22. schôdza

13.1.2021 - 14.1.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:58 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:58

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za reakcie. Budem reagovať na kolegov Hattasa a Dostála s tým, že ako som na začiatku svojho vstúpenia povedala, samozrejme, že to tu má ísť za skrátené konanie, aj ja som uviedla, že áno, že s tým súhlasím, ja som sa len pozastavila nad tým, prečo nám nebolo vyhovené v tom, že sme chceli to rokovanie napríklad na začiatku budúceho týždňa. A poviem aj konkrétny dôvod prečo ja som potrebovala a potrebujem ten čas. Ja si naozaj veľmi poctivo, veď často to aj pánovi ministrovi prekáža, ja si naozaj poctivo každý jeden zákon, každé jedno slovíčko preberám aj s ľuďmi z praxe. V mojom prípade ľudia z praxe sú zdravotníci veľmi často, alebo nemusia to byť že lekári, ale robia v zdravotníctve a dnes tu máme COVID a to je to, keď im niečo ráno pošlem o deviatej, o desiatej, o jedenástej, tak jednoducho reálne je úplne nedôstojné od nich žiadať, aby si to všetko čítali, študovali a rozprávali sa so mnou či to je dobré v praxi, či to nie je, čo im to spôsobí, či je to realizovateľné, jednoducho to od nich nemôžem chcieť a je mi to aj blbé, poviem pravdu, je to jednoducho nedôstojné, a preto od marca žiadam, aby sme na to mali nejaký čas a to preto, lebo keď si to tí ľudia z praxe, ktorí to žijú každý deň, ktorí to nepíšu od stola, keď si to prečítajú, oni tam veľmi často prídu na veci, aha, tak toto je v praxi problém, toto by mohlo byť inak, to sú perfektné veci, ktoré my potrebujeme na to, aby sme potom nerobili chyby, aby sme sa nevracali k tej legislatíve a opakovane sa nám ukázalo, aj za bývalej vlády, aj za bývalého vedia, aj teraz, že keď sa robí narýchlo, keď sa robia tieto veci, tak naozaj je tam milión maličkých chýb, ktoré v dôsledku robia problémy tým ľuďom, ktorým my máme a chceme zlepšovať životy. Takže len opakujem, že je to len čistý apel na to, aby keď je to možné, sme mali aspoň pár dní na preštudovanie a aby sme nefungovali takýmto spôsobom, lebo všetci si chceme robiť svoju prácu zodpovedne a dobre a minimálne za členov zdravotníckeho výboru musím povedať, že tak to aj robíme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:58 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:02

Štefan Holý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predložený vládny návrh zákona je reakciou na pretrvávajúci negatívny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a s tým súvisiace opätovné vyhlásenie, respektíve predĺženie núdzového stavu na území Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa preto navrhuje upraviť zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, zákon o službách v zamestnanosti, zákon o zdravotnej starostlivosti, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon o hospodárskej mobilizácii, zákon o verejnom obstarávaní a dva zákony o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 to v justícii a vo finančnej oblasti.
Novelou zákona o civilnej ochrane obyvateľstva sa z dôvodu jednoznačnosti precizujú niektoré ustanovenia platného zákona napríklad v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciu, tiež sa zvýrazňuje jednoznačnosť uplatnenia opatrení civilnej ochrany podľa zákona aj počas vyhláseného núdzového stavu a výnimočného stavu v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. Účelom novely zákona o službách zamestnanosti je vzhľadom na zavedenie opatrení týkajúcich sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení, ako aj obmedzenie mobility občanov na účely realizácie projektov na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti ( tzv. Prvá pomoc+) predĺžiť výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, a to najdlhšie do konca roka 2021. Novelou zákona o zdravotnej starostlivosti sa upravuje možnosť vykonávania očkovania aj mimo zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti s cieľom umožniť čo najrýchlejšiu realizáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19.
Novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa rozširuje možnosť výkonu diagnostického testu aj žiakom tretieho alebo štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent. Podstatnou zmenou je zavedenie sankcie za porušenie povinnosti dodržiavať nastavené pravidlá očkovania na účely predchádzania spoločensky nežiaducemu správaniu, ktoré má na základe poznatkov z aplikačnej praxe najmä podobu uprednostňovania osôb v rozpore s priorizáciou vakcinácie. Ďalej sa navrhuje úprava, vďaka ktorej budú môcť zdravotnícki pracovníci vykonávať zdravotnícke povolanie aj v režime výkonu dobrovoľníckej činnosti, a úprava, vďaka ktorej študenti a žiaci budú môcť vykonávať diagnostický test samostatne bez dohľadu iného zdravotníckeho pracovníka.
Navrhovaná úprava v zákone o hospodárskej mobilizácii má zefektívniť vynucovanie plnenia povinností subjektov hospodárskej mobilizácie v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky.
Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zosúlaďuje zákonná úprava so znením čl. 2b písm. a) smernice č. 89/665/EHS, ktorý nevyžaduje uplatňovanie odkladnej lehoty pri postupe zadávania zákazky, pri ktorom sa nevyžaduje predchádzajúce zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Cieľom úpravy je rozšírenie výnimky z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty na všetky priame rokovacie konania.
Novelou zákona č. 62/2020 Z. z. sa upravujú pravidlá vykonania korešpondenčného hlasovania, pravidlá počítania premlčacích a prekluzívnych lehôt alebo pravidlá vykonávania dražieb.
Novelou zákona č. 67/2020 Z. z. sa v záujme odstránenia možnej nejednotnej aplikácie navrhuje spresniť pravidlá nakladania s hnuteľným majetkom štátu vo verejnom záujme ako je aj darovanie hnuteľného majetku štátu, ktorý sú ochranné pomôcky, testy, vakcíny, iné lieky, či zdravotnícky materiál.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.1.2021 o 16:02 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:07

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre zdravotníctvo a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, že výbory prerokujú návrh zákona ihneď na 22. schôdzi Národnej rady. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca zároveň odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Navrhujem zároveň, aby výbory prerokovali návrh zákona ihneď na 22. schôdzi.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.1.2021 o 16:07 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:09

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Počula som taký povzdych, Bože môj, tuto od koaličných kolegov. Ja sa vám veľmi pekne, veľmi ospravedlňujem, že to riešim takto, ale bohužiaľ, nedostala som inú možnosť a nie je inde kde to povedať, takže to hovorím tu. Vyjadrím sa iba k článku 4 578-ke a v tomto článku považujem za veľmi problematický bod 2 a body 3 až 5. Sú to body, ktoré vlastne dopĺňajú tú povinnosť poskytovateľov, teda tých, ktorých budú očkovať, dodržiavať podmienky očkovania. Toto samozrejme je reakcia na predbiehanie a na rôzne kauzy a rozumiem teda tomu zámeru, ktorý nepovažujem sám o sebe za nejaký zlý, alebo nepochopiteľný, ale teda že ako to chceme robiť, no tak ideme to robiť tak, že zaviažeme týchto poskytovateľov, aby dodržiavali podmienky očkovania, pozor, ktoré zverejní ministerstvo zdravotníctva na webe.
===== A na rôzne kauzy a rozumiem teda tomu zámeru, ktorý nepovažujem sám osebe za nejaký zlý alebo nepochopiteľný, ale teda že ako to chceme robiť. No tak ideme to robiť tak, že zaviažeme týchto poskytovateľov, aby dodržiavali podmienky očkovania, pozor, ktoré zverejní ministerstvo zdravotníctva na webe. Toto je čistý bianko šek, absolútne neurčitá vec. Nikto nevie čo ministerstvo ani kto na ministerstve zdravotníctva práve napíše na webovú stránku. Nikto nevie čo sú to tie podmienky očkovania, ale pozor, hrozí im za to pokuta 10 tis. eur. Túto pokutu bude dávať ministerstvo zdravotníctva, alebo ju bude určovať, že je to najvyššia výška samozrejme. Čo ma privádza k myšlienke, že však ministerstvo zdravotníctva je predsa, on ma vlastné nemocnice, že. Tak si chcem pozrieť ako bude pokutovať vlastné nemocnice, pretože napríklad vieme, že niektoré dostávajú úplne logicky inštrukcie očkovať infraštruktúru ministerstiev alebo štátu, ktorú považujú daní, napríklad ministri za dôležitú a v očkovacej stratégii sa píše, že sa má očkovať podľa očkovacej, podľa, má sa v prvom kole očkovať aj kritická infraštruktúra, ospravedlňujem sa, ale keď sa pozrieme do zákona o kritickej infraštruktúre, tak tam naozaj ani poslanci, ani členovia ministerstiev, úradníci, jednoducho nie sú spomenutí, čiže už dne by im hrozila pokuta. Ale už chcem vidieť ministerstvo zdravotníctva ako bude pokutovať vlastné nemocnice. Zatiaľ, čo nemocnice, ktorých vlastní niekto iný, ktorým je vlastne zriaďovateľom niekto iný, tak tí budú pod drobnohľadom. No a čo to v praxi spôsobí je dámy a páni to, že nebudú chcieť očkovať. A ja sa teda pýtam, či toto naozaj chceme. Lebo pri takto vágnej formulácii a takto vysokej pokute sa vlastne stane to, že očkovať chce, chce, budú robiť čo najmenej preto aby mali to očkovacie miesto a my predsa chceme opak. Nehovoriac o tom, že podľa článku tohto istého návrhu sa vlastne očkovať bude mimo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, však o tom je ten článok celý predtým, že môžu očkovať aj inde mimo poskytovateľov. A teraz ale hovoríme, že keď niekto bude očkovať, keď bude poskytovateľ očkovať mimo pravidiel, ktoré uvedie ministerstvo, tak bude pokutovaný a zároveň hovoríme, že môže sa očkovať mimo poskytovateľov. Toto je presne to, že sa to robí narýchlo, bohužiaľ, takže považujem to za veľmi nešťastné. Okrem toho, že považujem za nešťastné, že zdravotníkov miesto aby sme podporovali, aby sme urobili podmienky preto, aby sme vedeli kontrolovať napríklad dodržiavanie tých pravidiel na strane štátu prostredníctvom NCZI prostredníctvom registra zdravotníckych pracovníkov, registra obyvateľov na ktoré je i-Zdravie napojené, tak miesto toho hádžeme v podstate povinnosti na poskytovateľov a nepríjemné pokuty. Myslím si, že v tomto čase by sme ich mali skôr podporovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.1.2021 o 16:09 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:13

Juraj Šeliga
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pani poslankyňa Cigániková, na to že ste si to nestihli naštudovať celkom vecne vystupujete a ja budem teda tiež vecný. K tomu bodu. ktorý ste hovorili pripravujeme v ústavnoprávnom výbore pozmeňujúci návrh, lebo tam tiež vidíme veci ktoré treba upraviť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 16:13 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:13

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem. Škoda, že pán koaličný kolega nie sme skoordinovaní aj ja k tomu pripravujem pozmeňovák. Tak by sme sa možno mohli dohodnúť niekedy aj skôr predtým ako to bude v Národnej rade. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 16:13 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:20

Peter Kremský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pán predsedajúci. Zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti zajtra 12.30, miestnosť bude ešte oznámená mailom alebo sms-kou. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.1.2021 o 16:20 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:20

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Chcem poprosiť členov zdravotníckeho výboru aby prišli zajtra na výbor o 13-tej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.1.2021 o 16:20 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:20

Milan Vetrák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Prosím členov ústavnoprávneho výboru, aby zajtra ráno o ôsmej prišli do zasadačky výboru, budeme mať rokovanie výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.1.2021 o 16:20 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:03

Marek Krajčí
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrhom zákona sa upravujú viaceré oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe pri zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii. Novelou zákona o zdravotnej starostlivosti sa upravuje možnosť vykonávania očkovania aj mimo zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti s cieľom umožniť čo najrýchlejšiu realizáciu očkovania pri ochorení COVID-19.
Novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa rozširuje možnosť výkonu diagnostického testu aj žiakom tretieho alebo štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent v prípade, že dovŕšili vek 18 rokov. Podstatou zmenou je zavedenie sankcie za porušenie povinnosti dodržiavať nastavené pravidlá očkovania na účely predchádzania spoločensky nežiadúcemu správaniu, ktoré má na základe poznatkov z aplikačnej praxe najmä podobu uprednostňovania osôb v rozpore s priorizáciou vakcinácie.
Ďalej sa navrhuje úprava, vďaka ktorej budú môcť zdravotnícki pracovníci vykonávať zdravotnícke povolanie aj v režime výkonu dobrovoľníckej činnosti a úprava, vďaka ktorej študenti a žiaci budú môcť vykonávať diagnostický test samostatne bez ohľadu iného zdravotníckeho pracovníka. Navrhovaná úprava v zákone hospodárskej mobilizácii má zefektívniť vynucovanie a plnenia a povinnosti subjektov hospodárskej mobilizácie v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.1.2021 o 14:03 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video