16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

5.11.2020 o 14:33 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:33

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán minister, a teda za sprostredkovanie odpovede pána ministra vnútra. A tak, keď vás tu mám, tak sa chcem spýtať, či náhodou nemáte poznatky aj o tom, či sa home office uplatňuje aj na vašom ministerstve alebo, alebo v rámci vášho rezortu, ale samozrejme, že nebola to otázka na vás, takže ak poviete, že nie, neviete o tom, tak ako berem to.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

5.11.2020 o 14:33 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:36

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Viem o tom a bolo to odporúčané na tých pracovných pozíciách, kde to pracovná povinnosť dovoľovala. Mali sme to tak aj v prvej vlne, usmernil som tak zamestnancov aj v druhej vlne prostredníctvom generálneho tajomníka služobného úradu.
Problém máme s tým, že niektoré interné informačné systémy sú prístupné iba z ministerstva. Nemáme dostatočný počet tzv. VPN-iek, alebo teda remot prístupov na ministerstvo zabezpečených, takže to funguje asi tak, že zamestnanec je doma a príde do práce odklikať, vypodpisovať, urobiť tie činnosti, ktoré nemôže urobiť z domu, na tú nevyhnutnú, na ten nevyhnutný čas a následne ide, ide späť na home office.
Ale spustili sme, nechytajte ma, prosím, za slovo, už obstarávanie aj na doplnenie tých VPN licencií, aby mohli tieto prístupy robiť z domu.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

5.11.2020 o 14:36 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:36

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, Policajný zbor sa zaoberá protiprávnym konaním, ktoré sa udialo na protestnom zhromaždení 17. októbra 2020 pred Úradom vlády Slovenskej republiky. Každé protiprávne konanie analyzuje, zbiera informácie a vykonáva činnosti s cieľom dôkladného zadokumentovania každého skutku a vyvodenia dôsledkov voči páchateľom.
Zhromaždenie zo 17. októbra 2020 bolo oznámené na mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zvolávateľkou pani Michaelou H. pod názvom Protivládny protest. Menovaná 15. októbra 2020 toto zhromaždenie na príslušnej mestskej časti zrušila. Zhromaždenie sa aj napriek tomu uskutočnilo.
Neohlásené zhromaždenie je možné rozpustiť len za presne stanovených podmienok ustanovených v zákone o zhromažďovacom práve č. 84/1990 Zb.
Jeho organizátori a účastníci sa v prípade jeho zorganizovania či účasti na ňom dopúšťajú nanajvýš priestupku, za ktorý môžu byť postihnutí podľa príslušných zákonných ustanovení.
Uvedené zhromaždenie teda, uvedené zhromaždenie teda nie je možné na mieste násilne rozpustiť a brániť účastníkom v jeho absolvovaní, pokiaľ nenastanú ďalšie okolnosti, ktoré by už rozpustenie zhromaždenia umožňovali, napríklad páchanie trestnej činnosti. Preto prišlo k služobnému zákroku až po hromadnom narušení verejného poriadku účastníkmi zhromaždenia. Osoby, ktoré sa dopúšťali protiprávneho konania, sú v súčasnosti stotožňované a budú riešené v správnom konaní vo vzťahu k nedovolenému zhromažďovaniu a protiepidemiologickým opatreniam. A osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu, sú riešené v rámci trestného konania.
Vami uvádzané ďalšie zhromaždenia sú zo strany Policajného zboru monitorované a je vyhodnocované ich bezpečnostné riziko, pričom budú prijaté vo vzťahu k nim adekvátne opatrenia smerujúce k obnove verejného poriadku.
Ďakujem pekne, skončil som a opäť som pripravený prípadné otázky tlmočiť pánovi ministrovi.
Skryt prepis

5.11.2020 o 14:36 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:39

Ján Benčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď. Asi sa zhodneme v jednom. Veľký ruský spisovateľ Alexander Solženicyn kedysi povedal, že "najväčším nebezpečím pre" fungovanie, "zdravé fungovanie spoločnosti je nepotrestané zlo". Toto zlo vidím, že sa prejavuje aj teraz a je to o to horšie, že žijeme v období pandémie, aká nemá na svete aj v Európe už sto metrov, sto rokov žiadnej obdoby, a napriek tomu, že je vyhlásený núdzový stav, dochádza k takýmto veciam ako.
A ešte jedna vec, by som vás poprosil, keby ste tlmočili pánovi ministrovi.
To, čo tam bolo snáď najodpornejšie, boli tie vystúpenia, vulgárne vystúpenia tých maličkých detí. Pokiaľ viem, matka tých dievčatiek bola stotožnená, ale otec toho chlapca nie. A pritom ten chlapec tam práve vykrikoval, že Matoviča treba zabiť a dodal ešte, že tuším, že aj Radičovú a Čaputovú. Myslím si, že by bolo dobré sa pozrieť aj na toho pána otca, ktorý tam s tým chlapčekom bol. Ja som napísal blog a tam sú jeho fotografie, myslím, že by to nemal byť až taký problém.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2020 o 14:39 hod.

Ján Benčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:41

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Nie, nie, nie, ďakujem, odkážem alebo budem tlmočiť pánovi ministrovi.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.11.2020 o 14:41 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:45

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, najskôr odpoviem svojimi slovami, potom mám kopec detailov pripravených od svojich kolegov.
Definitívny variant je ten štvrtý variant V2 v dĺžke 13,53 kilometra s tunelom Korbeľka a Havran, to znamená jednoznačne tunelový variant a z tých tunelových variantov Korbeľka a Havran.
Momentálne prebieha tzv. vodná EIA alebo doplnenie vodnej EIY(EIA) a hneď, ako skončí, budeme vedieť povedať a lepšie odhadnúť, kedy budú začaté práce.
Ja osobne som bol na rokovaní so starostami i s primátorom Hubovej. Rozprávali sme sa o tom, uvedomujem si spor, ktorý s nimi máme, ale v tejto chvíli nijako nebrzdí prípravné a projektantské práce na, na tomto riešení. Ale v súčasnosti sa ešte stále nachádzame v procese tzv. vodnej EII (EIA). Ja budem hovoriť oveľa odrobne, oveľa odbornejšie v tých vyjadreniach mojich špecialistov.
Takže ak dovolíte, vážený pán poslanec, pre pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany - Hubová prebehol proces posúdenia vplyvov všetkým, všetkých navrhovaných variantov v súlade so zákonom č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V správe o hodnotení vplyvov stavby diaľnice D1 Turany - Hubová z roku 2016 boli posudzované štyri varianty. Pôvodný variant V1 s tunelom Rojko a Havran, ďalšie dva varianty V1 s odklonom, ktoré sú kombináciou pôvodného povrchového variantu s údolím Váhu so subvariantami. No a štvrtým bol variant V2 v dĺžke 13,53 kilometra s tunelom Korbeľka a Havran.
Na základe výsledkov správy o hodnotení vplyvov záverov z verejných prerokovaní a správy o hodnotení vplyvov a jej nezávislého odborného posúdenia v odbornom posudku vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 18. 5. 2017 záverečné stanovisko podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V predmetnom stanovisku bol na základe celkových výsledkov procesu posudzovania pripomienok a stanovísk príslušných dotknutých a povoľujúcich orgánov dotknutých obcí, orgánov štátnej správy a verejnosti odsúhlasený variant V2 s tunelom Korbeľka a tunelom Havran, ktorý sa po nadobudnutí právoplatnosti záverečného stanoviska stal záväzným rozhodnutím pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako aj pre Národnú diaľničnú spoločnosť a s tým súvisiacu následnú prípravu stavby D1 Turany - Hubová i pre ďalšie povoľovacie konania.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy vo veci starostlivosti o životné prostredie v odôvodnení záverečného stanoviska okrem postupu pri vypracovaní stanoviska uviedlo, že v danom prostredí a za stavu prírodných a legislatívnych obmedzení je riešenie vedenia trasy diaľnice tunelom optimálnym riešením.
Záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť diaľnica D1 Hubová vydané 18. 5. 2017 nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 2. 2018. Neskôr sa tam dostávame, ja to skrátim.
Potom je tam stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva zo dňa 31. 1., to je to najaktuálnejšie. Tam je uvedené, že na základe uvedených skutočností je navrhovanú činnosť, to znamená stavba diaľnice, potrebné posúdiť podľa čl. 4.7 rámcovej smernice o vode, to je to, kde sa to nachádza práve teraz.
Ďakujem, skončil som, skrátil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.11.2020 o 14:45 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Igor Hus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nejde mi to.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Môžte hovoriť.

Hus, Igor, poslanec NR SR
Môžem? Dobre.
Ďakujem vám, pán minister, viete, každý z vás na tom ministerstve zdedil pár kostlivcov, ktoré vám vypadávajú zo skrine. Ja som si toho vedomý, ani vás za to neviním, ale medzi Košicami a Bratislavou vnímam aj ja dva najkritickejšie úseky, ktoré sa priamo dotýkajú Turca, či je to tunel Višňové - Dubná Skala, alebo proste je tento variant, o ktorom ste teraz nehovoril.
Chcem sa spýtať, nejaký termín realizácie, či máme tam odhad? Lebo ja som vás pozorne počúval. Všetky tie úkony, ktoré sprevádzate, takisto som si vedomý, že to trvá určitú dobu, ale nejaký predbežný, predbežný termín či začatia výstavby, alebo proste ukončenie plánovaného, plánovanej, ukončenie plánovanej výstavby.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2020 o 14:45 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:45

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dávam si veľký pozor na to, aby som neopakoval chyby mojich predchodcov, a hovorím o termínoch takých, ktoré dokážem reálne posúdiť. Nebudem sľubovať.
K Turany - Hubová sa vyjadrím až potom, ako budú, ako bude finálne stanovisko na základe rámcovej smernice o vode, bude to korektné a tam budem vedieť odhadnúť reálne, aké budú potrebné tzv. kompenzačné opatrenia. Potom to budem vedieť lepšie povedať.
Ak ste spomínali Višňové, tam budem konkrétnejší a využijem túto príležitosť v rýchlosti informovať. Do konca roka, stále si trvám na tom alebo stále som presvedčený o tom, že do konca roka spomedzi troch uchádzačov, ktorí sa súťažia v tzv. súťažnom dialógu, vyberieme víťaza a v novom roku hneď v januári, najneskôr v prvom kvartáli určite začneme stavať. Som o tom presvedčený, chceme ešte do konca tohto roka vybrať víťaza a pokračovať vo výstavbe tunela Višňové.
Hubová - Ivachnová pokračuje, ale Turany - Hubová vám dám bližšie informácie, keď budem poznať viacero vstupov. Teraz by som iba hádal a sľuboval a opakoval chyby mojich predchodcov.
Ďakujem za pochopenie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.11.2020 o 14:45 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:49

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, ďakujem pekne za otázku. Ministerstvo na jednej strane vníma doplnkovú službu veľmi pozitívne. Sám osobne ju vnímam veľmi pozitívne, dopytoval som sa nielen na trasu Bratislava - Košice - Humenné - Praha, ale ako častého dovolenkára v Chorvátsku ma zaujímalo, či by bolo možné vypravovať autovlaky napríklad aspoň počas dovolenkovej sezóny smerom do Chorvátska, do Záhrebu, do Zadaru a do Splitu. Prisľúbili mi stanovisko zo Železničnej spoločnosti Slovensko, budem vás o tom, samozrejme, informovať.
No a teraz, čiže zastávame rovnaký názor ako vy, že ide o pohodlnú, najmä ekologickú, alternatívu voči cestám na dlhšie trasy.
Na druhej strane treba uviesť, že prípadné rozšírenie uvedenej služby je na rozhodnutí dopravcu, ktorý si na základe ekonomických dát musí zvážiť jej prípadné rozšírenie alebo opodstatnenosť. Vieme, že táto služba nie je využívaná rovnomerne, je to vyslovene sezónna záležitosť alebo častokrát sezónna, čiže jej využívanie v priebehu roka kolíše. No a aj vzhľadom na súčasnú pandémiu COVID-19 došlo, len tak pripomínam, že došlo k obmedzeniu tejto služby a vlaky s autovozňom EN 442, 443 Košice - Praha Hlavná stanica a späť nepremávajú a vo vlakoch R 614, 615 Bratislava - Košice nie je radený autovozeň, čiže v súčasnosti sme obmedzili túto, túto formu dopravy.
Ale súhlasím, skončím tým, čím som začal. Je to určite pohodlnejšie a ekologická forma dopravy ako klasická autodoprava.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.11.2020 o 14:49 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:49

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Vážený pán minister, veľmi pekne ďakujem za vašu odpoveď. A možno tak by som sa opýtala, že čo plánuje ministerstvo dopravy v oblasti železnične dopravy, ktorá je najekologickejšou dopravou verejnosti možno aj v rámci Európskej únii. Takže sú nejaké také priority, ktoré by nás potešili?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2020 o 14:49 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video