58. schôdza

18.2.2020 - 26.2.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.2.2020 o 9:57 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:47

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1960 z 12. februára 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1840), na prerokovanie do 18. februára 2020 Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 64. schôdzi a uznesením č. 226 z 18. februára 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 58. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.2.2020 o 9:47 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:49

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, rokujeme o návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prídavku na dieťa, a ja mám pocit, že pán minister si z nás uťahuje a že ani on nemôže myslieť, že nám tu predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorý má platiť v tej svojej podstatnej časti od 1. januára 2021.
Sme vo februári 2020 a vláda prostredníctvom pána ministra sa nám pokúša nahovoriť, že je dôvod, že existujú zákonom stanovené dôvody na to, aby sme vo februári 2020 rokovali v skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona, ktorý má byť účinný o 10 mesiacov. Ale tie dôvody, žiaľ, nie sú uvedené v dôvodovej správe alebo v samotnom návrhu, ako by mali byť, vecne je tam formulácia: „Nakoľko doterajšia výška uvedenej štátnej sociálnej dávky v súčasnosti nereflektuje v plnej miere zvyšovanie životných nákladov, je nevyhnutné túto sumu aspoň čiastočne navýšiť, nakoľko uvedený stav je dlhodobo neudržateľný, je nevyhnutné predmetný vládny návrh zákona prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.“ Môžem tu zopakovať, kedy je možné skrátené legislatívne konanie: „za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody“.
V čom sú tie okolnosti mimoriadne? To sme sa nedozvedeli od pána ministra v jeho vystúpení, to sme sa nedozvedeli z návrhu, ktorý schválila a ktorý vláda predložila parlamentu. Aké základné ľudské práva sú ohrozené? Aké značné hospodárske škody hrozia štátu? Ako je ohrozená bezpečnosť štátu tým, že ak máte ten návrh, tak sa mohlo o ňom rokovať, mohlo sa o ňom rokovať minulý rok. Ale vy tu vlastne priznávate po troch svojich smeráckych vládach a po dvoch funkčných obdobiach pána ministra Richtera, že sú zrejme ohrozené sociálne a sociálne práva občanov, lebo výška prídavkov na deti je nedostatočná. (Odmlčanie sa rečníka.) Ešte by som nieže chápal, ale ešte by som uznal, že je nejaký drobný dôvod na rýchle schvaľovanie zákona o 13. dôchodkoch. Myslím si, že tie dôvody tam... (Kýchnutie v sále.) Na zdravie! ... nie sú, nie sú tak, ako ich zákon predpokladá, ale tam sa môžete aspoň tváriť, že ak sa majú už tento rok vyplácať 13. dôchodky, tak sa musí na to nejako Sociálna poisťovňa pripraviť. Ale pri prídavkoch na deti, ktoré majú byť zvýšené od 1. januára budúceho roku, sa už ani tváriť a myslím, že ani vy to nedokážete sa tváriť, že sú dôvody na skrátené legislatívne konanie.
A mňa to teda mrzí, že sme v parlamente a hovorím tu, hovorím tu do steny, že nikto ani z poslancov SMER-u, ani z poslancov SNS, ani člen vlády nemá potrebu hovoriť a vysvetliť, aspoň vysvetliť, prečo si myslíte, že sú dôvody na skrátené legislatívne konanie. Jediný dôvod je, že ani vy tomu neveríte sami. Že aj vy viete, že toto je len bohapustá volebná kampaň SMER-u a Slovenskej národnej strany, kampaň, na ktorú ste nedokázali nahovoriť ani svojho 4 roky spoľahlivého koaličného partnera MOST - HÍD, tak sa musíte spájať s fašistami, aby ste necelé dva týždne pred voľbami pretlačili opatrenia za stovky miliónov eur, ktoré sa dotknú až budúceho volebného obdobia, opatrenia, na ktoré ste mali 12 rokov, na ktoré ste mali prinajmenšom celé toto volebné obdobie, nespravili ste to a robíte to teraz, lebo ste v panike, ste v panike z toho, že koniec je blízko.
Ale toto vám nepomôže.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.2.2020 o 9:49 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:55

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ondrej, vo svojom vystúpení si hovoril práve o tom termíne 1. 1. 2021, odkedy by mal platiť zákon, teda pokiaľ prejde to skrátené legislatívne konanie, a ktorý, ktorý sa ho týka. No celé to naozaj je v duchu toho hesla, keď nepomôžem, tak aspoň potopím. A naozaj táto potopa nás tu čaká na všetkých frontoch.
Ja iba zopakujem aj to, čo som hovoril včera. Už len napríklad v energetike veľmi podobným spôsobom ministerstvo financií bolo vládou zaviazané, že do 30. 6. musí nájsť 180 mil. eur v rozpočte a do 31. 7. ich musí ministerstvo hospodárstva vyplatiť trom distribučným spoločnostiam. Opäť je to prenášanie nejakej zodpovednosti, nejaké látanie chýb tejto vlády. Bohužiaľ, na toto sme si zvykli. Akurát to naozaj to prekvapuje, že to sa deje takto krátko pred voľbami, resp. ani neprekvapuje, keďže naozaj, ako sme už dostatočne poukázali, ide o bohapustú predvolebnú korupciu. Dokazuje to aj to, čo si odcitoval zo samotnej dôvodovky, kde nie je preukázaný dôvod na skrátené legislatívne konanie. Koniec koncov toto sa týka všetkých troch legislatívnych návrhov. Ja by som naozaj čakal, že pokiaľ niekto sa odvoláva na skrátené legislatívne konanie, tak tam bude explicitne napísané, toto je ten dôvod, prečo k tomu pristupujeme.
No a potom možno také posledné na zamyslenie je, že komu vlastne dnes si toto hovoril, kvôli komu tu dnes sedíme a pre koho vlastne celé toto divadlo sa tu uskutočňuje. Včera sme mali situáciu, kedy pri prvom návrhu zákona tu sedela za predkladateľov iba pani Vaľová, teda za stranu SMER. Dnes, dnes sme poskočili. Dnes tu máme už štyroch poslancov.
Takže ja sa pýtam, že čo sa, čo sa teda deje, že, že takýto zákon a vlastne ho nepodporia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.2.2020 o 9:55 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:57

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Galek, ďakujem za reakciu. Som rád, že si sa opravil, keď si povedal, že ťa to prekvapuje. No po tých štyroch rokoch naozaj nás to už nemôže prekvapiť, že vládna koalícia takýmto spôsobom pristupuje, pristupuje k legislatívnemu procesu, a teda že ho zneužíva na bohapustú populistickú propagandu a ignoruje zákonom stanovené pravidlá legislatívneho procesu, ktoré si sama nastavila, lebo, lebo zákon o rokovacom poriadku prešiel veľkou novelou v tomto období. A ak sa im niečo nepáčilo, tak si to mohli upraviť, pravidlá, ktoré sami schválili a odsúhlasili, nie sú schopní dodržiavať.
To, čo je na tom nové, je, že tu nefunguje tá klasická štvorročná oficiálna vládna koalícia SMER-u a SNS s MOST-om, ale že sa spájajú s fašistami, ale to tiež nie je také úplne prekvapivé, lebo toho sme si tiež počas volebného obdobia zažili viac. A možno také nové je, že síce áno, áno, dochádzalo k porušovaniu legislatívnych pravidiel a konali sa skrátené legislatívne konania v situáciách, keď na to neexistovali zákonom stanovené dôvody.
Ale myslím si, že teraz je to výnimočne odfláknuté, že pri tých predchádzajúcich prípadoch sa vláda aspoň tak snažila tváriť, že, že ohrozené sú nejaké základné, základné ľudské práva, aj keď to bola taká divoká konštrukcia, ktorá by znamenala, že, že možno to napasovať takmer na všeličo. Toto odflákli takým spôsobom, že im je jasné, oni vedia, že my vieme, že aj oni si uvedomujú, že tam žiadne dôvody nie sú, tak si s tým nedali ani tú najmenšiu prácu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.2.2020 o 9:57 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:00

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vláda navrhuje zvýšiť sumu prídavku na dieťa. Každý v tejto sále vie, že je to bezbrehý populizmus, že je to predvolebná kampaň, ktorú táto korupčná a mafiánska vláda robí na úkor rodičov a ich detí.
Vy, premiér Fico, aj vy, bábkový premiér Pellegrini, aj vy, minister Richter, ste na rodiny totiž celé dlhé roky vytrvale kašľali. Počas pontifikátu najlepšieho ministra Richtera (rečníčka gestom ruky ukázala k pultu navrhovateľa) a jeho predchodkyne Tomanovej bol zdevastovaný celý sociálny systém, ktorý mal rodinám slúžiť. A teraz pred voľbami ste sa opovážili predstúpiť pred parlament po 12 rokoch bačovania SMER-u a slovenským rodinám núkať almužnu za voličský hlas! Musí to byť obrovský strach. Obrovský strach, že vás nezvolia, minister Richter. Musí to byť obrovská hrôza, ktorá vás prinútila spomenúť si aj na rodiny s deťmi po dlhých 12 rokoch.
Od roku 2012 až dodnes ste prídavky na deti zdvihli až o neuveriteľné dve eurá. (Rečníčka na okamih dvihla rukou hárok s grafmi, ukazujúc ho plénu.) To sú dve plnotučné mlieka, minister Richter. To sú dve plnotučné mlieka mesačne. Gratulujeme. Takto ste za osem rokov vy konkrétne pomohli rodinám a inak nič.
Tento semester som prednášala na univerzite rodinnú politiku. A viete čo? Už to nechcem robiť. Už to nechcem robiť, nechcem to robiť kvôli vám, vám konkrétne. (Rečníčka ukazovákom pravej ruky opakovane ukázala k pultu navrhovateľa.) Pred každým seminárom som si dávala záväzok, že tým mladým ľuďom už konečne poviem konečne niečo pozitívne. Niečo dobré, niečo, čo malo úspech, niečo, čo sa podarilo, že im porozprávam o niečom, čo sa rozvíja, čo rastie, čo sa má dobre v tej rodinnej politike. Pred každým seminárom som hrabala v dokumentoch, pýtala sa kolegov zo sociálnej oblasti, pýtala som sa svojich klientov a pýtala som sa dokonca aj ľudí na sociálnych sieťach, nech mi povedia aspoň jednu jedinkú pozitívnu vec, ktorou by som mladým ľuďom vedela aspoň trochu zdvihnúť náladu. Aspoň trochu im povedať a povzbudiť ich, že v rodinnej politike to na Slovensku nie je také hrôzostrašné, ako to na prvý pohľad vyzerá. A viete, čo som sa dozvedela po všetkých tých mojich otázkach? Nič. Nič, pozitívne. Najpozitívnejšie a ako tak motivujúce boli návrhy, že mám študentom povedať, že je blízko deň, kedy vy skončíte, Fico, Pellegrini, Richter aj so svojou paródiou na sociálnu demokraciu. A potom prídu možno konečne iní. Iní, ktorí sa začnú venovať rodinnej politike, ktorí sa začnú venovať rodinám a ich problémom.
Takže som musela študentom rozprávať o tom, že existujú ešte stále rodiny, ktorým zoberú deti do domova kvôli sociálnej núdzi, kvôli biede. A to zákon vyslovene zakazuje. Stáva sa to preto, lebo štát nie je schopný týmto rodinám v kríze pomôcť. A pomáha im tak, že odtrhne deti od mamy a strčí ich do domova, lebo tento štát neposkytuje rodine žiadne odľahčujúce služby. Tento štát neposkytuje rodine žiadne služby! Neposkytuje im vôbec nič! Preto máme plné detské domovy. A aj na tie domovy kašlete. Kašlete na všetky zariadenia. Videli sme to pri Čistom dni, minister Richter, kedy ste ešte drzo povedali, že inak by ste sa nesprávali ani druhý-, tretí-, piatykrát. Katastrofa!
Aj na tie domovy kašlete, aj na tie zariadenia kašlete. Žije tam veľa detí s postihnutím. Sú tam len preto, že ich rodiny pod váhou alebo pod vládou vašej sociálnej demokracie nezvládajú samé a opustené vo svojom snažení zabezpečiť svojim chorým a postihnutým deťom adekvátnu starostlivosť. Videla som napríklad nedávno dvoch autistických súrodencov, chlapček a dievčatko, a pani riaditeľka mi rozprávala, že bolo o nich doma dobre postarané, ale matka ochorela a musela ísť na čas do nemocnice. Deti skončili v 200 km vzdialenom detskom domove. Mama vyzdravela, ale nemá peniaze ani sily na to, aby ich mohla navštevovať. Vidia sa raz za mesiac. Šesťročné deti vidia svoju matku raz za mesiac! Toto je vaša prorodinná politika. Toto.
Za vášho pontifikátu sa znížil počet adopcií. Rapídne sa znížil počet pestúnskych rodín, lebo nemajú žiadnu oporu v systéme. Neexistuje žiadna sociálna sieť, na ktorú by sa mohli spoľahnúť. Sú odstrčení a neviditeľní. Zobrali ste si na plecia naozaj veľa viny, veľa viny za to, ako žijú rodiny v tomto štáte. Je to naozaj zúfalé a tragické.
Ľudia, ktorí majú deti v náhradných rodinách, majú tieto deti a zobrali si ich s mnohými starosťami a trápeniami z ich nedávnej histórie. A týchto ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť pre svoje deti, tak týchto ste tiež nechali napospas a bez pomoci. To, že sa znížil počet profesionálnych rodičov, to ste určite zaznamenali vo vašich štatistikách. Ale aj paradoxne sa zvýšil počet detí v týchto znížených profesionálnych rodinách. To znamená, že evidentne nivočíte aj tých pár rodín, ktoré vám ešte zostali, lebo do domácnosti im napcháte celú škôlku.
No a nehovoriac o takých anomáliách, akým je detský domov vašej kolegyne Tomanovej na jej domácej adrese, ktorá veselo obchoduje s bábätkami a porušuje snáď všetky paragrafy zákona o ochrane detí. To je komisárka pre deti. Ja by som poprosila OČTK, aby sa na ňu veľmi zblízka pozreli. Veľmi zblízka. Lebo príde chvíľa, keď rodič, ktorý nejaké peniaze za dieťa dával, začne rozprávať. A tá chvíľa možno nie je ďaleko. A ja si myslím, že túto pani, keď raz niekto bude v putách vyvádzať z úradu komisára pre deti, tak to nebude slovenská hanba, to bude svetová hanba. Svetová hanba! Toto je paródia na sociálnu politiku, toto je paródia na rodinnú politiku. Gratulujem vám.
Hovorme o tom, že podľa výskumu Slovenskej akadémie vied je najchudobnejším obyvateľom Slovenska dieťa. Dieťa. Rodiny s malými deťmi sú vystavené vyššiemu riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, prerušenia platenej práce, zníženia príjmu, zvýšenia výdavkov a sťaženým návratom na trh práce. Obrovské množstvo detí vyrastá len s jedným rodičom. A takéto rodiny sa často pohybujú na hranici chudoby. Ochromený sociálny systém ich nevidí a spolieha sa na to, že to samy zvládnu. A ony padajú do dlhov a do exekúcií. Padajú na nos.
Vymôcť napríklad výživné je sizyfovská robota, lebo súdy a sociálka nefungujú v prospech rodín. Na mnohých miestach práve opačne. Sociálka často funguje ako represívny aparát, ktorý vie iba potrestať, ale nevie pomôcť. Opýtajte sa párov, ktoré si prežívajú napríklad traumatické rozvodové konanie. Vo chvíli, keď sa mnohí z nich chceli spoľahnúť na pomoc a podporu štátneho aparátu, stretli sa s nevraživosťou, korupciou, rodinkárstvom a hlavne nezáujmom. To preto, že aj tento systém ste zničili. Absolútne ste zničili sociálny systém na Slovensku! Dotrhali ste sociálnu sieť! Za dvanásť rokov po vás tráva nerastie. Oddelenia sociálnoprávnej ochrany sú personálne, finančne, materiálne podvyživené.
Kto by túto ťažkú prácu, prosím vás pekne, robil za tých vašich päť korún, ktorých tým zamestnancom dávate?! Máte tam takú fluktuáciu, že automobilky, ktoré najímajú Srbov a Rumunov, sú oproti vašim úradom práce šuvix! Tieto desiatky absolventov, ktorí sa vám tam premelú, do mesiaca zistia, že toto nechcú robiť, lebo nemajú v ničom oporu. Vaša sociálnodemokratická vizitka, minister Richter. A čo napríklad tie deti, ktoré každú zimu uhoria v osadách, lebo si ich rodiny kúria vo vedre akýmsi nájdeným drevom uprostred miestnosti v rozpadnutých chajdách.
Čo tie uhorené deti, necítite za ne zodpovednosť? Toto je vaša prorodinná politika? Toto je vaša sociálna demokracia? A to je napríklad vaše znižovanie nezamestnanosti? To, že vyhádžete ľudí z evidencie nezamestnaných, ešte neznamená, že zamestnanosť sa zvýšila. Kde a ako ste pomohli týmto sociálne vylúčeným, aby sa mohli zamestnať? Nijako. Prečo sú 30 rokov po revolúcii chudobní tak, ako ešte nikdy neboli, každý rok zhorí v osadách niekoľko detí, lebo ste sa na ne prasprosto vykašľali.
Viete o tom, že pre rodiny je absolútne likvidačné, keď ich dieťa ochorie? Alebo sa narodí s postihnutím? Viete o tom, že takáto rodina automaticky stráca príjem jedného rodiča a nemá k dispozícii žiadne služby, žiadne služby, ktoré by jej v ťažkých chvíľach pomohli.
Dokonca ani hospicová starostlivosť, dokonca ani paliatívna starostlivosť pre tieto deti neexistuje. Čo tie rodiny, ktorým deti umierajú, ako ste im pomohli?! Čo tie deti, ktoré sa dlhé roky trápia s chorobou, ako ste im pomohli?! Nechali ste ich vytrápiť sa a zničiť.
Do politiky patria takí, ktorí, ktorých najväčšou motiváciou je pomáhať ľuďom, všetkým ľuďom, nielen našim ľuďom. Vy do politiky nepatríte! Nepatríte ani do verejného života! Počas vašich vlád ste obrali ľudí na Slovensku o miliardy. Už kradnete vidlami. Už sa podieľate aj na vraždách. Môže to byť horšie? Ja si myslím, že už sme prešli za všetky hrubé čiary, už to horšie byť nemôže. Za toto všetko ste politicky a morálne zodpovední, vy, minister Richter, vy! (Rečníčka ukazovákom pravej ruky opakovane ukázala k pultu navrhovateľa.) Smejete sa? Smejte sa! (Reakcia ministra.) Smejte sa, pán minister, ale ja by som na vašom mieste plakala a chodila po kanáloch! Toto je neprípustné, aby jeden takýto sociálny diletant riadil ministerstvo! To je neprípustné, aby takto devastoval sociálny systém, to je neprípustné, aby takto držal rodinám hlavy pod vodou a nechal ich topiť, a vy sa smejete! Vy sa smejete! Ja dúfam, že jedného dňa vás ten smiech prejde, ja dúfam, že vás v sobotu ten smiech prejde, 1. 3., keď bude na hodinkách 00:00! Ja pevne verím, že vám to všetko príde a začnete nad sebou rozmýšľať, lebo toto nie je o politike, toto je o skutočných ľuďoch, ktorí žijú vonku, ktorí nemajú vo vás že úplne žiadnu oporu. To je o miliónoch, ktoré sa tu roztratili, rozkradli, od prvej služby, ktorá bola prepadnutá, lebo niekto sa potreboval na tom nabaliť, po obrovské budovy, ktoré sa kupujú, a aj na tom, na všetkom, čo patrí ľuďom, ste sa dokázali nabaľovať. Neprípustné! Neprípustné! 1. 3. o 00:00 budete mať spočítané, minister, lebo na vás sa budú pozerať rodiny, na vás, aj tí starí ľudia, aj tí seniori aj tí ľudia s postihnutím a budú rekapitulovať, čo ste vy pre nich urobili, a urobili ste veľké nič, nula.
My poslanci Demokratickej strany podporíme vždy a všetky dobré návrhy, lebo my sa o ľudí nezaujímame len deň pred voľbami. My sme bojovali za nich, za ich práva, bojovali sme celý náš život. My vieme, aký ťažký život majú. My vieme, ako ste ich roky ponižovali a drancovali. Jozef Rajtár za toto volebné obdobie podal desiatky trestných oznámení v súvislosti s Kočnerom, s Bašternákom aj s vaším ministrom Kaliňákom. Boli to kauzy súvisiace s tým, že vy, vláda, vy, poslanci, ste mali tú drzosť rozkrádať priamo vybraté dane zo štátnej pokladnice, a to je pre štát devastačné. Spomínam si na jeden rozhovor s Jozefom Rajtárom, keď sme sa bavili o tom, prečo sú za rozkrádanie daní také vysoké tresty, vyššie ako za lúpež, vyššie ako za vraždu. Hovoril mi, je to preto, lebo tieto peniaze sú základným pilierom štátu. Štát stojí a padá na tom, že svojim občanom za ne poskytuje služby, že za tieto peniaze ich lieči, ochraňuje. Za tieto peniaze dokáže fungovať. Ukradnuté peniaze, ktoré mali slúžiť na dostavbu nemocnice, spôsobia smrť viac ako jednému človeku. Desiatkam ľudí, stovkám ľudí. Ukradnuté dane spôsobia smrť ľudí na nekvalitných cestách. Ukradnuté peniaze spôsobia to, že choré deti losujú o liek, losujú o to, ktoré prežije a ktoré zomrie. To sú rozkradnuté dane. To sú konkrétne zmarené ľudské životy. Preto Jozef Rajtár tak neuveriteľne makal na tom, aby sa rozkrádanie cez vratky DPH zastavilo. Ročne takto ukradnete 1,5 mld., 1,5 mld. Koľko ľudských životov vy vlastne máte na svedomí? Koľko? Tisíce? A vy sa nehanbíte tu prísť rodinám núkať almužnu?! Za toto, to má byť výkupné alebo výpalné, alebo nerozumiem. To je hyenistické, absolútne hyenistické.
Viete, čo mohlo byť za tieto 1,5 mld. liekov, nemocníc, škôlok, nájomných bytov, diaľníc? A vy ste na úkor slušných ľudí vykrmovali seba a svojich oligarchov. Nemysleli ste na ľudí. My na ľudí myslíme neustále, lebo sme s nimi. My vieme, kde tie peniaze pre nich vziať, a vieme, že ich treba zobrať vám, že ich treba zobrať vám, lebo vy ste ich rozkradli. Vezmeme vám všetky tieto nakradnuté peniaze a zastavíme kohútiky, ktorými k vám pritekali. Jozef Rajtár už dokázal, že to vie. Dokázal to z opozície, dokázal to za vašej vlády. Vaše tajné služby mu prehľadávali byt, kde žijú malé deti. Váš Kočner ho chcel nechať prejsť autom alebo varianta zatvoriť do basy, hej, a potom sa dohadoval s nájomnou vrahyňou o tom, ako sa ho zbavia, ale on sa nezľakol. Pokračoval ďalej, lebo za týmito ukradnutými peniazmi videl trápenie tisícok, tisícok ľudí. My sme bojovníci, ktorí sa nepredvádzajú pred voľbami. Sme tí, ktorí prišli do politiky pomáhať ľuďom a my vás vypraceme, Fico aj Pellegrini, aj Richter, aj so všetkými vašimi ľuďmi, so všetkými. A potom zvýšime rodinám detské prídavky násobne, lebo zrazu tu všade bude kopa peňazí.
A, kolegovia z opozície, vášmu prístupu sa čudujem, ak by ste to s bojom proti korupcii mysleli vážne, tak za vaše okrúhle stoly by ste pozvali v prvom rade ľudí, ktorí s tým bojom majú reálne skúsenosti. Pozvali by ste tam Rajtára, ktorý preukázal, že svojimi činmi, nie prázdnymi rečami na tlačovkách, nie prázdnym predvádzaním sa vo videách, že boj proti tejto mafii, proti týmto kočnerovcom myslí smrteľne vážne, lebo je to smrteľný problém tejto krajiny. Vy, sa o naše rodiny postarať neviete, mali ste dosť času na to, aby ste nám to ukázali. My vieme, kde nájsť peniaze pre rodiny, a my vieme, ako im ich vrátiť. V spolupráci s nami bude dosť peňazí pre všetkých, lebo len skutočný a odvážny boj s mafiou vráti občanom ich ukradnutý štát.
Vážené dámy, vážení páni, neviem, či ste si ráno uvedomili, čo je dnes za deň. Dnes je 21. februára, pred dvoma rokmi v tento deň možno Ján Kuciak nastupoval do auta a chystal sa do práce a večer bol už mŕtvy aj so svojou snúbenicou. Dnes máme výročie smrti Jána Kuciaka, uvedomte si, že títo ľudia sú za to zodpovední (rečníčka ukazovákom pravej ruky opakovane ukázala k pultu navrhovateľa) a je zodpovednosť nás všetkých urobiť všetko pre to, aby sa to tu už v živote neopakovalo. Inak bola smrť Jána a Martiny zbytočná.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.2.2020 o 10:00 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:21

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, spomínala si, že služby pre rodiny neexistujú, čo chcem naozaj potvrdiť, ale navyše neexistuje systém prevencie straty bývania. Ak tá rodina alebo tá žena teda je rozvedená a ostane s deťmi, tak na istý čas je prichýlená k nejakej sociálnej službe, ale tam v podstate môže byť len určitú dobu a častokrát jej chýba reálne bývanie. Preto je potrebné naozaj pripraviť nový zákon ucelený o krízovej intervencii, kde bude zosieťovanie služieb, kde bude postup na prevencii straty bývania, aby sa títo ľudia necyklili v chudobe.
Takže naozaj potvrdzujem, že sú tam veľké nedostatky. A toto budeme musieť riešiť aj v rámci doterajších kompetencií miest a obcí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.2.2020 o 10:21 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:22

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, viem, že my ľudia z praxe vieme veľmi dobre, ako zdevastovaný sociálny systém. Jednoducho to, čo si povedala, je malá čriepka toho hrozného obrazu, čo tu po tomto pontifikovi zostalo. Je mi to nesmierne ľúto a ja dúfam, ja dúfam, že 1. 3. o polnoci budú ich dni v politike zrátané.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.2.2020 o 10:22 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:22

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne a kolegovia, máme tu skrátené legislatívne konanie na zvýšenie rodinných prídavkov. Máme tu teda výnimočný proces, ktorý v Národnej rade sa má používať za mimoriadnych okolností. Pán minister, aké sú to tie mimoriadne okolnosti? Pán spravodajca? (Povedané so smiechom.) Aké sú mimoriadne okolnosti, aby ste po dvanástich rokoch zvýšili rodinné prídavky prvýkrát? (Reakcia z pléna.) Že hrozia štátu vážne hospodárske škody. Vy ste tu boli dvanásť rokov. Viete, aké sú mimoriadne okolnosti? Vy máte strach, že už nebudete vládnuť. Vy máte obrovský strach, že odtiaľto po dvanástich rokoch vašej vlády pôjdete preč. A je naozaj najvyšší čas.
Prepáčte, ale zvyšovať prídavky týždeň pred voľbami s účinnosťou od 1. januára 2021? Prosím vás, nechajte to na nás. Naozaj nechajte to na nás. My vieme, čo máme robiť s rodinou, my vieme, ako pomáhať rodine. Keď som tu prvýkrát, prvýkrát v svojom živote pred štyrmi rokmi stála a prvýkrát som hovorila ku vášmu programovému vyhláseniu vlády, tak som vás upozornila, pán minister, že v tomto programovom vyhlásení sa rodina vyskytuje - ako slovo rodina - zopárkrát a aj to iba v súvislosti so sociálnou politikou. Štyri roky vám tu hovorím, vždy, keď som vystúpila s akýmkoľvek návrhom zákona, že, prosím vás, uvedomte si, že treba upriamiť pozornosť na rodinu. Lenže vy máte rodinu iba ako sociálny prípad. Pre vás je rodina sociálnym prípadom! Ale rodinu je potrebné podporovať systémovo, tú, ktorá je ešte funkčná, ale, samozrejme, keď rodina, do ktorej prídu deti, rodina je ohrozená, do ktorej prídu deti, jedno, druhé, tretie, však sa tam zníži veľmi tá finančná situácia rodiny. Takže rodina je síce autonómna, štát sa do nej nemá starať, má rešpektovať rodičov, ale, samozrejme, že potrebuje podporu, lebo aj štát, spoločnosť potrebuje, aby mladí ľudia, muž a žena, mali deti. Rodinná politika má síce rovnakých, rovnakú cieľovú skupinu ako sociálna politika, ale je to iný systém podpory, ale to vy neviete! To vy neviete, lebo vy ju chápete iba ako sociálny prípad, a preto ste vždy rozdávali iba sociálne darčeky, iba sociálne darčeky. Tam bác, jeden darček, tam bác, druhý darček, od buka do buka, bez akéhokoľvek systému, aby tá rodina to pocítila. Ja nehovorím, že ste nič nezdvihli, žiadny príspevok a prí..., prídavky nejaké rodinám, ale robíte to od buka do buka. A choďte sa opýtať rodinám, rodín, že či to cítia, či sa majú lepšie, či sa majú lepšie mladé rodiny. Opýtajte sa ich, či majú dostupné bývanie, či sú daňovo nejako zvýhodnení rodičia, ktorí prijímajú deti. Opýtajte sa ich, mladých žien, či majú možnosť, či ste nejako zvýhodnili alebo nejako podporili zamestnávateľov, aby im dali skrátené úväzky. Opýtajte sa ich, či majú služby tí napríklad, ktorí rodičia majú zdravotné postihnuté dieťa. Či majú v každom meste okresnom, či majú vytvorenú sieť napríklad, sieť poradenstva centier včasnej intervencie. Odstránili ste chudobu detí vo viacdetných a jednorodičovských rodinách? Alebo aspoň to máte v pláne, že viete, že v roku tom a tom sa, sa, budeme mať takéto výsledky? Toto všetko trápi rodiny. A nie, že ich, na nich pomyslíte iba týždeň pred voľbami. Ale celý systém ste mali tvoriť, pán minister. Vy ste tu, dvanásť rokov je strana SMER a vy ste osem rokov na ministerskej stoličke. Osem rokov a nevytvoriť systém?! A hádzať len darčeky rodinám, aby vás potom zvolili pred komunálnymi voľbami, pred samosprávnymi, regionálnymi voľbami, pred národnými voľbami?
Navrhla som tu množstvo viacerých prorodinných zákonov. Ani jeden ste nepodporili, ale niektorými ste sa inšpirovali, napríklad daňovým bonusom. Hovorila som aj o rastúcom daňovom bonuse, tak ako to má Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, pretože tí už dávno vedia, že obrovskou výzvou pre každú spoločnosť je demografická kríza. Ja som vás to tu nepočula povedať, že aha, my vieme, že toto nám hrozí. Veď ste tu 12 rokov, pred 12 rokmi ste mali prísť s výzvou, s vaším, s vašou víziou, ako idete riešiť, akými nástrojmi a opatreniami demografický krízu. Inšpirovali ste sa aj zvýšením materskej, príplatkov rodinám počas práce a podobne. Ale nevidím v tom žiaden systém. A minister, ktorý je dve obdobia za sebou vo vláde, tak za ním by malo niečo vidieť, niečo iné, ako tu bolo pred 8 rokmi, pred 12 rokmi. A to nevidím, pán minister, systém podpory rodín.
Vy nás nemusíte týždeň pred voľbami skúšať, či pomôžeme rodinám. Vy nás nemusíte skúšať, či pomôžeme deťom, vy nás nemusíte skúšať, či pomôžeme dôchodcom, teda starým rodičom. Či tu nevystúpila ixkrát Elena Červeňáková, moja kolegyňa, Soňa Gaborčáková, ktoré vedia, čo potrebujú naši starí rodičia, aby naozaj aj mladí mohli chodiť do práce, ale zároveň aby si mohli ponechať svojich starých rodičov doma. My vieme, čo potrebujú mladí rodičia, my vieme, čo potrebujú ich deti. My vieme, čo potrebujú ich starí rodičia. Máme riešenia, stokrát stom tu vystúpila, stokrát sme povedali, aké návrhy, stokrát som vám tu povedala, že, že je dôležité mať koncepciu rodinnej politiky, koncepciu rodinnej politiky. A som rada, že som ju našla v programoch, teraz v programoch volebných, skoro vo všetkých stranách opozície demokratickej.
Myslím si, že sa presne budeme vedieť zhodnúť na tom po voľbách, ako budeme robiť rodinnú politiku. Myslím, že tam nájdeme obrovské prieniky. My to vieme robiť, my pomôžeme deťom, pomôžeme rodičom a pomôžeme aj ich starým rodičom. Už nie vy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.2.2020 o 10:22 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:31

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Stretávame sa tu za mimoriadnych okolností, zrejme keď sme doteraz nemohli prijať ani lepšiu a štedrejšiu valorizáciu prídavkov na deti, aby teda prídavky rástli úmerne s tým, aké sú náklady rodičov, ktorí sa starajú o maloleté deti alebo o deti, ktoré ešte študujú. A preto mne je divné, že, samotný pán minister, vy ste vlastne sedem rokov ministrom a ste na čele nášho ministerstva práce, ktoré môže naozaj veľmi veľa urobiť pre, pre rodinné prídavky, ale ja som nikdy počas štyroch rokov od vás nepočula ani na výbore, ani tuto v pléne, aby ste zvažovali buď nastavenie iného spôsobu valorizácie prídavkov na deti, alebo že chcete zvýšiť prídavok na dieťa. Takže je mi to naozaj čudné a naozaj to vonia tou, tou volebnou korupciou.
Už pri obedoch zadarmo som vystúpila a povedala som, že nechajme dvojnásobnú výšku rodinných prídavkov a ľudia rozhodnú, čo za, čo za túto sumu pre tie deti zabezpečia, či to bude obed, alebo to bude obuv, alebo to bude krúžok, na ktorý potrebujú finančné prostriedky, alebo zimušnú bundu. Jednoducho naozaj ak by sme na navzájom počúvali, tak s týmto by nebol problém a nevyzeralo by to tak, ako to vyzerá, že 12 rokov máte ministerstvo a teraz na pár dní pred voľbami začínate riešiť výšku rodinných prídavkov. Minimálne to nevyzerá, minimálne to nevyzerá dôveryhodne, a teda naozaj neviem, neviem vám to uveriť jednoducho že to robíte preto, že chcete tým ľuďom pomôcť.
Máme tam dosť veľa anomálií, aj čo sa týka rozpočtu ministerstva práce, ktoré sa týkajú vlastne samotnej, samotných dotácií, ktoré idú v prospech detí. Napríklad spomínané obedy zadarmo. Je tu vlastne dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi, ale v rozpočte to nie je vôbec naplánované v relácii s vývojom v roku 2019. A podľa komentára ministerstva práce prostriedky na obedy zadarmo nie sú zahrnuté do rozpočtu ministerstva práce a budú vraj postupne uvoľňované z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. To sa nedá overiť, prípadne čo ja neviem overiť, a preto sa pýtam, pán minister, v akej sume je, teda sú rozpočtované tieto obedy zadarmo v dotácie na stravu zadarmo, lebo neviem sa zbaviť dojmu, že na túto položku budeme musieť dodatočne dávať ďalšie peniaze, ktoré si tiež budeme musieť požičať. Čiže okrem toho budgetu, ktorý teraz nejakým spôsobom urobí sekeru, tak máme tu aj iné veci.
Taktiež som pozerala, že v rozpočte sú zvýšené výdavky na náhradné výživné, ale nie dostatočne, pretože prešla novela zákona o náhradnom výživnom, ale jednoducho tieto výdavky neboli zapracované, dodatočné výdavky, do, do rozpočtu ministerstva práce. Čiže to je ďalší rizikový faktor, ktorý nás čaká, ak, ak v marci niekto pobere, preberie teda ministerstvo práce.
Ďalším je rodičovský príspevok. On sa síce navyšuje oproti roku 2019, ale považujem ho za podhodnotený. Zvýšenie je argumentované zavedením dvojúrovňového rodičovského príspevku. My si myslíme, že výdavky na dvojúrovňový rodičovský príspevok budú však vyššie. Vychádzame z počtu narodených detí 57 500, zodpovedajúci priemerný mesačný počet dávok rodičovského príspevku cirka 140-tisíc, z toho rodičovský príspevok pre poistné ženy tvorí 71,4 %, to je v počte 99 912 mesačných dávok. A pre nepoistené ženy 40 087 dávok. Z týchto predpokladov odvodených zo štatistických dát potom zistíte, že rozdiel voči roku 2019 bude cirka 195 mil. Z uvedeného dôvodu považujem odhad výdavkov na dvojúrovňový rodičák naozaj podhodnotený. Ďalšia, ďalšia mína.
Čo sa týka príspevku na starostlivosť o dieťa. V štatistike vývoja počtu poberateľov sociálnych dávok a dotácií, ktorú sprístupňuje web sídla Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, je uvedené, že výdavky na príspevok na starostlivosť o dieťa od začiatku roka do konca, do konca roku 2019 je 9 557 532 eur, čo je dvojnásobok rozpočtovanej sume na celý budúci rok. Počet poberateľov príspevku na starostlivosť o dieťa klesá, ale pri priemernom vyplatenom príspevku v roku 2019 by to znamenalo pokles o 1 430 poberateľov mesačne. Ale prečo je potom táto suma rovnaká ako v roku 2019, keď sa priemerný mesačný počet poberateľ blíži k hodnote 3 396? Tiež veľmi zaujímavá, veľmi zaujímavý fakt, ktorý budeme musieť zvažovať teda na ministerstve v novom volebnom období. K tomu naozaj je potrebné povedať, že vyhrávajú otcovia na materskej, vyhrávajú teraz súdy. A ak by ste naozaj chceli pomôcť s rozpočtami reálne mladým rodinám, tak by ste sa neodvolávali proti týmto rozhodnutiam, lebo to ženiete až na Najvyšší súd. To znamená, že samotné rodinné prídavky ani dvojnásobné rodinné prídavky jednoducho tie rodiny nespasia.
Je potrebné urobiť ďalšie kroky, ako hovorím, napríklad sa neodvolávať voči rozsudkom súdov, ktoré už boli rozhodnuté v prospech otcov. Takže tam sú ďalšie rezervy pre tieto mladé rodiny. Alebo napríklad prijali sme novelu zákona o náhradnom výživnom, avšak minimálne výživné je tak nízke, že tie ženy si za to nemôžu zabezpečiť absolútne nič. Takže ak by sme chceli aj v tých novelách, čo sme predkladali viem, vedeli by sme pomôcť rodinám efektívnejšie a tieto nástroje sme mohli urobiť komplexnejšie a s dlhodobou víziou v prospech rodinnej politiky.
Ďalší obrovský problém, ktorý mi bol včera avizovaný, je zosúladenie rodinného a pracovného života pre tieto mladé rodiny. Obrátil sa na mňa pán z Kežmarku, ktorý teda posiela aj vám list, prečo sa neschvaľujú žiadosti na..., o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie. Mám tu jeho vlastne podnet, ktorý hovorí o tom, že jednoducho im zamietajú tieto žiadosti, a je to Kežmarok. Je to miesto, kde ľudia túto prácu potrebujú, a jednoducho nedávame im možnosti, aby tieto manželky, ženy alebo rodičia, ktorí sa starajú o maloleté dieťa, mohli pracovať na skrátené úväzky. Tak naozaj ich nespasia dvojnásobné rodinné prídavky.
Ja prečítam: „Obraciam sa na vás s prosbou o vysvetlenie alebo vyriešenie situácie. O národnom projekte Zosúladenie rodinného a pracovného života sme sa dozvedeli náhodou, a to niekedy v polovičke januára roku 2020. To je projekt, ktorý akoby šitý na našu situáciu. Osobne som sa bol pýtať na Úrade práce v Kežmarku ako konateľ spoločnosti, ktorá mala záujem o daný príspevok. Zhodou okolností som sa dostal po riadnom dopyte o informácii ku riaditeľke odboru služieb zamestnanosti, kde mi bolo všetko krásne vysvetlené a bol mi odporúčaný postup, ako žiadať danú dotáciu. Bolo mi potvrdené, že projekt je odštartovaný začiatkom roku 2020 a peniaze na konkrétny projekt sú viazané. Sme mladá firma, ktorá v okrese Kežmarok podniká len druhý rok ako mikropodnik. Prevádzka v našej spoločnosti je sezónna a závislá na úrode ovocia vzhľadom na to, že poskytujeme službu ako pestovateľská pálenica na pestovateľské pálenie ovocia na základe povolenia ministerstva pôdohospodárstva. Poskytnutý finančný príspevok zamestnávateľa na podporu flexibilnej formy práce, v našom prípade máme záujem o domácu prácu a teleprácu. Veľmi pomôže pri rozbehnutí podnikania firmy, a čo je hlavné, pomôže aj manželke ku rozširovaniu si obzoru a jej jednoduchšiemu návratu na trh práce. Veríme, že podnikanie sa rozbehne tak, že pracovné miesto jej budeme môcť ponechať aj po uplynutí 12 mesiacov. Pre splnenie jednej z podmienok na získanie tejto dotácie manželka podala výpoveď v zamestnaní, kde pracovala 20 rokov, aby sa mohla nahlásiť na úrad práce. Nehovoriac, že v bývalom zamestnaní nám vyšli v ústrety a výpoveď manželky bola akceptovaná a urýchlená, aby sme termíny stihli. Počas vybavovania bola manželka hospitalizovaná na deckom oddelení s mladšou dcérou, kde aj táto situácia jej mierne skomplikovala podanie žiadosti. Pri podávaní žiadosti nám bolo oznámené, že dotáciu nedostaneme, lebo peniaze z daného projektu boli stiahnuté a nebudú pridelené už žiadnemu žiadateľovi v Kežmarskom okrese.“
Pýtam sa, pán minister, na rovinu, nesúvisí to náhodou so zastavením eurofondov na konci roka v programe Ľudské zdroje? Pretože naozaj mladé rodiny potrebujú niečo viac ako pár dní pred koncom volebného obdobia ako dvojnásobné rodinné prídavky. Ja som spomenula, že sme mohli dotiahnuť veci v prospech rodín a nie je to veľa. Stačí sa neodvolávať na Najvyšší súd, ale naozaj priznať otcovské materské. Stačí, stačilo navýšiť minimálne výživné alebo naozaj urobiť flexibilné pracovné úväzky pre ženy, ktoré chcú nastúpiť do práce.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.2.2020 o 10:31 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:43

Elena Červeňáková
Skontrolovaný text
Ďakujem ti, kolegyňa, za tvoj vecný, argumentačný príspevok. Rodina je vlastne základná bunka spoločnosti. KDH chce efektívnejšie riešiť hlavne mladé rodiny, a to v spoločnom, spoločné zdaňovanie pre manželov, bude to finančne výhodnejšie, potom karta pre rodiny, ktoré majú tri a viac detí a v 16. týždni tehotenstva vyplatíme mamičkám príplatok za tehotenstvo vo výške dvojnásobku mesačného rodičovského príspevku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.2.2020 o 10:43 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video