53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 10:46 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:42

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, v skrátenom legislatívnom konaní.
Dôvodom je snaha zabezpečiť ošetrovaným osobám Ústavou Slovenskej republiky garantované základné práva na zachovanie dôstojnosti a ochranu zdravia a zabezpečiť rodinným príslušníkom vykonávajúcim osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí ústavou garantované základné právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu.
V rámci analýz predchádzajúcich príprave zákona o stratifikácii nemocníc bola osobitne analyzovaná potreba koncepcie dlhodobej starostlivosti, v rámci ktorej bola v súvislosti s identifikovanými nedostatkami zdravotnej starostlivosti, ako je napríklad dostupnosť lôžok, odborného personálu, parciálne bola identifikovaná akútna potreba vytvorenia podmienok výkonu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí ošetrovaných osôb, zabezpečeného rodinným príslušníkom a podporovaného domácou ambulantnou starostlivosťou. A s tým súvisí potreba zabezpečenia náhrady príjmu rodinných príslušníkov vykonávajúcich osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí.
Prerokovaním návrhu zákona v riadnom legislatívnom procese by sa nežiaduci stav predlžoval a prehlboval.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.12.2019 o 10:42 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:44

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1931 z 28. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1824), na prerokovanie ihneď Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády budú informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 62. schôdzi a uznesením č. 224 z 3. decembra 2019 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2019 o 10:44 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:46

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani spravodajkyňa, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, máme na stole tretí a dúfam, že už dnes posledný návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona. Domnievam sa, že podobne ako u tých predchádzajúcich dvoch návrhov, ani v tomto prípade nie sú dané dôvody, ktoré predpokladá zákon o rokovacom poriadku, pre to, aby sa legislatívne konanie skracovalo.
V tých predchádzajúcich dvoch, dvoch návrhoch bol istý moment naliehavosti. V jednom prípade sú to informácie, ktoré sa dozvedáme, ktoré potvrdzujú tie najhoršie obavy, ktoré o stave súdnictva a orgánov činných v trestnom konaní, konkrétne prokuratúry, už dlhodobo máme a teraz sa tie obavy dajú doložiť nejakými konkrétnymi nahrávkami. V prípade návrhu na skrátené legislatívne konanie o podpore z európskych štrukturálnych a investičných fondov zase je tam hroziace prepadnutie desiatok miliónov eur alebo až stoviek, ak nedôjde k zlúčeniu operačných programov. A síce aj o jednom, aj o druhom sme vedeli, vedeli sme dlhodobo, ale dobre. Keď sa to nezrealizuje, tak v tom druhom prípade naozaj nastanú nejaké hospodárske škody a ten prvý prípad je, je naozaj aspoň aktualizovaný tými zverejnenými informáciami.
Čo je však dôvodom alebo podnetom, prečo sa máme skráteným legislatívnym konaním vysporiadať s novelou zákona o sociálnom poistení? V odôvodnení sa píše, že predmetná právna úprava vychádza z analýz predchádzajúcich príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v tejto súvislosti bola osobitne analyzovaná potreba koncepcie dlhodobej starostlivosti, v rámci ktorej bola v súvislosti s identifikovanými nedostatkami zdravotnej starostlivosti parciálne identifikovaná akútna potreba vytvorenia podmienok výkonu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí ošetrovateľských osôb, zabezpečovaného rodinnými príslušníkmi a podporeného domácou ambulantnou starostlivosťou a s tým súvisiaca potreba zabezpečenia náhrady príjmu rodinných príslušníkov vykonávajúcich osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí.
Samotná téma vecne je úplne, úplne legitímna. Tiež sme o nej asi vedeli už dlhodobejšie, ale dobre, tak, tak teraz nám to potvrdili nejaké, nejaké analýzy. Len nerozumiem celkom, v čom je ten moment naliehavosti, že to má byť prerokované teraz, keďže jednak to vyplynulo z analýz predchádzajúcich príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti; stratifikácia nemocníc, no tak ale to sme tu už mali v prvom čítaní, v druhom čítaní, odsúvali sme ju na ďalšiu schôdzu. Hlasovanie v druhom a v treťom čítaní a teraz, teraz opäť aj v rámci, v rámci schôdze, čiže tam ten čas ak, ak boli nejaké analýzy, ktoré predchádzali, predchádzali príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ak z tých analýz vyplynula potreba upraviť aj výkon osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí ošetrovaných osôb, zabezpečovaných rodinnými príslušníkmi a domácej ambulantnej starostlivosti, no tak ten čas tu bol a ten návrh mohol prísť, mohol prísť aj skôr. A v prípade, že neprišiel, tak opäť je tu otázka, že čo také sa stane, ako naliehavo sú ohrozené základné ľudské práva, keď to je stav, ktorý tu máme už roky. Desiatky, desiatky rokov a teraz, keby, keby vláda, vláda schválila návrh, máme ho v parlamente, keby teraz ten návrh šiel normálnym legislatívnym procesom, tak ešte máme v tomto volebnom období čas ho schváliť a môže, môže nadobudnúť účinnosť. Opäť je to otázka rozdielu, rozdielu pár týždňov a budeme mať, budeme mať zákon schválený normálnym, štandardným legislatívnym procesom, akurát že sa budeme musieť nechať trochu vyrušiť, vyrušiť vo vedení volebnej kampane tým, že bude nejaká schôdza, na ktorej by sme to prejednali a schválili v druhom čítaní.
Čiže ak mi niečo ušlo, nezachytil som to ani, ani vo vystúpení pána ministra úvodnom a nezachytil som to ani v tom písomnom odôvodnení, že v čom je problém, že prečo toto musí byť riešené v skrátenom legislatívnom konaní, keď ide o návrh, ktorý vychádza z analýz predchádzajúcich príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je už dávno, dávno v parlamente, dávno bola, dávno bola v pripomienkovom konaní, ktoré hovorí o potrebe koncepcie dlhodobej starostlivosti, a my to tu ideme riešiť skracovaním legislatívneho konania.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 10:46 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:52

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ti za tvoje vystúpenie, Ondrej, ale mám otázku – myslím, že to je v rámci faktickej poznámky povolená vec – na teba, lebo ja si ťa vážim, že si človek, ktorý je veľmi aj taký korektný, aj sa slušne vždy vystupujúci, vecný, snaží sa či kriticky, či pochvalne ísť najmä po obsahu a aj teraz si vystupoval veľmi korektne. Zobral si si zdôvodnenie vlády, ja som si ho tiež prečítal, vo vzťahu k skrátenému legislatívnemu konaniu. Zobral si ho vážne a snažil si sa v ňom hľadať teda nejakú pravdu, že či teda naozaj tá otázka ošetrovného je otázka, ktorá musí byť riešená skráteným legislatívnym konaním. A pokiaľ som ťa správne počúval, tak počas celého toho vystúpenia si nehol brvou, neunikol ti nejaký úsmev alebo, naopak, znepokojenie, ani náznak toho, čo ale predpokladám, že vieš. A to je moja otázka, či vieš, aký je reálny zmysel tohto skráteného legislatívneho konania. Že ten reálny zmysel nemá, samozrejme, nič spoločné s nevyhnutnosťou okamžite zaviesť tento inštitút, ktorým je to odôvodnené, ale že je to celé o riešení teda chaosu v oblasti minimálnych dôchodkov, ktorý táto koalícia zaviedla o schôdzu predtým, ale keďže nie je tam ochota to ani nejakým spôsobom priznať a k tomu ja ešte tiež asi budem chcieť vystúpiť, tak sa to maskuje iným opatrením. Tiež bohumilým, ale takým, pri ktorom to zdôvodnenie toho skráteného legislatívneho konania už naozaj nijako neobstojí. Tak sa ťa chcem len spýtať, že ty si, ty naozaj o tom nevieš, alebo si natoľko korektný, že si nechcel pána ministra, teda mu povedať do očí, že predkladá do parlamentu zákon s úplne iným odôvodnením, ako je jeho skutočný úmysel.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 10:52 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu, pán poslanec Beblavý. No, samozrejme, že ja predpokladám, že pán minister a vláda myslia vážne to, čo nám, to, čo nám tu predkladajú, a keď, keď tvrdia, že dôvodom na skrátené legislatívne konanie je potreba riešenia problémov ošetrovania osôb v prirodzenom prostredí, tak asi, asi to myslia vážne alebo sa tak aspoň, aspoň tvária. No ak by, ak by to odôvodňovali tým, že treba riešiť chaos v súvislosti so zavádzaním minimálnych dôchodkov, ktorý si sami vyrobili na predchádzajúcej schôdzi, tak to by možno bolo také autentickejšie zdôvodnenie a možnože, možnože ten pocit naliehavosti by tam, by tam bol, bol silnejší, lebo teda ak nejaký chaos vyrobili a teraz môžu s tým vzniknúť nejaké reálne problémy, tak to by aspoň znelo vierohodnejšie.
Len opakujem, sme v bode návrh na skrátené legislatívne, legislatívne konanie a hroziaci chaos vyznieva vierohodnejší dôvod pre, pre skrátenie legislatívneho konania, ako to, čo máme napísané v tom návrhu a to, čo nám tu pán minister odprezentoval. Tak ja som sa snažil dopátrať, že čo je skutočný, skutočný dôvod a v rámci, v rámci toho, čo, čo vláda schválila a čo tu pán minister, minister odprezentoval, lebo teda očakávam, že vláda bude uvádzať skutočné, nie fiktívne dôvody, pre ktoré by mali byť nejaké návrhy prerokované v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 10:54 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:56

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ak dovolíte otázku, je 10.56 hod., mám teda hovoriť? Dobre, lebo potom aby sme nejakým spôsobom aj s faktickými tu neboli, neboli príliš dlho alebo teda môžme to prerušiť, ako poviete.
V každom prípade poďme k samotnému meritu veci, ja budem pokračovať tam, kde sme vo faktických poznámkach s kolegom Dostálom skončili. Ja na rozdiel od neho, priznám sa, že nemôžem brať to vysvetlenie skráteného legislatívneho konania vážne. Nemám v sebe možno až toľko dobrej vôle alebo naivity – podľa toho, ako sa na to pozeráme –, aby som ho vážne bral, pretože nevyžaduje to ani vlastnú spravodajskú službu, ani super inteligenciu, aby sme vedeli, prečo tu dnes to skrátené legislatívne konanie je. Koniec koncov je to verejne známe a verejne diskutované, že tým skutočným dôvodom je náprava alebo v skutočnosti ešte väčšie schaosenie nášho dôchodkového systému.
Dôchodkový systém je niečo, čo je dlhodobou a zásadnou súčasťou nášho sociálneho života, ekonomického života a politického života. To, ako sme schopní sa postarať, kto dostane koľko a za akých podmienok na starobu, je jedna z najväčších otázok štátnej politiky, je to aj najväčší výdavok štátu vôbec, ktorý bude len narastať. Teda ide o najzásadnejšiu vec. Zároveň je to vec, pri ktorej dlhodobá stabilita je asi najdôležitejšia, pretože ľudia musia byť schopní sa zariadiť, musia byť schopní vedieť, čo od štátu môžu čakať, musia byť schopní vedieť, ako na to majú reagovať, či si majú sporiť viac či menej, či radšej majú investovať do iných vecí, ako to všetko má byť. Preto dôchodkové systémy sa menia len veľmi pomaly, postupne a zrozumiteľne, tak, aby sa tomu ľudia dokázali prispôsobiť, aby tomu mohli veriť.
U nás zásadnejšia zmena dôchodkového systému bola v roku 2003 a 2004. Táto zmena prešla vtedy riadne vládou ako koncepcia dôchodkovej reformy a následne všetky zákony prešli riadne touto Národnou radou. Napriek tomu bola táto reforma kritizovaná, že nebola dostatočne vydiskutovaná a že mala byť tá diskusia ešte dlhšia, hlbšia a celospoločenskejšia a tak ďalej. Ja sa teraz nechcem vracať 15 rokov dozadu, spomínam to len preto, že pri poslednej veľmi významnej zmene trvalo rok, kým tá reforma išla od návrhu po schválenie legislatívy a ešte aj to bolo mnohým, myslím, vrátane vašej politickej strany, pán minister, málo. Aj miera konsenzu, ktorá za tým bola, vám bola nedostatočná.
Na minulej schôdzi schválil parlament jednorazovým opatrením najvýznamnejšiu zmenu v dôchodkovom systéme od roku 2004 a teraz do nej, do tejto najvýznamnejšej zmeny, idete vniesť v skrátenom konaní ešte jednu rovnako významnú podzmenu. Robíte to v skrátenom legislatívnom konaní a bez diskusie, ale robíte to hlavne spôsobom, ktorý veľmi poškodzuje túto krajinu, pretože nielenže nepomôže ten návrh viac skutočne chudobným oproti tomu, čo už bolo schválené, čo je to, na čom by sme sa vedeli zhodnúť, ale, naopak, ide pomáhať ľuďom, ktorí si to nezaslúžia. A ide hlavne vytvoriť obrovský priestor pre špekulantov namiesto poctivých ľudí, namiesto poctivých živnostníkov, ktorí si platia aspoň minimálne odvody, namiesto zamestnancov, ktorí musia platiť svoje odvody, namiesto mamičiek na materskej, za ktoré štát platí odvody. Týmto všetkým už touto zmenou pomôcť nejdete, teraz idete pomôcť a do budúcnosti otvoriť obrovskú dieru pre tých všetkých, ktorí, naopak, platiť nechcú alebo nevedia. Ale k tomu ja sa chcem vrátiť v diskusii k tomu návrhu samotnému, teraz viem, že sme v návrhu o skrátenom legislatívnom konaní, takže vrátim sa k samotnému legislatívnemu konaniu.
Takúto zmenu, ktorá podľa vašej vlastnej dôvodovej správy zasiahne státisíce ľudí, takúto zmenu, ktorá podľa vašich vlastných slov bude znamenať, že absolútne zmení povahu toho, aký dôchodok a kto má na aký dôchodok nárok, máme prijať v skrátenom legislatívnom konaní v priebehu 24 hodín? 48 hodín? Maximálne asi tých 48, viac nám nedáte. Zároveň takúto zmenu máme prijať, a to už je naozaj, myslím, že precedens, ešte tak, že ani nepriznáme, že túto zmenu prijímať ideme. My v tom skrátenom legislatívnom konaní, teda vy hovoríte o tom, že, o niečom úplne inom, čo tam v tom návrhu síce je, ale kvôli čomu každý vie, že nie je nevyhnutné sa teraz stretávať, koniec koncov parlament to mohol aj riadne schváliť, keby sme sa aj na jednej schôdzi ešte stretli, ak ste to chceli pred voľbami urobiť.
To znamená, že druhú najzásadnejšiu zmenu od roku 2004 schvaľujeme v skrátenom konaní, teda upravujete ju v skrátenom konaní, opravujete ju spôsobom, ktorý ju pokazí, opravujete ju spôsobom, ktorý vychádza na pomerne nespravodlivý a nevýhodný voči veľkému množstvu ľudí, robíte to bez možnosti akejkoľvek reálnej politickej, spoločenskej a ekonomickej diskusie a robíte to spôsobom, kde sa k tomu ešte ani nepriznávate v tom návrhu samotnom. Ani jedna veta tam nie je v návrhu na skrátené legislatívne konanie o tom, že táto zmena, ktorá sa naozaj dotkne státisícov ľudí, tam vôbec je.
Ja sa priznám, že to je niečo, čo ja nielenže neviem schváliť a podporiť, ja tomu ani neviem porozumieť. Prečo, pán minister, vy nemáte a vláda nemá tú základnú slušnosť to aspoň povedať, čo idete spraviť, či ste si tak vedomí toho, že idete spraviť niečo zlé a proti tomu, ako by to malo byť, alebo či už ste natoľko cynickí, že vlastne vám je tam jedno, čo je tam napísané. Ale ak je vám to jedno, pokojne ste tam mohli napísať aj pravdu, nebolo by to, nebolo by to predsa o nič horšie.
Z týchto všetkých dôvodov, pán minister, ja si vás dovoľujem požiadať, aby ste buď v tom záverečnom vystúpení priznali farbu a povedali, prečo tu sme, a zároveň aby sme sa dohodli na nejakej primeranej časovej lehote na diskusiu o tomto návrhu, ktorý ovplyvní státisíce ľudí, alebo aby ste ten návrh stiahli. Pretože ak je predmetom naozaj v skrátenom konaní to, čo tam píšete, tak potom naozaj ho skrátene schvaľovať nemusíme.
Toľko v zásade z mojej strany a teraz, ak dovolíte, na záver, ešte mám pár minút, sa chcem obrátiť okrem pána ministra aj na ostatných kolegov, všetkých poslancov Národnej rady. Viem, že pred voľbami sme všetci v pokušení robiť aj veci, ktoré by sme inokedy nenavrhovali, ktoré by sme inokedy neschvaľovali, len preto, že máme pocit, že z toho budú nejaké predvolebné body. Je to často pre krajinu nešťastné, niekedy aj šťastné, niekedy prejdú aj veci, ktoré by inak zabili politici a prejdú len preto, a sú dobré, že, že pred voľbami sa zrazu každý bojí voči niečomu dobrému sa postaviť, ale často prejdú aj zmeny nešťastné, zmeny, ktoré nivočia v skutočnosti životy ľudí. Ale ja chápem, prečo to pokušenie je, lebo pred voľbami sa zvyšuje tlak, tep, všetko možné a najmä povedzme v tomto prípade ani nemyslím pre vašu politickú stranu, ale pre stranu pána predsedu Danka je, sú tie prieskumy v takom stave, že, že aj ja by som na tom mieste mal ten zvýšený tep a zvýšený tlak, takže ja mu v tomto ako ľudsky môžem porozumieť. Ale nemôžeme a nemôžeme prijať, aby bol nivočený život ľudí kvôli tomu, že niekto má zvýšený tep a tlak z prichádzajúcich volieb a zo svojich preferencií. Je to jednoducho aj ľudsky, aj morálne, ale aj z hľadiska základnej zodpovednosti voči tejto spoločnosti neprijateľné. A to, čo je tam navrhované v tom návrhu, k čomu sa teda radšej ani nechcete priznať, to je niečo, čo naozaj poškodí, poškodí státisícom ľudí a, naopak, pomôže len takým, to, čo teraz navrhujete dopredu, že to bude, že im to bude pomáhať len špekulantom.
Ten návrh je opraviteľný, pán minister, a to chcem zdôrazniť na záver, aby nevznikol žiadny omyl. Ten návrh je opraviteľný. My naozaj môžme ešte opraviť minimálne dôchodky tak, aby boli funkčné, a my sme pripravení to aj urobiť, ale chcem vás veľmi pekne vyzvať, aby ste na to dali aspoň nejaký časový priestor, aby sme naozaj schválili takúto zásadnú zmenu s minimálnou nevyhnutnou diskusiou. Je to podľa mňa vaša povinnosť nielen člena vlády, je to základná povinnosť dobrého hospodára s peniazmi a životmi ľudí. A dúfam, že v tomto aspoň nám vyhoviete, že stanovíte termín minimálne 48 hodín na rokovanie výborov a pléna, aby sme mohli tento návrh opraviť na formu, ktorá bude všeobecne prijateľná.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 10:56 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:07

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, mňa zaujala jedna pasáž z odôvodnenia, prečo je potrebné takýto zákon prijať v skrátenom legislatívnom konaní a síce, že ak sa to neprijme, je to taká naliehavá potreba, že by mohlo dôjsť k porušeniu základných práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky. Tak to je tá naliehavá situácia po dvanástich rokoch vlády, Ficovlády, zrazu zistili, že tento zákon je porušením najzákladnejších ústavných práv. Dvanásť rokov to nevadilo, ale teraz pred koncom volebného obdobia, kde už je, zvoní zvonček na koniec vlády Roberta, vlády Roberta Fica a jeho kumpánov, tak teraz zistili, že vlastne porušovali základné práva garantované Ústavou Slovenskej republiky. Tak toto naozaj je fascinujúce zistenie, pán minister, ktoré nám tu prezentujete v pléne Národnej rady.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 11:07 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:08

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Beblavý, no ja som teda šokovaný, ty si naozaj myslíš, že by nám tu vláda predkladala niečo také, čomu sama neverí a že by nás vedome zavádzala? Že, že skutočným dôvodom je, že to dávajú kvôli chaosu, ktorý vyrobili s minimálnymi dôchodkami na predchádzajúcej schôdzi a tvrdili by nám, že tým riešia problém ošetrovného? To teda, tak ja som síce opozičný poslanec, nedôverujem vláde a neverím im ani nos medzi očami, ale zasa že by, že by takto klamali, no to sa mi nechce veriť. A ja teda dúfam, že, že pán minister sa bude ešte v rozprave, čo by som uvítal, aby bola možnosť reagovať, alebo, alebo aspoň teda v záverečnom slove k tomu vyjadrí, a teda vyvráti tie pochybnosti, ktoré ty máš, že by vláda mohla takto vedome zavádzať parlament.
Druhá vec, ktorú by som chcel povedať v reakcii na, na tvoje vystúpenie, je, že tak ja som možno naivný, ale ty sa mi zdáš taký prehnaný optimista, keď hovoríš o nejakých dvadsiatich štyroch alebo štyridsiatich ôsmich hodinách. Podľa mňa ten zámer je, aby sme to mali do večera sfúknuté a odhlasované vo všetkých troch čítaniach.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 11:08 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:10

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, pán kolega Beblavý, ja si myslím, že sme sa tu dostali do takej čudnej, zvrátenej situácie. Taká legislatívna červia diera sa tu vyskytla, lebo oficiálne by to malo byť tak, že skrátené legislatívne konanie by sme mali schváliť v momente, keď sú ohrozené základné ľudské práva a môžu spôsobiť veľké národné škody. Len my sme v situácii, kde práveže každým takýmto návrhom, ktorý sem prichádza v posledných dňoch, sú ohrozované základné ľudské práva a každým takýmto návrhom nám hrozia veľké národné škody. Táto koalícia sa pred voľbami dokonale zbláznila. Zločineckú organizáciu v tomto štáte kryjúci SMER – sociálna demokracia a diletantská národná strana, ktorá neprišla za štyri roky s jediným dobrým riešením a polomŕtva strana MOST – HÍD, ktorá stratila všetky svoje ideály a svoje hodnoty, budú robiť všetko pre to, aby zakryli únos tohto štátu, únos tejto krajiny a to, že čo sľubovali pred štyrmi rokmi, návrat v dôveru zodpovednosti v spravovanie krajiny, nedokázali doručiť. Zhumpľovali zdravotníctvo, zhumpľovali školstvo, znižujú štandard, čo sa týka ľudských práv, kašlú na ženy, kašlú na občanov, ktorí majú špeciálne potreby, nedokázali za štyri roky spraviť vôbec nič a aby s tým aspoň niečo pred očami verejnosti dokázali spraviť, tak prichádzajú v poslednú chvíľu s rôznymi vylepšeniami a presunom zlata, len aby sa zabudlo na to, že tu za štyri roky pre túto krajinu nespravili absolútne nič. A namiesto tohto, aby sa priznali a povedali, že to nezvládajú, ničia túto krajinu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 11:10 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:12

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Pani poslankyňa Dubačová.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 11:12 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video