25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.3.2021 o 18:13 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:13

Peter Vons
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja sa chcem, milé kolegyne a kolegovia, ospravedlniť, že som vyrušoval, ale spustila sa mi akurát upútavka na sčítanie obyvateľov, takže dnes je posledný deň, tak to bolo také symbolické, zatiaľ je sčítaných 84 % obyvateľov, takže ak ste sa nesčítali, tak sa sčítajte, aby ste neplatili pokutu. (Potlesk.) Ďakujem a ospravedlňujem sa.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.3.2021 o 18:13 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:13

Ján Krošlák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja podávam podobný procedurálny návrh ako pán Valášek. Vzhľadom k tomu, že si myslím, že všetkým nám rovnako záleží nielen na duchovnom, ale aj na duševnom a telesnom zdraví našich občanov, tak podávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky vyzvala vládu Slovenskej republiky na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých, ak by došlo k schváleniu bohoslužieb vo vonkajších priestoroch, bolo aj zároveň schválené športovanie na všetkých exteriérových ihriskách a boli otvorené aj vonkajšie terasy stravovacích zariadení. Všetko, samozrejme, za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.3.2021 o 18:13 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:16

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ja vám nielen rozumiem, ale ja dokonca s vašim právnym postojom súhlasím. Tí vnímavejší určite pochopili môj procedurálny návrh ako nekonvenčnú formu kritiky rozhodnutia, ktoré sme prijali o 11.10, o ktorom si myslím, že nebolo prijaté legálne. Len sa vás chcem spýtať, že len sa vás chcem spýtať, že ako ste, ako sa vysporiadate s tým, že platí jedna sada pravidiel o 11.10 doobeda a iná sada pravidiel pre doslova ten istý návrh zákona 18.16 poobede. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.3.2021 o 18:16 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
25. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia - 01.04.2021
 

Vystúpenie 9:02

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Vážené kolegynky, kolegovia, zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania, ktoré sa konalo dňa 31. marca 2021.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 110 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 110 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 110 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 104 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za pána Petra Abraháma hlasovalo za 0, proti 12, zdržalo sa 92,
– za pána Milana Antola za 18, proti 10, zdržalo sa 76,
– za pána Jána Balaščaka hlasovalo za 80, proti 3, zdržalo sa 21,
– za pána Ľubomíra Gumana hlasovalo za 0, proti 12, zdržalo sa 92,
– za pani Ľubicu Hamarovú za 0, proti 10, zdržalo sa 94,
– za pána Petra Himiča za 0, proti 10, zdržalo sa 94,
– za pána Silvestra Lavríka za 1, proti 9, zdržalo sa 94,
– za pani Agátu Stanekovú za 0, proti 9, zdržalo sa 95
– za pána Jána Uličianskeho hlasovalo za 100, proti 1, zdržali sa 3 a
– za pani Tamaru Válkovú za 0, proti 10, zdržalo sa 94.
Na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania zvolení pán Ján Uličiansky a pán Ján Balaščak.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

1.4.2021 o 9:02 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:07

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti práva, ktoré sa konalo dňa 31. marca 2021.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti práva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 110 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 110 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti práva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 110 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné a 108 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za Tomáša Cabana hlasovalo za 79 poslancov, proti 7, zdržalo sa 22,
– za Martina Daňka za 0, proti 16, zdržalo sa 92,
– za pani Helenu Dobosovú hlasovalo za 0, proti 16, zdržalo sa 92,
– za pani Martinu Gajdošovú za 0, proti 16, zdržalo sa 92,
– za pána Dominika Okenicu za 1, proti 15, zdržalo sa 92,
– za pani Adrianu Petrovú hlasovalo za 27, proti 8, zdržalo sa 73,
– za pána Jozefa Ševeca za 0, proti 16, zdržalo sa 92 poslancov.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti práva zvolený pán Tomáš Caban.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

1.4.2021 o 9:07 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:07

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na funkčné obdobie do 16. februára 2023, ktoré sa konalo dňa 31. marca 2021.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na funkčné obdobie do 16. februára 2023 bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 110 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 110 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 110 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné a 107 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za pána Ivana Bindasa hlasoval za 1 poslanec, proti 13, zdržalo sa 93,
– za pána Jána Dianišku za 0, proti 13, zdržalo sa 94,
– za pána Martina Kasardu za hlasovalo 0, proti 12, zdržalo sa 95,
– za pána Petra Kováča za 0, proti 13, zdržalo sa 94,
– za pani Adrianu Petrovú za 20, proti 10, zdržalo sa 77,
– za pána Pavla Prikryla za 11, proti 11, zdržalo sa 85,
– za pána Mariána Šinkoviča za 0, proti 13, zdržalo sa 94,
– za pána Andreja Zmečka hlasovalo za 74, proti 4 a zdržalo sa hlasovania 29 poslancov.
Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený pán Andrej Zmeček.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

1.4.2021 o 9:07 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:10

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže posledná zápisnica pre dnešok.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo dňa 31. marca 2021.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 110 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 110 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 110 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných a 105 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za pána Petra Baluna hlasovalo za 0, proti 10, zdržalo sa 95 poslancov,
– za pána Petra Dzurillu hlasovalo za 4, proti 10, zdržalo sa 91,
– za pána Františka Högera hlasovalo za 1, proti 10, zdržalo sa 94,
– za pána Juraja Olejčeka hlasovalo za 76, proti 5, zdržalo sa 24 a
– za pána Martina Slávika hlasovalo za 77, proti 4, zdržalo sa 24 poslancov.
Na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa zvolení páni Martin Slávik a Juraj Olejček.
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

1.4.2021 o 9:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:13

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si na dnešné rokovanie predložiť informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021.
Informáciu predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky pravidelne polročne informovať Národnú radu Slovenskej republiky o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania.
V hodnotenom období vláda Slovenskej republiky prijala a bolo publikovaných 17 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, uvedených v prílohe č. 1.
V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda predpokladá prijať v II. polroku 2020 (v I. polroku 2021, pozn. red.). Celkom ide o jedno aproximačné nariadenie vlády Slovenskej republiky.
Vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcií Európskej únie sa dá predpokladať, že bude nutné prijať viaceré aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky aj nad rámec tohto zámeru.
Vážený pán predseda... vážený pán predsedajúci Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie uznesenia v predloženom znení.
Ďakujem.
Skryt prepis

1.4.2021 o 9:13 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:15

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 411 z 1. februára 2021 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Súčasťou uvedeného zákona je povinnosť vlády informovať Národnú radu o vydaných aproximačných nariadeniach a o ďalšom zámere ich prijímania.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 65. schôdzi 11. marca 2021 a uznesením č. 229 odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

1.4.2021 o 9:15 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:17

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dôvodom vypracovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, je potreba legislatívneho zakotvenia opatrení a procesov vyplývajúcich z výstupov projektu reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe, ako aj potreba úprav tých ustanovení zákona, ktorých aplikácia nie je už z hľadiska zabezpečenia kvalitného plnenia úloh štátnej štatistiky v súčasnosti postačujúca alebo je problematická.
Z pohľadu reformy prináša návrh zákona najmä:
1. vytvorenie jednotného informačného systému štátnej štatistiky na tvorbu a monitorovanie kvality štátnej štatistiky,
2. opatrenia na posilnenie koordinačnej úlohy štatistického úradu v zhode s požiadavkami nariadenia Európskej únie č. 223/2009 v platnom znení, ktoré všeobecne upravuje európsku štatistiku,
3. ustanovenie minimálnych personálnych a organizačných opatrení, ktoré prijmú ministerstvá na zabezpečenie plnenia svojich úloh v oblasti štátnej štatistiky,
4. úpravu základných princípov a kritérií kvality štátnej štatistiky v zhode so zásadami európskej štatistiky,
5. komplexnú úpravu prístupu k administratívnym zdrojom údajov na štatistické účely.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

1.4.2021 o 9:17 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video