18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

2.12.2020 o 16:39 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:39

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 339).
Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu listom z 28. septembra 2020 oznámila predsedovi Národnej rady, že podľa § 9 ods. 3 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov skončí dňom 16. decembra 2020 funkčné obdobie pani Ingrid Fašiangovej a pani Gabriele Rothmayerovej a dňom 13. januára 2021 pánovi Petrovi Koleničovi.
Člen Rady pre vysielanie a retransmisiu pán Peter Kubica oznámil listom predsedovi Národnej rady, že podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov sa vzdáva dňom 28. októbra 2020 členstva v Rade pre vysielanie a retransmisiu.
Predseda Národnej rady sa listom z 20. októbra 2020 a listom z 30. októbra 2020 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov rady.
Výbor dostal návrhy kandidátov na doplnenie rady, ktoré si nájdete v tlači 339. Výbor pre kultúru a médiá verejne vypočul všetkých 20 prihlásených kandidátov a posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a uznesením č. 81 z 30. novembra 2020 a uznesením č. 81 zo dňa 2. decembra 2020 konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Výbor pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností zároveň vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade, aby, po prvé, zvolila podľa § 6 ods. 1 a ods. 8, teda ešte raz, podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov štyroch členov rady.
Po druhé, uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že nebude zvolený potrebný počet členov, teda štyria z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú tí kandidáti, ktorí neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.
Určuje ma za spravodajcu výboru a poveruje ma, aby som uviedol návrh na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu na schôdzi Národnej rady a informoval o stanovisku výboru pre kultúru a médiá. Zároveň poveruje ma predložiť predsedovi Národnej rady návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu so stanoviskom výboru pre kultúru a médiá.
Prerokovaný materiál bol schválený uznesením gestorského výboru č. 81 zo dňa 30. novembra 2020 a uznesením č. 81 zo dňa 2. decembra 2020. Návrh na uznesenie Národnej rady, ako aj zoznam kandidátov je v prílohe materiálu.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.12.2020 o 16:39 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:44

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V nadväznosti na slová pána kolegu Ľuba Petráka, ktorý sa vyjadril o dištančnom vzdelávaní ako o čomsi, čo teda tou našou spoločnosťou hýbe veľmi negatívne. Ja by som chcel poukázať ešte na jeden fakt, ktoré toto, ako tieto rôzne machre-čachre s tými našimi deťmi priniesli. Totižto tu sa stala jedna hrozná vec. Tu sa spravilo z jedného, z jednej povinnej školskej dochádzky, ktorá je garantovaná ústavou, sa spravila dobrovoľná školská dochádzka. A na tom, to je to najhoršie, preto lebo ako vy tie deti znovu naučíte návykom? A ide hlavne o tie problémové skupiny obyvateľstva, ktoré, ako všetci vieme, že existujú, kde jednoducho matka príde a povie, no tak nepríde to dieťa moje do školy, preto lebo mám taký pocit, že by sa mu mohlo niečo stať. Proste toto všetko, čo sa tu dlhé roky budovalo a budovalo, budovalo v rámci povinnej školskej dochádzky, dnes všetko ide hore komínom. Strácajú sa návyky a vzniká nám stratená generácia, čo teda považujem za absolútne obludné.
No a v súvislosti s tým, čo som si prečítal na sociálnych sieťach asi pred piatimi minútami, tak budem citovať: "Testovanie preberám do vlastných rúk," vypotil Matovič na sociálnych sieťach pred chvíľou. No tak nech nás Boh ochraňuje, ak tento človek niečo preberá do svojich rúk. A už to ide úplne mimo ministra školstva, ktorého teda skutočne ľutujem, lebo takýmto spôsobom byť v závislosti na niekom, kto si osobuje takéto práva, považujem v tejto chvíli za nehorázne, trestuhodné a dokonca, si myslím, súvisiace aj s trestnoprávnosťou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2020 o 16:44 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:46

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Petrák, mňa vo vašom vystúpení zaujala najmä tá spomie... tá pripomienka na zníženie výdavkov na verejné vysoké školy. Ale veď bol to práve súčasný premiér Matovič, ktorý asi vtedy netušil, že sa na Slovensku nájde dosť ľudí, ktorí sa nechajú proste zmanipulovať a zvolia ho s takým mandátom, že raz v živote bude premiér, ktorý v poslednej predvolebnej diskusii, bolo to v RTVS, jasne povedal, že chce skvalitniť systém vysokého školstva, ale tým spôsobom, že sa priškrtia súkromné vysoké školy. A my tu dnes vidíme, presne opačne, v návrhu rozpočtu likvidáciu verejných vysokých škôl. To je prvá vec.
A druhá vec. Táto vláda bráni našim deťom chodiť do školy, normálne na základnú školu nemôžu chodiť, ale v rozpočte je navýšenie, navýšenie rozvojovej pomoci pre tretie krajiny a pre mimovládky. To znamená, my ideme dávať mimovládkam, ideme dávať do Afriky peniaze, aby sme tam budovali pre nich školy, ale naše vlastné deti do školy na Slovensku ísť nemôžu. Ja sa pýtam, že aký účel má táto politika, čo týmto vláda chce dosiahnuť. Veď to je likvidácia štátnej budúcnosti, národnej budúcnosti. Veď zobrať deti zo škôl a ešte o tom polemizovať, že či to bude len do januára, alebo či to bude navždy?
Pán poslanec Petrák, vy ste boli, vy ste boli predseda školského výboru, tlačte na tých kolegov, ktorých ešte poznáte odtiaľ, aby dostali rozum, aby sa spamätali, aby sa resetli v tej vláde a aby bez ohľadu na rozpočet pustili tie deti do školy. Pustili deti do školy, lebo to je dôležitejšie ako tieto ich číselká tu v rozpočte dnes. Pretože ak vláda nedostane rozum, tak je jedno, či na tie hlúposti dáme sedem, desať alebo koľko miliárd eur. Tu prestáva platiť zdravý rozum a štát sa doslova rozpadá pod rukami nám všetkým.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2020 o 16:46 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:48

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ľubo, ďakujem veľmi pekne za vystúpenie. Presne, bol si dlhé roky aj predsedom školského výboru a je ti táto téma veľmi blízka. Ja súhlasím s tým, aby sme tie deti naozaj poslali do škôl. Ja mám doma tri deti, jedno je na základnej, druhé na strednej a teda už dcéra dospelá na vysokej škole, a vidím, ako to celé funguje. A nerobme z týchto detí naozaj rukojemníkov, pretože to, že sa hádajú dvaja koaliční partneri, kto príde s lepšími návrhmi na to, ako sa majú deti vrátiť do škôl, je predsa, je predsa hanba a je to nemysliteľné a chýba trošku takého triezveho rozumu v tejto, v tejto vláde.
Aj mne tiež vypisujú rôzni rodičia, že prečo tie stredné školy neotvoríme týmto, týmto deťom, pretože sa chcú učiť, naozaj vzdelávať a naozaj to školstvo bolo nepripravené a táto COVID kríza nás naozaj zastihla v plnej, plnej nahote. Čiže som za to, aby sme tie deti čo najskôr poslali do škôl. Ja neviem, prečo by sme ich mali testovať, pretože na jednej strane deti môžu chodiť napríklad do kina teraz a tam nemusia byť testované, hej? To dáva aký, aké racio, aký význam, aký zmysel to dáva celé?
Som rád, že si spomenul aj dopady zdvojnásobenia daňového bonusu rodičom za deti, pretože to bude veľmi negatívne na rozpočty miest, obcí, vyšších územných celkov, pretože bude znížený výpadok dane z príjmov fyzických osôb.
A ešte jednu vec, ktorú teda využijem a poviem teraz v tejto faktickej, je to, že vláda by mala kompenzovať aj výpadok tržieb napríklad z cestovného v prímestskej autobusovej doprave alebo mestskej hromadnej doprave, pretože sú to veľké čísla, ktoré budú chýbať v rozpočtoch, v rozpočte samospráv budúci rok.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2020 o 16:48 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:50

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Matovičova vláda okráda deti o budúcnosť a asi sa zhodneme na tom, že bez vzdelania tieto deti žiadnu budúcnosť v modernej ekonomike mať nebudú. Tu sa naozaj rodí stratená generácia, toto je plánované zotročovanie Slovenska, slovenského národa. A ja sa pýtam úplne logicky, prečo do kina decká ísť môžu a prečo do školy ísť nemôžu? Prečo prvý stupeň ísť môže a druhý stupeň ísť nemôže? To ako ten COVID chodí iba po tých triedach tých starších žiakov a tých mladších obchádza? To má akú logiku, preboha?! Prečo robia z detí rukojemníkov svojich koaličných sporov? Koho zaujíma na Slovensku, čo si myslí Sulík a Matovič a aké si invektívy vymieňajú cez facebook? Toto naozaj rodičov nezaujíma. Prečo všade v zahraničí pri lockdownoch prvé otvárajú školy a ako posledné ich zatvárajú a my to robíme presne naopak? Prečo sa tu zrazu začína diskusia, že sa bude podmieňovať povinná školská dochádzka očkovaním? Veď to je porušovanie ústavných práv, to sú vyhrážky, ktoré sú veľmi, veľmi nebezpečné. Prečo tu teraz chceme trápiť malé deti násilným špajchlovaním? To sú neuveriteľné veci, ktoré sa tu dejú, porušovanie ľudských práv, sociálneho práva na vzdelanie.
Viete, ja učím dištančne na vysokej škole a viem si veľmi živo predstaviť, že na strednej škole je to nepredstaviteľné. To nemá budúcnosť. Vy rozprávate ako učiteľ do čiernej obrazovky. Pri vysokoškolákoch je ešte nejaká šanca, že počúvajú. Ale pri stredoškolákoch alebo pri druhom stupni základnej školy? Neexistuje, aby ste dokázali takto kvalitne učiť tie malé deti. Čiže tu sa treba zamyslieť a konečne pustiť deti do škôl. Tuto je otázka budúcnosti slovenského národa. Ja si pamätám, ak to ešte stihnem, v 19. storočí konzervatívni vládcovia mali takú teóriu, že ľud musí byť nevzdelaný, aby sa ľahšie ovládal. Obávam sa, že túto teóriu si osvojila aj Matovičova vláda na čele s plagiátorom na jej čele.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2020 o 16:50 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:52

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja sa ti chcem, pán poslanec Petrák, poďakovať za veľmi podrobné zhodnotenie rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. A to, čo si spomínal v percentách v prípade vysokoškolského vzdelávania a vedy, ja skúsim uviesť v absolútnych číslach.
Výdavky na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov klesajú o 22,9 mil. eur. Predstavujú tak len 96 % výdavkov tohto roku. Pokles do roku 2023, tak ako je v samotnom návrhu uvedený, je ešte výraznejší. Ten pokles pre vysoké školy je zo sumy 611,5 mil. eur v roku 2020 plánovaný v roku 2023 len na sumu 534,6 mil. eur. Vysokoškolské vzdelávanie a veda sa tak dostávajú na absolútny okraj spoločenského aj politického, ale zrejme aj ekonomického záujmu. Prvýkrát v histórii Slovenskej republiky sa v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva alokuje na kapitálové výdavky nula eur. Je to prvýkrát v histórii. Nikdy takáto zlá situácia od roku 1993 nebola. Prostriedky na rozvoj vysokých škôl medziročne klesajú o 50 %. Keď toto všetko spočítame, tak sa dostaneme k absolútnemu číslu prevyšujúcemu sumu 27 mil. eur. Aký to bude mať dopad? Aký bude výsledok v budúcom roku? Asi ten, že viaceré univerzity a verejné vysoké školy ohlásia hromadné prepúšťanie. Jedna univerzita v Košiciach už k tomuto vydala stanovisko a ohlásila ako prvá hromadné prepúšťanie učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2020 o 16:52 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:54

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Petrák, chcem ti na úvod poďakovať za tvoje vystúpenie. Ako ťa dlhé roky už poznám, vždy sa venuješ odborným veciam, pripravuješ si vždy vecné vystúpenia pri všetkom a pri tomto vystúpení si zúročil aj tvoje skúsenosti, keď si vykonával funkciu predsedu školského výboru. Takto nejako má vyzerať vystúpenie poslanca k rozpočtu v tej kapitole, ktorej sa venuje odborne niekoľko rokov. Ten problém je tu ale ten, že z tej strany vládnej koalície, ktorí by tu teda mali obhajovať tento návrh rozpočtu aj po jednotlivých kapitolách, a tak isto ten, tí terajší predsedovia výborov, by sa očakávalo, že tu bude nejaká vecná oponentúra, že tu bude súboj argumentov. Nič takého sa tu nedeje. Naozaj tu boli z vládnej koalície sedem-osem poslancov počas prerokovávania zákona roka.
Takéto vystúpenie mal aj pred tebou, samozrejme, pán poslanec Kamenický. Pokiaľ ja som v tomto parlamente, a dosť dlho, vždy po vystúpení bývalého ministra, ktorý teda bol potom vo funkcii poslanca, vystúpil minister a oponoval mu v tej kritike, ktorú, ktorej podrobil rozpočet. Nazdávam sa, že pán minister Heger premeškal túto príležitosť alebo nemal argumenty do súboja s Kamenickým.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2020 o 16:54 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:56

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ďakujem za vecný príhovor a podporu školstva, aj keď vláde a koaličným poslancom je to úplne jedno. Svojim pridajú 200 %, ako si povedal, učiteľom nedajú, bankám darujú stovky miliónov, dôchodcom zobrali, deťom zobrali. Im vyhovuje, aby boli deti na úrovni Jožka Pročka. Ináč si to neviem vysvetliť. Toto je tá bomba atómová blázna z Trnavy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2020 o 16:56 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:56

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Som rád, pán poslanec Petrák, že ste podrobne rozobrali túto kapitolu rozpočtu školstva. V návrhu rozpočtu počíta vládna koalícia s poklesom výdavkov na zabezpečenie prevádzky vysokých škôl a vysokoškolského vzdelania o 7 % v porovnaní s týmto rokom. Ako je možné, že vysoké ško... na vysoké školy a na slovenskú akadémiu ste absolútne pozabudli, keď vo vládnom programe máte, že budete podporovať školstvo? Čakal som, že keď je to tak, že príde aj reforma vysokých škôl a takisto príde aj reforma základných škôl. Nikde to nie je povedané.
Na druhej strane v kapitole zvyšujete rozpočet športu z 35 na 150. Ja berem, že šport potrebuje tie prostriedky, ale takisto ich potrebujú, potrebuje aj kapitola školstva a hlavne vysoké školy.
Takisto tu moji predrečníci hovorili, pokiaľ sa týka detí do škôl a to nielenže stredných škôl, ale aj vysokých škôl. Keď zoberete, tak stredoškoláci aj vysokoškoláci všade sa flákajú po uliciach, v mestách a proste mohli chodiť do školy a tým pádom by sme proste neboli v tej situácii, v ktorej sú. Sú prakticky rukojemníkmi tejto vlády, hlavne pokiaľ sa týka rozporu, ktorý je medzi premiérom a podpredsedom vlády z hospodárstva.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2020 o 16:56 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:58

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel uviesť na pravú mieru kritiku výdavkov na šport v kapitole, v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva. Prosím vás pekne, uvedomme si, že výdavky na Slovensku na šport predstavujú 30 eur na hlavu, na jedného obyvateľa. Čo je, v porovnaní s európskymi krajinami sme úplne niekde že na chvoste. V Česku výdavky na šport predstavujú zhruba 70 eur, pričom vo Švajčiarsku, Francúzsku je to zhruba 300 eur, vo Fínsku nejakých 150 eur a my máme, opakujem, výdavky pri 150 miliónoch rozpočtovaných 30 eur na jedného obyvateľa. Toto vôbec nie je že na kritiku, to je na kritiku takú, že tieto výdavky by sa mali ešte navýšiť.
Ďalšia skutočnosť je tá, že po vašich vládach, osemročného bačovania SMER-u, tu ostal dlh na športovej infraštruktúre vo výške pol miliardy eur. My máme dlh na športovej infraštruktúre pol miliardy eur! A toto ste tu zanechali vy! Takže 150 mil. eur, ktorých je rozpočtovaných na šport, je veľmi málo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.12.2020 o 16:58 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video