12. schôdza

16.9.2020 - 30.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 14:36 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:36

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Janka, dlho sme sa nevideli my dvaja. Ja najprv takto. Ja som nepochopil, načo ste rozdali tieto varešky k tým potratom. Aj ten, aj ten letáčik o tých vareškách trošku úplne mimo tému, pretože vy to tak trošku účelovo spájate, riešenie potratov a nejaké všeobecné globálne práva žien, ktoré tu absolútne nikto nespochybňuje. A dokonca v tej krásnej rozprávke Princezná so zlatou hviezdou bolo to vyznamenanie ten rád zlatej varešky. Čiže možno ste to nie celkom trafili.
Ale k tej, k tomu vášmu vystúpeniu. Keď hovoríte, že vlastne ten potrat je len taký obyčajný legálny medicínsky zákrok, tak ja sa chcem, Janka, spýtať, že prečo potom strašne veľa tých žien, ktoré idú na ten potrat, ktorý je len taký legálny obyčajný medicínsky zákrok, už mnohokrát nikdy nemôžu byť tehotné, keď vlastne o nič nejde. A prečo väčšina z nich veľmi podráždene a veľmi osobne reaguje na akúkoľvek výčitku ohľadom potratu? Prečo? Keď je to len taký obyčajný, obyčajný, úplne obyčajný medicínsky zákrok?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 14:36 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:37

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Bittó Cigániková, sme na rôznych póloch k tejto téme, ale aj tak ma udivuje váš taký bohorovný postoj k ľudskému životu. Moderný svet je preto moderný, že môže rozhodovať o živote počatého dieťaťa? Život dieťaťa sa nikdy nemôže postaviť do protikladu so životom matky. Ktorákoľvek žena, ktorá sa rozhodne pre potrat, zasahuje aj do svojho života, či už po stránke telesnej, psychickej, ako aj duchovnej. Akákoľvek ochrana nenarodeného života je zároveň aj ochranou matky. V štatistikách si nájdeme pozitívne čísla klesajúceho počtu chirurgických potratov. Potraty tabletkami však unikajú tejto evidencii. Pri chemickom potrate sa navyše vzbudzuje dojem, ako by išlo o niečo menej závažné než chirurgický potrat. Nie je celkom jednoznačné ani to, či je takýto potrat šetrnejší. Aj keby sme nebrali do úvahy morálne hľadisko, ide vždy o drastický a dramatický zásah do fyziologického procesu i do psychika, psychiky ženy. Najsmutnejšia je však likvidácia bezbranného ľudského života, ktorý len nedávno začal existovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 14:37 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:38

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani kolegyňa, dovolím si na úvod súhlasiť s jednou vecou, ktorú ste povedali. Ja som to hovorila tiež na tlačovke. Nemali by sme naozaj zabúdať na tých mužov a naozaj v organizácii, s ktorou som spolupracovala, sme videli, že mnoho týchto potratov bolo volených práve preto, že zlyhal partner alebo že rodičia donútili svoju tehotnú dcéru ísť na potrat, alebo jednoducho ju vyhodili z domu. Toto je, myslím si, že veľmi vážny problém a určite máme tu jeden nástroj, to je výživné. Je to niekedy veľmi ťažké, pretože tieto neplánované, nechcené tehotenstvá sú niekedy plodom možno krátkodobej skúsenosti, vzájmno..., vzájom..., vzájomného vzťahu alebo je to plodom vzťahu, ktorý sa rozpadne hneď potom, ako žena postaví tohto svojho partnera pred hotovú vec.
Ale v tomto naozaj súhlasím, že títo muži, ktorí toto dieťa splodili, by mali niesť plnú zodpovednosť a mali by sa minimálne finančne spolupodieľať na tom, aby toto dieťa mohlo vyrásť a aby boli naplnené jeho potreby.
A takisto som presvedčená, že to, keď niekto tlačí, vytvára tlak či už finančný, sociálny, akýkoľvek tlak na ženu, aby išla na potrat, že toto by malo byť trestné a malo by to byť odsúdené.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 14:38 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:40

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, ja si vážim váš názor, samozrejme, a lebo takýmto spôsobom dochádza k určitému konsenzu pri predkladaní návrhov a názorov a, samozrejme, niečo sa prijme zmysluplné. Predkladatelia tohto zákona však majú diametrálne odlišný názor od toho vašeho. A dúfam, že so mnou súhlasíte.
Ja by som sa dotkol jednej takej časti vašej rozpravy, kde ste hovorili o..., alebo teda citovali ste, čítali ste vyjadrenie odborníkov. A ten záver ma tak zaujal, že tam je napísané: „... jednak to je náš pohľad na danú problematiku“.
Vysvetlili ste aj situáciu, čo sa týka zákona o ústave. Ja s vami absolútne súhlasím. Áno, je to v našom zákone všetko takto zakotvené, len ani slovíčko o tom, aké právo má ten plod, to dieťa, ktoré sa má narodiť. To nemá žiadne právo asi.
A zároveň by som sa chcel spýtať, myslíte si, že to dieťa, keby vedelo rozprávať, by povedalo: „Mama ma nechce, môžete ma zabiť.“ Takže z tohto pohľadu ja tu vidím taký morálny problém. A vzhľadom k tomu, že ste nepredniesli, alebo teda nebolo vám umožnené predniesť ten váš pozmeňovací návrh, ale viem, že tam máte zmienku o potratovej tabuľke, pilulke, by som vám možno dal otázku, že podľa mňa je to taký právny nezmysel, pretože lieky ako také aj výkon samotného potratu máme vo vyhláške, čiže tam treba asi vyhlášku zmeniť, nie zákon. Toto do zákona asi nepatrí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 14:40 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:41

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, vy ste časť svojho vystúpenia venovali chemickému potratu takzvanému alebo tej tabletke, ktorá má - v úvodzovkách - vyriešiť problémy, a používali ste tam aj nejaké vyjadrenia odborníkov, tak skúsim ja teraz odcitovať jedného odborníka.
Je to detský lekár pán MUDr. Jozef Marec, primár na detskom oddelení, a má viac ako 30 ročnú prax a on hovorí, ako, ako ho štve, že politici z tohto si robia nejaké piár, a hovorí - a to je veľmi, veľmi dôležité: „Ich úlohou, úlohou politikov by malo byť nie, či potraty áno, alebo nie, prípadne od ktorého týždňa, ale hlavne aby sa deťom z nechcených gravidít vytvorili podmienky dôstojné pre život.“ A práve toto je omnoho, omnoho ťažšie pre nás politikov, pomáhať týmto ženám a tým deťom, ako im ponúknuť, nech sa páči nejaká tabletka, vyriešte si to za nás. Toto treba presadiť a toto presadzuje náš zákon sčasti. Povedali ste, nie je tam v tom zákone toto, nie je tam toto, ale sčasti riešime tie problémy, ktoré mamičky, ktoré otehotnejú, majú.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 14:41 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja si takisto vážim, samozrejme, kolegyňu poslankyňu pani Cigánikovú, ktorá je presvedčená o tom, že tieto jej názory a názory možno ďalších blízkych, či už mužov, alebo žien, ktorí na tom sa stotožňujú, to rešpektujem. Ja, je, tam bolo tam viac takých tém otvorených, ja tiež sa vrátim k tým slovám odborníkov toho gynekologicko-, tej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, kde oni nejakým spôsobom ale riešia v podstate, ako uskutočniť ukončenie tehotenstva, ale my ako zákonodarci sa chceme zaoberať tým, nielen ako ukončiť, ale v prvom rade my chceme, v prvom rade nič nezakazujeme a toto, toto nejakým spôsobom nám stále nejako podsúvate nielen tu v parlamente, ale aj na verejnosti, akože niečo zakazujeme. My naozaj nič nezakazujeme, my iba sme rozšírili ten zákon, vylepšili ho v tom, aby sme čo najviac pomohli tým ženám. A hlavne aby sa ochránilo ich zdravie, ale aj chrá..., aby sa ochránilo aj zdravie ich ešte zatiaľ nenarodených detí.
Spomenuli ste ústavu. Áno, ja takisto vidím ústavu, čl. XV, každý má právo na život, ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Poukázali ste na článok XVI, kde nejakým spôsobom poukazujete za to, že nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená a obmedzená môže byť len v prípadoch ústavným zákonom. Ale ešte raz, my neporušujeme tento článok XVIII, pretože nič nechceme zakazovať.
A ešte k tým vareškám, tak tie varešky, my, keď sme boli malé deti, tak ja som s takou vareškou dostával po zadku. Tak možnože to má vyznieť tak, že aby sme nedostali po zadku za to, ako sa tu rozhodujeme, a druhá vec je, že chceme nechať matky s deťmi pri, pri tých hrncoch a že sa o nich nepostaráme, a tie, tie deti, čo boli s tými vareškami pred dvoma mesiacmi, tak mali tam také vulgarizmy popísané, že to bolo nehodné, a boli to deti, 12-ročné. Takže takíto ľudia bojujú proti... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 14:43 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani kolegyňa, mne táto téma je veľmi, veľmi divná, keď sa pozerám na vás ako na atraktívnu, inteligentnú ženu, a vy ste sa stali na Slovensku symbolom takého boja za..., ako keby za potraty, tak to jednoducho je a tak to zostane zľudovené.
Ja som sa musel prihlásiť, pretože vy ste nám tu čítali rôzne údaje, rôzne štatistiky a čísla. Ja sa priznám, že mne tieto čísla veľa nehovoria. Ja ako otec troch detí vôbec nemusím vidieť ani čísla, ani tabuľky, to je možno parketa pána Sulíka, ale čo je podstatné, ja si myslím, že Národná rada, poslanci a jednoducho ľudia, ktorí vytvárajú podmienky v spoločnosti, majú vyslať jasný signál občanom Slovenskej republiky, že je pre nich ľudský život dôležitý, že si ho vážia, že budú robiť maximum pre to, aby ochránili čo i len jeden, a tento návrh zákona my, samozrejme, podporíme, hoci ho považujeme za taký, zbytočne, zbytočne kozmetický a mohol by byť možno ambicióznejší a smelší. Ale pokiaľ sa stane to, že pomôžeme akémukoľvek počtu detí prísť na svet, tak to, myslím, bude pre celú spoločnosť jeden obrovský úspech.
A znovu opakujem, ako otec troch detí si neviem predstaviť krajší moment, ako je narodenie dieťaťa, a preto ma veľmi mrzí, že vy ste sa skutočne stali takým, takým symbolom toho, toho opačného, opačného pohľadu na Slovensku. Nepristane vám to. Ja rešpektujem, máte na to, máte na to právo, je to váš názor, váš postoj, ale ja sa s tým nemôžem, keď sa na vás vždy pozerám, tak sa s tým neviem nejako stotožniť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 14:45 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:47

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani kolegyni za jej príspevok do diskusie.
Len by som chcela upresniť. Už niekoľkokrát som počula, že spochybnila pojem ukončenie tehotenstva v takomto prípade, a hovorila o, o ukončení tehotenstva cisárskym rezom. Ja si myslím, že každý právnik jej povie, že ukončenie tehotenstva v tomto prípade platí pre zákon o ukon..., o prerušení tehotenstva. Ukončenie tehotenstva cisárskym rezom je ošetrené iným zákonom a inou vyhláškou. Čiže vždycky treba zohľadniť zákon, o ktorom sa hovorí.
Samozrejme, s ňou súhlasím, že muži sú zodpovední a muži sú zodpovední aj pred otehotnením, aj po otehotnení a mali by sme na to dôsledne myslieť.
Chcem možno doplniť kolegu Mihálika, ktorý tu hovoril o potratovej tabletke. Potratová toblet..., tabletka do zákona nepatrí, lebo zákonom sa stanovujú právne podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, a nie spôsob a druh liečby alebo liečebné postupy, na to slúžia vykonávacie predpisy. A vy ste tu sama čítali list prezidenta Slovenskej gynekologickej spoločnosti, ktorý hovorí, že u nás vyhláška ministerstva zdravotníctva, nie zákon, upravuje spôsob výkonu umelého prerušenia tehotenstva, a on sám žiada nie zmenu zákona, ale zmenu vyhlášky, a preto váš návrh, pani predsedníčka, je, bohužiaľ, nesystémový až antisystémový.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 14:47 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:49

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Janka, za to, že si priniesla do tejto snemovne názor Ústavného súdu na to, že aký je vzájomný vzťah medzi právami nenarodeného dieťaťa a ženy, ktorá ho, ktorá je ním otehotnená. (Ruch v sále.) Je to veľmi, je to veľmi, je to veľmi správne, pretože tento problém je na ústavnej úrovni a žiaden zákon by ho nemal riešiť, a myslím si, že je nesprávne, keď sa tu hovorí o živote nenarodeného dieťaťa alebo plodu, embrya ako niečoho, čo stojí nad právom ženy na jej, na jej súkromie a na rozhodovanie o jej, o jej tele. Toto je problém, ktorý je strašne závažný a ktorý sa tu povrchne hádže ako niečo nedôležité. Je to celé založené na nenávisti k ženám. Poväčšine u ľudí ako, ako keď sa muži k tomu vyjadrujú, tak je to nepochopenie alebo priamo nenávisť voči ženám. Je to niečo opovr..., opovrh..., oprvo..., hodné oprvo..., opovrženia.
A ešte som chcel povedať k tej tabletke a k tomu, čo tu bolo povedané o tom, že to je vec vyhlášky. Tabletka síce môže byť upravená vyhláškou, ale právo každého na medicínske výkony podľa lege artis, to je ústavné právo, to znamená, že nemôže vyhláška rozhodovať o tom, že nie..., že niekto nedostane zákrok, na ktorý má nárok... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 14:49 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:51

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani Cigániková, vo vašej rozprave som zachytil vaše obavy a tvrdenia, že mnohé ženy po narodení dieťaťa zostanú samoživiteľky. Áno, sú také prípady, ale to nie je dôvod, aby sa počaté dieťa zabilo potratom. Dôležité je, že tieto deti dostali šancu narodiť sa a žiť, tak ako sme túto šancu dostali od našich rodičov aj my.
Osobne poznám spústu žien, ktoré samé vychovávajú deti, a zvládajú to bravúrne a s veľkou láskou a obetavosťou sa im venujú a obetujú svoj život. Veľký obdiv patrí aj úžasným matkám, ktoré sa dokážu s láskou postarať aj o zdravotne postihnuté deti, a nedali by..., by ich za nič na svete. Poznám desiatky takýchto matiek z celého Slovenska, možno aj stovky, keďže roky chodili k nám do hotelov na pobyty, a odporúčal by som vám vidieť a zažiť tie emócie, tú lásku tých matiek, ktoré dávajú týmto deťom. Aj napriek tomu, že naozaj sú to veľmi ťažké zdravotné postihnutia, a dokážu ich prijať a s láskou vychovávať. Takže každé dieťa má právo sa narodiť a my nemáme šancu, nemáme šancu siahnuť na ich život.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 14:51 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video