidím tam trošku riziko vo financovaní. V tom financovaní, keď sa pozriem na doložku vybraných vplyvov, tak je v pripomienkach vplyv na rozpočet v doložke vybraných vplyvov, je negatívny vplyv na rozpočet na tento rok 1 200 000 eur, v roku 2020 už to bude vyše 21 mil., potom v každom roku to vychádza okolo 21 mil.
Ja sa trošku bojím, že sa to bude zneužívať a že to nebude stačiť.
Takže moja otázka, nechcem to tu moc zdržovať, keby pani ministerka vedela povedať, že aké budeme mať váhy a protiváhy na to, aby sa to nezneužívalo. Pretože aj dneska vieme, že predpisujeme strašne veľa liekov, lekárov vyzývame už roky rokúce, aby sme predpisovali menej, a nevieme to dosiahnuť. A bojím sa, že toto môže byť zneužívané a samozrejme, že rodiny o to budú mať záujem, ale, samozrejme, možno až to budú chcieť zneužívať.
To je asi tak všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.10.2019 o 13:05 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:08

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, musím s tebou úplne súhlasiť. Je to tak, ako si hovoril. Preto si myslím, že je to dobrý návrh, aj potrebný.
Na druhej stráne musíme tu zaviesť nejakú reguláciu, lebo bez regulácie môže sa stať alebo môžu to určité skupiny zneužiť a potom bude to, o čom si rozprával, že bude málo peňazí.
Takže preto treba monitorovať ten stav a stále regulovať, regulovať, lebo bez regulácie fakt môžu sa tam stať tie obavy, ktoré si tu vyslovil.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 13:08 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:09

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja mám presne tú istú nieže obavu, ale otázku, že či je ten vplyv na budúci rok aj v Sociálnej poisťovni, ale teraz najmä nás zaujíma zdravotníctvo, teda tých takmer 15 mil. už zainkorporovaných v rozpočte na budúci rok. Teda že či naozaj to verejné zdravotné poistenie dostane tých 15 mil., lebo keď som pozeral na ten rozpočet, tak opäť sú tam trošililinku aj niektoré nereálne úspory zakalkulované. Chápem, že sa znova tlačí s nejakými financiami na súkromné poistenie, ale naozaj chcem sa opýtať, či tento údaj tam fyzicky je zaznamenaný, lebo priznám sa, nepamätám si.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 13:09 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:10

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Som rád, že, že máte podobný názor, a budeme, budeme veľmi zvedaví, teda čo mi povie pani ministerka, ale hlavne ako sa tomu bude dať zabrániť, pretože ľudia vedia všeličo vymyslieť a obísť, aby, aby sa to neudialo, čoho sa bojíme.
Ešte jednu vec by som sa pani ministerky spýtal, že tá stratifikácia má bežať až do roku 2030 a táto následná starostlivosť, ak prejde, tak by začala od budúceho roka. Vidím už nejakých súkromných poskytovateľov, ktorí sa na to dokážu pripraviť a resp. budú to vedieť ďaleko rýchlejšie zrealizovať možno ako riaditelia nemocníc, a nakoniec aby sa nestalo to, že, že celá tá možnosť a celé tie finančné prostriedky prejdú do nejakého súkromného sektora a nemocnice, kým sa pripravia na to a začnú to realizovať, tak už možno bude neskoro. Ešte takúto otázku mám.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 13:10 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:11

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prepáčte. Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ja ti odpoviem, Marek, ale nesmej sa, dobre. Takže veľmi pekne ďakujem za tie otázky.
Ja stále hovorím, ono by to bolo, prosím vás, ideálne, keby to bolo prijaté spolu. Tento zákon dokáže žiť aj bez stratifikácie, ale oveľa väčší efekt budeme mať, keď bude žiť spolu so stratifikáciou.
V rozpočte, idem postupne, v rozpočte je alokovaných 13 mil. v rámci policy change stĺpa, ktoré teda sme bojovali s pánom ministrom Kamenickým, na následnú zdravotnú starostlivosť. To nie sú len ústavné lôžka, tam sú aj domy ošetrovateľskej starostlivosti, následné lôžka.
Potom ja som veľmi, a teda asi poznáte môj názor, ja veľmi tlačím na to, aby pacient čím skôr mohol ísť domov. My chceme posilniť agentúry domácej ošetrovateľskej. Tam by sme chceli zaviesť aj, aj reguláciu, aby teda aj pre pacientov na lazy boli tieto agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ja som sľúbila mnohým sestrám, ktoré práve poskytujú túto, túto službu, že im sa neoplatí autom chodiť do vzdialených regiónov. Čiže toto chceme, aby aj ľudia na lazoch, vo vzdialených regiónoch mali možnosť domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Takisto veľkú časť týchto finančných prostriedkov by mali poberať aj tie tímy, mobilné paliatívne tímy, aby nám ľudia v dôstojných domácich podmienkach mohli zomierať. A takisto by som bola veľmi rada, aby boli vybudované aj kamenné paliatívne oddelenia.
Ako sa to, ako to nezneužiť? Ja už som dala list zdravotníckym zariadeniam, všetkým štátnym zdravotníckym zariadeniam, kde je jasná otázka, aby nám zadefinovali, koľko, kde môžu rozšíriť lôžok následnej starostlivosti, v akom časovom horizonte sa budú rozširovať lôžka následnej starostlivosti a koľko môže vzniknúť nových lôžok paliatívnych oddelení.
My sme mali rokovanie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, kde je jasná stopka na zazmluvňovanie nových poskytovateľov následnej alebo dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Aby sme išli v kontexte stratifikácie, najprv sa musíme pozrieť na naše nemocnice, ako budú vyzerať, kto bude koľko redukovať a v akom čase akútnych lôžok, kto v akom čase ich bude reprofilizovať na následné lôžka a potom sa môžeme baviť o tom, či niekde treba, aby vzniklo na zelenej lúke nejaké súkromné alebo aj štátne zdravotné zariadenie, ktoré poskytuje následnú starostlivosť.
Čiže regulátorom zase sú poisťovne, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, kde, samozrejme, teda regulátorom, je to na zmluvnom vzťahu sociálnej, zdravotnej poisťovne, nad tým je regulátor štát, kde jasne je deklarované, že, hovorím, bolo by to najlepšie, keby to bolo v rámci stratifikácie. My si predstavujeme, aby už pre existujúce zdravotnícke zariadenia tam vznikali, resp. reprofilizovali sa tieto následné lôžka. A keď tam bude dostatok a ešte bude nejaký priestor na to, aby vznikali nové, čo sa týka badžetu a potreby spoločnosti, až potom je tu priestor na to, aby vznikali nové na zelenej lúke.
Kľudne, ak máte pocit, že by to mohlo ohroziť alebo že by tam tá účinnosť mohla byť nejaká interferujúca a aby teda, samozrejme, sme tu nemali nejakých výmyselníkov, ktorí by na tom si chceli nejako zarobiť, môže sa tam posunúť účinnosť. S tým ja nemám najmenší problém. Ale, prosím vás, účinnosť v rámci vzniku a rozšírenia ADOS-iek, mobilných paliatívnych tímov, hospicov, to myslím si, že tam sme už dávno po hodine dvanástej a ľudia nám umierajú v katastrofálnych podmienkach.
A čo nás k tomu viedlo, aj nás to oveľa viac stojí. Pretože teraz, keď máte pacienta umierajúceho na onkologické ochorenia alebo srdcové zlyhávanie, tento pacient vôbec už nemôže ležať na onkológii. Blúdi vám po interných oddeleniach, vy tam s ním neviete, čo budete robiť, a tak ho dáte na nejakú izbu, kde vám v priebehu týždňa zomrie, a tam ten pacient zomiera nie tak, ako by mal, nie v takých podmienkach. A toto mal riešiť tento zákon.
Ďakujem pekne. Ak som teda odpovedala na všetky otázky. Keď nie, veľmi rada doodpoviem, prípadne aj v rámci ešte druhého čítania v zdravotníckom výbore môžme sa o tom pobaviť, prípadne o tom posunutí účinnosti. Len vás prosím, aby sme čím skôr pustili tie ADOS-ky, a teda mobilné paliatívne tímy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.10.2019 o 13:11 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:17

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak rozmýšľam, že s kým si pokecám. Viete, odôvodňovať návrh zákona s prázdnymi stoličkami veľmi sa mi nechce, lebo nevidím v tom nejak význam, lebo predkladať návrh zákona znamená presvedčiť kolegov a veľmi nemám koho tu presviedčať. To nie je výčitka, to je konštatovanie.
Takže predkladáme návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty. Predkladáme ho za klub SME RODINA. Podpora a rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republike je jednou z hlavných priorít nášho hnutia. Táto podpora vychádza aj zo záverov rokovania Rady Európskej únie z mája 2019 o konkurencieschopnosti odvetvia cestovného ruchu ako hnacej sily udržateľného rastu pracovných miest.
Zákonom č. 323/2018 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2019, sa novelizuje zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorým sa rozširuje uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty. Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane sa s účinnosťou od 1. januára 2019 uplatňuje na ubytovacie služby uvedené v kóde 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 1. V kóde 55 CPA sú uvedené nasledovné ubytovacie služby: hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov, ostatné ubytovacie služby.
Ubytovacie zariadenia však poskytujú popri samotnom ubytovaní rad ďalších služieb, ako sú napríklad upratovanie, recepčné služby, raňajky, parkovanie a podobne. Upratovanie a recepčné služby sú v súčasnosti súčasťou ubytovacej služby so zníženou sadzbou dane. V ubytovacích službách však doposiaľ neboli súčasťou zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty, v ubytovacích službách však doposiaľ neboli súčasťou zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty napríklad ubytovanie s raňajkami, ak je voči zákazníkovi uplatnená samostatná cena za poskytnuté raňajky, ako aj ubytovanie s polpenziou alebo s plnou penziou.
Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh zákona, ktorého cieľom je znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % aj za poskytovanie jedál zákazníkom, ktorým sú zároveň poskytované ubytovacie služby.
To bolo také odôvodnenie z dôvodovej správy.
(Rečník počíta poslancov v sále.) Traja, štyria, piati, normálne selfíčko si môžeme urobiť spolu všetci a sa tam aj vojdeme.
Čiže cieľom nášho návrhu zákona je znížiť DPH na stravovacie služby tam, kde sa poskytujú ubytovacie služby. To znamená, znížená DPH na stravovacie služby neznamená, že znižujeme dépeháčku McDonaldu, ale ak by mal taký McDonald ubytovanie, tak to už by tam platilo. To znamená, ide nám o, najmä o penzióny, malé ubytovne, detské tábory, školy v prírode. To znamená všade tam, kde sa ubytujete, a aby ste mali aj to stravovanie so zníženou dépeháčkou. Pomôže to najmä práve týmto malým prevádzkam, ktoré potrebujeme na Slovensku podporovať.
Keď idete do Tatier, tak vidíte v tých rodinných domoch častokrát izby na prenájom a podobné služby. Niekedy celé domy prenajímajú. A prečo ich nepodporiť, aby boli motivovaní, napríklad poskytovať aj také raňajky alebo večere, pokiaľ by sme im znížili tú dépeháčku nižšie.
Ja si osobne myslím, že to veľmi pomôže, a apelujem na pána kolegu Pamulu zo Slovenskej národnej strany, keďže je to téma, ktorá ich zaujíma v súvislosti s rekreačnými poukazmi a ďalšími vecami. Je to návrh zákona, ktorý, poprosím, pán kolega, skúste tlmočiť u vás na klube, aby ste zvážili jeho podporu, keďže v podstate súvisí to s tým, čo už ste urobili, keď ste znížili dépeháčku na ubytovacie služby, aby sa znížila aj dépeháčka aj na stravovacie služby tam, kde sa klient alebo zákazník ubytuje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.10.2019 o 13:17 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:22

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, je nás tu fakt málo, ale nevadí, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.10.2019 o 13:22 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video