22. schôdza

13.1.2021 - 14.1.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 14:34 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:34

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pani kolegyňa, súhlasím s vami, že pokutovanie nič nerieši, ale len zvyšuje nepokoj v spoločnosti a hlavne pokutovanie zdravotníckych zariadení v súčasnej ťažkej dobe si myslím, že by bolo kontraproduktívne, keď vidíme ako zdravotné strediská, lekári a všetci, že sú na pokraji síl a myslím, že nedá alebo nepridá na pokoji ich, keď im budeme ešte hroziť pokutami. Takže veľmi som rád, že ste to podotkla. Tak isto súhlasím s tým, čo ste hovorili o dražbách. Áno je dobré, že sa tie dražby oddialili, ale rád by som vedel, čo bude s úrokmi počas toho oddialenia. Lebo niektoré tie majetky majú väčšiu hodnotu ako sa predajú v dražbách. Či teraz ten dlžník nebude ukrátený o to, že nie jeho vinou tá dražba bude neskoršie a dostane o tie úroky za tie mesiace alebo koľko to tam narastú menej. Či vieme sa vyjadriť aj k tomuto, k tým úrokom. Či budú pozastavené počas tohto odkladu tých dražieb. Ďakujem inak za vaše vystúpenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 14:34 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:35

Martin Čepček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Katka, úplne súhlasím s tvojim vystúpením. Mne však na tomto celom najviac vadí to ako sa táto schôdza zvolala a ako ideme rokovať o šiestich pozmeňovacích návrhoch, o ktorých nevieme nič. O niektorých veciach sme predsa mohli rokovať aj skôr. Hlavne o tých, ktoré boli, sú teda súčasťou touto zákona a dali sa stihnúť aj skôr. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 14:35 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:36

Romana Tabák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Hatráková, ďakujem vám za zrozumiteľné zhrnutie tohto komplikovaného zákona. Aj za poukázanie širších súvislostí, aj za analytickú činnosť napriek tak malo času, ktorý sme na tento zákon dostali. Ale musím reagovať rýchlo, pretože pandémia sa nám môže vymknúť z pod kontroly a už len drobná poznámka. Som veľmi rada, že vážnosť situácie si uvedomujú aj kolegovia zo SaS a zostávajú v koalícii.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 14:36 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2
 

Vystúpenie v rozprave 15:50

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, sme v druhom čítaní v skrátenom legislatívnom konaní ale keďže to skrátené legislatívne konanie je tak super skrátené tak možnože budem hovoriť niečo čo by som hovoril inak aj prvom čítaní alebo dokonca v rozprave k skrátenému legislatívnemu konaniu lebo k niektorým veciam sa bolo naozaj problematicky dostať. A prvá z vecí ku ktorej by som sa chcel vyjadriť je článok 4 návrhu teda tá známa novela zákona o poskytovateľoch, ktorá okrem iného rieši aj tú otázku podmienok očkovania a sankcionovania porušenia podmienok očkovania. Ja by som poprosil prípadne ak prebiehajú nejaké rozhovory keby mohli trošku ďalej prebiehať, aby sme nerušene mohli rokovať a. (Prerušenie rokovania predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán predseda.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Ďakujem. No ja teraz za seba chcem povedať, že mám pochybnosť o tom, že, že je dobrá takto navrhnutá právna úprava, teda vôbec či je potrebné takýmto spôsobom ošetrovať zabezpečenie dodržiavania, dodržiavania pravidiel, že či b y sme nemali postupovať tak, že máme tu štátne nemocnie, verejné nemocnice kde tie pravidlá z povahy veci môže štát vynucovať úplne priamo. Máme tu núdzový stav vďaka, ktorému sú v podriadenosti voči ministerstvu aj súkromné nemocnice dokonca tak či by, či by nebolo lepšie zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a to, a by sa nikto neprebiehal mimo stanoveného poradia tým, že sa stanovia jednoznačné pravidlá a tie pravidlá sa prostredníctvom poskytovateľov, ktorí sú ovplyvniteľní budú vymáhať namiesto toho, a by sa vymyslel nejaký ďalší správny delikt, ktorý, ktorý bude postihovať tých poskytovateľov, ktoré tie pravidlá porušujú. A druhá vec je, že či tá sankcia navrhnutá sankcia 10 tisíc eur je primeraná, či, či naozaj je to porovnateľné s inými sankciami, treba si uvedomiť, že teda nie je to iba 10 tisíc je to do 10 tisíc eur čiže to môže byť aj nižšia sankcia samozrejme, záleží od závažnosti, závažnosti porušenia ale predsa lenže či je to, či je to porovnateľná sankcia z hľadiska, z hľadiska i výšky keď, keď sa sankcionuje porušenie alebo zanedbanie zdravotnej, zdravotnej starostlivosti s vážnymi následkami či, či tých 410 tisíc je adekvátne. Samozrejme že sankcia má plniť aj odstrašujúcu funkciu ale reálne ňou môžu byť niekto, niekto postihnutý. A pokiaľ ide o samotné znenie tak či je správne a o tom som presvedčený teda hlboko presvedčený, že nie, aby sme povinnosti ukladali nejakou informáciou, ktorá je zverejnená na webovej stránke, ktorá tam dnes je a zajtra tam môže byť nejaká iná nemám o tom žiadny doklad. Teda som presvedčený, že teda ak takáto úprava má byť v zákone čo opakujem nie som si, nie som si istý tak ak takáto úprava má byť v zákone tak zrejme by tie pravidlá mali byť stanovené nejakým všeobecne záväzným právnym predpisom teda dokumentom, ktorý vychádza v Zbierke zákonov (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Prepáčte, poprosím vás pán minister, dámy, páni, nech sa páči pán poslanec.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
V Zbierke zákonov kde existuje domnienka, že, že všeobecne právnym predpisom je každý oboznámený a keď sa
===== ... ktorý vychádza v Zbierke zákonov ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Prepáčte. Poprosím vás, pán minister, dámy, páni. Nech sa páči, pán poslanec.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
... v Zbierke zákonov, kde existuje domnienka, že, že s všeobecným záväzným právnym predpisom je každý oboznámený a, a keď sa, keď sa povedzme tie pravidlá ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom menia, tak sa menia, menia tým spôsobom, že zmení ten všeobecne záväzný právny predpis a v tej zbierke je dohľadateľné, dohľadateľné aj to ako to bolo včera, aj to ako to bolo pred troma dňami, aj pred mesiacom, aj ako to bude o týždeň, aj ako to bude o dva týždne, čiže si vieme zrekonštruovať pravidlá platné v danej chvíli. Pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sú iba nejako zverejnené na webovej stránke ministerstva zdravotníctva, tak tie sa teoreticky môžu zmeniť. Tá stará verzia buď sa dá v lepšom prípade do archívu, ale v horšom prípade môže, môže odtiaľ zmiznúť. Myslím si, že to nie je v súlade so zásadami právnej istoty.
Rovnako, rovnako aj ten rozsah toho čo má byť upravené či už teda tými podmienkami zverejnenými na, na webovom sídle ministerstva zdravotníctva alebo tým všeobecne záväzným právnym predpisom, teda v pozmeňujúcom návrhu, ktorý navrhujeme s pánom poslancom Šeligom, či to majú byť podmienky očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo to má byť špecificky iba povedzme to poradie, lebo teda predpokladám, že o to ide. Podmienky očkovania sú upravené v všeobecne záväzných právnych predpisov, v zákonoch, ktoré upravujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ochranu verejného zdravia, sú upravené v nejakých podmienkach užívania, užívania vakcín, ktoré, ktoré dodáva výrobca tých vakcín a ktoré sú, ktoré sú schválené oficiálnym procesom. Čiže takéto podmienky samozrejme, že nie je a predpokladám, že to nie je ani zámer navrhovateľa, aby boli upravené, upravené či už všeobecne záväzným právnym predpisom alebo, alebo nejakými inými pravidlami, ktoré budú zverejnené na webovej stránke Národnej rady. Čiže malo, malo, malo by sa špecifikovať, opakujem, ak by to tam malo, malo ostať, čiže nejde o podmienky očkovania, ale ide iba o to poradie alebo kritéria určovania poradia, poradia očkovania, ktoré teda môžu byť stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ak, ak taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, teda vyhláška bude existovať, tak tam budú stanovené kritéria, ak by neexistoval, tak to neohrozí možnosť očkovania, lebo všetky ostatné veci sú upravené v, v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych, právnych predpisoch. Čiže jednak by sa zmenila tá forma na všeobecne záväzný právny prepis, ktorý vydá ministerstvo, ale zároveň by sa, by sa aj zúžil ten rozsah toho, čo má byť upravené týmto všeobecne záväzným právnym predpisom.
Druhá vec, ku ktorej by som sa rád vyjadril, sa týka článku 5, ktorým sa má novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii, kde sa navrhuje v § 31 ods. 3 na konci pripojiť vety: "V rozhodnutí o uložení pokuty ústredný orgán alebo vyšší územný celok podľa ods. 1 určuje lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránili, možno uložiť pokutu opakovane." Toto je ustanovenie, ktoré podľa môjho názoru nie je dostatočne odôvodnené v dôvodovej správe, lebo myslím si, že aj ľudia, ktorí sú zbehlejší v čítaní zákonov a návrhu zákonov celkom nepochopili o čo, o čo ide v tomto, v tomto ustanovení. V dôvodovej správe samozrejme, že sa, že sa k tomu, že sa k tomu uvádza, že: "Naplnenie povinností zo strany jednotlivých subjektov hospodárskej mobilizácie narúša komplexný systém opatrení určených na ochranu zdravia a života obyvateľov v Slovenskej republike a môže spôsobiť jeho kolaps, prípadne kolaps tých subjektov, ktoré tieto nedostatky v konečnom dôsledku vykrývajú vlastnými kapacitami. Navrhovaná úprava má zefektívniť vynucovanie plnenia povinností subjektov hospodárskej mobilizácie v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky." Ja teda neviem ako vy, ale ja naozaj teda bez ďalšieho vysvetlenia by som celkom nevedel, že o čo ide v tomto ustanovení, o aké subjekty hospodárskej mobilizácie ide a akým spôsobom narúšajú povinnosti a hlavne, že aké sú tie skúsenosti, že prečo sa niečo má meniť. Lebo, keď sa má v tomto prípade sprísniť sankcia, možnosť uložiť sankciu opakovane, tak predpokladám, že v realite je s tým nejaký problém, že nejaké subjekty hospodárskej mobilizácie si neplnia, neplnia svoje povinnosti a tým existujúcim nástrojom, ktorý je pokuta vo výške až do 33 tisíc eur za neplnenie tých povinností, nie je možné zjednať nápravu a preto sa musí zaviesť možnosť ukladať sankciu aj opakovanie až do odstránenia nedostatkov.
Dokonca som sa v tejto súvislosti stretol s obavou, či toto nie je ten avizovaný bič na samosprávy, ktoré by prípadne chceli mať problém s celoplošným testovaním a mohli by byť na základe tohto pokutované, lebo tá suma 33 tisíc eur teda veľmi pripomína tú sumu milión korún či milión, milión korún, ktorú by, ktorú by mohli dostať ako, ako pokutu, no tak som sa na to, na to spýtal na zasadnutí ústavnoprávneho výboru a od zástupcov ministerstva zdravotníctva som dostal, dostal teda uistenie, že to tak nie je, že, že ide o nemocnice a reprofilizáciu nemocníc, lebo s tým je reálny problém, ak teda som bol správne informovaný a čiže, čiže nie je to niečo, čo by sa malo týkať, týkať obcí a miest, ktoré by takýmto spôsobom mohli byť povedzme, že tlačené do, do vykonávania celoplošného testovania alebo niečoho, s čím by nemuseli byť, nemuseli byť uzrozumené. Čiže táto obava je, je falošná, teda dúfam, že to aj, aj pán minister potvrdí, ale teda vyplýva to v podstate aj z, zo znenia, zo znenia zákona, pretože takúto pokutu možno určiť takzvanému určenému subjektu hospodárskej mobilizácie a subjekty hospodárskej mobilizácie sú definované v § 4 ods. 1 a v písmene, v písmene c) sú spomenuté síce aj obce a mestá, ale v písmene d) sú zadefinované, sú zadefinované subjekty hospodárskej mobilizácie, ktorými môže byť podnikateľ, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná vysoká škola alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie a zavádza sa tam skratka určený subjekt hospodárskej mobilizácie. Čiže táto možnosť pokuty alebo opakovaného uloženia sankcie vo výške 33 tisíc eur nie je, sa vôbec netýka, netýka obcí, takže by som rád túto obavu, s ktorou som sa stretol aj ja a teda na chvíľu som sa nad tým zamyslel, kým mi to nebolo vysvetlené a kým som to teda nenašiel takto v zákone, rozptýlil, ale myslím, že tá obava by vôbec nemusela vzniknúť, keby v dôvodovej správe bolo jasnejšie a jasnejšie popísané čo sa, čo sa tým navrhovaným ustanovením chce dosiahnuť, na aký problém sa reaguje a, a samozrejme, že chápem, že v riadnom legislatívnom procese by aj predkladateľ dôkladnejšie spracoval dôvodovú správu, takže je to, je to daň za to skrátené legislatívne konanie, len hovorím, že by bolo lepšie, keby tieto veci boli jasnejšie.
Treťou vecou ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, je článok 6, teda novela zákona o verejnom obstarávaní, kde sa, v dôvodovej správe sa hovorí, že sa zosúlaďuje zákonná úprava so znením smernice príslušnej, ktorá nevyžaduje uplatňovanie odkladacej lehoty, ak ide o postup zadávania zákazky, v ktorom sa nevyžaduje predchádzajúce zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Navrhovanou úpravou sa výnimka z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty rozšíri na všetky priame rokovacie konania. V dnešnom, v dnešnej právnej úprave sa hovorí, že tá odkladacia lehota neplatí pre priame rokovacie konania, v ktorým možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu a teda tá druhá časť vety, že v ktorých, v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného zástupcu sa má vypustiť a teda bude sa to vzťahovať na všetky priame rokovacie konanie. Táto úprava je v súlade s európskou, s príslušnou európskou smernicou, toto od nás európske právo nevyžaduje, čiže otázne z môjho pohľadu je iba to, že či, či máme riešiť to týmto spôsobom, ktorým to asi budeme riešiť, teda že vypustenie tejto odkladacej lehoty pre námietky sa bude týkať všetkých priamych rokovacích konaní, nielen tých, ktoré sú, v ktorých možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu, lebo to je systémová zmena, ktorá ostane platiť aj po skončení núdzového stavu a mimoriadnej situácie alebo teda podľa môjho názoru by to bolo, bolo lepšie urobiť spôsobom, že by sa tam zaviedla ďalšia výnimka z tej odkladacej lehoty, ktorá by sa týkala priamych rokovacích konaní počas núdzovej situácie a takých, takých obstarávaní, ktoré súvisia so zabezpečením ochrany života a zdravia obyvateľov v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom. Samozrejme, že keby sme boli v normálnom legislatívnom procese, tak by bolo možné takúto pripomienku uplatniť, uplatniť v rámci, v rámci či už pripomienkového konania alebo v rámci normálneho druhého čítania, na ktoré by sme mali niekoľko, niekoľko týždňov.
Len žiaľ nie sme v skrátenom legislatívnom konaní, teda sme v skrátenom legislatívnom konaní, takže takúto pripomienku nebolo možné uplatniť a chcel by som apelovať podobne ako včera, keď tu bol pán podpredseda vlády Holý aj dnes na pána ministra zdravotníctva Krajčího, aby vláda, ak aj je dôvod na skrátené legislatívne konania, v tomto prípade asi nebudeme spochybňovať, že ten dôvod je, nepostupovala spôsobom zo dňa na deň alebo z hodiny na hodinu, ale aby vytvorila aspoň nejaký priestor pre to, aby sa poslanci Národnej rady mohli dôkladne oboznámiť s tým, o čom majú rokovať a čo majú schváliť, a keď to schvália, čo sa premietne do legislatívy. Myslím si, že tento spôsob tvorenia legislatívy, keď nám sem príde v utorok popoludní alebo v stredu popoludní nejaký, nejaký návrh, kde sa očakáva, že v stredu večer už bude schválený a potom ako veľké víťazstvo pre skvalitňovanie legislatívneho procesu vybojujeme, že to nebude v stredu večer, ale že to bude až, až v štvrtok poobede, nie je dobrý spôsob tvorenia legislatívy, pretože logicky sa potom stane viacero chýb, niektoré veci, ktoré by v tom zákone mohli byť opravené, nebudú opravené alebo upravené z dôvodu, že sa to nestihne, niektoré, niektoré veci, ktoré by mohli byť dôkladne vydiskutované, ktoré by sme mohli mať k tomu aj spätnú väzbu aj z externého prostredia, aj z radov našich spolupracovníkov, z radov expertov, s ktorými spolupracujeme, ale aj zo strany verejnosti a teda aj zo strany, zo strany opozície, vôbec nezaznejú, lebo sa k tomu dotyční nedostanú a nestihnú sa k tomu vyjadriť, čiže, čiže tým by som, tým by som vlastne zakončil svoje vystúpenie a ako dôkaz nevhodnosti skrátených legislatívnych konaní by som chcel uviesť pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám spolu s pánom podpredsedom Národnej rady Šeligom, ktorý je v podstate skoro identický ako ten, ktorý predniesol kolega, kolega Šeliga, ale vzhľadom na to, že máme skrátené legislatívne konanie, tak tam bola chyba a preto sme stiahli ten predchádzajúci pozmeňujúci návrh aj pán poslanec Šeliga a ja sme, ja sme stiahli svoje podpisy, takže aj ten pozmeňujúci návrh je stiahnutý a teraz predpokladám, že verím, že, že už správny návrh, ktorým sa rieši tá otázka zverejňovania tých pravidiel na webe, respektíve všeobecne záväzným, záväzným právnym predpisom a zúženie toho nie na z pravidiel ...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.1.2021 o 15:50 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:10

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
takže aj ten pozmeňujúci návrh je stiahnutý a teraz predpokladám, že verím, že už správny návrh, ktorým sa rieši tá otázka zverejňovania tých pravidiel na webe, respektíve všeobecným záväzným právnym predpisom a zúženie toho nie na z pravidiel iba na poradie očkovania, čiže tým končím a teraz by som prečítal pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála a Juraja Šeligu k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402). V Čl. N bod 2. znie: Bod 2. V §79 sa ods. 1 dopĺňa písmenom bi), ktoré znie: „bi) dodržiavať poradie očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19; kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.".". Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.1.2021 o 16:10 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:11

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Dostál, budem vás citovať povedzte, k niektorým veciam sa aj problematické sa dostať. To hovoríte vy ako vládny poslanec. Ale čo máme my hovoriť ako opoziční poslanci? Keď vy ako vládny poslanec, máte problém sa dostať k niektorým veciam. Ja si neviem ani predstaviť, to je tá zmena, čo ste sľubovali ako vládna koalícia? Ako by ste vy reagovali keby ste bol opozičný poslanec. Skúste normálne férovo povedať, akoby ste vy reagoval keby ste bol na a našom mieste keď vy ako vládny máte problém sa k niektorým veciam dostať. A vy hovoríte, že viacerí odborníci k tomu nevedeli, nedokázali to pochopiť. Ale tomu zase nerozumiem ja? Však včera jasne podpredseda vlády Holý povedal, že to nie je atómová fyzika, že na to stačí pár minút. Tak potom nerozumiem, prečo sme tu dneska, keď stačí pár minút. A toto všetko divadlo okolo toho a to sčitovanie hlasov a všetko. Keď to je také ľahké pochopiť. Toto je tá zmena kolegovia?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 16:11 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:12

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Budem iba na jednu faktickú poznámku reagovať a keby som bol opozičný poslanec tak by som tento postup kritizoval, teraz som koaličný poslanec tak tento postup kritizujem tiež. Ja som ho kritizoval včera, keď sme rokovali v skrátenom legislatívnom konaní a keď som faktickou poznámkou reagoval na vystúpenie v rozprave pani poslankyne Cigánikovej kde som jej dal za pravdu, že nie je to tu dobrý postup rokovania v skrátenom legislatívnom konaní. Rovnako som skrátené legislatívne konanie do takejto super skrátenej verzie kritizoval aj dnes vo svojom , vo svojom vystúpení pretože to nepovažuje za dobré. Opakujem, myslím si, že s ú dôvody pri viacerých z tých bodov a článkov, ktoré sa navrhujú novelizovať aby sa rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní lebo sme v núdzovom stave, sme v pandémii, sme v kríze, treba robiť opatrenia, legislatívna na to, nie je dostatočne pripravená, môžme sa baviť samozrejme o tom, že čo sme mohli schváliť už dávno alebo čo sme mohli schváliť skôr, ale sme v nejakom stave a potrebujeme prijímať nejaké opatrenia, čiže ja uznávam, že je dôvod na skrátené legislatívne konanie ale aj v rámci skráteného legislatívneho konania obvykle okrem úplne výnimočných situácií je možnosť, aby to skrátené legislatívne konanie prebiehalo tak, aby si aj koaličný aj opozičný poslanci tie návrhy prerokovali pozreli a s analyzovali ešte pred tým ako o nich rokujú v prvom čítaní a medzi prvým a druhým čítaním je dostatočné čas na to, aby sa zaoberali s tým, že či chcú schváliť navrhnutý zákon v takej podobe v akej je predložený alebo čo v ňom chcú zmeniť ako aby mohli o tom diskutovať aby to mohli konzultovať, čo žiaľ pri takomto super skrátenom konaní sa nedeje a nie je to dobré, ja tiež to neschvaľujem nie je to dobré, nepovažujem to za správne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 16:12 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:15

Boris Kollár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem velice pekne za slovo pán predsedajúci. Vážení kolegovia, budem veľmi neformálny, jednak chcem na začiatok poďakovať Ondrovi aj keď veľakrát s ním nesúhlasím, ale je vecný a vždycky sa drží takej tej svojej (nie je rozumieť) a v drvivej väčšine má pravdu. Musím povedať, že rovnako súhlasím s tým, že v tom super rýchlom konaní veľakrát je to veľmi naknap aj keď za normálnych okolností medzi tým prvým a druhým sa dá veľa vecí k tomu prečítať, naštudovať, prípadne sa vyjadriť, dať pozmeňovák a tak ďalej a tak ďalej. Cez to všetko si myslím, že pán minister toto by mala byť jedna z posledných vecí, ktoré sme takýmto spôsobom robili, ale vyžaduje si to situácia napríklad aj ta Nitra volala o pomoc. Ste videli akej to bolo situácií, v akej je situácií, musím povedať, že zrovna tiež nie sme s pánom Hattasom nejaký fanúšikovia jeden druhého, cez to všetko nebojoval proti nám ale ale jasne sa zastal, že proste v určitých situáciách aj tieto veci sú potrebné. Máte pravdu s klubu vašeho ĽSNS, že áno, nie je to správne, ale niektoré situácie životné si vyžadujú mimoriadne riešenia a toto je jedno z nich. Chcem dopredu povedať pán minister, že v budúcnosti, aby toto nebol paušál, toto je veľký (nie je rozumieť) voči, voči vám ale aj voči vládne z našej strany a je to je aj veľký (nie je rozumieť) voči, alebo znáša zodpovednosť voči tým ľudom ktorí tam vonku bojujú. Takže ja vám chcem pán poslanec a zároveň primátor Nitry aj poďakovať akým spôsobom ste sa toho zhostili a ako ste sa postavili, lebo naozaj to bolo ukážkové a musím vám poblahoželať a poďakovať za tých ľudí. Teraz myslím, že som to takto zhrnul, aby bolo jasné, prečo sme to teraz urobili. A teraz by som sa rád vyjadril k tomu čo ideme prijať. Pozrite sa, aj ja mám veľmi veľa otáznikov, a tu by som, poprosil, pána ministra aby mi určite potom dal odpoveď a zareagoval na to. Dnes viete dobre, že tá látka sa riedi, pripraví sa niekoľko dávok a nie vždy všetci prídu. Objednáte si 300 ľudí, príde 250, teraz čo s tými 50 kusmi sa urobí. Z môjho pohľadu takého zdravého sedliackeho rozumu je fajn keď tých 50 látok minieme hoci aj z ľudí z ulice. Kľudne nech tam dôjde aj 50 Cibulkových. Mne to je jedno, nech sa dajú do omylu a nech sa zaočkujú preto lebo potrebujeme by som povedal pre moriť obyvateľstvo touto očkovacou látkou, aby sme sa zbavili tohto COVID-u. Čiže čím viacej ľudí bude zaočkovaných, tým, o to väčší záujem by mal mať tento štát, aby my ako poslanci aby proste čo najviac ľudí bolo zaočkovaných touto látkou aby sa nič nevyhadzovalo. Bol som ubezpečený že bude existovať, chcel som to za vetovať. tento zákon tých 10 tisíc eurová pokuta, alebo do 10 tisíc. Ale bolo mi povedané, že nič nebude vyhadzované, že bude tam náhradný zoznam. Moja otázka na pána ministra, kto ten náhradný zoznam bude tvoriť, kto ho tam dá, čo keď ho tam nedá, tak vyhodíme tie vakcíny, to znamená, že pokiaľ nebudeme vedieť ako to bude, takže viete, ten náhradný zoznam keď tam bude kto bude zodpovedný za to, že tam bude a že tí ľudia sú schopní prísť do desiatich, pätnástich minút na to zaočkovanie. Pre mňa je najväčšia chyba, je tu kopec ľudí, s ktorí by sa strašne rado dalo očkovať, sú v nejakých zoznamoch neviem kde až niekedy na leto pomaličky a mi tu budeme vyhadzovať pomaličky nejaké vakcíny lebo náhodou niekde nebol dodaný nejaký náhradný zoznam. V tom prípade pre mňa je lepšie keď ten lekár vyjde von a na chodbe sa spýta "vážení tuná sedíte vy na röntgen, tuná vy neviem na kto sa z vás chce dať očkovať? Tak za toto by nemal dostať pokutu, za toto by mal byť pochválený. Že šetrí tú vakcínu a že ďalší a ďalší ľudia budú zaočkovaný a budeme vlastne chránený my všetci tým. My sa potrebujeme dostať na 60, 70 %. (Potlesk.) To znamená, to znamená, že za mňa je to veľmi dôležité to dotiahnuť, nie to nechať také, že však tam bude nejaká alebo tam to bude. Ďalej by som chcel vás, poprosiť, pán minister, aby ste nám odpovedali na jednu vec, alebo to dali návrh takého zákona, máme tu niektoré súkromné firmy, toto hradí štát, tak tí ľudia budú čakať, ja tiež budem čakať kým, kým na mňa príde rad a potom sa dám rád zaočkovať. Ale keby som mal tuná nejakú firmu, ktorá je šikovná a dokáže si kúpiť sto tisíc tých, tých očkovacích látok, ja veľmi rád dám dvesto aj tristo aj päťsto euro na to, aby som sa išiel dať zaočkovať a tým pádom nech všetky Cibuľkové idú, nech všetci športovci, herci a ja neviem, kto má peňazí, nech sa tam ide zaočkovať a dostane ten pas a to, to musí byť záujem štátu, náš záujem nesmie byť terorizovať obyvateľov, ale umožniť im a keď takýto chce niekto kúpiť, zaplatiť si to, tak nebavme sa o poradí, áno. Toto nech hradí štát tak kľudne nech ide do súkromného sanatória tam nech sa dá zaočkovať, štát musí mať záujem na tom, aby nás bolo čo v najkratšej čase, v čo najkratšom čase čo najviac ľudí zaočkovaných, som pevne presvedčený, že veľmi šikovné niektoré súkromné sanatória si tie tieto vakcíny dokážu zohnať. Áno budú stáť peniaze, ale máme tuná minimálne 100 tisíc ľudí, možno aj 200 tisíc ľudí, ktorí sa radi si tú vakcínu zaplatia za vyššie peniaze, to je, to je pomoc štátu lebo mi potrebujeme čím najrýchlejšie sa zbaviť tejto pliagy. Takže je tuná viacej otázok, ktoré ma trápi a je to otázka týchto súkromných sanatórií alebo ambulancií alebo nazvime to akokoľvek, toto by sme mali umožniť čím skôr, to je vysoká potreba pre tento štát aby sme to spustili, to je prvá vec. Druhá vec, aby sa nám nestalo, to že ten lekár alebo ten šéf toho oddelenia sa bude báť zobrať niekoho z chodby len preto, že aby nedostal desaťtisícovú pokutu lebo nebude tam mať ten zoznam. Možno tam ten zoznam bude mať, ale nikto mu z toho zoznamu tam nepríde, lebo tam nikto nebude na tú poslednú tú polhodinu, čo potom? Potom to vyhodíme, nie, potom musí mať ísť von a zobrať prvého z ulice. To je veľmi dôležité. Nesmieme vyhodiť ani jednu vakcínu a za toto, za tento postup nesmie byť nikto postihnutý tými desiatimi tisícami, takže vás veľmi pekne, prosím, urobte tak, aby sa tieto veci nediali. To znamená, že nech sú postihnutí, nech majú keď tam proste niekoho pustia takto dopredu, áno, ale v prípade že všetko splnili. Mali tam aj ten náhradný zoznam, nikto im tam neprišiel, tak tých vakcín, desať vakcín, tridsať nevyhodia do koša, ale zoberú kľudne aj z ulice, to je veľmi dôležité, nebuďme pápežskejší jak pápež, nekomplikujme život sami sebe a buďme, buďme normálny a používajme zdravý rozum. Prepáčte, že som vás s týmto obťažoval ale potreboval som to povedať. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.1.2021 o 16:15 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:22

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Boris,. úprimne tlieskam tvojmu vystúpeniu naozaj celkovo si ma dnes veľmi milo prekvapil aj, aj strana SME RODINA, všetko čo si povedal, úplne platí a naozaj to bol jediný dôvod prečo som aj ja teda včera vystúpila a toto isté som povedala, keď ste si všimli, ja sa dneska naozaj držím, vôbec som nevystupovala aby som sa neopakovala s tým istým, napriek tomu s tým istým čo som hovorila ja vystupujú poslanci OĽANO, SME RODINA a aj viem že aj poslanci Za ľudí, niektorí toto tak to isto cítia a to úplne s pochopiteľných dôvodov všetci sa obávame, aby vakcíny neboli vyhadzované, tiež si myslíme ako ty, že je lepšie ich zaočkovať. No ja chcem len toľko povedať, že ak by bol záujem ja mám vypracovaný pozmeňujúci návrh, ktorý celý tieto , celú túto časť o tých pokutách vyhadzuje, komukoľvek ho rada posuniem, nechcela som to urobiť preto, aby som nejakým spôsobom nenahnevala koalíciu, neublížila koalícií ale vidím, že je na tom zhoda, budem veľmi rada, ak na koniec sa na tom dohodneme, prípadne tak ako povedal pán minister sa postrážia tie veci, lebo tak isto mi prisľúbil, že sa postrážia tie veci tak aby, keď už budú napríklad očkovať ambulantní lekári neskôr, tak aby im takáto pokuta nehrozila, lebo to je dôležité a to musíme povedať, že pán minister v tomto aj mňa ubezpečil, že toto nehrozí, chcem to aj povedať nahlas, aby sa tohto ľudia nebáli. Čiže či to skončí tak, alebo tak, ďakujem veľmi pekne za tvoje vystúpenie aj aj poslancom, že dnes nabrali odvahu povedať svoj názor a naozaj ukázať, že teda majú zdraví rozum zo všetkých, zo všetkých strán, ďakujem veľmi pekne. Chcem len pripomenúť, že predkladateľom je pán Hollý, čo je irónia, takže ešte stále máš možnosť to zmeniť, cez predkladateľa tohto zákona, ale ďakujem ešte raz za tvoje vystúpenie. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 16:22 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:24

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda Kolár, ja súhlasím s tým, čo ste hovoril, že zdraví sedliacky rozum. Ako tomu sa nedá nič vyčítať, ale skúste mi povedať, tým zdravím sedliackym rozumom, či súhlasíte s vyjadrením podpredsedu vlády Hollého, žena to aby sme sa rozhodli o tomto stačí pár minút. jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Áno, nie. Vy ste hovoril o kolegovi Dostálovi, že nie vždy s ním súhlasíte, samozrejme on hovoril, že nesúhlasí s týmto ako opozičný keby bol aj ako koaličný ale je tu jeden veľký rozdiel, ako koaličný zahlasuje za. Ale to je vedľajšie, ja by som, poprosil, odpoveď na tú otázku, čo som povedal, zdravý sedliak ...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 16:24 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video