17. schôdza

12.11.2020 - 12.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.11.2020 o 10:32 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:32

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, je to skôr taký organizačný pokyn alebo návrh, chcem vás požiadať, aby ste zabezpečili, že nebude možné z balkóna fotografovať naše stoly a zasahovať nám do súkromia. Novinári s fotoaparátmi nám fotia mobilné telefóny, fotia nám papiere, ktoré máme na stole, sledujú našu komunikáciu.
Žiadam vás, pán podpredseda, v záujme ochrany súkromia poslancov Národnej rady pri výkone poslaneckého mandátu, aby ste prijali opatrenia, že novinár nemôže používať fotoaparát na fotenie v budove, v priestore Národnej rady a nemôže fotiť súkromný priestor poslanca v jeho práci.
Ďakujem pekne. (Reakcie z pléna. Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.11.2020 o 10:32 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:34

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tento vládny návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál, reagujeme ním na aktuálne okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 a chceme vytvárať systematický priestor na testovanie osôb, na zistenie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Teda účelom návrhu zákona je rýchla diagnostika a identifikácia osôb, ktoré potenciálne šíria nákazlivé ochorenie s cieľom ochrany zdravia obyvateľstva a predchádzania škodám, ktoré by hrozili pri markantnom zhoršení epidemiologickej situácie. Tento nástroj sa ukázal aj vďaka pilotnému a dvom kolám celoplošného testovania ako veľmi účinný nástroj, ktorý dokáže veľmi efektívne zraziť krivku nakazených nielen v našej krajine, ale aj v iných krajinách.
Antigénové testovanie sa čím ďalej viac dostáva do popredia a dokonca sa už nejakým spôsobom vyjadrujú aj popredné kapacity, že antigénové testovanie by malo byť používané aj ako zlatý štandard boja s touto, s týmto ochorením COVID-19.
Návrh zákona ustanovuje kompetencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečiť testovanie obyvateľstva. Samotná realizácia po prijatí tohto zákona bude môcť prebiehať prostredníctvom uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a predpokladá sa aj spolupráca so Slovenským Červeným krížom.
Zároveň návrh zákona rozširuje definíciu zdravotníckeho pracovníka o niektorých ďalších študentov zdravotníckych študijných odborov a žiakov strednej zdravotnej školy, ale v študijnom odbore diplomovaná zdravotná sestra, upozorňujem. Na účel zabezpečenia personálnych kapacít pri testovaní sa tiež umožňuje, aby jednotlivé úkony pri spracovaní vzoriek biologického materiálu mohli vykonávať aj osoby, ktoré nie sú zdravotníckymi pracovníkmi, tieto osoby môžu vykonávať iba úkony, pri ktorých nedochádza k priamemu kontaktu s testovanou osobou.
Táto úprava má byť využitá výlučne počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na doplnenie chýbajúceho zdravotníckeho personálu pri testovaní na ochorenie COVID-19. Tento stav zdravotníckeho personálu sa z dňa na deň, žiaľ, zhoršuje, našťastie niektorí zdravotnícki pracovníci v tých najpostihnutejších regiónoch sa už vracajú naspäť do práce, ale na druhej strane ďalší zdravotnícki pracovníci sa dostávajú do karantény vzhľadom na ich pozitivitu na toto ochorenie COVID-19. V súčasnosti je to viac ako 2 500 úväzkov, ktoré chýbajú v našich nemocniciach.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.11.2020 o 10:34 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:37

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 334. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.11.2020 o 10:37 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:39

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, tak predložili ste nám tu v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré ste si práve odhlasovali, návrh zákona, ktorý nehovorí v podstate o ničom inom, len o tom vašom celoplošnom nezmyslenom fašistickom diktátorskom testovaní obyvateľov Slovenskej republiky. (Reakcie z pléna.)
Smejte sa, áno, presne tak to je, fašisti sa tu rehotajú, ale ľuďom ste donútili, ľuďom ste nanútili účasť na tomto testovaní pod hrozbou výpovede z práce, pod hrozbou straty zamestnania, pod hrozbou straty príjmu, že nebudú musieť platiť hypotéku, nebudú mať z čoho to platiť, a vy sa tu z toho rehotáte! Rehotáte sa z toho, že zotročujete ľudí, áno, vy, pán v SaS-ke. Neviete tu povedať desať súvislých viet, ale rehotáte sa z toho, že obmedzujete ústavné práva obyvateľov Slovenskej republiky!
Mrzí ma, že som musel takto začať, ale toto ste vy, skutoční fašisti. Toľko máte plnú hubu toho fašizmu, až ste zotročili celý slovenský národ!
To vaše plošné testovanie, ktoré bolo protizákonné, protiústavné a teraz týmto návrhom zákona ste sa k tomu priznali, bol jeden obrovský odporný čin jednej diktátorskej vlády, ktorá si vôbec neváži svojich obyvateľov.
Týmto návrhom zákona ste priznali jednu zásadnú vec. Stery na tomto plošnom testovaní vykonávali ľudia, ktorí nemali potrebnú kvalifikáciu, ktorí nemali potrebnú odbornosť, ktorú im zákon prikazuje. Osobne viem o prípade, napríklad v meste Tvrdošín v časti Krásna Hôrka, kde stery ľuďom vykonával 16-ročný študent gymnázia. Pričom tieto veci mali robiť len odborne kvalifikovaní ľudia s medicínskym vzdelaním.
A koľko takých prípadov na Slovensku bolo? Akú kvalitu potom malo toto testovanie, keď ho vykonával, kto chce, akýmkoľvek spôsobom? Keď ho päť minút predtým zaučili, toto strč ľuďom do nosa a potom to daj do nejakej skúmavky a bude to všetko fajn.
Toto vaše plošné testovanie bolo absolútne v rozpore so zákonmi. A vy to teraz dobre viete. A za toto sa budete musieť zodpovedať aj vy, pán minister, lebo vy poslušne plníte vôľu toho diktátorského psychopata. Ale sami teraz týmto zákonom priznávate, že ste na toto nemali právo. O čom bol celý ten modrý papierik, celý ten certifikát?! Veď ten papierik nespĺňal zákonné predpoklady zdravotnej dokumentácie. Nebol zdravotnou dokumentáciou podľa zákonov Slovenskej republiky. Nespĺňal kritériá na to, aby mohol byť zákonnou, aby mohol byť zdravotnou dokumentáciou. Nebol tam, nebol vydaný konkrétnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
A čo ste to urobili? Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, že vy ste dali predavačkám, SBS-károm, ľuďom, ktorí pracujú na rôznych prevádzkach, pokyn, aby kontrolovali osobné údaje a zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky. Ja nemám nič proti tým predavačkám, proti tým SBS-károm, ktorí to robili z donútenia. Oni určite nechceli ľudí šikanovať. Ale vy ste normálni? Vy takto dehonestujete, likvidujete, rozkladáte právny štát pred celým národom? A teraz si to chcete dať do zákona, lebo ste priznali predtým, že všetky tie opatrenia Úrad verejného zdravotníctva, ktoré tu Mikas zavádzal sedem mesiacov, povinná štátna karanténa, rúška, pokuty a iné nezmysly, boli všetky v rozpore s platnou legislatívou. Nemal kompetenciu, nemal právomoc ich vydať. A teraz idete robiť to isté, lebo ste zistili po funuse, po celoplošnom testovaní, že ste na to nemali vytvorený potrebný legislatívny rámec, že ste nemali pravidlá, ktoré vám to umožňujú.
A nehovoriac o tom, čo ste urobili, ako ste pošliapali ústavu, ako ste pošliapali práva obyvateľov Slovenskej republiky, keď ste v rozpore... (K rečníckemu pultu z pravej strany rečníčka prichádza poslanec Žiak s papierom v ruke, na ktorom je nápis "UREVANÝ NÁCEK", rečník sa pokúsi o vytrhnutie papiera z jeho rúk. Reakcie z pléna.)
Poď sem, poď sem. (Rečník odchádza od rečníckeho pultu k poslancovi Žiakovi, ktorý odchádza smerom k poslaneckým laviciam. Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Páni poslanci! (Reakcie z pléna: "Hej!" Výkrik z pléna: "Vykážte ho von!")
Pán poslanec Mazurek, máte vystúpenie. (Reakcia z pléna: "Nech ho neruší!" K poslancovi Žiakovi prichádza poslanec Suja, ktorý mu vytrhne papier z ruky, roztrhá ho a hodí do priestoru poslaneckých lavíc a odchádza do svojej poslaneckej lavice. Rečník sa vracia k rečníckemu pultu.)

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
Vidíte, toto sú presne tí poslanci. Šteniatka (reakcie z pléna), šteniatka, ktoré vedia z diaľky štekať (zaznievanie gongu), ale keď majú prísť pohrýzť, tak sa zosypu, zľaknú sa, ufňukanci, bábiky.
To, čo ste urobili obyvateľom Slovenskej republiky v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, kedy ani zákon o bezpečnosti štátu vám neumožňuje ľuďom zakázať vychádzať a podmieniť výnimku z tohto zákazu tým, že sa niekomu preukážu svojou zdravotnou dokumentáciou, to je také pošliapanie demokratických práv, to je také pošliapanie ústavy a hodnôt a jednoducho slobôd obyvateľov, že za toto budete súdení. Za toto budete súdení! Pretože nikto vám nedal právomoc povedať, ty nevyjdeš z domu, ak neukážeš policajtovi, predavačke alebo komukoľvek inému, úradníkovi Úradu verejného zdravotníctva doklad o svojej zdravotnej dokumentácii. Toto proste nesmie. Môžete sa odvolávať na zákon o bezpečnosti štátu. Nič také tam napísané nie je!
Čiže ste sa priamo teraz aj týmto zákonom priznali k tomu, že ste porušili zákony, že ste pošliapali práva ľudí. A 17. novembra vám to ľudia chcú prísť zrátať! Preto sa bojíte, preto ste natoľko poskladaní, preto hovoríte o vojenskej polícii, pretože vidíte, že hnev ľudí voči tejto vláde, ktorá im ničí životy, viac ako by dokázalo päť koronavírusov naraz, je už neznesiteľný a že ľudia to už ďalej držať jednoducho nebudú.
Hovoríte tu stále o nejakej pandémii, pandémia sem, pandémia tam. Ale sami ste týmto testovaním, nepresnými testami a hlúpym spôsobom a donútením preukázali, že tu žiadna pandémia nie je. Že tu žiaden dôvod na núdzový stav nie je, že pošliapavate ústavu, že ľuďom ničíte životy v rozpore so zákonmi. Veď takáto fašistická vláda tu ešte nebola.
Preto nemôžeme podporiť takýto návrh zákona, ktorý vás legitimizuje k tomu, aby ste aj naďalej pošliapavali životy ľuďom na Slovensku.
Vy likvidujete Slovensko, nie koronavírus. Vy ste tí skutoční fašisti, vy ste tí, ktorí oberajú ľudí o slobody. Vy ste tí, ktorí im ničíte zdravie.
A očakával som od pána ministra, keď tu prišiel, že nám povie konkrétny stav, prečo musíme takúto legislatívu prijať. Že máme v nemocniciach toľko a toľko nakazených, toľko a toľko v tej nemocnici, toľko a toľko zdravotníkov je v karanténe s príznakmi, bez príznakov. Či sú v tej karanténe preto, že im je naozaj niečo zlé, že sú ťažko chorí, alebo len preto, že mali pozitívny výsledok PCR alebo toho antigénového testu, ktorý v podstate nemusí znamenať vôbec nič. Lebo keby ste ich testovali všetkých, či majú pozitivitu na chrípku, ktorú by mali mnohí bez príznakov, tiež by ste ich odvolali z práce?
Taktiež ma zaujíma, či náhodou tieto nemocnice nie sú zaplňované z toho dôvodu, že povedzme nejaký dôchodca, ktorý je umiestnený v domove sociálnych služieb, zakašle, urobíte mu test. Možno má len nejakú chrípku alebo možno má v sebe aj ten koronavírus, ale nemá ťažké príznaky a pokojne by to vyležal. Ale vzhľadom na to, že ho nemáte kde dať do izolácie a nemôžete ho dať do karantény domov, tak ho pošlete do nemocnice. A to sú pacienti, ktorí za normálnych okolností v týchto nemocniciach nie sú. A teraz ich tam zvážate po desiatkach a po stovkách. A možno práve tam sa vystavia veľkým dávkam vírusu, ktoré im spôsobia ťažké utrpenie a možno aj stratu na životoch.
Vy ste zodpovední! A toto tu mal minister vyhodnotiť. Lenže minister ani nevie, koľko ľudí je tu pripravených obsluhovať nejaké tie prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu. Vy neviete nič o ničom! Vy len niečo vymyslíte, Matovič si ráno niečo zmyslí a zajtra to zavedie do praxe a zo Slovenska si urobí testovaciu králikáreň. Laboratórne myši. To robíte z ľudí. A preto vám to prídu zrátať.
Takže, vláda, keď vás tak môžem nazývať, fašistická banda, ktorá likviduje slobody obyvateľov Slovenskej republiky, hlasujem proti tomuto návrhu zákona. A pripravte sa na to, že vy budete asi prvá vláda, ktorú po pár mesiacoch ľudia naozaj budú ochotní vyhádzať z okien.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.11.2020 o 10:39 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:47

Ján Herák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán Mazurek, no vidíte to, tak zase ste dostali šancu sa tu ukázať naozaj vo vašom prejave. Ale nedá mi to naozaj zareagovať, pretože vy sa idete oháňať, že my sme fašisti? To skutočne myslíte vážne, pán Mazurek?
Smejem sa, v tichu sa smejem, až mi je ľúto za všetkých slušných ľudí, pretože ak vy sa idete oháňať slovom, rečami na našu stranu alebo na vládnych poslancov, že my sme fašisti, tak naozaj si... (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenie predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, reagujte na predrečníka, nerozprávajte.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Pán Mazurek, pokoj hlavne, nadýchneme sa, lebo vy keď začnete komunikovať, tak najprv sa treba nadýchnuť, aby vám bolo dostatočne rozumieť. Dobre? Čiže to sa naučíme potom možno inokedy.
Ale ešte raz. Vy sa idete oháňať slovami fašistami? Vy ste, pozrite si vaše videá, pozrite si vaše správanie. Pred niekoľkými rokmi, ako ste vy, vy, pán Mazurek, konkrétne aj s vašimi chlapcami, vašimi kolegami, robili to, čo ste robili. Čiže, pán Mazurek, vyprosím si, aby ste urážali nás. Urážali nás, že my sme fašisti.
A čo sa týka toho celoplošného testovania, neviem, či ste fyzicky vy boli prítomný pri rôznych odberových miestach, ale práve to celoplošné testovanie, a už to tu bolo niekoľkokrát povedané, ukázalo, ukázalo všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili, a ukázalo sa to, že to bolo veľmi správne, že to bol správny krok, ktorý ukázal, že treba celoplošne testovať. A vďaka Bohu, pán Mazurek, ktorý vy vytvárate hnev práve na tých rôznych manifestáciách, kde ste boli fyzicky prítomný, ktorý vy nedodržujete pravidlá, nenosíte rúška, tak len klamete, dehonestujete a vytvárate ten strach u ľudí, u slušných ľudí.
Čiže, pán Mazurek, prosím vás, neklamte a nevytvárajte a hlavne nezvolávajte ľudí k 17. novembru, lebo vďaka vám, vďaka vám, pán Mazurek, tam ľudia prídu a zase budú vytvárať len strach. Strach u ľudí, ktorí to absolútne nepotrebujú. A my nie sme fašisti, ale vy ste fašista.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 10:47 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:49

Peter Pollák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Mazurek, jediný, kto tu má papiere na to, že je fašista, ste vy. Vy ste minulý rok dostali na to papiere (potlesk), máte na to papier. (Reakcie z pléna.) A ja som mesiac držal v tajnosti to, že kvôli vám mám dnes policajnú ochranu, pán Mazurek. Kvôli vašim ľuďom a vašim sympatizantom, ktorí sa mne a mojej rodine vyhrážajú. Dnes to bolo príkladom. Miro Žiak, odporúčam ti, aby si teda tiež dával na seba pozor. Dnes ste ukázali vašu hrubú silu. S názormi, ktoré vám nepasujú, tak, bohužiaľ, ako však videli sme vašu reakciu, čiže môžme sa obávať.
Naozaj nechcel som to prezentovať. Mám policajnú ochranu kvôli vašim ľuďom. Môžem iba dedukovať, že či to nebola vaša iniciatíva, aby sa mi začali vyhrážať ľudia, ktorí ma stretávajú, s vašimi názormi. A teda ma aj počastovali nejako. Budem to riešiť. Však my spolu teda máme niečo nedoriešené, pán Mazurek, a vedieme súdne spory. Čiže ja len dúfam, že naše, teda súdne spory sa pohnú a, a opäť dostanete raz papier, že ste naozaj fašista. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 10:49 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:51

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Milan, začal si svoj prejav tak silno a tak presvedčivo a jednoducho... (Smiech v sále.) Vidíš to, to je presne, ako keď v škole vysvetľuješ deťom, ktoré niečo nechápu, tak sa smejú. To je presne toto. (Reakcie z pléna.) Začal si ten prejav - potom vonku mi to povedzte - tak silno a presvedčivo, že, že si dosiahol dve veci. Dve veci si dosiahol.
Najprv predseda poslaneckého klubu OĽANO začal chodiť po svojich poslancoch, aby stiahli faktické poznámky na teba. To bola jedna vec, ktorá jasne povedala, že jednoducho oni ani nechcú diskutovať. A že skutočne, skutočne tie totalitné praktiky sú tam vedené zvrchu, zvrchu poslaneckého klubu.
A druhá vec ešte silnejšia. Že tu nejaký Žiak, o ktorom proste za celé toto volebné obdobie asi nikto nikdy ešte vôbec nepočul, tak jednoducho (reakcia z pléna) ide provokovať - reagujem na predrečníka - ide ťa provokovať, ide tu vyvolávať fyzické konflikty. A potom to takto dopadne.
Ale som rád, že proste si sa nenechal vyprovokovať, nenechal sa rozhádzať, lebo, lebo jednoducho oni už sú zúfalí, oni sú zúfalí, lebo vidia, že tí ľudia ich nenávidia. Ľudia ich nenávidia, lebo kvôli nim a ich psychopatickým opatreniam sa boja o prácu, sa boja proste bez nejakej kartičky vyjsť vonku. Toto je vizitka tejto vlády, Miňo. A veľmi dobre si to povedal a jednoducho musíme do nich biť pre všetkých tých ľudí, ktorí chcú, aby to Slovensko bolo normálne.
Však žiadna vláda nebola ideálna. Ale to, čo predvádzajú títo, to, čo predvádzajú títo, tak to je proste masaker.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 10:51 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:52

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Mazurek, zastupujete množstvo ľudí, ktorí sa hnevajú a možno sa sčasti hnevajú preto, lebo nerozumejú niektorým veciam. Nemyslím to ako urážku. Myslím to úprimne. Je to komplikovaná situácia.
Tak za nás chcem povedať, že prečo my tento zákon podporujeme a prečo sme podporili testovanie.
Konkrétne tento zákon umožňuje v podstate zazmluvňovanie subjektom ministerstvom zdravotníctva, ktoré priamo testujú, čiže nejaké ambulancie atď. Dnes to nie je možné. Dnes to môže robiť len poisťovňa. A na to, aby to mohlo byť ministerstvo, potrebujeme tú zmenu zákona. Tam krachlo to, tie odberné miesta, ktoré mali robiť, ministerstvo zdravotníctva. Čiže preto to potrebujeme urobiť rýchlo a má to zmysel.
Potom rozširuje množstvo ľudí, ktoré môžu testovať. Ale všetci títo ľudia majú zdravotnícke vzdelanie. Špeciálne som sa na to pozerala. Viete, že ja teda viem normálne povedať kritiku a tiež som si na to dala pozor. Čiže aj v tomto prípade sme okej s obidvoma časťami zákona a budeme hlasovať za.
Čo sa týka testovania, podporili sme ho preto, napríklad aj výsledky na Orave ukázali, že plošné testovanie má zmysel. Tam bolo okolo 5-tisíc pozitívnych. Pri reprodukčnom čísle, aby sa nám ľahšie počítalo, 1,5, to znamená, že každý jedného až dvoch nakazí, to je cca 7,5 tisíca ľudí, ktorí by inak boli v obehu, ak to mám tak povedať, 6 % z nich by skončilo v nemocnici, to je 450. Cena na JIS, ARO za jeden pobyt je 300 euro. To by stálo 1 350-tisíc, čo sú úspora peňazí zo zdravotníctva. To je môj, môj osobný prepočet, prečo som ja to podporila. A testy, ktoré sme na to použili, stáli pol milióna. Ale čo je najväčšia pridaná hodnota, 10 % z hospitalizovaných zomiera, to je 45 ľudí.
Rozumiem, že tie testy používať plošne stále dokola nemá zmysel. Má to zmysel používať v ohniskách. A úplne ideálne ešte potom robiť to PCR, na to tlačíme. Ale naozaj nemá zmysle taký úplne nezmyselný strach. Ten záujem je aspoň z našej strany naozaj úprimný a založený na týchto faktoch, ktoré som vám povedala.
Ďakujem za pochopenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 10:52 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja chcem len v skratke a v krátkosti poďakovať kolegovi Mazurekovi za to, čo povedal. A chcem ho jednoducho pochváliť za to, že si udržal nervy na uzde.
A zároveň ako reakciu na reakciu musím povedať pánom kolegom z koalície, aby naozaj rešpektovali demokraciu a parlamentnú demokraciu, aby nechali človeka dohovoriť, aby zbytočne neprovokovali. Lebo je to komické a môže to mať vážne následky, pretože občania toto sledujú a občania sú naozaj dosť nahnevaní, sú dosť nešťastní a nepotrebujú mať takéto výstupy.
Takže vás poprosím, kolegovia z koalície, aby ste naozaj zachovali chladnú hlavu a zbytočne nevstupovali pánovi Mazurekovi do jeho prejavu.
Ďakujem pekne. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 10:54 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:55

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. (Reakcia z pléna: "Matovičova robota.") Dobre, pokoj. (Zaznenie gongu.)
Dobre, ešte raz ďakujem za slovo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
107.
Dajte čas pánovi...


Kotleba, Marek, poslanec NR SR
108.
Miňo, za prvé ťa v každom prípade obdivujem, že si sa udržal, lebo takýto človek, ako je pán poslanec Žiak, by ako prvý utekal plakať na prokuratúru, lebo pravdepodobne nemal žiadnych kamarátov v detstve, to je jedna vec. (Smiech v sále.)
A tá druhá vec, druhá vec vecná k tvojmu vyjadreniu ohľadom toho plošného testovania, čo si spomínal, že 16-ročný chlapec robil odbery, to nebol možno tak 16-ročný chlapec, ale boli to aj rôzni vojaci, ktorí neboli zdravotníci. Boli to rôzni športovci a kdekto možný, lebo sa s tým, samozrejme, chválili na Facebooku.
A ďalšia vec je, aká bola odbornosť odoberania tej vzorky, pretože boli sme však aj my všetci, teda nie všetci, ale niektorí sme boli aj z Národnej rady na steroch a boli sme aj na plošnom testovaní a pri každom prípade sa tie stery vykonávali inak. Čiže pravdepodobne ten personál vôbec na to nebol vyškolený.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 10:55 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video