16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 14:46 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:44

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa Pleštinská sa pýta pani podpredsedníčky vlády Remišovej:
"Mnohé globálne problémy sú do veľkej miery lokálne v zmysle, že vyžadujú kroky na lokálnej úrovni. Ako sú slovenské regióny a mestá zapojené do týchto tém? Aké postupy sa prijímajú na znižovanie administratívnej záťaže tzv. debyrokratizovania, ktorý často komplikuje využívanie prostriedkov alebo investícií do infraštruktúry?"
Na pani Remišovú odpoveď, odpovedá opäť pani ministerka Milanová.
Nech sa páči.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 14:44 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:46

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, páni poslanci, vážená pani poslankyňa Pleštinská, vaša otázka má dve časti, pokúsim sa ich zodpovedať postupne.
Z každodennej komunikácie, ale aj svojich pracovných ciest do regiónov a stretnutí so starostami a primátormi viem, že regióny a mestá sú aktívne vo veľkom množstve projektov a ich variabilita je široká. Od ekologických iniciatív cez kultúrne projekty, šport, podporu inovácie, riešenia smart mobility, po zapájanie sa do riešenia vedeckotechnických úloh, projektov odpadového hospodárstva. Vďaka tomu stúpa inovačný aj odborný potenciál miestnych a mestských úradov, čo sa pozitívne prejavuje na životnom štandarde ich obyvateľov a sekundárne aj na šírení úspešne zrealizovaných riešení v rámci regiónov.
Druhú časť otázky vnímam so zacielením sa na čerpanie eurofondov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie koordinuje čerpanie eurofondov a túto kompetenciu sme zmenami v kompetenciách rezortov postupne v tomto roku posilnili. Čiastočne k 1. júlu tohto roka a v druhom kroku od prvého októbra 2020. K tomuto dátumu sme prebrali od iných rezortov viaceré programy. Integrovaný regionálny operačný program, programy cezhraničnej spolupráce Interreg s Českom, Rakúskom, Maďarskom a Poľskom, program ENI cezhraničná spolupráca, platobná jednotka mzdy zamestnancov, operačný program technická pomoc, granty EHP a Nórska, švajčiarsky finančný mechanizmus.
Hoci aj iné programy majú svoje problémy, existuje zhoda všetkých kľúčových partnerov v procese, že najväčší problém je program IROP. Od svojho vzniku bol zle nastavený, procesy sú komplikované, zdĺhavé, neprehľadné, plné byrokratických postupov. Medzi moje priority preto nevyhnutne patrí upratanie IROP-u a zjednodušenie jeho procesov. Zároveň ale na ministerstve tím odborníkov pracuje aj na celkovom zjednodušení všetkých eurofondových programov a tiež na zásadných zmenách pre nové programové obdobie 2021 - 2027.
Vážená pani poslankyňa, pre vašu lepšiu predstavu uvediem niekoľko čísel, ktoré definujú program IROP. Na roky 2014 - 2020 dostalo Slovensko v tomto programe 1,7 miliardy eur. Koncom marca, keď nastupovala naša vláda, bolo z tohto operačného programu vyčerpaných len 22 %. Znamená to, že za šesť rokov a šesť mesiacov pred koncom programového obdobia sa podarilo bývalej vláde vyčerpať menej ako štvrtinu zdrojov. Do konca tohto roka musíme minúť približne 100 miliónov eur, ktoré by inak prepadli. Už v roku 2018 z tohto programu prepadlo takmer 39 miliónov eur. Takto bývalá vláda vyžívala európske zdroje. Od podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok až po rozhodnutia prešlo pri projektoch v oblasti kultúry v priemere 1 320 dní, v oblasti rekonštrukcie ciest to bolo 470 dní a v oblasti zdravotníctva 360 dní. Tieto lehoty musíme výrazne skrátiť aj preto, aby sa európske zdroje do ekonomiky dostali rýchlejšie a v čase pandémie pomáhali rýchlejšie obnovovať zasiahnutú ekonomiku.
Pred niekoľkými dňami som predstavila prvú sadu zjednodušení. Konkrétne štyridsať opatrení, ktoré uľahčia administrovanie programu IROP s okamžitou účinnosťou. Medzi základné opatrenia patrí zjednodušenie výkazov a odstránenie duplicitných kontrol verejných obstarávaní. Počet kontrol verejného obstarávania v podlimitných zákazkách sa zredukoval z troch na jedinú povinnú kontrolu pri podpise zmluvy. Proces verejného obstarávania sa tak môže skrátiť až o šesť mesiacov. Posilňujeme tiež personálne kapacity pri posudzovaní projektov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zároveň pracuje na tom, aby sme pre nový operačný program Slovensko, ktorý bude zastrešovať doteraz existujúce programy v programovom období 2021 - 2027, zásadne zjednodušili všetky procesy. Intenzívne o tom rokujeme s partnermi v samospráve a dostali sme vyše tisíc návrhov na zjednodušenie. Po ich revízii ich, samozrejme, predstavím verejnosti.
Vážená pani poslankyňa Pleštinská, o predmetnej problematike rokujeme so županmi, aj s predstaviteľmi Únie miest a obcí Slovenska, kde hlavnou témou je zjednodušovanie programu IROP a plánovanie procesov čerpania eurofondov tak, aby sa čerpali rýchlejšie a jednoduchšie. Zároveň vás chcem uistiť, že debyrokratizácia a efektívne čerpanie eurofondov je mojou kľúčovou prioritou a verím, že vďaka tomu budeme môcť o niekoľko mesiacov a rokov konštatovať, že problémy spomenuté vo vašej otázke sa podarilo výrazne eliminovať.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 14:46 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:48

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pani ministerka.
Chcete sa dopýtať? Nech sa páči.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 14:48 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:48

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani ministerka, len možno poďakovať sa pani ministerke Remišovej za odpoveď, je taká povzbudivá, pretože v regiónoch skutočne v tom predchádzajúcom období sme mali obrovské ťažkosti a bolo mi tak ľúto, že Slovensko oproti Poľsku čerpá tie finančné prostriedky veľmi, veľmi zle a ja som sa už vlastne pýtala vás, teda nie vás, ale (povedané so smiechom) pani, pani ministerky, že či sa vlastne preberie napríklad poľský model, ktorý je pre nás taký čitateľný a je vlastne na čerpanie štrukturálnych fondov taký jasný a je zjednodušený, takže ja verím aj na základe toho, čo som dostala v odpovedi, tak že speje to k lepšiemu. Ďakujem pekne. (Reakcia ministerky: "Ďakujem.")
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

22.10.2020 o 14:48 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:48

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázku, pani poslankyňa Kozelová. Ministerstvo hospodárstva začalo po dohode s ministerstvom kultúry riešiť pracovníkov tzv. kultúrneho priemyslu. Tá dohoda bola, že ministerstvo kultúry rieši priamo umelcov a ministerstvo hospodárstva týchto zamestnancov kultúrneho priemyslu. Avšak došlo tu k zmene a momentálne aj po vzájomnej dohode, ale aj po udalostiach z predminulého a minulého týždňa je to tak, že toto bude riešiť ministerstvo dopravy. Samozrejme, môžu rátať s našou plnou podporou, ale myslím si, že najviac nápomocné tu bude ministerstvo kultúry. Ak by sa ukázalo, že pomoc ministerstva hospodárstva je potrebná, tak sme pripravení poskytnúť túto pomoc.
Druhá časť vašej otázky, pani poslankyňa, sa týka, konkrétne píšete, kompenzáciu z avizovaných 200 ušetrených miliónov, to tak až nie je úplne, preto, lebo ministerstvo financií vyčlenilo pre ministerstvo hospodárstva 200 miliónov eur, ale z toho už bolo minutých vyše 20, takmer 25 miliónov na nájmy a ešte stále vyše mesiaca tie nájmy budeme preplácať a tak isto nepravidelnú autobusovú dopravu sme z tohto riešili. Čiže tých peňazí bude k dispozícii výrazne menej, ale sme pripravení, ja som to už aj na vláde takto navrhol, dať tieto peniaze k dispozícii pre zamestnancov kultúrneho priemyslu. Čiže na peniazoch, ktoré sú takpovediac zaparkované na ministerstve hospodárstva, v tomto momente to určite, to určite stroskotať nemá.
Na záver sa len chcem ospravedlniť, lebo nemám brýle, lebo sa mi stále mlžia a ja sa dívam na kolegyňu Pleštinskú a hovorím si, prečo nepočúva, chodí tu pani Kozelová, takže už teraz viem.
Prajem pekný deň.
Skryt prepis

22.10.2020 o 14:48 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:52

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcem sa dopýtať. Ďakujem pekne za odpoveď. Skutočne tam nám prepadli nejakí, aj nejaké spoločnosti, nejaké firmy, aj cez ministerstvo dopravy. Dneska som hovorila s pánom ministrom a v skutočnosti sa nám opäť dostali ako keby do luftu eventové agentúry, proste nejaké ďalšie agentúry, ktoré, ktoré majú ale právnu formu nejakej eseročky alebo niečoho podobného. To znamená, že bude naozaj potrebné opäť sa vrátiť na ministerstvo hospodárstva. Čo sa týka ministerstva dopravy, pokiaľ ja mám dneska dnešnú informáciu, tak dokážu zasanovať časť toho, a to je, to sú pamiatky, to sú sprievodcovia a zábavný priemysel, čo v tomto prípade znamenajú kolotoče, strelnice a tam asi niekde zhruba končíme.
Čiže budem veľmi vďačná za to, ak sa nájdu, nájde sila, nájdu peniaze na to, aby sa zasanovali firmy pôsobiace v oblasti kultúry. Je tam, je tam množstvo rôznych typov firiem, napríklad firmy, ktoré zapožičiavajú osvetľovaciu, zvukovú techniku atď., ktoré veľmi úzko súvisí s kultúrou, ale v podstate nevytvárajú umelecký výkon, ale otvárajú iný výkon, ktorý, sú v neustálom lízingu, pretože technika napreduje a oni neustále, aby držali krok, musia lízovať nové a nové zariadenia a v skutočnosti, keďže nebol ani jeden festival počas leta, v skutočnosti sú momentálne v stave, kedy nie sú v stave lízovať, v stave splácať a hrozí, že prídu o všetko. Ak prídu o všetko, nevieme, nevieme robiť divadelné predstavenie v externom prostredí, nevieme robiť koncerty, nevieme robiť nič. Fakt je to také ťažké.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

22.10.2020 o 14:52 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:52

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Máte úplnú pravdu, súhlasím s vami. Napriek tomu chcem teda zopakovať, došlo k rôznym udalostiam, nechcem to tu špecifikovať, to možno potom prídem za vami, ale hovorím, ministerstvo hospodárstva je pripravené toto prevziať na seba, avšak len na pokyn premiéra, aby sa nestalo, že ľavá ruka nevie, čo robí pravá, veľa kuchárov presolí polievku a tak ďalej. Čiže ak príde od premiéra alebo od vlády pokyn na ministerstvo hospodárstva, že toto máme robiť, to je aj pre pani ministerku informácia, tak to určite opätovne robiť začneme. My sme už boli teda dosť pokročení s tzv. schémou, ktorú musí schváliť komisia, a s prípravou príslušného zákona a s prípravou výzvy. Čiže ak dôjde takýto pokyn, určite sa do tohto pustíme, momentálne je to na ministerstve dopravy v spolupráci s ministerstvom kultúry. Ďakujem vám.
Skryt prepis

22.10.2020 o 14:52 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:55

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pandémia ochorenia COVID-19 zaťaží a v istých momentoch väčšinou iba dočasne a lokálne preťaží aj najlepšie pripravené zdravotnícke systémy v najrozvinutejších štátoch sveta. Slovenská republika, vláda, ministerstvo zdravotníctva, celý sektor zdravotníctva je pod pokračujúcou nadmernou záťažou už od jari 2020. Ani pred príchodom pandémie neboli v rezorte zdravotníctva takmer žiadne personálne ani finančné vnútorné rezervy, avšak opätovne všetky moderné štáty indikujú dlhodobo veľký nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Bývalá vláda nám zanechala zdevastované zdravotníctvo, my sme sa tejto výzve postavili čelom a s jasnou víziou - v prvom rade ochrániť zdravie ľudí. Pacient vždy bol a je pre nás na prvom mieste, odhliadnuc od situácie, v ktorej sa nachádzame.
Školenia zdravotníckeho personálu na obsluhu sa realizujú od jari, zareagovali sme okamžite, aby sme boli v predstihu pripravení. Pre komplexné vysvetlenie, na udržanie zdravotníckeho systému sú zároveň na celom svete potrebné štrukturálne reformy, počas pandémie nerealizovateľné. My sa dôslednými precízne a odborne naplánovanými opatreniami vlády, ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva všetci maximálne snažíme znížiť dopad pandémie na život a zdravie ľudí. Nenastala situácia, že by pacientovi v súvislosti s ochorením COVID-19 nebola poskytnutá adekvátna starostlivosť, vrátane pľúcnej ventilácie, riadne zaučeným zdravotníckym personálom.
Súčasne napríklad rozumne riadená zmena organizácie práce na ARO umožní využiť kapacitu a skúsenosti lekárov, špecialistu na pľúcnu ventiláciu efektívnejšie, pričom ďalšiu intenzivistickú starostlivosť týmto pacientom vieme zabezpečiť lekármi so skúsenosťou z JIS, ktorých máme na Slovensku dostatok. Podobne sa počíta aj s efektívnym využitím skúseností sestier. Pripravené sú zároveň kurzy pre lekárov príbuzných špecializačných odborov, aby pod vedením skúseného špecialistu pacientom poskytli najlepšiu možnú starostlivosť.
Ďakujem.
Skryt prepis

22.10.2020 o 14:55 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:58

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak ako to bolo, ďakujem pani ministerka. Nie je tu pán minister, tak budem reagovať na vás. Ako to v texte pán minister uvádza, že oddelenia ARO a áristi dokážu ovládať tie pľúcne ventilátory. Toto sú oddelenia, ktoré sa stretávajú s ventilovanými pacientami, aj keď tu COVID nebol v minulosti.
Spomenul tu pán minister, že tá príprava bola na jar. Ale sú informácie také, to nemierim na oddelenia ARO, lebo áristi dokážu ovládať kvalifikovane tieto prístroje, ale doplňujúca otázka možno a keď aj sa prípadne zopakovala, že aká skutočná príprava bola tých samotných zdravotníkov, lekárov a zdravotné sestry na to, aby oni dokázali kvalifikovane ovládať pľúcne ventilátory? Totižto prenikajú informácie, kde zdravotnícky personál nedokáže kvalifikovane ovládať tieto pľúcne ventilátory. Môžem povedať zo skúseností. My sme u nás v našom zdravotníckom zariadení na hospici mali dve deti, ktoré boli ventilované na pľúcnych ventilátoroch. Aj v minulosti chceli nám posunúť pacientov ventilovaných, my sme to vždy odmietali, nie preto, že sme ich nechceli, ale preto, že sme neboli dostatočne kvalifikovaní na to, aby sme to zvládali. Až po čase sme absolvovali v Banskej Bystrici školenie a zaškolili sme zdravotnícky personál, tak sme sa na to pripravili a až tak sme prijímali týchto pacientov.
Myslím si, že ten čas od jari po súčasnú dobu títo pacienti, teda nie pacienti, ale zdravotnícky personál nebol dostatočne pripravený. Naozaj prenikajú správy také, kde to nezvládajú tí zdravotníci a vďaka tomu zomierajú ľudia.
Skryt prepis

22.10.2020 o 14:58 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:58

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Neviem naozaj, téma zdravotníctva napriek tomu, že obidvaja moji rodičia sú zdravotníci, mi je síce blízka, ale na takéto konkrétne špecifické otázky a vlastne vyvracať niečo, čo nie je úplne potvrdené, to mi naozaj neprináleží, takže. (Reakcia z pléna.) Uhm.
Skryt prepis

22.10.2020 o 14:58 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video