6. schôdza

14.6.2016 - 22.6.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.6.2016 o 10:48 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:48

Renáta Kaščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, využijem svoje postavenie spravodajkyne, poviem aj ja svoj názor.
Myslím si, že tu ani nejde tak o to, že sa tento zákon dotýka povinnosti a právomoci ministerstva vnútra, na čele ktorého stojí krajne nedôveryhodný človek podozrivý z nezákonného obohacovania sa a aktívnymi kontaktmi s dôvodne podozrivou osobou v daňových machináciách, ako je pán Bašternák, a v každej slušnej krajine by už dávno odstúpil; ide tu o to, že povinnosť hlásiť svoj pobyt je istým druhom šikany, ba priam niečím, čo sa dotýka osobnej slobody a čo pri istej miere zveličenia hraničí už len možno so zavedením bumažiek, ktoré kedysi Sovietsky zväz používal na kontrolu pohybu svojich občanov, svojich občanov.
Takže myslím si, že teraz tu nejde až tak o pána Kaliňáka, ale o voľný pohyb občanov, ich slobodu, ktorá je v aktuálnej situácii obmedzovaná nezmyselnou povinnosťou, ktorú by sme mali zrušiť ako evidentnú zbytočnosť a nevymožiteľnú normu v našom právnom systéme.
Myslím si, že o toto tu ide, a na tom, že je vhodné niečo nepotrebné a nepoužívané zrušiť, by sme sa mohli zhodnúť aj napriek politickým spektrom. (Ruch v sále.) Naprieč, nie napriek. (Povedané so smiechom.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.6.2016 o 10:48 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:50

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si uviesť návrh zákona, ktorý vo všeobecnosti by som chcel predstaviť tak, že dokáže a má svoj hlavný cieľ v tom, aby sme zdvihli a dali nástroje pri výkone uplatňovania mandátu poslanca do rúk paniam poslankyniam a pánom poslancom.
Myslím si, že v rámci spoločnosti je dlhodobá debata o tom, čo vlastne v parlamentnej republike reprezentuje Národná rada a čo v nej má reprezentovať poslanec. Na minulej schôdzi sme pri téme lepšieho nástrojiva, lepšieho inštrumentária alebo lepších nástrojov pre poslancov preberali tému, ktorá súvisela s tzv. parlamentnými vyšetrovacími výbormi, a vtedy sme s kolegami aj zo strany SaS, aj zo strany OĽANO uvažovali nad tým, že nám chýba jeden podstatný nástroj, a to je to, ak sa na nás obrátia občania, čo my s týmito podnetmi vieme ako poslanci urobiť. Máme niektoré nástroje definované z rokovacieho poriadku a to je, či už využiť naše právo dopytovať sa exekutívy, a to sú interpelácie, môžme na hodine otázok položiť otázky a mali by sme mať možnosť vykonať poslanecký prieskum. Náš rokovací poriadok inštitút poslaneckého prieskumu pozná, ale, a myslím si, že tu nastáva to veľké ale, že je do veľkej miery obmedzené. A je obmedzené vládnou väčšinou.
Myslím si, že tí, ktorí sme strávili v opozícii dlhší čas, môžeme hovoriť o príbehoch, kedy naše zámery vyplývajúce z toho, ako sa na nás obrátila verejnosť alebo konkrétni občania, boli následne obštruované, a to vôľou väčšiny.
Skúsme sa teda zamyslieť nad tým, akým spôsobom vieme vykonať poslanecký prieskum vo veľmi citlivej otázke, ktorú priamo, ktorá sa priamo dotýka vládnej väčšiny a ktorá súvisí práve s výkonom poslaneckého mandátu, a teda, že poslanec sa môže vo verejnej správe ísť dopytovať po otázkach, ktoré môžu viesť k reálnym odhaleniam, k reálnym, resp. reálnym zlyhaniam exekutívy.
Myslím si, že inštitút, ktorý chceme zaviesť, a volajme ho pracovne inštitút individuálneho poslaneckého prieskumu, a to je to, že ak ste získali či vládny mandát a výkon mandátu vládneho poslanca, alebo opozičného, mali by sme mať právo vykonať poslanecký prieskum nie formou kávičky a zjedenia chlebíčkov, ale reálne prísť a pýtať sa zodpovedných, pýtať sa exekutívy, pýtať sa všetkých zainteresovaných orgánov v najširšom možnom diapazóne verejnej správy, akú si vieme predstaviť, a dostávať reálne odpovede.
Myslíme si, že, za predkladateľov Martina Klusa a Veroniky Remišovej a mňa, že opakované predloženie tohto inštitútu vie zdvihnúť a zadefinovať výkon poslaneckého mandátu v spoločnosti lepšie, ako tomu je teraz.
Vykonať individuálny poslanecký prieskum, vypracovať najprv iniciačný dokument a potom prísť s takýmto dokumentom po absolvovaní tohto poslaneckého prieskumu na výbor a výbor štandardným mechanizmom prijatia uznesenia alebo zobratia záverov z tejto kontrolnej činnosti poslanca je len a len dobre. Chcel by som teda odkázať hlavne na to, že Národná rada okrem svojej ústavodarnej a zákonodarnej funkcie má plniť jednu dôležitú funkciu, a to je funkcia kontrolná.
Pýtam sa, možno rečnícky, ako sa dá naplniť kontrolná funkcia vtedy, ak skupina poslancov iniciuje poslanecký prieskum na výbore a výbor väčšinou rozhodne, že poslanecký prieskum sa neuskutoční. Ak je výkon mandátu aj opozičného poslanca stále pod dohľadom vládnej väčšiny, nemôžme predpokladať a ani hovoriť o reálnom výkone poslaneckého mandátu. Myslím si, že ak má naozaj debata o zvyšovaní kultúry v parlamente a debaty o tom, že Národná rada v spoločnosti nepožíva veľkú obľubu, a k tomuto by sme mali urobiť hradbu a dať poslancom reálny nástroj na to, ako v spoločnosti pôsobiť, je zavedenie inštitútu individuálneho poslaneckého prieskumu krokom správnym smerom.
Myslím si, že okrem debaty z minulej schôdze, ktorú som spomínal, a to sú tie vyšetrovacie výbory, by bolo veľmi vhodné, aby sme poslancom na ich vlastnom rozhodnutí, na ich vlastnom podnete od občanov dali tento možno silný kontrolný nástroj do rúk, je len a len dobre. Zvýšila by sa úroveň pôsobenia poslancov v spoločnosti, zvýšila by sa množstvo nástrojov, ktoré môže poslanec pri svojom mandáte vykonať. Ak by som pri tomto úvodnom slove spomenul podľa mňa základný a neblahý stav, že keď sa na nás obrátia občania a nám nezostáva nič iné po vyvinutí akejkoľvek aktivity iba pokrčiť ramenami, minimálne tento nástroj, že by sme vedeli prísť k reálnym informáciám a že by nám tieto reálne informácie museli úradníci vo verejnej správe, úradníci v štátnej správe poskytovať na základe silnej opory v rokovacom poriadku, by sme občanom vydali signál, že nám skutočne o nich ide a že máme a disponujeme reálnym nástrojom, ako ich názory, ich zistenia vplyvom nášho poslaneckého mandátu dostať do takpovediac..., alebo dostať tých zodpovedných takpovediac do reálnej debaty, kde by nám nielen chceli, ale museli odpovedať.
Myslím si, že tak, ako uvádzame v dôvodovej správe, že cieľom predkladaného návrhu zákona je zakotvenie práva poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na vykonanie individuálneho poslaneckého prieskumu bez toho, aby poslanec najskôr musel obdržať poverenie Národnej rady Slovenskej republiky alebo jeho výboru a na vyžiadanie si správ od členov vlády vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy a verejných funkcionárov priamo v rokovacom poriadku, robíme - a opakujem to ešte raz - dobre výkonu poslaneckého mandátu. Myslím si, že ak poslanecký mandát budeme vykonávať takým spôsobom, že sa budeme môcť tých členov vlády alebo ostatných vedúcich ústredných orgánov štátnej správy a verejných funkcionárov pýtať a oni nám budú musieť odpovedať, a nielen chcieť, tak ako je to v mnohých oblastiach teraz, resp. by nemohli používať úhybné manévre, ale bolo by to priamo a z rokovacieho poriadku, Národná rada dostane reálny inštrument, reálny nástroj na to, aby mohla vo verejnosti plniť ten účel kontrolnej právomoci, ktorý sa od nej očakáva.
Preto aj pri úvodnom slove a uvádzaní tohoto legislatívneho zámeru do rokovacieho poriadku vás žiadam o podporu, možno niekoľko ďalších argumentov zaznie v rozprave.
Ďakujem, skončil som, pán predseda.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2016 o 10:50 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja chcem iba ohlásiť, že neviem, prečo ma to vykázalo, že som nehlasovala, myslím, podľa hlasovacieho zariadenia, a chcela som byť za.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.6.2016 o 11:10 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:21

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás pozval na seminár Učíme s radosťou - osvedčené inovácie vo vzdelávaní na Slovensku, ktorý sa uskutoční dnes od 13.00 hod. v zasadačke výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny na severných hradbách Bratislavského hradu. Tešíme sa na vašu účasť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.6.2016 o 11:21 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:21

Richard Raši
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcel by som pozvať členov mandátového a imunitného výboru, zasadáme o 12.05 hod. v rokovacej miestnosti 74, je to Zimná záhrada, čiže na chodbe, kde mávame štandardne výbor, ale vzadu. Chcem pozvať aj, aj pani poslankyňu Šimkovičovú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.6.2016 o 11:21 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:22

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Ďakujem. Chcel by som pripomenúť poslancom výboru pre preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že naše dnešné zasadnutie o 12.00 hod. nebude v tej zasadačke, v ktorej sa obvykle stretávame, ale bude v zasadačke brannobezpečnostného výboru.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.6.2016 o 11:22 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:22

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Ja by som rád informoval členov osobitného kontrolného výboru na, pre SIS-ku, že budeme mať 12.15 hod. v štandardnej rokovacej miestnosti zasadnutie, podľa jeho vývoju by som potom o 13.00 hod. prerušil rokovanie kvôli zvolaniu brannobezpečnostného výboru ku kauze inšpekcie a riešenia priestupku pánom Baštrnákom a policajnými funkcionármi.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.6.2016 o 11:22 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Dovolím si informovať členov hospodárskeho výboru, že výbor, ktorý bol zvolaný na štvrtok za prítomnosti pána ministra Žigu a riešeniu situácie v U.S. Steel-e, je presunutý, čiže nebude vo štvrtok, ale bude v pondelok o 11.00 hod. Požiadal o to pán minister, lebo sa nemôže vo štvrtok zúčastniť, a budeme to mať v našej zasadacej miestnosti pri Mikulášskej bráne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.6.2016 o 11:23 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

František Šebej
Skontrolovaný text
Ďakujem. Chcem pripomenúť poslancom zahraničného výboru, že spoločný výbor s brannobezpečnostným výborom na tému Medziparlamentná konferencia o európskej zahraničnej a bezpečnostnej politike bude dnes po skončení rokovania pléna.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.6.2016 o 11:23 hod.

PhDr. CSc.

František Šebej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:23

Anton Hrnko