16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

5.11.2020 o 14:09 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:09

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Áno, dovoľte, aby som teda na hodine otázok nahradil pána premiéra, ktorý, ako viete, je v karanténe, a nadviazal aj na vaše slová, keďže to tu zaznelo aj z vašich úst, a povedal, že som rád, že táto vláda plní svoje sľuby, ktoré aj deklarovala pred voľbami. A keď sme deklarovali, že chceme, aby všetci boli pred zákonom rovní, som rád, že sa to darí napĺňať. A deklarovali sme aj to, že polícia potrebuje mať rozviazané ruky, a som rád, že to sa tiež darí napĺňať.
Vážená Národná rada, vážení členovia vlády, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa § 131 ods. 7 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomní: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová, pracovné povinnosti, zastúpi je minister dopravy a výstavby pán Andrej Doležal. Minister vnútra Roman Mikulec, pracovné povinnosti v súvislosti s celoplošným testovaním, zastupuje ho minister dopravy a výstavby pán Andrej Doležal. Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík, nie sú naňho položené otázky. Minister zdravotníctva Marek Krajčí, nie sú naňho otázky. Ministerka kultúry Natália Milanová, nie sú na ňu položené otázky. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský, nie sú naňho otázky. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, nie sú na ňu otázky. A minister obrany Jaroslav Naď, nie sú naňho otázky.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

5.11.2020 o 14:09 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:12

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán poslanec, páni poslanci a poslankyne, my sme o podpore mládežníckych parlamentov momentálne za ostatné dva týždne diskutovali veľmi veľa aj s pánom novým riaditeľom Iuventy, ktorý pripravuje rôzne opatrenia. Ja budem veľmi rád, ak prijmete to pozvanie z našej strany, aby ste boli súčasťou jednotlivých stretnutí, ktoré organizuje aj pán riaditeľ. A ja si dovolím aj túto vašu otázku alebo ten záujem mu posunúť, aby ste sa mohli aj stretávať.
Pre mňa aj v minulosti, aj v súčasnosti je, samozrejme, mládež, sú, samozrejme, mládežnícke parlamenty ako dôležitý nástroj participácie mladých ľudí na tej lokálnej úrovni. A snažili sme sa ju podporovať či už zo strany opozície, alebo teraz aj zo strany ministerstva.
V tej minulosti to boli dôležité podpory, čo sa týka financií, resp. prenajímaniu priestorov v rámci mládežníckych parlamentov alebo žiackych školských rád. Aj v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde sme pôsobili a kde sme aj vytvorili schému, aby sme mohli podporovať mladých ľudí, aby sa stále viac a viac nejakým spôsobom zapájali do života, aby sme ich do budúcna aj vychovávali.
Vaša otázka teda k tomu zakotveniu mládežníckych parlamentov v zákone o obecnom zriadení sa už riešila v minulosti, to viete, lebo sme o tom aj diskutovali. Ale, bohužiaľ, tá zhoda alebo tá zmena legislatívy si vyžaduje dohodu viacerých subjektov. A tá dohoda vtedy nebola. My sa môžme spoločne - a možno to berme ako návrh, že či už z vašej strany, z mojej strany alebo zo strany pána riaditeľa Iuventy - sa dohodnúť, že budeme takí traja mediátori toho, aby sme všetkých ostatných aktérov dali dokopy. Aby sme naozaj sa dostali k tomu, že ten zákon vznikne a že bude odsúhlasený naprieč celým plénom v Národnej rade.
Momentálne sa aj pripravuje stratégia pre mládež Slovenskej republiky, lebo teraz nám končím v rámci 2014 - 2020, pripravuje sa nová. V decembri by malo byť zvolané prvé pracovné skupiny a celý začiatok budúceho roku by sa mali pripravovať celá stratégia. Opätovne vás do toho prizývam alebo aj všetkých ostatných poslancov, ktorí majú záujem, tak ako budú aj ostatní aktéri.
Momentálne my aj definujeme všetky dotácie a formu podpory, ktorá má byť. A snažíme sa tam vsunúť nové veci, čo sa týka aj COVID podpory a čo sa týka podpory žiackych rád a mládežníckych parlamentov, na ktoré by mali byť vyčlenené samostatné finančné objemy. Bohužiaľ, ten finančný objem, ktorý bol stanovený v minulom roku, ktorý sa hýbal niekde menej ako 4 mil., teraz bude veľmi okresaný aj kvôli tomu, aká je situácia v rámci krajiny. Ale my sa budeme snažiť v rámci nášho rozpočtu, keďže podpora či už žiackych rád, alebo mládežníckych parlamentov je pre nás dôležitá, vyčleniť ostatné finančné prostriedky.
V nasledujúcom období teda sa bude pripravovať tento nový systém. My ho radi nejakým spôsobom budeme aj prezentovať. Je to nový systém práce s mládežou, kde pre mňa aj veľmi dôležitou jednou z hlavných tém bude participácia mladých ľudí, ktorú považujeme v podstate za veľmi dôležitú, a snažili by sme sa ju vsunúť do každej jednej z tých daných podpor v rámci tých štyroch skupín, ktoré sa podporujú, alebo štyroch zadefinovaných oblastí, ktoré sa podporujú. Plus by sme chceli zadefinovať jeden balík finančných prostriedkov, ktoré by každoročne sa nejakým spôsobom vedel obmieňať podľa toho, ako budeme, ako sa bude vyvíjať spoločnosť, aké budeme mať spoločenské témy alebo akým spôsobom budeme sa realizovať.
Čo sa týka tej národnej úrovne. Tak Národný mládežnícky parlament, ktorý je ako strešná organizácia, združuje všetky tie ostatné mládežnícke parlamenty, je prizývaný alebo bude prizývaný tiež do diskusie v rámci týchto participartných procesov tvorby mládežníckej politiky. A bude aj členom tej novej stratégii, o ktorej som spomínal.
Môžem povedať, že ale aj kolega, kolegovia, keď sme preberali niektoré veci, ktoré mi písali, že na základe aj tej novely, ktorá bola uskutočnená, aj vznikajú mládežnícke parlamenty vo viacerých mestách alebo v mestskej časti v Petržalke, čo ja vnímam, že tam je naozaj že veľmi aktívna. My budeme podporovať vždy tú spoluprácu či už mládežníckych parlamentov a následne aj ostatných, ostatných orgánov samosprávy. Bohužiaľ, potrebujeme na to aj finančný balík peňazí, lebo aj tak, ako teraz je zadefinované, či už mládežnícke parlamenty, alebo žiacke školské rady, proste nefungujú kvôli tomu, že nemajú finančné prostriedky na to, aby reálne vedeli fungovať.
Ale toto bude tá diskusia, že ako to nastaviť, ktorej môžete byť súčasťou, ja budem veľmi rád, v ďalšom období v rámci stratégie ´21 až ´27, á, až ´25.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

5.11.2020 o 14:12 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:17

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
6.<br /> Tak ďakujem kr&aacute;sne za va&scaron;e vyjadrenie a som veľmi r&aacute;d, že konečne aj ministerstvo &scaron;kolstva sa rozhodlo prist&uacute;piť k progresu pr&aacute;ve v tejto oblasti. A budem len veľmi r&aacute;d, ak budem m&ocirc;cť byť s&uacute;časťou tohto t&iacute;mu. A spoločne ver&iacute;m, že spoločn&yacute;mi silami posunieme t&uacute; ml&aacute;dežn&iacute;cku politiku a ml&aacute;dežn&iacute;cke parlamenty e&scaron;te ďalej. Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

5.11.2020 o 14:17 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Ja ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2020 o 14:17 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:18

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
8.<br /> Ďakujem. Druh&aacute; ot&aacute;zka je od pani poslankyni Zity Ple&scaron;tinskej, vid&iacute;m ju v s&aacute;le, a je smerovan&aacute; na ministra pr&aacute;ce, soci&aacute;lnych vec&iacute; a rodiny Slovenskej republiky p&aacute;na Milana Krajniaka. Preč&iacute;tam ot&aacute;zku:<br /> &quot;V s&uacute;časnosti, keď sa mnoho najm&auml; men&scaron;&iacute;ch spoločnost&iacute; a firiem z oblasti kult&uacute;ry a cestovn&eacute;ho ruchu nach&aacute;dza v existenčn&yacute;ch probl&eacute;moch, požaduje Soci&aacute;lna poisťovňa sp&auml;tn&eacute; vyplatenie odvodov a udeľuje pokuty za v&yacute;nimky z platenia poistn&eacute;ho pri brig&aacute;dnickej pr&aacute;ci &scaron;tudenta, ktor&eacute; s&uacute; star&scaron;ie ako p&auml;ť rokov. Nejedn&aacute; sa pritom o spoločnosti, ktor&eacute; by boli dlhodob&yacute;mi neplatičmi, ale sk&ocirc;r o byrokratick&eacute; chyby v syst&eacute;me. Ako ministerstvo vn&iacute;ma tento probl&eacute;m aj na pozad&iacute; ekonomickej situ&aacute;cie v s&uacute;vislosti s pand&eacute;miou COVID-19? Nepl&aacute;nuje sprehľadnenie či zjednodu&scaron;enie syst&eacute;mu?&quot;<br /> P&aacute;n minister, p&auml;ť min&uacute;t na odpoveď je va&scaron;ich.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.11.2020 o 14:18 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:19

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, ide o problém, ktorý roky poznáme, ale ktorý tento rok sme už riešili. Skúsim najskôr aj pre ostatných povedať, že o čo ide.
To znamená, ak fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, čiže študent má právo si určiť dohodu o brigádnickej práci, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak mesačný príjem za túto dohodu nepresiahne zákonom stanovenú normu 200 eur. Ak jej príjem túto sumu presiahne, dôchodkové poistenie zamestnanca vzniká, avšak jeho vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie bude ponížený o sumu 200 eur. Fyzická osoba, ktorá si chce uplatniť toto právo, je povinné určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu. Problém teda vzniká, pokiaľ študent uzavrie dve alebo viac dohôd takýchto.
A tá podstata, na ktorú narážate, je v tom, že či ten ďalší zamestnávateľ alebo ďalší v poradí netrpí zbytočne tým, že študent ho oklame, zabudne, nenahlási to, že už jednu takúto dohodu uzavrel, a teda uvedie do omylu toho zamestnávateľa a od neho potom Sociálna poisťovňa to spätne vymáha.
Takže situácia je taká, že informačný systém Sociálnej poisťovne je schopný postrehnúť vo väčšine prípadov, keď je ten študent druhýkrát nahlásený. To znamená, do dvoch dní kontaktuje toho zamestnávateľa, hovorí mu, pozor, tvoj študent, ktorého si najal, už niekde uplatnil túto výnimku, čiže ty budeš musieť doplatiť tú vyššiu sumu, ale, samozrejme, tým aj znížiš mzdu tomu študentovi. Ale ten študent by o tom mal vedieť, keďže už vie, že je to jeho druhá dohoda.
Doteraz bola tá situácia taká, že ten zamestnávateľ to potom musel logicky vymáhať od toho študenta, lebo ten ho vyviedol do, ten ho uviedol do omylu.
Keď by som to mal skrátiť, aby som nestrácal čas, lebo však tu mám pripravenú podrobnú odpoveď s paragrafmi, ale reálne Sociálna poisťovňa musí registrovať to, či študent si to neuplatní dvakrát. Proste musí to robiť. Je to jej povinnosť. Tak je nastavený zákon. A asi by to tak aj malo byť, že keď poskytujeme tú výnimku raz, tak by nemalo byť možné si ju uplatniť viackrát.
Zamestnávateľ musí v prípade, že je uvedený do omylu tým študentom, vyžadovať ten doplatok od toho daného študenta, lebo oni majú právny vzťah. To, čo Sociálna poisťovňa urobiť vie, že do 48 hodín po tom, čo je tam zaregistrovaný študent akoby druhýkrát s tou istou výnimkou, sa snaží dať echo tomu zamestnávateľovi, nech si upraví ten vzťah. Čiže ešte predtým, než jemu vznikne tá povinnosť vlastne vyplatiť tú danú sumu, alebo tesne po tom, aby mohol prísť s tým študentom do kontaktu a túto záležitosť doriešiť.
Rozmýšľali sme nad tým, že či vieme túto situáciu riešiť nejakým spôsobom, proste zákonom. Ale nevieme. Pretože zákon hovorí jasne, milý študent, nesmieš si to uplatniť viackrát. Je to niečo podobné ako rodičia. Iba jeden si uplatňuje nárok na dieťa pri tom, keď podáva daňové priznanie. Nemôžu si to urobiť obaja. Počítame logicky, že sa teda rodičia porozprávajú o tom, či si jeden z nich uplatnil alebo neuplatnil odpočítateľnú položku na dieťa. Čiže zákonne neviem si predstaviť, ako by sme to vedeli riešiť.
Čo sa týka procesu a praxe, snaží sa Sociálna poisťovňa hneď, ako to identifikuje, upozorniť toho daného zamestnávateľa, že, pozor, tu by tu mohol vzniknúť problém.
Snažíme sa tiež postupovať, keď sa náhodou stane, že sa až po rokoch zistí pri reálnej kontrole, že takýto problém nastal, ak tam nejaká dlžná suma je, aby ten zamestnávateľ mohol dostať tú, Sociálna poisťovňa musí dorubiť do poistné, aby to dostal na splátky, aby mal čas vlastne si to nejakým spôsobom vymôcť od daného brigádnika, alebo teda bývalého brigádnika, ktorý vlastne si uplatniť neoprávnene tú výnimku.
Ak by existoval spôsob, ako to nejako vyriešiť v zákone, tak by sme k tomu pristúpili. Ale nevieme to urobiť inak, než že upozorňovať. A snažíme sa upozorňovať tých zamestnávateľov, že dajte si pozor, keď máte študenta, opýtajte sa ho, že či náhodou takúto výnimku už neuplatnil.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

5.11.2020 o 14:19 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:24

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za rozsiahlu vašu odpoveď. A študenti, chcem sa opýtať, že študenti to robia vedome alebo nevedome a potom to vymáhanie vlastne tých peňazí do akého obdobia? Lebo sa stáva, že je to až obdobie päť rokov. Môže študent sa niekde presťahovať a potom sú tie peniaze, nabaľuje sa vlastne, keď je to exekučne vymáhané, takže.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

5.11.2020 o 14:24 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:24

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Domnievam sa na základe skúseností, keď som zisťoval informácie nielen kvôli vám, my sme o tom diskutovali už pred letom, keď sa pripravovali nejaké vylepšenia, nazvime to, zjednodušenia byrokratickej záťaže pre zamestnávateľov, zamestnancov, aj o tomto sme diskutovali. Väčšinou sa to podľa mojich informácií deje nevedome, že ten študent si neuvedomí, že to môže uplatniť iba raz. Práve preto upozorňujeme vopred, ale aj v tom danom prípade tých zamestnávateľov, že prosím vás, tento študent si to už uplatnil, doriešte si to, kým ste ešte vo vzťahu takpovediac, alebo kým tá doba je tak krátka, že určite naňho kontakt majú a vedia to s ním dohodnúť, hej? Lebo to neni, neni to až taká, samozrejme, že každé euro poteší, ale lepšie to doriešiť hneď, pretože do piatich rokov oni to musia vymáhať. Čiže keď do piatich rokov príde kontrola, oni zistia, že to tam je, nikto nebude toho podnikateľa alebo zamestnávateľa, teraz to poviem, že trestnoprávne alebo inak naháňať. Tí kontrolóri zo Sociálnej poisťovne si uvedomujú, že ho mohol uviesť ten študent do omylu, ale taký je zákon, to znamená, že jediné, čo môžu urobiť, keď sa na to príde až po rokoch, čomu sa ale snažíme predísť, že dostane splátkový kalendár, aby mal čas vlastne na to vymáhať si to od daného študenta.
Čo mimochodom z právneho hľadiska je veľmi jednoduché, lebo je nesporné, že ten študent podpísal jednu dohodu, z dátumu vieme, že neskôr podpísal druhú dohodu, čiže to súdne konanie je veľmi jednoduché, aj exekučný titul, ale, samozrejme, že chceme predchádzať týmto problémom.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.11.2020 o 14:24 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:27

Andrej Doležal

14:27

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako už bolo povedané, odpovedám v mene ministra vnútra.
Vážený pán poslanec, áno, využívame na ministerstve vnútra inštitút home office v zmysle Zákonníka práce. V súvislosti s nárastom nových prípadov ochorenia COVID a vyhlásením núdzového stavu umožňuje služobný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere, zamestnancom vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme a tiež zamestnancom v pracovnom pomere podľa ustanovení Zákonníka práce prácu z domu, tzv. home office.
Umožnenie vykonávať prácu z domu je podľa zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a podľa zákona 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov vylúčená u príslušníkov Policajného zboru, profesionálnych hasičov Hasičského a záchranného zboru a záchranárov Horskej služby.
Práca z domu je v rámci služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky realizovaná na jednotlivých útvaroch, zariadeniach a organizáciách, pričom sa, samozrejme, berie do úvahy druh a povaha práce zamestnancov.
S využitím inštitútu práce z domu máme doposiaľ pozitívne skúsenosti a ohlasy zo strany nadriadených i samotných zamestnancov, a to z dôvodu, že plnenie služobných a pracovných úloh je zabezpečené a zamestnanci nie sú vystavovaní potenciálnemu riziku nakazenia sa.
Ďakujem, skončil som a v prípade otázok som pripravený ich tlmočiť pánovi ministrovi.
Skryt prepis

5.11.2020 o 14:27 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video